A Földön mindent le lehet írni numerikus alakzatokkal. Minden életet le lehet bontani és meg lehet magyarázni számok segítségével. E numerikus sorozatok folyamai egy sor olyan felismerést hozhatnak az életünkbe, amely minden embernek segíthet egyensúlyba kerülni és ráhangolódni a magas rezgésű spirituális finom energiákra. A számok minden szinten behangolják a testet, hogy az képes legyen kezelni a foton alapú fény megnyilvánuló magasabb oktávjait. ~ Számszimbolika: Az egyes számok és számsorozatok energiája

A Földön mindent le lehet írni numerikus alakzatokkal. Minden életet le lehet bontani és meg lehet magyarázni számok segítségével. E numerikus sorozatok folyamai egy sor olyan felismerést hozhatnak az életünkbe, amely minden embernek segíthet egyensúlyba kerülni és ráhangolódni a magas rezgésű spirituális finom energiákra. A számok minden szinten behangolják a testet, hogy az képes legyen kezelni a foton alapú fény megnyilvánuló magasabb oktávjait. Minden szám és számsorozat hatása személyre szabott, hogy kielégítse az egyén személyes szükségleteit, biztosítva ezzel a fényrészecskék és a numerikus részecskék megfelelő arányát. Amint az agy átáll ezekre az új energiákra, bekövetkezik egy emelkedés, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy kilépjen az ember/állat viszonylatból, és belehelyeződjön az ember/fény egyenletbe.
A számok és az emberek kéz a kézben járnak. Az idők általunk ismert kezdetétől fogva numerikus alakzatokkal határozzuk meg magunkat, legyen bár szó az életkorunkról, a születési időnkről, a súlyunkról vagy tulajdonaink számáról, összegéről. Születésünktől fogva jónéhány "személyes kódot" kapunk, személyi számot, TAJ- és adószámot, valamint összes igazolványunk is egyedi azonosító számmal rendelkezik. Óráink számokban mutatják az időt, hőmérőink a hőmérsékletet, gépeink a különböző adatokat. A számok szinte teljesen hozzánk nőttek. A számok optikai észlelések, a szemek pedig agyunk "meghosszabbításai". Amikor szemeid látják ezeket a számokat, és agyadban aktiválódik a kódolás, csak dőlj hátra, és élvezd a folyamatot!

Az emberiség megkapta a 11:11 aktiváló számot, amely a Szoláris Fény egy új oktávjára kalauzol minket energetikailag. Ez a kód egy olyan numerikus aláírást alkot meg, amely segítségével létrejön egy kapu, amely által többet tudhatunk meg velünk született énünkről. Ez egy olyan kapu, amely által isteni mivoltunkat kereső emberként megtapasztalhatjuk legnagyobb potenciálunkat. Az egyén szingularitásban van "mindenen belül, ami van". Az "egyén" egy tükörben keresi önmagát, amely a körülötte lévő világot tükrözi. Ez a kapu lehetőséget kínál arra, hogy meghaladjál bármely korlátot, amelyet előzőleg saját magad állítottál magadnak nem tudatosan. Az Egység belép lényed rejtőző legmélyébe, lelked középpontjába.  

Számokhoz kötődő fogalmak és minőségek:

0 - Határtalanság, végtelenség, egység, semmi-ség, korlátlanság, igazság, tisztaság, szeretet, minden, alfa és omega, lehetőség, ősok, megnyilvánulatlan, Isten lélegzete, egyesített mező, forrás, űr, tudatosság, kozmikus tojás, Isten.

1 - Kezdet, új, fókuszált összpontosítás, célratörés, cselekvés, függetlenség, eredetiség, bátorság, felfedezés, vezető, önbizalommal teli, ambíció, úttörő, akarat, tudatos elme, pozitív.

2 - Dualitás, osztottság, polaritás, választás, fogantatás, együttműködés, szolgálat, harmónia, támogatás, várakozás, diplomácia, türelem, medialitás, lelkiség, intuíció, alkalmazkodó, empatikus, partnerség, közvetítő, összehasonlítás, fogékony, segítő, összegyűjtő, reprodukció, ellentétek kiegyenlítője, tudatalatti memória, pozitív és negatív.

3 - Háromság, az Isteni és az Ember egyesülése, manifesztálás, pozitív, negatív és semleges, kifejezés, tudatalatti elme/képzelet, kreatív, optimista, lelkesültség, kifejező, bájos, humor, vidámság, vonzó, barátságos.

4 - Praktikus, rendszerető, türelmes, logikus, szorgalmas, lojális, építő, állhatatos, beosztó, felelős, földies, tervező, materiálisan kreatív, tehetséges kertész, higgadt.

5 - Kaland, változás, szabadság, felfedezés, változatosság, érzékiség, kötöttségek nélküli, kíváncsi, tapasztalt, időszakosság, tudást kereső, tudást átadó, utazó, képzelőtehetség, gyermeki, játékos.

6 - Harmónia, szépség, táplálás, szeretet, szerelem, házasság, család, felelősség, megértés, szimpátia, gyógyítás, empatikus, tökéletességre törekvő, rend, engedelmesség, kényelem, szolgálat.

7 - Filozófus, bölcs, bölcsesség kereső, zárkózott, újító, sztoikus, szemlélődő, tartózkodó, mélyrelátó, befelé néző, spirituális, hit, ezoterikus, egzotikus, szokatlan, rejtett, tökéletesség kereső, éteri, túlvilági, rejtély.

8 - Teljesítés, bőség, végrehajtó, erő, önfegyelem, hatalom, siker, tekintély, pszichológia, vállalkozó, intenzitás, felügyelő, ellátó, nagyszerűség, kiválóság, materiális dolgok megnyilvánítója.

9 - Befejezés, elkészülés, humanitárius, együttérző, romantikus, önzetlen, nagyvonalú, filantróp, szeretetteljes, bölcsesség, idealista, művészi, spirituális gyógyító, mindent megengedő, túlvilági, elvegyülő. 

Mesterszámok:

A mesterszámok energetikailag hangsúlyozzák az egyes számjegyek jelentését. Az egyik legerősebb rezgésként tartják őket számon. Ezekről a számokról úgy tartják, hogy a nyers, kiaknázatlan potenciált jelképezik, és hogy segítik az embert a megvilágosodás elérésében. Ezek az energiák arra várnak, hogy azok, akiknek van szemük a látáshoz, hasznosítsák őket.

Amikor mesterszámokkal (ugyanabból a számjegyből álló szekvenciákkal) vagy személyes kódokkal (vegyes számjegyek ugyanazon sorozata, amely időről-időre felbukkan a közelünkben) találkozol, állj meg egy pillanatra, és engedd, hogy az energiájuk megszülessen benned. Összpontosíts a leghőbb vágyadra, és lásd, ahogy valóra válik. Az Univerzum most készített pillanatképet a gondolataidról. Üríts ki magadból minden előzetes elképzelést, és engedd, hogy a Fény újraalkossa szándékaidat. Személyes Univerzumodon belül minden egyes szám a DNS-konfigurációk egy új mintázatába rendezi a tudatalattidat.

00, 000 vagy 00:00

A nagy vákuum, az ismeretlen, amely megnyilvánulni készül, amely még nem született meg. Egy magasabb dimenziós áramlás felé történő elmozdulás, időmátrixok felemelése. A teremtést megelőző teremtés kapuja. Emlékeztető, hogy mindig egy vagy az Univerzummal. Érezd magad a központban, ahol a Teremtő átölel, aki feltétel nélkül szeret téged és gondoskodik rólad. Járd önnön elkészültednek belső köreit, amely tökéletesítésére vagy hivatott.

11, 111, vagy 11:11

Az Új megszületése és lehorgonyzása.

A kapu mindahhoz, ami karnyújtásnyira van az azonnali manifesztációhoz. Az ember általi manifesztáció elengedése, és csatlakozás a Krisztusi Teremtéshez. Ajtók nyílnak meg, illetve zárulnak, és te mindennek a közepén állsz. Tudatos teremtés 13 másodperces gondolati intervallumokkal. Eggyé válás Felsőbb Éneddel a szívedben született vágyaid bőséges megteremtésében.

22, 222 vagy 22:22

Építkezés az új alapokra. Új életek és egy új világ létrehozása.

A frusztráció nélküli manifesztáció/teremtés legmagasabb sorozata. Minden szó, gondolat, tett és szándék kicsírázik, akár van, akár nincs eső, amely segítené a növekedését. Kifelé mozdulás a polaritás szomszédságából. Az idő továbbhalad veled vagy nélküled. Nincs beleszólása sz életedbe. Tarts fenn tartós mintát szándékoddal, és légy tudatában, hogy minden, amit szavaiddal, tetteiddel és cselekedeteiddel elvetettél, megnő és kivirágzik a mennyei évszakokkal összhangban.

33, 333, 33:33

Univerzális szolgálat az Egy Lényünk serkentése által.

Ez a szám választást kínál számodra. A szentháromság aktiválódik általa a DNS-szerkezetedben lévő tetraéderen belül. Ez a szám lehetőséget kínál arra, hogy kapcsolatba lépj magasan fejlett spirituális lényekkel, mesterekkel, angyalokkal, vagy akár Krisztussal. A háromság jelenti a szentséget minden választásodban. Tested, elméd és szellemed egyetértésben dolgozik lelked fejlődéséért. E szám hatása alatt nem lehetsz határozatlan. Összeköttetésbe léphetsz Felsőbb Éned bölcsességével és láthatod a szentséget minden választásodban, azok kimenetelétől függetlenül.

44, 444 vagy 44:44

Egyensúly a spirituális és a fizikai között, fejlődési labirintusunk újraalakítása. Amint fent, úgy lent. Új életünk alapjának megalkotása.

Fényből készült alap épül számodra. Új lehetőség jön, anélkül, hogy kérned kellene. Építsd a jövőd gondolatról gondolatra, tégláról téglára. Ne engedd a kétkedőknek, hogy a negativitásukkal szertefoszlassák álmaidat. Higgy mélyen, amíg kézzelfogható bizonyítékot nem szerzel. Tarts ki minden választás és változás mellett. Légy kiegyensúlyozott azzal kapcsolatban, amit isteni igazságnak tartasz, és a Fényből épített alap megszilárdul.

55, 555 vagy 55:55

A személyes szabadság elérése az által, hogy felszabadulunk a múlt terhei alól, és teljesen valóságossá válunk.

Az Univerzum változtatásokat hoz számodra, akár kéred azokat, akár nem. Az Univerzum megváltoztatja útirányodat a lelked engedélyével. Tartsd szem előtt a látomást, amíg nem érkezel el önmagadhoz. Ez a változás válasz lehet egy rég elfelejtett imára. A jövő elrejtőzik előlünk, tehát lásd a lelki szemeiddel, mint olyan álmot, amely után már régóta kutatsz. Engedd, hogy az áramlatok egy olyan, lehetőségekkel teli jövőbe vigyenek, amely ezen a ponton még láthatatlan a számodra.

66, 666 vagy 66:66

Kötelezettségeink teljesítése örömteli, kreatív módon.

A 6-os szám rezgése egy olyan könnyed rezgéssé alakult át, amely szent kisugárzásként érzékelhető. Az emberiséget már hosszú ideje megbélyegezte az a tudat, hogy minden, a 6-os számmal társított dolgot negativitással, sötétséggel, gonoszsággal, sűrűséggel és földiességgel hoztak kapcsolatba. Hát csak nézz rá bolygónk szépségére, amely azóta éltet téged, amióta megszülettél. A 6-os szám arra kér téged, hogy térj vissza az élet eredeti ősgondolatához vagy tervéhez az ő numerológiai magyarázatának megbecsülésével. A hatos valóban földies jellegű szám, ám gyönyörű szentség létezik a földön és a földi teremtményeken belül. A földanya elkezdett visszatérni eredeti formájába anélkül, hogy megvárná azt, hogy gyermekei egyetértsenek ezzel. A 6-os szám valódi lényegére való ráhangolódással finomságra és harmóniára lelsz, miközben a föld építés alatt álló útjain kalandozol.

77, 777 vagy 77:77

Mély éleslátás és kinyilatkoztatások. Lényünk magvához való eljutás.

Ez a szellem harcosának rezgése, aki keskeny utat jár énje és lelke között. A hetes a Fényért, a Fény által és a Fénnyel dolgozik. A hetesek eszik, isszák, gondolják és mondják a Fényt. A hetesek számára nem megengedett, hogy akár egy múló gondolat erejéig is elkóboroljanak a Fény határain kívülre. A hetes szám elhozza neked az otthonodba azt a helyet, ahol a csodák percenként megtörténnek, ahol a csillagokban röpködhetsz és táncolhatsz bármely és minden formában. A hetes egy olyan hely, ahol a csodák és a varázslat természetes események. A hetes a te természetes létállapotod.

88, 888 vagy 88:88

A bőség és a teljesség mesterszintű megnyilvánítása minden szinten.

Amint fent, úgy lent és belül. Ez a kialakítás elhozza neked a végtelenség kapuját, minden előző korlátozáson túlra kísérve téged. E szám által túlléphetsz mindenen, amit normál határaidként ismersz. Arra sarkall, hogy repülj el a Holdig, aztán állj meg visszafelé a Tejútnál. Tiszta spirituális atomi energia, a hatalom tiszta forrása. Siker, jólét és nagy üzlet az univerzális áldások hozzáadott ízével. Végsősoron emlékeztet téged a Szent Teremtőd által neked ígért isteni örökségedre. Arra ösztönöz, hogy felfelé fordítsd az arcod a földi korlátok közül, és hogy előre és felfelé lépj a bőség és a nagylelkűség birodalmába.

99, 999 vagy 99:99

Egy nagyobb fejlődési ciklus befejezése. Egy újabb kvantumugrás ideje.

Kozmikus és személyes beteljesülés, VÉGE! A szeretet, a szív és a lélek következő szintjére lépés, és a bolygó fejlődésének szolgálata az én meggyógyítása által. Szabadesés a kilences energiájának magasságából a Fény következő szintjére. Bejárat és kijáratok ugyanazon lélegzetvétel alatt. Egy ismeretlen ajándékok birodalmába történő kvantumugrást ajándékoz nekünk a kilences. Készen állsz arra, hogy többet lássál és több legyél annál, mint aki vagy ebben az időpillanatban? A kilences a többszörösen összetett választások mennyei soráról készült célfotó. Ha elhiszed, hogy győztél, akkor győztél. 

11:11 - bővebben

Több éve már, hogy a 11:11 számsorozat sok ember számára rejtélyesen feltűnik világszerte, például digitális órákon. A 11:11 észlelése spirituálisan nagyon éber tudatállapotban szokott megtörténni, és rendkívül nagy hatást fejt ki azokra az emberekre, akik meglátják.

Ez az észlelés sejtszintű memóriabankjaink reaktiválását idézi elő. Valami mélyen odabent felkavarodik, és emlékezni kezdünk valamire, amit már nagyon rég elfeledtünk. A 11:11 feltűnése azt is hathatósan megerősíti, hogy a megfelelő úton járunk, és harmóniában állunk a legfőbb belső igazságunkkal.

Mit is jelent a 11:11? Egy, az anyagba történő alászállásunkat megelőzően előre belénk kódolt, a sejtszintű memóriabankunkban tárolt kioldó mechanizmust, amely aktiválódásakor azt jelzi, hogy a felkészültségünk ideje közel van. Ez a felkészültség tulajdonképpen a dualitáson való felülemelkedést jelenti. Amikor a 11:11 feltűnik előtted, az a te ébresztőd. Közvetlen csatorna tárul fel előtted közted és a Láthatatlan közt. Amikor ez megtörténik, jó egy pillanatra eltöprengeni azon, amit éppen teszel, és távolabbra tekinteni.

Átvitel van éppen folyamatban. Beléphetsz a tágabb értelemben vett valóságba, ha imádkozni vagy meditálni szeretnél, és elvetheted a jövőd magjait – vagy az is lehet, hogy éppen a Láthatatlan vet el téged! Segítséget kérhetsz valamelyik konkrét életterületeddel kapcsolatban, vagy egyszerűen csak csendben figyelhetsz, és kinyilatkoztatást kaphatsz.

A 11:11 az isteni beavatkozás mindig jótékony cselekedete, amely azt sugallja számodra, hogy ideje jól körülnézni, és meglátni, mi történik valójában. Ideje lyukat ütni az illúziók fátylán, amely egy valótlan világhoz láncolt eddig minket.

Azért választottak téged arra, hogy beléphess a tágabb értelemben vett valóságba, mert készen vagy rá. Hogy utat mutass mások számára egy új életmódhoz, a tágabb értelemben vett szeretethez. Hogy felemelkedhessetek a dualitásból az Egységbe.

A 11:11 a híd vitalitásunk és egységünk felé. Az utunk a pozitív értelemben vett ismeretlenbe és azon túlra. A 11:11 a kapu, amelyet jelenleg úgy érzékelhetünk, mint egy törést a két világ közt. Olyan, mint egy híd, amelyben benne rejlik az a lehetőség, hogy összekössön egymással két nagyon különböző energiaspirált.

Amint Egyként kapcsolódunk össze, és összerakjuk az elveszett kulcsból származó darabkáinkat, nem csak a kulcsot alkotjuk újra, hanem láthatóvá tesszük a magasabb dimenziók felé vezető kaput. Így tehát ez a híd láthatatlan kapuként működve vezet a láthatatlan birodalmakba. A 11:11 egy teljesen másmilyen evolúciós spirálhoz vezető híd. A 11:11 szimbólumát nagyon régen kódolták sejtszintű memóriabankunkba.

A 11:11 időkioldó mechanizmussal ellátva szunnyadt bennünk e távoli állapot óta, lepecsételt parancsokkal együtt, amelyek csak akkor nyílnak ki, amikor a 11:11 teljesen aktiválódott. Édesen aludt, a kioldás pillanatára várva.

És most a 11:11 végre aktiválódik. A 11:11 az előre kódolt kioldó és a kulcs az Univerzum misztériumaihoz. Sokan jelentőségteljesként ismerték fel ezt a szimbólumot, bár nem voltak még tudatában a valódi jelentésének. Jónéhány éve, a digitális órák elterjedésével a 11:11 jelentősége elkezdte magát éreztetni, ahogy fel-fel kezdett tűnni a felgyorsult tudatosság időpontjaiban.

Azoknak, akik már tudtátok, hogy a 11:11 valami különleges dolog, most vezető szerepet kell vállalnotok, hiszen ti mind a kulcs fontos részei vagytok.

Mi mindannyian egy láthatatlan spirituális szálhoz csatlakozunk, amelyen keresztül információt, gondolatokat és érzéseket továbbíthatunk egymásnak, akkor is, ha soha nem találkoztunk. Használd ezt a csatornát arra, hogy segítséget, imákat, szeretetet és pozitív energiákat küldj az emberiségnek és összes állatainknak. Itt az ideje annak, hogy alaposan körülnézzünk, és lássuk, mi történik valójában.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
F:goldenlight
Share To:

Post A Comment: