Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 6. (Az aratásról-más néven Eseményről/felemelkedésről, spirituális komplexum, a vénuszi fajról)

Ré-Az Egység törvénye 6. (Az aratásról-más néven Eseményről-felemelkedésről, spirituális komplexum, a vénuszi fajról)
1981. január 24.: A hatodik ülés
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: Szeretnénk folytatni a tegnapi anyagot.
Ré: Ré vagyok. Velünk van.
Tovább haladunk most a tanítás/tanulás harmadik részével a gyógyítás energia-erőinek kifejlesztését illetően.
A harmadik terület a spirituális komplexum, mely azokat az erő- és tudati mezőket testesíti meg, amelyek a tudat/test/lélek komplexumotokból a legkevésbé eltorzítottak. A lelki komplexum felderítése és kiegyensúlyozása bizony a leghosszabb és legkifinomultabb része a tanulás/tanításotoknak. Az elmét egy fának tekintjük. Ez irányítja a testet. Ha a tudat fókuszált, kiegyensúlyozott és éber, a test pedig jól érzi magát abban az akármilyen elfogultságban vagy torzulásban, ami az illető instrumentum számára a megfelelő kiegyensúlyozást biztosítja, akkor az instrumentum kész rátérni a nagyobb munkára.

E munka a szél és tűz munkája. A spirituális test energiamezeje egy átjáró, vagy csatorna. Mikor a test és tudat már befogadóképes és nyitott, a lélekből egy önműködő ingajárat avagy kommunikátor válhat az entitás akaratának egyéni energiáiból fölfelé, és a kreatív tűz és szél áramaiból lefelé.
A gyógyítói képességre, mint minden más – ahogy eme instrumentum mondaná – paranormális tevékenységre, az intelligens végtelenbe megnyitott átjáró vagy ingajárat van befolyással. Sokan vannak síkotokon, akiknek véletlenszerű lyukak vagy kapuk nyílnak ki lélek-energiamezejükön, melyek olykor vegyi anyagok bevitele révén keletkeznek (mint pl. amiket eme instrumentum LSD-nek nevezne); akik képesek – véletlenszerűen és irányítás nélkül – energiaforrásokra bukkanni.
Ők lehetnek olyan entitások, akik szolgálni kívánnak, de lehetnek olyanok is, akik nem. E csatorna gondos és tudatos megnyitásának egy ettől megbízhatóbb módú szolgálat a célja, egy köznapibb és megszokottabb úton, ahogy az a gyógyító torzulási komplexumán látható. Mások számára a történések csodáknak tűnhetnek.
Annak, aki gondosan megnyitotta az ajtót az intelligens végtelenbe, ebben semmi rendkívüli nincs; teljesen mindennapos, ez számára a megszokott. Az élettapasztalat némileg átalakul, és a nagy munka folyik tovább.
Most úgy gondoljuk, e gyakorlatok kezdésként elegendőek számotokra. Egy jövőbeli alkalomkor, amikor már úgy érzitek, elvégeztétek, ami előttetek áll, majd megkezdünk végigvezetni titeket egy pontosabb felfogás felé e kapunak a gyógyítás gyakorlatában betöltött funkcióiról és felhasználásáról.
Kérdező: Szeretném megkérdezni, hogy lehetséges-e, hogy Tom részt vegyen az egyik holnapi ülésen. Ismert előtted a Tom nevű entitás?
Ré vagyok. E tudat/test/lélek komplexum hang-vibráció, „Tom”, elfogadható. Intünk, hogy az entitást tájékoztassátok a tudat és a különböző kellékek keretében, melyeket meg kell értsen, mielőtt a körhöz vezetnétek.
Kérdező: Nem egészen világos, mit értesz kellékeken.
Ré: A szimbolikus tárgyakra hivatkoztam, amelyek eme instrumentum torzulásait a fény/szeretet irányába billentik. Ezek elhelyezése és a minden jelenlévő általi szerető elfogadása fontos az instrumentum táplálása szempontjából. Ekképpen az igénybe vett kellékekről leírást kell adni és jelenlétük okát el kell magyarázni tanítás/tanulásotok saját szavaival, hogy a helyes hozzáállást kapjátok a kívánt eredményekért.
Kérdező: Azt gondolom, hogy ez lehet egy alkalmas időpont arra, hogy egy kis hátteret fess magadról, esetleg információkat nyújts arról, hogy hol éltél a Földdel való kapcsolataidat megelőzően, amennyiben ez lehetséges.
Ré: Ré vagyok. Én, együtt a társas memória komplexummal, amelynek része vagyok, egyike vagyok azoknak, akik kivándoroltak naprendszeretek egy másik bolygójáról, ahogy ezen entitás mondaná. A planetáris influencia az volt, amelyet ti Vénusznak hívtok. Idős faj vagyunk a ti mértékeitekkel. Amikor a hatodik dimenzióban voltunk, a fizikai lényünk olyan volt, amit ti aranyszínűnek mondanátok. Magasak voltunk és némileg törékenyek. Fizikai testünk borítása – melyet ti kültakarónak neveztek – arany csillogású volt.
Ebben a formában úgy döntöttünk, eljövünk népetek közé. A földi emberek akkortájt nagyon különböztek mitőlünk fizikai megjelenésben, ha mondhatjuk. Ennek következtében nem vegyültünk jól el a lakosság közt, és nyilvánvaló módon mások voltunk, mint ők. Így látogatásunk viszonylag rövid volt, mivelhogy azon hipokrita pozícióban találtuk magunkat, hogy a más-énetektől eltérőkként elismerést váltottunk ki bennetek. Ez abban az időben volt, amikor létrehoztuk az építményeket, amelyek felé érdeklődést mutatsz.
Kérdező: Hogyan utaztál a Vénuszról erre a bolygóra?
Ré: A gondolatot használtuk.
Kérdező: El lehetett volna vinni valakit abban az időben e bolygó lakói közül és letenni a Vénuszon? Életben maradt volna? Alkalmasak voltak a Vénusz körülményei az életre?
Ré: A harmadik denzitású feltételek nem alkalmasak a ti népetek életformái számára. Viszont az ötödik és hatodik dimenziói ennek a bolygónak nagyon is alkalmasak a növekvés/tanulás/tanítás céljaira.
Kérdező: Hogyan voltatok képesek az átváltozásra a vénusziról? Meg kellett változtassátok a dimenziótokat, hogy a Földre gyertek?
Ré: Emlékszel a szél gyakorlatára. A semmibe való szétoszlás az egységbe való beleolvadás, mivel olyan, hogy semmi, nem létezik. A hatodik dimenzióból – gondolattal – manipulálni vagyunk képesek a minden egyes fény- vagy torzult fény részecskében jelen lévő intelligens végtelent, hogy így a hatodik denzitásban lévő tudat/test/lélek komplexumunkról magunkra tudunk ölteni egy a harmadikban látható másolatot. Ezt a kísérletet lehetővé tette számunkra az e bolygót felügyelő Tanács.
Kérdező: Hol található ez a Tanács?
Ré: Ez a tanács a Szaturnusz bolygó oktávjában, avagy nyolcadik dimenziójában található egy olyan területen, amelyet harmadik-dimenziós terminológiáitok szerint a gyűrűknek értetek.
Kérdező: Élnek-e más, a Földön találhatóhoz hasonló emberek a naprendszerünk más bolygóin?
Ré: Tér/idő jelen információt kértek vagy tér/idő folytonosság információt?
Kérdező: Mindkettőt.
Ré: Egy idő/térben, amely a múltatok, élt harmadik denzitású lényeknek egy népessége egy bolygón, mely a naprendszeretekben tartózkodott. Számos név van, amellyel ezt a bolygót nevezték. A népetek által leggyakrabban használt vibrációs hang komplexum a Maldek. Ezen entitások, elpusztítván planetáris szférájukat, ezen a harmadik denzitáson kellett helyet találjanak maguknak, mely az egyetlen olyan naprendszeretekben az ő idő/hely jelenükben, amely lakható volt és amely képes volt a szükséges leckéket nyújtani tudat/test/lélek torzulásaik csökkentéséhez az Egység Törvénye nézőpontjából.
Kérdező: Hogyan jöttek át ide?
Ré: Az aratás (más néven Esemény/felemelkedés – szerk. Sandal) folyamata révén jöttek, és az inkarnációk folyamata révén születtek le a magasabb szféráitokból ebbe a denzitásba.
Kérdező: Ez mikor történt?
Ré: Nehézségeink vannak az instrumentummal való kommunikációban. Mélyítenünk kell állapotán.
Ez körülbelül 500 ezer évetekkel ezelőtt történt.
Kérdező: Vagyis akkor a Föld egész emberi népessége maldeki?
Ré: Ré vagyok. Ez a kérdezésnek egy új iránya, és külön helyet érdemel. A feloszlása előtt más neveken de a ti népetek számára Maldekként ismeretes szféráról a ti szférátokra begyűjtöttek közül sokan inkább a Földetek felszínébe születtek le, semmint a Földetek felszínére. A bolygótok népessége sok különböző csoportot foglal magában, akik más második dimenziójú és ciklusához ért harmadik dimenziójú világokból lettek begyűjtve. Nem mind egy faj vagy egy kezdeti hátterűek vagytok. Közös tapasztalásotok jelen idő/tér kontinuum sajátja.
Kérdező: Alkalmasnak látnám felfedezni, hogyan működik közre az Egység Törvénye a lényeknek ebben a mi bolygónkra történő átvitelében, és hogy hogyan zajlik le az aratás.
Ré: Ré vagyok. Az Egység Törvénye nem állít mást, mint hogy minden dolog egy, hogy minden lény egy. Léteznek bizonyos e törvény felfogásával és gyakorlatával egybecsengő viselkedések és gondolatformák. Azokat, akik – befejezve a tanulásnak egy ciklusát – a gondolat és cselekvés e megértésének különböző torzulási lépcsőfokait kinyilvánítják magukon, a saját döntésük szerint elszeparálhatják abba a vibrációs torzulásba, ahol az ő tudat/test/lélek komplexumuk a leginkább otthon érzi magát. Ebben a folyamatban segédkeznek vagy felügyelnek ama gondozó lények, akik torzulásaikban nagyon közel állva az Egység Törvényéhez mégis az aktív szolgálatot választják.
Az illúzió tehát fényből lett megalkotva, vagy helyesebben de kevésbé érthetően, fény/szeretetből. Ennek intenzitási foka változó. Minden egyes begyűjtött entitás lélek komplexuma a fény vonala mentén halad, egészen addig, amíg a fény túl vakítóvá nem válik a számára. Ekkor az entitás megáll. Talán csak nemrég érte el a harmadik denzitást, ugyanakkor nagyon-nagyon közel is lehet a harmadik denzitás fény/szeretet torzulás vibrációs komplexum végéhez. Mindazonáltal akik az erősödő fény/szeretet innenső oktávjába esnek, azok ekkor végigélnek egy főciklust, melynek során számos lehetőségük adódik a minden egyes entitás szerves részét képező torzulások felfedezésére és – ennek következtében – ezen torzulások csökkentésére.
Kérdező: Milyen hosszú a mi éveinkkel egy-egy ilyen ciklus?
Ré: Egy főciklus nagyjából 25 ezer évetek. Három ilyen jellegű ciklus van, melynek során azok, akik fejlődést mutattak, begyűjthetők a három főciklus befejeződésekor. Ez valahol kb. 75 és 76 ezer évetek között van. Mindenkit begyűjtenek előmenetelre való tekintet nélkül, mivelhogy ekkorra maga a bolygó mozdul át a dimenzió használható részében és kezdi elveszíteni használhatóságát a vibráció alsóbb szintjein az adott denzitásban.
Kérdező: Jelenleg hol jár ez a bolygó a ciklusokat tekintve?
Ré vagyok. Ez a szféra jelenleg negyedik dimenziós vibrációban van. Anyaga eléggé zagyva az öntudatába beágyazódott társadalom memória komplexumoknak köszönhetően. Nem volt könnyű átmenete a hívogató rezgések felé. Ennélfogva ez némi kényelmetlenséggel fog elérkezni.
Kérdező: Ez a kényelmetlenség az elkövetkező néhány évben következik be?
Ré: Ré vagyok. Ez a kényelmetlenség, vagy diszharmonikus vibrációs komplexum, már elkezdődött néhány év(etek) óta a múltban. Háborítatlanul kellene folytatódnia még egy megközelítőleg harminc év(etek)es időtartamig.
Kérdező: Feltételezem, hogy e harminc éves időszak után ez egy negyedik denzitású bolygó lesz. Jól gondolom?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Kérdező: Megbecsülhető, hogy a jelenlegi népesség hány százaléka fog a negyedik denzitású bolygón lakni?
Ré: Az aratás (más néven Esemény/felemelkedés – szerk. Sandal) még nem jött el, ennélfogva nincs értelme becslésnek.
Kérdező: Annak a ténynek, hogy mi most ebben az átmeneti korszakban élünk, köze van ahhoz, amiért információitokat a népesség számára elérhetővé tettétek?
Ré: Ré vagyok. Jártunk az emberek közt és emlékezünk. Emlékezünk a fájdalomra. Láttunk belőle eleget. Kutattunk egy instrumentum után, aki a megfelelő torzulási paraméterekkel rendelkezik a tudat/test/lélek komplexumban, és egy támogató és megértő tudat/test/lélek komplexum-csoportot, hogy ezeket az információkat minimális torzítással és maximális vággyal fogadja, hogy pár évetekig szolgáljon. A válasz, röviden, igen. Emellett úgy kívánjuk, hogy tudjátok: memóriánkban hálásak vagyunk nektek.
Kérdező: A csészealj alakú űrjárművek, amiket ufóknak hívunk – néhányukról olyat emlegettek, hogy a Vénuszról jöttek. Lehetett ezek bármelyike a ti hajótok?
Ré: Ré vagyok. Kristályokat sokféle célra használtunk. A járművet, melyről beszélsz, nem mi használtuk tér/idő jelen memória komplexumotokban. Ámbár használtunk kristályokat és a harang alakot illúziótok múltjában.
Kérdező: Milyen rég használtátok a harang alakú járművet, hogy a Földre gyertek?
Ré: Ré vagyok. Meglátogattuk az embereket 18 ezer évetekkel ezelőtt és nem szálltunk le, majd még egyszer, 11 ezer évetekkel ezelőtt.
Kérdező: Harang alakú űrhajókat ábrázoló fotók és vénusziakkal való kapcsolatfelvételről szóló beszámolók kevesebb, mint harminc évvel ezelőttről is léteznek. Van tudomásod ezekről a beszámolókról?
Ré: Ré vagyok. Van Egységességi tudomásunk jelen időtök/teretek e behatolásairól. Mi többé nem vagyunk vénusziak. Keletkeztek azonban népetek közt olyan gondolatformák, melyek abból az időből származnak, amikor közöttetek jártunk. Az így megteremtett emlékezet és
gondolatformák a társadalom memória komplexum részei. Ez a tömeg-tudat – ahogy mondhatnátok – újrateremti az élményt azok számára, akik ilyenfajta tapasztalást kívánnak. A jelenlegi vénuszi populáció már nem hatodik denzitású.
Kérdező: A jelenlegi ufó esetek közül van-e olyan, amelyik más bolygókról való, vagy van-e erről tudomásod?
Ré: Egyik tagja vagyok a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációjának. Körülbelül ötvenhárom civilizáció van ebben a Konföderációban, ami nagyjából ötszáz planetáris tudatot ölel fel. Ez a Konföderáció magában foglalja azokat is a ti saját bolygótokról, akik dimenzióban előléptek a harmadikotokon túlra. Magában foglal planétákat a naprendszeretekből, és más galaxisokból is. Ez egy igazi Konföderáció abból a szempontból, hogy tagjai nem hasonlóak, hanem az Egység Törvényének megfelelő szolgálatra szövetkeztek.
Kérdező: Ezek valamelyike idejön-e űrhajóval? A múltba visszamenőleg, mondjuk úgy harminc évvel?
Ré: Ré vagyok. Ki kell mondanunk, hogy ez az információ jelentéktelen. Ha ezt megértitek, úgy érezzük, a tájékoztatást elfogadhatóan nyújthatjuk. Az Egység Törvénye az, aminek kijelentésére itt vagyunk. Mindamellett beszélünk erről a dologról is.
Valamennyi planetáris entitás, amely meg kíván jelenni a ti harmadik dimenziós idő/tér torzulásotokban, engedélyt kér, hogy átléphesse – ahogy talán neveznétek – a karantént, és megjelenhessen előttetek. E megjelenés okát és célját megértik, és elfogadják vagy elutasítják. A konföderációs tagok közül egetek alatt bármely időben nem kevesebb, mint tizenöt van jelen; a többiek gondolat útján állnak a rendelkezésetekre.
Jelenleg hét olyan van, akik járműveket működtetnek denzitásotokban. Céljaik igen egyszerűek: tudatosítani bolygótok entitásait a végtelenről, és ez a tájékozatlanok számára legjobban a titokzatos vagy ismeretlen által fejezhető ki.
Kérdező: Tökéletesen tudatában vagyok annak, hogy te elsődlegesen az Egység Törvényére vonatkozó információk terjesztésében vagy érdekelt. Mindazonáltal, az én megítélésem az – és lehet, hogy tévedek -, hogy annak érdekében, hogy ezt az anyagot elhintsük, elengedhetetlenek lesznek az olyan kérdések is, mint amit most az előbb tettem fel. Amennyiben ez nem cél, akkor lekorlátozhatom a kérdéseimet az Egység Törvénye alkalmazásaira. De az én felfogásom az, hogy jelenleg a cél a széleskörű elterjesztése ennek az anyagnak. Jól gondolom?
Ré: Ré vagyok. Ez az érzékelés csak enyhén torzult a te megértésedben/tanulásodban. Arra bíztatunk, hogy saját belátásod szerint járj el. Ez a te helyed. Mi, ezen információk átadásakor, a célunkról való felfogásunk torzulását nemcsak az információ átadásában látjuk, hanem annak relatív fontosságára vonatkozó, torzult érzékelésünk szerinti súlyozásában is. Ezért aztán kijelentéseink között megtalálsz olyat is, ami arra utal, hogy a kérdés kevésbé fontos. A mi érzékelésünkből fakad az, hogy az adott kérdés nem fontos. Mindazonáltal – hacsak a kérdés nem tartalmazza a szabad akaratot sértő válaszadás lehetőségét – megadjuk a válaszainkat.
Kérdező: Nagyon köszönjük. Nem akarjuk túlterhelni az instrumentumot. Jócskán túlléptünk a rendes munkaidőnket. Elmondanád, milyen állapotban van az instrumentum?
Ré: Az instrumentum kiegyensúlyozott a figyelmeteknek köszönhetően. A fizikai hordozója azonban kezd elmerevedni.
Kérdező: Ez esetben talán kicsit később folytassuk.
Ré: Egyet kell értenünk. Következésképp, hacsak nincs valami rövid kérdésed, el is köszönnénk.
Kérdező: Egy kérdésem lenne csak: hogy miután Leonard itt volt a legelső kapcsolatfelvételed alkalmával, alkalmas-e arra, hogy jelen legyen ugyanúgy, mint Tom.
Ré: Ez így van, s ezzel ki is merült a száma azon alkalmasoknak, akik jelenleg jöhetnek. Emlékeztetnélek újra a Tom vibrációs hang komplexumú felkészítéséhez adott instrukciókra.
Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Angyali üzenet: Az igazi győzelem a belső világodban rejlik

admin

Jézus tanításai: Kövessétek az igaz utat a Krisztusságotokig!

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 13. (Végtelen dimenziók,Társteremtők,Természeti Törvények)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .