AuraSpiritualitásTed Andrews

Az aura tulajdonságai

Az aura tulajdonságai
Az aura észlelésének és tudatosításának a fejlesztéséhez az első lépés, hogy megértsük az aura alapvető sajátosságait. 
1. Minden aurának saját és egyedi frekvenciája van. Az energiaterek különböznek egymástól. Előfordulnak köztük hasonlóságok, de nincs két teljesen egyforma. Az aurában lehetnek hang-, fényes elektromágneses energiaterek, de ezeknek az erőssége és intenzitása személyről személyre változik. Minden embernek megvan a maga sajátos frekvenciája. Azok között, akiknek az aurafrekvenciája közel áll egymáshoz, természetes összhang van, „egy húron pendülnek”. Ilyenkor mások gyakran a korábbi életekben kialakult kapcsolatot feltételeznek.
Valószínűbb azonban, hogy az összhang az aurák hasonlóságára utal, arra, hogy az illetők frekvenciája fizikai, érzelmi, mentális és/vagy spirituális síkon közel áll egymáshoz, függetlenül a korábbi életüktől. Vannak viszont olyanok, akiknek az aurafrekvenciája erősen különbözik egymástól. Ez azonnali ellenszenvet ébreszthet két ember között, kényelmetlenséget, nyugtalanságot okozhat. Gyakran a megmagyarázhatatlan első benyomások tükrözik, hogy az aurafrekvenciánk hogyan viszonyul a másokéhoz. Ez nem jelenti okvetlenül azt, hogy a másikkal valami baj van, inkább azt, hogy ezen a ponton nincs együtthangzás a két energiatér között. A hosszabb időn át tartó együttlét harmóniává alakíthatja két ember között a kezdeti disszonanciát. Ez gyakran megfigyelhető olyanok esetében, akik az „ellentétek vonzzák egymást” tételét látszanak igazolni. Gyakorlattal megtanulhatjuk szabályozni és változtatni az auránk frekvenciáit, így könnyebben és harmonikusabban alakíthatjuk kapcsolatainkat másokkal. Ez az alakváltoztatás ősi technikájához kötődik. Képesnek kell lennünk az auránk energiáját hozzáigazítani a környezethez és a többi emberhez. Ez gyakran magától is megtörténik, nemritkán pedig így valósul meg az önvédelem egyik szelíd formája. Megtanulhatjuk tudatosan irányítani a folyamatot, hogy olyan erősségű kölcsönhatást érjünk el, amilyet a helyzet megkíván. 
2. Auránk kölcsönhatásba kerül a többiek auraterével. Az aura erős elektromágneses tulajdonságai
miatt az ember állandóan energiát bocsát ki és vesz fel. Valahányszor másokkal érintkezünk, energiacsere jöhet létre, amelynek elektromos jellege van, ha energiát adunk, és mágneses, ha felveszünk. Minél több emberrel kerülünk kölcsönhatásba, annál nagyobb az energiacsere. Ha nem vagyunk tudatában ennek, akkor a nap végére rengeteg energiahulladékot halmozhatunk fel. Estére úgy érezzük magunkat, mint akit megcsapoltak. Furcsa képzetek, gondolatok és érzések kavaroghatnak a fejünkben. Mindnyájan emlékszünk olyan napokra, amikor úgy éreztük, hogy egy kicsit megbolondultunk. Könnyen lehet, hogy ezek az érzések nem belőlünk indultak ki, hanem annak az energiának a szülöttei, amelyet a nap folyamán a másokkal való érintkezés során felhalmoztunk. Valamennyien ismerünk olyanokat, akiknek a jelenléte szinte kiszívja az ember energiáját. Kimerülünk, ha beszélgetünk velük, akár telefonon, akár személyesen. Ha egy ilyen ember elmegy, vagy leteszi a telefont, úgy érezzük, mintha lyuk lenne a gyomrunkban. Ezt a tapasztalatot az aura energiájának a leszívása idézi elő. Az effajta energiacsere egészségtelen. Az utolsó fejezetben leírt gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy segítsenek naponta egyensúlyba hozni és pezsgésben tartani az aurát, és hogy megakadályozzák az ilyen egyoldalú kölcsönhatást.

Az aura tulajdonságai3. Az emberi energiatér az állati, a növényi, az ásványi és egyéb energiaterekkel is kölcsönhatásija
tud kerülni. Minden élő és élettelen dolognak, atomi felépítése miatt, energiatere van. Az élő terek erősebbek és könnyebben tetten érhetők az életteleneknél, de mindkettő hasznosítható egyéni energiaterünk erősítésére. A természettel való érintkezés kiegyensúlyozza és tisztítja az aurát. Sok igazság van a fák átölelésének egészséges szokásában. A fáknak dinamikus energiaterük van, amely dinamikus kölcsönhatásba lép az emberi energiaterekkel. Minden fának saját, egyéni frekvenciája van, éppen úgy, mint az embereknek. Ezért a különféle fák átölelése különböző hatásokat eredményez. A fejfájásunk alábbhagy, ha öt-tíz percig üldögélünk egy fűzfa alatt. A fenyőfák tisztítják az emberi energiát.
Lecsapolják és elvezetik az auratérből a negatív érzelmeket, különösen a bűntudatot. (A fenyőfának
nem árt, mert a felvett negatív energiát tápszerként hasznosítja.) A kristályok és a kövek megújult népszerűségnek örvendenek az 1980-as évek óta, amit elektromágneses tulajdonságaiknak köszönhetnek. Az emberi auratér könnyen felveszi a különböző kristályok és kövek által kibocsátott energiát.
Az aura megmérésével bizonyítani tudjuk a kristályok és a jótékony hatását. Néhány percig tartsunk a
kezünkben egy kristályt, vagy öleljünk át egy fát, és aztán mérjük meg az aurát. Hasonlítsuk össze
az eredeti méretével. Azt fogjuk tapasztalni, hogy kitágult. Az állatok aurája is hatással van ránk. Az Egyesült Államokban több helyen folynak kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy a kedvenc háziállatok milyen hatással vannak az idős emberekre és a betegekre. Azt tapasztalták, hogy az állatok csökkentik a vérnyomást, egyensúlyban tartják az aurát, és stabilizálják a fizikai, az érzelmi, a
mentális és a spirituális energiákat. Az aura sajátosságainak leírása során röviden szó volt az állat totemek értelméről. Ide is vonatkoznak az ott elmondottak.

4. Minél hosszabb és bensőségesebb a kapcsolat, annál nagyobb az energiacsere. Auránk lenyomatot hagy mindazon, amivel kölcsönhatásba
kerülünk. Lehet ez egy másik ember, a környezet egy része, akár egy tárgy is. Minél hosszabb és minél bensőségesebb ez az érintkezés, annál erősebb a lenyomat. Auránk elektromágneses jellege okozza, hogy magnetizáljuk a tárgyakat és a helyeket. Ha otthon egy bizonyos széken szoktunk ülni, akkor rajta hagyjuk az energiánk nyomait. A szék a mi székünk lesz. Ha gyermekkorunkban volt saját szobánk, akkor tudjuk, hogy más érzés volt ott lenni, mint a szüleink vagy a testvéreink szobájában.
Az aura tulajdonságaiAuránk a saját frekvenciájához hasonló rezgésekkel tölti föl a környezetet. Vannak, akik nem tudnak máshol aludni, csak a saját ágyukban, mert más fekvőhelyekből hiányzik az az energiaminta, amelyet kellemesnek éreznek. Ismerjük az új holmikkal kapcsolatban a „bejáratási, belakási időt”, legyen az ágy, ruha, lakás vagy bármi más. Ez az az idő, amelyre az aurának szüksége van, hogy magnetizálja a környezetet és a tárgyakat, összhangba hozva őket a saját energiafrekvenciáival. A kisgyerek takarója
vagy kedvenc plüssjátéka feltöltődik a gyerek aurájának energiájával. A játék vagy a takaró felveszi az energiát, és a gyerek ezeken keresztül tölti fel magát, kerül ismét egyensúlyba és összhangba saját alap energiamintájával. Ezért igényli annyira, hogy az élénk tevékenységben eltöltött nap végén magához szorítsa őket, és álomba ringassa magát velük. Magába szívja a játékban vagy a takaróban felhalmozott energiatartalékot. A gyerekek azért tiltakoznak kétségbeesetten az ellen, hogy kedvenc tárgyaikat kimossák, mert érzik, hogy ezzel az általuk felhalmozott energiatöltés kiürül belőlük. Ugyanez a törvény érvényesül a meditáció és az imaszőnyegek és -takarók viszonyában is. Feltöltődnek egy sajátos energiarezgéssel, amely a meditáció és az imádság frekvenciája. Ezért valahányszor erre a célra használják őket, energiájuk még magnetikusabbá válik, és használójuk könnyen éri el és tartja fenn a meditatív ellenállapotot.
A pszichometria (a rezgések érzékelésének módszertana) alapját az egyén aurájának és a tárgyak aurájának kimutatható kölcsönhatása képezi. Minél huzamosabb valakinek a kapcsolata a tárggyal, annál erősebben tölti fel azt a saját energiamintájához hasonló frekvenciával. Vannak olyan érzékeny emberek, akik ha kézbe vesznek egy ilyen tárgyat, sok mindent megtudnak a gazdájáról. Minél tovább vagyunk kitéve bizonyos energiaszerkezetek hatásának, annál erősebben hatnak ránk, és viszont. Ha egy másik ember energiatere erősebb, könnyen rezonanciába vagy összhangba hozhatja a miénkkel, és fordítva. Ebben rejlik a ránk szegezett tekintet kényszerítő ereje. Egy egész csoportnak az energiája erősebb, mint az átlagos egyén energiája. Minél több kapcsolat van az egyén és a csoport között, az egyén aurája annál harmonikusabban illeszkedik a csoportéhoz, annál inkább magán viseli a csoport aurájának sajátos jegyeit. Olyan intim viszony, amilyen a nemi kapcsolat, az auraenergiák bonyolult összefonódását eredményezi, mert erőteljes és bensőséges energiacserét hoz létre a két ember között. Az ebből eredő energiakötődés és energiahulladék sokkal tartósabb, mint ami a felületes érintkezés során keletkezik, ezért nem lehet könnyen és gyorsan kiüríteni. Bármivel áltassuk is magunkat az „alkalmi szexet” illetően, ha valaki gyakran váltogatja szerelmi partnereit, és nem szigorítja és tisztítja meg az energiakapcsolatokat egy-egy újabb intim kapcsolat előtt, akkor igen különböző emberek energiáit szövi össze nagyon finom szinteken. Minél hosszabb és bensőségesebb a kapcsolat két ember között, annál finomabb és erőteljesebb az auraenergiák kölcsönhatása. A szülők, de különösen az anyák auraenergiájuk egy részét egész életükön át megosztják a gyermekeikkel. Erős kapcsolatokban ez az energiamegosztás dinamikus és egymásba fonódó. A haláleseteket követő gyászt részben az elhunyt energiáinak a visszahúzódása okozza azokból, akikkel együtt élt. Minél szorosabb és bensőségesebb volt a kapcsolat, annál tovább tart az energiák szétválása. Még olyan családokban is, ahol látszólag nem volt túlságosan szoros kapcsolat a családtagok között, valamiféle üresség tapasztalható egy-egy haláleset után, mert az eltávozott személy energiái kiválnak, és visszahúzódnak a még fizikai testben élőkéből.

5. Az aura – s az aurán belüli változások – tükrözik az ember fizikai, érzelmi, mentális és spirituális
állapotát. Az aura színéből, színárnyalataiból, méretéből és alakjából az ember egészségére és általános környezetére lehet következtetni. Ahogy a kérdést közelebbről megismerjük, tapasztalni fogjuk, hogy az aurát látni jóval könnyebb, mint értelmezni. A gyenge auratér fogékonyabbá teszi az embert a külső hatásokra.
Ez lehet bármi – betegségtől, érzelmi vagy mentális kiegyensúlyozatlanságtól kezdve. Jó példát látunk erre egy mozgalmas irodában, ahol a nyüzsgés és a különféle irodagépek kattogása mindaddig

Az aura tulajdonságai

nem zavar, amíg pihentek vagyunk, és a zavarokat többé-kevésbé ki tudjuk kapcsolni. De ahogy a nap múlik, energiaszintünk süllyed, auránk veszít a pezsgéséből, és a környezeti zajt bizony egyre fárasztóbbnak érezzük. Valósággal ránk telepszik, auraterünkbe nyomul, ingerültté és kiegyensúlyozatlanná válunk tőle. Minél inkább a tudatában vagyunk ennek a jellemző folyamatnak,
annál könnyebben tudjuk auránkat egyensúlyban tartani és védeni. Minden heves érzelmi reakciónk változást hoz létre auránk színében, alakjában vagy valamelyik más jellemzőjében a sok közül. Ugyanez vonatkozik mentális és lelki reakcióinkra, de még a tevékenységeinkre is, amelyek szintén tükröződnek az aurában.
A színek és erősségük markánsan változhatnak a nap folyamán, attól függően, hogy mi megy végbe
az életünkben. Általában egy-két állandóbb jellegű színvibráció figyelhető meg, ezek arra az energiamintára utalnak, amely egy bizonyos, egy hónaptól egy évig terjedő időszakban jellemző ránk. A színek mennyisége mintegy barométerül szolgálhat.
Ha például a test körül 1-1,5 méteres sávban az aurában dominál a zöld szín, az négytől hat hónapig terjedő növekedési és változási időszakra utalhat. Ezt azonban mégsem tekinthetjük merev értelmezési szabálynak. Egyetlen nap folyamán is számtalan színváltozás törtéhet az aurában, de ezek mindegyike arra az alap energiamintára rakódik rá, amely életünknek ebben az időszakában meghatározó. Ezen a bizonyos zöldön belül különféle színek és árnyalatok fordulhatnak elő, amelyek
a növekedés és a változás különböző vonatkozásaira utalnak. Ezért nehéz értelmezni azt, amit az aurában látunk, de ne sajnáljuk a fáradságot, még ha hibázunk is, a gyakorlat és az intuíció meghozza az eredményt.

 

Az aura tulajdonságaiValódi spirituális lényegünk / A finom testek mint az aura részei

Valódi lényegünk fokozatonként lelassítja vibrációintenzitását, hogy egyesülni tudjon fizikai hordozójával, a testtel, anélkül, hogy elégetné azt. Ezek a fokozatok azok a finom testek, energiasávok, amelyek úgy helyezkednek el egymás körül, hogy minél teljesebben egyesüljenek a fejlődő  fizikai testtel. A tudat a fogamzás pillanatától fogva növekvő intenzitással kötődik a fizikai testhez.
 
FINOM TESTEK (A fizikai testet körülvevő és azzal kölcsönösen egymásba hatoló energiasávok)

Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
(A cikket csak forrásmegjelöléssel lehet megosztani, változtatás nélkül!)

Ted Andrews: Az aura érzékelése

Related posts

Nyisd ki a szemed

admin

Hogyan befolyásolják a gondolatok testünk biokémiáját?

Sandal

Amikor nem marad más, mint a szeretet

Sandal

Leave a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .