Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 13. (Végtelen dimenziók,Társteremtők,Természeti Törvények)

Megosztás/Share:
Ré-Az Egység törvénye 13. (Végtelen dimenziók,Társteremtők,Természeti Törvények)
1981. január 29. Tizenharmadik ülés
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: Először is szeretnék elnézést kérni, amiért olyan sok ostoba kérdést teszek fel, mialatt azt keresem, hogy mit kéne tennünk. Én ugyancsak nagy megtiszteltetésnek tartom a mi tevékenységünket, hogy mi is az Egység Törvénye szerény hírnökei lehetünk. Most azt gondolom, hogy úgy kellene előkészítenünk ezt a könyvet, hogy a teremtés kezdetétől elindulva kövessük végig a földi ember evolúcióját, minden kornál megvizsgálva, miként került alkalmazásra az Egység Törvénye. Azt szeretném, hogy ez legyen a könyv címe is: Az Egység Törvénye, szerzőjét pedig úgy tüntetnénk fel, mint Ré. Belegyeznél ebbe?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem világos. Megkérhetnénk, hogy külön-külön tedd fel a kérdéseket az egyes beleegyezésekre vonatkozóan?
Kérdező: Elsőként, a teremtés kezdetétől szeretnék elindulni, amennyire csak vissza tudunk menni, és a jelenkorig követni a földi ember fejlődését. Ezzel egyetértesz?
Ré: Ré vagyok. Ez teljesen a te megítélésed/felfogásod/döntésed.

Kérdező: Másodikként, azt a címet adnám a könyvnek, az Egység Törvénye, írta Ré. Ez elfogadható?
Ré: Ré vagyok. A könyv címe elfogadható. A szerzőségnek a Ré vibrációs hang komplexummal történő megjelölése – a mi felfogásunk torzulásában – hiányos. Hírnökök vagyunk.
Kérdező: Kimondanád, hogy akkor ki legyen a könyv szerzője?
Ré: Csak annyit kérhetek, hogy ha a megítélésed/felfogásod azt súgja, hogy a Ré vibrációs hang komplexumot használd, akkor „az Egység Törvényének szerény hírnöke” kifejezést még tedd hozzá.
Kérdező: Köszönöm. Beszélnél az első ismert dologról a teremtésben?
Ré: Ré vagyok. Az első ismert dolog a teremtésben a végtelen. A végtelen maga a teremtés.
Kérdező: Akkor ebből a végtelenből kell hogy eredjen, amit mi teremtésnek tapasztalunk. Mi volt a következő lépés vagy fejlődési fok?
Ré: Ré vagyok. A végtelen tudatossá vált. Ez volt a következő lépcső.
Kérdező: Ez után mi következett?
Ré: Ré vagyok. A tudatosság a végtelennek végtelen energiává összpontosulásához vezetett. Ezt számos vibrációs hang komplexummal hívtátok, a füleiteknek legismerősebben csengő a „Logosz” vagy „Szeretet”. A Teremtő a végtelennek egy tudatos princípiumban való összpontosulása, amit mi – amilyen közel csak képesek vagyunk megértést/tanulást létrehozni nyelveteken – intelligens végtelennek nevezünk.
Kérdező: Elmondanád a következő lépést?
Ré: A következő lépés illúziótoknak még mindig ebben a tér/idő nexusában zajlik, előrehaladva fejlődésében, ahogy azt illúziótokban érzékelhetitek. A következő lépés egy végtelen válasz a teremtő vezérelvre, mely egyik elsődleges torzulásában követi az Egység Törvényét: az akarat szabadsága. Ennélfogva sok-sok, végtelen számú dimenzió lehetséges. Az intelligens végtelenből először az energia elmozdul a véletlenszerű kreatív erő kiáramlása révén, majd azután mintákat alkot, amik holografikus jelleggel a teremtés egészeként látszódnak, függetlenül attól, hogy milyen irányt vagy energiát vizsgálunk. Ezek az energiaminták ezután megkezdik berendezni az ő saját, helyi – mondjuk úgy – ritmusaikat és energiamezőiket, dimenziókat és univerzumokat alkotva ezzel.
Kérdező: El tudod mesélni akkor, hogyan alakultak ki a galaxisok és a naprendszerek?
Ré: Ré vagyok. Ennél a kérdésnél egy nagy gondolati ugrást kell elképzelj, mivel az előző kérdésnél ahogy nevezitek: a fizikai univerzumok még meg sem születtek.
Az energiák egyre intelligensebb mintázatokba rendeződtek, mígnem az intelligens végtelen teremtő vezérelvéből kiáradó különböző energiák egyéniesülései olyanokká nem váltak, hogy társTeremtők lehettek. Így született meg az úgynevezett fizikai anyag. A fény fogalma közreműködő e nagy gondolati ugrás felfogásában, mivel a végtelennek e vibrációs torzulása építőköve annak, ami anyagként ismert: a fény intelligens és energiával teli mivolta lévén első torzulása az intelligens végtelennek, amit a teremtő vezérelvnek neveztünk.
E szeretet fénye úgy lett kitalálva, hogy megjelenéseiben szerepeljenek bizonyos jellemzők, például a végtelen teljesség ahogy mondanád: egyenes vonallal történő paradox módú leírása. Ez a paradoxon felelős azon különböző fizikai illúziós entitások alakjáért, amelyeket naprendszereknek, galaxisoknak és bolygóknak hívtok, melyek forgó mozgásukban mind lencseszerűvé fajulnak.
Kérdező: Azt hiszem, elkövettem azt a hibát, hogy elébe vágtam a folyamatnak, amelyet leírni készültél. Segítségünkre volna, ha kitöltenénk ezt az én hibámból keletkezett nagy ugrást?
Ré: Ré vagyok. Megkíséreltem áthidalni a szakadékot. Mindamellett kérdezhetsz tőlem bármiféleképp, ahogy helyénvalónak érzed.
Kérdező: Visszatérve a galaxisokról és bolygókról feltett kérdésem előttre, elárulnád, mi volt onnan a következő lépés?
Ré: Ré vagyok. A lépések – ahogy nevezitek őket – a kérdezés pontjában szimultánok és végtelenek.
Kérdező: El tudnád mondani, hogy az intelligens végtelen hogyan vált – gondjaim vannak a megfogalmazással -, hogy az intelligens végtelen hogyan individualizálódott önmagából?
Ré: Ré vagyok. Ez egy ideillő kérdés.
Az intelligens végtelen felismert egy gondolatot. E gondolat a tudat, az akarat szabadsága révén került felismerésre. E gondolat a végesség volt. Ez volt az Egység Törvényének első és primér paradoxonja vagy torzulása. Így az egységes intelligens végtelen egy sokféleség felderítésére szánta el magát. Az intelligens végtelen megszámlálhatatlan lehetőségeinek köszönhetően se szeri, se száma a sokféleségnek. Következésképp a felderítés szabadon folytatódhat a végtelenségig egy örök jelenben.
Kérdező: Azt a galaxist, amelyben mi vagyunk, a végtelen intelligencia, vagy annak egy porciója teremtette?
Ré: Ré vagyok. A galaxis és minden más anyagi dolog, amikről tudsz, az intelligens végtelen egyéniesült részeinek produktuma. Amint a felderítések kezdetüket vették, ezek megtalálták gyújtópontjukat és társTeremtőkké lettek. Intelligens végtelen felhasználásával minden porció létrehozott egy-egy univerzumot és utat engedett a szabad választás ritmusainak a lehetőségek végtelen spektrumával játszva; minden egyéniesült rész a szeretet/fényt mondhatni intelligens energiába terelte, az adott univerzum úgynevezett Természeti Törvényeit alkotva így meg.
Tehát minden egyes univerzum egy-egy fókuszpontban egyéniesülvén gyakorlatilag társTeremtővé vált és további változatosságokat engedett szabadjára, további intelligens energiákat teremtve így, melyek Természeti Törvények megjelenését szabályozták be vagy okozták a vibrációs mintákban, amiket naprendszernek hívnátok. Ebből adódóan minden egyes naprendszernek saját – mondhatjuk úgy – lokális koordináta rendszere van az illúziós Természeti Törvényekből. Meg kell érteni azt is, hogy bármely denzitás vagy illúziós minta bármelyik része, függetlenül attól, hogy milyen parányi, tartalmazza – akárcsak egy hologramban – az Egy Teremtőt, amely a végtelen. Ekképpen minden dolgok kezdete és vége az örök misztérium.
Kérdező: Elmondanád, hogy az intelligens végtelen egyéniesült része hogyan teremtette meg a galaxisunkat, és hogy ugyanez a rész teremtette-e a naprendszerünket, s ha igen, hogyan zajlott ez?
Ré: Ré vagyok. Lehet, hogy helytelenül fogtuk fel a kérdésed. Az volt a torzulásunk/benyomásunk, hogy már választ adtunk erre az adott kérdésre. Átfogalmaznád a kérdést?
Kérdező: Azon tűnődöm, hogy a naprendszer, amelyben mi most vagyunk, egycsapásra jött létre, vagy pedig a napunk született meg először, és a bolygók később.
Ré: Ré vagyok. A folyamat iránya az – illúziótok szerinti – nagyobbtól a kisebbig. Vagyis a társTeremtő, egyéniesítvén a galaxist, energiamintákat hozott létre, melyek aztán az intelligens végtelen tudatosságának több további fókuszpontjában összpontosultak. Ekképpen a naprendszert, amelyben tartózkodást tapasztaltok, a saját mintái, ritmusai és úgynevezett természeti törvényei alkotják, melyek csak rá jellemzők. Mindamellett a folyamat a galaxis örvénylő energiája felől a naprendszer, majd a bolygó örvénylő energiáján át halad az örvénylő energia tapasztalati viszonyai felé, mely a planetáris entitások első denzitású tudatosságát nyitja meg.
Kérdező: Mesélnél a planetáris entitások ezen első denzitásáról?
Ré: Ré vagyok. Minden egyes fázis az intelligens végtelen tudatosságra ébredését ismétli el. Egy planetáris környezetben minden úgy kezdődik, amit káosznak mondanál, ahol az energia irányítatlan és végtelenségében véletlenszerű. Lassanként – fogalmaitok szerint -, kialakul az öntudatnak egy összesűrűsödése. Ekképpen a Logosz mozgásba lendül. Fény érkezik, hogy formát adjon a sötétségnek, a társTeremtő mintái és vibrációs ritmusai szerint, kiépítve így egy bizonyos fajta tapasztalást. Ennek kezdete az első denzitás, a tudatosság denzitása, az ásványi és vízi lét a bolygón, mely létezése tudatát a tűzből és a szélből meríti. Ez az első denzitás.
Kérdező: Ez az első denzitás hogyan lép tovább a magasabb tudatosság felé?
Ré: Az örvénylő energia, mely az általatok fénynek nevezett jelenség sajátossága, egy egyenes alkotójú csavarvonalban halad, a spiráloknak ekképpen egy kikerülhetetlen felfelé irányítást adva egy az intelligens végtelen relációjában átfogóbb létezés felé. Vagyis az első dimenziójú létezés a második denzitású leckék felé küzdi előre magát egyfajta tudatosság irányába, mely inkább növekedést foglal magában, mintsem szétbomlást vagy véletlenszerű változást.
Kérdező: Definiálnád, mit értesz növekedés alatt?
Ré: Ré vagyok. Képzeld magad elé, ha gondolod, a különbséget az első vibrációs ásványi vagy vízi lét és a bennük vagy rajtuk mozgolódni kezdő alsóbbrendű, második denzitású lények között. Ez a mozgás a második denzitás jellegzetessége: a fény felé törés vagy növekedés.
Kérdező: A fény felé törésen mit értesz?
Ré: Ré vagyok. A legegyszerűbb példa a második denzitású növekedés fény felé törésére a növény levelének törekvése a fény forrása felé.
Kérdező: Van-e fizikai különbség az első és második denzitás között? Például ha egymás mellett láthatnék egy első és második denzitású bolygót, jelen állapotomban, akkor láthatnám mindkettőt? Mindkettő fizikai lenne számomra?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az oktáv valamennyi denzitása tisztán látható lenne, míg ugyanez nem lenne érvényes a negyediktől a hetedikre, melyek szabad választásuk szerint nem láthatóak.
Kérdező: Hogyan jut el azután a második denzitás a harmadikba?
Ré: Ré vagyok. A második denzitás a harmadik denzitás felé tör, amely az öntudatosság denzitása. A törekvés a magasabb második denzitású formák révén zajlik, akiket harmadik denzitású lények ruháznak fel identitással olyan mértékig, hogy öntudatos tudat/test komplexumokká válnak, ezenképpen tudat/test/lélek komplexumokká lesznek és a harmadik denzitásba lépnek, mely első denzitása a lélek tudatosságának.
Kérdező: Milyen denzitású a Földbolygónk jelenleg?
Ré: Ré vagyok. A szféra, amelyen tartózkodtok, tudat/test/lélek komplexumai létét tekintve harmadik denzitású. A tér/idő kontinuum, amiben jelenleg van, a negyedik denzitás. Ez egy némiképp nehézkes aratást idéz elő.
Kérdező: Hogyan válik egy harmadik denzitású bolygó negyedik denzitású bolygóvá?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés.
A negyedik denzitás – ahogy mondtuk – elérkeztében úgy van beszabályozva, ahogy az óraütés történik egészkor. A naprendszeretek tér/ideje egy másfajta vibrációs konfigurációba való elő-csavarodását tett lehetővé e planetáris szférának. Ebből kifolyólag a planetáris szféra számára lehetővé válik, hogy ezek az újfajta torzulások átgyúrják. Azonban embertársaitok gondolatformái ezen átmeneti időszak során olyanok, hogy a tudat/test/lélek komplexumok mind egyéni, mind társadalmi szinten a skála teljes tartományában szétszóródnak, ahelyett, hogy – mondhatni – megragadnák a mágnes hegyét, és egyfelé vezérelnék az iránytű mutatóját.
Következésképp a belépés a szeretet vibrációjába – amelyet olykor a megértés vibrációjáként emlegetnek emberek – jelenlegi társadalmi komplexumotokkal nem hatékony. Vagyis az aratás olyan lesz, hogy sokan ismétlik meg a harmadik denzitású ciklust. Vándoraitok, tanítóitok és szakértőitek energiái jelenleg mind az aratás növelésére irányulnak. De még emellett is kevesen vannak az arathatók.
Kérdező: Szeretnék elnézést kérni az olykor nem odaillő kérdésekért. Néha nehéz pont a megfelelő kérdést feltenni. Nem szeretnék újra olyasmin végigmenni, amit egyszer már átvettünk. Feltűnt, hogy ez a szakasz valamivel rövidebb lett, mint az előző munkaidők voltak. Valami oka van ennek?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum életenergiája némiképp alacsony.
Kérdező: Ebből azt feltételezem, hogy ma jobb volna nem tartani még egy ülést. Így van?
Ré: Ré vagyok. Lehet ülést tartani később, amennyiben elfogadható az, hogy folyamatosan szemmel tartjuk az instrumentumot és abbahagyjuk a használatát, amint kifogyni készül abból az anyagból, amit elveszünk tőle. Nem szeretnénk kimeríteni ezt az instrumentumot.
Kérdező: Ez bármikor elfogadható, bármelyik ülés során. Feltenném az utolsó kérdésemet. Tehetünk-e valamit, hogy az instrumentum jobban érezze magát, vagy ami segítségére lehet ebben a kommunikációban?
Ré: Ré vagyok. Minden jó. Mindenki nagyon lelkiismeretes. Ugyanígy folytassátok.
Ré vagyok. Az Egy végtelen Teremtő szeretetében és fényében búcsúzom tőletek. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejével és békéjével. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Bashar: A pozitív összeköt, a negatív szétválaszt

Sandal

Angyali üzenet: Szeretetteljes gondolatok

admin

Ré: Az Egység törvénye 10. (Maldek népe, Aratás/Esemény menete, Atlantisz és Lemúria)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .