Amikor egy rendszer többszörös káoszcsomópontba lép, akkor a rendszernek a Káosz Csomópontok rezgéstartományába eső elemei, vagy létezői jelentős megpróbáltatást élnek át. Most röviden a nem emberi fogalmak szerint szólunk. Tapasztalataink szerint a tudat és a létezés más dimenzióiban is megtapasztalják saját többszörös Káoszcsomópontjaikat. / Hathorok: További káoszcsomópontok megjelenése ~ fényörvény, Hathorok, Hathorok üzenetei, hírek, közvetítések, meditációk, spiritualitás, Tom Kenyon,

Hathorok: További káoszcsomópontok megjelenése
Amikor egy rendszer többszörös káoszcsomópontba lép, akkor a rendszernek a Káosz Csomópontok rezgéstartományába eső elemei, vagy létezői jelentős megpróbáltatást élnek át.
Most röviden a nem emberi fogalmak szerint szólunk. Tapasztalataink szerint a tudat és a létezés más dimenzióiban is megtapasztalják saját többszörös Káoszcsomópontjaikat. Ezek az előttetek álló energetikai kihívások nem korlátozódnak a Földre, hanem érinti a Földdel és a galaxissal kapcsolatban lévő összes tudati dimenziót és az összes létezőt ide értve a testnélküli lényeket (test nélküli energialények) is.
De térjünk vissza a Földhöz, a tér- és időbeli létezésetek középpontjához.
Ahogy korábban említettük, a többszörös Káosz Csomópont hatásának kitett birodalmak létezői nem tudják elkerülni a káosz egyre szaporodó eseményeit.
Ahogy a bolygó időjárási mintái egyre kaotikusabbá válnak, ahogy a mezőgazdasági kihívások megsokszorozódnak, és ahogy a gazdasági problémák növekednek, úgy fog a globális emberi félelem növekedni.

Ez a fajta félelem a túléléssel kapcsolatos és bár a túlélési félelmek az embereket egyfajta őrületbe és irracionalitásba tudják juttatni, ám ennél sokkal alattomosabb és rejtettebb jelenség van jelen az elkövetkező átalakulási folyamatban.
A rejtett veszély bizonyos vezető vallások és spirituális hagyományok gondolatformáival kapcsolatos. Ezek a gondolatformák és hitrendszerek azt az elképzelést állandósítják, hogy különválnak lényetek fizikai és interdimenzionális (spirituális) aspektusai. A fizikai világ rossz, a természet arra való, hogy legyőzzük (a természetes világgal közös teremtéssel ellentétben), és alapjában véve a világ olyan hely, ahonnan menekülni kell.
Mi nem osztjuk ezt a hitet. Tapasztalatunk szerint a tudatosság egy folytonosság a fény legmagasabb rezgéseitől a az anyag legalacsonyabb rezgéséig. A világotokat alkotó atomok és szubatomi részecskék természetüknél fogva szentek, abban az értelemben, hogy kapcsolatban vannak az Egésszel.
Ahogy a többszörös Káosz Csomópontok generálta megpróbáltatások növekednek, sok ember hajlamos lesz illuzórikus és bomlasztó tudat-átalakulási állapotba lépni.
Azok lesznek a leginkább hajlamosak a tudat ilyen eltorzulására, akik ragaszkodnak azokhoz a gondolatformákhoz, mely szerint az anyagi világ és a lélek örök elszakadásban van egymástól. Amikor a többszörös káoszcsomópontok egymásra hatása következtében a feszültség növekszik, az ilyen személyek egyre erősebben fognak elszakadni a fizikai dimenzió valóságaitól. Az ilyen közösségi bomlást tovább erősítik az olyan vallási és spirituális gondolatformák, mint a „Az idők vége, „Az ítélet napja”, vagy a „Föld megtisztítása”. A tudat ilyen érzéki csalódásai egyfajta kollektív mentális/érzelmi vírussá válnak, és egyének teljes csoportjai roskadnak össze a feszültségek és a pusztulás következtében, miközben megpróbálják kezelni a többszörös Káosz Csomópontok globális hatásait.

Tudati határvonalak

Úgy látjuk, hogy az emberi tudatosság határai kialakultak. És itt nem kevesebbről van szó, mint az elhatárolódásról azok között, akik fenntartják az anyag és a spiritualitás közti elszakítottság gondolatát, ahogy ezt a Föld legnagyobb vallásai erősítik és azok között, akik nem.
Személyes és globális átalakulást alapvetően fogja meghatározni, hogy mire vagytok nyitottak, hogy a demarkációs vonal melyik oldalára álltok.
Minden beavatottnak meg kell önmaga számára határoznia, hogy mi igaz és mi nem, főleg vallási alapú anyagi és spiritualitási szakadás esetén. Beavatotton mindössze olyanokat értünk, akik a tudatosságban felfelé haladnak, függetlenül attól, hogy milyen spirituális tradíciót követnek.


A Szív Útja

Nézőpontunk szerint az alacsonyabb rezgésű világokból történő beavatási küszöb átlépése elsősorban és legfőképpen a Szíven keresztül történik. A tudatosság átalakulása alapvetően egy belső utazás az alsó csakráktól a felső csakrákig. A felemelkedő spirál csak akkor jön létre, ha a beavatandó átalakítja és meghaladja a biztonsággal, szexualitással és az erővel kapcsolatos beidegződéseit. A tudat felemelkedő spiráljának kapuja pedig akkor nyílik meg, amikor a szívcsakra feltöltődik energiával és átjárhatóvá válik.
Az ellentmondás és a nehézség abban áll, hogy duális univerzumban éltek és bármilyen esemény, vagy tett létrehozza az ellentettjét. Ezt az ellentmondást és nehézséget a kagylóba kerülő homokszem jól példázza: ingerlő és bosszantó. Ám az önfejlődés során a bosszantás (a dualitás) gyöngyszemmé válik, és paradox módon a problémás dologból valami értékes jön létre. Minden beavatandónak saját magának kell megteremtenie, kiizzadnia az önfejlődés gyöngyét. Nincs az a vallás, mester, tanító, vagy guru, aki ezt meg tudná tenni helyettetek.
Lehet, hogy túlságosan szimplának tűnik, de tapasztalataink szerint a legerősebb evolúciós katalizátor, a legerősebb rezgésű energiamező, amely az (egyéni és közösségi) átalakulási állapotokon legjobban átsegítő híd, a szív, a ti szívetek.
Legyünk egy kicsit pontosabbak. Ahogy a káoszcsomópontok száma növekszik, a mentális és érzelmi stabilitással szembeni kihívások megsokszorozódnak. Emiatt egyre több ember fog irracionális tudatállapotba kerülni. Az ilyen egyének hajlamosak lesznek önpusztító módon cselekedni. Mivel a bolygó minden élőlényével össze vagytok kapcsolódva, bizonyos mértékig ki lesztek téve mások zavarodottságának.
Így beavatandóként nagy hasznotokra válhat, ha kifejlesztetek magatok körül egy összetartó érzelmi állapotot, amihez időről-időre vissza tudtok térni és újra életre keltitek az általunk pozitív vonzásának nevezett rezgést.
Olyan, mintha létrejönne körülöttetek egy összetartó energia buborék. Képesek lesztek tisztán látni és reagálni a duális világotokban, ugyanakkor a rezgésállapototok védve marad a káosz növekvő szintjének és mások irracionalitásának hatásaitól. Hogy hogyan éred ezt el, tőled függ. Sokféle út létezik ennek megvalósítására. Mi két ilyen módszert ajánlunk.
Az első a egyszerűbb és alapvetőbb, de ez az alapja a fejlettebbnek. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy az ezeket a sorokat olvasók közül sokaknak új az ilyen információ, míg mások nagyon fejlettek. Ezért ajánlunk két technikát.


Az Alapvető Módszer

Az első azoknak szól, akik még nincsenek tisztában saját tudatuk hatalmasságával. A módszer egyszerű, ám ugyanakkor nagyon hatékony is.
Tanácsoljuk, hogy rendszeresen ápoljátok tudatotok ezen kertjét.
A megvalósításhoz helyezd magad a hála és megbecsülés érzésébe, anélkül, hogy bármi okod lenne rá, hogy így tégy. Más szavakkal, nem kell keresned valamit a környezetedben, amit megbecsülsz, vagy amiért hálás vagy. Mindössze belépsz ebbe a rezgésállapotba, csupán azért, mert így döntesz.
Ez a rezgésállapot az elmében, a testben összetartást hoz létre. Ez egyfajta mentális/érzelmi felemelkedés, ami kiegyensúlyozza a sok ember által megtapasztalt lefelé vezető spirált.
Azt javasoljuk, hogy naponta többször hozzátok létre ezt az érzelmi állapotot. Egy két perc már elegendő. Ebbe a mezőbe történő belépéskor edzed agyad/elméd/tested az összetartó rezgésállapotba való szándék szerinti belépésre. Ez egy nagy segítség és fontos elme képesség lesz, amikor majd a globális átalakulás állapotába egyre jobban belekerültök (a többszörös Káosz Csomópontok megjelenésekor).
Azért segít, mert a többszörös Káosz Csomópontok bomlasztó hatásúak.
Sokatok fog egyre nagyobb mértékű lehetőséget látni a csalódottságra. Ennek az az oka, hogy a cselekedetek nem az előre elvárt eredményeket fogják létrehozni. Még az szellemi képességekkel bőven megáldottak és a szándék mesterei is akadályokba és nem várt nehézségekbe ütköznek. Ennek oka nem ti vagytok, hanem inkább mások cselekvése, vagy éppen nem-cselekvése, valamint a világotokban megszaporodó kaotikus események nem várt eredményei az ok. Így, amikor úgymond az elmétek határán jártok, amennyiben begyakoroltátok a hála és az öröm pozitívat vonzó rezgésállapotát, most felhasználhatjátok, hogy megakadályozzátok saját érzelmi zavarodottságotokat. Másként, ha az érzelmi stressz hatására összeomlasz, a tömeghisztéria fertőzése sokkal valószínűbben ér el.
Gondolj úgy erre a technikára, mint egy mentőövre. Bizonyos módon passzív, csupán benne tartózkodsz, és létrehoz egy olyan rezgésű mezőt, ami természeténél fogva érzelmileg és spirituálisan megvéd.


A Fejlett Módszer

A második módszert azoknak ajánljuk, akik közületek nagyobb tapasztalattal rendelkeznek belső világaitokkal.
A módszer első részét már megbeszéltük az Eksztázis é a Szív című üzenetünkben.
A módszer a fizikai szívre való koncentrálást alkalmazza, nem pedig a szívcsakrára. A fizikai szívre való figyelemösszpontosítás során a hála és a megbecsülés állapotába lépsz (ahogy az előző módszernél is).
Ha elég sokáig összpontosítasz a tudatod a fizikai szívre, miközben a hála, vagy a megbecsülést érzed ennek hatására létrejön a boldogság, vagy az eksztázis.
Amikor a boldogság, vagy az eksztázis állapotában vagy, tudatos leszel a testedben és a környezetedben lévő atomok közötti térre. A mentális figyelem ilyen megváltozását az a kvantum-tény teszi lehetővé, hogy az anyag 99 százaléka tér.
Nyilvánvalóan a testedben és a környezetedben levő atomok közötti teret az idegrendszer korlátai miatt nem a fizikai érzékszerveiddel fogod fel. A tudatod nem helyhezkötött része képes megtapasztalni ezt a teret, mert nem béklyózza a fizikai világ korlátozottsága.
A módszer végső lépése a figyelem további megváltoztatásán alapszik. Amikor tudatossá válsz a testedben és a környezetedben levő térre, egy újabb ellentmondásos tudati mutatványt adsz elő. Az érzett hálát és megbecsülést kiküldöd egyrészt a testedben lévő és a környezetedben levő térbe, másrészt a testedet és a környezetedet alkotó anyagi részecskéknek is.
A figyelemnek a hála és a megbecsülés rezgési állapotában a téren és az anyagon való tartása végül leleplezi lényed testet öltött és testetlen részeit, a lényt, aki a fizikai testen, vagy formán keresztül nyilvánul meg és ezzel egy időben formához nem kötődő tudatosság. A módszer állhatatos használata egyszer csak megnyit számodra egy csodás átjárót, amely a felemelkedés természetének mély megértéséhez vezet.
Azt javasoljuk, hogy a jelenlegi fejlettségednek megfelelő módszert kezdd el használni.
Az első módszer bár egyszerű, nagyon hatékonyan véd az emberi irracionalitás fertőzésétől és a felemelkedő spirál áramlatába juttat, még akkor is, amikor a többiek a lefelé haladó spirálon vannak.
Ha úgy érzed, hogy készen állsz, elkezdheted tanulmányozni a fejlettebb módszert. Ez nem egy maratoni futóverseny, hogy ki éri el leghamarabb a fejlett módszert.
Egy dologra van szükség: tartózkodj az ok nélküli hála és megbecsülés állapotában, amennyit csak lehetséges. Ez az egyszerű rezgési tartomány erős szövetségesed lesz a jelenlegi globális átalakulási folyamatok során.


Összefoglalás

Ahogy az üzenet elején említettük, kritikus átalakulási szakaszba léptetek. Akik nem ismerik a „Tudat átalakulási állapotai” c. korábbi üzenetünket, erősen javasoljuk, hogy pillantson bele.
A Föld felemelkedési folyamata során veszélyes időszakába lép. Valóságotok sok része szemetek előtt fog lejátszódni és sokkal gyorsabban, mint azt valaha is képzeltétek.
Az idő felgyorsulása miatt civilizációtok átalakulása exponenciálisan fog gyorsulni. Világotok „átalakulása” szó szerinti értelemben jelenti a formán túlra emelkedést. Így valóságotok szerkezetei (ide értve mind a gondolatformákat és a hiedelmeket, mind a valóságotok külső megnyilvánulásait) gyors változáson fognak átmenni.
A tudat képlékenyebb állapotára van szükség. Rezgési állapototok védelme életbevágó. Szívszaggató időszakba léptek és rendkívüli összetettsége egyúttal személyes evolúciótok hatalmas lehetőségét is biztosítja.
Úgy hisszük, hogy a Káosz Csomópontok száma és erőssége növekszik, egyre nagyobb polarizáció fog megjelenni az emberek között. Ha azonban elméd és szíved nyitott, még ennek a polarizációnak a során is mély, bensőséges kapcsolatot érezhetsz mások, sőt, akár idegenek iránt is, amikor a másik ember szemébe tekintve meglátod, hogy szintén felismeri a jelen pillanat és a Föld szentségét.
Gondolataink és boldogságunk veletek van.
A Hathorok
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
tomkenyon.com
Fordító: Bagi Ákos/lelekmod.hu
Share To:

Post A Comment: