Bár utazhatsz más dimenziókba a Merkabáddal, de ha a tudatosságod nem eléggé fejlett ahhoz, hogy kezeld a magasabb rezgésszinteket, nem tudsz ott maradni. Bizonyos lényeknek azonban sikerült átutazni az összes dimenziószinten úgy, hogy közben tudatosak maradnak. A tanulás folyamata, hogy hogyan maradjunk stabilak és tudatosak mind a 144 dimenzió szintjén (12 dimenzió és ezek 12 felharmonikusa) megtanít arra, hogyan keljünk át a nagy határsávon és lépjünk a következő oktávra. Az egyén ekkor kilép a másik oldalon, és meglátja a teljes képet, felismerve azt, hogy a teremtés egésze újra és újra ismétli önmagát.

MELCHIZEDEK REND

Bár utazhatsz más dimenziókba a Merkabáddal, de ha a tudatosságod nem eléggé fejlett ahhoz, hogy kezeld a magasabb rezgésszinteket, nem tudsz ott maradni. Bizonyos lényeknek azonban sikerült átutazni az összes dimenziószinten úgy, hogy közben tudatosak maradnak.
A tanulás folyamata, hogy hogyan maradjunk stabilak és tudatosak mind a 144 dimenzió szintjén (12 dimenzió és ezek 12 felharmonikusa) megtanít arra, hogyan keljünk át a nagy határsávon és lépjünk a következő oktávra. Az egyén ekkor kilép a másik oldalon, és meglátja a teljes képet, felismerve azt, hogy a teremtés egésze újra és újra ismétli önmagát.
Ennél a pontnál elhatározhatják magukat, hogy a teremtésen túlra távoznak, és visszatérnek az eredethez, vagy pedig itt maradnak. Ha maradnak, Melchizedek-nek hívjuk őket. Az élet ebben az esetben interdimenzionális problémák megoldását bízza rájuk.
Jelenleg kb. 10 millió Melchizedek van a galaxisban, ebből 5 a Föld bolygón.

DRUNVALO

Ki is akkor Drunvalo Melchizedek? Hadd kezdjem azzal, hogy Drunvalo szép nagyapjáról meséljek Machiavinda Mechizedekről. Machiavinda az a személy volt, akit a Galaktikus Központban jelöltek ki arra, hogy velünk legyen. A teremtésünk pillanatától fogva itt van velünk.

A Nagy Fehér Testvériség és amit ti valószínűleg a Nagy Sötét Testvériségnek hívtok, a tudatosság két csoportosulása, amelyek minden elképzelhető módon szemben állnak egymással. Machiavinda a Nagy Fehér Testvériségtől érkezett. A Nagy Fehér Testvériség minden tőle telhetőt megtesz, amely elősegíti a fejlődésünket, míg a Nagy Sötét Testvériség mindent megtesz azért, hogy félelmet keltsen és késleltesse a fejlődésünket.

Ennek a két testvériségnek az erői kiegyensúlyozzák egymást, így a fejlődésünk éppen a legalkalmasabb időben megy végbe, se nem túl korán, se nem túl későn. Magasabb szintről nézve - a negyedik vagy magasabb dimenziókból - ez az egységtudatosság. A két testvériség csak különböző aspektusai a harmóniában működő Egynek/Egyetlennek. Ez csak azért van így, mert itt vagyunk lent a poláris tudatosság kellős közepén, amit mi jó és gonoszként élünk meg. A gonosz meglepően kegyetlen és undorító dolgokra képes, azonban a poláris tudatosság szintjén ezek pusztán csak leckék.

Meglepő események következményeként, amelyek 1972-ben történtek (később egy egész fejezetet szánok erre a részre) a Sötét Testvériségnek - akik mellesleg tudták mi fog történni - 4 új tagot sikerült maguk mellé állítani az Orion csillagrendszerből, míg a Nagy Fehér Testvériség erre válaszképpen 4 főt küldött maguk közül. Drunvalo egyike volt e négy főnek. Azért válaszották ki, mert a Melchizedek Rendben, a tizenharmadik dimenzió birodalmában nagy tapasztalatokkal rendelkezett. Szinte a kezdetektől fogva ott volt, körülbelül 10 milliárd földi éven keresztül. Alig rendelkezett a polaritás tudatosságával, ezért küldték ide, az ártatlansága miatt.

Drunvalo olyan formában érkezett meg, amit „lélekcserés belépésnek" nevezünk. Egy másik ember tartózkodott a testében addig, amíg Drunvaló készen nem állt arra, hogy használja azt. Ez a személy bizonyos tanfolyamokon vett részt és iskolákat végzett el azért, hogy Drunvalo később hasznosítani tudja a tanultakat. Mindez megegyezés alapján történt. Az univerzum legmagasabb szintű törvényei szerint, illegális cselekedet bármely más módon átvenni egy testet. Az a személy, aki elhagyta a testét, hogy Drunvalo elfoglalhassa azt, egy nagyon különleges ajándékban részesült. Drunvalo nem mondta, hogy mi volt az, csak magáról a tényről tett említést.

Drunvalo szinte minden pillanatra emlékszik a dimenziókon keresztül történő idejöveteléből megérkezéséig, a tizenharmadiktól egészen le a harmadik dimenzióig. Bár szándékosan fátyollal takarta el a tizenharmadik dimenzióra való visszaemlékezés képességét. Szerinte túlságosan fájdalmas lenne most emlékezni a tizenharmadik dimenzióbeli életre. Nincs mód arra, hogy a harmadik dimenzióban létezve teljes mértékben emlékezz arra, hogy milyen az élet a tizenharmadik dimenzióban. Emlékszik a tizenharmadik dimenzióbeli létezésére, és arra, hogy az apja arra kérte, jöjjön ide, valamint szintén visszaidézi azt, hogy kapott egy mozgás-mintát, a Nagy Ürességbe való bejutáshoz, amin keresztül kellett mennie, hogy ideérkezzen.

Hosszú ideig utazott ezzel a mintával a Nagy Ürességen keresztül. Nem tudja milyen hosszú ez földi idővel mérve, de sokáig tartott, talán több millió éven keresztül. Addig folytatta az utazást, amíg a fény újra megjelent, és abban az időben és térben találkozott Machiavindaval. Ekkor áthaladt egy ködnek a középpontján, ami az Orion öv középső csillaga. Ez az elsődleges csillagkapu más dimenzószintekhez. Tizenhárom különböző csillagkapu létezik a galaxisunkban, de az Orion öv középső csillaga kiemelt jelentőségű. Ennél a csillagkapunál a nagy fényesség és a nagy sötétség egymás közvetlen közelében működik. A Szürkék legtöbbje a galaxisnak pontosan erről a részéről származik.

Drunvalo az Orion övön keresztülhaladva, a Plejádok felé vette útját. Az úti célja egy különleges, negyedik dimenzióban létező, zöld légkörrel rendelkező bolygó volt. Nem volt fizikai formája ezen a bolygón, azonban teljesen tudatos volt, másképpen leírva, egy fénygömb formájában létezett. Egy gyermek testében született meg és megtartotta azt 15 földi éven keresztül. Hamar megtudta, hogy a Plejádokon galaktikus egyetem működik. A lakói a negyedik dimenzió magasabb felhangjain tartózkodnak, és minden tudásukhoz az öröm és jókedv érzésén keresztül jutnak el. Minden tanítási folyamatuk felhasználja a játék módszerét.

Amikor Drunvalo megtanulta a Plejádokon mindazt, amit tudnia kellett, elrepült a Szírius B-től kifelé számolva, a harmadik bolygóra. Ezt a világot szinte teljesen óceánok borítják. A szíriusziak, a Plejádiakhoz hasonlóan a negyedik dimenzióban léteznek, de annak egy alacsonyabb felhangján. Még nincsenek ugyanolyan szintű megtapasztalásaik az örömmel és élvezettel kapcsolatban, mint a Plejádiaknak, de jó úton vannak. Ezen a víz borította bolygón Drunvalónak nem volt teste, maga volt a tudatosság. Itt úgy létezett, hogy összekapcsolódott egy hatalmas lénnyel, egy nőnemű kardszárnyú delfinnel. Körülbelül egy éven át úszkált együtt ezzel a delfinnel, és amíg vele volt, az elmesélte neki a Föld történetét. A lény rendelkezett a Föld bolygóval kapcsolatos teljes emlékezésmintával.

Ez az örömteli közjáték akkor ért véget, amikor három, 4-5 méter magas Plejádi eljött hozzá azzal, hogy elérkezett az idő az indulásra. Elvitték Drunvalót a bolygó szárazföldjére és egy kész szíriuszi felnőtt férfi testet adtak neki. (A galaxisban az emberek a legtöbb helyen nem pazarolják a testeket, mint ahogy mi tesszük - jegyzi meg Drunvalo). E test sejtjei rendelkeztek azzal az emlékezettel, hogy képes legyen vezetni a kapott szíriuszi űrhajót.

Drunvalo egy 350 fős személyzettel hajóra szállt és egy előre programozott minta alapján a Föld felé vette az útját. Ez azt jelentette, hogy a Szíriusz B-ről indulva át kellett repülni a Szíriusz A közepén. Sikeresen keresztüljuthatunk a Nap vibrációjára való ráhangolódással, így az a „forróság" többé nem a forróságot jelenti. Kilencven másodperc múlva kijutunk a Föld Napján keresztül. Ez a Szíriusszal való bensőséges kapcsolat miatt van így. Ezt a manővert alkalmazva Drunvalo és személyzete elérte a Vénusz körpályáját, a Hathorok világát, a legfejlettebb lényekét ebben a naprendszerben.

A Vénusz dimenzionális valóságban átélt néhány kaland után (az utazókat kénsavas felhőszakadás fogadta) átjöttek a Földre, ahová eggyel magasabb felhangon léptek be, mint a mi saját dimenzionális szintünk, így nem láthattuk őket. Drunvalo elhagyta szíriuszi testét és fénygömbbé változott. Ez még mindig olyan volt számára, mint egy tudatváltás, egyszóval könnyű, megelőzve a durva, poláris tudatosságba való bevezetést. A Föld negyedik dimenzió szintjére lépett, ahonnan az élet jelei után kutatva, további dimenziószinteken mászott felfelé. Végül megtalálta a felemelkedett mestereket, akik a hatodik dimenzió tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik felhangjain tartózkodtak. Csatlakozott hozzájuk és 1819-1850 között náluk tanult.

1850-ben Drunvalo nőként született meg Új-Mexikóban, a taos törzsben. 40 évig tartotta meg ezt a női testet és 1890-ban tudatosan hagyta el azt, visszatartva a lélegzetét. Visszatért a hatodik dimenzió szintre és 1972-ig maradt ott.

Drunvalo 1972. április 10-én lépett be jelenlegi testébe. Mindez egyetlen lélegzetvétel alatt történt meg. A távozó lélek kilélegzett, és Drunvalo belélegzett. Ez történt, tiszta és törvényes folyamat. A két lélek ezt megelőzően, hét-kilenc éven át egyezkedett, majd kérelmezték és engedélyt kaptak minden szinten arra, hogy ezt megtegyék.

Drunvalo nem azért mesél történeteket magáról, hogy ezzel bizonyítsa mennyire különleges. Ellenkezőleg, ez arra szolgál, hogy emlékeztessen arra, hogy te mennyire különleges vagy. Például gondolkodj el annak a lehetőségén, hogy te is egy magasabb dimenzióbeli mester vagy itt, különleges küldetéssel. Azon is jó ha elgondolkodsz, hogy a munka tökéletes elvégzéséhez annyira emberivé kellett válnod, amennyire csak lehetett; tehát „elaludni", és mindent elfelejteni, hogy aztán a megfelelő időben emlékeztessenek az igaz természetedre. Az első részt tökeletesen végrehajtottad. Itt az idő, hogy belekezdj a második fejezetbe.

A különbség az, hogy Drunvalo emlékszik. Ő a katalizátor szerepét tölti itt be, hogy ébresszen minket, amikor szükséges.

THOTH

Thoth egy különleges alakja a történelemnek, aki 52 000 évvel ezelőtt esett át a felemelkedés folyamatán. 16 000 évig volt Atlantis királya, ahol a Chiquetet Arlich Vomalites nevet viselte. 1991. május 4-ig a Földön maradt ugyanabban a testben. Hamarabb távozhatott volna - mint sok felemelkedett egyéb mester -, de azon kis csoportok közé tartozott, akik úgy határoztak, hogy maradnak. Minden kétséget kizárva tudta, hogy a dolgok egymással összeköttetésben vannak és hogy Egyetlen lélek létezik, amely mindenben áramlik. Thoth jobbnak látta, ha tanítóként itt maradt.

2000 évre eltávozott, hogy különböző bolygókra látogasson el. Megérkezve az adott bolygóra, ott töltött százegynéhány évet, tanulmányozva az ott élőket és szokásaikat. Aztán továbbment egy következő bolygóra, míg végül visszatért ide. Megesküdött arra, hogy addig itt marad a Földön, amíg el nem érjük a tudatosságnak egy bizonyos szintjét. Elértük ezt a szintet, így Thoth 1991. május 4-én elhagyta ezt a bolygót.

Nyilvánvalóan ami a Öböl Háború előtt, alatt és után történt, valaminek a tetőpontja volt. 16 000 év óta először a bolygón a fény erősebb most, mint a sötétség. Bár még nem látjuk, az erőegyensúly megváltozott, és a szabályok önmagukat visszafordították. Most, amikor a negativitás ellenáll a fénynek - ami a sötétség igazi természete - ahelyett, hogy képes lenne felülkerekedni a fényen, több erőt ad neki, és mi egyre erősebbek leszünk. Szóval tartsunk ki!

Thoth legismertebb cselekedete az volt, hogy megismertette a bolygót az írás tudományával. „Irnoknak" hívták Egyiptomban, mert ő volt az, aki teljes terjedelmében megírta ősi történelmünket. Ezért küldték Drunvalot hozzá. A legtöbb információ, amit Drunvalo tud rólunk és a történelmünkről, Thoth-tól származik. Thoth mindig rámutatott arra, hogy nem 100 százalékos pontosságúak az ismeretei, de beszámolói valószínűleg nagyon közel állnak a valóságban történtekhez.

Drunvaló először 1972-ben találkozott Thoth-tal. Alkímiát tanult - hogyan változtatható higany vagy ólom arannyá -, nem pénzcsinálás céljából, hanem hogy megfigyelje a kémiai folyamatokat. Minden kémiai reakciónak van párhuzamos megfelelője valahol, az élet egyik vagy másik szintjén. A kémiát megértve és annak módját, ahogyan az atomok molekulákká egyesülnek, majd ezek a molekulák újabb molekulákat hoznak létre, apró részleteken keresztül válik megfigyelhetővé, hogy a nagyobb folyamatok hogyan zajlanak. Az igazi alkímia elsősorban, tudatossági szintünk Krisztus tudatosságba alakulási folyamatának a megértéséről szól.

Drunvalo egy mesterrel tanulmányozta ezt a rendszert. Egy napon nyitott szemű meditációt végeztek. Egy óra múlva Drunvalo mestere eltűnt a szobából. Két vagy három perc múlva egy teljesen új test öltött formát Drunvalo szeme előtt. Egy alacsony, kb. 150 cm-es, 70 év körüli alak volt. A külseje alapján óegyiptominak tűnt és egyszerű ruhát viselt. Drunvalo különösen a szemeire emlékszik, amelyek olyanok voltak, mint egy újszülötté, nagyon lágy tekintetű, ítéletektől mentes.

Azt mondta Drunvalónak, hogy 3 atom hiányzik az univerzumban, és azt akarja, hogy Drunvalo találja meg. Drunvalo olyan megtapasztaláson esett át - amit nem fog elárulni -, amiből megértette, hogy ez mit jelent. Thoth meghajolt, köszönetet mondott és eltűnt. Néhány perccel később az alkímia tanár ismét megjelent, aki mit sem tudott a történtekről, valójában azt gondolta, hogy egész idő alatt ott volt.

Drunvalo akkor még nem tudta, hogy a személy, aki megjelent előtte, Thoth volt és nem is látta őt 1984. november 1-ig. Ebben az időben vette kezdetét a több hónapon keresztül tartó, rendszeres kommunikációjuk.

DRUNVALO MELCHIZEDEK MEGJEGYZÉSE

Az ősi iskolákban, az oktatás először mindig a női, a jobb agyféltekét kihangsúlyozó tanítással kezdődött, mint pl. Egyiptomban, a Hórusz bal szeme Misztérium Iskola. A tanulók az érzelmi gyógyulásukon kezdtek el dolgozni, és csak miután ez megtörtént, kezdhettek bele a bal agyféltekét érintő aspektus elsajátításába (Hórusz jobb szeme).

Itt, az Egyesült Államokban, és más bal agyféltekés országokban, először a bal agyféltekés tanulmányokat folytatjuk érzelmi gyógyítás nélkül, mivel ezek az országok nehezen értik meg a női ösvényt. Sok esetben egyszerűen elutasítják ezt az egyszerű ösvényt. Ezért mutatjuk be először a férfi ösvényt (hogy magunkra vonjuk a figyelmet). Azonban most, hogy ránk figyeltek, és elkezditek tanulmányozni ezt az ösvényt, szükségesnek tartom elmondani, hogy most, de legalábbis valamikor az úton, kezdjétek el tanulmányozni a női utat.

„Az érzelmi gyógyulás nélkülözhetetlen", ha igazán el akarod érni a megvilágosodást ebben a világban. NINCS kerülőút. Ha egyszer elkezded felfedezni a magasabb szintű valóságokat, te magad fogod megállítani önmagad fejlődését egy bizonyos ponton túl, egészen addig, amíg az érzelmi gyógyulás meg nem történt. Sajnálom, de ennek ez a módja. Nem végezhetsz sikeresen Merkaba vagy más egyéb meditációs technikát sikerrel addig, amíg az érzelem-tested nincs egyensúlyban.

Azt javaslom, hogy bízz önmagadban, és add meg a lehetőségét annak, hogy valaki belépjen az életedbe és segítségedre legyen az érzelmi kiegyensúlyozatlanságod megoldásában (még akkor is, ha nem vagy ezek tudatában). Majdnem mindig kívülről jövő segítségre van szükség. Gyakran nem látjuk saját problémáinkat, így az emberi megtapasztalásnak ez az egyik olyan területe, ahol a külső segítség szinte az egyetlen módszer.
Az egyén csak akkor tud sikeresen működni a Merkaban keresztül, ha érzelmi egészsége viszonylag egyensúlyban van.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Drunvalo Melchizedek
eletaszivekben.hu
Share To:

Post A Comment: