Ré: Az Egység törvényeÜzenetek

Ré: Az Egység törvénye 10. (Maldek népe, Aratás/Esemény menete, Atlantisz és Lemúria)

Ré-Az Egység törvénye 10. (Maldek népe, Aratás-Esemény menete, Atlantisz és Lemúria)
1981. január 27.: Tizedik ülés
Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: Azt hiszem, világossá tehetne néhány dolgot, ha időben visszamennénk a maldeki lelkek átvitele előttre, hogy az Egység Törvénye hogyan érvényesült ezen átvitel tekintetében, és hogy miért volt erre szükség. Mi történt a Maldek népével, ami bolygójuk elveszítését okozta? Milyen régen történt ez az esemény?
Ré: Ré vagyok. A Maldek népének valamelyest hasonló civilizációja volt a nektek Atlantiszként ismert társadalmi komplexuméhoz abban, hogy sok technológiai információra szert tett és használta ezeket anélkül, hogy gondja lett volna szférája megóvására, túlnyomó mértékben olyan gondolati, eszmebeli, és cselekedeti komplexumot követve, melyet talán az ún. negatív polaritásotokkal vagy önös szolgálattal társíthatnál. Ez azonban legnagyobb részt egy őszinte hit/gondolati rendszerbe volt öltöztetve, mely a szféra tudat/test komplexumai érzékelése számára pozitívnak és másokat szolgálónak tűnt. A pusztítást, mely bioszférájuk tönkremenetelét és szétbomlását okozta, az indította el, amit háborúnak hívtok.

Az eszkaláció elment egészen a technológia legvégsőbb határáig, ami csak rendelkezésére állt az akkori időszak tér/idő jelenében e társas komplexumnak. Ez az idő hozzávetőleg 705 ezer évetekkel ezelőtt volt. A ciklusok itt ezen a szférán sokkal, de sokkal korábban kezdődtek viszonylagos képességének köszönhetően, hogy első dimenziós életformákat tartson fönn naprendszeretek tér/idő kontinuumának egy korábbi pontjától. Ezeket az entitásokat olyannyira sokkolta ez az esemény, hogy egy olyasmiben voltak, amit ti társas komplexum görcsnek vagy félelemtől való bénultságnak mondhatnátok. Közben eltelt némi időtök. Senki sem érhette el őket. Egyetlen lény sem segíthetett nekik.
Hozzávetőleg 600 ezer évetekkel ezelőtt a Konföderáció akkor-létező tagjai be tudtak vetni egy társas memória komplexumot és kioldották a félelem görcsét. Az entitások ekkor képesek lettek felidézni magukban, hogy tudatosak. A ráeszmélés eljuttatta őket a pontig – melyet ti az alacsony asztrális síknak mondhatnátok -, ahol gondozásban részesülhettek, míg végül minden egyes tudat/test/lélek komplexum olyannyira ki nem gyógyulhatott e traumából, hogy képes lett légyen az előző élet/illúzió komplexumában tapasztalt torzulások fölülvizsgálatára.
E tanulás/tanítást követően egy olyan csoportos döntés született, melyet karmakönnyítésnek nevezhetnétek. Ebből a célból olyasmikben születtek le planetáris szférátokra, mint nem elfogadható emberi formák. Ezt aztán mindaddig átélték, amíg a pusztítás torzulásait fel nem váltották a mások szolgálatának kevésbé torzult vágyára való torzulások. Miután ez egy tudatos döntése volt a maldeki tapasztalás lényei nagy többségének, így az átmenet erre a bolygóra körülbelül 500 ezer évetekkel ezelőtt megkezdődött, mégpedig az akkor rendelkezésre álló test komplexum használatával.
Kérdező: Ez az akkor rendelkezésre álló test komplexum az, amit mi majomként emlegetünk?
Ré: Így van.
Kérdező: Azóta lett áthozva Maldeki entitás? Még mindig második denzitásúak vagy néhányuk már harmadik denzitású?
Ré: Az entitások tudata mindig is harmadik denzitású volt. A könnyítési mechanizmus megtervezett volt e tudatok második dimenziós fizikai kémiai komplexumokba helyezésével, melyek nem képesek ügyességre vagy manipulációra olyan mértékben,
ami a tudat komplexum harmadik denzitásbéli torzulásai megfelelő működésére alkalmas.
Kérdező: Továbblépett-e ezek közül valaki is, tettek-e előrehaladást valamelyik ciklus végén a második denzitású testből harmadik denzitású testbe?
Ré: Ré vagyok. Az entitások közül soknak sikerült eltávolítania a felhalmozódást, amit ti karmának neveztek, s így képes volt elfogadni a harmadik denzitású ciklust egy harmadik denzitású testben. Az így célt ért lények legtöbbje a harmadik denzitás következő ciklusára máshová inkarnálódott a mindenségben.
Mikor a bolygótok elérte a harmadik denzitást, az entitások közül egy kevesen csatlakozni tudtak e szféra vibrációjához harmadik denzitású alakban. Vannak egy páran, akik a torzulások tudat/test/lélek koordinációján keresztül még nem enyhítettek a korábban elkövetett tetteiken. Ezért ők még maradnak.
Kérdező: Ők a Bigfoot, amiről beszéltél?
Ré: Ré vagyok. Ők az egyik fajta Bigfoot.
Kérdező: Akkor az emberi fajt néhány eredetileg a Maldekről jött egyén, és jó néhány Marsról származó egyén alkotja. Vannak itt más helyekről valók is?
Ré: Ré vagyok. A ti idő/tér kontinuumotokat átélő entitások között – ahogy mondanátok – a mindenség nagyon, nagyon sok különböző helyéről származók megtalálhatók, mivel amikor egy ciklusváltás történik, akkor azok, akiknek ismételniük kell, találnak egy erre az ismétlésre alkalmas planetáris szférát. Valamelyest szokatlan egy planetáris tudat/test/lélek komplexum számára, hogy ennyi sok-sok különböző helyről származónak adjon otthont, ám ez sokat megmagyaráz abból, amit láttok: a harmadik denzitású történéseket egy nagyszámú olyannal közösen töltitek el, akiknek meg kell ismételniük a ciklust. Az orientációt ekképpen nehéznek bizonyul egyesíteni, még sok tanító/tanuló segítsége mellett is.
Kérdező: A Maldek pusztulásakor a Maldek teljes népe a félelem-problémával küzdött, vagy voltak olyan kellően fejlettek is, akiket más bolygókra lehetett átvinni?
Ré: Ré vagyok. A planetáris megsemmisülés esetében senki nem menekült, mivel ez a cselekmény kihatással van magára a bolygó összetettség társas komplexumára is. Senki nem kerülhette el a görcsöt vagy bénultságot.
Kérdező: Van-e veszélye annak, hogy a Földdel ugyanez történjen most?
Ré: Ré vagyok. E becslésszámot a planetáris tudat/test/lélek komplexumaitok úgynevezett jövőjével kapcsolatosan korántsem érezzük veszélytelennek. Annyit elmondhatunk, hogy a tudati feltételei megvannak az ilyesféle technikai fejlesztésnek és effajta fejlődésnek. Előrelátásunknak/megértésünknek az a torzulása, hogy a ti népetek tudat és lélek komplexumainak iránymutatásra van szüksége semmint a „játékok” lerombolására, minthogy minden létező dolog nem a Teremtő része-e? Következésképpen: szabadon választani a ti kötelességetek.
Kérdező: Ha a ciklus végén előrelépés történik, és egyik bolygóról a másikra költöztetnek entitásokat, akkor ők milyen módon kerülnek át az új bolygóra?
Ré: Ré vagyok. A Teremtő elvei szerint, a tudat/test/lélek/teljesség/létezés első lépése a tudat/test/lélek komplexum torzulását a szeretet/fény megfelelő helyére helyezni. Ez biztosítja a komplexum helyes gyógyulását, és a teljesség/létezés komplexummal való végső összehangolódását. Ez időtök/teretek nagyon változó hosszát veszi igénybe. Ennek véghezvitele után a ciklus tapasztalata feloldódik és mindaddig szűrődik, amíg a torzulások legtisztább párlata marad csak. Ekkor a leszüretelt tudat/test/lélek/teljesség/létezés kiértékeli lénye denzitás-szükségeit, majd kiválasztja az alkalmasabb új környezetet vagy a ciklus megismétlésére, vagy a soron következő ciklusba való előrelépésre. Ez a – sokak által őrzött és felügyelt – Aratás (más néven Esemény/felemelkedés – szerk. Sandal) menete.
Kérdező: Amikor az entitást egyik bolygóról a másikra költöztetik, akkor ez egy járművel történik?
Ré: Ré vagyok. A tudat/test/lélek/teljesség/létezés egy a Teremtővel. Nincs idő/tér torzulás. Így ez egy rágondolás dolga a megfelelő helyszínre az idők/terek végtelen mátrixában.
Kérdező: Amíg egy entitás megtestesülten él ebben a harmadik denzitásban ebben az időben, addig vagy öntudatlanul tanul – vagyis anélkül, hogy tudná, mit tanul – vagy pedig felismerve azt, tudatosan tanulja az Egység Törvényének útjait. A második esetben, a tudatos tanulással lehetősége nyílik nagymértékben felgyorsítani a növekedését. Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Kérdező: Akkor habár sok entitás nincsen tudatosan tisztában vele: amit ő igazán kíván, az nem más, mint a növekedésének felgyorsítása, és addig kell neki rájönnie erre, amíg a testében tartózkodik. Igaz-e, hogy az entitások sokkal jobban tudják gyorsítani a növekedésüket a harmadik denzitásban tartózkodásuk ideje alatt, mint e denzitás inkarnációi között?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megpróbálunk beszélni erről a kérdéskörről.
Az Egység Törvénye egyik elsődleges torzulásként tartalmazza a szabad akarat torzulását, így minden egyes entitás szabadon elfogadhatja, elutasíthatja, vagy figyelmen kívül hagyhatja az őt körülvevő tudat/test/lélek komplexumokat, és figyelmen kívül hagyhatja magát a teremtést. Társas memória komplexum torzulásotok között sokan vannak, jelen idő/térben, akik mint mondanátok, napi szinten munkálkodnak az Egység Törvényének egyik elsődleges torzulásán, vagyis a szeretetnek az útján.
Azonban ha ugyanez az entitás, elfogulva tudat/test/lélek komplexumának mélységeiben a szeretet/fény felé, történetesen
felelősséget vállal az idő/tér akkumuláció minden egyes pillanatáért a számára rendelkezésére álló jelen pillanatok közül, akkor ez felhatalmazza az entitást a növekedésére, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan mint bemutattuk, a társas komplexum torzulásotok Konföderációhoz intézett hívása felhatalmaz.
Kérdező: Elmondanád ezt egy kissé más módon… hogyan hatalmazzátok fel a hívást?
Ré: Ré vagyok. Úgy értelmezzük, most az előző információnkról kívánod, hogy beszéljünk. A hívás eggyel kezdődik. Ez a hívás egyenlő a végtelennel, és ezért, ahogy mondjátok, nem vesszük számításba. Ez az alap. A második hívás ehhez adódik. A harmadik hívás hatványozza vagy duplázza a másodikat, és így tovább, minden további hívás duplázza vagy feljebb hatalmazza a megelőző hívásokat. Vagyis sok embertársatok hívása megsokszorozódik és elsöprő erejűen hangozik tova az Egységes Teremtés végtelen tartományaiba.
Kérdező: E könyv olvasójának általános fejlődése számára elő tudnál kapni néhány elvégzendő gyakorlatot, amely gyorsulást eredményez az Egység Törvénye irányába?
Ré: Ré vagyok.
Egyes gyakorlat. Ez a legközelebbre fókuszáló és illúzió komplexumotokban leginkább használható gyakorlat. A pillanat szeretetet hordoz. Ez a leckéje/célja ennek az illúziónak vagy denzitásnak. A gyakorlat célja, hogy tudatosan keressük e szeretetet elme- és megértési torzulásunkkal. Az első próbálkozás a sarokkő. Ezen a választáson nyugszik az entitás további élettapasztalata. A szeretetnek a pillanatban való második keresése kezdi a gyarapodást. A harmadik keresés felhatványozza a másodikat, a negyedik felhatalmazza és duplázza a harmadikat. Mint ahogyan az előző fajta felhatalmazásnál, itt is lesz némi veszteség bizonyos hiányosságok folytán a keresésben az őszintétlenség torzulása felé. Azonban az én tudatos kijelentése az én felé a szeretet keresésének vágya felől olyan központi
szándék-kinyilatkoztatás, hogy a korábbiakhoz hasonlóan, a lemorzsolódásból származó hatalomveszteség elhanyagolható.
Kettes gyakorlat. Az univerzum egységes lény. Ha tudat/test/lélek komplexumod egy másik tudat/test/lélek komplexumot lát, lássa a Teremtőt. Ez is egy hasznos gyakorlat.
Hármas gyakorlat. Nézz a tükörbe. Lásd a Teremtőt.
Négyes gyakorlat. Nézd a teremtett világot, mely minden egyes entitás tudat/test/lélek komplexuma előtt hever. Lásd a Teremtőt.
Ezeknek a gyakorlatoknak az alapja vagy előfeltétele egy hajlandóság afelé, ami meditációnak, merengésnek, vagy imának nevezhető. A gyakorlatok egy ilyen hozzáállással dolgozhatók fel. Enélkül az adatok nem hatolnak le a tudat-fa gyökeréig, képesítve és nemesítve így a testet, s megérintve a lelket.
Kérdező: A civilizációk hajnalán elmélkedtem: Atlantisz és Lemúria, e kultúrák feltűnésén és eredetén.
Ré: Ré vagyok. Ez az utolsó kérdése a mostani munkának. Atlantisz és Lemúria civilizációja nem egy, hanem kettő. Nézzük először a Mu entitásokat.
Ezek némiképp primitív természetű lények voltak, ám igen fejlett spirituális torzulással rendelkeztek. E civilizáció a ciklus része volt, egy a ciklus elején – úgy hozzávetőleg 53 ezer évetekkel ezelőtt vett tapasztalás. Egy hasznos és ártalmatlan hely, mely az óceán fenekére került gömbötök tektonikus lemezeinek igazodása során, egy nem önmagukból eredő tevékenység révén. Útnak indították túlélőiket, akik eljutottak számos földre, melyeket Oroszországnak, Észak- és Dél-Amerikának neveztek. Az indiánok, akikkel némi együttérzésre jutottatok társas komplexum torzulásaitokban, ezeknek az entitásoknak a leszármazottjai. A ciklus többi megtestesülőjéhez hasonlóan ők is máshonnan jöttek. Ezek az adott entitások azonban nagyrészt egy második denzitású bolygóról valók, melynek Napja korából következően némi
nehézségei adódtak, hogy elérje a harmadik denzitású életfeltételeket. Ez a bolygó a Deneb galaxisból való.
Az atlantiszi faj egy módfelett összetömörült társas komplexum volt, amely körülbelül 31 ezer évvel ezelőtt indult útnak múltatok tér/idő kontinuum illúziójában. Lassan növekvő, nagyon agrárjellegű társadalom volt körülbelül 15 ezer évetekkel ezelőttig. Ekkor gyorsan elért egy magas technikai fejlettséget, mely lehetővé tette számára az intelligens végtelen egy kevéssé informatív módon történő felhasználását. Hozzátehetjük még, hogy intelligens energiát is használtak, nagymértékben kiaknázva, manipulálva az isteni vagy végtelen energia indigószín vagy toboz­sugarát. Ennélfogva képesek voltak életformák létrehozására. Ezt kezdték el végezni, semhogy saját tudat/test/lélek komplexumukat gyógyították és tökéletesítették volna; torzulásaikat azirányba fordítva, amit úgy mondhattok, hogy a negatív.
Hozzávetőleg 11 ezer évetekkel ezelőtt, az első – ahogy nevezitek – háborúk, e népesség körülbelül 40%-a számára a denzitás elhagyását eredményezték, a test széthullása miatt. E konfliktusok második és egyben legpusztítóbbika illúziótokhoz képest úgy 10 821 évvel a múltban történt. Ez egy földrajzi változást okozott, és elárasztván a víz, Atlantisz jó része nem volt többé. Atlantisz pozitívan orientált csoportjai közül három a pusztulás előtt elhagyta ezt a földrajzi helyet, a hegyvidéki területeire telepedve Tibetnek, Perunak és Törökországnak, ahogy nevezitek.
Vannak nyúlfarknyi kérdéseid a gyűlés lezárása előtt?
Kérdező: Csak egy, azon kívül, hogy mit tehetünk még az instrumentum kényelméért. Szeretném, ha definiálnád a galaxist, abban az értelemben, ahogyan használtad.
Ré: Ré vagyok. A népetek előtt „galaxis” hang vibrációként ismert fogalmat használjuk. Elfogadjuk, hogy némely galaxis egy planetáris és szoláris csoport rendszerét tartalmazza. Mások számosét. A hely szerepe azonban végtelen idő/tér dimenziókban
olyan kicsiny, hogy egy ilyen félreérthető kifejezés esetében elfogadjuk a torzulás szinonimát.
Kérdező: Tehát a kilenc bolygó és a Nap esetében, melyekből a mi rendszerünk áll, hivatkoznál erre úgy, mint egy galaxis?
Ré: Nem tennénk.
Kérdező: Hozzávetőleg hány csillag lenne egy galaxisban?
Ré: Ez a galaktikus rendszertől függ. A tiétek, mint azt tudjátok is, sok-sok millió bolygó egységet és csillagtestet tartalmaz.
Kérdező: Csak próbáltam definícióhoz jutni arra, amit galaxisnak használtál. Párszor említetted a galaxis kifejezést olyan összefüggésben, amit mi naprendszernek nevezünk, és ez okozott egy kis kavarodást. Van-e bármilyen lehetőség az instrumentum kényelmének növelésére?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kényelme némiképp növelhető lenne, ha a test komplexum kapna némi támaszt. Ezen túl, csak elismételni tudjuk az instrumentum egyensúlyának elősegítésére használatos szimbólumok gondos beállítására irányuló kérést. A velünk való kapcsolat szűk sávú és így a minket befogó torkolat pontos kell legyen.
Ré vagyok. Távozom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Related posts

Jézus tanításai: Készen álltok-e a Krisztusi útra?

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 4. (A piramisok alakja és szerepe, gyógyítási technikák)

Sandal

Ré: Az Egység törvénye 16. (Orion csoport céljai, földreszállás, Bolygók Konföderációja, lakott bolygók)

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .