Kérdező: Említetted, hogy egy bizonyos számú tagja van a Bolygók Konföderációjának. Miféle szolgálatok, vagy szolgálat fajták állnak nyitva a Konföderáció tagjai előtt? Ré: Ré vagyok. Feltételezem, hogy arra a szolgálatra gondolsz, amit mi a Konföderáció tagjaiként nyújthatunk, és nem arra a szolgálatra, amely a rendelkezésünkre áll. A nyújtani lehetséges szolgálatunk a bennünket hívók számára egyenlő a hívás torzulásának/szükségének négyzete osztva vagy integrálva az alapvető Egység Törvénye azon torzulásával, amely a teremtett világ egységességével tisztában nem lévők szabad akaratára utal.

1981. január 25.: A hetedik ülés
Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a mi Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: Említetted, hogy egy bizonyos számú tagja van a Bolygók Konföderációjának. Miféle szolgálatok, vagy szolgálat fajták állnak nyitva a Konföderáció tagjai előtt?
Ré: Ré vagyok. Feltételezem, hogy arra a szolgálatra gondolsz, amit mi a Konföderáció tagjaiként nyújthatunk, és nem arra a szolgálatra, amely a rendelkezésünkre áll.
A nyújtani lehetséges szolgálatunk a bennünket hívók számára egyenlő a hívás torzulásának/szükségének négyzete osztva vagy integrálva az alapvető Egység Törvénye azon torzulásával, amely a teremtett világ egységességével tisztában nem lévők szabad akaratára utal.
Kérdező: Ebből arra következtetek, hogy a kapcsolatteremtésetek nehézsége e bolygóval jelenleg az emberek összetételéből adódik: egynémelyek tisztában vannak az egységességgel, mások nem, és ebből adódóan nem léphettek ki nyíltan vagy adhattok bizonyosságot a kapcsolatotokról. Igaz a feltételezésem?
Ré: Ré vagyok. Miként az imént újra elismételtük eme instrumentumon keresztül, nekünk a társas memória komplexumotok valamennyi darabkáját integrálnunk kell annak illúziós dezintegrációs formájában. Majd ennek eredménye meglátható a nyújtható szolgálatunk korlátjaiban. Szerencsénkre a Szolgálat Törvénye négyzetezi a hívók vágyát. Máskülönben nem lenne létezésünk ebben az időben/térben az illúzió jelen kontinuumán. Röviden: alapjaiban igazad van. A nem-jelenlét gondolata nem a népetekre irányuló alap gondolatformakomplexumunk része, hanem inkább egy maximális tekintetbe vétele annak, ami lehetséges.

Kérdező: Azon, hogy négyzetezi, azt érted, hogy ha 10 ember hív, akkor ezt a bolygó arányaihoz való viszonyításkor száznak számíthatjátok, minthogy tíz a négyzeten az száz?
Ré: Ré vagyok. Ez hibás. A négyzet szekvenciális: egy, kettő, három, négy, mind négyzetezve a következő számmal.
Kérdező: Ha csak tíz egyén kérte a földön a szolgálataitokat, hogyan kalkulálnátok a hívásukat ezzel a négyzetezési módszerrel?
Ré: Egyvalakiét tízszer egymás után négyzeteznénk, ezzel a számot a tízedik hatványra emelve.
Kérdező: Mi lenne az eredménye ennek a számításnak?
Ré: (szünet) Az eredmény nehezen átvihető. 1012, körülbelül. A hívó egyének néha nem teljesen egységesek a hívásukban, ezért kevesebb egy picivel a négyzetezés*. Vagyis egy statisztikai veszteség lép föl egy adott hívási lépcső során. Mindazonáltal ebből a statisztikailag korrigált információból talán megérthető a négyzetezési mechanizmus.
Kérdező: Jelenleg a Föld bolygón körülbelül hány entitás igényli a szolgálataidat?
Ré: Személyesen engem 352 ezren hívnak. A Konföderációt, annak entitás-komplexumai teljes skálájában 632 millió tudat/test/lélek komplexumotok hívja. Ezek a számok le lettek egyszerűsítve.
Kérdező: Meg tudnád mondani, milyen eredményt kapunk, ha alkalmazzuk a Négyzetek Törvényét ezekre a számokra?
Ré: A szám közelítőleg semmitmondó a véges értelemben, mivel igen-igen sok a számjegy. Mindenesetre egy nagy hívást jelent, amelyet mi a teremtett világ mindenféle rétegében úgy érzünk éshallunk, mintha a saját entitásunk lenne egy nagy és lesújtó bánat felé torzulva. Megköveteli a szolgálatunkat.
Kérdező: Mikortól lenne ez a hívás elegendően nagy ahhoz, hogy nyíltan jöhessetek le az emberek közé a Földre? Hány entitásnak kellene a Földön a Konföderációt hívnia?
Ré: Ré vagyok. A népetek közé eljövetel lehetőségét nem a hívások számából számítjuk: ez egy konszenzus révén áll elő a komplett társadalmi memória komplexum részéről, mely tudomást szerzett a minden dolgok végtelen tudatosságáról. Népeitek körében ez csak elszigetelt esetekben volt lehetséges.
Olyan esetben, amikor egy társas memória komplexum, amely a Teremtő szolgálója, látja ezt a helyzetet és ötlete támad az alkalmas segítségnyújtásra, mely csak népetek közt végezhető el, a társas memória komplexum, amelyik ezt az elgondolást szeretné, beterjeszti azt a Szaturnusz Tanácsának. Ha elfogadják, a karantént feloldják.
Kérdező: Azt hiszem, van itt egy kérdésem Jimtől a Tanáccsal kapcsolatban. Kik a tagok és hogyan működik a Tanács?
Ré: Ré vagyok. A Tanács tagjai képviselők a Konföderációból és belső síkjaitok azon vibrációs szintjeiből, melyek a harmadik denzitásotokért felelősek. A nevek nem fontosak, mivel nevek nincsenek. Tudat/test/lélek komplexumaitok neveket igényelnek, s így sok esetben az egyes entitások vibrációs torzulásaival egybecsengő vibrációs hang komplexumokat használunk. A név fogalom azonban nem része a Tanácsnak. Ha neveket kérnek tőlünk, próbálunk találni, de nem mindenki választott nevet.
Az állandóan ülésező Tanács létszáma (bár ez váltakozik a kiegyensúlyozás miatt, amit - ahogy mondanátok - rendkívüli esetekben tartanak) - kilenc. Ez az Üléstanács. E Tanács munkáját segíti még huszonnégy entitás, akik kérés esetén felajánlják a szolgálataikat. Ezek az entitások odaadóan figyelnek és az Őrzőknek nevezik őket.
A Tanács ahogy mondanátok telepatikus kapcsolat útján operál a kilenc egységével vagy uniójával; a torzulások harmonikusan keverednek, hogy így az Egység Törvénye könnyűszerrel érvényesül. Amikor gondolat (döntés) kívánkozik, a Tanács fenntartja e szükség torzulási komplexumát, kiegyensúlyoz a már említett módon, majd pedig javaslatot tesz az általa helyesnek vélt intézkedésre. Ebbe beleértendő 1) a társas memória komplexumok kötelezettsége a Konföderáció felé, 2) segítségnyújtás azoknak, akik bizonytalanok afelől, hogy hogyan segíthetnek az ezt kérő társas memória komplexumokon, egy olyan módon, ami összhangban van a hívással, a Törvénnyel és a hívók számával (ez olykor nem más, mint a hívással szembeni ellenállás), 3) a Tanácson belüli kérdések is meghatározásra kerülnek.
Ezek a Tanács főbb kötelezettségei. Bármiféle kétely esetén a Tanács a huszonnégyhez fordulhat, akik ekkor a konszenzusukat/megítélésüket/elgondolásukat a Tanács elé tárják. Ez után a Tanács újraértelmezheti az adott kérdést.
Kérdező: Említetted a kilencet, akik a Tanácsban üléseznek. Ezek a „kilencek" ugyanazok, akikre ez a könyv hivatkozik? (A kérdező az Uri Geller könyvre mutat.)
Ré: Ré vagyok. A Kilencek Tanácsát félig-meddig torzítatlan formában megőrizte két jelentősebb forrás, az elnevezésetek szerint Markként ismert, és az elnevezésetek szerint Henryként ismert. Az egyik esetben a médium volt az írnok. A másikban nem a médium volt az írnok. Az írnok közreműködése nélkül azonban az energia nem jutott volna el a médiumhoz.
Kérdező: A nevek, amiket említettél: ők Mark Probert és Henry Puharich voltak?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Kérdező: Az érdekelne, hogy az Egység Törvényének alkalmazása miként jár együtt a szabad akarattal arra nézve, amit én a földi ufó esetek reklámozásának neveznék. Az elmúlt harminc év során a Tanács láthatóan elég sűrűn hagyta jóvá a karantén feloldását. Én ezt egyfajta reklámozásának látom annak, amit most csinálunk, hogy több ember ébredhessen fel. Igazam van?
Ré: Ré vagyok. Elme komplexumod egy bizonyos mértékű fogalmi zavar alóli feloldására lesz szükség, hogy egy alkalmas válasz érdekében kérdésed újraalkotható legyen. Kérlek, hallgass végig bennünket.
A szaturnuszi Tanács nem adott engedélyt a karantén áthágására az általad említett idő/tér kontinuumban. Előfordul bizonyos számú földreszállás. Valamennyi a saját népetek részéről, valamennyi az általatok orioniként ismert csoport részéről.
Másodszor, beleegyezést adnak - nem a karantén áthágására, hogy köztetek tartózkodjanak, hanem arra, hogy gondolatforma kapacitásukban megjelenjenek azok előtt, akiknek szemük van a látásra.
Harmadszor, annyiban helyes a feltételezésed, hogy abban az időben/térben, melyben az első nukleáris bombátokat kifejlesztették és bevetették, konföderációs tagok engedélyt kaptak rá, hogy vigasszal szolgáljanak társaitoknak oly módon, hogy rejtély bekövetkeztét okozták. Ez az, amit te reklámozás alatt értesz, és ez igaz. A felajánlanunk lehetővé tett történések titokzatos és ismeretlen kvalitásának reménybeli szándéka az, hogy népeteket ráébresszék a végtelen lehetőségekre. Amikor társaitok felfogják a végtelent, akkor és csak akkor nyílhat meg a kapu az Egység Törvénye előtt.
Kérdező: A mi népünket említetted, és az orioniakat, akik ide jönnek. Részleteznéd?
Ré: Ré vagyok. Gondolati komplexumaid nem egyeztek vibrációs hang komplexumaiddal. Nem tudunk válaszolni. Légy szíves, ismételd meg a kérdést.
Kérdező: Az Orionról fogok kérdezni. Azt mondtad, hogy orioni eredetű volt némelyik az ufókkal való kapcsolatfelvételek közül. Tudnál valamit mondani erről a kontaktusról, a céljáról?
Ré: Ré vagyok. Végy, ha úgy tetszik, szándékok egy egyszerű példáját, amelyek rosszak/jók. Ez a példa Adolf. Ez a ti vibrációs hang komplexumotok. A szándék gyaníthatóan egyesülés az elitnek nevezett torzulási komplexum kiválasztásával egy társas memória komplexumból, majd pedig különböző eszközökkel történő elnyomása azoknak, akiket a nem-elit torzulásnak tekintenek. Ez után jön az elképzelés, hogy az így megtisztogatott társas memória komplexumot vegyék és hozzátegyék egy az úgynevezett Orion csoport által birodalomnak gondolt torzuláshoz. A velük farkasszemet néző probléma az, hogy egy nagy rakás véletlenszerű energiával szembesülnek, amit az elkülönítés gondolata vált ki. Ez sebezhetővé teszi őket, mivel a saját tagjaik közötti torzulások nem harmonizálnak.
Kérdező: Mi az Orion csoport denzitása?
Ré: Ré vagyok. Mint a Konföderáció esetében, az e csoportosulást alkotó tömeg-tudatok denzitása is változó. Egy nagyon kevés harmadik denzitású, egy nagyobb számú negyedik, egy hasonlóan nagy ötödik, és egy nagyon kevés hatodik denzitású entitás alkotja ezt a szervezetet. A létszámuk olyan egytizede a miénknek a tér/idő kontinuum bármely adott pontján, mivel a spirituális entrópia problémája azt okozza náluk, hogy állandó szétbomlást tapasztalnak a társas memória komplexumukban. Az erejük ugyanakkora, mint a miénk. Az Egység Törvénye nem kivételez sem a fénnyel, sem a sötétséggel, hanem lehetőséget ad másokat szolgálni és önmagadat szolgálni. Mindamellett mások szolgálata végül önmagad szolgálatához vezet, megőrizve és tovább harmonizálva így az e viselkedésmódokon keresztül az intelligens végtelent kereső egyének torzulásait.
Azok, akik önmaguk szolgálatához folyamodva keresik az intelligens végtelent, ugyanakkora hatalmat teremtenek meg, de mint mondottuk, állandó nehézségeik vannak az elkülönülés gondolata végett, mely elválaszthatatlan az önmaguk szolgálatának mások feletti hatalommal együttjáró megnyilvánulásaitól. Ez gyengíti és végül szétoszlatja az olyan tudat/test/lélek komplexumok által egybegyűjtött energiát, akik az Orion csoportot és az Orion csoportot alkotó társas memória komplexumokat hívják.
Meg kell jegyezni, gondosan fontolóra kell venni, és el kell fogadni azt, hogy az Egység Törvénye rendelkezésére áll bármely társas memória komplexumnak, amelyik úgy döntött, hogy együtt verseng valamely kereső célért, légyen az akár másokat szolgáló, akár önmagát szolgáló. A törvények, melyek az Egység Törvényének elsődleges torzulásai, ezután működésbe lépnek, és a tér/idő illúziója hordozóvá szegődik az ekképpen szabadon meghozott döntés eredményeinek kifejlődéséhez. Így minden entitás tanul, nem számít, mit keres. Mind ugyanazt tanulják, egyesek gyorsabban, mások lassabban.
Kérdező: Ha egy példaként vesszük az Orion csoport ötödik denzitású társas memória komplexumát, akkor mi volt az ő előző denzitásuk, mielőtt ötödik denzitásúvá váltak volna?
Ré: Ré vagyok. A denzitásokon keresztüli előrehaladás szekvenciális. Egy ötödik denzitású társas memória komplexum negyedik denzitásból begyűjtött tudat/test/lélek komplexumokból áll. Ezután az összeállt vagy tömeges tudat/test/lélek komplexum megteszi eggyé olvadását, és a torzulások végtelen változatosságú lehetőségeinek kombinációjaként előállnak az eredmények.
Kérdező: Próbálom megérteni, hogyan fejlődhet egy ilyen Orion csoporthoz hasonló csoport. Azon a véleményen voltam, hogy az Egység Törvényének egy közelebbi megértése teremti elő az elfogadhatósági feltételét, hogy mondjuk, mint a mi mostani átmenetünk esetében, valaki a harmadikból a negyedik denzitásba lépjen. Ha te az Orion csoportban lennél, és az önös szolgálatra irányult, hogyan lenne számodra lehetséges az előrehaladás a harmadikból a negyedik denzitásba? Miféle tanulás lenne szükséges ehhez?
Ré: Ré vagyok. Hosszára való tekintettel, mostanra ez lesz az utolsó kérdés ennek az instrumentumnak.
Emlékeztek rá, hogy némileg részleteztük, hogy a mások szolgálata felé nem irányultak miként képesek ennek ellenére is megtalálni és használatba venni a kaput az intelligens végtelenhez. Ez oktávunk valamennyi denzitására érvényes. Azok nevében, akik - ahogy ti mondanátok - előttünk járnak, a lét következő kvantumán vagy oktávján, nem mondhatunk véleményt. A denzitásoknak erre az oktávjára azonban elmondható ez. A lényeket azért aratják, mert ők az adott denzitás fényét/szeretetét látják és élvezik. Azoknak, akik erre a fényre/szeretetre rátalálnak a vágy üdve nélkül, hogy másokat szolgáljanak, ám mégis a Szabad Akarat Törvényei szerint, joguk van rá, hogy ezt a fényt/szeretetet bárminemű célra felhasználják. Ugyanakkor talán meg kell itt jegyezni azt is, hogy léteznek a tanulásnak olyan rendszerei, amelyek az elkülönülés keresője számára ezen átjárók elnyerését lehetővé teszik.
Ez a tanulás ugyanolyan nehéz, mint az, amelyiket leírtuk nektek, viszont ott vannak azok, akik a tanulásban éppen akkora kitartást mutatnak, mint amennyire kitartóan téged hajt előre a vágy a keresés fáradságos útján a tudásért, amellyel szolgálhatsz. A torzulás abban keresendő, amint az önmaguk szolgálatát keresőket az Egység Törvénye pontosan ugyanolyannak tekinti, mint azokat, akik mások szolgálatát keresik, minthogy nem egy-e mindenki? Önmagadat szolgálni és mást szolgálni egy kettős módja annak, hogy ugyanazt mondjuk, ha az Egység Törvénye lényegét megérted.
Most megválaszolnánk még valami rövidebb kérdést, ha akad.
Kérdező: Tehetünk-e valamit, hogy az instrumentum még kényelmesebben érezze magát?
Ré: Ré vagyok. Kisebb igazításokat tehettek. Mindamellett már minimális torzulással vagyunk képesek használni eme instrumentumot, és egyben anélkül, hogy jelentősebb mértékben kimerítenénk őt.
Kívánsz továbbit kérdezni?
Kérdező: Nem szeretnénk az instrumentumot fárasztani. Köszönjük szépen. Ez nagyon hasznos volt és innen szeretnénk folytatni a következő üléskor.
Ré: Ré vagyok. Távozom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Share To:

Post A Comment: