Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 15. (Egység, kiegyensúlyozás, egó, régi faj)

Ré-Az Egység törvénye 15. (Egység, kiegyensúlyozás, egó, Régi Faj)
1981. január 30. Tizenötödik ülés
Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: Szeretnék elnézést kérni minden korábbi és elkövetkező ostoba kérdésért. Ezek annak következményei, hogy a megfelelő kiindulást keresem az Egység Törvénye vizsgálatához.
Az instrumentum használatáról szeretnék kérdezni, hogy ez az időtől függ-e, hogy mennyi ideig használjuk az instrumentumot, vagy pedig az instrumentum által kimondott szavak számának illetve az információ mennyiségének a függvénye? Más szóval, hogy siessek-e a kérdések feltevésével, vagy nyugodtan gondolkodhatom rajtuk?
Ré: Ré vagyok. Kérdésed két részletre bontható. Az instrumentum felhasználásával eltöltött időnk hosszára nézve először is az instrumentum életenergiából való készlete az irányadó, melyet a test, a tudat és a lélek torzulások termelnek az illető komplexumokban. Kutattunk csoportotok után és azért veletek léptünk kapcsolatba, mert a csoportban mindenki jelentősen több vitális energiával rendelkezik a test komplexumban. Ez az instrumentum volt viszont a legpontosabban behangolt lénye tudat/test/lélek komplexum torzulásain ezen illúzióban. Így hát ennél az instrumentumnál maradtunk.
Másodszor, mi egy meghatározott tempóban kommunikálunk, mely tempó az instrumentummal való gondos manipulációnk függvénye. Nem lehetünk – ahogy mondanátok – gyorsabbak. Következésképp kérdéseidet felteheted sietősen, ámde a nyújtandó válaszadásunk egy meghatározott iramban zajlik.
Kérdező: Nem egészen erre gondoltam. Hogyha nekem mondjuk 45 percig tart feltenni a kérdéseket, akkor az instrumentumnak csak 15 perce marad válaszolni, vagy a válaszokkal együtt az ülés így akár túllépheti az egy órát?

Ré: Ré vagyok. A kontaktushoz szükséges energia egy időfüggvény szerint lép be az instrumentumba. Ennélfogva az idő a meghatározó, ha kérdésedet jól értettük.
Kérdező: Akkor gyorsan kell feltennem a kérdéseket, hogy ne raboljam velük az időt. Így van vagy sem?
Ré: Ré vagyok. Tégy úgy, ahogy alkalmasnak ítéled. Mindazonáltal ha javasolnunk szabad, a kívánt válaszok eléréséhez ajánlatos lehet némi mennyiséget rájuk fordítanod abból, amit időnek tapasztaltok. Mert bár lehet, hogy veszítesz a válaszidőből, de közben a pontos válasszal időt nyersz. A múltban sok helyütt tisztázásra volt szükség elsietve megfogalmazott kérdéseknél.
Kérdező: Köszönjük. Az első kérdés: Miért történik gyors öregedés ezen a bolygón?
Ré: Ré vagyok. A gyors öregedés ezen a harmadik denzitású bolygón a bolygó energiamezejének éteri részében található fogadó hálózat komplexum egy folyamatos kiegyensúlyozatlansága miatt történik. Népetek gondolatforma torzulásai az energiafolyamoknak a bolygó mágneses atmoszférájába – amennyiben így neveznétek az energiamintáknak ezt a hálózatát – egy olyan belépését eredményezték, hogy a megfelelő áramlatok nem telítődnek fel rendesen e létezési oktáv – mondjuk úgy – kozmikus szintjéről érkező kiegyensúlyozott vibrációs fény/szeretettel.
Kérdező: Helyes-e a feltételezésem, hogy e bolygó szolgálatára való törekvéseid közül egyik az volt, hogy segíts a népességnek egy teljesebb módon megérteni és gyakorolni az Egység Törvényét, hogy így ezt a gyors iramú öregedést egy normális öregedésre lehessen átváltoztatni?
Ré: Ré vagyok. A feltételezésed igen nagy mértékig helytálló.
Kérdező: Akkor igencsak üdvös lenne a bolygó lakói számára az Egység Törvényének gyakorlása, hogy a szolgálat útjait elsajátítsák. Helyesen mondom?
Ré: Ré vagyok. Igazad van. Ha megfigyeled azokat, akik egy életen át tartó tapasztalási torzuláskomplexumukban közel a kezdettől egy effajta tapasztalásra irányulnak, akkor egy viszonylag fiatalos – ahogy mondanátok: külsőt figyelhetsz meg.
Kérdező: Mi a legnagyobb szolgálat, amit népességünk ezen a bolygón egyénileg megtehet?
Ré: Ré vagyok. Csak egyfajta szolgálat van. A Törvény Egy. Az én felajánlása a Teremtőnek: ez a legnagyobb szolgálat, az egység, a mindenek forrása. Az Egy Teremtőt kereső entitás végtelenül intelligens. Ebből a keresésből, ebből a felajánlásból a lehetőségek sokszorosa fejlődhet ki a tudat/test/lélek komplexumok torzulásai szerint, tekintettel illúziótok különböző komplexumai energiacentrumának változatos illúziós aspektusaira.
Vagyis egyesek gyógyítók lesznek, mások dolgozók, megint mások tanítók, és így tovább.
Kérdező: Ha egy egyén tökéletesen kiegyensúlyozott volt az Egység Törvényére nézve ezen a bolygón, őrá érvényes lesz a gyors öregedési folyamat?
Ré: Ré vagyok. Egy tökéletesen kiegyensúlyozott entitás inkább kifáradna, mintsem hogy látható módon megöregedne. A leckéket megtanulván az entitás eltávozna. Jóllehet ez így festene – ilyesfajta öregedést népetek nem tapasztal. A megértés lassan jön, a test komplexum sokkal előbb lebomlik.
Kérdező: Mondanál még valamit a „kiegyensúlyozó” szóról, amilyen értelemben mi itt most használjuk?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha tetszik, az Egységes Végtelent. Üres a képed. Ekképp kezdődik a folyamat. A szeretet megteremti a fényt, szeretet/fénnyé válik, beáramlik a planetáris szférába az
elektromágneses ponthálózatnak vagy belépési nexusoknak megfelelően. Ezek az áramok azután rendelkezésére állnak az egyénnek, aki – ugyanúgy, mint a bolygó – elektromágneses energiamezőknek egy hálója, belépési pontokkal vagy nexusokkal.
Egy kiegyensúlyozott egyénben minden energiacentrum kiegyensúlyozott és ragyogóan és teljességében működik. Planetáris szférátok blokádjai némi torzulást okoznak az intelligens energiában. A tudat/test/lélek komplexum torlaszai tovább torzítják és egyensúlyvesztését okozzák ennek az energiának. Energia csak egy van. Ezt fel lehet fogni szeretet/fénynek, fény/szeretetnek vagy intelligens energiának.
Kérdező: Helyesen feltételezem, hogy a tudat/test/lélek komplexum blokádjainak egyike lehet a – mondjuk úgy – ego, és ez kiegyensúlyozható egy érdemlegesség/érdemtelenség egyensúllyal?
Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez nem így van.
Kérdező: Elárulnád, hogyan egyensúlyozható ki az ego?
Ré: Ré vagyok. Nem dolgozhatunk ezzel a fogalommal, mivel a felhasználása téves és nem vezethet megértéshez.
Kérdező: Hogyan egyensúlyozhatja ki magát az egyén? Mi az első lépés?
Ré: Ré vagyok. Csak egy lépés van, mégpedig a tudat/test/lélek komplexumot felépítő energiaközpontok megértése. E megértés röviden a következőképpen foglalható össze. Az első kiegyensúlyozandó a Malkuth vagy Föld vibrációs energia komplexum, amelyet vörös színű komplexumnak neveznek. Ennek az energiának a megértése és elfogadása alapvető. A következő energia komplexum, ami eltorlaszolva lehet, az érzelmi vagy személyes komplexum, amely narancsszínű komplexumként is ismert. Ez a blokád gyakran személyes hóbortok formájában mutatkozik meg az öntudatos felfogásra vagy az én elfogadására nézve.
A harmadik torlasz legszorosabban arra emlékeztet, amit ti egónak neveztetek. Ez a citromsárga színű vagy solar plexus központ. E központ blokádjai gyakran a hatalmi manipulációk felé torzulásokban, és az illető tudat/test/lélek komplexumhoz közeliekkel, és a vele kapcsolatban állókkal történő egyéb társasági viselkedésekben nyilvánulnak meg. Akinek ezen első három energiaközpontjában vagy nexusában elzáródás van, annak folyamatos nehézsége lesz abbéli képességében, hogy keresését az Egység Törvényében előbbre vigye.
A szív, vagy a zöld színű központ az a centrum, amely a harmadik denzitású lények ugródeszkáját jelentheti – ha mondhatjuk így – az intelligens végtelen felé. Az elzáródások ezen a területen nehézségekként jelentkeznek annak kifejezésében, amit univerzális szeretetnek vagy együttérzésnek mondhatsz.
A kék színű energiaáramlási központ az a központ, amelyből – most először – kifelé is és befelé is lép áramlás. Az e területen elzáródottaknak nehézségük adódhat saját entitásuk tudat/lélek komplexumának felfogásában, és további nehézségei az én ilyenféle megértésének gyakorlásában. Az e területen eltorlaszoltaknak gondjuk lehet abban is, hogy kommunikációt fogadjanak más tudat/test/lélek komplexumoktól.
A következő központ a toboz vagy indigókék színű. Az e központban elzáródottak csökkenést tapasztalhatnak az intelligens energia beáramlásában olyan megnyilvánulások révén, amelyek méltatlanságnak látszanak. Ez az, amiről te beszéltél. Mint láthatod, ez számos torzulás közül csak egy, az energia-beáramlás számos pontja okán a tudat/test/lélek komplexumba. Az indigókék sugár kiegyensúlyozás eléggé központi a lélek komplexum körül forgó munkára nézve, melynek ott van még a beáramlása a harmadikból a negyedik denzitásba való átmenetre vagy átalakulásra, és mely egyben az az energiacentrum, amelyik a szeretet/fény legkevésbé torzult kiáradásait fogadja be az intelligens energiából, sőt amelyik még
az intelligens végtelenhez vezető kapu kulcsának potenciáljával is rendelkezik.
A fennmaradó energia-beáramlási központ egyszerűen a totális kifejeződése az entitás vibrációs komplexumainak, úgymint a tudatnak, a testnek és a léleknek. Ez olyan, amilyen, a „kiegyensúlyozott” vagy „kiegyensúlyozatlan” jelzőknek nincs értelmük ezen az energiaszinten, mivel ez saját egyensúlyából ad ki, és ahhoz is fogad be. Bármilyen legyen is a torzulás, ezt nem lehet olyanképp manipulálni, mint a többit, és itt ennélfogva nincs is különösebb jelentősége az entitás kiegyensúlyozottságát nézni.
Kérdező: Korábban már nyújtottál nekünk információkat arról, hogy mit tehetünk a kiegyensúlyozás tekintetében. Van-e még publikálható információd, amit sajátos gyakorlatok vagy módszerek mivoltában átadnál nekünk?
Ré: Ré vagyok. A nyilvánosságra hozható gyakorlatok összefüggésbe állítása a már leadott anyaggal jó kiindulás. Saját maga felvilágosítását fontos ráhagyni az adott keresőre, hogy ezzel az entitás tanító/tanuló és tanuló/tanító is legyen egyben, semmint hogy valamely más hírnök próbálná nyelvvel tanítani/tanulmányozni őt. Ez nem lenne egyensúlyban a harmadik denzitásotokkal. Mi tanulunk tőletek. Tanítunk nektek. Vagyis tanítunk/tanulunk. Ha csak tanítanánk titeket, az egyensúlytalanságot okozna a szabad akarat torzulásának irányában. Vannak még megengedett információs elemek. Ezekig azonban még nem jutottál el kérdéseid vonalában, és a mi hit/érzés komplexumunk szerint ezt az anyagot a kérdezőnek kell formálnia oly módon, hogy tudat/test/lélek komplexumaitoknak belépője legyen hozzá, következésképp olyan sorrendben válaszoljuk meg kérdéseidet, miképp azok felötlenek elme komplexumodban.
Kérdező: Tegnap úgy fogalmaztál, hogy „Az aratás most van. E ponton nincs értelme erőfeszítéseket tenni eme torzulások mentén a hosszú élettartam irányába, annál inkább az önvaló keresése felé irányuló torzulások bátorítására, mivelhogy ez a szív, mely világosan az ibolyaszín energiamezőben lakozik, lesz meghatározója minden egyes tudat/test/lélek komplexum aratásának”.
Elmondanád nekünk, mi a legjobb mód az önvaló szívét keresni?
Ré: Ré vagyok. Ezt a választ már számos megfogalmazásban megadtuk. Most is csak azt mondhatjuk, hogy a megértésetekre szolgáló anyag az én: a tudat/test/lélek komplexum. Kaptatok információkat a gyógyításra vonatkozóan, miként e torzulást nevezitek. Ezeket az értesüléseket lehet egy tágasabb kontextusban szemlélni, az én megértésének útjaiként. Az én szívéhez az út a megértés, a gyakorlás, az elfogadás, és az én egyesítése az énnel, más-énekkel, majd végül a Teremtővel. Énetek legparányibb részében is az Egy lakozik az Ő legteljesebb erejében. Következésképpen csak ezekre az elmélkedési vagy ima irányvonalakra tudunk bátorítani (mindig mondjuk, hogy a kontempláció a meditáció előfeltétele), mint módszerekre különböző felfogások szubjektív/objektív felhasználásával vagy kombinálásával, a keresési folyamat előmozdítására. Az elemzési folyamat ilyetén megfordításának módszere nélkül az ember nem integrálhatná egységbe az efféle keresés során nyert számosfajta megértést.
Kérdező: Nem szeretném kétszer ugyanazt a kérdést feltenni, de vannak területek, amelyeket olyan fontosnak érzek, hogy talán nagyobb megértéshez juthatunk, ha többször, más-más szavakkal születik rájuk válasz. Megköszönöm türelmedet. Tegnap azt is mondtad, hogy amikor nem volt aratás a legutóbbi 25 ezer éves időszak végén, „voltak begyűjtésre alkalmas entitások, akik megválaszthatták belépési módjukat a negyedik dimenzióba”. Elárulnád, mit értesz azon, hogy „megválaszthatták belépési módjukat a negyedik dimenzióba”?
Ré: Ré vagyok. Ezek a pásztorok, vagy ahogy egyesek hívták őket, a „Régi Faj”, megválaszthatják távozásuk terét/idejét. Távozásuk valószínűtlen, ameddig más-énjeik szintén arathatók nem lesznek.
Kérdező: Mit értesz azon, hogy „más-énjeik” arathatók?
Ré: Ré vagyok. A többi én, akiket ezek a lények féltenek, azok, akik a második főciklus során nem jutottak el az arathatóságig.
Kérdező: Elmesélnéd egy aprócska történelmét annak, amelyet a Régi Fajnak nevezel?
Ré: Ré vagyok. A kérdés nem világos. Megkérlek, fogalmazd át.
Kérdező: Azért kérdezem ezt, mert korábban már hallottam a Régi Fajról egy könyvben, Út az égen, George Hunt Williamsontól, és azon tűnődtem, hogy ez a Régi Faj egyezik-e azzal, amiről ő beszélt.
Ré: Ré vagyok. A kérdés most már feloldja önmaga talányát, mivel korábban már szóltunk a döntéshozatal mikéntjéről, mely a jelenlegi mesterciklusotok második főciklusának zártakor ezen entitások itt maradását okozta. A Michelként ismert leírásaiban van néhány torzulás, noha eme torzulások elsődlegesen abból fakadnak, hogy ezek az entitások nem társas memória komplexumok, hanem inkább szolgálatra elkötelezett tudat/test/lélek komplexumoknak egy csoportja. Ezek az entitások együtt dolgoznak, ám nem egyesültek teljesen, s így nem látják egészében egymás gondolatát, érzéseit és mozgatóit. Mindamellett szolgálati vágyuk a negyedik dimenziós típusú vágy, és ez egyesíti bele őket a – nevezhetjük úgy – testvériségbe.
Kérdező: Miért nevezed őket Régi Fajnak?
Ré: Ré vagyok. Azért neveztük ekként őket, hogy informáljunk téged, a kérdezőt, identitásukról, ahogyan ezt tudat komplexum torzulásod értelmezi.
Kérdező: Vannak Vándorok e Régi Fajban?
Ré: Ré vagyok. E learatottak planetáris entitások, így csak olyan értelemben Vándorok, hogy ők – negyedik denzitású szeretettel – az azonnali leszületést választották a harmadik denzitásba, semmint hogy előrelépjenek a negyedik denzitás irányába. Ez egyfajta Vándorrá teszi őket – olyan Vándorrá, aki sosem hagyta el a földi síkot, méghozzá szabad akaratából, nem pedig a vibrációs szintjéből kifolyólag.
Kérdező: A tegnapi anyagban azt említetted, hogy az első torzulás a szabad akarat torzulása. Létezik valamilyen sorozat, az Egység Törvényének első, második és harmadik torzulása?
Ré: Ré vagyok. Csak egy nagyon rövid ideig. E pont után a torzulások sokaságai egyenrangúak. Az első torzulás, a szabad akarat, gyújtópontot talál. Ez a második torzulás, amelyet Logoszként ismertek, a Teremtő Vezérelv vagy Szeretet. Ez az intelligens energia így megteremt egy Fényként ismert torzulást.
E három torzulásból származik sok, sok torzulási hierarchia, melynek mindnek megvannak a saját, szintetizálásra váró paradoxonjai, és egyik sem kiemelkedőbb a másiknál.
Kérdező: Azt is elmondtad, hogy az Egység Törvényét kínáltad, ami a szeretet/fény fény/szeretettel való kiegyensúlyozása. Van különbség a szeretet/fény és a fény/szeretet között?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdés ebben az időben/térben. Ugyanaz a különbség a szeretet/fény és a fény/szeretet között, mint ami a tanítás/tanulás és a tanulás/tanítás között. A szeretet/fény a működtető, az erő, az energiaadó. A fény/szeretet a manifesztáció, ami akkor jön létre, mikor a fény el van látva a szeretet kézjegyével.
Kérdező: Tehetünk valamit az instrumentum kényelméért? Tarthatunk két ülést ma?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum egy bizonyos mennyiségű manipulációt igényel fizikai vagy test komplexumán az elmerevedés folytán. Túl ezen, minden rendjén van, az energiák kiegyensúlyozottak. Egy csekély torzulás mutatkozik az instrumentum mentális energiájában az aggodalom folytán egy szerettéért, ahogy mondjátok. Ez csak enyhén apasztja az instrumentum vitális energiáit. Ha megkapja a manipulációt, az instrumentum rendben lesz egy másik munkára.
Kérdező: A manipuláción azt érted, hogy menjen ki sétálni, vagy hogy dörzsöljük meg a hátát?
Ré: Ré vagyok. Az utóbbira gondoltunk. Hozzá kell tegyük a megértést, hogy e manipulációt egy az entitással harmóniában lévő személy végezze. Van még rövid kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?
Kérdező: Lehetséges-e, hogy miután mi Vándorok vagyunk, valamit elárulj nekünk arról, hogy melyik volt az utolsó denzitásunk, hogy melyik denzitásból jöttünk?
Ré: Egyenként átvizsgáltunk mindenkit, és elfogadhatónak találjuk ezen információ megosztását. Az itt működésben álló Vándorok két denzitásból valók, egyik az ötödik, vagyis a fény, másik a szeretet/fény avagy az egység denzitása. Az identitás felfedését, hogy ki melyik denzitásból érkezett, egy betolakodásnak észleljük mindegyikőtök szabad akaratába. Ennek okán egyszerűen csak kimondjuk a két denzitást, mely mindkettő harmonikusan irányul az együtt dolgozásra.
Ré vagyok. Távozom tőletek a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Jézus tanításai: Kövessétek az igaz utat a Krisztusságotokig!

Sandal

Jézus tanításai: Lehetetlen küldetésben Istentől

Sandal

Jézus tanításai: Ne utasítsátok többé vissza a nektek szánt ajándékomat!

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .