Eltekintve a mi egyéni okainktól, amelyek miatt itt vagyunk, nagyon aggódunk a Földön élő emberek tudata miatt. Ennek az ő élettel és világegyetemmel és az öntudatnak mindenben játszott szerepével kapcsolatos alapvető felfogásukhoz van köze. / Omnec Onec: Spirituális képességek / A vénusziak spirituális útjai ~ fényörvény, földönkívüliek, hírek, idegenek, Omnec Onec, ufo, UFOk, Vénusz, vénusziak, lemuria, Atlantisz, spiritualitás,

Eltekintve a mi egyéni okainktól, amelyek miatt itt vagyunk, nagyon aggódunk a Földön élő emberek tudata miatt. Ennek az ő élettel és világegyetemmel és az öntudatnak mindenben játszott szerepével kapcsolatos alapvető felfogásukhoz van köze.

Az olyan erőket, mint a telepátia és a tisztánlátás, amelyekbe mi be vagyunk avatva, természetes képességként néhány évvel ezelőtt még általában nem fogadták el. Ezoterikus témákat az emberek leginkább kis, magán csoportokban tanulmányoztak. Az okkult tartalmú könyveket kevés figyelemben részesítették és a tudatlanok gyakorta kinevették azokat. A médiák ódzkodtak attól, hogy komolyan vegyenek bizonyos pszichikai (lelki) jelenségeket. Az ember természetes képességeit vagy sátáninak vagy nem létezőnek nyilvánították, ami valóban szomorú állapot.

Különös figyelmünk ebben az időben arra irányul, hogy egy résszel hozzájáruljunk a Földön a szellemi ébredéshez. Politikai és szociális reformok nem képezik közvetlen céljainkat. A vénusziak felfogása szerint a Földön jellemző életstílus csak az általános szellemi fejlettségnek vagy az embereknek, mint egyének a tudatának egy megnyilvánulása. A fizikai világegyetemben zajló élet alapja nem más, mint a szellemi (spirituális) ébredés, és az élet minden részlete ettől a mindenütt jelen lévő alapigazságtól függ.

A mi spiritualitásról meglévő felfogásunk valószínűleg nem felel meg annak, amit elvárnátok. Ez nem feltétlenül azt kell, hogy jelentse, hogy buzgó vallásosak legyünk vagy egy nyilvánvaló szent életét éljük. A mi szellemi (spirituális) tanításunk egy minden bolygóra érvényes tanítás, amely ténylegesen a tudomány egyik haladó formáját jelenti. Ez azt jelenti, hogy az ismereteink egyrészt az élet, halál, Isten, túlvilág és az összes olyan témának az átfogó tudományát nyújtja, melyekhez a földi vallásos és spirituális utak is mélyükre hatolni törekszenek. Mi minden egyén számára lehetővé tesszük, hogy közvetlen tapasztalat által maga győződjön meg arról, hogy milyen az élet a halál után és hogy ki vagy mi valójában az a lény, akit Ti Istennek neveztek. A másrészt magába foglalja a tanításunk a fizikai világegyetemnek és törvényeinek valódi megértését, mely szemlélet aztán fantasztikus technológiai csodáinkban is megvalósul.

Minket mindig érdekeltek azok a szellemi (spirituális) utak, vallások és okkult (titokzatos) iskolák, amelyek a Földön keletkeztek. Az elmúlt korokban mi is részesei voltunk ezeknek, azáltal, hogy szellemi vezetőket küldtünk ide, akik körül később vallások alakultak ki. Manapság sok ilyen út korlátozott abban a szabadságban, bölcsességben és szeretetben, amelyet elkötelezettjeinek nyújt, de nem kritizálhatunk egyet sem közülük, mert minden szellemi út egy bizonyos tudati szintnek a képviselőit vonzza, és ezek a szintek nem mind egyenlők. Ha egy ilyen út azt nyújtja, amire egy egyénnek szüksége van, és kielégíti őt, akkor az az út annak az egy egyénnek (vagy a hozzá hasonlóknak) a számára egy jó út.
Miközben egy ember lelkileg (spirituálisan) megérik, megtanulja, hogy egyik hagyományos vallás és szellemi út sem elégíti ki, mert valami élő hiányzik számára. Nekem is megvolt ugyanez a problémám, amikor a Földre jöttem. Frusztrált (bénított) engem az, hogy egy olyan fiatal testben vagyok, de a fejem tele van olyan tudással, ami sok ember felfogását meghaladja. Nehéz volt számomra olyan dolgoknak az elfojtása, amelyek számomra nagyon természetesek voltak, például a gondolatolvasás. Volt egy idő, amikor nagyon vissza kellett, hogy fogjam magam, hogy ne mondjam el minden barátomnak, sőt az utcai embereknek, hogy alvajárók.

Mivel az én lelki (spirituális) neveltetésem annyira különböző volt azoktól a tanításoktól, amelyeket a Földön kínáltak fel nekem, egyetlen egyet sem vettem át közülük. Gyerekként Tennessee-ben egy protestáns egyházban neveltek, amely nagyon primitívnek tűnt számomra. Kiábrándított és megbántott azon vallások szellemi (spirituális) tanításainak a korlátoltsága, amelyekkel ebben az országban találkoztam.

A vénusziak az élet minden területén a szellemi és természeti törvényekkel összhangban élnek, következetesebben, mint amennyire a földi emberek élnek az általuk kreált törvények szerint. Ez egy nagyon alapvető különbség a többi bolygó és a Föld között. A személyes tapasztalat az az "élő Valami", ami hiányzik a hagyományos földi vallásokban és tanításokban.

Mielőtt elhagytam a Vénuszt, beszéltek nekem egyes szellemi tanítások korlátoltságáról és arról, hogy nem fogok beteljesülést találni. De megígérték nekem, hogy egy napon a Földön meg fogom találni az univerzális (egyetemes) tanításokat, amelyeket a Vénuszon "Om-Notia Zedia"-nak, azaz a "Legmagasabb Istenség Törvényei"-nek neveznek. Azt mondták, hogy a név más lesz, de a tanítás maga ugyanaz, és akkor fog felbukkanni, amikor eljön a megfelelő idő és az emberek érettek lesznek rá. Ez a tanítás azóta létezik a Földön, mióta benépesítették a bolygót, és sok különböző név alatt tanították azt, néha nyilvánosan, néha csak bizalmasan adta tovább egymásnak az egyik ember a másikig. Lemuria és Atlantisz ideje alatt is átvitték e tanítást a köztudatba, de a leghosszabb időn keresztül álcázás volt szükséges amiatt a szabadság és tudatosság miatt, amit ez a tanítás eredményez. A szervezett vallások és uralkodók jólétükre és önfenntartásukra nézve veszélyesnek tartják. Emiatt ezek a tekintélyek legtöbbször elnyomják ezt a tanítást valamilyen formában.

Pitagorasz egyik mestere volt ennek a tanításnak, amit titokban tanított a filozófia köpenyege alatt. Jézus a szeretet bölcsességeként tanította azt. Tibetben ezek az ősrégi tanítások évezredek óta, sőt, a benépesítés óta ismertek. Aztán jött egy időszak, amikor hatalmas vallások elnyomták azokat és újra a Földre kellett őket hozni. A Himalája félreeső helyein őrizték az alapműveket, és ott találhatók azok ma is. Ha van még további tényező is, ami felelős az emberek fejlettségéért Titánián, akkor ez a tudomány, amit tehát a Legmagasabb Istenség Törvényeinek nevezünk. Ez tette lehetővé számunkra, hogy megértsük a tér, az idő, az anyag és az energia világegyetemét. Felfedeztük magának az embernek néhány legmélyebb és legalapvetőbb misztériumát (titkát). Mindez visszatükröződik a vénuszi élet csodáiban, olyan csodákban, amelyek felvehetnék a versenyt a Föld scifi-jeivel és utópiáival.
Kapcsolódó cikk:
Omnec Onec: A Vénuszról jöttem
Share To:

Post A Comment: