Mivel a holló intelligens, társaságkedvelő és rendkívül alkalmazkodó, így hosszú ideje a legendák és a folklór tárgya volt. Olyan helyeken, ahol valaha nagy jelentőséget tulajdonítottak a hollóknak, még ma is fölfedezhető szimbólumként… / Szimbólumok/Állatszimbólumok: Holló ~ állat szimbolika, állat szimbólumok, ezotéria, fényörvény, hírek, jelképek, pókok, rejtélyek, spiritualitás, szimbólumok, titkok, holló szimbólum, holló állatszimbólum, holló mitológia, holló mítoszok, holló jelkép, holló jelentése

Mivel a holló intelligens, társaságkedvelő és rendkívül alkalmazkodó, így hosszú ideje a legendák és a folklór tárgya volt. Sajnos a holló rendelkezik egy szinte általános kapcsolattal a sötét próféciákhoz és általában a halállal kapcsolják össze, bár a leleményessége és rettenthetetlen viselkedése megnyert egy bizonyos fokú megbecsülést, ahogyan az látható a mitológiában. 

Holló a mitológiában 

A hollót jó néhány kultúrában a betegség előjelének tartják és a halállal kapcsolják össze. Ismert dögevő, aki kivégzés és csaták után az emberekből lakmározik, így könnyen összekapcsolható lett a holtakkal és elveszett lelkekkel. Svédországban a hollókról úgy hiszik, hogy meggyilkolt emberek szellemei, a németek pedig úgy gondolják, hogy a kárhozottak lelkei. Nem mindegyik kultúra követ hasonló utat, akárhogyan, a bennszülött amerikai törzsek Észak-Amerikában a hollóra úgy tekintenek mint egy teremtő szellemre, aki a világot létezésre hozta, számukra ő istenség, az első ember és az eredeti sámán. A Tlingit és Haida hagyományok szerint a Holló egyszerre Szélhámos és Teremtő isten.

Más kultúrákban intelligenciájának és ravaszságának köszönhetően egy szélhámosként tűnik fel, vagy egy isten jelképes állataként tűnik fel. 

A holló szintén egy elsődleges teremtő figura az alaszkai inúit emberek között, akik Holló Apának nevezik. Kezdetekkor lejött az égből és egy szárazföldet teremtett. Ezután megteremtett egy férfit és egy nőt, állatokat, fákat és növényeket. A Holló Apa ezután megtanított az embereknek számos dolgot, például hogyan nevelje a gyermekeket, hogyan készítsen tüzet és vigyázzon az állatokra. 

A skandináv mitológiában - a vikingeknél - Odin az istenek királya. Neki két hollója volt, Hugin (Gondolat) és Munin (Emlékezet) - mindent lát és mindent hall, ami a világban történik - , őket naponta elküldte hogy híreket hozzanak a világról. Odinnak volt két farkasa is, Geri (Önző) és Freki (Szenvedélyes). A farkasok és hollók ősi és közeli kapcsolatban álltak a természettel. Érdekes egyezmény, hogy a hollók étele a farkasok által hátrahagyott tetemek maradványa. A Háború isteneként, a farkasok és hollók közismert társai Odin harcterén, lakmározva a holtakon. 
Nem ritka, hogy olyan vikingeknek is, mint Orkney grófja - I.(Nagy) Knut dán király - vagy akár Harald Hardrada, hollót ábrázoló zászlót varratott.

Néhány kultúrában a holló eredetileg fehér volt. Egy görög történetben Korónisz nimfa Apolló gyermekével volt várandós. Apolló egy fehér hollót hagyott hátra, hogy figyeljen rá, de mielőtt a gyermek megszületett Korónisz hozzáment Isüszhöz. A holló elmondta a híreket Apollónak, aki tomboló dühre gerjedt. Haragjában megölte Koróniszt és Isüszt, és a hollót feketévé változtatta, mint rossz hírek hozóját. Apolló Koronisz temetése alatt kivette a gyermeket, aki később Aszklépiosz lett, a gyógyítás, gyógyszerek atyja. 

Szimbólumok/Állatszimbólumok: A HollóA kelta mitológiában a hollók kapcsolatban állnak a halállal, a sorsistennőjével és Morrigan totemállata.
A régi kor emberei kapcsolatot láttak a hollók és a szellemek között. Svédországban és Németországban sokáig úgy tartották, hogy a hollók nem mások, mint meggyilkolt emberek szellemei, illetve elkárhozott lelkek. 

Az Ótestamentumban, de még a bhutáni mitológiában is találunk utalásokat hollókra. A hollót Ázsia északi részén, Szibériában is nagy tiszteletben tartották. A Kamcsatka félszigeten élők hite szerint, Kutkh isten egy holló alakját veszi fel a leggyakrabban.

A Brit szigeteken a hollók szimbolikus jelentőséggel bírtak mind a kelták, mind az írek számára. A walesi mitológiában a hollókat Brannal, egy istennel azonosították, kinek nevét is „Holló”-ként fordították. A Mabinogion szerint, hogy a Brit szigeteket fenyegető inváziót elkerüljék, Bran fejét - mint bűvös ereklyét - elásták a londoni Fehér Hegyen. 

Ahogyan a mitológiában, úgy a holló a modern irodalomban is gyakran szerepel: megtalálhatjuk többek között William Shakespeare, Charles Dickens, J.R.R.Tolkien, Stephen King vagy akár Joan Aiken műveiben is. A legismertebb azonban minden bizonnyal Edgar Allan Poe: A holló című verse.

Olyan helyeken, ahol valaha nagy jelentőséget tulajdonítottak a hollóknak, még ma is fölfedezhető szimbólumként…

A holló hét farktollának jelentése


A farktollak irányítják a holló repülését, ezek szabják meg, hogy életében mely tájakat keresi fel, s merre indul az élet útkereszteződéseinél. Három toll jobb oldalon, három baloldalon, s egy középen.
- balról az ERŐ (testi felkészültség), a KITARTÁS (ügyesség, gyorsaság, állhatatosság, bajtársiasság) és a BÁTORSÁG (a félelem legyőzése, a dicsőség keresése) jelentik a holló díszeit,
- jobbról az AKARAT (nagylelkűség, irgalom, rendíthetetlenség, a mérték betartása), a BECSÜLET (igazmondás, a gyengék, elnyomottak, nők és gyermekek védelme) és az ALÁZAT (hűséges szolgálat, engedelmesség, gőg nélkül való cselekvés),
- középen pedig mindezeket összefogja a hetedik farktoll, a HIT, amely a holló vezér-elve, tevékenységeinek fő irányítója.

A holló nyolc szárnytollának jelentése:


Szárnya kiterjesztett, védelmezően vigyázza kincseit, amelyeket konok természete miatt nem akar feladni. A levegőbe ezek segítségével emelkedik, tehát képességeinek szimbólumai a szárnytollak, amelyek nélkül nem lenne képes semmire.

Ezért fontos, hogy a szárny minden része nagyon erős legyen.
1. fegyverforgatás (minden közelharci eszköz ismerete és használata, vívás)
2. íjászat (lőfegyverek ismerete és használata)
3. lovaglás (a hátas megülése, lovas harc)
4. futás (erőnlét, menetelés)
5. pusztakezes harc (birkózás, öklözés)
6. páncélzat (vért és pajzs viselete, szabad mozgás)
7. fegyverdobás (dobófegyverek használata, közönséges harci eszközök dobása)
8. beszéd (adott szó, csatakiáltás, hagyományok ismerete)

Szimbólumok/Állatszimbólumok: A Holló

Ha a holló téged hív, a következő tűnik fel az életedben


Mágia és miszticizmus, intellektus és átható ravaszság, tudatosság és kitűnő érzékelés, az átváltozás képessége, hogy a Szellemet még teljesebben megérthesd, utazás a mélységekbe, hogy előhozzuk a fényt. Ebben és még számos dologban a holló vezetőd lehet. 

A hollók és varjak hasonlóságának köszönhetően (ámbár a holló nagyobb méretű) nagyjából ugyanazt az üzenetet hordozzák, totemállatként a hollót varjúként is tanulható, és vice versa. De számos hasonlóságuk mellett, néhány különbség is található. 

Ahová a varjú a mágia szavát hozza, a mágiáét, amely körül vesz téged kívül és belül, a holló az aki a kulcsát hordozza. A hollók arról ismeretesek, hogy képesek a mágiát katalizálni, amelyet magad körül érzel, és megtanítanak félelem nélkül manifesztálni, és használni a mágiát. Ezt a szándék, és a tudatos cselekvés közötti kapcsolat aktiválásával teszik meg. Hosszú ideje a halállal, és születéssel összekapcsolt holló lélek tudja a legjobban hogyan segítsen számodra a mélyebb titkok felfedésében. Éppen ahogyan színük(fekete) tükrözi, ahogyan belül léteznek a fény változatos világai, úgy ismeretes, hogy a hollók nehézségek nélkül aláereszkednek a sötétségbe, egyetlen céllal, hogy felszínre hozzák a fényt;ezzel is segítve a mágiád megértését, és kivitelezését. 

Ha a holló megjelent az életedben, akkor számíthatsz rá, hogy a képzeleted szárnyra kap, és mindenképpen számíthatsz rá, hogy sok változás következik be az életedben. A hollóra csak a teremtés jellemző?és néha ahhoz, hogy teremtsünk el kell vetnünk a régi szokásokat. A holló varázslattal bátran rátalálsz belső éned mélységeire, és nem csak a tudás adatik meg, hogy mit kell tenned, de a bölcsesség, és eszközök ahhoz, hogy a szükséges változtatásokat megtedd. Bár néha ezek az utazások félelmetesek lehetnek, de ezek bírnak a legerősebb gyógyító erővel. A változás az élet természetes körforgásának része, és az egész része a holló azon hírének, mely szerint a halál hírnöke. Azért van ott, hogy segítsen neked megjósolni, és bemutatni, hogy minek kell elpusztulnia ahhoz, hogy valami új szülessen. Ez a holló-mágia miszticizmusának nagyon fontos eleme.

A hollók kiváló alakváltók - mindig szívesen kerekedik fel egy utazásra a másvilágra, és képes kézbesíteni üzeneteket, amelyeket visszahozott. Az északi istennek, Odinnak, két hollója volt, a nevük Hugin (gondolat), és Munin (emlékezet), akik a személyes küldöncei voltak. Odin maga is gyakran hollóvá változott. Vagyis akik holló totemük van úgy találják nem csak a holló fog alakváltóként, és küldöncként viselkedni, hanem cserébe valójában bátorítani, és üdvözölni fognak téged, hogy belépj a világukba. Más állathoz nem hasonlíthatóan a holló engedi, hogy a szelleme az emberi szellemmel eggyé váljon, így az általuk hordozott üzenet gyorsabb, és érthetőbb lesz. Képesek még más állati szellemekkel is kapcsolatot teremteni, így azoknak akik holló totemük van észrevehetnek növekedett kapcsolattartási képességet, amellyel könnyebben beletud helyezkedni más helyzetébe, és beleláthat mások lelkébe. Ezzel a hasznos képességgel megértés is jár, a megnövekedett vágy arra, hogy együttműködjön, az irányítás képessége mellett. 

A varjú inkább az emberek közelében él? A hollókat ezzel szemben alig látni, fával sűrűn benőtt erdős területeket kedvelik. A hollók területtartóak és nagy szabad területet igényelnek, még társaik között is. A holló totemmel rendelkezők nemcsak hogy vágyat, de szükséget is éreznek arra, hogy mind fizikailag, tanácskozzon az erdővel, mind bensőleg tanácskozzon a saját énjének sűrű aljnövényzetével. A holló megtanít téged, hogy tetteidben gyors légy, ám óvatos annyira, hogy biztonsággal előrelépj. Ezzel együtt megtanít rá, hogy ne legyél megfélemlíthető. Hollók - csak úgy, mint a varjú testvérek és nővérek - valósággal megostromolják a héját, hogy elüldözzék a területükről. Ez egy nagyszerű példa a személyes erőd visszaszerzésére. 

Arról híres miszerint a madarak közül a legintelligensebb, a holló nagyszerű eszközhasználó. Egy tanulmányban és dokumentációban úgy mutatják őket miként használnak több ötletes eszközt, és módszert, hogy bejussanak az etetőbe, félelmetes tervezési, és előre gondolási képességükkel. Ismeretes kiváló rejtvény megoldó képessége, jó memóriája és térbeli látása, és még tervezési és elképzelési képességei is. Metafizikailag széles körben ismeretes egyszerre jövőbe és múltba látó képességük. A holló varázslattal a saját intelligenciád is nagymértékben kiélesedik és a megérzéseid felfokozódnak - az tudatod szintjei és az észlelésed nagymértékben megnövekednek. Azon veheted észre magad, hogy új intellektuális elfoglaltságot keresel, és a ravaszság egy egészen új érzése az eddig nehéznek tűnő problémákat könnyeddé teszi. A leleményességed megnövekszik, és vele együtt az önbecsülésed is. Miután elkezded megtapasztalni lényed ezen új vagy felerősített aspektusait, a holló megkérhet téged, hogy egy küldetésbe fogj bele, de nem kell emiatt aggódnod, hiszen minden eszközt megkapsz ennek teljesítéséhez. A hollók szeretnek beszélgetni. Akiknek holló mágiával bírnak úgy találják sokkal inkább beszédesebb lesz, és/vagy képességet szereznek a mások felé történő kapcsolatteremtésre valamilyen kommunikációs formában - sok alkalommal az íráson, festésen, színjátszáson, táncon vagy előadáson keresztül. Ahogy a holló széles terjedelmű hangszínnel és hangnemmel rendelkezik - valójában képes beszélni és hangot utánozni, és nagy nyelvismerettel rendelkezik - úgy a saját kommunikációs képességeid is felfokozódnak. Amint említettük a farkasról szóló szövegben, a holló hajlamos másoknak hanggal történő riasztására veszély esetén. Ennél fogva te magad is fokozottan figyelmessé és éberré fogsz válni, és nagyon természetesnek fogod találni a családod védelmezését - legyen akár vérrokon akár távoli rokon. Könnyűnek találod majd az üzenést számukra, akár figyelmeztetések, akár friss megérzések formájában. 

A hollók játékosak és rendkívül mély érzésűek, és azok akik meghallják a holló hívását lehetséges, hogy felfedezni vélik magukban ezen tulajdonságok felszínre kerülését. Kissé rekedtes és szinte sosem félelmetes holló megtanít téged hogyan találj rá a jókedvre még a legváratlanabb helyeken is, ahogy a magabiztosság a furfangosságon és a tájékozottság keresztül feloldja a gátlásokat. Ezen felül megtanítanak még hogyan hozd felszínre játékos és érzékeny természetedet?hogy a fényes felszínre hozza a teremtő életerőt, ez ami a holló lényege. 
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Források: 
Animal-Speak (The Spiritual & Magical Powers of Creatures Great & Small) - Ted Andrews 
European Myth & Legend - Mike Dixon-Kennedy 
Oxford Dictionary of World Mythology - By Arthur Cotterall 
Share To:

Post A Comment: