Felajánlásként megosztjuk veletek látásmódunkat a létezés természetéről, hogy eltűnődjetek rajta e kaotikus és változó időszakban, s felrázzunk és arra buzdítsunk benneteket, hogy kézbe vegyétek az életeteket. Mindenki, aki a Földön van, azért van most itt, hogy részt vegyen az emberiség felébresztésében, és hozzájáruljon azon igazság felismeréséhez, hogy a gondolataitok teremtik a valóságotokat. / Plejádiak tanításai: Multidimenzionális valóság és a létezés terve 1.rész ~ plejádi tanítások, plejádiak, GF, galaktikus föderáció, hírek, fényörvény, idegenek, földönkívüliek,

Plejádiak tanításai: Multidimenzionális valóság és a létezés terve 1.rész
Felajánlásként megosztjuk veletek látásmódunkat a létezés természetéről, hogy eltűnődjetek rajta e kaotikus és változó időszakban, s felrázzunk és arra buzdítsunk benneteket, hogy kézbe vegyétek az életeteket. Mindenki, aki a Földön van, azért van most itt, hogy részt vegyen az emberiség felébresztésében, és hozzájáruljon azon igazság felismeréséhez, hogy a gondolataitok teremtik a valóságotokat. Lényeges, hogy ezt megértsétek, mivel a valóság olyan rétegeihez és szintjeihez kapcsolódtok, melyek egymásba fonódnak, hogy meg lehessen alkotni és tanulmányozni lehessen a lét nagyszerű, multidimenzionális természetét. A tudás szent dolog, s az, hogy mit választotok, hogy tudni szeretnétek-e vagy csak jól akarjátok érezni magatokat a világban, nagyon sok mindent elárul a korról. Az élet mélyebb jelentésének a megértése felszabadító érzés, és alapvetően fontos a jó közérzethez, mert a tudás hatalom, s az, hogy hogyan használjátok a hatalmat, óhatatlanul meghatározza a személyes és társas élet milyenségét. A jelenlegi társadalmi és politikai helyzetekben – akár személyes, akár globális szinten – kemény leckéket kaptok az ellentétekből. Át kell tudnotok látni a bolygót behálózó, előre kidolgozott, sokkoló félelembizniszen. Nem mindig könnyű megőrizni a pozitív célokba vetett hitet; ám ne feledjétek, hogy minden valamirevaló eredményt nehéz, küzdelmes tapasztalatok előznek meg. Az, hogy most mit választotok, és milyen kockázatot vagytok hajlandóak vállalni, döntő szerepet játszik elhatározásotok megerősödésében, személyes erőtök felismerésében és alkalmazásában. 

Végső soron minden tapasztalatot okkal teremtetek. Olyan időben éltek, amikor az önerő, a nagyobb tudatosság és spirituális fejlődés elérésére korlátlan lehetőségek állnak a rendelkezésetekre. A létezésben mindent az erőnek egy formája hat át, így titeket is. Gondolkozzatok el egy pillanatig azon, hogy milyen hit él bennetek az erő és a személyes erő fogalmával kapcsolatban! Milyen kép jelenik meg előttetek? Mit gondoltok, az erő milyen formája lakozik bennetek? A tudatosság és az erő a régi időkben egymástól elválaszthatatlan fogalmak voltak, egy érmének a két oldala; e két minőség kombinációját, mint a bölcsesség alapkövét, minden dimenzióban, térben és időben nagyra értékelték, lényegesnek tartották minden élőlény megteremtéséhez és életben tartásához. És most, a harmadik évezred küszöbén, amikor az emberiség az élet értékéről tanító, nagyszabású, kozmikus leckével kerül szembe, ez az ősi tudás, mint valami régen elveszett, kedves örökség, most újra visszakerülhet az őt megillető helyre az emberi értékek vitrinjében. Olyan időben éltek, amikor az önerő, a nagyobb tudatosság és spirituális fejlődés elérésére korlátlan lehetőségek állnak a rendelkezésetekre. Bizonyos szempontból ez az az idő és hely a létezés sok-sok lehetséges valósága, dimenziója és útja közül, ahol „most lenni érdemes”. 
Következésképpen a mostani időszak különösen küzdelmes, mert az emberi fejlődés egy igen mozgalmas szakaszának a felderítésével vagytok elfoglalva. A nagyobb tudatosság és érzékenység utáni erős vágy arra sarkall benneteket, hogy megéljétek, gyógyítsátok és uraljátok a különböző élethelyzeteket és azok lehetőségeit. A Föld minden lakója válságban van, a válság oka pedig az igazság megismerésétől való, mélyen ülő félelem. Ahhoz, hogy a félelemnek ez a kollektív szorítása megszűnjön, többet kell látnotok, mélyebbre kell hatolnotok abban, amit tudtok. Itt az ideje, hogy magatokba olvasszátok szellemi lényegeteket, és érett módon használjátok az elméteket! Forrongó átalakulás, a lélek sötét éjszakáján át történő beavatás közepén jártok, s hajlandónak és képesnek kell lennetek felismerni és megoldani a személyes és kollektív problémákat! Elképesztő, világméretű spirituális forradalom kezdetén álltok, aminek ismeretében lényeges, hogy tudjátok, a fejlődés lehetőségei mindig bőséggel állnak rendelkezésetekre, ha megtanuljátok, hogyan kell ezeket megteremteni. Az emberiség legsürgetőbb és legdöntőbb feladata, hogy megértse a hit és az elme hatalmát, mind egyéni, mind kollektív szinten. A tudás e két fontos kulcsának a felismerése egy újfajta világszemléletet eredményezhet az emberi tudatban, mely szerint a világ tele van lehetőségekkel és rendkívüli, kreatív megoldásokkal. A hit lényegében megállapodás a valóságról, s az élettapasztalataitok szerkezetét és paramétereit minden korban az egyéni és közösségi hit formálja meg. A hitek, gondolatok, érzések sajátos lenyomatot hagynak a világotokat beburkoló életenergia-mezőben. Minden pillanatban teremtetek, s az emberiség gyorsan rá fog ébredni erre a döbbenetes igazságra. Jelen korotokat óriási változás jellemzi, s nagyfokú rugalmasságra és tiszta szándékra lesz
szükség ahhoz, hogy az emberiség átalakulásának felbecsülhetetlen értékű folyamatát irányítani tudjátok. Ha erővel áthatott életet akartok élni, elengedhetetlenül fontos, hogy állandóan tudatában legyetek annak, amit gondoltok, éreztek, mondtok, és tökéletes tisztánlátással a gondolatokon, szavakon és tetteken keresztül építsétek fel az életeteket. Felelősséget vállalni a kifejezésre juttatott erőért – ez az átalakulás alapvető és legfontosabb leckéje!
A táguló tudatosság elképesztő erővel söpör végig a bolygón, és arra ösztökéli sejti szinten az emberiséget, hogy felébredjen és felfedezze erejét. Soha nem volt még akkora a nyomás, hogy őszintén foglalkozzatok az életetekkel és a világgal, mint most; s van, akinek ez az intenzív feladat túl sok. A változás ezen időszakában ésszerű és egyben bámulatos dolog megnyitni az elmét olyan nézőpontok és életszemléletek előtt, melyek túllépnek az elfogadott gondolkodásmód keretein. Az elképesztő kihívások, melyeket a kor felgyorsult energiái idéznek elő, voltaképpen arra szolgálnak, hogy új látásmódra serkentsenek benneteket. Azért választottátok, hogy most legyetek itt a Földön, hogy egyedi nézőpontotokkal hozzájárulhassatok a tudatos lények munkájához, akik a „nagy szellemi felébredést” segítik elő a Földön. 
A tudatosság egyfajta elmeállapot, s egyben változó korunk kulcsszava is, azaz: „a játék neve”. Mint valami óriási vihar, a táguló tudatosság elképesztő erővel söpör végig a bolygón, és arra ösztökéli sejti szinten az emberiséget, hogy felébredjen és felfedezze erejét. Legyetek hajlandóak nevén nevezni a gyereket: vagyis azonosítsátok be bátran mindazt, amit a különféle szinteken történni láttok és éreztek! Egyéni és kollektív szabadságotok is attól függ, hogy képesek lesztek-e kimondani az igazságot úgy, ahogy a dolgokat látjátok. Az élet tanulnivalóiba olyan nehéz témák is beletartoznak, mint a fizikai, illetve a nemfizikai valósággal való kapcsolatok. Mindennapi választásaitokkal döntően befolyásoljátok a hogyléteteket, és ami legalább olyan fontos, a gondolataitok nemcsak megszabják az életetek menetét és irányát a háromdimenziós fizikai világban, hanem más valóságokba is behatolnak és ott is hatnak! Egyre nagyobb a tét ebben a „tudatjátékban”, és minden eddiginél nagyobb szükség lesz rá, hogy megnevezzétek a legbensőbb érzéseiteket és elismerjétek, hogy valóságotok megteremtésében elsődleges szerepük van!
Az új ideák villámgyors kicserélődésének és megvalósulási lehetőségeinek köszönhetően egyre nagyobb a lehetőség arra, hogy tudatosabbá váljatok. Meglehet, most még az írott szóra támaszkodtok, ha tanulni akartok, vagy a tudásotokat és a tudatosságotokat akarjátok növelni, mégis nagy empátiával rendelkeztek már most is. 1987 óta a bolygóra áradó kozmikus energia intenzitása minden évben fokozatosan nő, ami az életritmus felgyorsulását eredményezte. Talán észrevettétek, hogy az életetek egyre nagyobb iramot diktál, amit a sok, rátok nehezedő elvárás és a kimerítő tempó is jelez, amire már az egyszerű létfenntartásotokhoz is szükség van. Hasonló gyorsasággal valósul meg az is, amire gondoltok és összpontosítotok. Ezek az idők nem csak azt követelik, hogy egyre jobban tudatában legyetek annak, ami a nagyvilágban történik, hanem azt is megkívánják, hogy önmagatokkal szemben is fokozottabb felelősséget és őszinteséget mutassatok! A külvilág a belső valóságotokat tükrözi. Legyetek hajlandóak az életetek irányítására és egy újfajta gondolkodás elsajátítására, hogy el tudjatok majd igazodni az emberi tudatváltás hullámaiban!
Nagyon sok ember számára ezek az idők bizony mérhetetlen stresszt és zaklatott átalakulást jelentenek, sok a felforgatott élet, s számtalan családnak és egyénnek kell a sarokba szorítottság kínos érzését megtapasztalnia. A nagyobb rugalmasságra, az életmód és hitrendszer megváltoztatására kényszerítő nyomás hihetetlen mértékben erősödik. A világgazdaság állandó erjedésben és zűrzavarban van, a gazdasági válságok megrendítették az emberek nagy üzletekbe vetett hitét és bizalmát, az elbocsátások további bizonytalanságot szülnek, a munkanélküliek száma naponta nő, s az emberek azon tanakodnak, hogy fognak holnap megélni. Az emberek és állatok között kitörő járványok világméretű válságba taszítják az egészségügyet, a politika a bennfentesek sötét üzelmeitől bűzlik, a háborús dobok egyre szólnak, az atomtámadást és a terroristaakciókat első számú veszélyekként említi a hatalmi célokat szolgáló média. A szexuális erőszak, a perverz cselekmények száma egyre aggasztóbb méreteket ölt, a tartozások és hitelek aránya tarthatatlan, s a lopás, a csalás, a hazudozás világszerte közös ismérve a korrupt vezetésnek. Úgy tűnik, az úgynevezett vezetők kudarcot vallottak kijelölt feladatuk, a szabadság kivívásának és megőrzésének teljesítésében. Most, a játéknak ebben a szakaszában, mindenki gondolkodni kezd rajta, hogy vajon miért is fordult fel ennyire a világ? Ez jó jel, mert az életnek olyan szükségszerű újraértékelését jelenti, amivel mindenkinek szembe kell nézni, és amit mindenkinek meg kell tenni! 
Plejádiak tanításai: Multidimenzionális valóság és a létezés terve 1.rész
A kozmikus energia megnövekedett sugárzási ereje arra készteti az emberiséget, hogy rányissa szemét egy nagyobb, spirituális célra. Minden létező dolgot energia tölt fel, mely mindenre reagáló, élő, intelligens, vibráló, rugalmas és telepatikus; s mivel ti is a létezés részei vagytok, benneteket is ugyanezek a minőségek hatnak át. Az űrben haladva a naprendszeretek a kozmikus sugárzás nagy energiájú területein hatol át, melyeket tudatmodellek látszólag végtelen hálója tölt ki. Ez erős, tüzes energiaáradatot eredményez, ami megállás nélkül ömlik a Földre, mérhetetlen mennyiségű atomrészecskét árasztva minden lény sejtjébe és atomjába, ami életerővel telített, egyfajta égi elektromossággal lát el mindent. A csecsemők fejtetején található lágy részt a régi bölcsek gyakran az „égre nyíló kapu” névvel illették, mert ezt a helyet tartották a koponya idegközpontjába áramló, kozmikus energiafolyam és spirituális intelligencia átjárójának. A kozmikus sugárzás életenergiával tölti fel a központi idegrendszert, s a fizikai idegrendszer láthatatlan kiterjedéseként, valamint a kozmosszal való összekötőként szolgál. E változó időszakban a kozmikus energia megnövekedett sugárzási ereje arra készteti az emberiséget, hogy rányissa szemét egy nagyobb, spirituális célra. E titokzatos kozmikus energia jelenlétét már régóta számon tartják, s az egyes kultúrák a legkülönfélébb nevekkel látták el, úgymint: egységes mező, ki vagy csí, prána, orgonenergia, éter, sárkányerő, életerő, az erő, kozmikus sugárzás – ezek az elnevezések mind ugyanarra a rejtélyre utalnak. Elnevezésétől függetlenül, kimeríthetetlen erőforrásként ezt az energiát használjátok az életetek során, hogy az éneteket a létbe vetítsétek. A saját tapasztalati mezőtökön belül a gondolataitok, az érzelmeitek és a vágyaitok azok a nyersanyagok és építőkockák, melyekkel létrehozzátok a világotokat. A teremtőerő a tudat minden formájában benne van, a tudat pedig a legmagasabb fokú együttműködés állapotában van jelen minden létezőben. A tudat létezés. A szeretet
pedig az az elsődleges anyagforrás, a lüktető kozmikus energiának az a rezgése, ami a léttér minden részét működteti.
Ezt a hatalmas energiamezőt élénk égi jelenségek ingerlik és befolyásolják folyamatosan, melyek a tér és idő minden kiterjedését áthatják. Hitetek szerint a kozmikus gázok és anyagok látványos kitörései és robbanásai véletlenszerű események, s egy olyan univerzum képét festik, mely állandó összeütközésben van önmagával. Ez azonban koránt sincs így. Még nem mertétek elhinni vagy nem ismertétek fel a minden élőben jelen lévő tökéletes rendet! Egy kollektív Kozmikus Intelligencia jelenléte mozgatja, tervezi és formálja különféle és különböző célokkal a létet. Tulajdonképpen a tudat minden formájában megvan az erő, hogy tapasztalatokat tervezzen és teremtsen, s ez az egymásba kapcsolódó kozmikus tudathálózat kulcsfontosságú az életben. Az égitestek sokféle szerepet játszanak. A csillagalakzatok lényegében az életerő kommunikációs központjai, melyeket hatalmas, telepatikus rendszer köt össze. Sok intelligens lény használja őket, hogy a rezgésszám megváltoztatásával üzeneteket közvetítsenek egyik helyről a másikra. Minden egyes fényvillanás, szupernóva, napkitörés, minden esemény – nagyszabású vagy parányi – elengedhetetlenül fontos e kozmikus hálózat fejlődéséhez, valamint minden egyes esemény egyértelműen szándék útján jön létre, vagy ebben, vagy egy másik valóságban. A Föld a tejútrendszer külső spirálgyűrűjének a közelében található, sok ezer fényévnyire a rejtélyes Galaktikus Központtól. A ti számításotok szerint a fény közel hat trillió mérföldet tesz meg egy év alatt, jókora fizikai távolságra helyezve benneteket ettől a fény- és energiaforrástól. Bár az égi térképen úgy tűnhet, hogy a tejútrendszer egy eldugott zugában éltek, valójában a létezés minden része szoros kapcsolatban áll egymással, összeköti őket az erős, lüktető, élő, gondoskodó, kreatív és mindig változó energiaháló. Ebből az energiából álltok ti is, s ami azt illeti, a ti kötelességetek és felelősségetek, hogy ezt az energiát jól kezeljétek, függetlenül attól, hogy a valóság melyik területét foglaljátok el. A világotok csak most kezdi el felfedezni az emberi formába ültetett képességek sokaságát. Rendkívül lényeges, hogy elfogadjátok, erővel bíró lények vagytok. A saját fizikai testetek jó példa az élet hibátlan felépítésére; a sejtjeitek, a csontjaitok, a szerveitek bonyolult és csodálatos felépítésében a létezés eredendő természete tükröződik. Felépítéseteket tekintve remekművek vagytok: egyedülálló szerves komputerek, akik képesek tudatosan megtapasztalni a saját valóságotok és sok más valóság különféle szintjeit. Az igazat megvallva, világotok csak most kezdi el felfedezni az emberi formába ültetett képességek sokaságát. Évezredeken át sok ügyes kitérő tartotta vissza az emberiséget attól, hogy megértse erejének és világot teremtő képességének igaz természetét. Évezredeken át elfogadott tény volt világotokban az a korlátozó hit, hogy személyes erő nem létezik; ez így is lett, miután gondolataitok erejét erre a hiedelemre összpontosítottátok. Az ilyen hitek megállapodások a valóságról, és megszabják, hogy mivel találkozhattok az életetekben. Az pedig, hogy miképp reagáltok az életetek magatok teremtette drámáira, tudatosságotok mértékétől függ. Megvan hozzá a szabad akaratotok, hogy tetszésetek szerint válasszatok, s amint vettek, úgy arattok! Merjük állítani, hogy sokkal összetettebb és csodálatosabb lények vagytok, mint azt gondolnátok. Egy jó adag hittel, bizalommal és vággyal – megtoldva még egy nagy adag kozmikus tudással és józan ésszel – megtanulhatjátok összpontosítani a figyelmeteket, tisztába jöhettek szándékaitokkal, és meg tudjátok valósítani mindazt, amit az életben akartok. Az önerő kifejlesztése minden valóságban értékes teljesítmény, noha nem feltétlenül könnyű elérni ezt az állapotot. Mint minden képességre, erre is sok figyelmet kell fordítani; ugyanakkor, ha egyszer életre kelt, az önerő magától is fejlődik, virágzik, mint valami növény, mely évszakról évszakra kibontja sokasodó leveleit. Az önerő a felébredt elme legtermészetesebb és legbecsesebb virága. A sejtjeitek mélyén ott található az összes ősötök emléke és nyoma.
Némelyikük ugyanazokkal a témákkal foglalkozott, mint amikkel most ti. A valóság észlelése bele van ültetve a genetikai kódotokba, s ez átadódik a vérvonal különböző tagjainak. Minden idővonalban, a lét minden valóságában az egyéni szabadság előfeltétel a lehetőség új paramétereinek feltárásához. Meglehet, hogy egy ősötök már tudta, hogy az önerővel rendelkező ember saját maga határoz, s nincs szüksége a hamis vezetés irányítására; az egyik generáció által felismert szabadság és vívmány azonban nem garantált az elkövetkezendők számára! Mindegyik generáció megválasztja a maga értékeit, csakúgy, mint azt, hogy mit tart fontosnak a spirituális fejlődéséhez – egyénileg akkor fejlődtök, ha kerestek és gyarapítjátok veletek született belső erőtöket; ha megtagadjátok, akkor zsarnokságot teremtetek. A valóság természete olyan, hogy tükrözi, összekeveri, elegyíti az energia mindegyik fajtáját, s eljátszik velük, ítélkezés nélkül. A szavaitokban, tetteitekben kifejeződésre jutó gondolatok, érzések, vágyak mind a saját meggyőződéseiteken alapuló energiakivetülések. Ahogy egyre tudatosabban ráláttok a hiedelmeitekre, elkezditek irányítani az életeteket. Az élet nem véletlenszerű történés; alapjaiban nem más, mint megállapodás a tapasztalásról, ami sokféle valóság számos különböző lénye között jött létre kutatás és felfedezés céljából. A kreatív kifejezés és a maximális felelősség a spirituális intelligencia felébresztésének és kifejlesztésének kulcsfontosságú összetevői. Az önerő önmagatok vizsgálata, annak tudása, hogy hogyan és miért működtök úgy, ahogy. Szabadság és nagyszerű lehetőségek teremnek valahányszor az önerő útját választjátok, hogy a minden létezőt magába foglaló „multiverzum” erejével szövetkezve megteremtsétek a valóságotokat. 
A jelenlegi tudati klíma alkalmas a láthatatlan erők felfedezésére; az éteri erő, a testi erő, a szándékban rejlő erő egy ősi, mégis elemi lépéssorozat az élet megértéséhez vezető úton. Van egy mondás, miszerint a hatalom, az erő korrupttá tesz, az abszolút hatalom pedig abszolút korrupttá – ami a hatalomban, az erőben rejlő veszélyre utalhat, s arra, hogy mint ilyen az erő kerülendő dolog. Pedig valójában mindannyian az erőből születtek! A szex ereje által fogantok erre a világra, s a megfelelő időben egy belső erő ösztökél benneteket az anyaméh elhagyására. A létezést erő hatja át, mint ahogy titeket is! Erővel bíró lények vagytok, az erővel való foglalkozást nem kerülhetitek ki, s amikor erre kerül a sor, mindig próbára lesztek téve, hogy nem éltek-e vissza vele. Az erő a jellem próbája. A választás mindig a tiétek! Egyetlen parányi sejtet több erő feszít, mint amennyit egy élet alatt el bírnátok használni; a tömegtudatnak azonban először meg kell mutatnia, hogy készen áll e hatalmas erő kezelésével járó felelősség vállalására, a multiverzum rejtelmeinek kapui ugyanis csak azután tárulnak fel! 
A különböző korok bölcsei az emberi fejlődés fordulópontjának jósolták az 1987-től 2012-ig terjedő időszakot. Olykor-olykor, nagy ritkán a kozmikus energia hihetetlenül felgyorsul a tér-idő kontinuum egyes részeiben. A gyorsulás az intelligencia különféle formáinak – a csillagok, bolygók, a megszámlálhatatlan kozmoszlény – kölcsönös megállapodása alapján jön létre, s célja, hogy az energia megváltozott rezgésszintjének integrálása által a kozmosz különféle résztvevői a létezés egy sokkal magasabb szintű megtapasztalásához jussanak. Ehhez a felébredéshez 1987-ben nyílt meg a kapu a világotokban, megkezdve ezzel egy olyan, 25 éves időszakra kiterjedő változást és átalakulást, melyre korábban még nem volt példa. A különböző korok bölcsei az emberi fejlődés fordulópontjának jósolták az 1987-től 2012-ig terjedő időszakot.
Világotok sok ősi népe rendkívül értékesnek tartotta azt az ismeretet, miszerint a létezés a fizikai és nem fizikai intelligencia sokszoros rétegeiből áll. Tanulmányozták, megfigyelték a természet ciklusaiban és mintáiban fellelhető milliárdnyi finom, nemlineáris információt. A Nap ciklusainak szinte minden civilizációban rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítottak. Időbeli viszonyításotok alapja a nappálya léte és helyzete. Voltak korok, amelyben az emberek felismerték, hogy az élet forrása a Nap, s ezért istenüknek tekintették: a teremtés istenének. Azt is tudták, hogy minden vég csak egy új kezdetet jelöl, mert az egymást váltó évszakok csodálatos formában jelenítik meg ezt a bölcsességet, ahogy a Föld megteszi éves útját a Nap körül. A természet ritmusa kulcsfontosságú szerepet játszik a világotok működésének megértésében. A régi emberek számára az élet, a halál, az újjászületés misztériuma nagy jelentőségű volt, mert általa értették meg a fejlődés különböző ciklusait a fizikai és az azon túli valóságban. Az időt ciklikusnak látták, az élet mintáit is ismétlődőnek, spirálisan visszatérőnek, melyek új lehetőségeket rejtenek, s egyben a régi ismerősséget is kínálják. Sok ősötök egészen más élet- és időszemlélettel rendelkezett, mint ti. Bizonyos szemszögből tekintve az idő rugalmas és változó, ahol a múlt és a jövő párhuzamosan létezik, ugyanolyan hitelesen és elevenen, mint a jelen. Az idő a valóságok lokátoraként és szervezőjeként szolgál, és láthatatlan határvonalakat húzva egyfajta tartályokat hoz létre a teremtés számára. Távolabbról nézve, ez a 25 éves időszak, mely alatt az energia felgyorsul, olyan, mint egy könyvjelző az időben: megjelöli azt a pontot, amikor a tudat minden formája nagyot fejlődik tudatosságban és a valóság sok új, alapvető felismerését nagyon gyorsan magába fogadja.
Az átmenet és átalakulás e 25 éves periódusa alatt a valóságnak az a változata, amit addig ismertetek, egyre tarthatatlanabbá válik. Ahogy a világ színpadán a káosz és a zűrzavar egyre nagyobb méreteket ölt, arra kényszerültök majd, hogy felébredjetek és elkezdjetek gondolkodni rajta, hogy mi is történik valójában. Küzdelmes, ám rendkívül ösztönző időszak ez, s mindennek – az életeteknek, hiteteknek, világképeteknek - a megkérdőjelezése elengedhetetlen a világot teremtő, belső erőtök felfedezéséhez. Nagy bátorság kell a létezésetek megkérdőjelezéséhez, és még annál is nagyobb erőre van szükség az igazság megismeréséhez és felismeréséhez!
Mi gyakran „nanoszekund”-ként [a másodperc ezermilliomod része – a ford.] utalunk erre a speciális időszakra az idő krónikájában, mert bizonyos szemszögből nézve ez a 25 év gyorsabban telik majd el, mint egy szempillantás. Az idő krónikájában lapozgatva olyan rábukkanni erre az időszakra, mint egy faszilánkot megtalálni a rengetegben. Mindazonáltal a létezés minden kis része bonyolult szövevényben kapcsolódik egymáshoz, és minden idő egyszerre történik; éppen ezért egy kis tudással és ismerettel nagyon sok területe lokalizálható és feltárható annak, amit ti tér-időnek tekintetek. A lényeg a perspektíva. A ti időtökön kívülről tekintve azok az évek, amelyeket most éltek, nagyszerű lehetőségeket rejtenek az emberiségnek, hogy az a tudás új horizontjait megismerhesse és egy bámulatos spirituális reneszánszban magára ébredjen. 
Talán csodálkoztok: hogyan lehetséges ez? Miért mi? Miért itt? Miért most? Nos, minden létező magas célokkal lett tervezve, s szerintünk ahhoz, hogy a válasz értelmet nyerjen, először meg kell ismernetek önmagatokat.  
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Share To:

Post A Comment: