Ré: Az Egység törvényeRichard WebsterSpiritualitásÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 18. (Megbocsátás, Jahve entitások és az orion csoport, genetikai változtatások)

 
Ré-Az Egység törvénye 18. (Megbocsátás, Jahve entitások és az orion csoport, genetikai változtatások)1981. február 4.: A 18.ülés
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.
Kérdező: Múlt éjjel azon gondolkodtam, hogy ha én most Ré helyében lennék, akkor az Egység Törvényének első torzulása által lehet, hogy hibás adatokat kevernék a valós információk közé, amelyeket a csoportnak közvetítek. Te teszel ilyet?
Ré: Ré vagyok. Szánt szándékkal mi nem teszünk ilyet. Emellett azonban lehetnek kavarodások. Az előfordult hibák az instrumentum rezgési komplexumában való időnkénti ingadozások következtében történtek, egy meghatározott vegyi anyag elfogyasztása végett. Nekünk ebben az adott projektben nem az a szándékunk, hogy hibás információkat kreáljunk, hanem hogy nyelvi rendszeretek megszorító légkörében az egyetemes teremtés végtelen misztériumának érzetét annak végtelen és intelligens egységességében kinyilvánítsuk. 
Kérdező: Elmondanád, hogy melyik az a vegyi anyag, amelyiknek az elfogyasztása gyatra kontaktust okoz?
Ré: Ré vagyok. Nem tiszta a kérdés. Megismételnéd, ha megkérhetlek?
Kérdező: Most mondtad, hogy gondjaid voltak az instrumentummal, mert az instrumentum egy bizonyos vegyi anyagot fogyasztott. Elmondanád, hogy mi volt ez a vegyi anyag?
Ré: Ré vagyok. Az anyagnak, amelyről beszélünk, a vibrációs hang komplexuma az LSD. Nem okoz gyatra kontaktust, amennyiben a  kontaktussal egyetértésben használják. Az adott anyaggal az a gond, hogy ennél az anyagnál egy nagyon – mondjuk úgy – drámai hatáscsökkenés tapasztalható. Az instrumentum minden alkalommal egy kiugró vitális energia felé torzulással kezdi az ülést, amit ez az anyag hoz létre. Az ülés közben azonban az entitás eljut arra a pontra, mikor az anyagnak már nincs elegendő ereje felfokozni az entitás képességeit a vitális energia kifejezésére. Így tehát először – mondjuk úgy – az egyenetlen kontaktus jelensége jelentkezik, majd pedig, mikor az instrumentum a vitális energiában már újra a saját vibrációs komplexumaira támaszkodik – lévén, hogy ilyenkor ez az energia már igen alacsony – a kommunikáció hirtelen megszakítása válik szükségessé az instrumentum megóvása és táplálása érdekében. Az adott vegyi anyag az említett okokból tehát segít is, meg hátráltat is a kontaktusban.
Kérdező: Vannak ételek, amik segítenek vagy ártanak azok között, amiket az instrumentum enni szokott? 
Ré: Ré vagyok. Az instrumentumnak a betegség felé vannak test komplexum torzulásai, mely torzulási irányok legjobban – ahogy ezeket nevezitek – a gabonáitokból és zöldségeitekből készülő élelmiszereitek fogyasztásával ellensúlyozhatók. Ez azonban rendkívül jelentéktelen, amikor olyan segítségek kerülnek mérlegre, mint például testtartások, amik közül ez az instrumentum bőséggel válogathat. Az azonban segít az instrumentum vitális energiáinak, kevesebb torzulással a betegségek felé – ha a fentiek szerint fogyaszt élelmiszereket, alkalmankénti fogyasztásával annak, amit húsnak neveztek, az instrumentum szüksége végett, hogy lecsökkentse az alacsony életenergiára irányuló torzulásait.
Kérdező: Van nálam egy kérdés Jimtől, amit szóról szóra felolvasnék: „A keresés misztikus tradícióinak nagy része itt a Földön fenntartja a hitet, hogy az egyéni ént ki kell törölni vagy irtani, az anyagi világot pedig figyelmen kívül kell hagyni ahhoz, hogy az egyén elérje – ahogy ezt nevezik: a „Nirvánát” vagy megvilágosodást. Mi a helyes szerepe az egyéni énnek és az ő világi tevékenységeinek abban, hogy az egyént az Egység Törvényébe növekedni segítse?”
Ré: Ré vagyok. Az entitás helyes szerepe ebben a denzitásban az, hogy vágyai szerint tapasztaljon meg mindent, majd azután elemezze, megértse és elfogadja eme tapasztalatokat, leszűrve magának belőlük a bennük rejlő szeretet/fényt. Semmit nem kell elkerülni. Amire nincs szükség, az kihullik. Az irányultság (vagy más néven orientáció) a vágy kielemzése során alapozódik meg. Ezek a vágyak egyre inkább a szeretet/fény tudatos felhasználása irányába tolódnak el, mialatt az entitás bespájzolja magának a tapasztalatok párlatát. Mi rendkívül helyénvalótlannak találtunk bármely vágyelfojtást, kivéve, hogy az úgymondott fizikai síkon való kivitelezés helyett a képzelőerőt javasoljuk azon vágyak esetében, amelyek nincsenek összhangban az Egység Törvényével, ezzel őrizve meg a szabad akarat elsődleges torzulást. A magyarázat, amiért az elfojtás nem bölcs dolog, az, hogy az elfojtás egy egyensúlytalan cselekedet, amely nehézségeket okoz a kiegyensúlyozásában az idő/tér kontinuumban. Vagyis az elfojtás  megteremt egy későbbi körülményt a ragaszkodásra ahhoz, amit látszólagosan elkerültek. A megfelelő időben minden dolog elfogadható minden entitásnak, és megtapasztalva, megértve, elfogadva, majd megosztva ezeket más-énekkel, a helyes megjelölés az elmozdulás kell legyen az egyik fajta torzulástól másfajta torzulások felé, melyek alkalmasint jobban harmonizálnak az Egység Törvényével. Ebben, mondjuk úgy, hogy útlevágást jelent egyszerűen mellőzni vagy elkerülni bármely vágyat. Ehelyett meg kell azt érteni, és el kell fogadni. Ehhez türelem kell és tapasztalatok, amik gondosan kielemezhetők, könyörület tanúsításával az én és más-ének felé. 
Kérdező: Lényegében azt mondanám, hogy egy másik én vagy másik entitás szabad akaratának megsértése olyan alapvető dolog, amit sosem tennél az Egység Törvénye alatt. Ezen alapszabály mellett említenél még más Egységtörvény-megszegéseket is?
Ré: Ré vagyok. Ha elindulsz a szabad akarat primér torzulásától, és tovább haladsz az intelligens energia gyújtópontjainak megértése felé, mely a létrehozója az intelligenciáknak vagy egy adott tudat/test/lélek komplexum környezetével való bánásmódjainak, egyaránt beleértve ebbe amit természetesnek hívtok, és amit mesterségesnek, akkor az elkerülendő torzulások azok, amelyek nem veszik figyelembe a szeretet/fény energiája fókuszának torzulásait, vagy mondjuk úgy, Logoszát e sajátos szférának vagy denzitásnak. Ebbe tartozik a természetes környezet szükségleteinek és a más-én tudat/test/lélek komplexumok szükségleteinek meg nem értése. Ilyenből sok van a mesterséges komplexumok legkülönfélébb torzulásai miatt, melyekben maguk az entitások intelligenciája és tudatossága választott módot a rendelkezésre álló energiák felhasználására. Következésképp ami helytelen torzulás lenne az egyik entitással, helyes egy másikkal. Javasolhatunk egy próbálkozást úgy
ráeszmélni a másik énre, mintha az én lenne, s a másik én intelligenciáján és tudatosságán keresztül megértve tenni meg a másik én számára szükséges lépést. Sok esetben ez nem foglalja magában a szabad akarat megszegését olyan jellegű torzulásban, amit megsértésnek mondotok. Azonban emellett is törékeny feladatot jelent valakinek a szolgálatára lenni, valakivel könyörületesnek, iránta érzékenynek lenni, és egy jó empátiás készség segítségül jöhet a mesterséges intelligencia vagy tudat
torzulásainak elkerülésében. A társadalmi komplexumnak nevezett terület vagy küzdőtér olyan, amiben nincs különösebb szükség a gondoskodásra, mivel az adott planetáris szférában lévők kiváltsága/megtiszteltetése/kötelessége az ő szabad akaratuk szerint eljárni a társas komplexum megsegítésének kísérletében. Így két egyszerű irányelvhez jutsz: egyik az intelligens energia természetben kifejezést öltő tudatossága, a másik az intelligens energia énben kifejeződő tudatossága, amit a társas komplexummal meg kell osztani, akkor, amikor ezt az entitás időszerűnek érzi. Ezen kívül pedig ott vannak a különféle leheletfinom torzulásrendszerek, melyeknek tudatában lehetsz és melyek nem mások, mint az énnel és más-énekkel kapcsolatos azon torzulások, amik nem a szabad akaratot veszik tekintetbe, hanem mások harmonikus kapcsolatát és szolgálatát, ahogy az más-ének számára a legkedvezőbb. 
Kérdező: Amint a gyermekkorában cseperedik, egy entitás fokozatosan ébred rá a felelősségeire. Van-e egy olyan életkor, mely alatt az entitás nem felelős a tetteiért, vagy pedig már születése pillanatától felelős értük? 
Ré: Ré vagyok. A földi síkra leszületett entitások a kontinuumon keresztüli idő/tér előrehaladásuk más-más pontján válnak öntudatossá. Ennek talán olyan tizenöt hónapos kor körül van a mediánja, ha mondhatjuk így. Néhány entitás egy a megtestesüléshez közelebbi időpontban lesz öntudatossá, mások egy ettől az eseménytől távolabbi időpontban. A felelősség minden esetben érvénytelen lesz attól a ponttól visszafelé a kontinuumban, hogy a torzulásokat az entitás megérthesse, és azok feloldódhassanak, ahogy az entitás tanul. 
Kérdező: Akkor mondjuk egy négyéves entitás teljesen felelős minden tettéért, ami ellenkezik vagy nincs harmóniában az Egység Törvényével?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Hozzáfűzhetnénk talán, hogy társas komplexum szervezeteitek úgy alakították, hogy az újonnan megtestesült entitásoknak fizikai tudat/test/lélek komplexum gondozók állnak rendelkezésükre, hogy így gyorsan megtanulhassák, mi harmonizál az Egység Törvényével.
Kérdező: Kik ezek a gondozók?
Ré: Ré vagyok. Ezek azok a gondozók, akiket ti szülőknek, tanároknak és barátoknak hívtok. Kérdező: Tegnap azt állítottad, hogy a megbocsátás a karma irtószere. Feltételezéseim szerint a karma teljes kiirtását célzó kiegyensúlyozott megbocsátás nemcsak a másoknak való megbocsátást igényelné, hanem saját magunknak valót is. Nincs igazam?
Ré: Ré vagyok. Igazad van. Hogy tisztázzuk, röviden kibővítjük ezt a megértést. Megbocsátani egy más-énnek és megbocsátani az énnek ugyanaz. Ennek megértését megköveteli a tudatos szintű teljes megbocsátás magadnak és másoknak, mivel ezek egyek. Így éned kihagyásával képtelen leszel teljes megbocsátásra. 
Kérdező: Köszönjük – micsoda lényeges mondat. Említetted, hogy számos Konföderáció létezik. Ezek alapjaiban mind ugyanúgy szolgálják a Végtelen Teremtőt, vagy némelyik valamilyen különleges szolgálatra specializálódik?
Ré: Ré vagyok. Mindenki az Egy Teremtőt szolgálja. Mást nem lehet szolgálni, mivel minden létező a Teremtő. Lehetetlen nem szolgálni a Teremtőt. Egyszerűen csak különböző torzulásai vannak ennek a szolgálatnak. Mint a ti népetekkel dolgozó Konföderáció esetében, az egyes Konföderációk szakosodott egyedi társas memória komplexumoknak egy-egy csoportja, akik mindegyike azt valósítja meg, amit kinyilvánít.
Kérdező: Elmondanád, hogyan kommunikált Jahve a földi emberekkel?
Ré: Ré vagyok. Ez egy némiképp komplex kérdés. Az első kommunikáció olyan volt, amit genetikainak mondanátok. A második kommunikáció a népetek közt járás volt, hogy további genetikai változásokat szüljenek a tudatosságban. A harmadik egy sor párbeszéd volt kiválasztott közvetítőkkel.
Kérdező: Elmondanád, mik voltak ezek a genetikai változtatások, és hogyan lettek kivitelezve? 
Ré: Ré vagyok. A genetikai változtatások némelyike ahhoz hasonló módon történt, amit ti klónozásnak neveztek. Vagyis az entitások a Jahve entitások képében inkarnálódtak. A második jellege az általatok szexuálisként ismert kapcsolat volt, a tudat/test/lélek komplexumot a szaporodás mintáinak természetes útján változtatva meg, fizikai komplexumotok intelligens energiáján keresztül hagyva örökséget. 
Kérdező: Pontosan mit tettek ebben az esetben?
Ré: Ré vagyok. Ezt a kérdést már megválaszoltuk. További információkért használj más megfogalmazást.
Kérdező: Mi volt a különbség a Jahve beavatkozása előtti és utáni szexuális programozásban?
Ré: Ré vagyok. Erre a kérdésre csak azt felelhetjük, hogy az örökítő anyag általi beavatkozás e változtatás forrásától függetlenül ugyanaz.
Kérdező: Mi volt Jahve szándéka ezekkel a genetikai szexuális változtatásokkal?
Ré: Ré vagyok. A 75 ezer évetekkel ezelőtti szándéknak – ahogy méritek az időt – csak egy célja volt: hogy a tudat/test komplexumban kihangsúlyozza azokat a jegyeket, amelyek a lélek komplexum további és gyorsabb fejlődéséhez vezetnek. 
Kérdező: Hogyan vezettek ezek a jegyek további lelki fejlődéshez? 
Ré: Ré vagyok. Az elősegített jellemzők közé tartozott minden fizikai érzékszerv érzékenységének fokozása, hogy azok élénkítsék ezeket a tapasztalásokat, valamint a tudat komplexum megerősítése, hogy az előlendítse a képességet a tapasztalatok analizálására.
Kérdező: Mikor hajtotta végre Jahve ezeket a genetikai változtatásokat?
Ré: Ré vagyok. A Jahve csoport a Marsnak nevezett bolygótokkal dolgozott 75 ezer éve azon, amit a klónozási folyamatnak neveznétek. Vannak különbségek, de ezek a ti idő/tér kontinuumotok jövőjében fekszenek, és mi nem szeghetjük meg a szabad akarat Zavar Törvényét. A körülbelül 2600-as időpont a második alkalom volt – kijavítjuk magunkat: körülbelül 3600 – az Orion csoportbéliek kísérleteinek időpontja e kulturális komplexum idején; ez egy sor találkozás volt, melyek során az Anak nevezetűeket megtermékenyítették új, a ti fizikai komplexumotok genetikai kódjával, hogy így a szervezetek nagyobbak és erősebbek lettek.
Kérdező: Miért akartak nagyobb és erősebb szervezeteket?
Ré: A Jahve csoportja béliek az Egység Törvényét felfogni képes tudat/test/lélek komplexumok létrehozásával próbálták az Egység Törvénye megértését előidézni. Az elérni kívánt torzulások nézőpontjából a kísérlet egy határozott kudarc volt, mivel az  Egység Törvényének beépítése helyett egy nagy kísértést eredményezett arra, hogy az úgynevezett társas komplexumot vagy részkomplexumot elitnek, vagy különbnek, vagy más-énektől jobbnak tekintsék, ami az önmagukat szolgálók technikája.
Kérdező: Akkor az Orion csoport hozta létre ezt a nagyobb test komplexumot azért, hogy egy elitet alkosson az Egység Törvénye abban az értelemben vett alkalmazása céljából, amit mi negatívnak mondunk?
Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. Ezért a folyamatért a Jahve entitások voltak felelősek elszigetelt kísérletükként az Orion csoporttal való háborúikban. Az Orion csoport azonban képes volt ezt a tudat/test komplexum torzulást arra használni fel, hogy az egységesség tanulás/tanításaira való összpontosítás helyett az elit-gondolatokat verje beléjük.
Kérdező: Most akkor Jahve a Konföderáció oldalán állt?
Ré: Ré vagyok. Jahve a Konföderáció oldalán állt, de tévedett a segítő törekvéseiben.
Kérdező: Vagyis tehát Jahve kommunikációi nem segítettek vagy nem azt eredményezték, amit Jahve szeretett volna. Így van? 
Ré: Ré vagyok. A kölcsönhatás eredményei eléggé vegyesek. Azáltal, hogy az entitások vibrációs jellemzőinek összessége az egységet ölelte át, Jahve manipulációi igen hatékonyak voltak. Azáltal, hogy az entitások szabad akaratuk szerint egy kevésbé pozitív irányultságú konfigurációját választották vibrációs komplexum teljességüknek, az Orion csoportbéliek most először lettek képesek komoly támadást indítani a planetáris komplexum tudatossága ellen.
Kérdező: El tudod mondani, hogy pontosan mi tette lehetővé az Orion csoport e támadásainak legkomolyabbikjait?
Ré: Ré vagyok. Az utolsó teljes kérdés ez lesz. Különösen azok számára, akik erősek, intelligensek, stb., van egy csábítás, hogy különb(öző)nek érezzék magukat azoktól, akik kevésbé okosak és kevésbé erősek. A másokkal való egységnek ez egy eltorzult érzékelése. Ez az Orion csoport számára lehetővé tette, hogy bevezesse a szent háború elképzelését, ahogy nevezhetnétek ezt. Ez egy igen komolyan eltorzult érzékelés. Sok ilyen, pusztító jellegű háború volt.
Kérdező: Az Aleister Crowley nevű entitás azt írta, „Tegyétek azt, amit akartok, ennyi a törvény.” Nyilvánvalóan volt némi felfogása az Egység Törvényéről. Hol van most ez az entitás? 
Ré: Ré vagyok. Az entitás belső létsíkjaitokban van. Gyógyítási folyamatban vesz részt.
Kérdező: Ezek szerint ez az entitás, bár intellektuálisan értette az Egység Törvényét, visszaélt vele és most át kell essen ezen a gyógyítási folyamaton?
Ré: Ré vagyok. Ezt az entitást – amennyiben használhatunk ilyen vibrációs hang komplexumot: – túlpörgette a dolgok igaz természete. Ez a túlizgatottság olyan magatartást eredményezett, ami túlmutatott az entitás tudatos önkontrollján. Így az entitásra, sok kísérlete során, hogy keresztülmenjen azon a kiegyensúlyozási folyamaton, amit bemutattunk nektek a különböző központok leírásával a vörös színűvel kezdődően felfelé, némiképp túl nagy hatással volt vagy maga alá temette ez a folyamat, és elhidegült más-énjeitől. Az entitás pozitív volt. Azonban nehéz útja volt arra való képtelenségéből fakadóan, hogy felhasználja, egységbe foglalja és harmonizálja az én vágyainak megértéseit, hogy azok teljes könyörülettel megoszthatók legyenek más-énekkel. Az entitás így nagyon – ahogy ezt nevezitek – betegessé vált a lelki komplexum értelmében, és az e belső fájdalom torzulással rendelkezők számára szükséges, hogy a belső síkokon gondozásban részesüljenek, amíg az ilyen entitás képessé nem lesz újra fájdalom felé torzulás nélkül szemlélni a tapasztalatokat.  
Kérdező: Köszönjük szépen. Mint valószínűleg tudod is, a következő három napban dolgozni kell mennem, így amennyiben úgy gondolod, hogy lehetséges, akkor még egy ülést tartunk ma este. Az ezt követő ülés mához négy naptól előbb nem várható. Szerinted lehet még egy ülést tartani ma este?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum eléggé gyenge. Ezt a torzulást a vitális energia hiánya okozza. Fizikai kiegyensúlyozás által megtáplálva az instrumentumot, lehetőség lesz még egy ülésre. Érted?
Kérdező: Nem teljesen. Pontosan mit kellene tennünk fizikai kiegyensúlyozásként?
Ré: Ré vagyok. Egy: ügyeljetek az élelmiszerekre. Kettő: manipuláljátok a fizikai komplexumot, hogy csillapítsátok a fizikai komplexumi fájdalom felé torzulást. Három: bátorítsatok egy bizonyos mennyiségű, ti úgy mondanátok, testgyakorlatot. És az utolsó rendelkezés: különös gondot fordítsatok e második ülés geometriai elrendezéseire, hogy a különböző szimbólumok a lehető legteljesebb mértékben segítsék a belépést. Javasoljuk, hogy a legnagyobb körültekintéssel ellenőrizzétek le a szimbólumokat. Az entitás valamicskét kimozdult a megfelelő pozíciójából. Nem jelentős most. Sokkal fontosabb egy második ülés előirányozásakor. Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében hagylak magatokra benneteket. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és békéjében örvendve. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
 
 

Ré: Az egység törvénye

Related posts

Az 5 indigó generáció – Te melyikkel érkeztél?

Sandal

Engedd, amit igazán szeretsz

admin

Abraham tanításai: Amit képes vagy elképzelni, azt el is tudod érni

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .