Ha egy pókkal álmodunk, az szimbolizálhatja, hogy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a jövőben valami jó dolog történjen velünk. Elő tudjuk készíteni az utunkat a jövőre. Igazolhatjuk saját magunknak, hogy készen állunk a munkára... / Szimbólumok/Állatszimbólumok: Pókok / A pók, álomban és totemállatként ~ állat szimbolika, állat szimbólumok, ezotéria, fényörvény, hírek, jelképek, pókok, rejtélyek, spiritualitás, szimbólumok, titkok, totemállatok, álomfejtés,


A pók félelmetes állat, amely egy kicsit negatívan befolyásolja az érzelmeinket is. Érdemes a pókokkal kapcsolatos álmok minden részletére emlékezni, mert csak így értelmezhetők teljes egészében, így tudjuk a megfelelő támpontokkal megoldani a rejtélyt. Amikor álmunkban egy pók tűnik fel, az azt jelenti, hogy kívülállók vagyunk. A pók mindig feltérképez egy sarokban, mérlege és csak utána hozza meg a döntését. Mindig meg szeretné tartani a kellő távolságot és távol marad dolgoktól. A pókok szimbolizálják az anyaságot, a női hatáskört. A pók utalhat kreativitásra is. Ha pókkal álmodunk, az azt is jelentheti, hogy az életben is készek vagyunk szembe nézni velük és készek vagyunk az új dolgok kezelésére, az akadályok leküzdésére. Vágyunk az új kalandokra.
Pókháló értelmezése

A pókok leginkább a háló szövésükről híresek, a legtöbb embernek egyből ez jut az eszébe. Ha egy rovar belerepül a hálójukba, akkor beleragadnak és csapdába esnek. Ennek köszönhetően, ha pókkal álmodunk azt is jelentheti, hogy csapdába kerültünk és valami negatív fog bekövetkezni életünkben. De ez jelenthet egy „beragadt” kapcsolatot is, vagy úgy érezzük, mintha valaki folyamatosan ránk ragadna életünkben. Alkalmanként pozitívan is értelmezhető, hiszen elbűvölhetünk valakit.

Készüljünk fel a jövőre

A pókok a természet csodái. Ellentétben a madarakkal nem fészket raknak, hanem hálót szőnek a saját testük segítségével. Így biztosítják maguknak az otthont és az élelmet is egyben. Ez egy metaforikus ábrázolás is. Mivel mi nem tudunk mindent irányítani, ami velünk történik, de erős szerepet játszhatunk a dolgok befolyásolásában, illetve mi rajtunk múlik, hogyan reagálunk az eseményekre. Ha egy pókkal álmodunk, az szimbolizálhatja, hogy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a jövőben valami jó dolog történjen velünk. Elő tudjuk készíteni az utunkat a jövőre. Igazolhatjuk saját magunknak, hogy készen állunk a munkára, tettre készek vagyunk, és erőfeszítéseinket jutalmazni fogják. Ha egy pók álmunkban éppen a hálóját szövi, az azt jelzi, hogy a szükséges lépéseket meg kell tennünk az életben, hogy előre jussunk.

Pókcsípés álom jelentése

Az egyik leggyakoribb fóbia embereknél a pókfóbia. Ennek valószínűleg evolúciós okai vannak, mivel az ember megtanult félni a pókoktól, hiszen azok között sok a mérgező. A fóbiának köszönhetően, amikor pókokkal álmodunk az félelmetes élmény a legtöbbünk számára. Az álmunkban megjelenő pók azt jelenti, hogy aggódunk néhány dolog miatt, ami kiderülhet a jövőben.  Ha egy pók megharap bennünket álmunkban az érzelmi vagy mentális sebet jelent. Ha megpróbálunk túljutni a fájdalmon az emléke így is megmarad a tudatalattinkban, ez okozhatja azt is, hogy túl sokszor álmodunk pókokkal.

Póktojást látunk

Ez azt sugallja, hogy nem tudjuk teljes mértékben kiaknázni a ránk váró lehetőségeket. Valami visszatart bennünket. A póktojás kifejezi a gondolatainkat és a véleményünket. Ha pókot látunk, peterakás közben az jelentheti azt, hogy gyermekáldás elé nézünk.

Egyéb pók álom értelmezések

Mászik rajtunk egy pók: annak a jele, hogy a vágyaink valóra válnak
Bébi pók: egy új kapcsolat kezdetét jelzi
Egy pók hullája a mennyezeten: nem tudunk kiszabadulni egy kapcsolatból
Megeszünk egy pókot: a saját személyiségünk fogjai leszünk
Éppen eszik egy pók: nem tudjuk visszakapni az irányítást valami felett, ez lehet akár a kapcsolatunk is.
A pók jelenthet érzelmi zűrt is.
A magyaroknál álomban a tarantella pók kivételével az összes pók látványa, jó szerencsét jelent. Minél nagyobb pókot lát az ember, annál nagyobb szerencséje lesz. Ha falon mászó pókot látunk álmunkban, a legkedvesebb kívánságunk fog teljesülni. Hálóját szövő pókot látni álomban, kemény munka révén növekedő vagyont jelképez.


A pókok színének jelentései az álmokban

Fehér pók: gyógyulás, remény, energia
Fekete pók: becstelenség, csalódás, támadás
Vörös pók: boldogság, szenvedély
Zöld pók: nyugodtság, szomorúság, regenerálódás
Kék pók: mozgás, elkötelezettség, tartalmas élet
Sárga pók: boldogság, véletlenszerű események, idegenek
Narancssárga pók: nagylelkűség, éberség
Rózsaszín pók: szeretet, öröm, boldogság
Lila pók: igazságosság, jólét és méltóság
Ezüst és arany pók: jó szerencse, vagyon
Csíkos pók: a dolgok nem azok, aminek látszanak
Barna pók: testi kényelem, konzervativizmus, materialista nézetek
Szőrös pók: nézzünk néha a felszín alá is
Foltos pók: stresszes idők elmúlnak

A pók szimbólumSzárazföldi, ragadozó ízeltlábú, a potrohán lévő szövőszemölcsökből eredő szálból alkotja meg a pókhálót. Lunáris állat; az anyaistennő negatív aspektusa. Általában feminin jelkép, a fonó, szövő nőkre utal (pl. Kínában vagy az antikvitásban). 
Manapság a pók egyértelmű fóbiás jelkép, holott hálószövőként az életet, a sorsot és a végzetet szimbolizálja.
Hálója a kozmosz jelképe; a háló közepén ülő pók a világköldök.
Mivel a háló a középpontból indulva alakul ki, és a szál a pók testéből gombolyodik le, egyes kultúrákban a pókháló a Nap és az életadás szimbóluma.
Óceánia néhány szigetén a teremtő isten, akit a világ létrehozójaként tisztelnek. Egyes indián törzseknél a pók teremtette a világegyetemet, az ausztráliai őslakos kultúrákban a Nagy Pók szoláris hérosz, míg Afrika néhány részén és Észak-Amerikában a pók a kópé.
Az amerikai indiánoknál a szél és a vihar okozója, ezért a természeti csapások ellen védő amulettként használják. Néhány nyugat-afrikai mítoszban a Nap, a Hold és a csillagok teremtője, közvetítő az istenség és az emberek között.
Egyiptomban Neithnek istennő szent állata volt.
A mezopotámiai kultúrában Istarnak és Atargatisznak, a világ és a sors szövőinek attribútuma (Innin/Istar/Astarta).  
A hinduizmusban a teremtő jelképe, aki a világ hálóját saját magából szövi (fátyol/lepel, háló). 
A görög-római mitológiában Athénéval, Perszephonéval és a Moirákkal áll kapcsolatban. 
Pallasz Athéné Arakhnét, aki versenyre kelt vele szövésben és fonásban, pókká változtatta.  Aa sorsistennő a Moirákat, Athénét és Arakhnét jelölte, a pókháló a sorsot jelképezte.
Rómában a jó szerencse szimbóluma, ugyanakkor a pókháló bevonta pénzes zacskó a szegénység képe.
A kelták a bonyolult hálót az élet útvesztőjéhez hasonlították, amelyen az embernek felül kell kerekednie.
A kereszténységben a pókháló az emberi gyarlóság és hiábavalóság jelképe; mivel a ragacsos szálak ördögi csapdába ejtik az óvatlant.
Mivel megbénítja, azután megrohanja áldozatát, a pók a félelmetes Nagy Anyaistennőt jelképezi, aki alkot, de pusztít is.
A keresztényeknél a zsugorit szimbolizálja, aki mindent kifacsar áldozatából.
A japánok úgy gondolják, hogy pókasszony ejti csapdába az utazókat, a lidércpók pedig veszedelmes alakváltoztató.
Mindennek ellenére a néphit szerint máig kedvezőtlen dolog megölni, mert a pók pénzt vagy szerencsét jelenthet.
Az Ószövetségben a gonosztevők rosszakarata ugyanolyan átmeneti sikerű és törékeny, mint a pók hálója: „Házát, mint a pók a hálóját, úgy építette…, felnyitja a szemét, és már semmi sincs meg” (Jób 27,18). A kereszténységben a hálójában lesben álló pók az embereket tőrbe csaló Gonosz (pl. Edward Taylor Husurfery c. művében). 
Hálója az emberi gyarlóságra is utalhat. 
A legyek vérét szívó pók a szegényeket szipolyozó fösvény. Ugyanakkor a szorgos iparkodás szimbóluma is lehet; ebben a jelentésben látható pl. Paolo Veronese 
A Dialektika c. freskóján, amelynek allegorikus nőalakja pókhálót tart a kezében (1575–1577, Velence, Palazzo Ducale).
A pszichológiában az illuzórikus világ, a rövid életű sikerek embere, aki képtelen döntő módon javítani helyzetén. A hálója közepén lévő mozdulatlan pók a szorongás kifejezője; kapcsolatba hozható a narcisztikus hajlamokkal is. 
Álmokban a rettegést, az önmagunkba való visszahúzódást, a kommunikáció nehézségét jelzi. 
Ady világháborús költészetében a külvilágtól való függés, a menekülés lehetetlenségének jelképe: „Pók, pók, kerge pók, én, / ki nem tudom befonni magam” (Szomorú hitvallás magamhoz).
Juhász Gyula Tiszai csönd c. versében a világra boruló éjszaka megtestesítője: „Hálót fon az est, a nagy, barna pók.” 
Krasznahorkai László Sátántangó c. regényének vázát, a sátáni hálót „a kocsma démonikus pókjai” szövik, ezzel szolgálva a regényen végighúzódó személytelen, alattomos romlást.

A pók, mint totemállatA pók igencsak hosszú történettel bír a kultúrákban. Ősi szimbóluma a mágiának, misztériumoknak, erőnek, növekedésnek, s az időnek. A pók és a hálója emlékeztet minket arra, hogy minden döntésünk és választásunk kihat az életünkre. Amikor megjelenik nekünk, üzen nekünk, hogy figyeljünk arra, amit teszünk. Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy döntéseink mennyire befolyásolják életünket, s hogy hogyan is fejleszthetnénk azon. De gondolnunk kell másokra is, hogy döntéseink mennyire hatottak az életükre. Ám a pók hálója többre is mutat. Manipulálhatjuk a gondolkodásunkat, hogy később hogyan is szeretnénk élni az életünket. 
Az indiánoknál a pók a védelem szimbóluma is. A pók tanító volt és védelmezője a rejtett tudásnak. Indiában a pók jelöli azt, hogy nem minden az, aminek látszik. Egyiptomban teremtésnek, az újrateremtésnek a szimbóluma. Neith istennővel kapcsolják össze. 
A pókok nagy terveket és titkokat rejtegetnek. Az indiánok azt mondják, hogy a Pókasszony fonta az életet és az élőlényeket, s hogy minden ezen a fonálon csatlakozik egymáshoz. Egy régi történet szerint a pók adta az első ábécét az embernek, hogy kommunikálhasson a másikkal. 
A pók totem egyensúlyt tanít a múlt és a jövő között, a fizikai és a szellemi világ között. Az erő és a gyengédség kombinációja. Segít felébreszteni a kreatív tehetséget. Emlékeztet, hogy a múlt mindig kapcsolatban áll a jövővel. 
A pók üzenetéhez tartozik, hogy élned kell, haladnod tovább. Gondold át a lépéseidet, s hogy kikre leszel vele hatással. Egyensúlyt teremts az életedben, s figyelj oda minden apró rezgésre a hálódon, mert jutalmat rejthet. 
Minden hálórész kapcsolatban áll a középponttal, így tehát ne felejtsük el, hogy honnan is indultunk. 
Akik a pók totemmel rendelkeznek általában sikeresebbek az írással kapcsolatos "varázslatokban". 
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Alfred Brehm: Az állatok világa
alomfelho.hu
alom.puha.hu
Share To:

Post A Comment: