Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 16. (Orion csoport céljai, földreszállás, Bolygók Konföderációja, lakott bolygók)

Ré-Az Egység törvénye 16. (Orion csoport céljai, földreszállás, Bolygók Konföderációja, lakott bolygók)
1981. január 31.: 16.ülés
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.
Kérdező: Szeretném megkérdezni, hogy tekintettel az Egység Törvényének szabad akarat torzulására, az Őrzők hogyan tarthatják karanténban a Földet? Ez a karantén belül esik a szabad akaraton?
Ré: Ré vagyok. Az Őrzők a harmadik denzitású tudat/test/lélek komplexumok szabad akaratát őrzik ezen a planetáris szférán. A karantén aktiválását szükségessé tévő történések ellenkeztek a tudat/test/lélek komplexumok szabad akaratával.
Kérdező: Lehet, hogy tévedek, de úgy tűnik, hogy a, mondjuk, Orion csoportnak szintén a szabad akarata lenne, hogy ellenkezzen velünk. Hogyan tart ez egyensúlyt az imént átadott információddal?
Ré: Ré vagyok. Az egyensúly dimenziótól dimenzióig értendő. Az úgynevezett keresztesek beavatkozási kísérletei csak az ő felfogásuk dimenziójának keretei között elfogadhatók. Azonban a dimenzió – melyet a harmadiknak hívtok – tudat/test/lélek komplexumai egy külön szabadakarati dimenziót képeznek, amely mondjuk úgy, nem képes teljesen felismerni a manipulációra irányuló torzulásokat. Ennek értelmében a dimenziós különbözőségek kiegyensúlyozására felállított karantén egy egyensúlyteremtő szituáció, amelyben az Orion csoport szabad akaratát nem megállítják, hanem megkérdőjelezik. Mindeközben a harmadik denzitású csoportot nem gátolják a szabad akaratában.
Kérdező: Lehetséges, hogy ezeknek az előforduló „ablakoknak”, amelyek lehetővé teszik, hogy az Orion csoport olykor-olykor keresztüljöhessen rajtuk, valami közük volna ehhez a szabadakarat-kiegyensúlyozáshoz?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Kérdező: Ez hogyan működik, el tudnád mondani?
Ré: Ré vagyok. A legközelebbi párhuzam egy véletlenszám-generátor lenne bizonyos korlátokkal.
Kérdező: Mi az eredete ennek a véletlenszám-generátornak? Az Őrzők hozzák létre, hogy kiegyensúlyozzák az őrzésüket? Vagy az Őrzőkön kívüli eredetű?
Ré: Ré vagyok. Minden eredet egy. Jóllehet értjük a kérdésedet. Az ablak jelenség egy az Őrzőktől (különböző) más-én jelenség. Tér/időn túli dimenziókból működtetik, amit nevezhetünk az intelligens energia területének. Hasonlóan a ciklusotokhoz, az efféle kiegyensúlyozás, az ilyen ritmusok olyanok, mint az óraütés. Ebből adódik, hogy véletlenszerűnek tűnik. De nem véletlenszerű abban a dimenzióban, amelyik előállítja ezt az egyensúlyt. Ezért mondtuk, hogy a párhuzam bizonyos korlátokkal érvényes.
Kérdező: Akkor ez az ablak-kiegyensúlyozás meggátolja az Őrzőket abban, hogy pozitív polarizációjukat lecsökkentve teljesen megszüntessék az orioni kontaktust a védőburok révén. Igaz?
Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Gyakorlatilag a kiegyensúlyozás egy egyenlő mennyiségű pozitív és negatív befolyást enged meg, mely egyensúlyt a társas komplexum tudat/test/lélek torzulásai állítják fel. Így a ti adott planetáris szférátok esetében kevesebb – ahogy mondanád – negatív információ vagy ösztönzés szükséges, mint amennyi pozitív, a társas komplexum torzulásotok meglehetős negatív irányultsága miatt.
Kérdező: Ily módon az összszabadakaratot egyensúlyozzák ki, hogy az egyénnek egyenlő esélye legyen mások szolgálata és önmaga szolgálata között választani. Jól mondom?
Ré: Ré vagyok. Igen.
Kérdező: Ez egy alapvető felismerés a Szabad Akarat Törvényén, úgy hiszem. Köszönjük.
Egy kisebb jelentőségű kérdés, de hogy ezen alapelvre egy példát mondjunk, a Konföderáció földreszállása esetén ugye isteneknek tekintenénk őket, megsértvén a Szabad Akarat Törvényét és megnyirbálva így az ő mindenkit szolgáló polarizációjukat. Feltételezem, ugyanez történne, ha az Orion csoport szállna le. Hogyan érintené az ő polarizációjukat az önmaguk szolgálatában, ha leszállhatnának és istenként lennének elismerve?
Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport tömeges földreszállása esetében a polarizáció hatása erősen az önös szolgálat megnövekedése, ami tökéletesen ellentétes az általad említett eséllyel.
Kérdező: Ha az Orion csoport leszállhatna, megnövelné ez az ő polarizációját? Amit akarok ezzel kérdezni, az az, hogy jobb-e nekik a háttérből tevékenykedve próbálni, mondjuk azt, újoncokat toborozni a bolygónkról, melynek során a mi bolygónkról származó személy szigorúan a saját szabad akarata szerint hoz döntéseket, vagy ugyanilyen hatékony lehet számukra leszállni a bolygónkon, rendkívüli hatalomról tenni tanúbizonyságot és így nyerni meg embereket?
Ré: Ré vagyok. Az első eset hosszabb távon – mondjuk úgy – sokkal higiénikusabb az Orion csoport számára abból a szempontból, hogy ez a leszállással ellentétben nem jár az Egység Törvényének megszegésével, s így az a bolygó lakóival végezteti el a munkát. A második esetben a tömeges földreszállás egy polarizációvesztést okozna, a bolygó szabad akaratába való beleavatkozás folytán. Ami azonban egy szerencsejáték volna. Ha a bolygót végül is meghódítanák és a Birodalom részévé válna, ezt követően újra kiépülne a szabad akarat. Ezt a tettek szintjén korlátozza az Orion csoport a vágyából kifolyólag, hogy fejlődjék az Egy Teremtő irányába. A fejlődési vágyuk elejét veszi, hogy a csoport a Zavar Törvényét áthágja.
Kérdező: A „Birodalom” szót használtad az Orion csoporttal összefüggésben. Jó ideje azt gondolom, hogy a Star Wars c. film valamiképp azt példázza, ami a valóságban történik. Ez igaz?
Ré: Ré vagyok. Ez olyan módon igaz, ahogyan egy egyszerű gyermekmese példáz fizikai/filozófiai/társadalmi komplexum torzulást/megértést.
Kérdező: Az önmaguk szolgálata felé irányult entitásoknak ugyanúgy van aratásuk, ahogy a másokat szolgálóknak?
Ré: Ré vagyok. Egy aratás van. Vibrációs komplexum fokozatokon keresztül a negyedik denzitásba belépni kész egyének választhatnak az Egy Teremtő keresésének további mikéntje felől.
Kérdező: Vagyis mikor a negyedik denzitásba lépünk, egy elkülönülés lesz, ha mondhatjuk, és az egyének egy része, akik a negyedik denzitásba lépnek, olyan bolygókra vagy helyekre kerül, ahol mások szolgálata folyik, másik részük pedig olyan helyekre, ahol önmaguk szolgálata. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van, igen.
Kérdező: Milyen kontaktusokat hozott létre az Orion csoport a bolygónkkal?
Ré: Ré vagyok. Megközelítőleg 45 ezer évvel ezelőtt történt egy próbálkozás. Ez nem járt sikerrel. Hozzávetőlegesen 2600 éve a csoport elküldött egy társas memória komplexummal rendelkező entitást e planetáris szférára. Ez az igyekezet némileg sikeresnek volt mondható, de hatása a tér/idő kontinuumban lecsökkent. Körülbelül 2300 éve pedig – éppúgy, mint a Konföderáció – ez a csoport is folyamatosan az aratáson munkálkodik.
Kérdező: Megnevezheted az entitást, akit 2600 évvel ezelőtt elküldtek?
Ré: Ré vagyok. Az entitást népetek Jahvénak nevezi.
Kérdező: El tudnád nekünk mondani a tízparancsolat eredetét?
Ré: Ré vagyok. E parancsolatok eredete azt a törvényt követi, hogy a negatív entitások információkkal befolyásolják a pozitívan irányult tudat/test/lélek komplexumokat. Az efféle információk pozitivitást próbáltak mímelni vagy imitálni negatív jellemzők fenntartása mellett.
Kérdező: Az Orion csoport műve volt?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Kérdező: Mi volt az ő céljuk ezzel?
Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport célja, mint korábban már említettük, a hódítás és rabszolgaságba döntés. Ezt egy elit megtalálásával és felállításával érik el, míg mások az elit szolgálatára kényszerülnek különféle eszközök révén, mint amilyenek az említett törvények és az entitás által kiadott utasítások.
Kérdező: A parancsolatok fogadója pozitívan vagy negatívan orientált volt?
Ré: A fogadó egy extrém pozitív irányultságú volt, és ennek tudható be a kapott információk pszeudo-pozitív jellemzőinek némelyike. Mint az elmaradt sikerű kontaktusok esetében, ez az entitás, a Moishe vibrációs komplexummal, nem maradt hiteles befolyás azok előtt, akik eleinte az Egység filozófiájáról hallottak tőle, s eltávolították az entitást erről a harmadik denzitású vibrációs szintről, egy csökkentett vagy csüggesztőbb állapotban, miután elveszítette a, mondhatni megbecsülést és bizalmat, amellyel annak idején megkezdte a fogalomalkotást az Egység Törvényéről és a saját törzsei béliek kiszabadítását, amint ezeket abban az időben/térben nevezték.
Kérdező: Ha ez az entitás pozitív irányultságú volt, akkor hogyan volt képes kapcsolatba lépni vele az Orion csoport?
Ré: Ré vagyok. Ez egy intenzív, mondjuk, hogy csatamező volt a konföderációs eredetű pozitív irányultságú erők és a negatívan orientált erők között. A Moishe nevezetű férfi nyitott volt a benyomásra, és az Egység Törvényét annak legelemibb formájában kapta meg. Azonban az információ negatív irányultságot vett népének unszolása végett, hogy ők meghatározott fizikai dolgokat végezzenek a harmadik denzitású létsíkokon. Emiatt az entitás nyitott maradt az effajta információkra s vele együtt az önszolgálat jellegű filozófiára.
Kérdező: Valószínűtlen, hogy egy Egység Törvényében ízig-vérig tudatos entitás valaha is olyat mondjon, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt. Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Kérdező: Tudnál valamiféle történelemmel szolgálni társas memória komplexumodról és hogy miként jöttetek tisztába az Egység Törvényével?
Ré: Ré vagyok. Tanulásunk útja a jelen pillanatába vésett. Nincs történelme, ahogyan mi elgondolásodat értelmezzük. Képzelj el, ha úgy tetszik, a létezésnek egy körét. Az alfát és ómegát egy végtelen intelligenciaként ismerjük. A kör sosem szűnik meg. Ez a jelen. A denzitásoknak, melyeken átkeltünk, a kör különböző pontjai felelnek meg a ciklusok jellemzői szerint: a tudatosság ciklusa elsőként, a növekedés ciklusa másodikként, az öntudatosság ciklusa harmadikként, a szeretet vagy megértés ciklusa negyedikként, a fény vagy bölcsesség ciklusa ötödikként, a fény/szeretet, szeretet/fény vagy egység ciklusa hatodikként, a kapu ciklusa hetedikként, míg nyolcadikként az oktáv, mely már átlép egy olyan rejtélybe, aminek mi nem hatolhatunk a mélyére.
Kérdező: Nagyon köszönjük. Egy korábbi anyagban, a veled való kommunikációk előtt, az az állítás hangzott el a Konföderáció részéről, miszerint valójából nincs is múlt és jövő… hogy minden egy örök jelenben létezik. Ez jó hasonlat?
Ré: Ré vagyok. A múlt, jelen és jövő létező a ti denzitásotokban. Egy áttekintés során, amilyenben egy entitásnak akkor van része, mikor a tér/idő folytonosságból eltávozik, talán úgy láthatná, hogy a beteljesülés ciklusában csak jelen létezik. Mi magunk is igyekszünk e felfogást megtanulni. A hetedik szinten vagy dimenzióban, ha szerény törekvéseink elegendőek, egyek leszünk a mindenséggel, így sem emlékezetünk, se személyiségünk, se múltunk, se jövőnk nem lesz, hanem a mindenségben létezünk.
Kérdező: Ez azt jelenti, hogy tudatában lesztek minden létezőnek?
Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Felfogásunk szerint ez nem a mi tudatunk lesz, hanem egyszerűen a Teremtő tudata. Minden létező a Teremtőben van. Ennélfogva ez az ismeret elérhető lesz.
Kérdező: Azon tűnődtem, hány lakott bolygó lehet a galaxisunkban és hogy vajon az Egység Törvényével mind elérik-e a magasabb denzitásokat? Nem úgy tűnik, mintha más módja is létezne a magasabb denzitások elérésének. Így van?
Ré: Ré vagyok. Légy szíves, fogalmazd újra a kérdésed.
Kérdező: Hány lakott bolygó van a galaxisunkban?
Ré: Ré vagyok. Feltételezzük, hogy kérdésedbe valamennyi öntudatos dimenziót vagy tudatossági denzitást bele kívánod érteni. Az összes planéta entitások körülbelül egyötöde hordoz tudatosságot egy vagy több denzitásban. Némelyik bolygó szféra csak bizonyos denzitások számára lakható. A ti bolygó szférátok például jelenleg az első, a második, a harmadik és a negyedik szinten vagy denzitásban lakható.
Kérdező: Ebben a csillaggalaxisban, amelyben mi vagyunk, nagyjából hány tudatos bolygó van, tekintet nélkül a denzitásokra?
Ré: Ré vagyok. Körülbelül 67 millió.
Kérdező: El tudnád mondani, hogy ebből hány százalék a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, stb. denzitás?
Ré: Ré vagyok. 17% első denzitás, 20% második denzitás,
27% harmadik denzitás, 16% negyedik denzitás, 6% ötödik denzitás. A többi információ nem adható. Jövőtök szabad akarata nem teszi lehetővé ennek megosztását. Egy elemről tehetünk említést. Az intelligens bolygók elég nagy hányada, körülbelül 35%-a nem sorolható be ezen százalékokba. Ezek a titkok a
hatodik és hetedik denzitás sajátosságai, és nem megengedett, hogy beszéljünk róluk.
Kérdező: Ezen első öt denzitás közül valamennyi bolygó a harmadik denzitásból fejlődött ki az Egység Törvényének tudomása és alkalmazása révén?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Kérdező: Akkor egy bolygó számára az egyetlen módja annak, hogy kikeveredjen abból a szituációból, amelyben mi is vagyunk, ha a népesség tudomást szerez és gyakorolni kezdi az Egység Törvényét. Így van?
Ré: Ré vagyok. Úgy van.
Kérdező: El tudnád árulni, hogy amikről most beszéltél harmadik, negyedik és ötödik denzitású bolygók közül hány százalék irányul negatívan önmaga szolgálata felé?
Ré: Ré vagyok. Ez nem olyan kérdés, amelyről beszélhetnénk, adva lévén a Zavar Törvénye.
Csak annyit mondhatunk, hogy a negatívan vagy önmaguk szolgálatára irányult planetáris szférák jelentős kisebbségben vannak. Pontos számokat megadni nem volna helyénvaló.
Kérdező: Szeretnék egy hasonlatot tenni arra, hogy miért van kevesebb negatívan orientált, majd pedig megtudakolni tőled, hogy jó volt-e a hasonlat.
Egy pozitív irányultságú másokat szolgáló társadalomban könnyű lenne egy nagy követ elgurítani mindenkit odagyűjtve, hogy segítsenek megmozdítani. Egy önmaguk szolgálatára irányult társadalomban nehezebb lenne mindenkit munkára bírni a közös jóért a kő elgördítésére, következésképpen sokkal könnyebb a feladatok másokat szolgáló elv szerinti elvégzése és a növekedés a pozitívan orientált közösségekben, mint a negatív orientációjú közösségekben. Így van vagy sem?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Kérdező: Nagyon köszönjük.
El tudnád mondani, hogyan és miért jött létre a Bolygók Konföderációja?
Ré: Ré vagyok. A szolgálat vágya a szeretet vagy megértés dimenziójában kezdődik, a társas memória komplexum egy mindent elsöprő akarataként. Ebből adódóan a planetáris egyedek e százalékai plusz hozzávetőleg további 4% azokból, akiknek kilétéről nem beszélhetünk, időtökben réges-rég megalakították magukat egyazon cél keresésére, ami mások szolgálata. A kapcsolat ezek között az entitások között az, ahogy ők más lényekkel, más bolygókkal és szolgálatfelfogásokkal egyetértésre jutottak: megosztani és együtt folytatni ezeket a közösnek tartott szolgálat-célokat. Ebből adódóan mindenki önkéntes alapon helyezte a társas memória komplexum adatait olyasmibe, amit ti talán egy mindenki által elérhető központi gondolati komplexumnak tekinthetnétek. Ez aztán olyan felállást teremtett elő, ahol minden egyes entitás a saját szolgálatában tevékenykedhet, de közben lehívhat bármely más, a szolgálat fokozásához szükséges megértést.
Kérdező: Ilyen nagy bolygószám mellett a galaxisban azt mondod, hogy körülbelül ötszáz bolygó tartozik a Konföderációhoz. Úgy tűnik, hogy viszonylag kisszámú konföderációs bolygó van. Van valami oka ennek?
Ré: Ré vagyok. Sok Konföderáció van. Ez a Konföderáció hét galaxisotok planetáris szféráival működik együtt, és e galaxisok denzitásainak hívásáért felelős.
Kérdező: Definiálnád a galaxis szót, ahogyan az imént használtad?
Ré: Ezt a kifejezést abban az értelemben használtuk, ahogyan te használnád a csillagrendszerekre.
Kérdező: Egy kissé zavarban vagyok: Összesen hány bolygót is szolgál az a Konföderáció, amelyikben ti vagytok?
Ré: Ré vagyok. Értem a zavar okát. Nehézségeink vannak nyelvetekkel.
A galaxis kifejezést ketté kell választani. Mi galaxisnak hívjuk azt a vibrációs komplexumot, amelyik helyi. Vagyis a Napotok az, amit mi a galaxis középpontjának mondanánk. Látjuk, ennek az elnevezésnek számotokra más jelentése van.
Kérdező: A mi tudományunkban a galaxis kifejezés a lencseszerű csillagrendszerre vonatkozik, amely millió és millió csillagból áll. Egyik korábbi kommunikációnkban is zavar volt ebből, és örülök, hogy ezúttal sikerült tisztázni.
A galaxis kifejezést abban az értelemben használva, ahogy most elmondtam (a lencseszerű csillagrendszer, amely sok millió csillagból áll), van tudomásod evolúcióról a miénken kívül más galaxisokban is?
Ré: Ré vagyok. Az élet végtelen elterjedéséről van tudomásunk. Helyes a feltételezésed.
Kérdező: Az élet fejlődése más galaxisokban is hasonlóképpen megy végbe, mint a miénkben?
Ré: Ré vagyok. A fejlődés némileg közel ugyanolyan, aszimptotikusan közelíti az egyezést végtelenségszerte. Egy tetszőleges kiválasztása azok közül, amiket ti csillagrendszereknek mondtok, szélsőségesen kicsiny mértékű ingadozást mutat galaxisról galaxisra.
Kérdező: Akkor az Egység Törvénye igazán univerzális a növekedés megteremtésében a nyolcadik denzitás felé valamennyi galaxisban. Igaz?
Ré: Ré vagyok. Így igaz. Végtelen sok forma létezik, végtelen sok megértés, de a növekedés ugyanaz.
Kérdező: Feltételezem, hogy az egyén számára nem szükséges megérteni az Egység Törvényét ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik denzitásba léphessen. Ez igaz?
Ré: Ré vagyok. Abszolút szükséges, hogy az entitás tudatosan felismerje, hogy nem érti meg, ahhoz, hogy aratható legyen. A megértés nem feladata e denzitásnak.
Kérdező: Ez egy nagyon fontos kérdés. Rossz szót használtam. Úgy akartam mondani, hogy az entitás nem kell tudatában legyen az Egység Törvényének ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik denzitásba léphessen.
Ré: Ré vagyok. Ez így helyes.
Kérdező: A denzitások mely pontján szükséges az egyénnek az Egység Törvényével tisztában lennie ahhoz, hogy előrébb lépjen?
Ré: Ré vagyok. Az ötödik denzitású aratás azoké, akiknek rezgési torzulásai tudatosan elfogadják az Egység Törvényének megtiszteltetését/kötelességét. Ez a felelősség/megtiszteltetés az alapját képezi ennek a vibrációnak.
Kérdező: Mondanál még valamit erről a megtiszteltetés/felelősség fogalomról?
Ré: Ré vagyok. Minden felelősség megtiszteltetés; minden megtiszteltetés felelősség.
Kérdező: Egy sokat vitatott ügyről kérdeznélek. A marhacsonkításokon gondolkodtam.
Ré: Ré vagyok. Az úgynevezett csonkításaitok nagyobbik része olyan második denzitású lényeitek viselkedésének megfelelően történik, melyek dögevők. Az úgymondott csonkítások kisebbik része azok, amiket hívhattok multidimenziós fajtájúnak: egy gondolatforma felépítmény, mely különböző részeket használ fel, hogy életre keljen és a harmadik denzitásban létezzen.
Kérdező: Honnét jönnek ezek a gondolatformák?
Ré: Ré vagyok. Ez egy nagyon kétes kérdés. De azért megpróbálunk válaszolni. Először is: a Teremtőtől jönnek. Másodszor onnan valók, amit hívhattok alacsony asztrális síknak,
gondolatnak. Harmadszor, felépítmény vizualizációs komplexumukban részben keretetek kérge alatt tartózkodnak.
Kérdező: Ezek kimondottan egyféle kinézetűek?
Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások felvehetnek bármely félelem vagy rémület érzelmével társult gondolatformát.
Kérdező: Ezek a gondolatformák csak a teheneket tudják megtámadni, vagy emberi lényeket is?
Ré: Ré vagyok. Ezek a gondolatformák nem támadhatnak harmadik denzitású lényekre.
Kérdező: Mondanál valamit az ezüstszínű pettyekről, amiket olykor-olykor észreveszünk az arcunkon vagy másutt?
Ré: Ré vagyok. Ez, amiről beszélsz, egy szubjektív irányultságú jelzőfény materializációja, mely egy és csak egy tudat/test/lélek komplexumnak ad tudtára egy szubjektív jellegű mondanivalót.
Kérdező: Ki hozza létre ezeket az ezüstpettyeket?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha gondolod, a tanulás/tanítás megnövekvő lehetőségét. Egy ponton jeladás történik, mely a helyességét vagy fontosságát jelzi annak az adott tanulás/tanításnak. Maga az entitás – együttműködésben a belső síkokkal – hoz létre valamilyen jelzőfényt, ami a leginkább érthető vagy észrevehető a számára.
Kérdező: Úgy értsem, mi magunk hozzuk létre?
Ré: Ré vagyok. Az entitások nem tudatosan keltik ezeket. A tudat komplexum gyökere – megértésben megérintvén az intelligens végtelent – kelti őket.
Kérdező: Köszönjük. Adható-e rövid leírás a negyedik denzitás körülményeiről?
Ré: Ré vagyok. Mialatt beszélünk, addig annak figyelembe vételére kérünk benneteket, hogy a negyedik denzitás pozitív leírására nincsenek szavak. Csak azt tudjuk elmagyarázni, hogy  
milyen nem, s ebből közelíthető, hogy milyen. A negyedik denzitáson túl képességeinket egyre szűkebbnek érezzük, mígnem szavak nélkülivé válunk.
Vagyis amik a negyedik denzitásra nem jellemzők: szavak használata, hacsak készakarva nem. Nincsenek súlyos kémiai hordozók a test komplexum tevékenységekhez. Nincs diszharmónia egyénen belül. Nincs összeférhetetlenség egyének között. Összeférhetetlenség keltése semmilyen módon nem esik a lehetőségek keretei közé.
Pozitív kijelentések közelítései: egyfajta kétlábú hordozó síkja, mely sokkal sűrűbb és élettelibb; egy sík, amelyben az egyén tudatában van más-ének gondolatának; egy sík, amelyben az egyén tudatában van más-ének rezgéseinek; egy olyan sík, mely könyörületet érez és megérti a harmadik denzitás kínját; egy sík, amely a bölcsesség avagy fény felé törekszik; egy sík, ahol az egyéni különbségeket kihangsúlyozzák, jóllehet ezek önkéntelenül is jól megférnek a közös akarattal.
Kérdező: Definiálnád a denzitás szót, amilyen értelemben használni szoktuk?
Ré: Ré vagyok. A denzitás egy, ahogy mondanátok, matematikai kifejezés. A legközelebbi rokonság a zenében található, ahol a nyugati hangskálátok szerint, ha tetszik, hét hangjegy után a nyolcadik hang egy új oktávot indít. Létetek nagy oktávján belül, amelyen mi is osztozunk veletek, hét oktáv vagy denzitás található. Minden denzitáson belül hét aldenzitás. Minden aldenzitáson belül hét al-aldenzitás, és így tovább a végtelenségig.
Kérdező: Észrevettem, hogy ez az ülés már több mint egy órája tart. Most meg szeretném kérdezni, hogy mehetünk-e tovább? Milyen állapotban van az instrumentum?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum egyensúlyban van. Nyugodtan folytathatjuk, ha úgy kívánod.
Kérdező: Értem, hogy minden denzitásnak hét aldenzitása van, amelyek mindegyikének hét al-aldenzitása, stb. Ez igen gyorsan expandál, mivel a szám a hét hatványai szerint növekszik. Azt jelenti-e ez, hogy bármelyik denzitási szinten bármi, amire gondolsz, az valóra válik?
Ré: Ré vagyok. Zavarodból kiragadjuk a fogalmat, amellyel küszködsz, ami a végtelenség/lehetőség. Bármely lehetőség/valószínűség komplexumra tekinthetsz úgy, hogy annak létezése van.
Kérdező: Az olyasmik, mint az ábrándozások, valóra válnak más denzitásokban?
Ré: Ré vagyok. Az ábránd jellegétől függ. Ez egy nagy témakör. Talán a legegyszerűbb dolog, amit mondhatunk, hogy ha az ábránd – ahogy nevezed – olyan, hogy az énhez gyakorol vonzást, akkor az én számára valósággá válik. Ha egy elmélkedő általános ábránd, akkor talán belép a lehetőségi/valószínűségi komplexumok végtelenjébe, és megtörténik másutt, nem kötődvén különösebb módon a létrehozó energiamezőihez.
Kérdező: Hogy ezt kicsit még érthetőbbé tegyük: amennyiben én erősen egy hajó építéséről találnék ábrándozni, akkor ez megtörténne egyik-másik ilyen denzitásban?
Ré: Ré vagyok. Ez megtörténne/megtörtént volna/vagy meg fog történni.
Kérdező: És ha egy entitás erősen egy más entitással való küzdelemről ábrándozik, akkor ez megvalósul?
Ré: Ré vagyok. Ebben az esetben az entitás képzelőereje saját és más-énjét is befonja, ami a gondolatformát ahhoz az énhez kapcsolódó lehetőség/valószínűség komplexumhoz köti, amely én a létrehozója e gondolatformának. Ez aztán megnöveli a lehetőséget/valószínűséget ennek eljöveteléhez a harmadik denzitású létre.
Kérdező: Felhasználja-e az Orion csoport ezt az elvet saját céljainak megfelelő, kedvező feltételek megteremtésére?
Ré: Ré vagyok. A kérdésnél körülvontabb módon adunk választ. Az Orion csoport rosszindulatú vagy más negatív természetű ábrándokat használ fel ilyen gondolatformák táplálására vagy erősítésére.
Kérdező: Használják-e valaha is a fizikai test szellemi úton történő, hogy is mondjam, kielégítését?
Ré: Ré vagyok. Csak akkor tehetik ezt meg, ha a fogadó tudat/test/lélek komplexumnak erős képessége van gondolatformák fogadására. Ez szokatlan jellemzőnek tekinthető, ám valóban éltek ezzel a módszerrel orioni entitások.
Kérdező: Sok olyan, bolygónkra érkező Vándor van, aki ki van téve az orioni gondolatoknak?
Ré: Ré vagyok. Mint mondottuk korábban, a Vándorok teljesen a harmadik denzitás lényeivé válnak tudat/test komplexumukban. Egy efféle befolyásra ugyanannyi esélye van egy Vándor entitásnak, mint amennyi e planetáris szféra tudat/test/lélek komplexumainak. Az egyedüli különbség a lélek komplexumban játszódik, amely, ha kívánja, rendelkezhet egy fénypáncéllal, ha úgy tetszik, mely felvértezi a képességgel, hogy világosabban felismerje azt, ami a tudat/test/lélek komplexum számára nem egészen a kívánatos. Ez nem több egy hajlamnál, és nem nevezhető megértésnek.
A Vándor továbbá saját tudat/test/lélek komplexumában kevésbé torzult a harmadik denzitású pozitív/negatív zűrzavar, mondjuk azt: fondorlatosságai irányába. Ennek következtében nem ismeri fel olyan könnyedén a gondolatok vagy a lények negatív természetét, mint ahogyan ezt egy negatívabb egyén tenné.
Kérdező: Lehetséges tehát, hogy a Vándorok, ide leszületve, modjuk úgy, elsődleges célpontjai az Orion csoportnak?
Ré: Ré vagyok. Ez így igaz.
Kérdező: Ha a Vándort sikerül, mondjuk azt, kiiktatnia az Orion csoportnak, mi fog akkor történni ezzel a Vándorral, amikor eljön az aratás?
Ré: Ré vagyok. Ha a Vándor entitás cselekedetei által egy negatív irányultságot mutatott más-énjei iránt, akkor ahogy korábban mondtuk, a planetáris vibráció foglya lesz, majd pedig mikor learatják, a bolygó entitásaként alkalmasint újraismétli a harmadik denzitás mesterciklusát. Ez legyen az utolsó kérdése ennek az ülésnek.
Van még rövid kérdés, amit az ülés lezárása előtt megválaszolhatunk?
Kérdező: Lehet az instrumentum kényelemérzetét növelni?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kényelemérzete olyan, amilyen magasra csak emelhetitek, adva lévén test komplexuma gyengeség torzulásai. Lelkiismeretesek vagytok.
Ré vagyok. Távozom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Jézus tanításai: A nagyszerű összezavarodottság rejtett erényei

Sandal

Angyali üzenet: Az isteni szeretet az univerzum alapvető ereje

admin

Ré: Az Egység törvénye 4. (A piramisok alakja és szerepe, gyógyítási technikák)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .