Az aszpartám története

Az asz­par­tám a XX. szá­zad egyik nagy ta­lál­má­nya, bár nagy­sá­gát erő­sen be­ár­nyé­kol­ják azok a „vi­har­fel­hők”, me­lyek az en­ge­délyez­te­té­se kö­rül tör­tént […]