Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 17.

Ré-Az Egység törvénye 17.
1981. február 3.: 17.ülés
Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében.
Mielőtt válaszok révén kommunikálnánk, ki kell hogy javítsunk egy hibát, amit információink felétek történő továbbításában felfedeztünk. Nehézségünk van időtök/teretek értelmezésében. Előfordulhatnak majd még ehhez hasonló hibák. Idő/tér mértékeitekre vonatkozólag bátran kérjetek tőlünk újraszámítást.
Az általunk felfedezett hiba egyfelől az Orion csoport megérkezését érinti planetáris befolyásolási szférátokra, másfelől a Konföderáció küldöttjeinek megérkezését is ezzel összhangban. 2600 évet mondtunk az orioni bevonulásra, illetve 2300 évet a konföderációs bevonulásra. Ez helytelen. Az újraszámítás 3600-at eredményez az orioni bevonulásra, 3300-at a konföderációs bevonulásra.
Most kommunikálunk.

Kérdező: Nagyon köszönjük. Szeretném még egyszer kifejezni, mekkora megtiszteltetésnek, kiváltságnak és kötelességnek tekintjük, hogy ezt a sajátos munkát végezhetjük. Újra szeretném kimondani, hogy ha néhány kérdésem talán oda nem illőnek tűnhet is, azért teszem fel ezeket, hogy kiinduló ponthoz jussunk az Egység Törvénye alkalmazásmódjainak megértése felé.
Mi most a negyedik denzitásban vagyunk. Fognak-e erősödni a negyedik denzitás hatásai az elkövetkező harminc év során? Fogunk-e látni nagyobb változásokat a környezetünkben, és hatásainkban a környezetünkre?
Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitás egy vibrációs spektrum. Idő/tér kontinuumotok planetáris szférátokat és amit mi galaxisnak, ti csillagnak mondanátok, ebbe a vibrációba pödörte elő. Magát a planéta szférát ez arra készteti, hogy az itt rezgési hálóként megjelenő kozmikus erők beáramlását befogadó örvényeit elektromágnesesen átrendezze, vagyis a Föld rámágneseződik a negyedik denzitásra, mint mondhatnád talán.
Ez – miképp már mondtuk is – némi kellemetlenséggel jár majd, népetek gondolatforma energiáinak hatására, melyek Földetek energiaspiráljaiban megzavarják a rendezett szerkezetű energiamintákat, ami növeli az entrópiát és a hasznavehetetlen hőt. Ez imitt-amott repedéseket okoz planéta szférátok külső kérgén, míg az megfelelően hozzá nem magnetizálódik a negyedik denzitáshoz. Ez a bolygószintű igazodás.
Éles növekedést fogtok látni azon emberek számában – ahogy a tudat/test/lélek komplexumokat ti nevezitek – akiknek rezgési potenciáljai tartalmazzák a negyedik-vibrációs torzulások potenciálját. Ezért az látszik majd, hogy egy – mondjuk úgy – újfajta embercsoport van születőben. Ezek azok, akik a negyedik denzitású munkára öltöttek testet.
Szintén éles növekedés lesz rövidtávon a negatívan orientált avagy polarizált tudat/test/lélek komplexumok és társas struktúrák számában, a polarizáló feltételek éles körvonalazódása folytán a negyedik denzitású jellemzők és a harmadik denzitású önös szolgálatú irányultság között.
Akik a negyedik denzitásban maradnak ezen a síkon, azok az úgymondott pozitív irányultságúak. Sokan fognak jönni máshonnan, mivel úgy tűnik, hogy a Konföderáció legjobb igyekezete mellett is – beleértve a belső síkjaitok népességét, belső civilizációkat és más dimenziók lakóit -, az aratás még mindig sokkalta kisebb lesz, mint amit e planetáris szféra szolgálatában kényelmesen el tud látni.
Kérdező: Ezekben a végső időkben lehetséges-e valamely módszer felhasználásával megsegíteni egy entitást, hogy elérje a negyedik denzitású szintet ?
Ré: Ré vagyok. Nem lehetséges közvetlenül segíteni egy másik lényt. Csupán katalizátort lehet elérhetővé tenni bármilyen formában, melyeknél a leglényegesebb a Teremtővel való egység felismerésének kisugárzása az énből, kevésbé lényegesek bizonyos információk, mint amilyeneket mi is megosztunk veletek.
Mi magunk nem érzünk sürgetést ezen információk széleskörű terjesztésére. Az is elég, hogy elérhetővé tettük három, négy vagy öt személy számára. Ez egy módfelett bőséges jutalom, mivel ha akár csak egyikük is negyedik denzitású felfogáshoz jut e katalizátor révén, akkor ezzel már eleget tettünk az Egység Törvényének a szolgálat torzulásában.
Egy józan, visszafogott próbálkozás hívei vagyunk az információk közzétételében, anélkül, hogy gondotok lenne a számokra vagy a többiek közötti gyors növekedésre. Az, hogy próbálod elérhetővé tenni ezeket az információkat, az – a ti fogalmaitok szerint – a te szolgálatod. A próbálkozás, ha elér egyvalakit, elér mindenkit.
Nem kínálhatunk útlevágásokat a megvilágosodáshoz. A megvilágosodás a pillanat műve, megnyílás az intelligens végtelenre. Csak az én képes véghezvinni, csak az énnel. Másik én nem taníthat/tanulhat megvilágosodást, csak információkat, inspirációt, vagy megoszthatja szeretetét, a rejtélyt, az ismeretlent, mely arra készteti a másik-ént, hogy kinyújtózzon és maga is elkezdje a keresési folyamatot, mely a pillanatban tetőzik, de ki tudhatja most, hogy egy egyén mikor nyit rá a Jelen kapujára?
Kérdező: Meditációban kaptam egy kérdést arról az oroszországi kráterről, a Tunguzka tartományban, úgy emlékszem. El tudnád mondani, mitől jött létre a kráter?
Ré: Ré vagyok. Egy fissziós reaktor megsemmisülése hozta létre ezt a krátert.
Kérdező: Kinek a reaktora?
Ré: Ré vagyok. Ez egy a Konföderáció által kiküldött – ti úgy neveznétek: „drone” (távirányítású repülő szerkezet) volt, amely meghibásodott. Egy olyan területre irányították át, ahol megsemmisülése nem jelentett beleavatkozást a tudat/test/lélek komplexumok akaratába. Azután felrobbantották.
Kérdező: Mi lett volna a feladata, ami miatt ideküldték?
Ré: Ez egy népetek különböző jeleinek megfigyelésére alkalmas távvezérelt szerkezet volt. Ti akkoriban kezdtetek el egy műszakibb jellegű szférában dolgozni. Meg kellett ismernünk előrehaladásotok mértékét és iramát. A „drone” egy egyszerű fissziós motorral volt meghajtva, ahogy nevezitek. Nem olyan típussal, amilyeneket most ismertek, hanem egy nagyon kis méretűvel. Ám ez is éppolyan pusztító hatású a harmadik denzitású atomszerkezetekre. Így miután meghibásodott, úgy éreztük, jobb lesz kiválasztani egy helyet a felrobbantására, semmint megkísérelni visszanyerni, mivel a lehetőség/valószínűség módok erre a manőverre nagyon de nagyon parányinak tűntek.
Kérdező: Robbanás- és sugárzásveszély egyaránt fennállt?
Ré: Ré vagyok. Nagyon kicsi a radioaktív sugárzás – ahogy hívjátok – ebben az adott típusú szerkezetben. Van helyi jellegű sugárzás, de ez a lokalizáció olyan, hogy nem sodródik úgy el a széllel, mint a némiképp primitív fegyvereitek emissziója.
Kérdező: Emlékeim szerint a vizsgálatok kimutattak a fákon egy nagyon kicsi radioaktív szennyeződést ezen a területen. Ez az alacsony sugárzás annak az eredménye, amiről beszélsz?
Ré: Ré vagyok. Így van. Az összes sugárzás nagyon lokális. Azonban a felszabaduló energia elég hatalmas ahhoz, hogy gondokat okozzon.
Kérdező: Akkor ugye a Konföderáció a felelős azért, hogy a Föld nukleáris energiához jutott?
Ré: Ré vagyok. Ez egy olyan kérdés, amelynél nem hozható egyértelmű döntés az okokat illetően. Az alapegyenlet, amely ezt a munkát megelőzte, az a képlet volt, amelyiket egy a bolygó szolgálatára elkötelezett Vándor hozott le. Hogy aztán ez a munka alapjává lett pusztítás eszközeinek, az nem volt szándékunk és ilyet nem adtunk át.
Kérdező: Kimondanád, hogy ki volt a Vándor, aki ezt az egyenletet lehozta?
Ré: Ré vagyok. Ez az információ ártalmatlannak tűnik, minthogy ez az entitás már nem tartózkodik a planetáris harmadik denzitásotokon. Az entitás neve az Albert hangvibrációs komplexum.
Kérdező: Köszönöm. Meg tudnád mondani, földi leszületése előtt ki volt a názáreti Jézusként ismert entitás?
Ré: Ré vagyok. Nehézségem van a kérdéssel annak megfogalmazása miatt. Tudnál találni rá egy más megszövegezést?
Kérdező: Hogyne. Amit tudni szerettem volna, hogy a názáreti Jézus itteni megtestesülése előtt a Konföderációból való volt?
Ré: Ré vagyok. Az előttetek názáreti Jézusként ismertnek nem volt neve. Az entitás az ötödik denzitás tagja volt, az illető al-oktáv legmagasabb fokozatában. Az entitás szándéka e planetáris szférába belépéssel a szeretet vibráció megosztása volt a lehető legtisztább módon. Ezért az entitás engedélyt kapott e küldetés elvégzésére. Így tehát az entitás ekkor egy névnélküli, konföderációs eredetű, ötödik denzitású Vándor volt, a megértés vagy szeretet vibrációjának ötödik denzitású felfogását képviselve.
Kérdező: Azt mondod, hogy az ötödik denzitás a szeretet denzitása?
Ré: Ré vagyok. Hibáztam. Negyedik denzitást akartunk mondani, a negyedik denzitás legmagasabb szintje, mely az ötödikben folytatódik. Ez az entitás átléphetett volna az ötödikbe, de
ehelyett a harmadikba való visszatérést választotta e sajátos misszióra. Az entitás a szeretet vibrációjának legmagasabb aloktávjából való volt. Ez a negyedik denzitás.
Kérdező: Amikor veled mint Rével kommunikálok, akkor időnként egy entitásként személyesülsz meg, vagy pedig egy teljes társas memória komplexummal folytatok beszélgetést?
Ré: Ré vagyok. Rével beszélsz. Nincs elkülönítés. Társas memória komplexumnak neveznéd, ami így többszemélyességre utal. Felfogásunk szerint egy individualizálódott résztudattal beszélgetsz.
Kérdező: Minden ülés során ugyanazzal a megszemélyesült résztudattal beszélgetek?
Ré: Ré vagyok. Ugyanazzal az entitással beszélsz egy médiumon vagy instrumentumon keresztül. Az instrumentum vitális energiája időnként alacsonyabb. Ez ilyenkor némileg akadályozza az előrehaladásunkat. Emellett az instrumentum nagyon elkötelezett a feladatra, és mindent megtenne a feladat érdekében. Ennek következtében még akkor is szabad folytatnunk, amikor kevés az energia. Ez az, amiért az ülések vége felé az instrumentum életenergiájának felmérése alapján megjegyzést szoktunk tenni.
Kérdező: Most, hogy biztos vagyok a dolgomban, szeretnék egy dolgot tisztázni. Ennek a bolygónak a lakói, legyenek valamely vallás követői, semennyire nem vallásosak vagy híján minden az Egység Törvényével kapcsolatos intellektuális ismeretnek, egyaránt begyűjthetők a negyedik denzitásba, ha a vibrációjuk megfelelő.
Nem így van?
Ré: Ré vagyok. De így van. Ugyanakkor kevés olyan begyűjthetőt fogsz találni, akinek kisugárzása a többieket ne győzné meg az – úgy mondanád – spiritualitásáról, vagyis tudat/test/lélek komplexum torzulása minőségéről. Így tehát nem túl valószínű, hogy valaki egy rendkívülien sugárzó személyiségű egyénként tökéletesen ismeretlen legyen ismeretségi köre számára, még akkor sem, ha az egyént nem érte utol úgynevezett vallási rendszereitek egyik torzulása sem.
Kérdező: A názáreti Jézus inkarnációja idején volt-e kísérlet az Orion csoport részéről, hogy valamilyen módon megpróbálja lejáratni őt?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Kérdező: El tudnád mesélni, mit tett az Orion csoport, hogy kelepcébe csalja?
Ré: Ré vagyok. Általánosságban írhatjuk le, hogy mi történt. Más, negatív irányultságú információkra való építkezés technikáját alkalmazták. Ezeket korábban a népetek által Jahvének nevezett személy adta át. Ezek az információk sok, a magaviseletre vonatkozó megkötést tartalmaztak és hatalmat ígértek a harmadik denzitás önös szolgálat alkatúi számára. E két torzulásfajtát jól bevésték az e gondolatformákat gondolni irányultak elméjébe.
Ez végül sok kihívást intézett a Jézusként ismert entitás felé. Legvégül odáig vezetett, hogy egy Júdás hang vibrációs komplexumú – ahogy nevezitek ezt az entitást – azt hitte, hogy a helyes dolgot teszi azzal, ha előidézi vagy rákényszeríti a Jézusnak nevezettre annak szükségét, hogy harmadik denzitású planetáris hatalmi torzulást használjon fel harmadik denzitású mások feletti uralkodásra.
Az entitás, Júdás, úgy érezte, ha sarokba szorítják, az általatok Jézusnak nevezett entitás látható lesz az intelligens végtelen erejének felhasználásában rejlő képességéhez folyamodni, hogy uralkodjon mások felett. Az általad Júdásnak nevezett tévedett a Jézus nevű entitás reakcióinak eme fölmérésében, akinek tanítás/tanulása nem irányult ilyesféle torzulásra. Ez az általatok Jézusként ismert személy testi komplexumának pusztulását eredményezte.
Kérdező: Ha a Jézus entitás negyedik denzitású volt és ma vannak olyan Vándorok a bolygón, akik ötödik és hatodik denzitásokból érkeztek, akkor mi volt az, amit Jézus tett, amitől ekkora gyógyítóvá lett, és megtehetnék-e itt és most ugyanezt az ötödik és hatodik denzitású lények?
Ré: Ré vagyok. A gyógyítók lehetnek bármely denzitásúak, amely rendelkezik a lélek tudatosságával. Ebbe tartozik a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és a hetedik. A harmadik denzitásban éppúgy létrejöhet gyógyítás, mint a többiben. Noha nagyobb illúziós anyagot kell megérteni, kiegyensúlyozni, elfogadni és előrelépni tőle.
A kapu az intelligens végtelenre csak akkor nyitható meg, ha a gyógyítóban is megnyílik egy megértés az intelligens energia beáramlásaira. Itt a helyi tér/idő folytonosságotok úgymondott Természeti Törvényeiről, és azok elektromágneses forrásainak hálózatáról, avagy a beáramló energia beérkezési pontjairól van szó.
Ismerd meg tehát először a tudatot és a testet. Majd ahogy a lélek integrálódik és szintézisbe kerül, ezek harmóniába rendeződnek egy tudat/test/lélek komplexumban, amely képes átjárni a dimenziók között és megnyitni a kaput az intelligens végtelenre, meggyógyítva az ént fénnyel és megosztva e fényt másokkal.
Az igazi gyógyítás során egyszerűen az én kisugárzása révén olyan feltétel teremtődik meg, amelyben katalízis jöhet létre, mely az én felismerését jelzi, az én által, az én öngyógyító képessége felől.
Kérdező: Jézus hogyan tanulta meg ezt az inkarnációja során?
Ré: Ré vagyok. Ez az entitás egy természetes jellegű visszaemlékezés keretében jutott erre a képességre még nagyon fiatal korban. Sajnálatosan az entitás e képességét, hogy mélyére hatoljon az intelligens végtelennek, először egy olyan torzuláson keresztül fedezte fel, amit ti úgy mondanátok, hogy „mérges” lett
egy játszótársára. Az előttetek Jézusként ismert entitás megérintette ezt az entitást, aki végzetes sérülést szenvedett.
A Jézusként ismert így rájött, hogy szörnyű potenciál rejtőzik benne. Az entitás elhatározta, felfedezi, hogyan használja jóra ezt az energiát, ne pedig negatív célra. Eme entitás rendkívül pozitívan polarizált volt és több mindenre visszaemlékezett, mint a legtöbb Vándor.
Kérdező: Hogyan hatott Jézusra ez a játszótárssal szembeni agresszív cselekedet a spirituális növekedést illetően? Hová került a fizikai halála után?
Ré: Ré vagyok. Az entitást, akit Jézusnak hívtok, felvillanyozta ez a tapasztalat, és egy életre szóló keresésre és kutatásra indult. Először éjjel-nappal a saját vallásos felépítményét tanulmányozta, amit zsidó hitnek neveztek, és annyit tanult, hogy rabbivá lett – ahogy e sajátos ritmus vagy felfogási torzulás tanító/tanulóit ti nevezitek – igen fiatal korban.
Körülbelül tizenhárom és fél év(etek)es korában az entitás elhagyta földi családjának lakóhelyét (ahogy hívjátok), és sok más helyre elgyalogolt további értesüléseket keresve. Ez tartott hellyel-közzel az entitás körülbelül huszonöt éves koráig, amikor is visszatért földi családjának lakóhelyére, ahol megtanulta majd gyakorolta földi édesapja mesterségét.
Amikorra az entitás képessé vált integrálni vagy összegezni minden tapasztalatát, elkezdett más-énjeihez szólni, és tanítani/tanulni mindazt, amit a megelőző években érdemleges jellegűnek érzett. Életének utolsó részében az entitás karmikusan feloldozódott a más-énjének elpusztítása alól, és így szólt az úgynevezett keresztmondatában: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” A megbocsátásban rejlik a tettek kerekének, vagy amit ti karmának mondotok, a megállítása.
Kérdező: Vagyis most melyik denzitásban van a Jézusként ismert entitás?
Ré: Ré vagyok. Ez az információ ártalmatlan ámbár jelentéktelen. Ez az entitás most a bölcsességi rezgésszint avagy ötödik denzitás leckéit tanulja, melyet a fény vibrációjának is neveznek.
Kérdező: Kultúránkban van egy mondás, miszerint ő visszafog térni. Elmondanád, hogy tervben van-e ez?
Ré: Ré vagyok. Megkísérlem letisztázni ezt a kérdést. Ez nem könnyű. Az entitás ráébredt arra, hogy ő nem egy önmagában álló entitás, hanem olyasvalaki, aki egy hírnökeként működik az Egységes Teremtőnek, akit az entitás a szeretetnek látott. Az entitás tudatában volt annak, hogy ez a ciklus az utolsó részénél jár, és arról a hatásról beszélt, ahogy az ő tudatosságával rendelkezők visszatérnek az aratáskor.
Az adott tudat/test/lélek komplexum (ahogy egy entitást nevezhetnétek), akit ti Jézusnak hívtok, nem készül visszatérni azt leszámítva, hogy a Konföderáció egy tagjaként alkalomadtán médiumokon keresztül szóljon. Lesznek azonban más, az övével megegyező tudatosságúak, akik a negyedik denzitásba belépőket üdvözölni fogják. A visszatérés jelentése ez.
Kérdező: Elárulnád, miért állítod, hogy a Föld pozitív negyedik denzitású lesz nem pedig negatív negyedik denzitású, amikor most láthatóan annyi sok itt a negativitás?
Ré: Ré vagyok. A Föld negatívnak látszik. Ez a csendes – mondhatjuk – iszonyat következménye, amely a jó vagy pozitívan orientált entitások általános torzulása idő/tér jelenetek történései irányába. Azonban a mások szolgálatának módozataira orientált arathatók nagy többségben vannak azokkal szemben, akiknek az önmaguk szolgálatára való irányultsága aratható minőségűvé vált.
Kérdező: Más szavakkal kevesebb negatív entitás lesz begyűjtve a negyedik denzitásba, mint amennyi pozitív entitás. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van. Népetek túlnyomó többsége meg fogja ismételni a harmadik denzitást.
Kérdező: Tarasz Bulba, Dzsingisz kán és Raszputyin hogyan érték el, hogy még az aratás előtt arassák őket?
Ré: Ré vagyok. Az intelligens végtelen kapuját tudatosan megnyitók joga/kiváltsága/kötelessége megválasztani a harmadik denzitás elhagyásának módját. Azok a negatív orientációjúak, akik ily módon elérik ezt a jogot/kötelességet, a leggyakrabban az előrelépést választják az önmaguk szolgálatának tanulás/tanításában.
Kérdező: Ez a magyarázata annak, amit emberi lények spontán öngyulladásának nevezünk?
Ré: Ré vagyok. Ez helytelen.
Kérdező: Elmondanád, mi okozza a jelenséget?
Ré: Ré vagyok. Képzelj el, ha gondolod, egy erdőt. Az egyik fába belecsap a villám. Kiég. Máshová nem csap villám. Másutt nem ég. Ezek véletlenszerű történések, melyeknek nem az entitáshoz van közük, hanem ahhoz az ablak-jelenséghez, amelyről beszéltünk.
Kérdező: Ezek egyedülállóan ugyanazon entitások, vagy pedig véletlenszerű entitások?
Ré: Ré vagyok. Az utóbbi igaz.
Kérdező: Úgy kell értenem, hogy az aratás 2011-ben fog megtörténni, vagy pedig időben elhúzódik?
Ré: Ré vagyok. Ez egy közelítés. Már mondtuk, hogy idő/teretekkel nehézségeink vannak. Ez egy közelítő valószínű/lehetséges idő/tér nexus az aratásra. Az aratásban az ekkor nem inkarnáltak is részt vesznek.
Kérdező: Ha egy entitás másokat szeretne inkább szolgálni és nem önmagát szolgálni amíg itt a harmadik denzitásban van, akkor vannak-e „legjobb utak” másokat szolgálónak lenni, vagy az egyik út éppolyan jó, mint a másik?
Ré: Ré vagyok. A legjobb út mások szolgálatára kendőzetlenül el lett mondva korábbi anyagokban. Röviden megismételjük.
Mások szolgálatának legjobb módja a szüntelen igyekezet a Teremtő szeretetének megosztására, amilyennek azt a belső én ismeri. Ebbe beletartozik az öntudatosság valamint az énnek a másik-én felé történő habozás nélküli kinyitásának képessége. Szintén beletartozik a – mondjuk úgy – kisugárzása annak, ami a tudat/test/lélek komplexum lényege vagy a szíve.
Kérdésed szándékához visszatérve, a harmadik denzitású kereső számára ahhoz, hogy másokat szolgáló legyen, a legjobb út mindig egyedi, csakis az adott tudat/test/lélek komplexumra jellemző. Ez azt jelenti, hogy a tudat/test/lélek komplexum saját magán belül kell megkeresse, saját megkülönböztető képességének észérveivel, hogy mely úton-módon szolgálhat leginkább más-éneket. Ez más és más lesz mindenki számára. Nincs legjobb. Nincs általánosítás. Semmi nem ismert.
Kérdező: Köszönjük szépen. Nem időhúzásból teszek fel újra bizonyos kérdéseket. Némely területet olyan fontosnak vélek az Egység Törvényének szem előtt tartása mellett, hogy kicsit másként teszem fel a kérdést, hogy egy más perspektívából is kapjak választ.
Az Oahspe című könyv szerint, ha egy entitás 51% fölé megy mások szolgálatával és 50%-nál kisebb mértékig szolgálja csak önmagát, akkor az entitás aratható. Ez így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van, amennyiben a kérdéses aratás a pozitív negyedik denzitásé.
Kérdező: Ahhoz milyennek kell lenni az entitás százalékainak, hogy a negatív negyedik denzitásba arassák?
Ré: Ré vagyok. Az önmaga szolgálatának ösvényét követni kívánó entitásnak egy ötös mértéket kell megütnie, azaz öt százalék másokért való szolgálatot, kilencvenöt százalék önös szolgálatot.
A totalitásra kell törekedjen. A negatív ösvényen elég nehéz, és nagy elszántságot követel az arathatóságot elérni.
Kérdező: Miért ennyivel nehezebb az arathatóság elérése a negatív ösvényen, mint a pozitív ösvényen?
Ré: Ré vagyok. Ez az Egység Törvényének egy torzulása miatt van, amely azt jelzi, hogy az intelligens végtelenbe nyíló kapunak egy egyenes és keskeny út végén kell lennie, ahogy mondhatnátok talán. Egy 51%-os elkötelezettség más-ének általános jóléte felé éppolyan nehéz, mint egy 5%-os mértékű odaadás másik ének felé. Mondjuk úgy, a közömbösségi görbe tölcsére, e kettő közt húzódik.
Kérdező: Ha egy adott entitást egy másokért való ötvenegy százalékos mértékkel aratnak bele a negyedik denzitásba és negyvenkilenc százalékkal önmagáért, akkor a negyedik denzitás melyik szintjére kerül? Feltételezem, hogy a negyedik denzitásnak is különböző szintjei léteznek.
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ki-ki az illető entitás felfogásának megfelelően vibráló aldenzitásba jut.
Kérdező: Itt most nálunk a harmadik denzitásban hány szint van?
Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitásnak végtelen sok számú szintje van.
Kérdező: Azt hallottam, hogy hét asztrális és hét devachan (mennybéli) szint létezik. Ez igaz?
Ré: Ré vagyok. Belső síkjaitok némely nagyobb megkülönböztetési szintjéről beszélsz. Ez így van.
Kérdező: Kik lakják az asztrális és devachan síkokat?
Ré: Ré vagyok. A különböző létsíkokon vibrációjuknak/természetüknek megfelelő entitások tartózkodnak. Az asztrális síkon sokan előfordulnak az alacsonyabb szélsőségek gondolatformáitól kezdve a megvilágosult lényekig, akik a magasabb asztrális síkokon való tanítás/tanulásra szánták el magukat.
A devachan síkokon, ahogy hívtad ezeket, azok vannak, akiknek vibrációi még közelebb esnek a szeretet/fény elsődleges torzulásaihoz.
Ezeken a síkokon túl vannak más síkok.
Kérdező: Valóban hét alsíkja van annak, amit itt mi fizikai síknak hívunk?
Ré: Ré vagyok. Úgy van, ahogy mondod. Ezt nehéz megérteni. Végtelen sok létsík van. A ti adott tér/idő folytonosságotokban a tudat/test/lélek komplexumoknak hét alsíkja van. Fel fogod fedezni e hét alsík vibrációs természetét, mialatt végighaladsz tapasztalati torzulásaidon, találkozván más-más szintekről származó más-énekkel, mely szintek megfelelnek a fizikai hordozó energia-beáramlási központjainak.
A láthatatlan vagy belső harmadik denzitású síkokat azok lakják, akiknek az alkata nem az a fajta test komplexum, mint a tiétek; vagyis ők lélek/tudat komplexumukat nem gyűjtik bele egy kémiai testbe. Ezeket az entitásokat amellett különböző szintekre megosztja az, amit ti egy mesterséges álomnak nevezhetnétek egy álmon belül. A felsőbb szinteken mérséklődik a tudás visszakommunikálásának vágya a külső síkokra, az intenzív tanítás/tanulás végett, ami e szinteken végbemegy.
Kérdező: Feltétlenül szükséges egyszerre egy szintet haladni, miközben átlépünk ezeken a szinteken?
Ré: Ré vagyok. A mi tapasztalatunk szerint egyesek több síkot haladnak egyszerre. Mások lassan lépkednek át. Megint mások mohóan próbálnak bejutni magasabb síkokra, még az előtt, hogy elmerülnének az úgynevezett alacsonyabb vagy alapvetőbb síkok energiáiban. Ez energia-egyensúlytalanságot okoz.
Azt fogjátok találni, hogy sorozatos betegség – ahogy hívjátok ezt a torzulást – lesz a következménye a finom energia-összeférhetetlenségnek, amelyben az entitás tudatos kísérletei magasabb energiaszintek egynémelyikét aktiválják,
miközben az entitás még nem járta ki a denzitás alacsonyabb energiacentrumait vagy aldenzitásait.
Kérdező: Létezik „legjobb mód” a meditációban?
Ré: Ré vagyok. Nem.
Kérdező: Jelenleg, közel a ciklus végéhez, a fizikai világba való reinkarnációkat mi alapján osztják ki ezen a bolygón?
Ré: Ré vagyok. Prioritással inkarnálódnak olyan entitások, akiknek kritikusan szükséges tapasztalat megszerzésére van szükségük azokkal szemben, akiknek – túl sok várható/valószínű kétség nélkül – újratapasztalniuk szükséges ezt a denzitást.
Kérdező: Milyen régóta történik ez a kiosztás?
Ré: Ré vagyok. Azóta van folyamatban, amióta az első egyén tudatossá vált afelől, hogy meg kell tanulnia a denzitás leckéit. Ez volt a kezdete annak, amit a vibrációban való rangidősségnek mondanátok.
Kérdező: Elmagyaráznád, mit értesz vibrációban való rangidősségen?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek.
A vibrációban való rangidősség az a, mondjuk úgy, kedvező elbírálás, mely azon útjait követi az Egység Törvényének, amelyek az aratható egyéneket ösztönzik – miközben mindegyiknek tudomására jut az aratás és az ahhoz szükséges én-fokozat, hogy tudatát, testét és lelkét e leckék tanulás/tanítása felé terelje -, elsőbbséget adva nekik annak érdekében, hogy az entitásoknak a legjobb lehetséges esélye legyen e kísérlet, mondjuk úgy, sikerére.
Megkérdezhetjük most, hogy van-e valami rövid kérdés esetleg?
Kérdező: Egyedüli kérdésem, hogy mit tehetnénk az instrumentum további kényelméért.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum nem visel megfelelő öltözéket a munkára. Mikor beáramlások történnek annak tájékán, amit – ahogy ezekről az energiacentrumokról beszélni szoktatok – a hetedik csakrának hívtok, ezek átszűrődnek a hatodikon és így tovább, s az entitás többi avagy alap csakrái némileg deenergizálódnak. Vagyis az entitásnak több gondot kell fordítania meleg öltözék kiválasztására azon testkomplexum-rész számára, amelyet lábnak neveztek.
Megválaszolhatunk még valami rövid kérdést?
Kérdező: Akkor melegebb lábbelit kell tennünk a lábára. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Most pedig elhagyom ezt az instrumentumot, az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében hagylak magatokra benneteket. Adonai. 
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
 

Related posts

Angyali üzenet: Tárd ki a szíved és engedd be a fényt

admin

Jézus tanításai: Mintául érkeztem

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 11. (Az Aratásról, Tesla információi, 4D-be került lelkek)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .