A felemelkedés a cél ezen a bolygón. Eljön az idő, amikor a Földön élő minden ember csak ilyen módon távozik majd el innen. Amikor felszállsz a Földről, más helyekre mész. Megmutatod magadnak és a faj többi tagjának, hogy a test, ez a sűrű és kényelmetlennek tűnő valami valójában egy isteni rendezés eredménye, és te tudatos tudattal mindent megtehetsz vele, amit csak akarsz. Mindent. / Hajnalhozók: Eretnekek ~ fényörvény, galaktikus föderáció, galaktikus üzenetek, GF, hajnalhozók, hírek, plejádi tanítások, plejádiak, üzenetek,

A hatvanas évek a felkészülés időszaka volt. Akkor volt az első ébredésetek, megtapasztalhattátok, hogy új paradigmák születhetnek. Abban az évtizedben elkülönítettétek magatokat az előző generációk értékrendjétől. A hatvanas évek tele voltak eseményekkel, mint például a békemozgalom, vagy a testiség kifejezhetőségének a mozgalma, ami arra ösztönzött, hogy nézzétek meg a testeteket, fogadjátok el, és teljes tudatossággal éljétek át a szexet - levetett ruhával, nem különböző ruharétegek között és alatt matatva, ahogy a korábbi generációk tették. Megszületett a tudatosság, felébredt a béke és szabadság eszméje. Ez volt az óvoda.

A kilencvenes években jött el az idő, amikor a szellemiség mozgalmát kell elhozni az egész bolygóra - nem csak egy-egy kis területre. A teljes Föld ébredezik. Mi beutazzuk a planétát és elmondhatjuk, hogy a világ minden sarkában megtalálhatók a hozzátok hasonló emberek. Az általatok képviselt fénycsapat odafigyelt arra, hogy minden bázist feltöltsön, mert a fénnyel dolgozók mindenhol ott vannak. Hazaérkeztél.

A szellemiséget célzó mozgalom a materializmustól távolodás mozgalma. Az elmúlt néhány évben sok ember szállt le mélyen a testébe, gyógyította a szervezetét, test- és szellemgyakorlatokat végzett, és nagyon szép alakot formált magának. Ez csak az előkészület volt a Lélekkel való egyesüléshez. A Lélek birodalma nagyon izgalmas. Sokkal rugalmasabb: el lehet utazni más helyekre, nagy kalandokat lehet megélni, és nincsenek korlátok. A fizikai valóság azért annyira nyomasztó számotokra, mert szőröstül-bőröstül bevettétek a korlátairól szóló mesét. Azért hittétek el, mert vállaltátok, hogy így tesztek. Tervetek része volt, hogy elhiszitek ezeket a korlátokat, hogy kapcsolatba kerülhessetek azokkal, akik nem tudnak a fényről és elfogadták a korlátokat egész életükre. Meg fogjátok változtatni a bolygót elektromágnesesen - szinte újrahuzalozzátok -, hogy ezek a többiek újra csatlakozni tudjanak. Ezt csak úgy tudjátok véghezvinni, ha tisztában vagytok vele, hol tartanak a fejlődésben.

Ha nyitott memóriabankkal jöttetek volna ide, nem akartatok volna maradni, vagy mostanra már nem lennétek képesek rá, hogy megértsétek a többieket. Alámerültetek tehát egy társadalomba, amely nem ismerte a fényt. Elfelejtettétek saját fényeteket - vagy csak halványan emlékeztetek rá -azért, hogy értsétek azt a világot. Eljött az ideje, hogy annak a társadalomnak a világát egyesítsétek az általatok képviselt fény és Lélek többdimenziós világával úgy, hogy a bolygó értékei és tervei teljesen megváltozzanak.

Az eretnekek mindig megelőzik korukat. A bolygóra érkező eretnek eszmék egy későbbi időpontban mindig nagyszerűnek bizonyultak. Legyetek tehát bátrak akkor is, ha úgy tűnik, mintha ezeket az eszméket kinevetnék. Nem szabad elfelejtenetek, hogy a fizikai valóságon túli birodalmakban sokan dolgoznak azon, hogy segítsenek benneteket. És igaz, hogy minden egyes embernek megvan a maga programja és terve, amely szerint fejlődnie kell, egyben egy globális program és egy globális tudat részei is vagytok. Ezt a globális programot indítjátok most el - ébresztgetitek a többieket.

Hullámokban fogtok felébredni, ahogy az egyes emberek megtanulják az információt hordozni és továbbadni. Káoszhoz vezetne, ha mindenki egyszerre ébredne fel. Akkor ébredtek fel, amikor már képesek vagytok rá, hogy kezeljétek a világosságot, hiszen ha olyan helyre kerül a fény, ahol nem tudnak vele mit kezdeni, kiég a biztosíték. Ha nincsenek összehangolva az elektromos áramlatok, a test elpusztulhat. Látni fogjátok. Idegrendszeri megbetegedések és memóriazavarok árasztják el a bolygót, mert az emberek nem lesznek képesek arra, hogy kezeljék az energiát. Megrémülnek tőle. Saját többdimenziós lényüket felfedezve azt hiszik majd, hogy megőrültek. Megszállottan próbálják majd eltitkolni őrültségüket férjük, feleségük vagy gyermekeik előtt. Az emberek tébolyba kergetik magukat ezzel az energiával, mert nem értik majd meg.

Hadd hívjuk fel újra a figyelmeteket arra, hogy az idegrendszer a kulcs az ősi szemetek megnyitásához, ahhoz, hogy lássatok és tudjátok, kik vagytok, honnan jöttetek és hová mentek. Az idegrendszer lépteti be az elektromos áramot a testbe, s alakítja át a magas energiát. Azután beilleszti a testbe és elindítja a szervezetet, hogy fejlődjön és táplálkozzon ezzel a magas energiával, ami nem más, mint a tudat. Szó szerint ez történik most.

Olyan ez, mintha egy újszülött csecsemőt olyan tápszerrel etetnél, amitől az egynapos csecsemő egy év alatt harmincéves felnőtté válik. Valami ilyesmi történik veletek a következő húsz esztendőben. Az újszülött csecsemő egy év alatt harmincévessé válik. Csak gondolj bele, mit kell tennie annak a gyereknek, mi mindent kell a testének magába fogadnia ahhoz, hogy ilyen tempóban fejlődjön. Gondolj a szervekre, a funkciókra, a hormonokra.

Mivel elkötelezett fényhordozók vagytok, auramezőtökön van egy lyuk. A fénynyaláb készíti ezt a nyílást, hogy az őrök lejöhessenek, és a kapu őreiként mindig megmondják, mennyi energia kezelésére vagy képes. Még ha az eszed, az intellektusod, az éned azt is mondaná: - még, még még ! -, a kapu őrei tudják, hogy nem veszíthetnek el, hiszen a fény hordozója vagy, és végre kell hajtanod egy bizonyos feladatot. Kivéve persze, ha saját személyes elpusztításod a célod, és a legmagasabb akaratnak nevezett lényeget feledve a saját akaratodat követed.

Az idegrendszer fejlődése a testen belüli sztrádán csak olyan tempóban haladhat, amilyen ütemben fel tudod dolgozni a rajta keresztül a sejtekbe áramló adatot. Sokan még mindig a lényetek bizonyos pontjain lévő sötét barlangokat takarítjátok. Ezek a barlangok származhatnak ebből az életből - visszanyúlhatnak a gyermekkorba -, de néhány ember esetében származhatnak korábbi életekből is. Sokan már huszonöt-harminc éve vagytok úton, mások nemrég csatlakoztak útitársul. Nem mindenkinek van szüksége ugyanannyi időre. Azok az útmutatók, akik már harminc éve járják ezt az utat. Felállítanak egy bizonyos vibrációs frekvenciát, amit az újonnan csatlakozók érzékelnek. Az új belépőknek nem kell elindulniuk, hogy új frekvenciát keressenek és fedezzenek fel; a térkép már elkészült, és a test el tudja olvasni.

Szükségetek van egymásra. Elengedhetetlen, hogy tökéletes egységben dolgozzatok. Ha nem dolgoztok egységben, újra és újra előidézitek Atlantisz és az összes többi kultúra pusztulását. Az egység követelmény.

Eljön az idő, amikor sokan megkapjátok a feladatot, hogy dolgozzatok együtt a Lélekkel a frekvenciát sugározva és másokat segítve, hogy megértsék, mi történik. Az ébredési hullám folytatódik, és a Lélek a bolygón a létezés életmódjává válik. Ez a bolygó terve, és az Első Alkotótól érkező teremtő kozmikus sugarak már a galaxisotok széleit csapkodják - ide jönnek először. Ezért gyülekeznek itt ekkora energiák. Az energiák részt akarnak venni az itt végbemenő átalakulásban, hogy felkészülhessenek arra az időre, amikor ugyanez az ő galaktikus és univerzális létük területén történik meg.

Hatalmas átalakulás van folyamatban, de tőletek függ, mihez kezdtek vele. Már mondtuk, hogy világotok két részre szakad majd szét, és azok, akik a fénnyel élnek, a fény világába kerülnek. A szétválás már elkezdődött. A fényt képviselő magasabb vibrációs mezőket választó entitások, és azok, akik a félelmet, a sötétséget, a káoszt, az irányítást és a zűrzavart képviselő alacsonyabb vibrációs mezőket választják, már polarizálódnak, és átállnak a nekik megfelelő oldalra.

Az alacsony vibrációs mezőt képviselők boszorkánynak vagy ördögnek fognak nevezni, mert olyasmit képviselsz, amit nem értenek. Az átalakulást testesíted meg, és tudod jól, hogy vannak emberek, akik halálra rémülnek a változástól. Az emberi tudat egyik furcsa tulajdonsága azt, hogy ragaszkodik az állandósághoz. Úgy, ahogy van, elhittétek, hogy az állandóság valami kívánatos dolog. Erre törekedtek hát. Azt hiszitek, ha nincs meg a megszokott állandóságotok és biztonságotok, akkor nem is tudjátok, kik vagytok. Nem is léteztek, el fogtok pusztulni.

Olyan emberekről beszélünk, akiket ismersz; némelyikük akár a családtagod is lehet. Nagy türelmet és együttérzést kell tanúsítanod azok iránt, akik érzik ezt az energiát, de nem akarnak reagálni rá olyan módon, amely hasznos lehet a számukra. Nagyon toleránsnak kell lenned - talán még azt is hagynod kell, hogy mások elpusztítsák magukat, hogy megtanulják az élet értékét.

Még ha az emberek tudatosan nincsenek is tisztában vele, ti a lényetek legmélyén sejtitek, hogy egyik létből a másikba léptek át tapasztalatokat gyűjteni, hogy lelketek megérthesse és feldolgozhassa az adatot, amely megmutat egy valóságot. Egy napon képes leszel rá, hogy végignézd lelked életeit és létezési formáit, és kezedbe vedd annak a léleknek az energiáját. Mintha csak egy kristály lenne, láthatod benne a különböző csiszolatokat, a belsejében őrzött csillogásokat, érezni és ismerni fogod azt az identitást. Ha képes leszel rá, hogy megtedd ezt a saját lelkeddel, az csatlakozni tud az intelligencia más formáihoz, amelyeknek része, de amelyeket egyelőre nem képes felfogni.

Felzaklatunk. Azt akarjuk, hogy teljesen összezavarodj, mert így töltődsz fel energiával. Aztán kíváncsiságod által hajtva olyan területekre merészkedsz, amelyekre nemhogy nem gondoltál, de a létezésükről sem tudtál. Ez a szándékunk -, hogy magasabb régióba emelkedj, ahol létre tudod hozni az identitás új rendjét, bátran, humorral és bizalommal. Minden frekvencia. Ha tudnád, milyen gyorsan fejlődsz, le kellene ülnöd egy székre, arcodra szorítanád a kezedet és azt mondanád: - Erre én képtelen vagyok. Ez a tempó nekem túl gyors. - Leereszted a fátylat, és úgy teszel, mintha semmi nem történne az életedben, pedig állandóan a változások minden lehetséges fajtájával szembesülve gyarapodik a tudásod, hogy közelebb kerülj a magasabb dimenziókhoz. Gondolj bele és érezd, mi mindent fogsz elérni egyetlen élet alatt. A következő tíz vagy húsz évben besűrűsödött fizikai lényekből a fény teremtményeivé váltok, a Fény Korában. Fel tudod ezt fogni ?

Minden, amit teszel, még az is, ha pizzát eszel, istenien tökéletes módon arra a helyre vezet. Valahol egyszer megérted életed minden eseményének a jelentőségét, és az egésszel való egységét.

A Karate kölyök című filmben a gyerek nagyon türelmetlen, amikor karatézni tanul. Találkozik egy mesterrel, de nem is tudja, hogy mestert talált magának. Olyan dolgokat kell végigcsinálnia, amelyekről azt hiszi, hogy csak az idejét vesztegeti velük. Nem érti, hogy minden dolog, amit megtanul, a nagyobb egész része. Olyan vagy te is, mint az a kölyök. Minden darab beáll a maga helyére, de az éned látásmódja miatt még nem érted, hogy minden a nagyobb egész része. Feladatot fogsz kapni, és meglátod, hogy minden a tiéd lesz, amire csak vágysz. Ez a jó hír.

Légy résen és tanuld meg felismerni, ha akaratod megsérti az isteni akaratot és az Isteni Tervet ! Ez olyankor fordul elő, amikor túl sokat kényszerítesz saját magadra, mert nem hallgatsz a józan eszedre. Nézz a tükörbe, nézd meg, hogy nézel ki. Nézz a szemedbe, mert a szem jelzi a legtisztábban azt, ami a fizikai testben zajlik. Tiszták a szemeid ? Képes vagy tisztán visszatekinteni magadra ? Ráncos az arcod és kimerült vagy nyugodt ? Hogy érzed magad fizikailag ? Képes vagy nyugodtan ülni ? Egyenesen tartod magad, vagy úgy érzed, jobb lenne összerogyni ? Nyugtalanná tesz, hogy nem tudod megtartani a testedben az energiát - vagyis a tested állandóan izeg-mozog, mert nem tudja, mit tegyen ? Ujjaiddal állandóan dobolsz, vagy rágcsálod a körmödet ? Sok jel van, amit meg lehet figyelni. Csak körül kell nézned és meglátod, ki az, aki nem tudja egységbe rendezni az energiát.

Amint beengeded ezt az energiát a testedbe, és képes leszel megtartani, tested megkönnyebbül. Bőröd felfrissül, talán a hajad is. A hajad is nagyon jól jelzi az egészségi állapotodat. A józan ész természetesen az egyik legjobb cimborád. A józan ész megmondja, mi jó és mi rossz.

Érezheted időnként az energia túltengését, amikor túl sok, és nem vagy nyugodt, kiegyensúlyozott. Egy ponton ez mindenkivel megtörténik. Bizonyos értelemben olyan érzésed támad, mintha túl sok minden történne: túl sok adatot kell feldolgoznod, túl sok emberrel kell beszélned, túl sokat kell szaladgálni az ügyeid után. Ha ilyesmi történik, gondold azt, hogy egy berendezés vagy, és kapcsold ki magad.

Mintha csak kenyérpirító lennél, egyszerűen kapcsold ki magad, hogy használaton kívül kerülj. Ilyen esetekben a legfontosabb az, hogy pihenj. Vannak emberek, akiknek időnként nagyon sokat kell aludniuk. Ne hidd, hogy lusta lettél, ne ostorozd magad - egyszerűen csak fogadd el a helyzetet. Előfordulhat, hogy tizennyolc órányi alvásra is szükséged lehet. Tedd meg ! Szükség van rá. Fogalmad sincs róla, milyen helyekre utazol el, és milyen munkát végzel a fizikai testeden kívül, amikor alszol. Ilyenkor lekapcsolod magad erről a valóságról, és más valóságokban töltődsz fel és tanulsz. Megnyílnak ezeket a dimenziókat összekötő hidak, felnyílik a szemed, látni és hordozni fogod magadban ezeket az emlékeket.

Ha bemész egy kínai étterembe, kínai ételt eszel, nem hamburgert rendelsz. Ha olasz étterembe mész, lasagnát rendelsz. A Földnek nevezett étteremben fizikai test van, tehát úgy kell itt létezned -fizikai testben.

Nagyon egyszerű szavakat használunk, hogy megértsd, amit mondani akarunk. Nem számít, mennyire nevetséges a metaforánk, egyszerűen csak azt akarjuk, hogy értsd meg. Itt vagy tehát a Föld nevű étteremben, földi testben, mert itt ezt lehet kapni. Semmi mást nem szolgálnak fel. Új recepteket kell hoznod ide. Olyan recepteket, amelyeket már kipróbáltak, és amelyek beváltak, de csak néhány helyen.

Emlékezz rá, hogy a Földet hosszú korszakokkal ezelőtt lezárták. A bolygót egy adott céllal teremtették, és több millió éves létezés után teljesen letért a pályájáról. Sokan újra és újra a Földre születtetek. Igazán zavarban voltatok, mert minden újabb inkarnációban valami elintéznivalóval jöttetek ide, de az esetek felében elfelejtettétek, hogy mi volt az.

Néhányatoknak sikerült mesterfokon elsajátítanotok a tudnivalókat ezen a bolygón, majd amikor távoztatok róla, elhagytátok ezeket. Mások hangosan követelték, hogy jöjjön el az idő, amikor véget ér a bolygó karanténja, elzárása a kozmikus társadalom többi részétől. Ezt az időt ti hívtátok elő, magatok miatt és annak a számos lénynek az érdekében, akik a bolygón és a bolygó körül élnek.

Az élet minden sugárútján érkezik segítség hozzátok, de mások nem tudják elvégezni a ti munkátokat, mert olyan életet terveztetek, amelyben a fajnak önmagát kell motiválnia és fejlesztenie ahhoz, hogy megerősödjön. Néhányan közületek, akik hatalmas tudással rendelkeztek, elhatározták, hogy e faj tagjaként születnek meg, hogy segítsék a megerősödésben, példát mutatva azoknak, akik ezt önállóan nem tudják megtenni. A lét új ösvényeit hozzátok létre, amikor kisugározzátok, hogy kik vagytok. Amikor kapcsolatteremtésre, vagyis a mondanivaló közvetítésére gyűltök össze, hatalmas adag emléket és nagy mennyiségű bátorítást kértek. Néhányan úgy érzitek, hogy bátorítás nélkül nem tudjátok megtenni. Ezt megértik. Ezért vagyunk itt, az esetek többségében hatalmas türelemmel viseltetünk irántatok. Lehetőséget akarunk adni nektek, hogy visszaköveteljétek önmagatokat, azt, akik vagytok.

Az egyik legfontosabb végső realitás a bolygón élő faj számára az, hogy megértse a halál jelentését. Ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznetek. Sok mindenre rá tudunk beszélni, de nem könnyű meggyőznünk benneteket arról, hogy nem kell meghalnotok. Nem kell most fizikailag magatok mögött hagyni a testeteket a bolygón. Fel tudjátok fogni a gondolatot, hogy egyszerűen csak megváltoztatjátok fizikai énetek vibrációját, és magatokkal viszitek a testeteket, mert át fogjátok rendezni a molekulaszerkezetét ?

A bolygón élő faj számos egyede képes erre a felemelkedésre, és befejezheti itteni utazását. Néhányan már felemelkedtetek erről a bolygóról, és visszajöttetek, hogy újra megtegyétek, és mutassátok az utat másoknak. Nagy utazás volt így itt hagyni a bolygót, felemelkedve róla. Életek hosszú során keresztül kellett tanulnotok, amíg eljutottatok a felajánlásig. Sokszor éltetek az anyagi társadalmon kívül, és nagyon közel a természethez.

Ti, akik ezt már megtettétek, és ismeritek a folyamatot, most visszajöttetek. Az a tervetek, hogy felemelkedjetek erről a bolygóról, hogy szó szerint felvigyenek benneteket az anyahajók magasabb kozmológiájába. A fény városába fogtok felszállni, képesek lesztek más realitásokban élni. Ezek a valóságok most is itt vannak körülöttetek, de egyszerűen nem hagyjátok, hogy háromdimenziós szemetek meglássa. Feladatotokat be fogjátok fejezni a Földön, és a bolygó megváltozik. Gyönyörű ékszer lesz a világegyetemben. Lehet, hogy szeretnétek még itt maradni néhány évig, hogy segítsetek az átszervezésben és az új Föld felépítésében. De egy idő után indulni akartok majd új küldetésre, hogy megváltoztassatok más világokat is. Ne feledjétek, renegátok vagytok, szeretitek az izgalmakat. Minden valószínűség szerint itt hagyjátok majd ezt a gyönyörű bolygót másoknak, hogy élvezzék, míg ti új feladattal új küldetésre indultok.

A felemelkedés a cél ezen a bolygón. Eljön az idő, amikor a Földön élő minden ember csak ilyen módon távozik majd el innen. Amikor felszállsz a Földről, más helyekre mész. Megmutatod magadnak és a faj többi tagjának, hogy a test, ez a sűrű és kényelmetlennek tűnő valami valójában egy isteni rendezés eredménye, és te tudatos tudattal mindent megtehetsz vele, amit csak akarsz. Mindent.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: Hajnalhozók
Share To:

Post A Comment: