Ré: Az Egység törvényeSpiritualitásÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 3. (Szabad Akarat Törvénye, piramisok építése)

Ré-Az Egység törvénye 3. (Szabad Akarat Törvénye, piramisok építése)
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok veletek.
Kérdező: Az első kérdésem, hogy helyesen hajtottuk-e végre a kommunikáció beindításának szertartását.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kiegyensúlyozására szánt tárgyakat az instrumentum fejéhez kell tenni a hatás legcsekélyebb torzulása végett. A kezdeti szándék többi része a szolgálni kívánó beszélő részére elég elfogadható. Máskülönben a nyomatékok a látogatói tudat komplexumokban nem megfelelő módon kerülnek befolyásolásra. Óvatosságra intünk mindazokkal szemben, akik nem másokat kívánnak szolgálni mindenek előtt, hogy a kezdésben részt vegyenek vagy tudat/test/lélek komplexumuk kölcsönzésével valamelyik üléshez járuljanak, mivel ezek után nem tudnánk torzulásainkat jelen instrumentuméval megfelelően egyesíteni.
Kérdező: Áttegyem a Bibliát, a gyertyát és a tömjént már mostanra is?

Ré: Ré vagyok. Helyénvaló lenne.
Kérdező: (A tárgyak áthelyezése után.) Ez a helyes pozíció?
Ré: Ré vagyok. Légy szíves, korrigáld a tömjén szögét, hogy az merőleges legyen a húsz fokos észak-északkeleti síkra.
Kérdező: (A korrekció végrehajtása után.) Így megfelelő?
Ré: Kérlek, szemmel ellenőrizd le finom korrekcióként. Elmagyarázzuk a folyamatot, melynek során ez jelentős torzuláskiegyensúlyozó. A tömjén energizálóként szolgál eme instrumentum fizikai teste számára, annak emberségét jelképezve. Ezért szükséges az, hogy a felszálló füstöt ugyanabból a relatív szögből érzékelje az instrumentum, mint ahogy a nyitott Bibliát az égő gyertya által szeretet/fényt és fény/szeretetet jelképezve kiegyensúlyozva érzékeli és ennélfogva ez jelen instrumentum mentális és emocionális – nevezzük úgy – torzulási komplexumának a mennyország és béke látványát adja, melyet keres. Így energizálva lentről felfelé, az instrumentum nyugodt lesz és nem fárad ki.
Méltányoljuk törődéseiteket, mivel ez lehetővé teszi tanítás/tanulásaink könnyebb előrehaladását.
Kérdező: Most helyesen vannak beállítva?
Ré: Az elfogadhatóság határain belülinek ítélem őket.
Kérdező: A legutóbbi alkalommal két kérdésünk volt, amelyeket a mostani ülésre tettünk félre: az egyik egy lehetséges fedőkőről a gízai Nagy Piramis tetején, a másik, hogy hogyan mozgattátok a hatalmas köveket, amelyek a piramist alkotják. Tudom, hogy ezek a kérdések jelentőségtelenek az Egység Törvénye szemszögéből, de az én döntésem volt – és kérlek, javíts ki, ha nincs igazam, és tedd meg a szükséges ellenjavaslatokat -, hogy ez egy könnyű belépőül szolgálna azok számára, akik el akarják olvasni az anyagot, melyből végül majd egy könyv lesz. Nagyon hálásak vagyunk a kapcsolatodért és minden bizonnyal élni fogunk bárminemű, az információk fogadásának mikéntjére vonatkozó javaslattal.
Ré: Ré vagyok. A kérdések helyes sorrendjét nem én fogom javasolni. Ez a te kiváltságod az Egység Törvényének szabad cselekvőjeként megértvén/megtanulván, hogy a mi társas memória komplexumunk nem képes a földi emberek társadalmi tudat/test/lélek komplexuma torzulásainak hatékony megkülönböztetésére. Mi most a tanítási/tanulási megtiszteltetés/felelősségünket a kérdések megválaszolásával szeretnénk betölteni. Ez csupán elégséges lesz, mivel az embereket színező torzulási komplexumoknak nem hatolhatunk a mélyére.
Az első kérdés tehát a fedőkő. Kiemeljük a jelentéktelenségét ennek az adatnak. Az úgynevezett Nagy Piramisnak két fedőköve volt. Az egyik a mi tervezésünk; kisebb, gondosan kitervelt darabkáiból állt annak az anyagnak bolygótokon, amelyet gránitnak hívtok. Ez a kristályos tulajdonságai folytán lett kiválasztva, valamint levegőtök szabályszerű árama végett egy formán, amit kéménynek neveztek.
Egy időben, amikor mi mint nép denzitásotokat elhagytuk, az eredetit levették és egy értékesebbel pótolták. Ez részint egy arany tárgy volt. Ez semmiben nem változtatta meg – ahogy hívjátok – a piramis tulajdonságait, éspedig egy olyan torzulás volt, aminek alapul egy kevesek kívánsága szolgált, hogy az építmény felhasználását csakis királyi helyként kiáltsák ki.
Kívánsz jobban belemélyedni ebbe az első kérdésbe?
Kérdező: Mit értesz kémény alatt? Mi volt ennek a konkrét célja?
Ré: Létezik a levegőtöknek egy szabályos áramlása, mely bár kicsiny, de frissen tartja az építmény egészét. Ez tudatosan lett betervezve a légcsatorna járatokkal, ahogy eme instrumentum mondaná őket, úgy kialakítva, hogy a levegő bármely turbulencia vagy huzat nélkül is friss volt.
Kérdező: Hogyan mozgattátok a köveket?
Ré: Ré vagyok. A műveletet a minden létező keretein belül kell elképzeld. Az energia, habár véges, eléggé nagy az emberek felfogásához/torzulásához képest. E nyilvánvaló tényt jól ismerik, ám annál kevéssé veszik figyelembe a földi emberek.
Ez az energia intelligens. Hierarchikus. Mint ahogy tudat/test/lélek komplexumotok is hordozók hierarchiájában lakik, és így őrzi meg a burkot vagy alakot vagy mezőt, s ugyanígy az egyre intelligensebb avagy kiegyensúlyozottabb testek észbeli képessége, hasonlóan tesz egy ilyenféle anyag, mint a kő minden egyes atomja. Ha valaki ért ezen intelligencia nyelvén, akkor a fizikai avagy kémiai kő/test véges energiáját kapcsolatba képes hozni azon végtelen erővel, mely a jobban behangolt testekben tartós, légyen az akár ember, akár kő.
E kapcsolat létrehozásával – egy kérést lehet tenni. A végtelen „kőség” intelligenciája kommunikál fizikai hordozójával, és a kívánatos hasítás és mozgás ekkor kiviteleződik a „kőség” energiamezejének áthelyeződésével a végesből egy dimenzióba, amelyet nyugodtan nevezhetünk egyszerűen csak végtelennek.
E módon ami kívántatik, valóra válik a Teremtő élő kőben lakozó végtelen értelmének együttműködése révén. Természetesen ez az a mechanizmus, amellyel sok dolog elérhető, amik nem kötődnek a távmozgatás terén végzett jelenlegi fizikai vizsgálati módszereitekhez.
Kérdező: Erről az az állítás jut eszembe, miszerint ha lenne valamekkora hited, akkor a hegyet is el tudnád mozgatni. Ez körülbelül úgy hangzik, mint amit most elmondtál. Vagyis hogy ha teljesen tudatában vagy az Egység Törvényének, akkor képes vagy mindezek megtételére. Így van?
Ré: Ré vagyok. A vibrációs hang-torzulás, „hit” talán az egyik buktató a – mondjuk úgy – végtelen ösvény hívei és a véges bizonyítás/felfogás hívei közt.
Nagyon pontos a felfogásod, ahogyan a hitet és az intelligens végtelent összefüggésbe állítod, mindazonáltal az egyik egy spirituális terminológia, a másik jobban elfogadható a mérőszalaggal és tollal kutatók úgymond fogalmi rendszer torzulásai számára.
Kérdező: Tehát ha valaki teljességgel felvilágosult az Egység Törvényére nézve és megéli az Egység Törvényét, akkor ő könnyűszerrel képes lesz olyan dolgokra, mint pl. piramisok építése közvetlen mentális erővel. Így kell értsem a dolgot?
Ré: Ré vagyok. Helytelen az elgondolásod abban, hogy különbség lenne az Egység Törvénye általi személyes erő és a kombinált avagy társas memória komplexum tudat/test/lelkének Egységtörvény-felfogása között.
Az első esetben csupán az egy személy, megtisztulván valamennyi hibától, el tudja mozgatni a hegyet. Az egység tömeges felfogása esetében minden egyes személy tartalmazhat némi elfogadható mennyiségű torzulást, de a tömeg-tudat még így is el képes mozgatni a hegyet. A folyamat alapesetben abból a felfogásból, amit ti most kerestek, a megértésnek egy olyan dimenziója felé halad, amelyet a szeretet törvényei kormányoznak, és amely a fény törvényeit keresi. Akik a Fény Törvényével vibrálnak, azok az Egység Törvényét keresők. Akik az Egység Törvényével vibrálnak, azok az Örökkévaló Törvényét keresők.
Mi nem tudjuk megmondani, mi van a minden létezővel egyesült énnek e felbontásán túl, mivel még mindig keressük a minden létezővel való eggyé válást, de még mindig csak Ré vagyunk. Ekképpen útjaink tovább folytatódnak.
Kérdező: Vagyis a piramis többetek közös erőfeszítésével épült?
Ré: Ré vagyok. A piramisok, amelyeket gondoltunk/építettünk, a mi társas memória komplexumunk által kigondolt gondolatformákból épültek.
Kérdező: Vagyis a kövek a helyükre lettek teremtve ahelyett, hogy máshonnan lettek volna odamozdítva. Így van?
Ré: Ré vagyok. Mi örökkévaló kőből építettük a Nagy Piramist, ahogyan nevezitek. Más piramisok egyik helyről a másikra mozgatott kőből épültek.
Kérdező: Mi az az örökkévaló kő?
Ré: Ré vagyok. Ha a gondolatformák elméletét megértitek, akkor rájöttök, hogy a gondolatforma a saját torzulásában gyakoribb, mint az anyagok alkotta energiamezők a kőben, amelyet gondolatforma teremtett meg gondolatból véges energiává és létezővé, a gondolatforma szintjének nálatok található – mondhatjuk – torzított visszaverődésében.
Válaszoljunk más, segítőbb módon?
Kérdező: Ez eléggé triviális, én csak azon tűnődtem, hogy miért több kőből készült a piramis, és miért nem egyben lett megteremtve az egész ?
Ré: Ré vagyok. Létezik egy törvény, amelyet mi az Egység Törvényének egyik jelentősebb elsődleges torzulásának hiszünk. Ez a Zavar Törvénye. Ti ezt a Szabad Akarat Törvényének neveztétek. Mi egy lehető leghatékonyabb gyógyítógépet avagy idő/tér arány komplexumot kívántunk létrehozni. Mindamellett nem akartuk a titkot áthatolhatónak hagyni az emberek számára, hogy így egy csoda-piramis építőiként imádjanak minket. Így tehát építettnek tűnik, nem pedig gondoltnak.
Kérdező: Tehát a piramisról, a Nagy Piramisról beszélsz mint egy feltételezésem szerint elsődlegesen gyógyító gépről, de beszéltél róla mint egy beavatásra szolgáló eszközről is. Ez a kettő ugyanazt a fogalmat jelöli?
Ré: Ezek egyetlen szeretet/fény szándék/megosztás komplexum részei. A gyógyítás helyes használatához elengedhetetlen volt egy megtisztított avagy elhivatott közvetítő vagy energizáló megléte, hogy a Végtelen Teremtő fénye/szeretete keresztülfolyhassék rajta, így a beavatási metódus szükségszerű volt a tudat, a test és a lélek előkészítésében a Teremtő munkájának szolgálatára. A kettő elválaszthatatlan.
Kérdező: A piramis alakjának szerepe van a beavatási szertartásban?
Ré: Ez egy nagy lélegzetű kérdés. Érzésünk szerint most elkezdenénk, majd átértékelésre és egy későbbi ülésen való továbbkérdezésre kérünk erről a – mondhatni – informatív témáról.
Kezdjük. Két fő szerep jut a piramisra a beavatási procedúrák kapcsán. Az egyik a testtel kapcsolatos. Mielőtt a test beavatható lenne, a tudatot kell beavatni. Ez az a pont, ahol a jelen ciklusotok szakértőinek többsége a tudat/test/lélek komplexumát eltérítve
találja. Amikor a jellem és személyiség (melyek a tudat igaz identitása) feltárulnak, a testet kell minden lehetséges módon megismerni. A test különböző funkciói így hát megértést és elfogulatlan kontrollt követelnek. A piramis első haszna tehát abban mutatkozik, hogy lemenjenek a piramisba az ott lévő érzékszervi jelek hiánya céljából, hogy így a test – bizonyos értelemben – meghaljon, és egy új élet kezdődjön.
Javasoljuk most bárminemű szükséges kérdés feltevését és az ülés egy viszonylag gyors befejezését. Van valami kérdésetek jelen időben/térben?
Kérdező: Az egyetlen kérdés, hogy van-e valami, amit rosszul csináltunk, vagy amit az instrumentum kényelméért tehetnénk?
Ré: Átvizsgáljuk az instrumentumot.
Az instrumentumnak nagy segítségére voltak ezek az elővigyázatosságok. Csak a nyakra javasolunk egy kis odafigyelést, amely eltorzultnak tűnik e testben/torzulásban az erőnlétben/gyengeségben. Vagyis a jobb megtámasztás a nyak tájékán, segítségül lehet.
Kérdező: Az instrumentumot a feje mögötti kehely vizéből itassuk meg, vagy egy másik pohárból, miután feltöltjük szeretettel?
Ré: Ré vagyok. Az, és csak az a kehely lesz a legelőnyösebb, mivel a kehelyben élő szűz anyag elfogadja, megőrzi és válaszol a lényetek általi szeretet vibrációra.
Ré vagyok. Most elhagyom e csoportot az Egy Teremtő erejének és békéjének örömében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
 

Az egység törvénye

Related posts

Térj vissza a Szeretethez

Sandal

Egyiptomi kerékábrázolások és dimenzióutazás

Sandal

Spirituális gyakorlatok: Kapcsolatfelvétel a tulajdon elemzőtökkel

admin

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .