Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Fény és Szeretet vagytok /Az Egység törvénye 1./

Ré-Fény és Szeretet vagytok -Az Egység törvénye 1
Bevezető: Az Egység Törvénye egy 1981-1984-ig közvetített üzenetsorozat, mely az univerzum működéséről, a polaritásról, a közeledő felemelkedésről, valamint a tarot kártyák és archetípusok lényegéről szól. Talán ez az egyik legösszeszedettebb közvetítés sorozat, amely metafizikai, spirituális és földönkívüli témákat is érint.
Carla Rueckert és Don Elkins 19 éven át folytattak közvetítői munkát, mielőtt az Egység Törvénye szöveggel kezdtek el foglalkozni. Jim McCarty egy évvel a kezdete előtt csatlakozott hozzájuk. A szöveg kérdés és felelet formájában született meg. Ré, a közvetítő entitás, világossá tette, hogy csak arról beszélhet, amiről kérdezik, mert különben a szabad akarat törvényét sértené meg. Az ember annak a megértésére érett meg, amit kérdésként már meg tud fogalmazni. A közvetítés 3 éven át zajlott pár heti gyakorisággal. 
Ré egy népcsoport képviselője és a konföderáció közvetítője. A nép, amihez ő tartozik, a Vénuszon fejlődött és azóta a hatodik dimenzióban létezik.

Ré minden eszmét, törvényt az Egység Törvényének torzításának (distortion) hív. A torzítás szó azt jelenti, hogy ezek származtatott elvek, amik, mivel már egymástól függőek, egymást kiegészítik, nem egységesek, hanem az Egy több kisebb darabját képezik. Ré a dualitás kifejeződéseként fény/szeretet és szeretet/fényről beszél, valamint tanítás/tanulás és tanulás/tanításról (a magyar nyelv ezt visszaadja abban, hogy egy tőről származik a két szó). Ezekhez hasonló a tér/idő és az idő/tér fogalmai is. A „többi embert” másik-ön-magam ként említi (other-self). A saját személy ön-magam („self”), a magyar nyelv itt is helyesen fejezi ki. Az Ön (és akár a maga is) megszólítási forma a másik személyre, ön-maga viszont a saját személy. Ré szemszögéből nincs köztük határvonal. Mindegyik a Mag része, ami az Egy, legyen az ön-mag vagy másik-ön-mag.
Ré üzeneteiben a kozmológia jelentős szerepet kap. Ezt összefoglalásként visszaadni nem lehetséges, csak utalni arra, hogy a végtelen energia, az intelligens végtelen, a logoszok és al-logoszok egymásból való alakulása mind értelmet talál. A galaxisok és bolygók tudatossága után a különböző szinteken levő életek tudatossága különült el, az egységből a sokaság felé haladva.
A dualitás a szöveg szerint az ötödik dimenzióig létezik, afölött már egybeér. A célja az evolúció. Megnyilvánulása az önmagunkat segítő út és a másokat segítő út (service-to-self és service-to-others). A döntés lehetősége adott a szabad akarat törvénye által. A harmadik dimenzió igazi célja ennek a döntésnek a meghozatala. A döntést a katalizátorok gyorsítják. Tulajdonképpen minden esemény, amire érzelmi reakció jelenik meg válaszként, katalizátor, mert előmozdítja vagy az ön-magam felé, vagy a másik-ön-magam felé irányuló szolgálat melletti döntést.
Ré: Fény és Szeretet vagytok /Az Egység törvénye 1./
 
1981. január 15.: Első ülés
Ré: Ré vagyok. Még nem szóltam ezen az instrumentumon (közvetítőn) keresztül. Várnunk kellett, hogy pontosan behangolódjék, mivel egy keskeny sávú vibrációt küldünk. Köszöntünk benneteket a Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében.
Figyeltük a csoportotokat. Hívást éreztünk a csoportotoktól, mivel szükségetek mutatkozott a médiumi közvetítés által nyújtandó tapasztalatok diverzitására, mely egy intenzívebb – vagy ahogy ti mondanátok, magasabb szintű – megközelítést jelent testetek, tudatotok és lelketek illúzió-mintázatának tanulmányozási rendszeréhez, amit úgy neveztek, hogy az igazság keresése. Reméljük, hogy egy valamelyest eltérő nézőponttal szolgálhatunk számotokra az információkról, melyek mindig és örökké ugyanazok.
A Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációjának csak egy fontos kijelentése van. E kijelentés, barátaim, mint tudjátok is, hogy minden dolog, minden élet, a teremtés egésze egy eredeti gondolat része.
Végiggyakorlunk minden csatornát, ha sikerül. A mi nyalábunk vétele valamelyest nagyobb bravúr, mint némely szélesebb vibrációs csatornáé, amiket inkább bevezető és középhaladó jellegű munkákra más tagok nyitottak meg.
Időzzünk el egy pillanatra a gondolat fogalmán. Mit jelent, barátaim, gondolkodni? Elgondolkodtatok-e ma? Milyen gondolatokat gondoltatok ma? Mely gondolatotok volt az eredeti gondolat része? Gondolataitok közül hánynak állt középpontjában a teremtés? Volt-e bennük szeretet? És volt-e önként nyújtott szolgálat? Nem egy materiális univerzum részei vagytok. Egy gondolat részei vagytok. Olyan bálteremben táncoltok, ahol nincs anyag. Táncoló gondolatok vagytok. Testetek, elmétek és lelketek némiképp szeszélyes utakat bejárva mozgatjátok, mivel még nem teljesen értettétek meg a felfogást, miszerint az eredeti gondolat részei vagytok.
Most átmennénk a Donként ismert instrumentumba. Ré vagyok.
(szünet)
Ré vagyok. Újra ezzel az instrumentummal vagyok. Közel járunk egy kontaktus beindításához, ám nehézségünk támad keresztülhatolni egy bizonyos mentális feszességen és nyugtalanságon, ami a csatornára némiképp jellemző. Leírjuk ezért az átküldendő vibráció fajtáját. Az instrumentum úgy fogja érezni, hogy egy kis szögben lépünk be az energiamezőbe, a fejtető hátulja tájékán, egy keskeny területen ám erős intenzitással. Nem ajánlhatunk fel szoktatást, saját átviteli korlátaink miatt. Ekképp ha az instrumentum ráérez e sajátos hatásra, talán kimondja gondolatainkat, amint azok elérnek hozzá. Most újra megkíséreljük ezt a kontaktust. Ré vagyok.
(szünet)
Ez az instrumentum ellenáll a kapcsolatunknak. Akárhogy is, biztosíthatunk róla, hogy elégedettek vagyunk, amiért a Donként ismerttel a kontaktus ez időtájt nem kívánatos az illető instrumentum számára. Ezért most továbbmegyünk a Leonardnak nevezetthez. Újra figyelmeztetjük az instrumentumot, hogy ez egy keskeny sávú kommunikáció, mely az aurába belépő vibrációként érzékelhető. Most átmegyünk ebbe a kontaktusba. Ré vagyok.
(szünet)
Ré vagyok. Újfent üdvözlünk titeket a Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Kérünk, legyetek felénk türelemmel, mivel nehezen fogható csatorna vagyunk. Talán hozzájárulhatunk néhány szemponttal a megértésetekhez. Most pedig örömmel kísérelnénk meg hozzászólni bármely témához vagy kérdésfelvetéshez, ami a szobában lévőknek kívánsága szerint hasznára lehet.
Kérdező: Van valami kimondott célod, és ha igen, mondanál nekünk valami közelebbit arról, hogy mi a szándékod?
Ré: Ré vagyok. Most kommunikálunk. Nekünk is megvan a magunk helye. Mi már nem a Szeretet/Fény szerintiek vagyunk, hanem azok közül, akik az Egység Törvénye szerintiek. A mi vibrációnkban a polaritások harmonizálnak, a komplexitások leegyszerűsödnek, a paradoxonoknak megoldásuk van. Mi egyek vagyunk. Ez a mi természetünk és célunk.
A ti bolygótokon mi idősnek számítunk, és változó mértékű sikerrel szolgáltuk az Egy, Egység, Egységesség Törvényének továbbítását népeitek felé. Jártuk a Földeteket. Láttuk társaitok arcát. A Konföderáció sok tagjáról ugyanez nem mondható el. Azt találtuk, hogy ez nem vezet eredményre. Mindamellett nagy felelősséget éreztünk, hogy megmaradjunk ama kapacitásban, hogy torzulásokat és hatalmakat, melyeket az Egység Törvényére aggattak, eltávolítsunk. Ezt tesszük továbbra is, amíg – mondjuk úgy – a ciklusotok, a maga rendje és módja szerint véget nem ér. Ha nem ez, akkor a következő. Nem vagyunk részei időnek, és ennélfogva veletek lehetünk időitek bármelyikében.
Elegendő információt nyújt ez számodra ahhoz, hogy szándékunkat leszűrd, testvérem?
Kérdező: Igen. Köszönöm.
Ré: Örömmel vesszük vibrációidat. Van másik kérdés?
Kérdező: A „Ré” névről az egyiptomiakkal összefüggésben hallottam. Van bármilyen közöd ahhoz a Réhez?
Ré: Ré vagyok. Igen, a kapcsolat egyezés. Világosabbá tegyük?
Mit nem értesz?
Kérdező: Beszélnél egy kicsit részletesebben arról, hogy milyen szereped volt az egyiptomiakkal?
Ré: Ré vagyok. A Ré vibráció identitása a mi identitásunk. Mi, egy csoportként – vagy amit ti talán társas memória komplexumnak
neveznétek – kapcsolatba léptünk bolygófélétek egy népcsoportjával, akiket egyiptominak hívtok. Mások a mi denzitásunkból ugyanakkor kapcsolatot létesítettek Dél-Amerikában, és az úgynevezett „elveszett városok” az ő törekvéseik voltak az Egység Törvényéhez hozzájárulni.
Szóltunk azokhoz, akik hallottak és értettek, és akik olyan pozícióban voltak, hogy az Egység Törvénye felett rendelkezzenek. Mindamellett a korabeli papok és közemberek hamarosan eltorzították az üzenetet, megfosztva azt a – mondjuk úgy – könyörülettől, amiről az egységesség, annak szerves természeteként, megismerszik. Minekutána ez magában foglal mindenkit, így nem vethet ki senkit.
Mikor már nem rendelkeztünk megfelelő közvetítőkkel, akiken keresztül az Egység Törvényét kinyilatkoztattuk volna, kivontuk magunkat a mára hipokrita pozícióból, melybe minket helyeztek. Más mítoszok – vagy akár mondhatjuk: más megértések, amiknek több közük van a polaritáshoz és vibrációs komplexumotok dolgaihoz, újra felülkerekedtek abban az adott társadalmi komplexumban.
Elegendő mennyiségű információt képez ez, avagy beszéljünk tovább?
Van másik kérdés?
Kérdező: (A kérdés elveszett, mert a kérdező túl messze ült a magnótól, így a beszéde nem hallatszódik.)
Ré: Ré vagyok. Tekintsétek úgy, ha gondoljátok, hogy az univerzum végtelen. Ez idáig nem lett igazolva vagy cáfolva, de biztosíthatunk benneteket afelől, hogy saját magatoknak, a felfogásotoknak és annak, amit a keresésetek útjának mondanátok, vagy az érzékeléseteknek a mindenséget illetően, soha nincs vége.
Abból, ami végtelen, nem lehet több, mert a számosság véges fogalom. Ahhoz, hogy végtelen legyen, azonosítanotok vagy
definiálnotok kell a végtelent mint egységességet, máskülönben a kifejezésnek nincs megfelelője vagy értelme. Egy Végtelen Teremtőben csak egységesség van. Láttatok egyszerű példákat az egységességre. Láttátok a prizmát, amely megmutatja az összes színt, ami a napból ered. Ez egy leegyszerűsített példa az egységességre.
Igazából nincs helyes vagy helytelen. Nincs polaritás, mert egyszer minden összebékül táncotok egy pontján a tudat/test/lélek komplexumon át, amellyel magatokat szórakoztatjátok különböző módokon torzítva e jelen időszakban. Ez a torzítás nem minden esetben szükséges. Ezt ki-ki maga választja egy alternatívaként a gondolat teljes egységének megértésére, mely minden dolgot összeköt. Itt nem hasonló entitásokról vagy dolgokról beszélünk. Ti vagytok minden dolog, minden lény, minden érzés, minden esemény, minden helyzet. Ti vagytok az egységesség. Ti vagytok a végtelenség. Fény/szeretet vagytok, szeretet/fény vagytok. Vagytok. Ez az Egység Törvénye.
Nyilatkozzunk e törvényről még nagyobb részletességgel? Kérdező: Ne.
Ré: Van más kérdés most?
Kérdező: Szólnál a várható planetáris változásokat illetően, amelyek fizikai valóságunkat érintik?
Ré: Ré vagyok. Jobbnak láttam várni, míg az instrumentum újra elérte az egyedülállóság és egy-pontúság kellően mély állapotát, mielőtt szóltunk volna.
A változások nagyon, nagyon (megszólal a telefon, Ré szünetet tart) magától értetődők. Nekünk nincs dolgunk az Aratást előidéző feltételekkel.
Kérdező: Más kérdés. Lehetséges-e más entitások megértésében gyorsítást kelteni, vagy minden erőfeszítés… önmagunkra… ? (nem hallható) Más szóval, ha egy egyén erőfeszítéseket tesz arra nézve,
hogy általánosságban katalizátorként működjék a planetáris öntudatra ébresztés fokozása céljából, jelenthet-e ez valamilyen segítséget ezirányban, vagy azon kívül, hogy önmagára hatással van, mást nem érhet el vele?
Ré: Ré vagyok. Két részletben fogunk válaszolni a kérdésedre, mely részletek egyenlő fontossággal bírnak.
Először is, meg kell értened, hogy a megkülönböztetés saját magad és mások között nem látható a mi számunkra. Mi nem tekintjük úgy, hogy szétválasztás létezne az általad személyiségként kivetített torzulás tudatosság-növelő törekvései és az általad másik személyiségként kivetített torzulás között. Ebből a megfontolásból tehát tanulni ugyanazt jelenti, mint tanítani, hacsak nem valami mást tanítasz, mint amit tanulsz, mert ez esetben vajmi kevés jót tettél magadnak/nekik. Ezen a felfogáson érdemes eltöprengened a tudat/test/lélek komplexumoddal, mivel ez egy olyan torzulás, ami a tapasztalataid részét képezi jelen nexusban.
Most, hogy a válaszunk második részéhez érkeztünk, elképzelhető, hogy azt saját felfogásunk szerint fejezzük majd ki, ami ebből fakadóan korlátolt lehet.
A csoport-személyiségű öntudat a közös felfogás egy állapota a tudat/test/lélek komplexumok azon többi torzulásával, akik a tudat/test/lélek komplexum-egyén vagy -csoport közvetlen közelségében találhatók. Vagyis mi beszélünk hozzátok és közben fogadjuk mind a saját, mind pedig a ti torzulásaitokat, hogy kinyilatkoztassuk a mindenség törvényeit, különös tekintettel az Egység Törvényére. Nem vagyunk elérhetők az emberek nagy tömege számára, minthogy a kommunikációnak itt nem egy könnyen megérthető módjáról vagy egy könnyen emészthető filozófiáról van szó. Lényünk ennek ellenére remélhetőleg a tanítási törekvés egy éles példáját képezi, annak mind szükségességére, mind majdhogynem reménytelenségére nézve.
E kis csoport minden tagja igyekszik felhasználni, megemészteni, változatokká szőni az információkat, melyeket eme instrumentum tudat/test/lélek csatornáiba torzítás nélkül küldünk. A kevesek, akiket megvilágosítotok azáltal, hogy fényetek megosztjátok velük, az elégségestől jóval nagyobb érvet képeznek a lehetséges legnagyobb erőfeszítésre. Egyet szolgálni annyi, mint mindenkit szolgálni. Következésképp, a kérdésre feleletként mi azt a kijelentést kínáljuk fel, hogy csakugyan, egyetlen tevékenységet érdemes csak végezni, és ez nem más, mint a tanulás/tanítás vagy tanítás/tanulás. Más semmi nincs, ami segítségére lenne az eredendő gondolat kimutatásának saját önvalótokat kivéve, és a torzulásoknak pedig, amik a felderítetlen, kimondhatatlan vagy misztérium övezte lényből jönnek, igen nagy a számuk. Így, megpróbálni felismerni és tanításotok vonalán társaitok között utatokkal mind több csoport tudat/test/lélek torzulást átszőni, egy nagyon derék törekvést jelent. Bátrabban nem is szólhatnánk a szolgálatra irányuló vágyatok felől.
Beszéljünk-e valamilyen más kapacitásban erről a témáról?
Kérdező: Elérhető leszel-e további kommunikációkra? Hívhatunk téged a jövőben is?
Ré: Ré vagyok. Jó a kapcsolatunk ezzel az instrumentummal a transz terén szerzett nemrégi tapasztalatai révén. Képes lesz a gondolatainkat kommunikálni a jövőtökben. Tanácsoljuk azonban, hogy gondotok legyen egy-egy pillanatra kizökkenteni a közvetítőt, majd pedig a megfelelő eljárást alkalmazni segítségül az instrumentumnak, akinek bizonyos mértékig szüksége van arra, hogy újra belépjen a tudat/test/lélek komplexumba, amit élettapasztalata céljául jelen időre/helyre választott. Értitek azt, hogyan táplálhatjátok az instrumentumot?
Kérdező: Nem. Elmondanád?
Ré: Először egy rövidke csendet javaslunk. Ezt követően az instrumentum a ti denzitásotokban névnek nevezett vibrációs komplexumának többszöri elismétlését. Ismételjétek, amíg választ nem kaptok. Aztán az egyik kéz nyak tájékára helyezését egy rövid időre, hogy az instrumentum feltölthesse az elemeit, melyek – hogy úgy mondjuk – jelenleg nincsenek teletöltve e sajátos mezővel. És végül egy kortyot a vízből, melybe minden jelenlévő szeretete belé lett adva. Ez talpra állítja eme entitást, mivel a torzulásai nagy érzékenységet mutatnak a szeretet vibrációi felé, a feltöltött víz pedig enyhülést vált majd ki nála. Értitek?
Kérdező: Nem teljesen.
Ré: Ré vagyok. Elmédben keresünk, hogy megtaláljuk a Lrac vibrációt. Ez az a vibráció a részedről, amely a legnagyobb mennyiségben tartalmazza azt, amit szeretetnek mondanátok. Mások Carlának szólítanák ezt az entitást. A víz feltöltését a jelenlévők végzik kezüket a pohár fölé emelve, a szeretet erejének vízbe való belépését vizualizálva. Ez megtölti e nagyon hatékony instrumentumot ezekkel a vibrációkkal.
Ez az instrumentum, most, nagyon kimerült. Mindamellett a szíve olyan, hogy továbbra is nyitott marad számunkra és használhatóként egy csatornának. Ez az, amiért időt/teret töltöttünk annak elmagyarázásával, hogy a torzulásokon, melyeket kifáradásnak neveztek, hogyan lehetséges enyhíteni.
Semmilyen körülmények között ne érintsétek meg ezt a közvetítőt, amíg nem felelt nevének kimondására. Nem kívánom az instrumentumot fizikai erejének határaira vinni. Ereje kezd alacsonnyá válni. Ezért most el kell hagynom az instrumentumot. Az egység dicsőségében és békéjében távozom tőletek. Járjatok békével, az Egy Teremtő erejében örvendezve. Ré
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
 
 

Az egység törvénye

Related posts

Jézus tanításai: Kövessétek az igaz utat a Krisztusságotokig!

Sandal

Jézus tanításai: Mintául érkeztem

Sandal

Jézus tanításai: A nagyszerű összezavarodottság rejtett erényei

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .