Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 11. (Az Aratásról, Tesla információi, 4D-be került lelkek)

Ré: Az Egység törvénye 11. (Az Aratásról, Tesla információi, 4D-be került lelkek)
1981. január 28.: Tizenegyedik ülés
Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: A könyvbe, amely ezen ülésekből fog születni, belevegyük-e a szertartást, amelyet tanácsoltál, ahogy hívni szoktunk?
Ré: Ré vagyok. E dolog kis jelentőségű, mivelhogy javaslatunk a kapcsolat létrehozása céljából fogalmazódott meg ezen adott instrumentumon keresztül ezen adott csoporttal.
Kérdező: Jelent-e valami segítséget az instrumentum számára, hogy Leonard és Tom jelen legyenek ezen ülések során? A csoport létszáma jelent-e valamilyen különbséget az ülésekre nézve?
Ré: Ré vagyok. Az entitások legfontosabbika a kérdező és a Jim vibrációs hang komplexum. A két entitás további segítség az instrumentum komfortérzetéhez, energizálva az instrumentumot a képességük révén a fizikai energia komplexum megosztására, amely egy rész szeretet vibrációtokból.
Kérdező: Tegnap azt mondtad, hogy a Maldek háborúban pusztult el. Ha a Maldek nem pusztította volna el önmagát háborúban, akkor vajon egy olyan bolygóvá vált volna, amely az önös szolgálat irányába fejlődik, a rajta élő entitások pedig növekedtek volna denzitásban, és így továbbléptek volna mondjuk a negyedik denzitás negatív formája vagy önös szolgálata felé?

Ré: Ré vagyok. A Maldek planetáris társas memória komplexum hasonló volt a ti saját szférátokhoz, az energia irányulás vegyességében. Ennélfogva – bár ismeretlen – legvalószínűbben egy vegyes aratás lett volna, némelyek a negyedik denzitásba begyűjtve, mások az önmagát szolgáló negyedik denzitásba, a döntő többség pedig megismételve a harmadik denzitást. Ez egy közelítés annak következtében, hogy a párhuzamos lehetőségek/valószínűségek megszűnnek létezni, amint cselekvés történik, és új lehetőségek/valószínűségek veszik kezdetüket.
Kérdező: Van-e bolygó a Nap túloldalán, velünk ellentétesen a pályán, amiről mi nem tudunk?
Ré: Ré vagyok. Van egy szféra a Nap takarásában lévő területen, amely nagyon, nagyon hideg természetű, de elegendően nagy ahhoz, hogy bizonyos statisztikai számjegyeket felborítson. Ezt a szférát nem lenne helyes planétának nevezni, mivel az első denzitásban van lezárva.
Kérdező: Azt mondod, a maldeki entitások a negatív negyedik denzitásba kerülhetnek. Vannak emberek, akik a mi jelenlegi harmadik denzitásunkból kikerülhetnek ide vagy oda az univerzumban, és negyedik denzitású önmagát szolgáló negatív típusú bolygókon szolgálnak?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem világos. Újrafogalmazásra kérnénk.
Kérdező: Amint a ciklusunk véget ér és eljön a bizonyítványosztás, fennáll-e a lehetőség bárki számára a mi harmadik denzitásunkból, hogy egy negyedik denzitású bolygóra költözzön, amely önös szolgálatú vagy negatív típusú?
Ré: Ré vagyok. Most már értjük kérdésed lényegét. Ebben az Aratásban a valószínűség/lehetőség örvény, noha csekély, de egy ilyenfajta aratást valószínűsít. Ez így van.
Kérdező: El tudod-e mondani, mi történt Adolffal?
Ré: Ré vagyok. Az Adolfként ismert tudat/test/lélek komplexum jelenleg egy gyógyítási folyamatban vesz részt a szférikus erőteretek középső asztrális síkjain. Ennek az entitásnak, aki jelentősen összezavarodott, és bár tudatában volt a kémiai test komplexum megszűnésével együttjáró vibrációs szint megváltozása körülményének, mindamellett nagyfokú gondoskodásra volt szüksége.
Kérdező: Akad-e valaki a történelmünkben, akiről általánosan ismert, hogy negyedik denzitású önös szolgálatú bolygóra került, vagy oda fog kerülni?
Ré: Ré vagyok. Az így learatott entitások száma kicsiny. Egy kevés azonban a nyolcadik szintig merült el, mely csak a hetedik felnyitása révén érhető el a hatodikon keresztül. A nyolcadikba avagy az intelligens végtelen fokozatába való belépés lehetővé teszi a tudat/test/lélek komplexum számára, hogy a ciklus folyamán kívánság szerint bármely időben/térben learattassék.
Kérdező: Ismert-e ezen emberek valamelyike név szerint bolygónk történelméből?
Ré: Ré vagyok. Párat megemlítünk. A Tarasz Bulba nevezetű, a Dzsingisz kán nevezetű, a Raszputyin nevezetű.
Kérdező: Hogyan valósították meg ezt? Mi kellett nekik ahhoz, hogy ezt véghezvigyék?
Ré: A fent említett entitások mindegyike tudatában volt – emlékei révén – atlantiszi felfogásoknak, melyek a tudat/test/lélek komplexum energia beáramlásai különböző központjainak felhasználásával kapcsolatosak az intelligens végtelenbe vezető kapu eléréséhez.
Kérdező: Ez lehetővé tette számukra, hogy olyasmit műveljenek, amire mi mágiaként hivatkozunk? Paranormális dolgokat tudtak megtenni mialatt inkarnáltak voltak?
Ré: Ré vagyok. Így van. Az első két említett entitás kevés hasznát vette tudatosan ezeknek a képességeknek. Mindazonáltal céltudatosan és kizárólagosan önmaguk szolgálata felé hajlottak, nem spórolva az önfegyelmi erőfeszítésekkel, hogy megduplázzák, majd újraduplázzák, s így hatványozzák fel ezt a folyosót. A harmadik egy tudatos műértő volt, aki szintén nem sajnálta a fáradságot az önös szolgálat űzésére.
Kérdező: Hol van most ez a három entitás?
Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások a nektek negyedikként ismert dimenzióban vannak. Ennélfogva a tér/idő kontinuumok nem kompatibilisek. A tér/idő helyzeteik egy-egy közelítése nem szőne valóságos felfogást. Mindegyik egy negyedik denzitású bolygót választott, mely az Egység Törvénye megértésének tevékenységét önmaga szolgálatán keresztül hivatott űzni, egy amit ti úgy ismertek, mint Orion csoport, egy amit úgy ismertek mint Kassziopeia, egy pedig amit úgy ismertek mint Dél Keresztje; ám ezek a helymeghatározások nem kielégítők. Nem rendelkezünk megfelelő szókinccsel a geometriai számítások átviteléhez, melyek e megértés felétek való továbbításához szükségesek.
Kérdező: Ki ment az Orion csoportba?
Ré: Ré vagyok. A Dzsingisz kán nevezetű.
Kérdező: Jelenleg mit csinál ott? Mi a foglalkozása vagy elfoglaltsága?
Ré: Ré vagyok. Az entitás a maga módján szolgálja a Teremtőt.
Kérdező: Nem lehetséges pontosan elmondanod nekünk, hogyan végzi ezt a szolgálatot?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges számunkra, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Mindazonáltal kihasználunk bármely lehetőséget azon alap felfogás/tanulás újraismétlésére, hogy minden lény a Teremtőt szolgálja.
Az, amelyikről te Dzsingisz kánként beszélsz, jelenleg egy fizikai fény testben inkarnált, melynek munkája gondolati irányításról szóló anyag terjesztése azoknak, akiket talán kereszteseknek nevezhetnél. Ő – ahogy nevezhetnéd ezt az entitást – egy kereskedősegéd.
Kérdező: Mivel foglalkoznak a keresztesek?
Ré: Ré vagyok. A keresztesek harci szekerükben közlekednek planetáris tudat/test/lélek társas komplexumok meghódítására, mielőtt azok elérnék a társas memória fokát.
Kérdező: Mely fokon éri el egy bolygó a társas memóriát?
Ré: Ré vagyok. A tudat/test/lélek komplexum akkor lesz társas memória komplexum, amikor entitásainak egész csoportja egyazon orientációban vagy szándékban tartózkodik. Az egyének számára a tudat fájának gyökereiben elvésző csoport memória ezután ismertté válik a társas komplexum egésze számára, így alkotva az társas memória komplexumot. E komplexum előnyei a társas létezés relatív torzulásmentes megértése, és a relatív torzulásmentes célirányos haladás a keresésben, mivel a társadalom egyedei számára minden megértés/torzulás elérhető.
Kérdező: Itt vannak tehát az orioni keresztesek, akik gondolatirányító célokkal jönnek bolygónkra. Hogyan teszik ezt?
Ré: Mint mindenki, az Egység Törvényét követik a szabad akarat betartásával. Kapcsolatot teremtenek a hívókkal. A planetáris szférán élők aztán ugyanúgy tesznek, mint ti, vagyis elterjesztik az ő sajátos felfogásuk álláspontjait és filozófiáit az Egység Törvényéről, ami esetükben az önös szolgálat. Belőlük lesz az elit. Ezek révén, a próbálkozás megkezdi egy olyan feltételrendszer megteremtését, melynek során a planetáris entitások többi részét rabszolgává teszi az ő saját szabad akaratuk.
Kérdező: Meg tudnál nevezni bárkit, aki ismert lehet a bolygón és e keresztesek igyekezetének fogadója?
Ré: Ré vagyok. Meg nem sérteni vágyom a szabad akarat torzulást. Tér/időtök jövőjében szerepet játszók megnevezése megszegést jelent; így visszatartjuk ezt az információt. Elmélkedésre hívunk fel azon entitások tetteinek gyümölcsén, akiken úgy látjátok, élvezik a hatalom irányába torzulást. Ily módon talán magatok is leszűrhetitek ezt az információt. Nem avatkozunk bele a – mondjuk úgy – planetáris játékba. Ez nem központi az aratásra nézve.
Kérdező: Hogyan adják át a keresztesek gondolataikat a Föld lakóinak?
Ré: Ré vagyok. Két fő módja létezik, mint ahogy két fő útja létezik a mások szolgálata felé való – mondjuk úgy – polarizációnak is. Vannak létsíkotokon olyan tudat/test/lélek komplexumok, akik gyakorlatokat végeznek, hogy a kapcsolatot keressék olyan információforrásokkal és erőkkel, melyek elvezetnek az intelligens végtelen kapujának megnyitásához. Vannak mások, akiknek vibrációs komplexuma olyan, hogy ez az átjáró feltárul, és kis vagy bármi nehézség nélkül, gyakorlás nélkül, irányítás nélkül is mód nyílik a kapcsolatra a teljes önös szolgálattal annak mások manipulálására irányuló, elsődleges torzulásában.
Kérdező: Miféle információk kerülnek átadásra a keresztesek részéről ezeknek az embereknek?
Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport az Egység Törvénye önös szolgálatú orientációjához kapcsolódó információkat közöl. Az információk lehetnek műszaki jellegűek éppúgy, mint ahogy a Konföderációból egyesek – törekvéseik során, hogy ezt a bolygót a másokat szolgáló orientációba segítsék – szintén nyújtottak úgy mondanátok, műszaki információkat. Az e csoport által nyújtott technológia a mások önös szolgálat felé irányításának vagy manipulációjának különböző módozataiban ölt alakot.
Kérdező: Úgy érted, hogy némely tudós műszaki jellegű információkat kap, mondjuk úgy, telepatikusan, melyek aztán használható szerkentyűkként valósulnak meg?
Ré: Ré vagyok. Így van. Mindamellett nagyon pozitívan (ahogy mondanád ezt a torzulást) orientált úgymondott tudósok is kaptak békés jellegű fejlődés kiváltását célzó információkat, melyek a lehetséges pusztulás utolsó visszhangjaiként hatottak vissza további fogadás révén negatív orientációban/torzulásban álló, más tudósok részéről.
Kérdező: Így szereztünk tudomást a nukleáris energiáról? Szerepe volt benne a pozitív és negatív orientációnak is?
Ré: Ré vagyok. Így van. A tudósok egybegyűjtéséért felelős entitások vegyes orientációjúak voltak. A tudósok túlnyomóan pozitív irányultságúak voltak. Az ő munkájukat követő tudósok vegyes orientációjúak voltak, beleértve egy szélsőségesen negatív entitást, ahogy fogalmaznád.
Kérdező: Ez a szélsőségesen negatív entitás még mindig testben él a Földön?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Kérdező: Akkor feltételezem, nem nevezheted meg. Így arról kérdezlek, Nikola Tesla honnan kapta az információit.
Ré: Ré vagyok. A Nikola nevezetű olyan Konföderációs forrásokból kapta információit, melyek vágya az volt, hogy ezt a szélsőségesen, mondhatni angyalian pozitív entitást tudat/test/lélek komplexum társai létének jobbításában megsegítsék. Sajnálatos, mondhatni, hogy mint sok más Vándor esetében, a harmadik denzitású illúzió vibrációs torzulásai extrém eltorzulást okoztak ezen entitás tudat/test/lélek komplexum társait illető érzékelésében, hogy így ez akadályozta, majd végül eredeti céljától eltérítette küldetését.
Kérdező: Hogyan kellett volna segítenie Tesla munkájának a földi embert, és mik voltak a céljai?
Ré: Ré vagyok. A Nikola nevezetű tudat/test/lélek komplexum legkívánatosabb célja a minden planetáris egyén megszabadítása volt a sötétségtől. Vagyis, próbálta megadni a bolygónak a planetáris szféra végtelen energiáját a fényforrásként és energiaforrásként való felhasználásra.
Kérdező: A planetáris egyének sötétségtől való megszabadításán pontosan mit értesz?
Ré: Ré vagyok. (A következő válasz nagy része a magnó hibás működése folytán elveszett. A válasz lényege a következő volt:) Szó szerint beszéltünk az emberek sötétségtől való megszabadításáról.
Kérdező: Ez a sötétségtől való megszabadítás az Egység Törvényével összemérhető, vagy valamilyen valóságos terméke van?
Ré: Ré vagyok. Az ilyen megszabadítás terméke kétféle tapasztalatot hozna létre.
Elsőként annak tapasztalatát, hogy ne legyen szükség megkeresni a profitot, ami a fizetséghez szükséges, pénzben, az energiáért.
Másodikként, a megengedhető szabadidőét, mely a lehetőségét példázza és a valószínűségét fokozza a szabadságnak az én feltárására, az Egység Törvénye keresésének első lépéseként.
Egyesek, akik – ahogy mondjátok – hajnaltól késő estig fizikailag dolgoznak síkotokon, ily módon tudatosan mérlegelhetnék az Egység Törvényét.
Kérdező: Mi a helyzet az ipari forradalommal általában? Ez tervezve lett bármilyen módon is?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz a mostani ülés utolsó kérdése.
Ez így van. Több hullámban születtek le Vándorok – ahogy mondanátok -, hogy létrehozzák a fokozatos megszabadulást a mindennapi ciklusok követelményétől és a pihenőidő szabadságának hiányától.
Kérdező: Ez volt az utolsó kérdés, így szokásomhoz híven megkérdezném, tehetünk-e valamit az instrumentum kényelméért?
Ré: Ré vagyok. Jól csináljátok. A legfontosabb dolog a szimbólumok gondos tájolása. Az e sajátos idő/tér jelenben tett változtatás segít az instrumentum fizikai komplexumának a kényelem felé torzulni.
Megkérdezhetjük, van-e valami rövid kérdésed, melyet még feloldhatunk, mielőtt lezárnánk ezt az ülést?
Kérdező: Nem tudom, hogy ez rövid kérdés-e vagy sem, és inkább eltegyük a következő alkalomra, de a kérdésem az, hogy miért
csinálják ezt az orioni keresztesek? Mi az ő végső céljuk? Ezt alighanem túl hosszú megválaszolni.
Ré: Ré vagyok. Ezt nem túl hosszú megválaszolni. Az ént szolgálni annyi, mint mindenkit szolgálni. Az önös szolgálat, ha ilyen távlatból tekintjük, egy örökké táguló felhasználását jelenti mások energiáinak a manipulációra, a hatalom irányába torzult én javára.
Ha további kérdések vannak e témakör teljesebb kifejtésére, akkor újra veletek leszünk.
Kérdező: Van egy dolog, amit elfelejtettem. Lehetne még egy ülést tartani ma?
Ré: Ré vagyok. Rendjén van.
Kérdező: Köszönjük.
Ré: Ré vagyok. Távozom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Angyali üzenet: Tárd ki a szíved és engedd be a fényt

admin

Angyali üzenet: Az igazi győzelem a belső világodban rejlik

admin

Ré: Az Egység törvénye 4. (A piramisok alakja és szerepe, gyógyítási technikák)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .