Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 14. (2.-3.denzitású lények, Atlantisz és Mu, földreszállás, Föld erőmezői)

Ré-Az Egység törvénye 14. (2.-3.denzitású lények, Atlantisz és Mu, földreszállás, Föld erőmezői)
1981. január 29. Tizennegyedik ülés
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.
Kérdező: Miután átfutottam a ma reggeli munkát, gondoltam, nem ártana megvilágítani egy-két homályos pontot. Azt mondtad, hogy a második denzitás „a harmadik denzitás felé tör, amely az öntudatosság denzitása. A törekvés a magasabb második denzitású formák révén zajlik, akiket harmadik denzitású lények ruháznak fel.”Elmagyaráznád, mit értesz ez alatt?
Ré: Ré vagyok. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy ti ünneplőbe öltöztök, úgy ruházza fel vagy öltözteti öntudatába némelyik második denzitású lényt a ti harmadik denzitású lényetek. Ez gyakran azon a kedvező lehetőségen keresztül történik, amit háziállatnak neveztek. De számos egyéb köntösben is lejátszódhat. Ezekbe beletartozik sok úgynevezett vallásos szertartás komplexum, melyek csoportformájukban megszemélyesítenek és szeretetet küldenek különféle természeti, második denzitású lényeknek.

Kérdező: Amikor ez a Föld második denzitású volt, hogyan zajlott a második denzitású lények ilyetén felruházása?
Ré: Az nem az imént említett fajta felruházás volt, hanem a szimpla harmadik denzitású felruházás, amely a csavarvonalban haladó fény felfelé hívás-torzulása denzitásról denzitásra. A folyamat tovább tart ott, ahol nem történik felruházás inkarnált harmadik denzitásbéli lények részéről.
Kérdező: Akkor milyen volt, hogy nézett ki a második denzitású forma, amiből a harmadik denzitású földi ember lett? Hogy nézett ki ő a második denzitásban?
Ré: Ré vagyok. A második és harmadik denzitású testformák sok esetben ugyanolyanok lennének. A ti planetáris szférátok esetében a folyamatot félbeszakították azok, akik az általatok Marsnak nevezett planetáris szféráról inkarnálódtak ide.
Genetikai módosítással megváltoztatták őket, és ebből némi eltérés keletkezett, ami egy nagyon is észrevehető változatosság volt, szemben a második denzitású kétlábú formák harmadik denzitású szintre történő fokozatos felemelkedésével. Mindennek semmi köze a lélek úgynevezett helyfoglalásához. Mindennek csak az abból a kultúrából érkezők beözönlésének körülményeihez van köze.
Kérdező: Korábbi anyagokból úgy értelmezem, hogy ez 75 ezer évvel ezelőtt játszódott le. Ez volt tehát a harmadik denzitású evolúciós folyamatunk kezdete. El tudnád mesélni a történelmét, csak a fejlődés főbb pontjait érintve, annak, ami mondjuk ebben a 75 ezer évben történt, minden pontot, ahol kapcsolat történt e fejlődés elősegítésére?
Ré: Ré vagyok. Az első próbálkozás népetek megsegítésére a 75 ezres időpontban volt. Ezt a 75 ezer évetekkel ezelőtti kísérletet már leírtuk korábban. A következő kísérlet körülbelül 58 ezer évetekkel ezelőtt történt, és a ti mértéketekkel jó hosszú ideig eltartott, méghozzá a Mu lakóival – ahogy nevezitek ezt az embercsoportot vagy tudat/test/lélek társas komplexumot. Az erre rákövetkező próbálkozás sokára jött, mégpedig 13 ezer évetekkel ezelőtt, amikor is egy bizonyos mennyiségű intelligens információ lett felajánlva az atlantisziaknak, mely ugyanazzal a fajta gyógyítással és kristálymunkával volt kapcsolatos, mint amiről már szóltunk korábban. A következő kísérlet 11 ezer évetekkel ezelőtt történt. Ezek közelítések, mivelhogy nem teljesen vagyunk képesek tér/idő kontinuum mérési rendszereteket feldolgozni. Ez volt az, amit Egyiptomnak hívtok és ez az, amiről már beszéltünk is. Ugyanazok a lények, akik velünk jöttek, visszatértek körülbelül 3500 évvel később, hogy még egyszer megkíséreljék segíteni a dél-amerikai tudat/test/lélek társas komplexumot. Ám úgy esett, hogy az úgynevezett városok piramisait nem megfelelőképpen használták fel.
Ennélfogva ezt tovább nem erőltették. Volt egy földreszállás hozzávetőleg 3000 évetekkel ezelőtt szintén Dél-Amerikában, ahogy nevezitek. Volt pár kísérlet népetek megsegítésére 2300 évvel ezelőtt is Egyiptom tájékán. A ciklus fennmaradó részében sosem hagytuk el a ti ötödik dimenziótokat, és az aratás előkészítésén dolgoztunk ebben az utolsó kis alciklusban.
Kérdező: A 11 ezer évvel ezelőtti egyiptomi látogatás az egyetlen olyan volt, amelynek során ténylegesen a Földön jártatok?
Ré: Ré vagyok. Kérdésedet úgy értelmezem, hogy az ének irányába torzul, és nem más-ének irányába. Mi, akikre a Ré vibrációs hang komplexum illik, csak akkor jártunk közöttetek.
Kérdező: Úgy értettem ki egy korábbi ülés során, hogy azt mondtad, a piramisok úgy épültek, hogy egy gyűrűt alkossanak a Föld körül. Hány piramis épült?
Ré: Ré vagyok. Hat kiegyensúlyozó piramis és ötvenkét másik épült további, tudat/test/lélek társas komplexumaitok közötti gyógyító és beavatási munkára.
Kérdező: Mi az a kiegyensúlyozó piramis?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha jónak látod, a Föld sokféle erőmezejét annak geometriailag precíz hálózatában. Energiák áramlanak a földi síkokba – ahogy mondanátok ezeket -, mágnesesen meghatározott pontokból. Növekvő gondolatforma torzulások következtében az Egység Törvénye felfogásában, a bolygó maga rendelkezni látszott az egyensúlyvesztés lehetőségével. A kiegyensúlyozó gúla építményeket kristályokkal töltöttük fel, melyek a Földet körülvevő és formáló elektromágneses energia különböző geometriai középpontjaiba beáramló forrásaiból meghúzták a kellő egyensúlyt.
Kérdező: Hadd tegyek egy gyors összegzést, te majd megmondod, jól gondolom-e. Mindezek a látogatások az utolsó 75 ezer évben azzal a céllal zajlottak, hogy a földi embereknek egy felfogást adjanak át az Egység Törvényéről és ezúton lehetővé tegyék számukra az előrehaladást a negyedik, ötödik, hatodik denzitásba. Ez egy szolgálat lett volna a Föld számára. A piramisok szintén az Egység Törvénye sajátos átadását szolgálták. A kiegyensúlyozó piramisok, őket nem igazán értem. Idáig jól mondtam?
Ré: Ré vagyok. Helyesen, a nyelv engedte pontosság korlátjaihoz mérten.
Kérdező: A kiegyensúlyozó piramis akadályozta meg a Föld pólusváltását?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem világos. Légy szíves, fogalmazz másként.
Kérdező: A kiegyensúlyozás az egyénre vonatkozik, akit beavatnak a piramisban, vagy a Földfizikai kiegyensúlyozására vonatkozik a tengelyénél az űrben?
Ré: Ré vagyok. A kiegyensúlyozó gúlastruktúrákat egyéni beavatásra használhatták és használták. Emellett azonban e piramisoknak a planetáris energiaháló kiegyensúlyozása is rendeltetése volt. A többi piramis elhelyezése nem megfelelő Föld-gyógyításra, csak tudat/test/lélek komplexumok gyógyítására. Felfigyeltünk rá, hogy denzitásotok eltorzult afelé, amit a harmadik denzitásról való torzulásunk/felfogásunk szerint korai öregedésnek hívnak. A harmadik denzitású tudat/test/lélek komplexumok számára azzal próbáltunk segíteni planetáris szférátokon, hogy egyazon inkarnációs mintában több idő/tér kontinuumot adjunk meg számukra, ami által egy teljesebb lehetőség nyílhat az Egység Törvénye elsődleges torzulása Törvényeinek vagy Útjainak tanulás/tanítására, mely elsődleges torzulás a Szeretet.
Kérdező: Szeretnék egy állítást tenni és majd megmondod, igazam van-e. A kiegyensúlyozó piramisok értelmezésem szerint arra voltak hivatottak, amit mi úgy mondanánk, hogy az itteniek élettartamának megnövelése, hogy így nagyobb bölcsességre tehessenek szert az Egység Törvényéről, mialatt egy alkalommal fizikai testben tartózkodnak. Ez így helyes?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Habár az általunk nem a kiegyenlítő piramis vibrációs hang komplexummal nevén nevezett piramisok száma sokkal több volt, és ezeket kizárólag a fenti célra, valamint gyógyítók tanítás/tanulására használták fel, hogy e folyamatokat feltöltsék és beindítsák.
Kérdező: George Van Tassel épített egy integratronnak nevezett gépet a nyugati sivatagunkban. Ez a gépezet alkalmas lesz-e erre a célra, hogy az élettartamot megnövelje?
Ré: Ré vagyok. A gép nincs befejezve, és nem lesz alkalmas a fent említett célra.
Kérdező: Ki adott információkat George-nak, hogy hogyan építse meg?
Ré: Ré vagyok. Két kontaktus volt, amelyek a „George” vibrációs hang komplexumú entitásnak ezeket az információkat nyújtották. Az egyik a Konföderáció részéről volt. A második az Orion csoport részéről. A Konföderáció a nem-kontaktus felé való torzulást volt kénytelen elszenvedni a George-nak nevezett vibrációs tudat komplexum mintáinak megváltozása végett. Így tehát az Orion csoport kihasználta ezt az instrumentumot, azonban az instrumentum, habár összezavarodott, egy szívében mások szolgálatára elkötelezett tudat/test/lélek komplexum volt, így a – mondhatni – legrosszabb, ami történhetett, e forrás hiteltelenítése/lejáratása volt.
Kérdező: Származna most előnye a bolygó népének abból, ha befejeznék ezt a gépet?
Ré: Ré vagyok. Az aratás most van. E ponton nincs értelme erőfeszítéseket tenni eme torzulások mentén a hosszú élettartam irányába, annál inkább az önvaló keresése felé irányuló torzulások bátorítására, mivelhogy ez a szív, mely világosan az ibolyaszín
energiamezőben lakozik, lesz meghatározója minden egyes tudat/test/lélek komplexum aratásának.
Kérdező: Visszatérve a 75 ezer éves periódushoz, ennek kezdete után 25 ezer évvel volt egy aratás, ami mától visszaszámítva 50 ezer év. Meg tudnád mondani, hányan kerültek begyűjtésre akkor?
Ré: Ré vagyok. Az aratás zérus volt.
Kérdező: Nem volt aratás? És 25 ezer éve? Akkor már volt?
Ré: Ré vagyok. Az aratás a második ciklus – ahogy az időt/teret méritek – kései részében kezdődött, melynek során egyes egyének ráleltek az intelligens végtelenre nyíló kapura. Az akkori aratás – noha extrém csekély mértékű – azon entitásoké volt, akik szélsőséges torzulást mutattak a főciklust megismételni kénytelen entitások iránt. Ezen entitások ennélfogva a harmadik denzitásban maradtak, jóllehet intelligens végtelen használata révén bármely pillanatban/jelen-nexusban megtehették volna, hogy elhagyják a denzitást.
Kérdező: Ezek szerint a 25 ezer évvel ezelőtti aratásban azok az entitások, akiket a negyedik denzitásba lehetett volna begyűjteni, úgy döntöttek, hogy itt maradnak a planetáris népesség szolgálatában. Jól mondom?
Ré: Ré vagyok. Pontosan. Következésképpen senki nem került begyűjtésre, ám voltak begyűjtésre alkalmas entitások, akik megválaszthatták belépési módjukat a negyedik dimenzióba.
Kérdező: Akkor a legutóbbi 2300 évben azon igyekeztetek, hogy a teljes 75 ezer éves ciklus végére akkora nagy aratást hozzatok létre, amekkorát csak lehetséges. Meg tudnátok fogalmazni az Egység Törvényére tekintettel, hogy miért teszitek ezt?
Ré: Ré vagyok. A Rének nevezett társas memória komplexum nevében szólok. Azért jöttünk el közétek, hogy segítsünk. A szolgálatra való törekvéseinket kiforgatták. Ezek után a vágyunk, amennyire lehetséges, megszüntetni az átadott ismereteinket és
útmutatásainkat félremagyarázók által okozott torzulásokat. A pl. a Konföderáció által felajánlott szolgálat általános oka olyan, ami az Egység Törvénye elsődleges torzulására utal, ami viszont a szolgálat. A teremtés Egységes Lénye hasonlatos egy testhez, amennyiben elfogadjátok ezt a harmadik denzitású analógiát. Ne vennénk tudomást egy sajgó lábról? Egy felhorzsolt bőrről? Egy üszkösödő vágásról? Hát nem. Nem hagyjuk figyelmen kívül a hívást. Mi, az együttérzés entitásai, szolgálatunkként a fájdalom gyógyítását választjuk, melyet analóg módon a fizikai test komplexum/torzulás fájdalmainak nevezünk.
Kérdező: Ré milyen denzitásszinten áll?
Ré: Ré vagyok. A hatodik denzitásban vagyok, erős vággyal a hetedik denzitás felé. A mi számunkra az aratásig már csak körülbelül 2,5 millió évetek van hátra, és mi kész kívánunk lenni erre, amikor az tér/idő kontinuumunkba elérkezik.
Kérdező: És ti az általatok nyújtható szolgálatok révén készítitek elő magatokat erre az aratásra, így van?
Ré: Ez így van. Az Egység Törvényét kínáljuk, a paradoxonok megoldását, a szeretet/fény és fény/szeretet kiegyensúlyozását.
Kérdező: Mennyi idő egy ilyen ciklus nálatok?
Ré: Ré vagyok. Egy ciklusunk 75 milliót eredményez a ti éveitekkel.
Kérdező: 75 millió év?
Ré: Így van.
Kérdező: Az Egység Törvényét átadó szolgálatotok során más bolygóval is foglalkoztok jelenleg, vagy csak a Földdel?
Ré: Ré vagyok. Csak ezzel a planetáris szférával foglalkozunk jelenleg.
Kérdező: Azt állítottad, hogy 352 ezer földi entitás hív téged. Ez azt jelenti, hogy ennyien értik meg és fogadják el az Egység Törvényét?
Ré: Ré vagyok. Nem tudjuk mondatod pontosságát megbecsülni, mivel a hívók nem minden esetben képesek a hívásukra kapott választ megérteni. Ezen felül, akik korábban nem hívtak, nagy megdöbbenésükre a megkésett hívással csaknem egyidőben fedezik fel a hívásra való válaszokat. A hívásban nincs idő/tér. Ennélfogva nem becsülhetjük meg a tudat/test/lélek komplexumokat, akik – tér/idő kontinuum/torzulásotokban – hallanak és megértenek.
Kérdező: Normál körülmények között hogyan látod el a szolgálatodat az Egység Törvénye átadásában? Ezt tetted az elmúlt 2300 évben? Miként nyújtottad ezt általában a földi embereknek?
Ré: Ré vagyok. Médiumokat használtunk, mint amilyen ez is, de a legtöbb esetben a médiumok álmok és látomások által érzik inspirálva magukat, anélkül, hogy személyiségünknek vagy létezésünknek tudatában lennének. Ez a csoport kimondottan gyakorolta, hogy felismerje az efféle kontaktust. Ez teszi alkalmassá a csoportot, hogy tudatában legyen a fókuszált vagy vibrációs információforrásnak.
Kérdező: Amikor kapcsolatba lépsz az entitásokkal az álmaikon keresztül vagy másként, ezeknek az egyéneknek – gondolom – előtte az Egység Törvénye felé kell érdeklődést mutatniuk. Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Például Egyiptom nemzet entitásai egy többistenhit állapotában voltak – ahogy nevezitek a Teremtő különböző részeinek elválasztott imádása felé vett torzulást. Eggyel képesek voltunk kapcsolatot teremteni, akinek orientációja az Egység felé irányult.
Kérdező: Feltételezem, hogy amint a ciklus véget ér és kényelmetlenségek történnek, lesz néhány entitás, akik kutatni kezdik vagy akiket keresésre katalizálnak a traumák, és üzeneteidet hallani fogják telepatikusan vagy írott formában, mint amilyen ez a könyv. Jól gondolom?
Ré: Ré vagyok. Jól gondolod, leszámítva annak megértését, hogy a kényelmetlenségek már megkezdődtek.
Kérdező: Meg tudnád mondani, ki volt felelős az Oahspe című könyv közvetítésében?
Ré: Ré vagyok. Ezt a Konföderáció társas memória komplexum státusz részéről közvetítette valaki, akinek ötlete – miként azt a Tanácshoz benyújtotta – az volt, hogy ciklusotok úgynevezett vallásainak vagy vallásos torzulásainak ismert fizikai történelméből használjon fel részeket az Egység Törvénye nézőpontjainak vagy primér torzulásainak leplezésére és részleges leleplezésére. A benne eltemetett információk a fény és szeretet mélyebb megértéséhez kötődnek, és a végtelen intelligencia kísérleteihez a számos hírnök személyében, hogy szférátok entitásait tanítsa/tanulja.
Kérdező: Átadott a Konföderáció még más könyveket is, amelyeket megnevezhetsz és elérhetők e célból?
Ré: Ré vagyok. Nem oszthatjuk meg ezt az információt, mert ez eltorzítaná megkülönböztető-képességi mintáidat a jövődben. Adott kötetről kérdezhetsz.
Kérdező: Ki közvetítette az Urantia könyvet?
Ré: Ré vagyok. Ezt egy sor test nélküli entitás adta át saját Földi síkjaitokról, az úgynevezett belső létsíkokról. Az anyag nem ment át a Tanácson.
Kérdező: Ki beszélt Edgar Cayce-en keresztül?
Ré: Ré vagyok. Senki nem beszélt Edgar Cayce-en keresztül.
Kérdező: Honnan származnak az információk, amelyeket Edgar Cayce közvetített?
Ré: Ré vagyok. Korábban elmagyaráztuk, hogy az intelligens végtelen intelligens energiaként özönlik be a nyolcadik denzitásból vagy az oktávból. Az Edgarnak nevezett vibrációs hang komplexum felhasználta ezt a folyosót a jelen megtekintésére, mely nem az általatok tapasztalt kontinuum, hanem a planetáris szféra egyik lehetséges társas memória komplexuma. A népetek által használatos kifejezés erre az „Akasha-krónika”, vagy a „Feljegyzések tárháza”. Ez az utolsó kérdés, amit most feltehetsz.
Kérdező: Tehetünk-e valamit az instrumentum kényelméért, vagy ami segítségére válna a közvetítésben?
Ré: Ré vagyok. Újra csak a tájolás jelentőségét emelnénk ki. Az instrumentum helyzete 0,2°-kal eltér a fekvőhely irányától, ami a helyes irány. Ezt szemmel be lehet „nézni”, hogy úgy mondjuk, és emlékeztetni lehet rá az instrumentumot. Lelkiismeretesek vagytok. Van rövid kérdés, amit az ülés lezárása előtt megválaszolhatunk?
Kérdező: Elárulnád, hogy tűrhetően végezzük-e a feladatunkat?
Ré: Ré vagyok. A Törvény Egy. Nem léteznek hibák.
Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében távozom az instrumentumból. Járjatok hát örömmel az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Jézus tanításai: Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira

Sandal

Ashen üzente a Galaktikus Föderációtól (2014.júl.14.)

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 6. (Az aratásról-más néven Eseményről/felemelkedésről, spirituális komplexum, a vénuszi fajról)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .