Ré: Ré vagyok. A három tanítás/tanulás közül az elsővel kezdjük. A mentális tanulás/tanítással kezdjük, amely az intelligens végtelennel való kontaktushoz szükséges. A mentális munkának egybevágó előfeltétele az a képesség, hogy egy nyugalmi állapotban önmagunkban csendet tartsunk fenn, amikor énünk úgy kívánja. Az elme nyitott kell legyen, akárcsak egy ajtó. A kulcs a csend. Az ajtón belül egy hierarchikus elrendeződés terül el, amit talán a földrajzhoz és némely szempontból a geometriához hasonlíthatnál, mert a hierarchia eléggé szabályszerű, és belső kapcsolatokat hordoz. A mentális diszciplínák fogalmának elsajátításánál először is meg kell vizsgálni az ént. Dimenziótok polaritását internalizálni kell. Amikor tudatod belsejében megleled a türelmet, tudatosan meg kell találnod az ennek megfelelő türelmetlenséget is, és viszont. Egy lény által érzett összes gondolatnak a fordítottja is ott rejlik valahol.

1981. január 23.: Az ötödik ülés
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: A legutóbb, amikor kommunikáltunk, a gyógyítás elsajátításáról beszélgettünk. Az első gondolatom abból, amit a korábbi ülésen leadtál nekünk, hogy először az ént meg kell tisztítani bizonyos diszciplínákkal és gyakorlatokkal. A páciens gyógyulása érdekében ez után - példákkal és alkalmasint meghatározott gyakorlatokkal - létre kell hozni a páciensben azt a mentális állapotot, amelynek segítségével ő meggyógyíthatja önmagát. Helyesen mondom?
Ré: Ré vagyok. Jóllehet tanulási/megértési torzulásod javarészt helytálló, vibrációs/hang komplexumokban való választásod nem egészen pontos annyira, mint amit e nyelv lehetővé tesz.
Nem példa által végzi a gyógyító a munkát. A munka önálló létező. A gyógyító csak a katalizátor, nagyon hasonlóan, ahogyan eme instrumentum is rendelkezik a mondandónk átvitelének biztosításához szükséges katalízissel, mégis egyetlen példa vagy gyakorlat sem képes hozzájárulni a munka sikeréhez.

A gyógyítás/munka kongruens*, olyan értelemben, hogy ez az intelligens végtelen egy torzulásának közvetítési formája.
Kérdező: Miután felajánlottad, úgy döntöttünk, elfogadjuk a gyógyítási eljárás megtanulásának/megtanításának megtiszteltetését/kötelességét. Rákérdeznék az első lépésre, amit végre kell hajtanunk ahhoz, hogy hatékony gyógyítók lehessünk.
Ré: Ré vagyok. A három tanítás/tanulás közül az elsővel kezdjük.
A mentális tanulás/tanítással kezdjük, amely az intelligens végtelennel való kontaktushoz szükséges. A mentális munkának egybevágó előfeltétele az a képesség, hogy egy nyugalmi állapotban önmagunkban csendet tartsunk fenn, amikor énünk úgy kívánja. Az elme nyitott kell legyen, akárcsak egy ajtó. A kulcs a csend.
Az ajtón belül egy hierarchikus elrendeződés terül el, amit talán a földrajzhoz és némely szempontból a geometriához hasonlíthatnál, mert a hierarchia eléggé szabályszerű, és belső kapcsolatokat hordoz.
A mentális diszciplínák fogalmának elsajátításánál először is meg kell vizsgálni az ént. Dimenziótok polaritását internalizálni kell. Amikor tudatod belsejében megleled a türelmet, tudatosan meg kell találnod az ennek megfelelő türelmetlenséget is, és viszont. Egy lény által érzett összes gondolatnak a fordítottja is ott rejlik valahol. A tudat tanai mindenekelőtt magukban foglalják mindazon dolgok felismerését, amiket helyesnek tartasz, és mindazokét, amiket nem tartasz helyesnek önmagad számára, majd pedig minden egyes pozitív és negatív töltésnek a saját megfelelőjével való kiegyensúlyozását. A tudat az összes dolgot tárolja. Fel kell tehát fedezned ezt a teljességet önmagadon belül.
A második mentális tan az elméden belüli teljesség elfogadása. Nem a polaritás lényének feladata a fizikai öntudat szintjén, hogy a tulajdonságok között válogasson s így szerepeket építsen fel, amelyek blokádokat és zavarokat keltenek a már amúgy is eltorzult tudat komplexumban. Minden egyes elfogadás simít egyet a sok-sok torzuláson, amelyeket az általatok ítéletnek nevezett fakultás kelt életre.
A tudat harmadik diszciplínája az elsőnek egy megismétlése, de immár kifelé tekintéssel a többi entitásra, akikkel találkozol. Minden egyes entitáson belül teljesség uralkodik. Ennek következtében szükséges a minden egyensúly megértésére való képesség. Amikor türelmet látsz, felelős vagy a türelmed/türelmetlenséged mentális felfogásodból való áttükrözéséért. Amikor türelmetlenséget látsz, felfogásod tudati konfigurációjából elő kell vedd a türelmetlenséget/türelmet. Ezt egy egyszerű példának használjuk most. A legtöbb tudati konfigurációnak sokféle oldala van; egy megértés kialakítására akár az én polaritásairól, akár a más-ének polaritásairól úgy lehet és úgy is kell tekinteni, mint kifinomult munkára.
A következő lépés a más-én polaritások elfogadása, mely a második lépést tükrözi vissza. Ez a mentális diszciplínák elsajátításának első négy lépése. Az ötödik lépést a tudat, a másik tudat, a tömeg-tudat és a végtelen tudat földrajzi és geometriai kapcsolódásainak és arányainak megfigyelése jelenti.
A tanulás/tanítás második területe a test komplexumok tanulmányozása/felfogása. Jól meg kell ismerni a tested. Ez gyakorlatilag az elme felhasználását jelenti annak vizsgálatában, hogy az érzések, az előítéletek és amit érzelmeknek neveztek, milyen hatással vannak a test komplexum különböző részeire. Meg kell érteni és el kell fogadni a testi polaritást, egy kémiai/fizikai manifesztációban ismételve el az imént az elmén az öntudat felülvizsgálatában elvégzett munkát.
A test a tudat alkotásának terméke. Megvannak az egyoldalúságai. A biológiai elfogultságokat kell először teljesen megérteni, majd pedig hagyni, hogy az ellentétes egyoldalúság teljes kifejeződést nyerjen a felfogásban. Ezzel a folyamat, hogy a testet mint kiegyenlített, s mindegyszer polarizált személyiséget elfogadjuk, újra csak beteljesíthető. Ezt követi a feladat, hogy e felfogást kiterjeszd a más-ének testére is, akikkel találkozni fogsz.
A legegyszerűbb példa erre az a felfogás, hogy minden egyes biológiai férfi nő, és minden egyes biológiai nő férfi. Ez egy egyszerű példa, azonban majdhogy minden esetben, amikor az én testének vagy más-ének testének megértését megkísérled, minduntalan azt fogod találni, hogy a lehető legapróbb különbségtételek szükségesek az érintett polaritás-komplexumok teljes körű felfogásához.
Most a magyarázat lezárását javasolnánk a következő munkaalkalomig, hogy a harmadik területre a jelentőségével arányos időt szentelhessünk.
Válaszolhatunk még egy kérdésre, ha az kellően rövid, mielőtt elhagynánk az instrumentumot.
Kérdező: Az instrumentum kényelemben érzi magát? Tehetünk valamit az instrumentum kényelmének fokozása érdekében?
Ré: Ré vagyok. A gyertyát minden ülés alkalmával óramutató járásával megegyezően körülbelül 10°-kal odébb lehetne tenni a körkörösen érkező energia beáramlásának javítása érdekében a lény fogadó mechanizmusain. Ez a sajátos elrendezés máskülönben jó. Viszont arra kérnénk, hogy az elmondott és felhasznált tárgyakat geometriai gonddal helyezzétek el és időről időre ellenőrizzétek le. Arra is, hogy ne tegyétek ki őket olyan térnek/időnek, amikor a munkának nincsen szerepe.
Ré vagyok. Távozom az instrumentumból az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok örömmel az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Az egység törvénye
Share To:

Post A Comment: