Tudd meg, hogy ez a világ csak egy kapu, melyre számodra ismeretlen erők vigyáznak. A sötét hercegek az utat, mely a mennyei földre vezet, elállják. Tudd, hogy az Aruluhoz vezető utat sorompók vigyázzák, és csak a fény szülött előtt nyílnak meg. / Az Atlantiszi Thoth smaragdtáblái: XIV. ~ thoth, Thoth smaragdtáblái, thoth tanításai, atlantisz, Fény, fényörvény, spirituális tanítások, spiritualitás, Amenti csarnoka, tér-idő, örökkévalóság, ok-okozat törvénye, prófécia, Fény gyermeke, misztériumok,

Az Atlantiszi Thoth smaragdtáblái: XIV. Smaragdtábla - A Jelképek
Halld a mélyen rejlő bölcsességet,
mely a világ számára a templomlakók
távozásával elveszett, 
és amit a jelen embere nem ismer.

Tudd meg, hogy ez a világ csak egy kapu,
melyre számodra ismeretlen erők vigyáznak.
A sötét hercegek az utat, 
mely a mennyei földre vezet, elállják.
Tudd, hogy az Aruluhoz vezető utat
sorompók vigyázzák, 

és csak a fény szülött előtt nyílnak meg.


A földön én vagyok a kulcsok őre, 
melyek a Szentelt földre nyitnak kaput. 
A felettem állók parancsolták,
hogy ezeket a föld emberének hátrahagyjam. 
Mielőtt elmegyek átadom a titkokat:
a sötétség rabságából, hogyan menekülj 
és a hús béklyójától, hogyan szabadulj.
A sötétségből így a Fényre jutsz.

Tudd, hogy lelked előbb meg kell tisztítanod a sötétségtől,
és a fény kapuján átkelhetsz. 
Ezért úgy rejtem el a titkokat, hogy bármikor rájuk lelj.
Bár szálljon sötétség az emberre, 
az útmutató Fény mindig felragyog. 
Sötétbe rejtve, szimbólumoktól fátyolozva 
találod meg a kapuhoz vezető utat.
Az ember a jövőben a misztériumokat megtagadja, ám a kereső az utat megtalálja.

Most parancsolom, hogy őrizd meg a titkokat, 
és csak azoknak add tovább, akik próbád kiállták,
hogy a tiszta be ne mocskolódjon,
hogy az Igazság ereje felül kerekedjék.

Halld a feltárulkozó Misztériumot.
Figyeld a jelképeket, melyeket most átadok. 
Tedd vallássá a tanítást, mert
csak így marad meg lényege.

Két régió van a földi élet és a Nagy Egyetlen között, 
ahová a földről távozó lelkek útjukat követik;
Duat, az illúzió erőinek otthona; 
Sekhet, Hetsep, mely az istenek háza. 
Ozirisz, a kapu őrének jelképe, aki visszaküldi az értéktelenek lelkét.
E mögött a szféra, hol a mennyei szülöttek erői lakoznak, 
Arulu, a régió, ahova a Nagyok távoztak. 
Hozzájuk, ősi otthonom Nagyjaihoz csatlakozom, 
ha az emberek közötti munkám bevégeztem.

Hét lakhely van a Hatalmas házában; 
Hárman őrzik a kaput a sötétségtől
minden lakhelynél;
Tizenöt út vezet Duat-ba. 
Tizenkettő az illúzió hercegeinek háza, 
mindegyik négy útra néz, melyek egymástól különböznek.
Negyvenkét nagy erő van,
ítélkezve a kaput kereső halott felett. 
Négy fia van Hórusznak,
kettő-kettő a Keletet és a Nyugatot vigyázza — 
Iszisz, az anya, ki gyermekeiért könyörög, 
A Hold királynéja, mely a Napot tükrözi.
Bá a lényeg, mely örökkön él.
Ká az árnyék, melyet az ember életnek ismer. 
Bá nem jön míg Ká inkarnációban él.
Ezek a titkok, melyek az időkön át fennmaradnak. 
Kulcsok ezek az élethez és halálhoz. 
Halld most a Titkok Titkát:
ismerd meg a kört, a kezdet- és végnélkülit, 
Annak az alakját, Aki egy és mindenütt jelenlévő. 
Halld és figyeld,
menj és használd, 
így azon az úton jársz, amin én. 
Misztérium ez a misztériumban
de a Fény szülötte számára világos, 
a mindenség titkát most feltárom.
A beavatottnak nyíljon meg a titok, 
de a gúnyolódó semmit se lásson abból.

Három a titok, 
mely a Nagy Egyetlentől való. 
Halld és Fény árad feléd.

A kezdetben három egység létezett. 
Ezeken kívül nincs más.
Ezek egyensúlyban a teremtés forrásai: 
egy Isten, egy igazság, egy Szabadságpont.

Három az egyensúlyban lévő háromból való: 
minden élet, minden jóság, minden erő.

Három a minősége az Istennek ebben a Fény-házban:
végtelen erő, végtelen bölcsesség, végtelen szeretet.

Három erő adatott a mestereknek: 
hogy a rosszat átváltoztassák, vigyázzák a jót,
és különbséget tegyenek.

Három az Isten dolga: 
az erőt, a bölcsességet és a szeretetet megnyilvánítani
Három az erő, mely mindent létrehoz: 
A tökéletes tudás által birtokolt Isteni szeretet, 
Isteni Bölcsesség mely minden lehető eszközt ismer, Isteni Erő,
mely az Isteni Szeretet és Bölcsesség közös akarata birtokol.

Három a kör (vagy állapot) a létben: 
A Fény köre (állapota), hol nem lakik más csak Isten, 
és csak az Isten jut azon át;
A káosz köre (állapota), ahonnan a halálból minden dolog életre kel; 
a tudatosság köre (állapota), melyben az életből minden életre pattan.

Minden létező dolog a három létállapotból éled: káosz vagy halál, 
emberségbéli szabadság és mennyei boldogság.

Három szükség vigyáz minden dolgot:
a nagy Mélységből indulva, 
a káosz köre a Mennyben beteljesedést nyer.

A lélek útja hármas: 
Ember, Szabadság, Fény.

Három az akadály: 
a kitartás hiánya, hogy tudást nyerj 
az Istentől való távolság;
a rosszhoz való vonzódás. 
Az emberben e három megnyilvánul. 
Három a benn ülő erők királya.
Három kamra őrzi a misztériumokat, 
melyek az ember testében rejlenek, és mégsem láthatók.

Halld most, ki megszabadultál, 
szabad vagy az élet igájától.
Ismerve minden forrást minden világ megnyílik neked. 
Igen, még Arulu kapui előtt is megnyílnak a sorompók. 
De vigyázz, ki a mennybe mennél, mert ha értéked kétes, 
jobb ha a tűzben pusztulsz el.
Tudd meg, hogy az égiek a Tűzön átmennek. 
A menny minden fordulatánál a Fény forrásában megfürödnek.

Halld ezt a titkot: 
Hosszú idővel előtted 
az ősi Atlantiszban laktam én. 
A templomban a bölcsességet magamba ittam; azt a bölcsességet,
mely forrásként a Fényből áradt a templomlakó által.
Megkaptam a kulcsot, hogy a Fény körébe, 
a Nagy Világba alászálljak.
Álltam én a Szent előtt, mely a tűz virágában trónolt. 
A sötétség villámai fátyolozták,
mert egyébként glóriájától lelkem megtört volna.

Trónjának aljzatától, négy gyémánt lángfolyó eredt. 
Lába zsámolyától felhőmedrekben az emberi világhoz folytak a folyók.
A termek megteltek mennyei Szellemekkel. 
A csillagos palota a csodák csodájává vált. 
Az égen túl, a Tűz és a Napsugár szivárványaként
nyertek alakot a szellemek. 
Énekelték a Szent glóriáját. 
Aztán a Tűz közepéről felszállt egy hang: 
„Tartsd meg az Ősök glóriáját.”
Ezt a Fényt, mely saját lényemben visszhangra lel 
mindenek fölé helyezem.
Elértem, minden isten Istenét, a Szellem-Napot. 
A Nap szférák parancsolóját.

Ismét szólt a hang: 
„Létezik egy Első, kinek nincs vége és kezdete;
ki mindennek teremtője és mindent kormányoz;
ki jó és igazságos, ki megvilágosít, és fenntart.” 
Aztán a tróntól egy nagy sugár indult felém,
körülvéve és felemelve erejével lelkemet.
Gyorsan mozogtam a Menny tereiben,
megláttam a titkok titkát,
éreztem a Kozmosz titkos magvát. 
Arulu országába vittek.
Álltam a házak előtt, melyekben az Urak lakoznak. 
Megnyitották a kaput, és láthattam a kezdet káoszát.
Megrettent szívem a félelmetes látványtól, 
visszariadt a sötétség Óceánjától.
És láttam akkor a sorompó szükségességét, 
láttam, hogy Arulu Urai milyen célt szolgálnak. 
Mert végtelen egyensúlyukkal csak ők állhatnak a beömlő káosz elé. Csak ők vigyázhatják az Isteni teremtést.

Aztán a nyolcas köréhez mentem. 
Láttam a lelkeket kik legyőzték a sötétet. 
Láttam a Fény nagyságát, melyben lakoznak.

Kívántam közéjük jutni, de választott utamra is 
hívott a vágy, az útra, amit az Amenti termeiben kértem.

Arulu termeiből, a földi térbe hatoltam, ahol a testem nyugodott. Felkeltem a Földről és a Templomlakó elé álltam
és ígéretet tettem hogy jogomról lemondok
míg munkám a földön be nem végeztetett, 
míg a sötét kor lejár.

Halld szavam, mit Neked adok. 
Benne találod az élet lényegét. 
Mielőtt Amenti termeibe visszamennék, 
sajátítsd el a Titkok Titkát, hogy a Fénybe lépj.
Tartsd meg és őrizd, rejtsd szimbólumokba, 
hogy az együgyű nevessen és mondjon le róla. 
Minden országban alakítsd a misztériumokat.
Tedd keménnyé az utat a kereső számára.
Így a gyenge és a kétkedő feladja majd. 
Így őrizd és rejtsd a titkokat mindaddig,
míg az idő fennáll, s amíg elfordul a kerék.

A sötét korokon át 
várakozva és figyelve, 
szellemem a föld mélységében rejtve marad.
Amikor valaki a külsőség 
összes ítéletén áthaladt,
idézz meg engem a Kulccsal, mely
birtokodban van.
Akkor válaszolok majd, én 
a beavató, eljövök majd az amentibeli Istenek termeiből.
Fogadom a beavatottat, 
és az erő szavait neki átadom.

Halld és emlékezz figyelmeztetésemre: 
ne hozz hozzám olyat, ki híján van a bölcsességnek,
tisztátlan szívű, vagy célja ingatag. 
Különben visszavonom tőled az engem megidéző képességet.

Menj és hódítsd meg a sötétséget. 
Emeld fel lényedben a Fényt.

Most menj és hívd össze testvéreid, 
hogy osztani tudjam köztük a bölcsességet, 
hogy mikor nem leszek a fényt megtalálják.
Jöjj a templom alatti kamrámba.
Ne egyél három Napon át.
Átadom ott a bölcsesség lényegét 
hogy emberek között erőd sugározzon. 
Átadom a titkokat, hogy te is a mennyekbe szállhass. 
Isten-ember tartsd meg magad az igazságban és a lényegben.
Távozz most és hagyj magamra, hogy megidézzem azokat,
kikről tudsz, de még nem ismersz.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Share To:

Post A Comment: