felemelkedés, fényörvény, Bár sokak számára ellentmondásosnak tűnhet, az idővonalatok - az életetek - csak egy a számos egyidejű lehetőség közül. És lehetséges, sőt, születéstől fogva való jogotok, hogy megváltoztassátok idővonalatokat és az életetekben rejlő lehetőségeket. A kultúrátok, számos okból kifolyólag, elhitette veletek, hogy egy idővonalra vagytok korlátozva. / Az idõvonal-ugrás művészete ~ Hathorok, Hathorok üzenetei, hírek, Káosz Csomópontok, közvetítések, spiritualitás, szeretet, Tom Kenyon, idővonal

Bár sokak számára ellentmondásosnak tűnhet, az idővonalatok - az életetek - csak egy a számos egyidejű lehetőség közül. És lehetséges, sőt, születéstől fogva való jogotok, hogy megváltoztassátok idővonalatokat és az életetekben rejlő lehetőségeket.
A kultúrátok, számos okból kifolyólag, elhitette veletek, hogy egy idővonalra vagytok korlátozva. Ebben az üzenetünkben arra vállalkozunk, hogy megosszuk veletek az idővonalakkal kapcsolatos tudásunkat, és azt, hogyan lehet megváltoztatni ezeket.
Ha a kaotikus események sokasodnak, mindig több idővonal fut össze. Mivel a bolygótok belépett egy Káosz Csomópontba és a káosz egyre magasabb szintjeit tapasztalja meg, az általunk időcsomópontnak nevezett események is sokasodnak. / Kapcsolódó: Hathorok: Káoszcsomópontok /

Időcsomópontok két, vagy több idővonal összefutásakor alakulnak ki. Közelségükből adódóan időnként rezgés-hatások lépnek fel, amikor az egyik idővonal valósága átszivárog, vagyis fizikailag érzékelhetővé válik a másik idővonalon lévők számára. Az erős idővonalak szó szerint befolyásolhatják a másik idővonal lehetőségeit és/vagy valószínűségeit egy időcsomópontban.
Ezek az evolúciós ugrópontok a felgyorsított fejlődés óriási lehetőségeit rejtik magukban, ha tudjátok, hogyan használjátok ki őket. A bolygótokon bekövetkező események képlékeny volta miatt több időcsomópont alakul ki. Ez egy nagyon bonyolult és összetett dolog, amit mi megpróbáljuk lebontani a legapróbb részletig, mert úgy hisszük, ez az információ életbevágóan fontos azok számára, akik belekezdtek a felemelkedési folyamatba, továbbá a puszta túlélés miatt is. Először fordítsuk figyelmünket az összképre, majd pedig az általunk javasolt egyéni stratégiákra.

Háttér

A bolygótok a teljes átalakulás határán lebeg. Ez az átalakulás sokféle formában kifejeződhet és ti —a közösség— lesztek azok, akik kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásoljátok a végeredményt.
Vannak a lehetséges kimenetelek között olyanok, melyek beteljesítik a bolygó pusztulásáról és megtisztulásáról szóló jóslatokat. Más idővonalak, más kifejeződések, más kimenetelt mutatnak. Egy hirtelen, nem várt ugrás az emberi tudatosságban térdre kényszerítheti az Irányítókat, akik eddig oly negatívan befolyásolták a sorsotokat. És több száz lehetséges másik idővonal van e két véglet között. Vannak olyan érdekszövetkezetek a társadalmatokban, amelyek az kívánják, hogy maradjatok ebben a hipnotizált állapotban, vagyis, hogy továbbra is abban az illúzióban higgyetek, hogy egy idővonalra vagytok korlátozva, egy életet tapasztalhattok meg, mivel ezt ők is így hiszik.
De természetetektől fogva megvan az a képességetek, hogy idővonalat és lehetőségeket váltsatok bármilyen esemény bekövetkezésekor —legyen ez egyéni vagy közösségi. Mi nem mondjuk, hogy ez „pozitív”. Azt mondjuk, hogy ez tény tekintettel a fejlődési képességeitekre. Majd elválik, hogy kollektíven el tudjátok-e érni ezt a képességet vagy sem, de a beavatott útja az, hogy fölfelé, a legmagasabb képességekre törekedjen függetlenül attól, hogy mi történik, vagy nem történik körülötte.
A mi nézőpontunkból a közös sorsotok az egyéni választásaitok összegzése, amiről ti, személyenként, döntötök. Ehhez járulnak az evolúciós és földi erők, messze túl a ti és embertársaitok befolyásolási képességein. Ebben az erő kombinációban vannak kozmikus energia minták és a naprendszereteken túlról származó szándékok is, mivel egy összetett kozmikus mátrix, az univerzumotok részei vagytok.
Ha metaforát akarnánk használni, azt mondhatnánk, hogy ti, az emberiség egy hatalmas óceánjárón vagytok. De sokan közületek alszanak és valaki olyan áll a hajó kormányánál, akinek nem kellene ott lennie. Sok történelmi és történelmen túli okból kifolyólag, melyeket itt nem részletezünk, számos lény irányította már ezt a hajót.
De a szerencse forgandó. Egyre többen kelnek fel közületek, bár néhányan még félálomban tántorognak a fedélzeten, ahogy a viharos időjárást figyelik —amint a világuk a szemük előtt változik meg. Az Irányítók tudják, hogy sokan felébrednek közületek —számukra túl sokan is.
Tényleg érdekes időkben éltek!
A jelenlegi ökológiai helyzet a Mexikói Öbölben jó példája a többszörös idővonalaknak. Annak ellenére, hogy a média mindent megtesz, hogy eltusolja a dolgot, sokan érzik, milyen szörnyű a helyzet és tényleg vannak nehézségek a Mexikói Öböl területén a felszín alatt szó szerinti és átvitt értelemben is.
Korábbi üzenetünkben jeleztük ennek az eseménynek számos lehetséges idővonalát. Az, hogy a lehetséges idővonalak közül melyik jelenik meg a háromdimenziós valóságban nincsen kőbe vésve, hanem egy változtatható esemény vagy végeredmény. Ebben az üzenetben azt szeretnénk elmagyarázni, hogyan tudtok, egyénileg, átugrani egyik idővonalról egy másikra egy pillanat alatt. Ebből előrevetíthető, hogy a civilizációtok is képes idővonalat ugrani, de ezt a témát hagyjuk máskorra.
Egyelőre az egyénekre szeretnénk fordítani a figyelmünket, hogy hogyan tudtok átugrani egy katasztrofális idővonalról —egy nemkívánt végeredményről— valami jóindulatú, életbarát és fejlődési lehetőségekkel teli másikra.
A félreértések elkerülése végett, vannak technológiai formái az idővonal-ugrásnak, de az itt átadott információnk az emberi tudatossággal foglalkozik és azzal, hogyan tudtok a saját tudatosságotok és szándékotok erejénél fogva ugrani az idővonalak között. Ehhez a kísérlethez már a saját természetetekben rendelkeztek a két legnagyobb kinccsel —a szuverén akarattal (hogy válasszatok) és az érzés képességével. Ez a kettő, megfelelően kombinálva, lehetővé teszi számotokra, hogy kívánságotok szerint ugráljatok az idővonalak között, és társteremtői legyetek a valóságotoknak ahelyett, hogy gyalogok lennétek egy sakktáblán.

Az alapelv

Az idővonal-ugrás alapelve magában foglalja a szándékosság néhány fontos területének koordinálását.
1) Meghatározzátok az idővonalat, amire át szeretnétek térni.
2) Módosítjátok rezgéseteket, hogy megfeleljen ennek az idővonalnak.
3) Megszilárdítjátok ezt a rezgést, hogy ne ingadozzon.
4) Cselekedtek az új idővonal kifejeződése szerint.
5) Kitartás.
Az ötödik stádiumban meg kell tartanotok a választott új idővonalnak megfelelő rezgést, az új idővonalnak megfelelő választásokkal és kitartani emellett akkor is, ha érzékelésetek ezzel ellenkező.
A kitartás utolsó fázisa azért fontos, mert a jelenlegi idővonalatok a hiedelmeitek és szándékaitok összegzése. Ezen hiedelmek és szándékok erősségétől függően lehetséges, hogy rengeteg energiát kell gyűjtenetek ahhoz, hogy legyőzzétek életetek beidegződött mintázatait.
Az információ, amit megosztunk veletek használható arra, hogy megcélozzatok bármilyen idővonalat vagy élethelyzetet, a legvilágiasabb szituációig. De ebben az üzenetben az idővonal-ugrás módszerét inkább a felemelkedési folyamattal összefüggésben adjuk meg, s elmondjuk, hogyan tudtok áttérni egy másik idővonalra annak a kultúrának az idővonalához képest, amelyben jelenleg éltek.
Sokak számára ez egy forradalmi gondolat, de számunkra ez a természetetek egyszerű igazsága. Teremtő istenek és istennők vagytok, és az információ, amit megosztunk veletek születésetektől való jogotok. Azzal a várakozással és reménnyel adjuk át ezt nektek, hogy sokan fogtok idővonalat ugrani, elfordítjátok a hajót, amin utaztok és biztonságos és sikeres vizekre vezetitek.
Ennyit a metaforákról, lássuk hát az idővonal-ugrás csínját-bínját.

Felemelkedés

A felemelkedési folyamat a mi számunkra, a második test, a KA energizálását jelenti, ezáltal emelkedik a rezgésszintje és több fényt bocsájt ki, végül SAHU-vá Halhatatlan Energiatestté válik. Sok féleképpen emelheti valaki a KA-ja rezgésszintjét. A legtöbb spirituális hagyománynak megvan a saját módszere a rezgésszint emelésére, sajnos sokat ezek közül elrejtenek a dogmák, tabuk és őszintén szólva olyan gondolatformák interferencia mintái, melyet azok hoztak létre, akik nem kívánták és nem kívánják a szabadságotokat, mivel a rabságotokból húznak hasznot.
És igen, szomorú, hogy ezt kell mondani, de néhány spirituális tradíciótok —és különösen a vallásaitok— alattomos csapdák, és ahogy a saját lényetek felemelkedése által egyre magasabb szintre kerültök, el kell különítenetek az igazságot a hamisságtól. Csak ti tudjátok vállalni ezt a feladatot, mert ez szükséges a tökéletes tudás megszerzéséhez. Ez magának a tudatosságnak a határa azok számára, akik lényük felemelkedését választották. ők lesznek az igazság mesterei és nem hagyják abba a hamisság keresését a valóságban. ők nem a dogmák rabszolgái. ők nem hajolnak meg senki más, csak a saját istenségük előtt.
Energetikai szempontból a felemelkedési folyamat akkor kezdődik, amikor az életerőtök, amit az ókori egyiptomiak Sekhem-nek neveztek, elkezd felszállni a Dzsed-en, a csakrák szent útján. Mindez a felemelkedés legegyszerűbb formájában. Ez a tudatosság kiterjesztése. Ahogy az életerő behatol a magasabb agyi központokba, és ahogy a KA-tok energizálódik, a felemelkedés másik fázisába értek. Ebben a fázisban elkezditek anyagcserétekben átalakítani a fényt. A fény alatt a spirituális fényt értjük, ami a spirituális világban létezik. Ez a fény táplálja a KA testet és növeli rezgésszintjét. Amikor a KA test rezgése egy bizonyos amplitúdót, vagy rezgés-erősséget elér ingadozás nélkül, begyújtja egyfajta éteri tűz, amely átalakítja a SAHU-vá, a Halhatatlan Energiatestté. Ez tekinthető a felemelkedés e formája végső állomásának. De amit szeretnénk nagyon világossá tenni az az, hogy minden elmozdulás ami felfelé irányú a tudatosságban és az életerő minden elmozdulása a Dzsedben felfelé, függetlenül az alkalmazott módszertől, része a felemelkedési folyamatnak.
Most szeretnénk ismertetni néhány alapfogalmat és tréning stratégiát, melyek az idővonal-ugrás alapmódszerét alkotják. Ezután a figyelmünket arra fordítjuk, hogyan tudtok új lehetőségeket teremteni magatoknak, még látszólag nagy nehézségek közepette is. És legfontosabb lépésként, felfedezünk egy jelentős evolúciós lehetőséget, amely a jelenlegi idő csomópontotokban létezik.
Az első feladat, amivel szembe kell néznetek, ha egy másik idővonalra akartok ugrani, az a félelem felsőbbrendűsége. A legtöbb ember fél az ismeretlentől, de van ebben egy sokkal alattomosabb elem is. Az Irányítók, akik irányítani akarják a sorsotokat, és hasznot akarnak húzni belőle, mesterei a félelem kivetítésének és a médián keresztül próbálják hipnózis és agymosás segítségével elhitetni a tömegekkel, hogy sok félnivalójuk van. És mi közben valóban van némi ok a félelemre, a magasabb igazság nem mutatkozik meg.
A magasabb igazság, ahogy mi látjuk, az a ti képességetek arra, hogy meg tudjátok változtatni a valóságotokat, s az a veletek született képesség, hogy felhasználva a két kincseteket, a szuverén akaratot és az érzés képességét más idővonalakra tudtok eljutni. Ezt most elmondjuk részletesen.
Mint korábban említettük, az a fajta felemelkedés, amiről mi beszélünk, az életerőtök egyszerű elmozdulásával kezdődik a dzsedben, vagy a gerincvelőben, és a magasabb agyközpontok felé tart. Amint ez megtörténik a KA testetek energia kerekei, a csakrák új módon aktiválódnak. Ez új lehetőségekre, új felismerésekre, újfajta inspirációra és kreativitásra nyit ablakot. De ha a tudatosságot megbénítja a félelem, bezárva tartják az alsóbb központok, a túlélés, szex és hatalom ösztönei.
Számos történelmi és történelmen túli okból kifolyólag, mint ahogyan arra már utaltunk, voltak és vannak olyanok, akik arra szövetkeztek, hogy az emberiséget az alacsonyabb központok szintjén tartsák és fenntartsák a félelmet, mint a sors irányításának eszközét. Ezért minden mester számára, aki a felfelé vezető utat választja, az első nehézség, amellyel szembe kell néznie, az a Félelem Völgye — azaz illető kultúrája által kivetített gondolatformák. Ezután át kell haladnotok a korlátoltság kapuján, amely megakadályozza, hogy felismerjétek a hazugságokat, melyeket a legszentebb vallásaitok is fenntartanak.
De tegyük fel, hogy megvan bennetek a bátorság és lelkierő, hogy vállalkozzatok erre az átkelésre, és mondjuk, a példa kedvéért, hogy egy jótékony idővonalat választottatok: a szeretetet. Így térhettek át erre, és ne feledjétek, hogy ugyanez az elv vonatkozik bármely más idővonalra is, amelyet magatoknak alkottok.

Felkészülés és gyakorlás

Az első lépés, hogy azonosítsátok azt az idővonalat, amelyet meg kívántok alkotni, amelyben élni szeretnétek. Ebben az esetben az idővonal a szeretet. A második lépés, hogy arra a rezgésszintre kerültök, amely megfelel az idővonalnak. Ebben az esetben ez a szeretet érzése, vagyis ezt az érzést kell fenntartanotok, amennyire csak tudjátok. Így szeretetet sugároztok mások és magatok felé is.
A harmadik lépés a rezgésszint megszilárdítása, hogy ne ingadozzon. Ez fontos szempont az idővonal-ugrásban, mert a régi rezgési állapotnak saját élete van. Pusztán az, hogy létrehoztatok egy új idővonalat és ennek megfelelő rezgésszintre kerültetek még nem garantálja, hogy az idővonal megjelenik vagy folytatódni fog. Meg kell szilárdítani az elért rezgésszintet, mert ez tartja fenn a kapcsolatot az új idővonallal.
Az első két lépéshez a szuverén akaratok kell. Kiválasztotok egy idővonalat, amelyet meg szeretnétek tapasztalni. Kiválasztotok egy ennek az idővonalnak megfelelő rezgésszintet. És a harmadik lépésben —a rezgésszint megszilárdításánál— a természetetek második kincsét használjátok, az érzés képességét.
Átérezvén azt a rezgésszintet, amelyben lenni szeretnétek, megerősítitek azt. És ha ezzel egyező érzelmi állapotba kerültök például a megbecsülés vagy a hála érzésén keresztül, meggyorsíthatjátok a megszületését.
Az új idővonal megbecsülése, vagy az iránta érzett hála oly módokon katalizálja annak valóságát, ami megrémíti az elmét. Így történik, hogy a természet két kincse összekapcsolódik ebben a három lépésben. A következő lépéshez ismét a szuverén akarat kell. Kitartónak kell lennetek, meg kell tartanotok az új idővonal vízióját és a rezgésszintjét függetlenül attól, mit mondanak az érzékeitek. Ezen a ponton buknak el sokan.
Az új idővonal megjelenéséhez a háromdimenziós valóságban összegyűjtött energia kell. Ha megtartjátok az új idővonal vízióját, a megfelelő rezgésszinttel (érzéssel) és közben hálával azért, jelezvén, hogy már létezik, energiát tudtok gyűjteni.
A feladat itt az, hogy hűek legyetek a víziótokhoz miközben figyeltek arra, amit a jelenlegi valóságotok mutat. Ez nem tettetés. Hanem szembenézés a valóság jelenlegi formájával és párhuzamosan fenntartani egy magasabb víziót. Más szóval élitek az életeteket a jelenlegi valóságban, míg párhuzamosan fenntartjátok egy másik élet vízióját. Ez a művészet.
A példánkhoz visszatérve, ha olyan életet szeretnétek teremteni, amelyben több a szeretet, arra a rezgésszintre kell kerülnötök azáltal, hogy szeretetet sugároztok mások felé. Ha még arra is képesek lennétek, hogy hálát érezzetek ez iránt a rezgésszint iránt, az meggyorsítaná az új idővonal létrehozását.
A valóságban lesz egy olyan időszak, amikor felismeritek, hogy nem mindenki képes szeretetet adni, és kapni sem. A víziótokat ekkor finomítani fogják az élet valóságai; a tudatosságotok természetes módon érik meg, amint a jelenlegi idővonalatok tényeivel foglalkoztok, miközben az új idővonalatok születőben van.
Ennek az előrehaladásnak az egyik eredménye az lesz, hogy mestereivé váltok a szeretetnek és annak, hogyan bánjatok az olyanokkal, akik nem tudnak erre a rezgésszintre eljutni. Végeredményben egy olyan életet fogtok megtapasztalni, ahol több a szeretet, több ember fejezi ki ezt irántatok, és ti irántuk. És amikor olyannal találkoztok, aki erre nem képes, kapcsolatba tudtok vele kerülni anélkül, hogy ezt saját magatokban elveszítenétek.
Így alapoznátok meg az új idővonalat és egy új valóságot magatoknak.
Most térjünk vissza a kollektív idővonalra.
Amint korábban említettük, az időcsomópontok olyan elágazási pontok, ahol több idővonal fut össze, és át tudtok ugrani egyikről a másikra, ha tudjátok, hogyan kell. Az előzőekben elmondtuk az alapelvet, ami az egyéni idővonalakra vonatkozik. Most lássuk, hogyan lehet átugrani egy, adott közösség idővonalától eltérő idővonalra.
Bár ellentmondásosnak tűnhet, lehetséges egy másik idővonalon élni és más élettapasztalatot szerezni, mint a körülöttetek élők.
Mondjuk el ezt most más szavakkal. Lehetséges a mennyországban élni, miközben mások gyötrődnek. A tudatosság legmélyebb szintjein ez egyszerűen választás kérdése.
Felismertük, hogy benneteket a múltban és a jelenben is olyan erők manipulálnak, amelyek rabságban akarnak tartani. A mi célunk ebben az üzenetben az, hogy megadjuk nektek a kulcsot, hogy kiugorhassatok ebből a rabságból, és ne ragaszkodjatok annak történelméhez, és személyeihez. Mivel valójában az igazi Irányítók számotokra láthatatlanok, ők a Bábjátékosok.
Amint a kaotikus események fokozódnak sok lehetőségetek lesz idővonalat ugrani. Az a javaslatunk, hogy ne feledjétek a korábban megbeszélt lépéseket. Lehet, hogy úgy fogjátok kipróbálni ezt a módszert, hogy kísérletet végeztek. Válasszatok valamit, amit szeretnétek a valós életetekben megjeleníteni, használjátok az elmondott lépéseket és meglátjátok, mit tudtok létrehozni.

Fizikai és spirituális túlélés

Sokkal fontosabb következmény miatt adjuk át ezt az üzenetet, mintsem hogy személyes vágyakat alkossunk. Ez a “következmény” szó szerint a túlélésetekkel kapcsolatos, mind fizikai, mind spirituális értelemben.
Ahogy a kaotikus események fokozódnak, az intuíciós képességetek fontosabb lesz, mint valaha.
Néhányan “púpok”-nak hívják. Anélkül, hogy tudnátok hogy, honnan tudjátok, hirtelen tudjátok, mit kell tennetek egy adott helyzetben.
Így működik az intuíció. Ezekben a pillanatokban egy találkozási pontban vagytok —egy idő csomópontban— ahol más idővonalra és más következményre tudtok áttérni.
Az intuitív fogékonyság növekedése fémjelzi a személyes felemelkedést, a tudatosság szintjének emelkedését. Egy fejlettebb intuíciónak nyilvánvalóak előnyei vannak a fizikai túlélés szempontjából.
Egy perccel ezelőtt mondtunk valamit, ami ellentmondásos lehet néhányak számára. Azt mondtuk, hogy az idővonal-ugrásnak mind a fizikai, mind a spirituális túlélés szempontjából vannak előnyei.
Itt arra gondolunk, hogy egy másik idővonalra, másik kimenetelre való ugrás képessége bizonyos helyzetekben a fizikai túlélést segítheti. A spirituális túlélés alatt azt értjük, hogy a spirituális felébredésetek is fenyegetve van. Ha elveszítitek a saját igazságotok nyomát, ha elveszítitek a két kincset, mely a természetetekben rejlik —a szuverén akaratotokat és az érzés képességét— akkor spirituálisan veszélyben vagytok. Ne veszítsétek szem elől ezeket a kincseket magatokban. Amikor a kaotikus események fokozódnak, ahogyan fognak is — mivel ez egy új világ születése—, az Irányítók is megnövelik erejüket. Gyanakodva tekintsetek az agymosásra és minden olyan gondolatformára, mely a szuverén akaratotokat kívánja korlátozni, függetlenül annak eredetétől —még akkor is, ha valamely “szent” vallásotoktól származik.
Minden gondolatforma, amely a választás szuverén akaratát vagy az érzés képességét korlátozza kerülendő, mindegy, hogy szent viseletbe vagy politikai korrektségbe öltözik. Ez életbevágó fontosságú azok számára, akik ezt az utat spirituálisan sértetlenül szeretnék túlélni.
Az idővonalak összetartása és a lehetőségek megváltoztatása
Most fordítsuk figyelmünket ennek az üzenetnek a fő céljára. Minden, amit ez idáig elmondtunk háttér információ volt és javaslatok arra, hogyan eddzétek tudatotokat, hogy idővonalat tudjatok ugrani.
De most figyeljünk azokra a nagyon fontos idővonalakra, amik a teremtésetek nélkül is léteznek. Ezek a létezés egy más rendjét szolgálják. Ezeket nem a személyes választásotok hozza létre. És ezek egymással homlokegyenest ellentétesen léteznek.
Ti, amint már számtalan alkalommal elmondtuk, többszörös idővonalakon és lehetőségek között szimultán léteztek. Az egyik idővonal, amit ti és az emberiség jelen pillanatban megél, beteljesíti a bukásról és a bolygó pusztulásáról szóló jövendöléseket. Ez egy nagyon is valós idővonal. De ez csak egy lehetséges idővonal. Egy konvergencia pontban vagytok, egy idő csomópontban, ahol lehetséges a világvége lehetőségről egy új Földre és egy új fajta létezésre ugrani.
Ez az idővonal, amit mi Új Földnek hívunk nagyon más tapasztalás, mint a jelenlegi valóságotok. Ebben az idővonalban a Földet mélyen megbecsüli és hálával övezi az emberiség, amely megérti és értékeli azt az igazságot, hogy minden élet egymással kölcsönösen össze van kötve.
Itt a Földet nem pusztítják és zsákmányolják ki a profit érdekében —saját ökoszisztémája rovására. A technológiák is megváltoznak az emberi tudatosság felemelkedése által. Elmúlt a jelenlegi kor életveszélyes és pusztító gondolkodásmódja. A háborúk a múlté lettek. Az Irányítók, akik a vallások, a gazdaság és a nemzetközi kapcsolatok manipulálásával negatív hatást gyakoroltak a sorsotokra, lemondtak a hatalmukról. Magát az életet tartják szentnek és az emberiség az anyag szentségének új megértését éli. Nincs háború a Menny és a Föld között ebben az új világban.
Sok mindent mondhatnánk még erről az idővonalról, de reméljük, érzékelitek a különbséget ezen idővonal és aközött, ami végül a bukásba és pusztulásba vezet.
Még egy dolgot szeretnénk elmondani az Új Föld idővonaláról. Ezt a sajátosságot különösen értékeljük. Ezen az új idővonalon a világok közötti fátylak vékonyak és nagyobb kölcsönhatás van az emberek és a hozzánk hasonló intergalaktikus lények között, valamint az általatok úgy nevezett spirituális világokkal.
Itt kell elmondanunk, hogy nincsen szándékunkban vezetni titeket, mert a be nem avatkozásban hiszünk. Nem fogunk beleavatkozni a szabad akaratotokba. Viszont megmutathatjuk nektek, amit látunk.
Az ókori Egyiptomban volt egy istennő, Maat, aki kezében egy mérleget tartott, a halál után a Beavatott szívét a mérleg egyik serpenyőjébe helyezték, a másikba pedig egy madártollat. Ha a szív könnyű volt, mint a pehely (toll) a Beavatottat beengedték a Mennyországba — vagyis a magasabb tudatosság szintjeire. De ha a szív negatívsággal volt terhes, sajnálattal és szomorúsággal, a Beavatottnak vissza kellett térnie az alacsonyabb világokba.
A valóságban az emberiség most találkozik Maattal. Minden ember, aki a bukás, pusztulás és horror idővonalában hisz ehhez a valósághoz járul hozzá. Mindenki, aki valóságosnak tartja az Új Föld idővonalát, ahhoz a valósághoz járul hozzá.
Nem vagytok tehetetlenek ebben a helyzetben. Természetetekben benne van a képesség saját magatok és a bolygó —különösen az emberiség— radikális megváltoztatására. Ha érzitek az Új Föld idővonalának a rezgését és azt választjátok, hogy ebben az új fajta létezésben életek, akkor úgymond hozzáadjátok a súlyotokat és segítetek elbillenteni a mérleget.
Szeretnénk elmondani valamit, amit már korábban is mondtunk, mert életbevágóan fontos. Lehetséges a mennyben élni, miközben a körülöttetek élők gyötrődnek. Ez nem attól függ, hol vagytok időben és térben, hanem a rezgésszintetektől.
Ha érzitek az igazságot abban, amit mondunk és az Új Földhöz tartozást választjátok, akkor köszöntünk titeket egy új idővonalon és egy új sorsban.
Azt javasoljuk, hogy menjetek végig az idővonal-ugrás lépésein, amit korábban elmondtunk és kezdjétek el a nagy kísérletet. Lépjetek be az Új Föld idővonalába és készüljetek fel csodálatos dolgokra.
Végül — hagyjátok, hogy a Föld beszéljen hozzátok. Hagyjátok, hogy ő dédelgessen és átadja nektek a legmélyebb tudását és bölcsességét. Nagyszerű szövetséges lesz az eljövendő változások idején.
Egy következő üzenetben további információkat adunk az idővonal-ugrásról és az Új Földről. De egyelőre reméljük, alapjaiban megértettétek, hogyan lépjetek tovább.
Mint mindig, ilyen nagy nehézségek közepette is, amiket most átéltek, egy magasabb látomást mutatunk nektek, az emberiség családjának. Látjuk rejtett nagyságotokat, bár lehet, hogy ti magatok nem látjátok. Fényt tartunk ebben a sötét órában. Ez csak emlékeztetője annak a nagy fénynek, ami bennetek van. Itt az ideje, hogy felszabadítsátok ezt a fényt. A következő generációk áldottak lesznek felemelkedésetekkel. Így legyen.
Közvetítette: Tom Kenyon
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!tomkenyon.com
Fordító: Bagi Ákos/lelekmod.hu
Share To:

Post A Comment: