Ha megnyitjátok a csakrátokat, s hagyjátok, hogy a kozmikus energiák átáramoljanak a testeteken, a szellemetek felfrissül és az életetek erővel telítődik. A lüktető energiahullámok a kozmosz éltető vére, s noha látszólag szilárd formában mutatkoztok, valójában energiarezgések vagytok, s táncoló fényhullámokként ki-be hullámzotok a testetekből. A teljes lényetek sokkal nagyobb, mind gondolnátok./ Plejádiak tanításai: A 12 csakra bemutatása ~ fejlődés ösvénye, fényörvény, földönkívüliek, galaktikus föderáció, GF, hírek, idegenek, plejádi tanítások, plejádiak, ufo, csakrarendszer, csakrák, 12 csakra, csakra leírások,

Plejádiak tanításai: A 12 csakra bemutatása
Hihetetlen mennyiségű energia árad a Földre a Galaktikus Központból, hogy gyógyítsa a fájdalmat és az elkülönültséget. Az 1987-től 2012-ig terjedő időszakban, azaz az időkrónika nanoszekundjában újra kapcsolatba léptek a Galaktikus Központtal, avagy az Anyaméh erőforrásával, amikor felelősséget vállaltok a felhalmozódott negatív energiaszenny eltakarításáért, mely eltömíti valóságotokat. A nanoszekund végül is a tudatosság egy magasabb szintű megtapasztalását hozza magával, hogy megtudjátok, kik is vagytok valójában. Sokszor azonban feldolgozatlan energiák tömörülései homályosítják el a tisztánlátást, amire feltétlenül szükség van a mély, belső tudással való újrakapcsolódáshoz. Amikor a DNS-ben tárolt kód fájdalmat és elkülönültséget, mártíromságba és erőtlenségbe vetett meggyőződést rögzít, akkor ezeket a „múltból” származó, saját erővel rendelkező észleleteket át kell alakítani – a céljuk megértése által. Az olyan eseményeket és tapasztalatokat, melyek félelmen alapuló meggyőződések eredményei, és így rögzülnek a DNS-ben, különösen fontos gyógyítani, mert ha egy tapasztalat célját és lényegét nem értitek meg, akkor – ahogy a mondás tartja – a történelem megismétli önmagát.

A káros energiák tisztítására és gyógyítására szolgáló nagy, multidimenzionális lehetőségek ritkán adódnak a galaxisban. Amikor ilyen egyedülálló alkalmak teremnek, akkor a különböző kapcsolatokból a legkülönfélébb energiák vonzódnak az adott helyre, s az odairányuló kozmikus sugárzás felgyorsítja az ott található energiát. A felgyorsult energia periódusai alapvetően egy magas szintű újraértékelődést hoznak létre, amit az új prioritások megalapozása követ, vagyis eldől, hogy mi az, amit a legjobban kell fejleszteni. Minden résztvevőt az az igen erős vágy sarkallja, hogy tudatosságát egy másfajta, magasabb szintű tudatosságra emelje. A gyógyító idők mindig arról szólnak, hogy az elszakadt részek újra összekapcsolódnak a nagyobb egésszel, s megfiatalítják a szellemet azzal, hogy felvállalják, társteremtők a létezésben. Hihetetlen mennyiségű energia árad a Földre a Galaktikus Központból, hogy gyógyítsa a fájdalmat és az elkülönültséget, körbeveszi és átitatja a fizikai testeteket, s eggyé válik veletek. Ez az energia áthatol az űrön, a Napon, le a világotokba. Ahhoz, hogy élni és küzdeni tudjatok e felgyorsult időszakban, magatokba kell engednetek ezt az energiát – úgy kell illeszkednie belétek, mint szoftvernek a komputerbe, vagy kéznek a tökéletesre szabott kesztyűbe. Mindaz, ami ezeknek az energiáknak az útját állja, s nem engedi, hogy belétek hatoljon és a környezetetekbe olvadjon, láthatóvá fog válni, s elsöprendő akadályként kell őket kezelni, hogy ne állja útját egyéni átalakulásotoknak!

Ha megnyitjátok a csakrátokat, s hagyjátok, hogy a kozmikus energiák átáramoljanak a testeteken, a szellemetek felfrissül és az életetek erővel telítődik. A lüktető energiahullámok a kozmosz éltető vére, s noha látszólag szilárd formában mutatkoztok, valójában energiarezgések vagytok, s táncoló fényhullámokként ki-be hullámzotok a testetekből. A teljes lényetek sokkal nagyobb, mind gondolnátok. A csakraként ismert ajtók önazonosságotok mezőjére nyíló nemfizikai kapuk, melyeken keresztül a finomenergia erői – az éteri energia, csí, avagy kozmikus energia – ki- és beáramlanak mind a fizikai, mind a nemfizikai testetekbe.

Hét fő központ társul a fizikai testhez és öt a fizikain túlihoz, s ily módon identitásotok és a léthálóval való kapcsolatotok a kozmosz végtelenségébe terjed. A fizikai test hét csakrája megfelel a belső elválasztású mirigyek rendszerének, mely az enzimek, hormonok és bonyolult kémiai folyamatok nagyszerű, belső együttműködését szabályozza, mely, az idegrendszerrel együtt, a test számos funkciójának ellátásában segédkezik. Minden egyes csakra egy-egy intelligenciaközpontként működik: átalakítja a fizikai világba áramló kozmikus energiát, s úgy lehet elképzelni, mint egy forgó, hangos, színes és fényes, valamint szimbólumokkal teli kaleidoszkópot.

Az élet leckéi az egyes energiaközpontokkal társított, a figyelem fókuszába került életterületeken játszódnak. Az atmoszféra életerő-energiával telített, s ha a csakráitok nyitottak, ez az energia ki-be áramlik a testeteken, segít megőrizni az értelem tisztaságát, az érzelmi egyensúlyt, a fizikai egészséget, valamint elősegíti a spirituális megújulást. Azt, hogy a csakráitok mennyire nyitottak, illetve zártak, az határozza meg, hogy mit hisztek, hogy milyen a dolgokhoz való hozzáállásotok, s hogyan értelmezitek az életet. A félelem összehúzódásra készteti a központokat, míg a lélegzet, a szépség, a szeretet és a nevetés hatására kitágulnak. Egy kiadós belső tavaszi nagytakarítás is megnyitja a csakrákat. Az energia végigáramoltatása a testen felszínre hozza az életeteket uraló, rejtőzködő témákat, s noha ezekkel a mély belső meggyőződésekkel szembenézni olykor nem kis megpróbáltatás, egyben felszabadító érzés is megszabadulni attól, ami addig visszafogott benneteket! Soha jobb alkalom ennek az elvégzésére! Ha megnyitjátok a csakráitokat az információval és ismeretekkel teli kozmikus energiáknak, s hagyjátok, hogy testeteken hideg vizű, friss hegyi patakként átáramoljanak, szellemetek felfrissül, s életetek erővel telítődik!

Az első csakra a gerincoszlop tövénél található, ez a kundaliniként ismert, kígyószerű, tüzes energia otthona. Ez az erőtök székhelye, ahol az énazonossággal és a létfenntartással kapcsolatos leckéket tanuljátok. Emberek egész életeket tölthetnek el a gyökércsakra leckéinek tanulásával. A biztonságos bankbetétek és fontos társadalmi tisztségek, meglehet, jól jönnek, de igazából az határoz meg benneteket, hogy milyen emberek vagytok, hogy milyen a családdal és a barátokkal való kapcsolatotok, és milyen erényeket testesítetek meg. Amikor szeretitek magatokat és bíztok magatokban, az első csakra energiával telítődik, ami erős önbecsülést hoz, és a fizikai test elpusztulásától való félelem átalakulását eredményezi. Ha minden csakra energiáját jól mozgatjátok, az azzal is együtt jár, hogy felelősséget tudtok vállalni az életetekért. A csakrák leckéjének felismerése megnyitja az utat a kozmikus energia szabad áramlása előtt, amely így, a csakrákat összekötve bekapcsol benneteket a létezés hálózatába.

A kettes számú csakra a nemiség és a teremtőerő kapuja, és vannak, akik ennek a hatalmas energiának a tanulásával is életeket töltenek el. Mindenki találkozik a szexuális energia nyers erejével, de csak nagyon kevesen értik meg azt a mély, lelki és szellemi cserefolyamatot, ami a nemek összekapcsolódásakor létrejön. A szexuális kifejeződés a szenvedély és az élvezet leckéivel és tapasztalataival jár; ugyanakkor itt van az ősökkel való kapcsolat és a családalapítás központja is. A második csakra olyan kapu, ahol a saját és a társatok identitásának frekvenciái egybefutnak, és kreatív módon összefonódnak. Lényegében a nemi aktus során átveszitek a másik ember energiamezőjét, s ha hamisság vagy a szeretet hiánya jellemzi a kapcsolatot, akkor a szex utóíze lelkileg, érzelmileg, szellemileg és testileg is romboló hatású lehet. Viszont ha jelen van a szeretet és
a tisztelet, akkor üdvözült érzelmekkel röpülhettek a kozmosz misztériumaiba! Mindenki találkozik azzal a kihívással, amit a szexuális energia megbecsülésének a megtanulása jelent. Ha állandó félelemben éltek a túlélési és nemi témával kapcsolatban, akkor beleragadtok a két alsó csakra leckéibe, s állandóan azt ismételgetitek. Mivel a második csakrából csak úgy dől az életerő, ez az a hely, ahol nem inkarnálódott entitások leggyakrabban tapadnak a fizikai testhez.. Ezek a nemfizikai energiák azután azokból az energiákból táplálkoznak, melyeket ti féltek a magatokénak tudni, így aztán azok soha nem tudnak teljesen felszabadulni, hogy a gerincoszlopban felfelé törve összekapcsolják a két alsó csakrát a többi központtal. A fizikai valóságban a szexuális identitás teszi lehetővé, hogy szeretettel és szellemi tudatossággal hidat verjetek a fizikai és nemfizikai valóság közé.

A harmadik, vagy napfonatcsakra az érzések, az intuíció, az akaraterő központja, olyan, mintha „agy” lenne a hasban. A döntéshozatalhoz elengedhetetlen ennek a csakrának a tevékenysége, mert a testetek egy belső memóriabankként tárolja az életetek, a világ és a valóságon túli világ történéseit. Meg kell tanulnotok odafigyelni a testetekre és a „zsigerből” jövő érzésekre. Ha felismeritek a harmadik csakra célját és funkcióját, akkor a legtöbb esemény apró kis finomságait is gyorsan meg fogjátok érteni.

A szívközpont, a negyedik csakra a fizikai test középpontjában helyezkedik el, és az érzelmi intelligencia leckéivel az összes alatta és felette fekvő csakrát egyensúlyban tartja. Ebben a központban teljesen elzárkózhattok az élettől, vagy kibontakozhattok az együttérzésben, mert ez az a hely, ahol a másik embert önmagatok egy másik változatának tudjátok látni. Az együttérzés kifinomult, bonyolult érzelmi teljesítmény, mely mély, spirituális szintű kapcsolatot teremt a kozmosszal. A szív megnyílása olykor félelmes tapasztalat, mert amikor a szív nyitott, úgy erezhetitek, hogy minden irányítás kikerül a kezetekből. Ez a nagy tudású központ egyszerre kínálhat elbátortalanító és örömteli tapasztalásokat. A szívet a szeretet uralja, és jogosan. Az igazi próba, amit a földi élet kínál, az a lehetőség, hogy a szívcsakrátokon eresszetek át mindent, amivel az életben találkoztok, ítéletalkotás nélkül, elismerve az élet csodás sokféleségét. Gyakran megesik, hogy a szívcsakrát félelem blokkolja, mely arra késztet benneteket, hogy tartsatok az erős lelki kötődéstől. Amikor a szív zárva van, könnyebb bántani és megtéveszteni másokat, mert az élet teljességével való kapcsolat sérült. Az élet szépségének felismerése különösen fontos a szívközpont megnyitásához! Az igazság manipulálása csak akkor lehetséges, ha féltek a saját erőtöktől.

Az ötödik, avagy a torokcsakra rendkívül nagy jelentőséggel bír, mert ez az a hely, ahol a beszéd kreatív erejét használva kifejezitek és a valóságba ültetitek gondolataitokat és érzelmeiteket. Ezen a központon keresztül a szavak erejéről tanulhattok fontos leckéket az igazságotok és az ötleteitek kifejezése révén. A laza, elengedett állkapocs rendkívül lényeges ennek a csakrának a nyitva tartásához, hogy a kommunikáció könnyedén, elegánsan áramoljék. Az összeszorított állkapocs rejtett szándékra utal, amellyel az illető irányítani akarja a kifejezés természetes áramlását. Ennek a csakrának a kulcsa a lélegzés. Ha bármelyik csakrára irányítva a figyelmeteket ritmusosan lélegeztek, s a barlangban fúvó szélhez hasonló hangot hallattok a torkotok mélyén, azzal megnyitjátok a csakrákat az élesebb érzékelési tudatosság előtt. Az ötödik csakra leckéi közé tartozik az is, hogy megszabadítsátok magatokat a kritizálástól és megítéléstől való kétségektől és félelmektől, s merjétek kimondani azt, amit gondoltok! Az igazság manipulálása csak akkor lehetséges, ha féltek a saját erőtöktől.

A harmadik szemként ismeretes hatodik csakra a két szem között, a szemöldökkel egy vonalban helyezkedik el. Ez a központ a tobozmirigy rendkívül összetett kémiai folyamataira hat, s a párhuzamos időkre való ráérzés eszköze. A harmadik szem a nemfizikai valóságra, a végtelen ismeretek forrására, a belső világra nyíló kapu. Ez a központ áll kapcsolatban a kifinomult érzékeléssel, észleléssel. Az idetartozó leckék közé tartozik, hogy megtanuljatok nem félni attól, amit kifinomult, erősebb érzékelésetekkel észlelhettek majd. Ezt mindenképpen le kell győzni, ha teljesen fel akarjátok tárni a belső látás fejlődésével feltáruló rejtelmeket.

A fejtetőt hetedik, vagy koronacsakrának is hívják. Ez a dinamikus központ köti össze a fizikai idegrendszert a kozmikus elmével. Az idegrendszeretek irányítja és koordinálja a test összes szervét; olyan, mint egy rádióantenna, mely a külső és belső jelzéseket egyaránt fogja. Tulajdonképpen finom szalagok, illetve aranyszínű szálak formájában indul ki az agyatokból az éterbe, s a valóság más rétegeivel kapcsol össze benneteket. Ennek a központnak a leckéje összetett, lényegében a fizikai és nemfizikai valóság közötti utazások által megkívánt integritás finom egyensúlyának fenntartását szolgálja. Van még öt másik energiaközpont is, melyek messze a fizikai testen kívül és azon túl helyezkednek el.

Ezek a kozmikus csakrák, akárcsak a hét testben található csakra, szintén lüktető szín-, fény-, szimbólum- és hangörvények, melyeket arra használtok, hogy megfigyeljétek, kik vagytok a teljes létezés viszonylatában. A csakrák feltárásában és navigálásában a kreatív képzeletnek döntő szerepe van. A városok, államok, nemzetek koncepciója csak képzeletbeli meghatározóként szolgál, hogy a földi valóság rendszerezve legyen; a térkép segít a valóság körvonalazásában, de nem maga a valóság – nem tudjátok az éjszakát az ország másik végében tölteni, ha csak ráböktök egy helyre a térképen. Térképek és jelek nélkül képtelenek lennétek megkülönböztetni egyik határt a másiktól. Ugyanígy a kreatív képzelet is igen hasznos eszköz lehet egy olyan valóság feltárására, mely messze meghaladja az elérhetőséget. A virágokat a Földön általában nagyra becsülik és értékelik szépségükért; felvidítanak, erős életenergiát árasztanak, megnyitják a csakráitokat, s gyakran használjátok őket szimbólumként a legmélyebb érzések és érzelmek kifejezésére. Ha a kozmikus, multidimenziós csakrákat egy-egy virággal társítjátok, könnyebben feltárhatjátok személyiségetek sokféle, nemfizikai aspektusát.

A nyolcadik csakra 30 cm-től egy méterig helyezkedhet el a test fölött, és a liliomhoz hasonlíthatjuk. Ez a trombitaszerű átjáró energiamérsékelő a többi kozmikus csakra számára, a fényenergiát és az abban hordozott tudást közvetíti a test fizikai és nemfizikai aspektusának sok-sok rétegébe. Lényegében megteremti a nemfizikai kapcsolatot az olyan identitás számára, mely méretét tekintve túllép a fizikai forma határain.

A kilencedik csakra nagy mozgásteret tesz lehetővé a tudatosságotok számára; szimbóluma a százszorszép [angolul „moonflower” (holdvirág) – a ford.], mert az a funkciója, hogy összekössön benneteket mindennel, ami a Föld és a Hold tere között áramlik, beleértve az erős mágneses energiákat, melyek a két bolygó között áramlanak. Ez az energiaközpont űrbéli látképet nyújt a Földről, s kitágítja a saját, kozmoszban elfoglalt helyetekről alkotott képet. E központon keresztül tárhatjátok fel a Föld idővonalát, ahova annyiszor leszülettek, újra meg újra, fel-le ugrálva azon, mint valami trambulinon, hogy részt vegyetek az élet bonyolult csodáiban, majd megszemléljétek azokat.

A tizedik csakrát a napraforgó jelképezi – szoláris csakra néven is ismeretes. Ez tágítja ki és kapcsolja össze a tudatotokat mindennel a naprendszerben, a Naptól a Plútóig, és azon túl. A Nap a rendszeretek irányítója, mert ez tartja fenn és „fűti” az életet a szükséges fényfrekvenciákkal, életadó energiával és információval. A szoláris központ is nagyon mozgékony, s a Napot használva fókuszpontként kozmikus információt szállít. Az emberek ősidők óta a Napot helyezték tudatuk középpontjába, ha új ötleteikhez inspirációt és információt akartak kapni. Olykor még el is rejtőztek a Nap elől, mert úgy érezték, hogy a napsugarak olvasnak a gondolataikban; ha pedig a titkaikat akarták megőrizni, vagy azt akarták, hogy senki se tudja, hogy mit csinálnak, a sötétben tevékenykedtek. A tudatotok képes felkutatni a galaxist, mert a galaktikus csakrát bárhova el tudja küldeni a tejútrendszerben.

A tizenegyedik központ a galaktikus csakra, melyet a legjobban a vörös rózsa szimbolizál, ami a legnépszerűbb virág a Földön a szeretet kifejezésére. A tudatotok képes felkutatni a galaxist, mert a galaktikus csakrát bárhova el tudja küldeni a tejútrendszerben, noha a szívközpont végül hazahív benneteket minden teremtmény születési helyére: a Galaktikus Központba. Ha összekapcsolódtok a galaktikátok intelligenciájával, tudatotok felfogja majd, hogyan működnek igazából a fénycsoportok.

A tizenkettedik csakra a saját galaxisotokon túli galaxisokkal kapcsol össze, kiterjesztve identitásotokat az univerzum végtelenségébe, amely tulajdonképpen egyetlen mező, s minden létezőt magában foglal. Az univerzális csakrát legjobban a kasvirággal (echinacea) szimbolizálhatjuk, amelynek tölcsére matematikai spirálcsoda. Az idő látszólag visszafelé halad az univerzumban, mert jelenleg így érzékelitek. A rádiócsillagászat fejlődésével a messzibe nyúló kozmosz képei olyan eseményekről mesélnek, amelyek réges-régen lejátszódtak már, s betekintést engednek a múlt titkaiba. A tizenkettedik csakra kapuja a múltnak erre a területeire nyílik, ugyanakkor lehetővé teszi a párhuzamosan létező (szimultán) idők feltárását is. Az univerzum a multiverzum része, ahol a létezés rétegeit szimultán idők kapcsolják egybe. Hogy a kép teljes legyen, létezik egy tizenharmadik csakra is, mely a multiverzumra nyílik, s ez minden más csakrát megtestesít. A multiverzum szimbolikus misztériumait legjobban talán egy rejtélyes gombával lehetne szemléltetni, mely, mintegy varázsütésre, hol megjelenik, hol eltűnik a világotokban. A titokzatos gomba lehet tápláló és ízletes ínyencség, de a halálotokat is okozhatja, ha nem vigyáztok; szinte bizonyos azonban, hogy messzi és izgalmas tájakra tud elröpíteni, melyek messze túl vannak az észlelésetek határain.

Minden csakrátok egy kiapadhatatlan energiaforrással kapcsol össze benneteket, hogy megtapasztalhassátok és feltárhassátok a valóságteremtés finom kis mozzanatait; az már a ti felelősségetek, hogy kihasználjátok-e ezeket a lehetőségeket. Képzeljétek el, hogy megint ott ültök a régi padon, s ezúttal a hold ragyog az égen, mint egy nagy, érett dinnye, ezüstös fényt szórva a környező vidékre. A békák és tücskök zsongító szimfóniával járulnak hozzá az este harmonikus hangjaihoz. Szánjatok rá néhány percet, hogy ti magatok is elpihenjetek: engedjetek a nyakatok merevségén és köszörüljétek meg a torkotokat! Lazítsátok el az alsó állkapcsotokat és a nyelveteket, és lássátok magatokat, amint lenyeltek egy kanál mézet – a legjobbat, amit valaha is kóstoltatok – a természet dús ízű, édes nektárját. Képzeljétek el, hogy a fejetek tetejét és a gerinceteket finom aranycérnák emelik fel. Érezzétek, amint a gerincetek kiegyenesedik! Igazítsátok el a medencéteket úgy, hogy nagyon pontosan helyezkedjék el a padon, mintha értékes alabástrom tál lenne, amit gondosan eligazgattak egy sima márványasztalon. Szép lassan nyissátok szét az ajkatokat, és ahogy belélegeztek, vegyétek észre az orrlyukaitokon beáramló levegő simogató érzését! Kövessétek, amint végighalad a légcsöveteken, le a torkotokba. Képzeljétek el, amint a lélegzetetek leér a tüdőtök aljába, mint a szakadék szélére érkező folyó, majd hét különböző zuhatagágra szakad. A víz körbe-körbe kavarog minden egyes vízesés aljában, mielőtt tovább zubogna lefelé vezető útján. Érezzétek a felspriccelő víz frissítő permetét és a lélegzetetekből áradó energia erejét, az élet szépségét! Ugorjatok bele egyenként a medencékbe: játékosan úszkáljatok körbe, hagyjátok, hogy a hullámok sodorjanak benneteket! Érezzétek az élet hangjait! Adjátok át magatokat az élvezetnek a lélegzetetek áramlásában! Egészítsétek ki ezt az állapotot a biztonság, az öröm és a harmónia érzéseivel! A légzésetek modulálásával, a bensőtökben utazva képzeljétek el, hogy ugyanaz a játékos könnyedség egyúttal a testetek hét csakrájába is beleáramlik, a fejtetőtöktől kezdve le egészen a gerincoszlopotok tövéig. Összpontosított lélegzettel irányítsátok az energiát a csakráitokba, s hatoljatok bele egyre mélyebben minden egyes központba! Képzeljétek el, amint örvénylő színspirálok táncolnak minden egyes csakra körül; az energia kitakarítja őket, mint egy házat, megtisztítja a több éves pókhálóktól – hogy végül mindegyik frissen ragyogjon, mint egy lassan forgó színes, hangos, fénnyel teli kaleidoszkóp! Most irányítsátok figyelmeteket a lábatokra, kavarjátok az energiát a talpatok alá, s horgonyozzátok le a földbe! Azután kezdjétek el fel-le mozgatni a kavargó spirált az első csakrátokba, ahol a legmélyebb a vizes medence, a gerincoszlopotok tövénél. Emeljétek tovább a testetekben a forgó energiát, s lássátok, ahogy minden egyes központot kisöpör, megtisztítja a lerakódott szennytől, akadálytól, blokktól, fel egészen a fejtetőig! Ha olyan területre találnátok, mely nem akar kitisztulni, kezdjetek el beszélgetni azzal a központtal, s kérdezzétek meg tőle, hogy miért nem akar kitisztulni. Azután figyeljetek és hallgassátok meg a választ!

Ha olyan helyzethez ragaszkodtok, amely többé már nem szolgál a javatokra, akkor hálával és köszönettel ismerjétek el a tapasztalásban betöltött szerepét, és küldjétek szeretettel a multidimenzionális identitásotok magasabb célt szolgáló részébe. Most képzeljétek el, hogy egy fénykör pihen a fejetek felett, kozmikus modelleket sugározva; az arcotok derűs, tudás és bölcsesség ragyog rajta. Az öt csakrátok ragyogó, fénylő, vibráló színek, gyorsan változó alakok és meglepően szép, érzéki hangok keveréke. Érezhetitek az energiaminták célját, amelyek bekapcsolják fejtetőtöket a létezés hálójába, miközben végignyargaltok az ismert univerzum határain messze túlnyúló valóságokon, fejest ugorva a multiverzum varázslatos titkaiba.

A minták erőfeszítés nélkül olvadnak össze egy örömtáncban; spirálok és örvények keverednek a fizikai testetekbe az éterből, amelyeket friss, édes energiarétegek töltenek fel, s ki-be mozognak a csakráitokban. Rendkívül erősnek, megvilágosodottnak érzitek magatokat, észlelésetek messze túlterjed fizikai testeteken, s a fejetek feletti fénykoszorú egyfajta antennaként hozzátok vonzza a kozmoszból áradó energiát a kozmikus csakráitokon keresztül. Szépítsétek meg ezt a képet: rakjatok ki képzeletben tizenhárom, saját tervezésű, egyedi fénymintát felbecsülhetetlen értékű drágakövekkel – ezek a képek fontos szimbólumokként szolgálnak majd az átalakulás nagyszerű drámájában való részvételetekkor. Emlékeztessétek magatokat, hogy egy multidimenzionális memóriajáték résztvevői vagytok, és számtalan emléket integráltok. Határozzátok meg tisztán és világosan, hogyan akarjátok használni a kozmikus energiákat, hogy azok az életminőségetek javulását szolgálják! Most képzeljetek pontosan magatok elé egy szál aranycérnát! Nyúljatok utána, és tapintsátok meg, ez majd visszahoz benneteket ebbe a valóságváltozatba!

Lényetek mélyéből felmerülhetnek olyan különböző kulcsokat és üzeneteket feltáró képek és szimbólumok, melyek fontos témákról adhatnak hírt. Ha türelmesek vagytok, és hagyjátok, hogy a képek lassan kitöltsék az emlékezet és észlelés hézagait, meghökkentő felismerésekre juthattok a genetikai vonalatok és más életeitek között. Ne siessetek a szimbólumok analizálásával, ne akarjatok azonnali választ! Először teremtsetek inkább egyensúlyt az agyatok jobb és bal féltekéje között: menjetek ki a természetbe és hagyjatok egy kis időt a testnek elmének, hogy beépítse a felfedezéseteket!

Bízzatok a tapasztalatotokban! Az események nem mozdulatlanok; minden egyes esemény, valahányszor vizsgálják és újra felfedik, fejlődik jelentésében a párhuzamos időben. Mindig kérdezzetek rá egy veletek megtörténő esemény végső céljára és értelmére, és kérjetek megoldást az adott szituáció gyógyítására. Az általatok létrehozott dolgokért vállalt felelősség és a test bölcsességének méltánylása olyan értékek, melyek elengedhetetlenek a felgyorsult energia leckéinek kezeléséhez. Ne feledjétek, a felgyorsult energia lerövidíti az időt a gondolkodás és a megjelenítés között, s a tapasztalat szintjére irányítja azt, amire a figyelem irányult. Az élet elkerülhetetlenül fel fogja nagyítani azt, amit meg kell látni és érteni, s a lehető legjobb esetben az emberiség első kézből fogja megtapasztalni, hogy a gondolatok valóságot hoznak létre.

Azok, akik visszautasítják a tudatosságbeli változást és fejlődést, nehéz helyzetekkel fogják szembe találni magukat. Amikor elzárkóztok a személyes fejlődést és változást kínáló lehetőségektől, akkor fizikailag, érzelmileg, mentálisan és spirituálisán könnyen túlterheltnek, megsemmisültnek erezhetitek magatokat. A munkával, családdal, élettel való foglalatosság új értelmet nyer majd ezekben az időkben, s az, hogy hogyan reagáltok a saját teremtményeitekre, jellemetek igazi próbája lesz. A vágy arra, hogy mind tudatosabbak legyetek a saját gondolataitok és a dolgokhoz való hozzáállások tekintetében, sokat fog fejleszteni a figyelmeteken, s ha a figyelmeteket egyszer már megtaláltátok, sokkal könnyebb lesz arra összpontosítani a szándékotokat, amit igazán szeretnétek az életben: ekkor az események kibontakoznak. Nagyon jó tudni, hogy mire vagytok kaphatóak, mert az mindig egy erős szándékfrekvenciát hoz létre az energiamezőtökben.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Share To:

Post A Comment: