Sokat nyersz azzal, ha részt veszel az életben. Egyszerűen azáltal, hogy fizikai valóságban létezel, olyan tapasztalatokat és jellemvonásokat szerezhetsz, amelyeket más módon nem lehet. A fizikai jelenlét a Földön az elmúlt két-háromszázezer évben valóban elsöprő erejű élmény volt, mert olyan helyre jöttél, ahol a sötétség uralkodik. Küzdened kellett azért, hogy kinyisd a szemedet, és örömre, boldogságra lelj. / Hajnalhozók: A sokdimenziós egyesülés ~ fényörvény, galaktikus föderáció, galaktikus üzenetek, GF, hajnalhozók, hírek, plejádi tanítások, plejádiak, üzenetek,

Sokat nyersz azzal, ha részt veszel az életben. Egyszerűen azáltal, hogy fizikai valóságban létezel, olyan tapasztalatokat és jellemvonásokat szerezhetsz, amelyeket más módon nem lehet. A fizikai jelenlét a Földön az elmúlt két-háromszázezer évben valóban elsöprő erejű élmény volt, mert olyan helyre jöttél, ahol a sötétség uralkodik. Küzdened kellett azért, hogy kinyisd a szemedet, és örömre, boldogságra lelj. Ha felidézed a modern történelmet, azt kell látnod, hogy az embereknek igazán ritkán adatott meg a boldog élet. Magadnak kell tehát megteremtened a boldogságot, és meg kell győznöd magad arról, hogy képes vagy rá.

Évezredeken át a földi élet a sötétség és a fény harcáról szólt. Van, aki ezt a jó és a rossz harcának nevezi, vagy a boldogság és a gonoszság harcának. Mi azt mondjuk, hogy ez egy esemény és egy hely, ahol vannak bizonyos törvények és szabályok, és igazán nem a Föld az egyetlen hely, ahol ezekkel a kihívásokkal kell szembenézni.

Különlegesek vagytok abban, hogy a testetekben működő biogenetikai struktúra sokkal többre képes, mint amit el tudtok képzelni. Nagyon érdekes megfigyelni, miként vívjátok meg ezeket a küzdelmeket, hiszen meggyőztek benneteket arról, hogy képességeiteknek csak egy kis százalékát tudjátok használni. A valóságban csodálatos teremtmények vagytok, akiket az istenek képmására formáltak. Még ennek a hihetetlen képességnek a birtokában is olyan mértékig irányítottak benneteket, hogy az adott képesség megtagadta önnön létezését. A legtöbb ember képességeinek csak három-négy százalékát használja. Néhányan, akik már előbbre tartanak, használhatják akár a tizenkét-tizenöt százalékát is. Hol áll most a legtöbb ember ? Hol van a maradék nyolcvankilencven százalék ? Mire képes az a kilencven százalék, ami most ébredezik ? Az ősi szemek emlékezni fognak, és meglátják, mire képes az én. Amikor kinyílnak az ősi szemek, és felfedezitek saját képességeiteket, nem fogtok többé vitatkozni saját magatokkal. Nem harcoltok többé a korlátokért, túlhaladtok olyan dolgokon, amelyekhez most ragaszkodtok, s amivel visszatartjátok magatokat.

Az ősi Egyiptomban a papnövendékeknek több életbe is beletellett, mire teljesen kinyílt a szemük a többi valóságra. Arra nevelték őket, hogy bizonyos családokba szülessenek újra meg újra, és emlékezzenek arra, hogy kik ők. Az anyák tudták, kit hoznak a világra, ugyanis megálmodták. Tudták, ki fog a testükben fejlődni, még mielőtt az az élet megfogant volna. A harmadik szem akkor sokkal jobban nyitva volt, és különböző valóságokba tudott bepillantani. Hórusz szemének hívták, mert sokféle világba volt képes belelátni - az ébredés és az alvás világába, a halál és az álmok világába.

Ti, akik ki akarjátok nyitni az ősi szemet, és akik az ébredés mesterei vagytok, sok más életen át tanulhattatok. Eljött az idő, hogy beépítsétek a tanultakat a testbe, és egy olyan rendszerbe, amelynek semmi köze a templomi élethez - valamibe, ami most még nem ad teret a képességeiteknek. Renegátok vagytok, és a társadalmatok nem várja el tőletek, hogy előhozakodjatok a tehetségetekkel, mint ahogy az ősi Egyiptomban szokásban volt. Ezek a tehetségek nem férnek bele a bürokrácia világába, egyetlen társadalmi csoport keretei közé sem. Az élet most még nem erről szól. Olyan tempóban fogtok haladni tehát, amelyet a testetek, lelketek és az agyatok megfelelőnek tart képességetek kihasználásához.

Ne ostorozd magad, ha nem gyorsulsz fel az éned által megfelelőnek tartott tempóra. Az éned szemei lényednek csak egy részét látják. A lélek, vagyis Hórusz szeme, amely átlát rajtad, egészen másként látja, mi a megfelelő. Szükségleteid, alkatod és programod ismeretében olyan ütemben fogsz élni, ami épségben tart. Az elmegyógyintézetek olyan emberekkel vannak tele, akik felnyitották az ősi szemet, de nem voltak képesek felfogni, megérteni, nem találtak kapaszkodót. Ha nincs csatlakozási pont, felborul az elme kényes egyensúlya.

Idegrendszeretek gyors ütemben fejlődik, és ezt sokféle módon lehet érzékelni. Vannak alkalmak, amikor képes vagy rácsatlakozni a lüktetésre, amely az általad ismert fizikai valóságon túlra visz. Ilyenkor elhagyod a háromdimenziós identitás frekvenciáját. Olykor ráállsz egy másik vibrációra, és látod, érzed és felfogod, hogy valami rendkívüli történik, olyasmi, ami eltér a megszokottól. Általában ilyenkor a tagadás következik, hiszen ha logikus elméd nem talál magyarázatot arra, ami történik, vagy nem tudja megragadni, megtagadod az élményt és blokkolod az emléket.

Az a legjobb, ha az ösztöneidre hallgatsz, ha bízol abban, amit érzel, és hittel élsz, még akkor is, ha ennek nincs logikus magyarázata. A türelmetlenség sokak számára csapda, mert úgy érzik, valamerre el kell mozdulniuk. Ne tagadd meg a teknősbéka erényeit, aki lassan mozog, megáll, hogy magába húzódjon és elmélkedjen, közel van a földhöz, és nagyon jól lát.

Ha azt akarod, hogy gyorsabban haladj az ősi szem kinyitásával, nyilvánítsd ki ezt az akaratodat. A gondolat él. A gondolat teremt. Ha az a gondolatod, hogy a lehető legnagyobb sebességre akarsz gyorsítani, azt fogod tenni. A kételkedés is gondolat, és az is megvalósítja önmagát. A kétely megállítja a kiterjesztési folyamatot, hiszen tagadod, hogy a feléd közeledő valami tudja, mit csinál.

Abban az évtizedben éltek, amelyet a "névtelen évtizednek" neveztünk el: az 1990-es években. Ez az az időszak, amikor nagy események sorozata kezdődött el a Földön. Már eddig is sok minden történt, de azokat a bürokrácia elaprózott kis kategóriáiba süllyesztették. A bürokrácia most növi ki saját ruháját, és többé már nem fér el saját határai között, mert nem követi a gyorsan változó valóságot.

Tőletek, ébredő mesterektől, akik nagyon régóta léteztek, azt akarjuk, hogy képesek legyetek látni az ősi szemmel, amint felébredtek. Keltsetek fel valamit, amit tudtok, valamit, amire emlékeztek, valamit, ami mélyen bennetek él. Bíznotok és hinnetek kell magatokban. Látnotok kell és meg kell értenetek, amit láttok, érthetővé tenni a nagyobb képet mások számára. Elérkeztek oda, ahol érteni fogtok dolgokat, kiterjed a tudatosságotok, és tudni fogjátok, kik vagytok és kik voltatok mindig is.

Rajtatok áll és csakis rajtatok, hogy kinyissátok a zárakat, és átadjátok magatokat a haladásnak. Beszéltünk már a hitetekről és a gondolat jelentőségéről. Újra és újra hangsúlyozzuk, hogy egy gondolat eredményei vagytok, hogy a gondolat él, és ez a világotok megértésének, manipulálásának és a világotokban való létezésnek a lényege. Amint átveszitek ezt a folyamatot az intellektustól, beépítitek a testetekbe, és elkötelezitek magatokat az iránt, hogy ilyen módon éljétek az életet, az ősi szem valóban látni kezd.

Ha olvasni kezditek lelketek történelmét, rájöttök, hogy az ebben a fizikai testben létező személyiségetek - az énetek - nagyon jelentéktelen. A korai időkben egy csodálatos lényeget juttattatok kifejezésre ezen a bolygón, de annyi minden más van még hátra, amit el sem tudtok képzelni. Olyan ez, mintha az élet egy három láb vastag könyv lenne, és a mostani életetek ezen a bolygón a kötet első pár oldalán zajlik, az Új Kor hajnalán. Eleteitek során végighaladtok az egész könyvön.

Az információk feldolgozásának folyamata alatt a történet elárasztja a tudatotokat, ahogy ledőlnek a határok, amelyen túlról eddigi ismereteitek szerint ti magatok jöttetek, és ahonnan a civilizáció ered. Saját identitásod szétszedése közben dédelgesd, tiszteld és szeresd az identitások sokaságát. Mind te vagy, és ne hidd, hogy bármelyik is jelentéktelen. Tiszteld mindegyiket, akár szamócát szedegetsz a réten, akár cigarettacsikket keresel az utcasarkon. Hagyd, hogy az ősi tüzet hordozó én aspektusa kifejezhesse önmagát általad. Még mindig az "én" maradhatsz, amikor "énnek" kell lenni. Ilyen módon az "én" nem semmisül meg, amikor a hatalmas energiatömeg a valóság befolyásolására szánt tervben fizikai testedet akarja felhasználni. Sőt, az éned beépül: ekkor válsz többdimenzióssá. Ez a továbblépés képessége.

Mindnyájan tudjátok, milyen nagy jelentősége van a mostani időknek. Itt van a kor, amelyről írtak, amelyről suttogtak, amelyről beszéltek. Ez az a kor, amikor az emberiség a szemetek előtt változik meg fizikailag, és szó szerint átalakul valamivé, ami röviddel ezelőtt még nem létezett. Mivé alakulnak az emberek ? Egészen egyszerű: az emberek többdimenziós lényekké válnak.

Nagy szó ez, nagy elgondolás. És mégis, az egész olyan ismerős lesz, mint a cipőfűző megkötése. A többdimenziós ember tudatosan több helyen létezik egyidejűleg. Az ember olyan lénnyé alakul át, illetve olyanná fejlődik, amelyik képes egyik helyről a másikra szökkeni, és megérteni, hogy milyen nagyszerű lény is ő, hogy nem ér véget ott, ahol a bőre van. Az emberi lény nem ér véget ott, ahol az aura vagy az étertest végződik, hiszen több valóságban létezik.

Ez a többdimenziós én kora: az éné, aki tudatosan közlekedhet több valóságban, az éné, aki adott esetben két helyen is lehet, és el is tűnhet, az éné, aki beléphet a negyedik dimenziós tudatba - az érzékelő, nem a gondolkodó lényé. Annak az énnek a kora, aki már tudja, hogy az én gondolkodó része nagyon fontos, de nem az lesz a fizikai test vezére, csupán a tanácsadója.

Az ösztön az az út, amelyet most fejlesztenetek kell, hogy létrejöjjön a tudattal kötendő házassága. A logikus hímjelleg házassága az érző női jelleggel. Egyesülniük kell, hogy egy-gyé váljanak.

Ideje elindulni. Nagyon kritikus ponthoz érkeztetek. Eljött a nagy változás ideje, egy hatalmas ugrás, a feladás, az elbocsátás, az elengedés ideje. Itt az idő, hogy magatokat teljesen átadva életeteket a fény és a lélek irányítására bízzátok. Itt az idő, hogy eggyé váljatok az én többdimenziós aspektusaival, olyan részeivel, amelyeknek a létezéséről még nem is tudtok. Az énnek ezek az aspektusai valóban léteznek. Kapcsolatban állnak veletek, és itt és most ebben az univerzumban a fény felé haladás eszközéül használnak benneteket.

Csoportunk azon tagjainak, akik megtervezték az Első Alkotó lehetőségeit, sok időutazásukban és elvárásukban igazuk volt. Az Első Alkotó valóban vibrációváltást küld a létezés e szektorába, a tudat szabad akaratú zónájába. A folyamat már elkezdődött a Földön. Itt kezdődik, a galaxisnak ebben a sarkában, itt a határokon, az univerzum peremén.

Hatalmas kaland ez, és sok izgalmat tartogat, amelyben minden egyes embernek részt kell vennie. Legyen bátorságotok ! Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy legyen bátorságotok ! Kövessétek belső vezetőtöket és bízzatok magatokban ! Kérjetek energiát fizikai testetekbe, és használjátok ! Szegüljetek szembe az emberi törvényekkel, hiszen ezért jöttetek ide ! Lázadók vagytok, ahogy mi magunk is lázadók vagyunk.

Vannak, akik nem tudnak a tudatosság útján haladni, és ez így van rendjén. Nem könnyű az út, amelyen végigvezetjük a tudatotokat. Az út megadja azokat a jutalmakat, amelyekre lelketek vágyik, bár lehet, hogy csak harcok árán sikerül. Útonállókként utaztok át a tudatosságon. Olyan helyen köttök ki, ahol jók a kilátások, és teljesen új lehetőségeket találtok, hogy merre menjetek a bolygón és azon kívül is. Azok, akik kapcsolatban állnak veletek, szintén új lehetőségeket fognak érezni. A bolygón most jelenlévő összes tudat olyan fényes fejlődésnek indul, ami átalakítja az univerzum szerkezetét. Gondolkodj nagy távlatokban ! Gondolkodj merészen és valósítsd meg terveidet!

Kik ezek a sokdimenziós ének ? Sokszor elhitették már veled, hogy vannak az énednek más részei is, amelyek sokkal összefogottabbak, mint te, és sokkal többet tudnak nálad. Bizonyos mértékig ez igaz volt, és bizonyos mértékig most is igaz. Meglátod azonban, hogy a saját lelked zászlóvivőjeként te magad fogod a testedben tárolt adatot előhívni, amelyben benne van az egész történelem.

Honnan tudod meg, hogy mikor kezdik megmutatni magukat az énnek ezek az aspektusai ? Ez történhet szinte észrevétlenül is, de úgy is, mintha valami nem létező dolog hirtelen fejbe kólintana. Az éntől függ. Ülsz valahol, és egyszer csak azt veszed észre, hogy egy szempillantás múlva már egy másik szobában vagy. Ez az, amikor valami nem létező dolog hirtelen fejbe kólint. Vagy sétálsz az utcán kirakatot nézegetve, amikor egy próbababa, egy kép vagy egy szó hirtelen eszedbe juttat valamit. Egy pillanatra elszállsz valahová, és tisztán érzed önmagadnak egy másik énjét, amely veled egy időben létezik.

Olyan aspektusaidat fogod felfedezni, amelyek nem fizikailag valóságosak, vagy az éned részeit, amelyek úgy léteznek, mint az űrben dolgozó lények, akik valóban űrlények. A lélek felébred. Tudni fog önmaga minden aspektusáról, és a lélek valójának minden egyes aspektusa egyszerre ismeri majd teljes önmagát.

Azonnal tudatában leszel az összes valóságnak, amint megtanulsz a vibrációs sávon utazni, és négydimenzióssá válsz. Ennek az eléréséhez először három vagy négy valóságot tanulsz meg kiegyensúlyozni, majd ötöt vagy hatot, és így tovább. Kezdesz tudatára ébredni az Első Alkotó képességeinek, és a te leszel önmagad Első Alkotója. Ennek és még sok más univerzumnak a teremtésével az Első Alkotó azt akarta elérni, hogy olyan magas szintre fejlődhessen, és annyi többdimenziós adatcsatornát nyithasson meg, hogy ő - akinek tudatossága minden dologban benne van - tudja, hogy minden dolog Ő maga. Ismerjen minden eseményt, amelyben minden dolog részt vesz, és ezt képes legyen feldolgozni anélkül, hogy belebolondulna.

Ezt a képességet fejlesztitek ki magatokban. Most mész keresztül a legnehezebb szakaszon, mert kételkedsz és csodálkozol, hogy valóban igaz-e mindez. Mást mond a test és mást az ész. Mást mond a test és mást a társadalom. A tudás növekszik, és ez annak a tudása, ami bennetek ébredezik.

Állandóan elkötelezettnek kell lenned. Amikor ezek a képességek és tehetségek először kezdenek mutatkozni nálad, meg kell tanulnod bánni velük, mindegy, mik azok. Tudatában kell lenned annak, hogy isteni irányítás vezérel, és minden esemény azért történik veled, hogy boldoggá tegyen. Mindegy, hogy milyen felfordulást okoznak az életedben. Végül ezek az események gazdagabbá tesznek. A helyzet most olyan, mintha valaki arannyal teli hordókat ásna el a hátsó kertedben, de te azt mondanád: - A mindenségit, az arany tönkreteszi a füvet. - Azt gondolod, hogy a pázsit már nem olyan szép, mint volt, mert ott ásták el azt a sok aranyat.

Bármilyen tapasztalaton mész is át, tanulj meg részt venni benne. Teljes mértékben legyél jelen a fizikai testedben. Élvezd, érezd magad jól benne, és tanuld meg, hogyan kell ezzel egyidejűleg megfigyelni az élményt, azt, hogy az élmény milyen hatással van más emberekre és rád, és a tapasztalataidból származó eredményeket. Ilyen módon, ha valami rendkívüli dolog történik veled, azt mondhatod magadnak: - Ó istenkém, már megint itt van. Mit kell ebből megtanulnom ?

Ha nincsenek ilyen élményeid, kezdj el fantáziálni. Vedd kezedbe életed irányítását, és tégy úgy, mintha képes lennél irányítani, vagy megváltoztatni valamelyik eseményt, amikor legközelebb megtalál. Ezt ugyanolyan módon tudod elérni, mint ahogy talán megtanultad, miként ébredj fel egy álom közepén, és hogyan parancsold meg, hogy ne kergessen a rém. Ugyanúgy, mint amikor azt kívánod, szólaljon meg a csengő, amikor a tanár éppen egy egyest akar beírni neked. Az élet minden történése idején életben kell tartanotok ezt a fajta hitet vagy szándékot, az egyéneknek éppen úgy, mint az emberi fajnak.

A bolygón elkezd kialakulni éneid együttállása. Az ének, akikkel majd találkozol, az univerzum minden részéből érkeznek. Vannak köztük olyanok, akiktől halálra válsz, ha csak rájuk gondolsz, és olyanok is, akiknek a láttán szívinfarktust kapsz. Ezek az ének mind azonosak veled.

A Föld beavatáson megy keresztül. Ti, emberek is beavatáson mentek keresztül, hiszen részei vagytok a Földnek, és nem vonhatjátok ki magatokat ebből a rendszerből. A Föld átalakítja magát, és a dominóelv alapján akar működni a naprendszeretekben. A sok világot egyesíteni akarja, miközben elég szilárd alapokon állhat ahhoz, hogy hagyja mindezen világokat működni, és feldolgozza a tapasztalatot. Ez a Föld szándéka. így hát természetesen nektek is ugyanezt kell akarnotok.

A háromdimenziós világ összeütközés előtt áll - nem a világok, hanem a dimenziók összeütközése előtt. Sok dimenzió fog egymásba rohanni. E dimenziók némelyike rémisztőnek és nagyon ijesztőnek látszik majd. Minden beavatás azt jelenti, hogy keresztül kell hatolni egy másik valóságon, legyőzni és átváltoztatni azt. A feladat, a beavatás abból áll, hogy találkozzatok ezekkel az energiákkal és lényekkel, amelyek látszólag hihetetlenül sötétek, és megértsétek: azért jönnek ide, hogy veletek összeolvadjanak, hiszen ők ti magatok vagytok. Ők is részei többdimenziós éneteknek, és ti vagytok a zászlóvivők, ti vagytok a fény. A sötétség eljön a fényhez. Nagyon tisztának kell lennetek, amikor ilyen dolgokkal kerültök szembe. Ha haboztok valamiben, inkább ne tegyétek meg. Maradjatok tiszták.

A fény a mi megfogalmazásunk szerint a tudás támogatója, terjesztője és elosztója. A sötétség a tudás ellenőrzése és visszatartása. Gondolkodjatok el ezen, és érezzétek át ! A bolygóra kódolt programmal érkeztetek, azért, hogy fényt hozzatok, és megvalósítsatok egy hatalmas változást az egész Földön. Azért jöttetek ide, hogy saját lelketek zászlóvivői legyetek, lelketek azon részéé, amely vezetni fog. A léleknek ez a része azt mondja: - Én szabom meg itt a rendet. A rend fény és tudás. Nem élünk többé sötétségben.

Gondoltál már valaha is arra, hogy vannak olyan részeid, amelyek sötétben élnek, és csak rajtad keresztül találhatják meg az utat a fényhez ? Ők is fényt akarnak. Megoldásokat és válaszokat szeretnének. Amit érzel, az nem feltétlenül a sötét erő szándéka, inkább a sötét erő érzelmi töltése - a tudás hiányában vibráló félelem. A tudással nem rendelkező részeid hozzád jönnek a tudásért. Mit mondasz nekik ? Fényt árasztasz, megosztod a fényt. Azt mondod: - Azt akarom, hogy énemnek többi része mind jöjjön velem erre az utazásra, és azt akarom, hogy ők is kapjanak fényt. - Egészen egyszerű.

A fény és a sötétség harca igazából nem rólatok szól. A szétválasztás történetének a része, amelyet nem értetek. A valóságban ezek egyszerűen csak az egyéni lelkek aspektusai, akik saját magukkal folytatott viszálykodásukban különböző álruhákat öltenek. Ti harcoltok magatokkal. A fény és a sötétség harca, a jó és a rossz harca csak saját különböző részeitek között zajlik. Ezek a részek ugyanannak az energiaközösségnek a többdimenziós kiterjesztései vagy reinkarnációi, amelynek egyénként ti is részei vagytok. Amit nem értetek, attól féltek. Kettősségből álló univerzumban éltek, a tudatosság leválasztott formáiként, amelyek az Első Alkotó tervének részei. Az Első Alkotó ezt a világegyetemet a szabad akarat komponenseiből teremtette meg. Az volt a szándéka, hogy a szabad akarat káoszhoz vezessen, s aztán újraegyesüljön az energiával és annak a tudatával, hogy az Első Alkotó minden dologban benne van.

Ahol szabad az akarat, ott minden megengedett, és ellentétek keletkeznek. Ezek az ellentétek leválnak az énről, éppen úgy, ahogy az Első Alkotó benne van minden dologban, és megenged mindent. Minden, amivel találkozol, minden, amitől félsz, te vagy. Amikor tehát a jó és a gonosz történetére gondolsz, és meg akarod érteni, csak azt kell felfognod, hogy te labdázol saját éned egy másik aspektusával, amely hagyja, hogy a saját elgondolásod szerint labdázz.

Az úgynevezett gonosz nagy célt szolgál. Csak azért ítéled el, mert rossznak látszik. A Fény Családjának tagjaiként, ha más helyeken éltek, behatoltok saját magatok más aspektusaiba, és végigjátsszátok a szerepeket, amíg minden tökéletes nem lesz. Amikor idejöttetek, beléptetek a bolygó sűrűségébe. Mindössze a puszta létezésetekhez elegendő kétszálú spirállal éltetek, tehát sok dolgot elfelejtettetek. Most, amikor felébredtek és rájöttök, mivé válhattok, azt kezditek elhitetni magatokkal, hogy saját magatok ellenségei vagytok.

A Fény Családjának tagjaiként hatalmas tudásmennyiséghez tudtok hozzáférni, amit mások nem érnek el. Ezzel jöttetek ide, erre emlékeztetünk benneteket, ezt tanuljátok most és fogadjátok el. Feladatotok egy része az, hogy egyesüljetek saját éneitekkel, amelyek látszólag az ellenségeitek, és tőletek különváltan léteznek. Ezek az ének minden életformában megtalálhatók. Az is a feladatotok, hogy a lelkei-tek összerakása közben mindvégig a szeretet frekvenciáját vigyétek magatokkal, ami azonos a teremtés frekvenciájával, és a fényt, amely a tudás frekvenciája. Egy lélekként egyesültetek, hogy tapasztalatot szerezzetek, és gazdagítsátok az Első Alkotót. Amikor elváltok, bármi is a választásotok, szabad akarattal távoztok és éltek, ítélkezés nélkül, hogy megszerezzétek a megfelelő tudást, és megteremtsétek a saját egységeteket.

A jó és a rossz fogalma csapdába ejthet benneteket, ha nem tudtok túllépni rajta. Személyiségek hihetetlenül gazdag gyűjteménye vagytok, akik a valóság sok különböző rendszerében öltenek testet. A Fény Családjának tagjaiként ebbe a valóságba jöttetek, hogy tudást hozzatok, és ugyanezt teszitek sok más rendszerben is. Vannak olyan megnyilvánulásaitok, akik ugyanezt teszik a gyíkok, a rovarlények, a madárlények közösségeiben. Személyiségek gyűjteményei vagytok. A Fény Családjának tagjaiként reinkarnációs élményeitek sorában nem emberi formák is megjelennek.

A Fény Családja tagjainak közös jellemzője az, hogy az érzékenyebb létezési forma vagy összetett valóság rengeteg változatában vannak jelen. Sok forma, amelyet a megtestesüléseidhez választottál, igencsak idegenül hat, és ijesztő lehet számodra, de mégis ilyen módon fejlesztetted a lelkedet. Nem csak egy fajban testesültök meg; utazók vagytok. Ahogy az emberi test álruha, gyíkformát vagy bármely más álcát is ölthettek. Ezt azért teszitek, hogy egyesíthessétek magatokat az Első Alkotó lényegének megértéséhez, fajok különféle változatán keresztül, amelyeknek látszólag semmi közük egymáshoz.

A Fény Családjának tagjaiként ti tudjátok, mi ebben a szenzáció. Követekként jöttök, valóságokat egyesítetek, hogy azok egymásról sokkal több információt szerezhessenek, hogy minden résztvevő elengedhesse a félelmeit és levesse korlátait. Munkátok része az, hogy találkozzatok a többi énetekkel, egyesüljetek velük, megtapasztaljátok, hogy ez milyen érzés. Végül pedig többdimenziós utazókká váltok, és képesek lesztek használni a testetekben lévő erőt. Dolgozhatsz a mezőn, kertészkedhetsz, vagy beszélgethetsz valakivel, szamócát szedegethetsz, amikor valami megüti a füledet - egy hang. - Elnézést kérsz, és azt mondod: - Hívnak. Aztán tudatosan elviszed ezt a személyiséget arra a helyre, ahol szükség van rá, hogy segítse a Fény Családját abban a valóságban. Tudni fogod.

Mindnyájan többdimenziós játékosokká váltok. Magától értetődő lesz, ha otthagyod a társaságot, amikor meghallod a hívó hangot. Tudatosan fogsz utazni, és az éned szórakoztat majd. Nem keresel majd olvasni való könyvet, nem akarsz magnót hallgatni, nem mész moziba, mert mindezt át fogod élni. Amikor elhozod a bolygóra a Fény Családjának képességeit, a többiek számára az ittléted nem lesz kívánatos, mert nem illesz össze az isteneikkel.

Nem mindenki akar szabad lenni. A Fény Családjának tagjaiként ti egy új Földet fogtok kialakítani, amely szabad lesz. Azoknak is meglesz a saját Földjük, akik nem akarnak szabadok lenni. Szakadás történik, és eljön a szétválás ideje. A Fény Családjának tagjai tudják, hogy semmit nem kell erőltetni. Egyszerűen csak harmóniában kell együtt dolgoznotok, segítenetek kell egymást, keresnetek kell egymást, hogy legyen társatok abban, amit csináltok, mert néhány dolog igazán rémisztőnek tűnik majd.

Mindnyájan önként vállaltátok, hogy ebben az időben jöttök ide, hogy a frekvenciát szállítsátok. Ez a frekvencia most a fény, de idővel megtanuljátok, hogyan kell hordozni a szeretet frekvenciáját. A többség elképzelni sem tudja, mi lehet a szeretet frekvenciája. Beszéltek a fényről és a szeretetről, de nem ismeritek ezek kiterjedését és igazi értelmét. A fény tudás - a szeretet teremtés. Ahhoz, hogy teremteni tudj, először tudást kell szerezned. Érted ezt ?

Miközben fejlődtök és haladtok a felismerés e magasabb birodalmai felé, olyan érzésetek lesz, mintha betontömbökön kellene keresztültörnötök. Valójában önmagatok rétegei ezek, amelyek eddig megkötöttek benneteket. Gondolj a frekvenciára, amely beállította egy sávra az emberi tapasztalatot, mint egy rádióállomást. Az emberi tapasztalatnak háromszázezer éven át egyetlen rádióállomása volt. Csupa régi dallam ! Az emberi tapasztalat nem volt képes elfordítani a gombot, hogy másik sávot hallgasson, így az adás mindig ugyanazon a frekvencián szólt. Ez karantént jelentett - a bolygó elzárását.

Az Első Alkotó és az Eredeti Tervezők sugározta teremtő kozmikus sugarak áthatolnak ezen a frekvenciapajzson. Bombázzák a Földet. De kell valaki, aki fogadja ezeket a sugarakat. Fogadó nélkül a teremtő kozmikus sugarak csak káoszt és zavart okoznának. A Fény Családjának tagjaiként azért jöttetek ebbe a rendszerbe, hogy fogadjátok a tudás e sugarait. Aztán elterjesztitek ezt a tudást, az új életstílust, az új frekvenciát a népesség többi tagja között, hogy az megváltoztassa az egész bolygót.

A Fény Családjának tagjaiként azért vagytok itt, hogy lekössétek a frekvenciát, lehetővé tegyétek, hogy testetekben végbemenjen a mutáció folyamata, hogy aztán ezt elérhetővé tegyétek a bolygó számára is. A folyamatot átélitek, majd kisugározzátok a bolygó felé. Mit jelent ez ? Azt jelenti, hogy végső soron megváltozik a saját valóságotok, és megváltozik az a mód is, ahogy a valóságot kezelitek. Nem leszel többé "te" abban a formában, ahogy most ismered magad, de sokkal erősebb lesz a kapcsolatod önmagad többi részével, akik arra várnak, hogy megtehessék ugyanazt a tudatbeli ugrást, amelyet a "te" megtett !

Ez a folyamat magába foglalja a találkozást, az egyesülést a többdimenziós énnel. Amint nagyobb tudásra teszel szert, rájössz, hogy nem vagy egyedül. Sok-sok éned van, és az a feladat, hogy ezt megértsd. Nem érhetsz el magasabb szintű tudást anélkül, hogy áthaladnál a többdimenziós énen. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben meg kell értened, megtapasztalnod, megtalálnod az állandóan táguló jelenben, téren és időn túl létező kollektív intelligenciát, és egyesülnöd kell vele.

Higgyétek el, hogy a Fény Családjának tagjaiként mélyrehatóan tanulmányoztátok a bolygón zajló történelmi manipulációt. Éppen úgy, mint az, akit küldetéssel bíznak meg, s mielőtt a helyszínre utazna, hosszú időn át tartó kiképzést kap. Mindnyájan kaptatok kiképzést, és belül ott van a tudás. A mi szerepünk itt az, hogy az alaphúrokat megpengetve tudatotokat aktivizáljuk, és rávegyünk benneteket, hogy játsszátok a dallamot, a dalt, vagy járjátok a táncot, amelyre felkészítettek benneteket. Tudásotok ott van bennetek. Amint vállalkoztok a feltárására, egyre mélyebb és mélyebb rétegei fognak felszínre kerülni. Nagyon elégedettek lesztek magatokkal, ha vállaljátok. Azok pedig, akiket nem tart vissza félelmük a folytatástól, hihetetlenül nagy tudásra tesznek szert.

Nagyon őszintén mondjuk nektek, hogy a félelem mindig szerepet talál majd az evolúciós folyamatban, tehát hozzá kell szoknotok. Ne higgyétek, hogy a félelem rossz dolog. Ha megadjátok magatokat a félelmeiteknek, és képesek lesztek elfogadni azokat, keresztül kell hatolnotok ezeken a félelmeken, és meg kell tapasztalnotok mindent, amit éreztek, ahhoz, hogy legyőzhessétek. Kezdd el mondogatni magadnak: "Át fogom alakítani ezt a félelmet. Megértem, hogy ez része a játéknak. Megértem, hogy hasznomra válhat." Ne feledd, hogy hatalmad és képességed, hogy saját akaratod segítségével valóságot teremts, ami ott ér véget, ahol a félelmed elkezdődik. Elárulhatjuk: a félelem legyőzéséről szól az élet. Kezdd el figyelni életed eseményeit, és azt, miként teremtetted azokat te magad ! Tudd, hogy mindig mindent azért teremtesz, hogy a javadra váljon ! Erre tanítottak. Erre vagy kódolva.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: Hajnalhozók
Share To:

Post A Comment: