Megbocsátás - félelem nélküli döntés - kegy - a szív bölcsessége - alázat - a boldogság érzésében akadályozó mentális korlát leküzdése - védelem...

Megbocsátás - félelem nélküli döntés - kegy - a szív bölcsessége - alázat - a boldogság érzésében akadályozó mentális korlát leküzdése - védelem - lelki gyógyerő - könnyedség o belső nyugalom - teljesen kivirágzott szív - Isten energiájával vibrálni -feltétel nélküli szeretetet adni és elfogadni - az álmok üzenete - a természet szíve.
Itt kapcsolódik össze a csillag az evilági struktúrák­kal, az isteni inspirációval és a befelé fordult lótusszal a véges mögötti végtelenséget szimbolizálja. Ilyen mó­don érthetjük meg azt a jólétet és gazdagságot, amely­hez az egész világmindenség áldásával juthatunk hozzá e Földön.
Megjelenik az új világkor keresztje, amely már nem a szenvedéshez kötődik, hanem az összhangot és a min­dent átölelő szeretet képviseli a tökéletes krisztusi tu­datban.
így magába foglalja a leküzdött szenvedést, amely önmagunk mélyebb megismeréséhez, a szív mélyebb gyógyulásához és alázatához vezetett.
A szívósakra megnyitja a gyógyulás és az összhang terét. Ezzel a végtelen teret ábrázolták, amelyben teljes összhangban állunk önmagunkkal és a világmindenség­gel. A női teremtő energia hullámzóan terjed minden irányba és nyugalmat, mérsékeltséget és összhangot nyújt a határtalan jólétben.

Muriel arkangyal energiája
Ez a szeretetet és örömöt sugárzó angyal a szívünk berkeibe vezet bennünket. Bársonyként és selyemként ölel át a vibrációja. A szenvedés már a múlté. A belőlük merített ismeretek nem merültek feledésbe, ám szívünk­ből a Fény és a szabadság rezgése árad. Emelkedettnek és gondtalannak érezzük magunkat.
Muriel arkangyal finom kezét nyújtja azoknak, akik készek a szívük kitárására. így a szívósakra az a kapu, ahol Muriel arkangyal belép. Sok ember képtelen ki­nyitni ezt a kaput, mert egy fémgyűrű lezárta a bejára­tot. E gyűrű feloldásához sok bizalomra, csendre és bel­ső látásra van szükség, hogy a szív meggyógyuljon és ki­nyíljon, mint egy egzotikus virág.
Muriel arkangyal feloldja a tétovázásunkat e lépés megtétele előtt. Rózsás korok elé nézünk és semmit sem kockáztatunk azzal, ha megengedjük a felsőbb erők­nek, hogy feloldják a saját erőnkkel összekovácsolt gyű­rűt. Eközben néha rövid és erős fájdalmat érzünk. Az eredmény: a mélységesen gyógyító energia szétterjed és mohón elnyeli az egész létünket és Lelkünket, ebből adódóan nem alakulhat ki semmilyen, a belső harmóniát megzavaró, pusztító, korlátozó vagy ítélkező gondolat. Tétovázás nélkül adunk és elfogadjuk mindazt, amit az Istenség nekünk szán.
Ha már egyszer feloldódott a szív belső gátja, kifelé sincsenek már határok. Ez a Muriel arkangyal által őr­zött titkok egyike, amelyet azoknak nyilvánít ki, akik szívből vágynak a gyógyulás után. A szív szintén keresz­tül bejáratossá válunk a természeti birodalom teremt­ményeihez, az elfekhez, a dévákhoz és más természeti lelkekhez, akik az angyali birodalommal állnak rokon­ságban. A természeti szellemek Muriel arkangyal alá­rendeltjei.
A Földön a lelki fejlődés számára fontos szerepet játszik a természeti szellemekkel, a természet törvénye­inek őrzőivel, a kristályok, a drágakövek és a növények déváival való összekapcsolódás is, mert a szív harmóni­ájával vannak kapcsolatban. Ezért az ember csak kitárt szívvel tud kapcsolatra lépni a természet szellemeivel és a növények gyógyító erejével. A természetből, első­sorban a növényekből és a kristályokból árad ki a föld szívenergiája. Itt gyógyító energiát, nyugalmat, erőt és élénk vibrációt nyerhetünk, amelyek ismét feltöltik a lemerült elemeinket.
A természet szellemei Muriel arkangyallal együtt ta­nítanak bennünket a Fénynek a természetben rejlő megnyilatkozásai előtt kifejezendő alázatra és tisztelet­re. A mi boldogságunk és a Föld boldogsága is ettől a felismeréstől függ. A Föld a szívünk és a belső tereink tükörképe. Aki Muriel arkangyallal egyesül, a lelki bea­vatást mély természeti élmény, álom vagy az összes teremtmény iránti óriási szeretet (beleértve a magunk i- ránt érzett szeretetet) a formájában kapja meg.

Így szól Muriel arkangyal:
Én Muriel arkangyal vagyok. Én vagyok a szív böl­csessége. Én vagyok az irgalom, én vagyok a megbocsá­tás és én vagyok a részvét az igazságos szívben. Általam fogadjátok be az isteni szeretetet, általam élhettek együtt szívetekben a szeretet érzésével, és általam fogadjátok el nyitott szívvel, hiszen ez Isten ajándéka.
A kegyet alázattal és örömteli szívvel kell elfogadni, nem pedig az áldozat és a nélkülözés tudatával. Legye­tek olyan kristályok, amelyek a saját Fényüket sugá­rozzák ki. Isten szeretetében, Isten jelenlétében és a ter­mészet lelkében fogadjátok el a bátorságot és a bizalmat és egyesüljetek újra mindezzel a szíveteken keresztül.
Nyissátok ki a szemeteket és lássatok. A természet ajándék az számotokra. Gyógyulást, vigaszt és felfris­sülést találtok benne az elfáradt lelketek számára. Kegy­ben csak az részesülhet, aki igaz a megnyilvánulásai­ban, a szavaiban és a tetteiben. Muriel arkangyal va­gyok, Isten kegyelméből jelenek meg, ezért bizonyosak lehettek, hogy mellettetek állok és Szeretettel védel­mezlek titeket.

Meditációs gondolat
Szabad vagyok és egyúttal biztonságban is vagyok a világmindenség szeretetében és az elemek megnyilvá­nulásaiban. Mindennel egységet alkotok és minden egységet al­kot velem. Én vagyok minden egyes szívverésem és minden egyes lélegzetem Muriel arkangyal védelme alatt. Mind­azt, amit az ego kisajátított a szívemből, visszaveszem, örömre és könnyedségre cserélem.
Közzétette: Sandal-Bárány Tünde Nikoletta
(Az írást csak forrásmegjelöléssel lehet megosztani, változtatás nélkül!)
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Forrás: www.angyalokfenye.hu
Illetve még több segítségért pedig látogass el az Angyalok Fénye FACEBOOK oldalára! Csatlakozz PINTERESTJÉHEZ és INSTAGRAMJÁHOZ is!
Share To:

Post A Comment: