Az átadásra kerülő meditáció segítségével a benned lakozó öröklött teremtőerő magasabb szintjeit érheted el és hozzáférhetővé válik a Magasabb Elme, ami a jelenlegi tér-idő korlátok közé szorított tudatossági megtapasztalásodon túl van. A Magasabb Elme, a tudatod interdimenzionális része, az inspiráció, a bölcsesség, a megértés és a kreativitás hatalmas tárháza./ Hathorok: A Belső Kristálypalota és az Amenti Termeinek megnyitása ~ felemelkedés, fényörvény, Hathorok, Hathorok üzenetei, hírek, közvetítések, spiritualitás, szeretet, Tom Kenyon, meditációk,

Az átadásra kerülő meditáció segítségével a benned lakozó öröklött teremtőerő magasabb szintjeit érheted el és hozzáférhetővé válik a Magasabb Elme, ami a jelenlegi tér-idő korlátok közé szorított tudatossági megtapasztalásodon túl van.  A Magasabb Elme, a tudatod interdimenzionális része, az inspiráció, a bölcsesség, a megértés és a kreativitás hatalmas tárháza.
A Belső Kristálypalota a tobozmirigyet jelenti, mert egy része kristályjellegű. Ezek az apró kalcitkristályok piezoelektromos tulajdonságúak (alakváltozásra elektromos impulzust hoznak létre, valamint visszafelé elektromos impulzus hatására megváltoztatják alakjukat. Ezt a jelenséget használjuk ma a pl. a kvarcórákban időmérésre is. A ford.) és reagálnak a fény magasabb birodalmainak hatásaira. A tobozmirigy kristálytulajdonságainak működésbe hozásakor kaput nyitsz meg a Magasabb Elme felé, amely számodra és az egész emberiség számára is egyre több kreativitás, megértés megjelenését teszi lehetővé, valamint az egyéni lét és a társadalom problémáira ad megoldási lehetőségeket.
A meditáció három szakaszból áll.

Az első szakasz

Az első szakasz a szívcsakra aktiválását és a Földdel való, a szívben érzett összerezgéssel elért összekapcsolódást tartalmazza. Ez a szíven keresztüli kapcsolat összeköt a Föld bölcsességével és a bolygó felemelkedésében éppen lejátszódó folyamatokkal. Ezt Érző természeted teszi lehetővé, elsősorban a Föld iránt érzett megbecsülés és hála kinyilvánításakor.
Ez nagyon fontos ebben a meditációban, hiszen a Föld energiája sokkal hatalmasabb, mint a tiéd. Elősegíti egyensúlyban tartani felemelkedési folyamatod során önmagad, valamint hozzákapcsol a Föld felemelkedési folyamatának aktuális eseményeihez.
A meditációnak ebben a szakaszában a figyelmedet a mellkas közepén található szívcsakrádra összpontosítod, miközben hálát és megbecsülést érzel a Föld iránt.
A fejlettségi szinttől függően lesznek, akik ebben a Föld iránt érzett hála és megbecsülés érzésében fognak tartózkodni.
Lesznek olyanok, akik érezni fogják, amint az energiák felőlük a Föld felé áramlanak.
A magas interdimenzionális képességgel rendelkezők pedig magukat a térben/űrben áramolva fogják érezni miközben magasabb nézőpontjukból és/vagy kiterjedt létállapotukból küldik szeretetüket és hálájukat a Földnek.
Ez a szakasz az emberiség közös gondolatformáinak energetikai átalakítása is. Ez a gondolatforma az a hiedelem, hogy az emberiség saját céljaira használhatja, sőt kihasználhatja a Földet, tekintet nélkül arra, hogy miként befolyásolja ez a többi létezőt.
Ezt a gondolatformát el kell távolítani és át kell alakítani, ha, mint emberiség, túl akarjátok élni a rátok váró átjárókat. Amikor pedig a Föld felé érzett hála és megbecsülés érzését külditek ki, ezzel egy időben hozzákapcsoljátok magatokat a Föld felemelkedéséhez, valamint hozzájárultok a „mi vagyunk a Föld urai és irányítói ” rendkívül pusztító gondolatforma átalakításához.
Az Új Földön a kulcs a gondoskodás, minden létforma összekapcsoltságának megértése, valamint a Földnek magának a tisztelete lesz.

A második szakasz 

Miután legalább öt percig tartózkodtál a Föld iránt érzett hála és megbecsülés rezgésében, figyelmedet a fejed közepében található tobozmirigyre irányítod és a Tobozmirigy Hangolást hallgatod.
Ezt az öt percnél valamivel hosszabb hangmeditációt a saját tobozmirigyed kristályszerkezetében megbúvó és nem használt lehetőségeknek aktiválását elősegítendő hoztuk létre.
A hangok a fény birodalmának hullámzásához igazodnak. Finomhangolják a mirigy érzékenységét és érzékelési képességeit. Nagyon hasonló ahhoz, amikor bekapcsolunk egy antennát és a fény magasabb birodalmaira és a korábban említett a Magasabb Elmére hangoljuk,
A teljes meditáció – Hangolás – során figyelmed a fejed közepén, a tobozmirigy területén van. Nincs más dolgod, mint hogy figyelmedet ezen a részen tartsd. Ha elméd elkalandozik, tereld vissza a tobozmirigyre.
Hagyd, hogy a hang berezgesse és aktivizálja agyadnak ezt a részét. Ismétlem: tudatossági szintedtől függően finom, meghatározhatatlan változásokat észlelhetsz ezen a részen. Mások összetett fényalakzatokat tapasztalhatnak. Megint mások önmagukat önmagukon kívülről figyelve az energia tobozmirigyen belüli hullámzását láthatják. Sok másfajta megtapasztalás is lehetséges.
Fontos ebben a szakaszban, hogy ne próbálj megtörténtetni valamit. Csak hagyd, hogy megjelenjen.
Ennek a szakasznak a végén áttérsz a harmadik és egyben végső szakaszba, amit mi az Amenti Termeinek Megnyitásának hívunk.

A harmadik szakasz

Az Amenti Termei kifejezést két értelemben használjuk. Az egyik a kairói Szfinx alatt található éteri információs tárház. A második jelentés a saját Magasabb Elmével való kapcsolódást lehetővé tévő magas rezgési állapot. Ennek a meditációnak a során a második nézőpontot kell fenntartani.
Ez a szakasz lehetővé teszi számodra a közvetlen hozzáférést a Magasabb Elmédhez és annak hatalmas lehetőségeihez. Ebben a részben figyelmedet egy időben – eltérően az előzőekhez képest – többfelé irányítod.
Ezeket most egymás után fogjuk bemutatni. Egyesek egyszerre figyelmüket csupán egy dologra képesek irányítani. Mások képesek egyszerre több figyelmi pontot fenntartani. Csupán annyi pontot tarts fenn egyszerre, amennyire képes vagy.  A módszer gyakorlásával természetesen kifejlődik a képességed tudatod egyszerre több pontra történő irányítására és ott tartására. Az ebbéli képesség használata nagyon hatékony módja az interdimenzionális tudatosság fejlesztésének.
A figyelem első és legfontosabb pontja a BA pontnak hívott terület. Nem itt van a Mennyei Lélek, vagy a Magasabb Én, hanem ez csupán egy energetikai belépési pont. A BA jelenti a Mennyei Lelket és bizonyos szemszögből a Magasabb Ént. Amikor kinyújtod fejed fölé a kezedet, ujjaid találkozásánál található a BA pont. (A meditáció során nem kell magasra emelni a kezed, ez csupán a megértést segíti.)
A meditáció végső szakaszában tudatosságod a BA pontra irányítod és hálát, vagy megbecsülést küldesz önmagad téren és időn kívüli részének. A hálát és megbecsülést elsősorban beáramló a bölcsességért, megértésért, kreativitásért, inspirációért és az előtted álló problémák megoldási lehetőségeiért küldöd.
Ez a rész nagyon fontos ebben a szakaszban. A hála és megbecsülés harmonikusai – rezgési mintázatai – aktiválják a BA-t, Mennyei Lelked, avagy Magasabb Éned.
Azzal, hogy megnyitod a kaput Magasabb Elmédhez, egyúttal megszüntetsz egy, az emberiséget eónok óta gúzsba kötő másik korlátozó gondolatformát.
Ez a gondolatforma pedig nem más, mint hogy el vagy vágva saját isteni mivoltodtól, hogy valamiképpen kevesebb vagy nála és nem vagy méltó saját isteniséged ajándékaira.
Ezt az irányításodra szolgáló gondolatot vallásaid terjesztették és terjesztik. Ez rendkívül korlátozó és pusztító gondolatforma, mert megakadályoz abban, hogy elérd saját bölcsességed, saját spirituális látomásaid, saját abbéli képességed, hogy meg tudod különböztetni az igazat a hamistól, valamint saját abbéli képességeid, hogy saját vágyaid szerint alakítsd saját valóságod.
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire alattomos és kártékony ez a korlátozó gondolatforma, ahogy azt sem tudjuk eléggé kiemelni, hogy mennyire lényeges számodra ennek az új gondolatformának az őrzése (hogy nincs választóvonal önmagad és saját Mennyei Lelked, Magasabb Éned, vagy Isteniséged között) miközben megbecsülést, vagy hálát küldesz a BA-dnak.
Nem kérsz, nem esdekelsz, rimánkodsz, koldulsz, vagy imádkozol Mennyei Lelkedhez, Magasabb Énedhez, vagy egy istenhez. Csupán megnyitsz egy csatornát lényed egy másik része felé.
Ahogy tovább folytatod ezt a szakaszt, megérzed Mennyei lelked válaszát, egy áramlatot, a BA pontból a tobozmirigybe.
Ez a Magasabb Énedből leszálló energia, mely megértéssel teli és megerősíti lényed Testnek és Elmének nevezett részeit. Ezek az erősítések spirituális fény formájában érkeznek. Lehetséges, hogy tudatosan is érzékelni fogod ezt, de az is lehet, hogy nem.
Amikor engeded az energiát a BA pontból továbbra is áramlani, figyelmed a második pontra, a tobozmirigyre is kiterjeszted. Ezzel lehetővé teszed, hogy az energia a Mennyei Lélekből a tobozmirigy kristályszerkezetébe jusson.
Ha képes vagy rá, ezzel egy időben vidd figyelmed a harmadik pontra, a mellkasod közepén levő szívcsakrádra. Így az energia a Mennyei Lélekből, a tobozmirigybe, majd onnan a szívkozpontba áramlik. Ennél a résznél küldj hálát és megbecsülést a Mennyei Lelkednek, a BA-dnak, mint Magasabb Éned megnyilvánulásainak.
Végezetül, akik még fejlettebbek, tudatukat helyezzék a negyedik pontba, magának a Földnek a középpontjába. Így Magasabb Elméd beáramolhat a Mennyei Lelkedből a tobozmirigybe, majd a szívcsakrába, majd le a Föld középpontjába.
Ne nyugtalankodj amiatt, hogy hány pontot vagy képes tartani. Kezdetben elegendő az elsőre, a BA pontra összpontosítás is.
Ahogy már említettük, a meditáció alkalmazása során nyilvánvalóan egyre több pont párhuzamos tudatosítására leszel képes. A meditáció célja saját interdimenzionális természetedben rejlő, eddig nem használt lehetőségek és képességek aktiválása és saját Magasabb Elmédhez való közvetlen hozzáférés elérése. Ez életedbe új felismeréseket, új megértéseket, újfajta inspirációt fog hozni és új kreatív megoldásokat fog adni az előtted álló problémák megoldására (mind személyes, mind kollektív értelemben).
Annak a ténynek köszönhetően, hogy minden élettel össze vagy kapcsolódva, amikor saját Magasabb Elméd lehetőségeit megnyitod, akkor ezzel segíted embertársaidat is ugyanennek megvalósításában.

Összefoglalás

A Belső Kristálypalota és az Amenti Temeinek Megnyitása nevű meditáció mintegy 15 percet vesz igénybe. Az első öt percben megbecsülést és hálát küldesz a Földnek, megértve, hogy egy gondolatformát erősítesz és hozzáadod azt a bolygó rácsrendszeréhez, annak a pusztító gondolatformának az ellensúlyaként, miszerint az emberiség Föld birtoklója, ura és parancsolója. Ezt az ártalmas gondolatformát újra cserélitek, amely már azt mondja, hogy az emberek társteremtői és egyszersmind gondozói a Földnek és élővilágának.
Miután legalább öt percet töltöttél a Föld iránt érzett hála, vagy megbecsülés érzésében, áttérsz a valamivel több, mint ötperces szakaszra. Ekkor meghallgatod a Tobozmirigy Hangolást. Hagyod, hogy a hangok hassanak, miközben figyelmed a fejed középpontjára irányítod.
A szintén ötperces harmadik szakaszban figyelmed a fejed feletti BA pontra kerül. Ebben a szakaszban hálát és megbecsülést küldesz a Mennyei Lelkednek, a Magasabb Énednek, megnyitva ezzel egy csatornát a Magasabb Elme felé. Eközben megérted, hogy nem csak kapcsolatot építesz ki önmagad magasabb részeivel, hanem egyúttal átalakítod az emberiség egy másik negatív gondolatmintáját is.
Ez a gondolatforma arról szól, hogy kevesebb vagy, mint saját isteni mivoltod, hogy méltatlan vagy közvetlen kapcsolatra, sőt közvetítőre van szükséged. Mi úgy látjuk, hogy nincs szükséged sem személyre, entitásra, szervezetre, hogy közvetítsen közted és Magasabb Önmagad, saját Isteni Mivoltod, saját Isteni Lényed között.
Ebben a szakaszban lehetővé teszed, hogy a Mennyei Lelkeden, Magasabb Éneden keresztül elérd Magasabb Elmédet és innen energiát áramoltass a tobozmirigyedbe. Ha képes vagy egyszerre több pontra is irányítani figyelmedet, eljuttathatod a mellkasod közepén levő szívcsakrádba, majd innen a Föld középpontjába is.
A meditáció időzítése egyszerre kedvező és ugyanakkor rendkívüli is. A Föld felemelkedésének kritikus szakaszában vagytok.
Nem vagy tehetetlen a körülötted egyre növekvő káosz közepette sem.
Messze nem.
A benned rejlő erőd, hatalmad és képességeid ugrásra készen várják parancsaid.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
tomkenyon.com
Fordító: Bagi Ákos/lelekmod.hu
Share To:

Post A Comment: