Újfajta tudatosodás megy végbe az emberi kultúrában. Ennek az ébredésnek a katalizátora, hogy eléri a kritikus tömeget azoknak az embereknek a száma..

Kapcsolódó: Mennyei Prófécia /teljes film/
Első Felismerés: A kritikus tömeg

Újfajta tudatosodás megy végbe az emberi kultúrában. Ennek az ébredésnek a katalizátora, hogy eléri a kritikus tömeget azoknak az embereknek a száma, akik életüket spirituális kibontakozásnak tekintik - olyan utazásnak, amelyben rejtélyes véletlenek az útjelzők. 
(Felismerjük, hogy az életünk során tapasztalt rejtélyes véletlenek, illetve véletlennek tűnő események mögött valami mélyebb spirituális erő munkál, ami elvezet minket a céljaink, illetve életfeladataink beteljesítéséhez. Úgy is mondhatjuk, felfedezzük, hogy valójában nincsenek véletlenek, és a véletleneknek tekintett eseményláncok mögött megbújó tudatosság megvilágítja számunkra azt a tényt, hogy a teremtésnek (és ezen belül saját létünknek) meghatározott célja, értelme van.)

Második Felismerés: A tág jelen

Ez az eszmélés új, teljesebb világszemléletet jelent, amely átveszi az öt évszázada uralkodó, világias, a túlélésre és kényelemre berendezkedett életrend helyét. A technika fejlődésének korszaka fontos lépcsőfok volt ugyan, de a véletlenek tudatosításával nyitottá válunk az emberi élet igazi céljának, az univerzum jellegének felismerésére.

Harmadik Felismerés: Az Energia

Most tapasztaljuk meg, hogy nem anyagból, hanem dinamikus energiából felépülő világegyetemben élünk. Minden, ami létezik, a szent energiamezőben létezik, s ezt a mezőt érzékelni, érezni is tudjuk. Mi, emberek ki is tudjuk vetíteni energiánkat, ha figyelmünket a kívánt irányba összpontosítjuk (ahová a figyelem irányul, oda áramlik az energia); ezáltal hatást gyakorolhatunk más energiarendszerekre, és növelhetjük az életünkben előforduló véletlenek gyakoriságát.

Negyedik Felismerés: Harc a hatalomért

Az emberek gyakran elszakítják magukat az energia kiapadhatatlan forrásától, s ezért gyengének, bizonytalannak érzik magukat. Az energia megszerzése érdekében befolyásolják vagy kényszerítik a többi embert, hogy figyelmet, ezáltal energiát kapjanak tőlük. Ha sikerül ily módon uralomra szert tenni mások felett, akkor hatalmasabbnak érezzük magunkat, de a többiek meggyengülnek, és gyakran előfordul, hogy visszavágnak. A ritka emberi energiáért folytatott versengés az oka minden emberi összeütközésnek.

Az emberek energiáért versengenek egymással. Minden konfliktus oka az energiaszerzés vágya. A hatalomért, vagyis energiáért folytatott harc oka visszavezethető a gyermekkorba. A gyermek magával viszi sebeit a felnőttkorba, és mások energiáját veszi el, hogy pótolja saját elveszített energiáit...

A másoktól szerzett energia nem tart sokáig. A fejlődés útján ráébredünk, más forrásból kell megszereznünk az energiánkat. Eddig elzártuk magunkat az Univerzumtól, most meg kell nyitni magunkat az univerzális energiának.

Agresszív energia szerzők: kényszerítik a többieket, hogy figyeljenek rá.
Megfélemlítő: szóval, tettleg megfenyeget. (szegény ént vagy megfélemlítőt nevel)
Vallató: folyton hibákat talál a másikban, ezzel aláássa az önbizalmát. (zárkózottat nevel) Vallatóvá az válik, akit semmibe se vesznek gyermekkorában.
Passzív energiaszerzők: az emberek együttérzésére vagy kíváncsiságára alapozva próbálják magukra felhívni a figyelmet.
Zárkózott (vallatót nevel)
Szegény én: elmeséli milyen rettenetes dolgok történtek vele, együttérzést vagy bűntudatot akar kelteni.
Meg kell tanulnunk kiszállni a hatalmi harcokból, és saját intuíciónkat követve saját utunkat járni, saját energiánkból. Ezt az energiát az Univerzumtól szerezhetjük meg.

Ötödik Felismerés: A misztikus tudat

Az Univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, ha megnyitjuk magunkat a forrás számára. (Amikor a dolgok szépségét és egyediségét csodáljuk energiát veszünk fel, amikor eljutunk a szeretetig energiát adunk. A félelem energiavesztéssel jár.)

Ha megtapasztaljuk az isteni energiához fűződő belső kapcsolatunkat, a bizonytalanság és az erőszak véget ér. Minden misztikus hagyomány erről a kapcsolatról beszél, amely együtt jár a könnyűség, a lebegés és a szüntelen szeretet érzésével. Ha ezek a jelek megvannak, a kapcsolat valóságos. Ha nem, akkor színlelt kapcsolatról van szó.

Energiagyűjtés: A környezetre koncentrálok, aztán emlékezetembe idézem milyennek láttam a világot, amikor teli voltam energiával. Elképzelem, milyen intenzív a dolgok létezése, milyen egyedi a szépségük, különösen a növényeké, felidézem milyen fényesek és tiszták a színek. Aztán megpróbálom átélni a közelség érzését: azt, hogy a távolság nem számít, bármilyen távol van valami, megérinthetem, összekapcsolódhatom vele. Hogy elérjem a könnyedséget, belégzem az energiát, amellyel sikerült összekapcsolódnom.

Hatodik Felismerés: Tisztázni a múltat

Minél többet állunk kapcsolatban az energiaforrással, annál világosabban érzékeljük azokat az időszakokat, amikor ez a kapcsolat megszakad- általában stresszhelyzetekben. Ilyenkor tetten érhetjük önmagunkat: fölfedezhetjük, milyen módszerrel igyekszünk energiát lopni másoktól. Ha mesterkedéseinket a személyes tudat leleplezi, a kapcsolat még tartósabbá válik, ekkor ismerheti fel az ember saját fejlődésének menetét, spirituális küldetését - azt az egyéni feladatot, amellyel hozzájárulhat a világ fejlődéséhez.

Hetedik Felismerés: Bekapcsolódni a folyamatba

Ha az ember ismeri saját, személyes küldetését, ez tovább szaporítja a rejtélyes véletleneket, amelyek sorsa beteljesülése felé vezetik. Előbb a kérdés fogalmazódik meg bennünk, majd álmok, megérzések és intuíciók vezetnek el a válaszokhoz, amelyeket többnyire szinkronisztikus módon, azaz véletlenszerű egybeesések útján egy másik ember bölcsességéből szűrhetünk le.
Megtanítja, hogyan tudunk bekapcsolódni az evolúciós folyamatba, rákapcsolódni az univerzumra. A 7. Felismerés az első Felismerés egy magasabb szintű tárgyalása. Választ ad arra, hogyan tudjuk alkalmazni a véletleneket, és ezáltal tudatossá tenni a spirituális evolúciót. Ráébreszt bennünket, hogy minden szükséges információt, lehetőséget megkapunk, hogy céljainkat megvalósíthassuk. A kulcsok tehát előttünk hevernek, s nekünk meg kell tanulnunk észrevenni őket, és tudni, mire használhatjuk. Míg az első felismerésben csak észrevesszük, figyeljük a véletlen események sorozatát, most elkezdünk tudatosan dolgozni velük.
A 7. Felismerés az eddigi hat felismerés összegződése; amit ez idáig megtanultunk az eddigiekből, az itt gyúródik össze egy egésszé. Itt az ember megtanul elsajátítani egy tudatos hozzáállást, egy önként felvállalt életmódot. Egy fontos határvonalhoz érkeztünk: ennél a résznél kezdődik el a tanítás folyamata, s annak szükségességének felismerése is, hiszen ráébredünk: mi is üzenethordozók vagyunk, és most már minden eszköz adott ahhoz, hogy végbemenjen az információcsere.
Hogy a 7. Felismerés hatékonyan működni kezdjen, megmutatkozzon, feltétel az állandó tudatosság. A következő, néhány lépésből álló vázlatot jó mindig észben tartani: 
1. Állandósítanunk kell magas energiaszintünket; ezt elmélyüléssel, a világ szépségeinek megcsodálásával tehetjük meg. Ha már feltöltekeztünk, fent is kell tudnunk tartani ezt az állapotot, s szükség esetén pótolni az elveszett energiát. Energiahiány akkor áll be, ha megszakad a kapcsolatunk az Univerzummal.
2. A magas energiaszint elérése után feltehetjük jelenlegi kérdéseinket, amelyekre választ akarunk kapni; ill. tudatunkba idézhetjük életkérdéseinket, küldetésünket. Fontos a tiszta, egyértelmű, pontos kérdésmegfogalmazás.
(„Az teljesen természetes, hogy az ember nem találhat világos megfogalmazást egy zavaros gondolatra.” A.Maugham) 
Ezután mosódjunk össze a jelennel, elhatárolva magunkat a múlt emlékeitől és a jövő aggodalmaitól. Minden pillanatot élj meg tudatosan, és helyezkedj várakozó álláspontra. Ne sürgesd az eseményeket. Tudd: minden a lehető legjobb kerékvágásban halad. Ha helyes kérdéseket teszel fel, bármely pillanatban megjöhet az Útmutatás. 
3. Helyezkedj megfigyelő álláspontba; kövesd nyomon gondolataidat, álmaidat, ábrándjaidat. Vedd észre, ha valamely dolognak a színeit ragyogóbbnak látod. Minden, ami veled történik, jelzés. FONTOS! Fogadd el az isteni útmutatást, add fel irányításvágyadat! 
4. A kapott jeleket tanuld meg helyesen értelmezni, kezelni. Az álmokat hasonlítsd össze élethelyzeteddel, ebből szűrve le a további teendőket. A negatív gondolatokat azonnal küldd el, helyettesítsd pozitív képekkel. Ábrándjaidban előforduló helyek, személyek fontos darabjai a kirakónak.
Ha megérzéseid, útmutatásod alapján cselekszel, olyan helyzetekbe keveredsz, melyekben választ kaphatsz feltett kérdéseidre. Olyan emberekkel találkozol, akik fontos üzeneteket adnak át neked. Ezek a helyzetek újabb kérdéseket vetnek fel, s így a kör sosem zárul. De ennek a folytonosságnak a feltétele az állandósult magas energiaszint, melynek hátterében a mindent eltöltő szeretet érzése áll.
Ne feledjük! A folyamat kettős. Ahogyan mi is információkat kapunk más emberektől, nekünk is át kell adnunk a saját tudásunkat, információinkat. Hogy az információcsere biztosan megtörténhessen, fontos: energiát küldeni a másik embernek, ezzel hozzásegítve őt is a bekapcsolódáshoz. A csere folytán feltöltődünk!
Ha átgondoljuk a 7. Felismerés tanulságait, megértjük, semmilyen esemény, fordulat az életünkben nem lehet sem jó, sem rossz. Minden szükséges. A mi dolgunk a megfelelő helyzetbe sodortatni magunkat tudatosságunk által.
A jelzések, intuíciók jellege: előrehaladásunkat szolgálják, sokszor szimbolikus jelentéssel bírnak, gyakran megdöbbentőek, de sosem tolakodóak. Türelmesen, kitartóan próbálnak bennünket segíteni.
Saját igazi spirituális identitásunk felkutatása: tudatos önfejlesztés. A gondolatok megváltoznak, ha az ember összekapcsolódik az energiával. A szavak, amelyeket gondolkodás közben a fejében szokott forgatni, hogy az eseményeket logikusan irányítani tudja, megszűnnek, ha sikerült felhagynia a hatalmi drámával (ez a tudatos JELENLÉT, vagyis a jelen aktuális pillanatát éljük meg és nem pedig a múlt történéseivel vagy a jövő tervezgetésével foglalkozunk). 
Mikor feltölti magát belső energiával, a tudatában másfajta gondolatok lépnek működésbe, amelyek identitása magasabb szintjéről származnak. Ezek az intuíciók. Állandóan fel kell figyelnünk a véletlenekre, minden válaszra, amit felülről kapunk. Az intuitív információszerzés fejleszthető az álmok tudatos megfigyelésével és az alkotó képzelődéssel. A negatív képeket gondolatokat azonnal törölni kell, nehogy megerősödjenek.

Nyolcadik Felismerés: Az interperszonális etika

Azáltal is szaporíthatjuk az útmutató véletlenek gyakoriságát, ha energiánkkal feltöltünk, fölemelünk minden embert, aki belép az életünkbe. Vigyázni kell, nehogy szerelmi viszonyaink kedvéért elveszítsük belső kapcsolatunkat. Mások fölemelése különösen csoportokban hatékony: a csoport minden tagja érezheti a többiek energiáját. Kisgyermekek számára különösen fontos ez a biztonságérzetük és növekedésük szempontjából. Ha minden arcon meglátjuk a szépséget, ezzel mindenkit fölemelhetünk legbölcsebb önmagáig, s így nekünk is nagyobb esélyünk lesz arra, hogy szinkronisztikus útmutatást kapjunk. 
A párkapcsolat hatalmi harccá válik, mert mindkét nemnek szüksége van a másik nem energiájára is a teljességhez. Meg kell tanulni függetlenedni, vagyis ezt az energiát közvetlenül az univerzumból felvenni. Ha ez sikerült, harmonikus párkapcsolat alakítható ki, amiben mindkét fél külön-külön is teljesnek tekinthető és aminek az alapját nem a másikra való szükség, hanem a kölcsönös szeretet adja. 
Evolúciónk ütemét másokhoz való viszonyunk szabja meg. Segítőkészségünktől és nyitottságunktól függ, hogy milyen hamar kapjuk meg a válaszokat életünk kérdéseire. A megfelelő emberekkel kell beszélni, a beszélőnek maximális figyelmet és energiát küldünk. Az ellenséges ember a drámájának megnevezésével leszerelhető, ha közben energiát küldünk neki.

Kilencedik Felismerés: Az új kultúra

Miközben valamennyien spirituális feladatunk legtökéletesebb kiteljesítése felé fejlődünk, új hozzáállás alakul ki: senki sem tör hatalomra, hanem mindenki megpróbálja kihozni a legtöbbet a többiekből. Ha egyszer elkezdünk folyamatosan adni, attól kezdve mindig egyre több és több fog beáramlani is. Az ember ahogy önmaga gyarapodik mások támogatása által, egyre magasabb frekvencián rezeg, melynek eredményeként egy másik létállapotba kerül: a teste spirituális formát ölt és a létezés jelenlegi dimenziója egyesül a következő dimenzióval. Ezzel véget ér a születés és a halál körforgása és eljön egy számunkra még teljesen új korszak; az Aranykor.

Tizedik Felismerés: Őrizni a látomást

A Tizedik felismerés által arra eszmélünk rá, hogy az emberek a történelem folyamán mindvégig arra törekedtek, hogy ezt a megélt spiritualitást meghonosítsák itt a Földön. Mindannyian feladattal érkezünk ide, és ahogy egyre tudatosabbá válik bennünk ez a felismerés, így egyre pontosabban felidéződik bennünk a születési látomás: az, hogy mit akartunk elérni életünkben. Később felidézhetjük a közös világlátomást is, amely szerint az új kultúra mindannyiunk együttműködése által jön létre. Tudjuk: az a feladatunk, hogy tudatosan, imával őrizzük ezt a látomást.

Tizenegyedik Felismerés: Az imamezők kiterjesztése

A Tizenegyedik Felismerés arról szól, hogy pontosan miként őrizzük a látomást. Vallási szövegek, versek, a filozófusok művei évszázadok óta beszélnek egy bennünk lévő, szunnyadó képességről, amelynek rejtélyes működése által befolyásolhatjuk, hogy mi történik a jövőben. Nevezték ezt a képességet a hit erejének, pozitív gondolkodásnak, az ima hatalmának. A tapasztalatok szerint az ima erejét a szándékmezők adják, amelyeket kiterjeszthetünk és meg is erősíthetünk, különösen olyankor, ha másokkal együtt egy közös látomásban egyesítjük erőnket. Ez az az erő, amelynek révén őrizzük a spirituális világ látomását, gyűjtjük az energiát önmagunkban és másokban, hogy ez a látomás valósággá váljék.

A Tizenkettedik Felismerés
A Tizenkettedik Felismerés még nem került nyilvánosságra.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Share To:

Post A Comment: