Kik a Hajnalhozók, és mi a feladatuk? A Hajnalhozók azok, akik a nap sugarait szállítják, fényt és tudást hoznak. Ősi szervezetük van, ősi történetük, ősi spirituális kötelezettségük, hogy mindenkor egy adott munkát végezzenek egy adott naprendszerben. Te a Hajnalhozók családjának tagja vagy, máskülönben nem kerültél volna kapcsolatba ezzel az írással. Ennek az elit szervezetnek a tagjai különböző időpontokban jönnek a Földre, hogy elvégezzék a munkájukat./ Hajnalhozók: A Fény új paradigmája ~ fényörvény, galaktikus föderáció, galaktikus üzenetek, GF, hajnalhozók, hírek, plejádi tanítások, plejádiak, üzenetek,

Hajnalhozók: A Fény új paradigmája
Kik a Hajnalhozók, és mi a feladatuk? A Hajnalhozók azok, akik a nap sugarait szállítják, fényt és tudást hoznak. Ősi szervezetük van, ősi történetük, ősi spirituális kötelezettségük, hogy mindenkor egy adott munkát végezzenek egy adott naprendszerben. Te a Hajnalhozók családjának tagja vagy, máskülönben nem kerültél volna kapcsolatba ezzel az írással. Ennek az elit szervezetnek a tagjai különböző időpontokban jönnek a Földre, hogy elvégezzék a munkájukat. Ez olyankor történik, amikor lezárul egy szakasz, és a körülmények tökéletesek ahhoz, hogy saját lényeikben egyesítsék a távoli kozmosz és a Föld energiáit.

A kozmoszról állandóan energiák érkeznek a Földre, és a Földről állandóan energia száll fel a kozmoszba. Az emberiség alkotja a szent hidat a Föld és az ég között, amit néhányan szivárványhídnak neveznek. A Hajnalhozók egyesítik ezeket az energiákat, hogy felébredjen bennük a hajnal, vagy a fény. Aztán elhozzák ezt a hajnalt a civilizációknak. Ezek vagytok ti. Ez az, amit tesztek. Ti vagytok a Hajnalhozók.

A Hajnalhozók bizonyos értékítéletet alkalmazhatnak a vállalt kötelezettség teljesítésének megkönnyítésére. Ez a tolerancia, kilépés az önimádatból és az élmények leértékeléséből. A Hajnalhozók számára minden kapcsolat az egészet jelenti, mindegy, miből áll, milyen erős vagy gyenge, milyen nagy vagy milyen kicsi a szerepe. Nincs szükség az erő, a gyengeség, vagy a befolyás összehasonlítására; ezek csak olyan értékítéletek, amelyekre a tudat a saját valóságában koncentrál.

Tanításunk rólatok szól, annak a feltárását segítjük, ami bennetek van, nem külső dolgokét. Hajnalhozóként most vagytok a pirkadat előtti legsötétebb órában, és kíváncsiak vagytok, vajon eljön-e a fény. És akkor, szinte egy pillanat alatt valahonnan előtűnik. Honnan fog jönni ? Hogyan változtatja meg a gondolkodásotokat ? Miként lehetséges, hogy az egyik pillanatban az élet még olyan sötét, amilyen csak lehet, és a következő pillanatban fénybe borul ? Hajnalhozókként ti adjátok ezt a fényt a hajnalnak az akaratotokkal. Erre tanítottak benneteket; ez a fő erősségetek.

Ti, a Hajnalhozók, akiket a Fény Családjának is neveznek, vállaltátok, hogy végigjárjátok a mutáció állomásait, hogy szándékosan és tudatosan elfogadva a dolgot magasabb rendű lényekké váljatok. Visszahozzátok a fényt a bolygóra, elhozzátok az emberiség új fejlődését, lehetővé teszitek a tudat és az intelligencia kozmikus evolúciós ugrását azzal, hogy először a saját testetekben kötitek meg és használjátok a frekvenciát.

A Fény Családja egy vezérlőközpontból jön, amely egy forrás az univerzumban, és úgy működik, mint egy adóállomás. A galaktikus rendszeretekben vannak központi napok, és van egy központi nap ebben az univerzumban. A maja indiánok ezt a központi napot Alcyone-nak nevezték. Mások más néven ismerik. A napnak fénye van, a fény pedig tudás. Egészen leegyszerűsítve: a hely, ahonnan a Fény Családjának tagjai jöttek, az univerzum központi információraktára. Ebből a központi napból áradtok ki, spirálisan kiemelkedtek onnan, és elviszitek a tudást a legkülönbözőbb világrendszerekbe. Kigondoljátok, megtervezitek és utaztok. Nagyon különlegesek vagytok ebből a szempontból, és ezt tudjátok is. Amikor az emberekre néztek, tudjátok, hogy ti mások vagytok. Szerettek szónokolni, és szeretitek szétrombolni a rendszereket. A „Tilos az átjárás" felirat mindenkire vonatkozik, de rátok nem. Mindenhová elmentek, ahol valami be van zárva, hogy kinyithassátok. Többdimenziós identitásokká váltok szét, és bevonultok a rendszerekbe, hogy megváltoztassátok azokat.

Néha több százezer évre testet öltötök ezekben a rendszerekben, hogy felkészüljetek az időre, amikor megadják a jelet a rendszer szétrombolására. Addigra már lesz egy összefoglaló áttekintésetek az egészről, ami segít. Többször megszülethetsz például a Földön, s ha elhangzik a hívás, hogy eljött a Föld megnyitásának ideje és a paradigmaváltás, azt mondhasd: - Voltam ott már kétszáznegyvenhétszer, ugyanennyi különböző alakban, és egyszer már sikerült felemelkednem a testemmel együtt. Ezt és ezt tettem. Ha most vállalom a tervet, hogy leromboljuk a rendszert, biztosan elő tudom hívni az emlékeimet, szembeszegülök a törvényekkel és elvégzem a küldetésemet.

Előfordul, hogy ez nem történik meg, és a tervet valamiért el kell vetni, ami nagyon kiábrándító élmény. De amikor minden terv szerint megy, sikerül lerombolni a rendszert, és létrehozni a fény új paradigmáját, az olyan, mint egy kozmikus orgazmus.

A Hajnalhozók és a Fény Családjának tagjai egy csapat tagjai. A munka végrehajtásához szükségetek van egymásra, mert egyedül nem tudjátok megtartani a frekvenciát. Csapatokban járva viszont növelhetitek a terv sikeres végrehajtásának esélyeit. Olyanok vagytok, mint a központi nap sugarai és fényspiráljai, amelyek nagyon intelligensek, és a központi napban lévő hatalmas intelligencia vezérel benneteket.

A fény a tudatosság királysága, és célja van létezésének.

A történet, amit ma elmesélünk, olyasmi, amit fel tudtok fogni. Minden alkalommal, amikor az emberekhez beszélünk, egyre több dolgot értenek meg, és mi egyre többet és többet mondunk el. Nem akarjuk elhitetni veletek, hogy a fény nemesebb, mint bármi más. A lelketek magjában valahol valami összekapcsol titeket ezzel a fényforrással, és e felé a hivatás felé hajt, de attól ez még nem jobb, mint bármelyik más hivatás. Másoknak más forrásaik vannak, különböző szándékokkal áradnak szét, hogy lejátsszák a meccset. Erről tanultok.

Ne feledd, hogy az Első Alkotó teremt mindent, és minden dolgot megajándékoz saját magával. Ahogy te is keresed önazonosságodat, az Első Alkotó is keresi. Azért keresi, hogy tudatára ébredjen saját magának mindenben, és megajándékozza a dolgokat, amelyekben benne van, azzal a tudattal, hogy az Első Alkotó ott van bennük, és tudatában van a saját létezésének. A tudatosság olyan, mint egy tükör az Első Alkotó és minden teremtménye között, a legkisebb bogárig, vagy a földön mászó hangyáig. Ahogy az Első Alkotó benne van a fényben, benne van az úgynevezett gonoszban is, tudván, hogy a „gonosznak" szintén isteni célja van.

A tudatosságnak sok királysága létezik. A „tudatosság királyságai" fantáziaszavak, amelyek segítségével egy koncepciót szeretnénk megértetni. A tudatosság királyságain belül energiaazonosság van, és sok ilyen tudatkirályság létezik. A Fény Családja egy különleges tudatkirályságból érkezett.

Amikor a tudatotok megtanulja a valóság teremtésének, manipulálásának és irányításának törvényeit, egészen könnyedén tudtok majd olyan formában manifesztálódni, amilyenben csak akartok. Azok, akik aktivizálták sámáni és ősi emlékeiket, tudják, hogy a régi kultúrák tanításainak egy része arról szólt, miképp lehet bejutni a különböző valóságokba és megváltoztatni azokat. Bizonyos kultúrákban tisztelték a sámánokat ezért. Genetikus kódolást hordoztak magukban, és a bolygó összes lakóinak számához képest nagyon kevesen voltak. Náluk volt a csoda, a titok, és életben tartották a folyamatot. Képesek voltak állatok testébe bújni, és számos más alakot, álruhát is ölthettek. Valóban csodálatos tudomány volt.

Mivel ez a tudomány létezik a bolygón, természetesen létezik a bolygón kívül is. A Föld „happening" színhelye most, forró pont. Arra van kódolva, hogy megkezdje saját evolúcióját. Nem szükségszerűen csak egy forradalmat az Egyesült Államokban, amely megváltoztatja az életmódot, hanem egy dimenziós váltást, ami meg fogja változtatni a Földet körülvevő kozmoszt.

Sok földönkívüli, aki meg akarja ismerni az életformákat, ismeri a molekulaszerkezet átrendezésének módját, és idejön a bolygóra, emberi álruhában. A zajos változások idején, amikor lehetőség van a dimenziók egyesülésére és összeütközésére - amit ti most készítetek elő a Földön - sok energia gyűlik össze, s mindenki azért jön ide, hogy részt vegyen a nagy mutatványban.

A nagy mutatvány sok szinten zajlik, nem csak a háromdimenziós világban. Láncreakció söpör végig a lét minden térbeli kiterjedésén és minden tudaton. Néhány lény emberi álruhában a Földre sugározza magát, vagy testet ölt itt, lehetőséget szerez, hogy jegyet kapjon ebbe a valóságba, hogy részese legyen az eseményeknek. Előfordulhat, hogy azok közül, akikről úgy érzed, nem a bolygó lakói, és nem rendszerrombolóként vannak jelen, sokan azért vannak itt, hogy megfigyeljenek, megértsenek dolgokat, részt vehessenek bennük, s azután az információt visszavigyék a saját, folyamatosan fejlődő rendszerükbe.

Sok intelligens teremtmény képes rá, hogy emberi testet öltsön, és eljátsszon egy szerepet. Néha tiszta és teljes az emlékezetük, de van úgy, hogy fátyol ereszkedik rá. A frekvenciaszabályozás miatt nem mindig könnyű ezeknek a lényeknek úgy idejönniük, hogy teljes mértékben emlékeznek arra, kik ők egy másik helyen. A következő pár év alatt egyre inkább tudatára fogtok ébredni annak, hogy a Fény Családjának tagjai vagytok, emberi álruhában. Az emberi faj tervezett evolúciójának és az emberi DNS tervezett átszervezésének része az, hogy mindenki elkezdje megnyitni a memóriabankját, és emlékezzen rá, hogy ki ő.

A valóság különböző dimenzióiban természetesen különbözőek az élmények és a törvények. A háromdimenziós valóságban, ahová emberként hosszú időn át be voltatok zárva, határai vannak a megtapasztalható dolgoknak. A háromdimenziós világot arra alakították ki, hogy egyszerre csak egy létező valóságra koncentráljatok. A testen belüli frekvenciapulzálásnak és idegi lüktetésnek, valamint a frekvencia idegi pulzálást szabályozó ütemének megfelelően alkották meg.

Mágnesesen és biogenetikailag hangoltak és terveztek benneteket. A Fény Családjának tagjai sokkal többek az embereknél. Jellemzően a legnagyobb nyertesek vagytok a többdimenziós világban. A többdimenziós birodalomban mindenki a Fény Családjának tagjaként szeretne dolgozni.

A Fény Családjának tagjaiként azért születtetek erre a bolygóra, hogy felkészüljetek a munkátokra. Mi a munkátok ? Egészen egyszerű: frekvenciát visztek a rendszerekbe, amelyek korlátozzák a fény frekvenciáját, mert a fény információ. Ez nem rideg számítógépes adatokból álló információ; olyan információ ez, amely biológiailag a tudat egy elektromágneses kibocsátórendszerén keresztül érkezik. Ez az, amiben gyakorlatotok van. Ha a saját identitásotok teljes tudatában névjegykártyát csináltatnátok, valami ilyesmi állna rajta: „A Fény Családjának renegát tagja. Rendszerromboló. Szakterület: a tudatosság rendszereinek megváltoztatása a szabad akarat zónájában. Hívjon."

Tegyétek meg ! Ez az, amit tesztek. Ez az identitásotok közös aspektusa, és sok millióan vagytok most itt. Elsősorban az a célotok, hogy emlékezzetek rá, kik vagytok, hogy többdimenziósan működjetek a rendszeren belül, és az embereknek - a bolygó bennszülötteinek, akik már hosszú ideje frekvenciaszabályozás alatt élnek - új rendszert tanítsatok. Emberi álruhában jártok. Amint ráébredtek erre, kivonjátok magatokat az emberi drámából és a frekvenciaszabályozás emberi dilemmáiból.

Háromszázezer évvel ezelőtt a teremtő istenek hódító csoportja bevezette a frekvenciaszabályozást. Mielőtt ez megtörtént, az őslakos faj sokkal okosabb volt. Nagy, fejlett hírközlő rendszerük volt, az űrbeli kapcsolatoktól közvetlenül tudtak információt fogadni a bolygón. A megkapott tudást sokféle módon el is terjesztették. Ma az információterjesztés alapja a bolygón kifejlesztett technológia - valami, ami rajtad kívül áll. Ez is egy olyan okos kis árucikk, amit az irányítás eszközeként adtak el nektek. Valamikor régen a bolygón a kommunikáció az egymással való érintkezés útján történt, belső mechanizmusok használatával, nem pedig külső technológia segítségével.

A legtöbb ember nem tudja felfogni, hogy történelmetek messzebbre nyúlik vissza pár ezer évnél. Meg fogjátok tanulni, emlékezni fogtok, és megtanítjátok a bolygónak, hogy ez a történet több millió évről szól. Először a bolygó elmúlt háromszázezer éves történelmét fedezitek fel és ismeritek meg, hogy teljes képet kapjatok az emberi dilemmáról. Ne feledjétek: az egész történelem ott rejlik bennetek, nem rajtatok kívül ! A mostani technológia a fénykódolt szálakat a testeteken kívül hozza létre szimbolikus formában, ami olyan, mintha az intelligenciát száloptikán keresztül továbbítanák. Az emberi faj saját magán kívül teremti meg azt, amiről meg kell tanulnia, hogy saját magán belül is létezik. Ez is része a fény megismerésének.

Amikor a rólatok szóló nagy könyvtárt szétzilálták, csak kevés adat maradt, amely lehetővé tette a faj irányíthatóságát, manipulálását, vezetését úgy, hogy azért önállóan működjön, végezze a feladatait, életformának állítva be az egészet, és egy olyan tudatformának, amely egy bizonyos frekvenciát teremt: a félelmet. Ezt a félelmet táplálták a bolygón az elmúlt háromszázezer év alatt, mint egy minden elképzelhető változatban létező irányított szubsztanciát.

Amikor az ember elektromágnesesen rezonál és a félelem frekvenciáját bocsátja ki, a tudat adását sugározza. Hová megy ez a félelem ? Hová tartanak a gondolataid ? Hová jutnak az érzelmeid ? Már mondtuk, hogy csoportosan a tudatosság táplálékot alkot. A rendszerek rombolóiként azért jöttetek ide, hogy megszüntessétek vagy megváltoztassátok a félelemből és káoszból álló táplálékforrást. Azok, akiket ez a táplálékforrás tart életben, vagy megváltoztatják az étrendjüket, vagy elhagyják a bolygót. Azért vagytok itt, hogy fényt hozzatok, tudást, a változtatás lehetőségének felismerését, és a fénnyel együttműködő, együtt rezonáló táplálékforrást. Erre készültök és ennek a megvalósítása a feladatotok. Tudjuk, hogy sok embernek nagy fejtörést okozott, miképp hajtsák ezt végre, hogyan alakítsák ki életükben ezt a tökéletességet. Az egyik legfontosabb dolog, amit mostantól mindenkinek meg kell tennie, az, hogy ne a múltatokra alapozzátok a jövőbeli élményeiteket. Mindnyájan előszeretettel emlegetitek fel a múltat mint kibúvót az alól, ami a jövőben történhet. Erről vagytok híresek. De úgy kell viselkednetek, mintha csak most sugároztátok volna ide magatokat, ártatlanul, mint egy csecsemő, és készen arra, hogy belépjetek a mindennapi életetek körülményei közé. Minden reggel, amikor felébredtek és elkezditek a napot, jelentsétek ki világosan, hogy mit akartok megtapasztalni azon a napon. Ha nem így tesztek, ha nem próbáljátok meg ezt szokássá tenni, akkor jobb, ha elmentek ! A valóságot ilyenné alakították.

Mint már korábban mondtuk, az emberi faj elől elrejtett nagy titok az, hogy a gondolat teremti a tapasztalatot, és a gondolat teremti a valóságot. Az egész valóságot a gondolat teremti. Minden csak szubjektív élmény. De elektromágnesesen úgy irányítanak titeket, hogy a valóság egy bizonyos tartományán belül hozzátok létre a tapasztalataitokat.

Ti, akik a Fény Családjának a tagjai vagytok, sokat utaztatok és hozzászoktatok már az új frekvencia bevezetésének lehetőségéhez. Azért jöttetek ide, hogy az űrből idesugárzott, a testeteken belül új mintát indukáló új frekvenciákat megkössétek. Amint megértitek, hogy ez a célotok, tudatosan kezditek el megtervezni ezt a célt, hogy tisztán lássátok, mi az, amit akartok, és megtapasztaljátok - mindegy, hogy milyen területen. Ez feltétlenül szükséges.

Minden ember szereti a drámát a maga módján. Elunjátok magatokat, ha nem történik „valami". Ezért dolgoztátok ki ezt a tervet - ezt a támadást. Igazából ezt a valóságot, vagy világot a Fény Családjához tartozó entitások alakították ki egyszer régen, még mielőtt a valóságot megtámadták. Mint a Fény Családjának tagjai, ti voltatok az Eredeti Tervezők. A tudat gazdag forrásai buzogtak itt, amelyekre szabadon rá lehetett csatlakozni, és meríteni lehetett belőlük. Amikor más családokhoz tartozó entitások, akiket „sötéteknek" neveztek, átvették az uralmat a bolygó felett, nagyon ügyesen távol tartották a fényt. A fény csak akkora, amekkorát most a saját paradigmátok fel tud venni, de odaát is vannak a tudatosságnak más csapatai és királyságai. Egyelőre csak a fénnyel és a sötétséggel dolgozunk. A sötét csapat nagyon ügyesen tartotta távol a fényt hosszú ideig. De ennek az időnek most végei

A fény lázadói vagytok. Úgy döntöttetek, hogy visszajöttök, és megrendezitek a tudatosság újabb támadását. Sok millióan érkeztetek ide. A Első Alkotó energiájával dolgozva tudtátok, hogy mindenki nagy valószínűséggel a tudatosság végtelen gazdagságát érheti el. A drámát szerető ember érezni fogja, amint beengeditek ezt a fényt a testetekbe és a bolygóra. Átjárhatja őket a fény és reagálhatnak erre, hiszen minél több fényt hoztok be, annál gyorsabban fog terjedni. A fény határozottan terjed majd a bolygón, amint emlékezni kezdtek arra, hogy ti vagytok az ősfaj, szorosan együttműködtök az Eredeti Tervezőkkel, és azért vagytok itt, hogy visszavegyétek a világotokat a fosztogatóktól.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: Hajnalhozók
Share To:

Post A Comment: