március 2019
Rupert Sheldrake elmélete a morfikus mezőkről és a közös emlékezetről
A morfikus mezőkön keresztül a tudatunk nemcsak saját magunkhoz kötődik, hanem összeköttetésben áll más lényekkel és a környezetünkkel is, így képes a közös emlékezetmezővel való kapcsolattartásra.

Rupelt Sheldrake a Cambridge-i Egyetemen a növények törzsfejlődését tanulmányozta, és arra kereste a választ, hogy vajon az egyszerű csíra milyen úton differenciálódik növénnyé.

Testünk sejtjei, hasonlatosan a többi élőlényéhez, programozva vannak genetikailag. De a sejtek egy testben mind ugyanazt a génállományt tartalmazzák, függetlenül attól, hogy a növénynek a szárában vagy a gyökerében, illetve az állatvilágban a szemben vagy a májban helyezkednek el.

Sheldrake kérdése tehát: hogyha minden sejt ugyanúgy van beprogramozva, hogyan lehetséges, hogy más funkcióra tudnak fejlődni? Kutatásai és kísérletei arra engedték következtetni, hogy a fejlődő szervezeteket mezők informálják, ezeket morfogenetikus mezőknek nevezte.

A morfogenetikus mezők pedig a nagyobb egységet képező morfikus mezők részei. A morfikus mezők befolyással bírnak a köré szerveződő rendszerekre. A piócamező például a fejlődő piócán belül befolyásolja a sejteket és szöveteket, és ez a faj jellegzetes formájának megfelelő pióca kifejlődéséhez vezet.

Sheldrake szerint mindez vonatkozik az egyének magatartását koordináló szociális mezőkre is. Gondoljunk csak a jellegzetes alakzatokra, amelyekben a madarak repülnek. Minden egyes morfikus rendszer, hasonló szervezetek sokaságához kapcsolódik, a fajának egy kollektív vagy egyesült emlékezetéhez nyúlik vissza, és járul hozzá saját maga is. C. G. Jung ugyanezt a jelenséget kollektív tudattalannak nevezte. Sheldrake az elmélete bizonyságául, a kollektív emlékezésre több példát is talált.

Az egyik ilyen az, hogy a lovak kifutóját ötven évvel ezelőtt senki sem gondolta volna szögesdróttal körbekeríteni. A lovak ugyanis nekifutottak volna. A szerzett kis sebek, mivel légylárvák telepednek meg bennük, akár végzetes következménnyel járhatnak. Az eltelt időben viszont, Sheldrake elmélete szerint, a lovak kollektíven tanulták meg, hogy ne menjenek a szögesdróthoz. Ezt ma már a kiscsikók is tudják, így csak elvétve fordul elő ebből baleset. Sheldrake szerint az egész fajban kialakult a szögesdróttal kapcsolatos szorongás.

Egy másik példa. Az utaktól Nyugat-Amerikában nem vasráccsal tartják távol a szarvasmarhákat, hanem vasrácsot imitáló festéssel. A festett csíkok ugyanazt a funkciót betöltik azoknál az állatoknál is, mint a valódi, amelyek soha nem találkoztak valódi vasráccsal.

Sheldrake következtetése az, hogy a morfikus mezőkön keresztül a tudatunk nemcsak saját magunkhoz kötődik, hanem összeköttetésben áll más lényekkel és a környezetünkkel is, így képes a közös emlékezetmezővel való kapcsolattartásra.

Ezt a közös emlékezetmezőt használja fel a Hellinger terápia, a családfelállítás módszer.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
o-ws.hu
Föld Órája 2019 (2019.márc.30.) /20:30-21:30/
Egy gyertyafényes óra a Földért!
Hamarosan ismét itt a globális összefogás, a WWF Föld Órájának ideje! Március 30-án, a világ legnagyobb civil akciója során emberek milliárdjai mutatnak majd példát a környezettudatosság jegyében.
Omnec Onec: Az élet eredete a fizikai univerzumban / Kozmikus ciklusok
Itt a fizikai világegyetemben nem olyan könnyű megtanulni, honnan is származik maga az élet. Annak nagyon-nagyon hosszú története van. Mielőtt betelepítették a Földet, a mi Naprendszerünk más bolygóin már magasan fejlett civilizációk léteztek. És mielőtt ez a Naprendszer létrejött, voltak más naprendszerek ebben a galaxisban olyan bolygókkal, amelyeken ősrégi civilizációk éltek. A Föld olyan, mint egy csecsemő, aki épp el kezdi felfedezni azt az óriási világot, amelyben él.

A földi tudósok megszállottként dolgoznak manapság azon, hogy rájöjjenek, hogy honnan származik az élet. Ugyanezt tették ezer és millió évekkel ezelőtt az azokon a bolygókon élt tudósok is, amelyek sokkal régebbiek, mint a Föld, - de meg kellett, hogy állapítsák, hogy fáradozásuk hiábavalók volt.
Életet itt a fizikai világegyetemben nem lehet létre hozni. Idejöhet az élet azonban - ha a feltételek megvannak - a túlsó világokból. Csak akkor tudhatjuk meg az élettel kapcsolatban a Honnan-ra és a Miért-re a választ, ha rendelkezünk az Isten-tudattal.

Amikor a Titánián élt emberek tanulmányozták saját történelmüket és más bolygók történelmét, rájöttek, hogy minden nem olyan kaotikus, mint amilyennek tűnik. A bolygókon folyó élet természeti törvények szerint zajlik, olyan biztosan, mint minden más a természetben. Egy bolygó és népének növekedése (fejlődése) természeti ciklusokon és korszakokon keresztül halad, ugyanúgy, ahogyan egy egyén fejlődése is fokról fokra megy végbe. A korok múlása segít elképzelnünk azokat az életformákat, amelyeken keresztül egy bolygó fejlődik.

Először van az olyasfajta Aranykor, amilyent a Földön Ádám és Éva Paradicsom-béli mitikus idejével hoznak összefüggésbe. Minden kor közül ez a legszebb. Ez megfelel az emberekben szépségről és ártatlanságról élő belső tudatnak. Az élet ezalatt az időszak alatt békés, és a Föld megterem minden szükségeset ahhoz, hogy egy kellemes és boldog életet lehessen élni. Nincsenek emberek által alkotott törvények, mert az egyént a szellemi igazságosság belső érzékelése vezérli. Sem háborúk, sem legkisebb vitatkozások nem játszanak szerepet az emberek életében.

Az ember aranykora közvetlenül az ezüstkorba megy át, amelyben el kezd terjedni a bolygón egy negatív életmód. Itt az elemek az ember ellen fordulnak és a biztos védelem dönt élet és halál fölött. Az emberek közötti megosztottság és a konfliktusok (összetűzések) egyre gyakoribbak lesznek, és megszüntetik az aranykor biztos életét., és amikor a bolygó belép a következő korba, az élet még negatívabb lesz. Ez az ezüstkor (a Földön) több százezer évvel rövidebb, mint az aranykor. Minden új kor rövidebb, mint az előző (ami a napok rövidülésének felel meg, ahogy a Ti bibliai prófétáitok beszélnek erről).
A következő a rézkor, amelyben először válik egyenlő mértékűvé a pozitívum a negatívummal. Az 5 szenvedély nő és mindegyik csoport vagy mindegyik családi klán, amelyiknek jobba megy, mint a többieknek, támadás tárgyává válik. Amikor az emberek által létrehozott törvények az élet minden területét áthatják, az uralkodók magukhoz ragadják azokat a jogokat és előjogokat (kiváltságokat), amelyek a természetnél fogva minden egyént megilletnek. Kevesebb, mint 1 millió földi év alatt a rézkor is befejeződik.

A 4. kor, és minden korok legnegatívabbika szakad a következő néhány százezer évre. Ezt találóan vaskornak vagy Kali Yugá-nak (negatív kornak) hívják. A sötétség és a hanyatlás ebben a korban széleskörűen elterjedt, a utcákon virul a bűnözés. Emberek millióit mészárolják le és komplett városokat törölnek el a Föld színéről értelmetlen és brutális háborúkban, amelyek kiterjednek az egész bolygóra. Az ilyen könnyen torkollhat bolygóközi háborúkba, nukleáris háborúzás általi súlyos pusztításba és a fekete mágia elharapózásába. Egy ilyen állapotban lévő bolygót joggal kerülnek és szigetelnek el a többiek, mert az veszélyt jelent az összes többi számára.

Szerencsére ez a kor az egész ciklus befejeződésével ér véget, amely a Földön 4,5 millió évig tart. Ha túlhalad az idő ezen a negatív fokozaton, akkor a bolygó egy nyugalmi állapotba kerül, amíg újra egyensúlyba nem kerül a további élet számára. Akkor egy új aranykor bontakozik ki, és az élet egy új kor-ciklusban újul meg.

A vénusziak megtudták bolygójuk múltjának tanulmányozásából, hogy az ténylegesen számtalan fent leírt cikluson ment keresztül. A séma azonban mindig ugyanaz volt: az aranykortól a vaskorig, aztán szünet, majd visszatérés egy újabb aranykorhoz. Amikor először találkoztunk a Mars és a Szaturnusz embereivel ebben a ciklusban, megállapítottuk, hogy mindkét bolygó hasonló ciklusokban fejlődött. A Földön a koroknak az a kozmikus ciklusa zajlik, amely számtalan egyéb bolygón is, amelyeket a Testvériség űrhajósai meglátogattak.


Egy bizonyos időpontban nem minden bolygó ugyanabban a korban tart. A Föld nemrégen lépett be a vaskorba, míg a Vénusz most kerül újra az aranykorba. Ebben a könyvben a mi múltunk története az utolsó aranykor elején kezdődik. A Vénusz fennmaradt történelme tulajdonképpen több ciklussal e nevezett aranykor előtt kezdődött, de az én emlékeim csak eddig nyúlnak vissza.
Kapcsolódó (az összes cikk): Omnec Onec: A Vénuszról jöttem (linktár)
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Omnec Onec: A Vénuszról jöttem
Tummo – A belső hőfejlesztés tibeti gyakorlata
A tummo képességének kifejlesztése a tibeti varázslás egyik legalacsonyabb foka, bár hihető szemtanú egy sem akad, aki valaha is látott volna olyan varázslót, aki képes lett volna a tummo gyakorlására.

A tummo lényege az, hogy a tibeti tél fagyában, félmeztelenül vagy egészen meztelenül barlangba zárt, meditáló szerzetes vagy varázsló, olyan lelki-fizikai hőt fejleszt testében, amely megóvja a fagyhaláltól.

A tummo elmélete és technikai kivitelezése a következő: a tibeti medicina szerint az ember szervezetét sajátos energiahordozó-rendszer hálózza be (nem azonos az ér- és idegpályákkal!). A hordozórendszer egy baloldali, egy jobboldali és egy testközépen végighaladó főpályára oszlik.

E főpályákról mellékpályák ágaznak le: ezekben áramlik az életenergia. A központi pálya az ún. életpálya; ennek sérülése vagy hibás működése halálhoz vezet. A pályák bizonyos pontjain energiaközpontok helyezkednek el, amelyek a pályákban futó energiát koncentrálják. Hét állomást ismerünk. A legalsó a „gyökérközpont”, amely az anus és a scrotum között helyezkedik el. Ez az életerő titkos forrása.

Nem sokkal efölött található az a központ, amelytől a nemi erő függ, s amelynek a varázslásnál különösen nagy jelentősége van. Energiaközpont van a köldökben, a szívben, a gégefőben és a szemek fölött, a homlok közepén. Ez az a bizonyos harmadik szem, amelyről keleti és nyugati források oly sokat beszélnek.

A központokat egy, az agyban található hetedik központ irányítja, ellenőrzi és hangolja össze. A tanuló feladata az, hogy különböző gyakorlatok során annyi energiát halmozzon fel ezekben a központokban – a nemi centrum különösen nagy szerepet játszik a meleg kisugárzásában -, hogy adott esetben az összegyűjtött energia elegendő hővé alakulhasson át.

A szerzetesek elbeszélése szerint a hetekre vagy hónapokra jeges barlangba zárt, meditáló szerzetes képes a leghidegebb telet is elviselni anélkül, hogy fagyhalált halna vagy akár fagysérüléseket szenvedne.

A lehetséges fiziológiai magyarázat szerint a meditáló valamiféle mesterséges lázat idéz elő magában, amely még a jeget is megolvasztja a környezetében.

S bár a tummo főleg nyugat-európai forrásokban, mint a tibeti varázslás és titkos tudományok nyilvánvaló példája és mint elfogadott tény szerepel, érdemes meghallgatnunk az egyik legilletékesebb szakember, M. Herrmanns véleményét, aki misszionáriusként majd’ egész életét Tibetben töltötte.

A német misszionárius, aki hosszú évekig élt a vörössüveges varázslók környezetében, egyetlen alkalommal sem tudott tummót gyakorló varázslót megfigyelni. Sőt, egy szerzetes, aki maga is varázsló hírében állt, bevallotta, hogy maga sem tudta kifejleszteni magában a tummo tudományát, sőt egyetlen embert ismert csak, aki valóban képes volt rá, hogy éljen vele.

Ez a varázsló saját mestere volt, aki tíz évet szentelt az életéből arra, hogy a tummo birtokába kerüljön. Pedig a tummo a legkönnyebb varázslat, amivel egy valamirevaló varázslómesternek rendelkeznie kell.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Lőrincz L. László: Démonok és varázslók Tibetben
Az ördögharaptafű hatásai
Az ördögharaptafű nemcsak Európában, hanem Ázsiában is honos, de ma már szerte a világon sokfelé megtalálható. Hazánkban lápréteken találkozhatunk vele, azonban nem biztos, hogy rögtön felismerjük, mivel a virágok, mielőtt kinyílnak, zöldes színűek, vagyis az egész növény gyomnövényként hat. Azonban amikor a virágok elkezdik bontogatni a szirmaikat, akkor kék színben tündökölnek, majd a porzók rózsaszínre, pirosasra színezik azokat.

Gyógyászati célokra a friss hajtásokat lehetséges felhasználni, amelyek meglehetősen gazdagok hatóanyagokban, mint például szaponinok, iridoidok, flavonoidok és cseranyagok. A hajtásból készült főzet bevethető asztma és légcsőhurut esetén, de kiválóan képes a köhögést is csillapítani. A gyógynövény köptető hatással is rendelkezik. A főzet nagyszerűen orvosolja a gyomor-, illetve a bélfekélyt és az aranyeres problémákat.

Napjainkban a szakemberek szintén a fent említett problémákra javasolják ennek a gyógynövénynek a használatát, de tanácsolják még emésztési gondokra is. Kutatásokat is végeztek a gyógynövénnyel. A vizsgálatok során megállapították, hogy az ördögharaptafű olyan vegyületet – alantolaktont – tartalmaz, amely a belekben tanyázó parazitákat, gombákat és baktériumokat is képes elpusztítani. Akiknek magas a vérnyomásuk, a kezelőorvossal konzultálva kipróbálhatják ezt a gyógynövényt, mivel csökkenti a vérnyomást. Az ördögharaptafüvet használhatjuk még menstruációs problémákra, de egyes bőrbetegségeket is orvosolni képes.

A gyógynövény fogyasztása nem javasolt áldott állapotban lévő hölgyeknek, szoptató kismamáknak és cukorbetegségben szenvedő egyéneknek.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!gyogyszernelkul.com
Óriási szivar alakú UFO Budapest felett
UFO archívum 2008 - Magyarország 2008.március 29-én éppen a Föld órája globális kezdeményezéséhez csatlakozott. Néhányan a Hármashatár-hegyről kísérték figyelemmel a lámpaoltást és meg is örökítették ezt két képben, amiből aztán mozgó képet készítettek. Budapest felett viszont jól látszik mind a két képen, ahogy pillanatok alatt elhúz egy kivilágított, szivar alakú tárgy.

Óriási szivar alakú UFO Budapest felett

Óriási szivar alakú UFO Budapest felett

A teljes mozgó kép - gif: (Kattints a képre nagyobb méretért!)

Óriási szivar alakú UFO Budapest felett
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Mindenki azon van, hogy változtasson a világon
Mindenki azon van, hogy változtasson a világon, de senki nem gondol arra, hogy megváltoztassa magát.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Lev Tolsztolj
Harmóniavarázs
A lovaglás ugyanarról a tőről fakad, mint a szerelem, testek-lelkek közösítéséről szól, harmóniavarázs vagy szenvedélyes küzdelem is lehet belőle.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Vavyan Fable
Plejádiak tanításai: Gyorsuló energia és elmétek kiterjesztése 2.rész
Mindenki fel tud ébredni, és képes az életet egy magasabb szinten megtapasztalni. Bizonyára felmerül bennetek, hogy vajon tud-e az ember változtatni az élete menetén. Azt, hogy mit tapasztaltok meg, az értékrendetek és a meggyőződéseitek határozzák meg, és természetesen megvan hozzá a szabad akaratotok, hogy bármelyiken vagy mindkettőn változtassatok. Ebben a valóságban az alapján határozzátok meg magatokat, hogy hogyan válaszoltok a tapasztalataitokra. A saját értékelésetek alapján lehettek osztályelsők, de az is lehet, hogy visszafogjátok magatokat. Amikor a háromdimenziós valóságba léptek, egy modellt (blueprintet) hoztok magatokkal, ami a sejtjeitekbe van kódolva; az önazonosságotok kiolvasható a testetekből, és táblázatba foglalható a bolygók születésetekkor fennálló helyzete alapján. A nevetek, a véretek, az energiamezőtök határozott rajzolatot hordoz a személyiségetekről, és az ebben az életetekben elérhető lehetséges teljesítményeitekről.

A tehetségetek és képességeitek belül tárolódnak, ám semmiféleképpen nem korlátozzák a lehetőségeiteket; sokkal inkább eszközök, melyek az identitásotokat tükrözik. Mindig élhettek a szabad akaratotokkal, és választhattok a lehetőségek széles skálájából; a többi, lehetséges változatotok minden lehető választást megtapasztal, amivel valaha is találkoztatok. Azért tudtok hozzákapcsolódni a jelenlegi valóságotokhoz, mert az az egyéni meggyőződéseiteket és lelkiállapototokat tükrözi. Ha az életeteket és a világotokat befolyásoló energiákat nézzük, akkor az életetek és a valóságotok kiszámítható lehet, ám ugyanakkor kiszámíthatatlan is, ha azt vesszük, hogy hogyan reagáltok rájuk. Mindenki fel tud ébredni és képes az életet egy magasabb szinten megtapasztalni, mert a kozmikus erők és a finomenergiák szubatomi szinten hatnak rátok, és új meglátásokat és előérzeteket hozhatnak felszínre, melyek hatására lehet, hogy változtattok az életeteken.

A életben időről időre lehetőséget kell teremteni bizonyos szennyeződések eltávolítására. Meglehet, hogy most fizikai szennyre gondoltok; mi azonban energetikai szennyre, pontosabban olyan alacsony rezgések frekvenciájára, melyek hamis életprogramként halmozódtak fel a külső környezetetekben és a belső világotokban is. A gyógyítást az idővonal mentén kell végezni, hogy a DNS-ben tárolódott, feszült lelki és érzelmi energia hatalmas lerakata feloldódjék. A DNS bizonyos részei, amelyeket üresnek, hasztalannak vélnek, valójában alapvető feljegyzéseket és kulcsfontosságú információkat tárolnak.

A DNS-nek megvan a saját információhálózata az ősök vonaláról. Az emberi test finom beállítású műszer, mely sejti szinten hihetetlen mennyiségű, percről percre rögzített kép, lenyomat, személyes benyomás őrzésére képes. Ezek felhalmozódása végül erős szemléletbeli befolyáshoz vezet, ami generációról generációra száll a vérkötelék természetes lelki hatása révén. A vér által közvetített információ közössége és ismerőssége révén minden családban jelen van egy nagyon erős lelki kapcsolat. A sejtjeitek mindig hírt adnak genetikai családotoknak az aktuális lelkiállapototokról.
Nagyon sok érdekes kérdés vetődik fel, ha kitoljátok egy kicsit elmétek határait, eltűnődtök az őseitek sorsán és azon a rengeteg észlelésen és tapasztalaton, ami a DNS-otokba íródott. Összpontosítsátok most egy kicsit a figyelmeteket a lélegzetetekre, és teremtsek megnyugtató, ritmusos energiaáramlást a testetekben, amely elhatol egészen a sejtetek szubatomi rétegeibe!

Vizualizáljatok forgókeringő, arany színű energiaspirálokat, amelyek körültáncolják a sejtjeiteket, és lássátok, ahogy a részecskék és hullámok tündöklő színű, folyékony geometriai formákká, szelíden simogató hangokká olvadnak össze! Most határozzátok el, hogy megnyitjátok a saját személyes idővonalatokat, és lélegezzétek be ezt a gondolatot sejtjeitek táncába! Lazuljatok bele ebbe a pillanatba, és képzeljétek el, hogy az őseitek megjelennek előttetek; a vérkötelékek nagyszerű találkozója ez, amely hívásotokra jött létre! Kiterjedt családotok minden tagja egyéni módon van felöltözve. Egyenként fognak elétek járulni: nézzetek mélyen a szemükbe, s lássátok meg, miféle öröm vagy tragédia, lélegzetelállító, nagy felfedezés vagy súlyos csalódás töltötte ki az életüket. Úgy fogadjátok ezeket a képeket és szimbólumokat, mint családi örökségetek részeit, és mindenképpen érezzetek hálás tiszteletet irántuk! Amikor a találkozó teljessé válik, meditáljatok el a tapasztalatok bőséges tárházán, a kreatív képességeken, amelyek mind ott vannak a ti lényetekben is!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
A szeretetben megmutatkozik...
A szeretetben megmutatkozik, hogy a gyenge valójában erős, az alázatos pedig hatalmas!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Fogfehérítés 5 finomsággal
Ha vakító mosolyra vágyunk, nem biztos, hogy az egyetlen megoldás egy méregdrága fogfehérítő kezelés. Akár a természetes alapanyagok is segíthetnek, amik finomak is!

Ananász – a folttisztító


Már ahogy beleharapunk ebbe a kicsit savanykás ízű gyümölcsbe, érezzük, ahogy valóban megtisztítja a fogainkat. Található benne egy bromelain nevű enzim, ami természetes folttisztító, és segít abban, hogy megszabaduljunk a lepedéktől. Ennek köszönhető, hogy védi a zománcot is.


Eper – a fővilágosító


Ugyan még nincs itt a szezonja, de érdemes venni belőle olykor egy-egy dobozzal, mivel az egyik leghatásosabb az elszíneződés elleni harcban. Mi a titka? Olyan savakat tartalmaz, amelyek fehérítik a fogakat, és a káros baktériumokat is eltávolítják.

EXTRA TIPP:
Egy-két epret egy villával nyomkodjunk szét, amíg egészen pépes lesz, ebbe mártsuk bele a fogkefénket, és dörzsöljük át vele a fogakat.

Brokkoli – a polírozó


Ugyan sokan ki nem állhatják, de érdemes megbarátkozni vele, mivel szinte lepolírozza a fogainkat. Ráadásul mivel savban gazdag, ezért egy olyan bevonatot képez, ami segít ellenállni a savaknak, így ezzel is védi a zománcot.

Zeller – a védő


Szinte összefut a nyál a szánkban, amikor nyers zellerszárakat rágcsálunk. Pont emiatt hatékony fogfehérítő, mert beindítja a nyálképződést és megakadályozza a lepedék lerakódását a fogakon, így kevésbé színeződnek el.

Lenmag – a takarítóAdjuk a kedvenc salátánkhoz, vagy turbózzuk fel vele a smoothie-nkat, mivel szuperül tisztítja a fogakat. Segít abban, hogy megőrizzük a fehérségét, és még az ínynek is jót tesz.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
moments.arkadbudapest.hu
Óriás meteor robbant fel a tenger fölött - a NASA csak most hozta nyilvánosságra
Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el a közelmúltban a Bering-tenger fölött Kamcsatka félszigete közelében.

A december 18-án, helyi idő szerint nagyjából délben bekövetkezett eseményről, amely az elmúlt 30 év második legnagyobb meteorrobbanása volt, csak most számolt be az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) - írja a BBC. Az űrszikla tízszer annyi energiával robbant fel, mint amennyi a hirosimai atombomba felrobbanásakor felszabadult.

Óriás meteor robbant fel a tenger fölött - a NASA csak most hozta nyilvánosságra

A többméteres meteorit másodpercenként 32 kilométeres sebességgel süvített át a Föld légkörén és végül 25,6 kilométer magasan égett el, mint egy óriási tűzgolyó. A robbanás hatóereje 173 kilotonna volt.

"Ez a cseljabinszki meteorit hatóerejének 40 százaléka volt, de mivel a robbanás ezúttal a Bering-tenger fölött történt, következményei nem voltak ugyanolyanok, a hírekbe sem került bele" - mondta Kelly Fast, a NASA munkatársa, aki rámutatott, hogy a bolygó hatalmas vízfelületei komoly védelmet biztosítanak. Lindley Johnson, a NASA munkatársa szerint ilyen méretű tűzgolyó százévente mindössze 2-3 alkalommal fordul elő.

Óriás meteor robbant fel a tenger fölött - a NASA csak most hozta nyilvánosságra

Az oroszországi Cseljabinszk fölött 2013 februárjában semmisült meg egy meteorit, annak hatóereje 500 ezer tonna TNT energiájával vetekedett. Az akkori robbanás miatt több mint ezren sebesültek meg, a legtöbb sérülést a kitörő ablaküvegek szilánkjai okozták.

A kutatók a Texas állambeli The Woodlandsban zajló 50. Hold- és Bolygótudományi Konferencián számoltak be a decemberi meteorrobbanásról. A robbanást katonai műholdak rögzítették, a NASA-t az Egyesült Államok légi ereje értesítette.

Johnson szerint a tűzgolyó olyan terület fölött lépett be a földi légkörbe, amelynek közelében Észak-Amerika és Ázsia között közlekedő utas- és áruszállító repülőgépek légi útvonalai húzódnak.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
hvg.hu / origo
Morgan Freeman méheket költöztetett birtokára, hogy ki ne haljanak
Morgan Freeman gyakorlatilag a méhek menedékhelyévé változtatta 50 hektárnyi (124 hold) birtokát Mississippiben, csak hogy a rovarokat megvédje a fajukat veszélyeztető kihalástól.

A 81 éves színész rengeteg méhkaptárat szállíttatott birtokára, emellett levendulatermesztésbe fogott, illetve liliomfákat is ültetett, hogy odacsalogassa a méheket.
A méhészkedésbe egyébként 2014-ben vágott bele, azóta pedig folyamatosan segít a rovaroknak szabadidejében.

Elárulta, hogy soha nem hord méhészsapkát, mikor 26 db kaptárához merészkedik:

Eddig még egyszer sem csíptek meg. Szerintem tudják, hogy nem akarom ellopni a mézüket, egyszerűen csak etetni akarom őket. Úgy vannak vele, "Hé, ne bántsuk ezt a fickót, cukrot és vizet ad nekünk!"


— fogalmazott Freeman, aki elmondta, külön kertésze is van, akinek lelkére kötötte, hogy vigyázzon a méheire.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
24.hu
Az ölelés 9 varázsereje
Egy két ember közötti ölelés átlagos hossza 3 másodperc. De a kutatók valami fantasztikusat fedeztek fel. Amikor egy ölelés 20 másodpercig tart, gyógyító hatást gyakorol a testre és a lélekre. Ennek az az oka, hogy egy szívből jövő ölelés egy oxitocin nevű hormont termel, amelyet szeretet-hormonnak is neveznek. Ez az anyag számos előnnyel jár a testi és lelki egészségünkre, segít többek között ellazulni, erősíti a biztonságérzetünket és csitítja a félelmeinket, a szorongásunkat. Ez a csodálatos nyugtató a rendelkezésünkre áll, ahányszor a karunkban tartunk egy másik embert, amikor egy gyermeket ringatunk, egy kutyát vagy egy macskát dédelgetünk, valakivel táncolunk, amikor közelebb kerülünk valakihez, vagy egyszerűen csak átöleljük egy barát vállát.

Virginia Satir pszichoterapeuta híres idézete így szól: "Napi 4 ölelésre van szükségünk a túléléshez. Napi 8 ölelés szükséges az élet megtartásához. Napi 12 ölelésre van szükségünk a növekedéshez." Az, hogy ezeket a számokat tudományosan igazolják, még a jövő titka, de az ölelés és a fizikai érintkezés fontosságával kapcsolatban számos tudományos bizonyíték áll rendelkezésre. Íme néhány ok, miért érdemes ölelnünk:

1. SERKENTI AZ OXITOCINT


Az oxitocin olyan neurotranszmitter, amely a limbikus rendszerre, az agy érzelmi központjára hat, elősegíti a megelégedettség érzését, csökkenti a szorongást és a stresszt, sőt az emlősöket monogámmá is teszi. Ez a hormon felelős azért, hogy ma mindannyian itt vagyunk. Ez a kis igazgyöngy szabadul fel a szülés idején, és segítségével az anyák megfeledkeznek a világra jövetelünkkor tapasztalt kínzó fájdalomról, és változatlanul szeretnek és idejüket velünk akarják tölteni. A Kaliforniai Egyetem új kutatása arra enged következtetni, hogy hasonlóan civilizáló hatást gyakorol az emberi hímekre, akik gyengédebbé válnak, erősödnek a kapcsolataik és társadalmi kötődéseik. Ezen kívül drámaian megnövekedett a vizsgált személyek libidója és szexuális teljesítménye. Ha megölelünk valakit, az agyalapi mirigyünk oxitocint küld a szervezetünkbe, csökkentve a pulzust és a kortizol szinteket. A kortizol a stresszért, magas vérnyomásért és szívbetegségért felelős hormon.


2. TÁMOGATJA A TÜRELMET


A kapcsolatok javulnak, amikor az emberek időt szánnak arra, hogy értékeljék és elismerjék egymást. Az ölelés az egyik legegyszerűbb módja egy másik személy megbecsülésének és elismerésének kifejezésére. A világ egy forgalmas, nyüzsgő hely, és folyamatosan rohanunk a következő feladat után. Amikor a nap folyamán egy-egy pillanatra lelassítunk, hogy valakit szívből megöleljünk, használunk magunknak, másoknak és gondozzuk önmagunkban a türelmet.

3. MEGELŐZI A BETEGSÉGET


A gyöngédség közvetlen hatással van a stressz csökkenésére, amellyel megakadályozza számos betegség kialakulását. A Miami Orvosegyetem Érintés Kutató Intézete több mint 100 tanulmányt folytatott le és talált bizonyítékot jelentős hatásokra, mint például a koraszülöttek gyorsabb növekedése, a fájdalom csökkenése, az autoimmun betegségek tüneteinek csökkentése, cukorbeteg gyermekek glükózszintjének csökkenése és megerősödött immunrendszer rákos betegeknél.

4. A CSECSEMŐMIRIGY SERKENTÉSE


Az ölelések erősítik az immunrendszert. A szegycsontra gyakorolt gyengéd nyomás és az érzelmi töltet a szolár plexus (napfonat) csakrát aktiválja. Ez stimulálja a csecsemőmirigyet, amely szabályozza és egyensúlyozza a szervezet fehérvérsejt-termelését, amitől egészséges és betegségmentes maradsz.


Az ölelés 9 varázsereje

5. KOMMUNIKÁCIÓ SZAVAK NÉLKÜL


A kommunikáció közel 70 százaléka nem verbális. A testbeszéd értelmezése akár egyetlen mozdulaton múlhat, és az ölelés kiváló módja annak, hogy önmagamat szavak nélkül fejezzem ki egy másik ember vagy állat irányában. Nem csak a szeretetet és gondoskodást érzik az ölelésedben, hanem olyannyira befogadóvá válnak, hogy képesek lesznek továbbadni másoknak kezdeményezésed gyümölcsét

6. ÖNBECSÜLÉS


A ölelés növeli az önbecsülést, különösen a gyermekeknél. A tapintás, mint érzékelés a csecsemők számára nagyon fontos. A baba először érintés segítségével ismeri fel a szüleit. Születésünktől fogva a családunk érintése által érzékeljük, hogy szeretnek és hogy különlegesek vagyunk. Az önértékelés és a tapintás érzékelésének kisgyermekkori összefüggése még a felnőtt idegrendszerében is jelen van. Ahogy cseperedünk, anyánk és apánk ölelései sejtszinten épülnek be az emlékezetünkbe, így egy ölelés zsigeri szinten hat. Az ölelések azt erősítik bennünk, hogy képesek vagyunk saját magunk szeretetére.


7. A DOPAMIN SERKENTÉSE


Minden, amit bármelyikünk tesz, befolyásolja a dopamin szintet és termelést. Az alacsony dopaminszint szerepet játszik a neurodegeneratív Parkinson-kór, valamint a hangulati betegségek, például a depresszió kialakulásában. A dopamin felelős a „jól-érzem-magam” érzésért, és a motivációért! Az ölelések ösztönzik az agyat a dopamin, az öröm hormon felszabadítására. A dopamin szenzorok azok a területek, amelyeket számos stimuláló szer, mint a kokain és a metamfetamin is célba vesz. Bizonyos fajta dopamin receptorok jelenléte kapcsolatot mutat az érzékiség utáni vággyal.

8. A SZEROTONIN SERKENTÉSE


Az érintés és ölelés endorfint és a szerotonint szabadít fel és a vérerekbe jutva élvezetet kelt, megakadályozza a fájdalmat és szomorúságot, csökkenti a szívproblémák kialakulásának esélyeit, segít a túlsúly megakadályozásában és az élet meghosszabbításában. Még a háziállat simogatása is nyugtató hatással bír és csökkenti a stressz szintet. A hosszabb ideig tartó ölelés növeli a szerotonin szintjét, emeli a hangulatot és boldogságot teremt.

9. PARASZIMPATIKUS EGYENSÚLY


Az ölelés kiegyensúlyozza az idegrendszert. A bőr apró, tojás alakú, Pacini testecskéknek nevezett nyomásérzékelő központok hálózatával rendelkezik. Ezek érzékelik az érintést, és a bolygóidegen keresztül kapcsolódnak az agyhoz. Az ölelés fogadása és adása galvanikus bőrreakciót vált ki, ami megváltoztatja annak elektromos vezetőképességét. A bőr nedvessége és elektromossága az idegrendszer kiegyensúlyozottabb – paraszimpatikus - állapotát jelzi.
Ölelj, ölelj a szíveddel.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
boldogsagprogram.hu
A szeretet a legnagyobb boldogság
A szeretet a legnagyobb boldogság, amit az ember elérhet, mert csak a szeretet által tudhatja meg azt, hogy több önmagánál, és hogy egy a mindenséggel.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Rabindranath Tagore
Tégy jót másokkal, tiszta szívből, és mindazt, mit másokkal teszel váratlanul fog visszaérkezni hozzád.
Tégy jót másokkal
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
A világ opáljai
Kristályvarázs: A világ opáljai
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

A legszebb a világon - rangsor Teréz anya szemével
Egy-egy helyzetben, hogy mi a legfontosabb? Életre szóló döntéseknél mindig előkerül a kérdés. Tudni érdemes, hogy mi az, ami első helyen szerepel a ranglistán. Kalkuttai Szent Teréz anya “A legszebb a világon” című kérdés-felelet sorozatában erre kapunk választ. Érdemes megszívlelnünk, s saját ranglistánkat is ehhez igazítani.

Kalkuttai Szent Teréz
A legszebb a világon
(Kérdés-felelet sorozat Teréz anyától.)

A legszebb nap? A ma.
A legnagyobb akadály? A félelem.
A legkönnyebb? Tévedni.
Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés.
A legszebb szórakozás? A munka.
A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya.
A legjobb tanítók? A gyermekek.
A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni.
Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni.
A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot.
A legközönségesebb érzés? A bosszú és a gyűlölet.
A legszebb ajándék? A megértés, az együttérzés.
A nélkülözhetetlen? Az otthon, a valahová tartozás.
A jóleső érzés? A belső béke.
A legjobb megoldás? Az optimizmus.
A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség.
A legnagyobb erő a világban? A hit.
A legfontosabb emberek? A szülők.

A legszebb a világon? A SZERETET.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Kalkuttai Szent Teréz (Teréz anya)
Kulturális hasonlóságok Kambodzsa és Mexikó között
Hasonlóságok: Kulturális hasonlóságok Kambodzsa és Mexikó között
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Ilyen még sosem történt: 45 percen át esett a mesterséges eső Srí Lankán
Srí Lanka sikeres mesterséges eső kísérletet hajtott végre pénteken a sziget teatermesztő hegyvidékén, ahol a legtöbb vízi erőmű is található – közölte az ország energiaügyi minisztériuma, amely a mesterséges eső segítségével a száraz évszakban előforduló áramkimaradásokat szeretné elkerülni.

A Srí Lanka-i légierő egy gépe az egyik vízi erőmű tározója fölött, 2400 méteres magasságban kémiai anyagokat juttatott a felhőkbe, 45 perces esőt létrehozva – közölte a tárca szóvivője.

A múlt hét óta az ország számos területén előfordultak egy-két órás áramkimaradások, mivel a rendkívüli szárazság miatt az erőművek tározóiban leapadt a vízszint.

A thaiföldi szakemberek segítségével indított kísérleti projekt keretében az elkövetkező két hétben többször is megpróbálnak majd mesterséges esőt létrehozni az ország hegyvidéki részén, ahol a legtöbb vízi erőmű található, és ahol a híres ceyloni teát is termesztik.8
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
hvg.hu
Plejádiak tanításai: Gyorsuló energia és elmétek kiterjesztése 1.rész
Azt már megtudtátok, hogy a létezésben mindent egy korlátlan, interaktív háló köt össze, amelyet mi a létezés hálójának hívunk. Minden esemény, kicsi és nagy egyaránt, ebben az intelligens energiahálóban tárolódik, amely – sok egyéb tulajdonsága mellett – korlátlan memóriakapacitással rendelkezik. A ti internetetek ennek a hálónak a jelképes modellje – az anyagi világ kísérlete, hogy leutánozza a létezés hálóját és annak határtalan energiáját.
Noha ez a háló örökké jelen van, és még szolgáltatói díjat sem kell fizetni érte, ahhoz, hogy rákapcsolódjatok, meg kell tanulnotok mesterien használni az elméteket, és alaposan ismernetek kell önmagatokat. Nagyon sok civilizációnak sikerült már „szörfözni” a létezés hatalmas hálóján, miután kozmikus kapcsolatot létesítettek a földi élet és a csillagok világa között.

A régmúlt idők látói szívesen tanulmányozták az eget, és észrevették, hogy a világokban világok rejlenek, amelyeket a nagyarányú kozmikus tervvel összhangban működő csillag- és bolygóciklusok kötnek össze. Ezek a ciklusok és behatásaik egy nagyobb rendszer részei, amelyek tervek és szándékok számtalan rétegét tartalmazzák; a régi időkben az emberiség e kozmikus tánc rendkívül jelentős részének tartotta a földi életet. Néhány kultúra egyenesen előre látta a nanoszekundot, az 1987-től 2012-ig tartó huszonöt éves időszakot, és egy nagyobb ciklus hihetetlenül fontos részének tartotta, mert ebben látta végbemenni az emberi tudatosság teljes átalakulását. Úgy tartották, a nanoszekund mutatja majd meg a kivezető utat a tudatlanság és káosz hosszú állapotából az emberi átalakulás aranykorába. Ennek a korszaknak az emberei több lehetséges jövő közül választhatnak majd, mely jövő egy lezárult és egy eljövendő kort összekötő átmeneti időszak lesz. Azt is tudták, hogy az emberek tisztulásokkal, beavatásokkal, nagy spirituális próbákkal alakítják majd át magukat, miközben világuk szemmel láthatóan összeomlik. Ez a huszonöt éves időszak emberek milliárdjait fogja vonzani – mindenki a Földön akar majd lenni, mert az energia felgyorsulása oly rendkívüli lesz; olyan lesz, mintha ezer évet élne az ember huszonöt év alatt, vagy mintha száz életet gyúrnának egybe. Ezekben az időkben az egyéni és kollektív próbatételek lehetőségekként szolgálnak majd egy sokkal nagyobb méretű valóság megpillantására. Az egész emberiség sok fontos választás elé kerül ezekben az években, olyan választások elé, amelyek meghatározzák majd annak a világnak a jellegét, amely a 2012-es téli napfordulóval veszi (vette) kezdetét.

A felgyorsult energia sebessége és intenzitása három különböző fázisra oszlik, amelyek mindegyike igazodik az emberiség egyre táguló tudatához. Ahogy az energia gyorsul, egyre rövidebb idő telik el két válság között, s egyre több lehetőség adódik annak felismerésére, hogy a külső világ a belső tükröződése. A valóság tágabb keretei között egy válságot úgy is tekinthetünk, mint elmék találkozását a lehetőség keresztútjánál – olyan kereszteződésnél, ahol pontosan láthatjátok, hol tartotok, és tudatosan kiválaszthatjátok a lehető legjobb végeredményt. A huszonöt éves időszak alatt egy állandó, mérsékelten erősödő kozmikus sugárzás segít benneteket akklimatizálódni és hozzáigazodni a tudatosságban végbemenő óriási változásokhoz.

Meglehet, nem értitek, mi a lényege és célja az energiagyorsulásnak. Talán, hogy az őrületbe kergessen? Vagy hogy még több hatalmat adjon a kontrollálók kezébe? Az energiagyorsulás igazi célja az, hogy olyan kozmikus törvényekre tanítson benneteket, amelyekkel, ha elsajátítjátok őket, megdönthetitek a romboló viselkedés uralmát. A régiek tudták, hogy léteznek olyan törvények, amelyek az univerzumot és a multiverzumot irányítják, s hogy minden szoros kapcsolatban áll az égen végbemenő folyamatokkal. Az egyik fő törvény: a gondolat teremti a valóságot. Ez önmagáért beszélő tanítás lesz, mert ahogy minden egyre jobban felgyorsul, az, amit gondoltok, egyre gyorsabban fog megnyilvánulni. Ahogy az energia gyorsul, egy természetes belső folyamat harmonikusan együtt fog működni a külső és belső erőkkel, hogy segítségetekre legyen az energiában
bekövetkező változás beépítésében. Ti választottátok, hogy itt lesztek akkor, amikor a gondolat a teremtés eszközévé válik, mellyel megformálhatjátok a valóságot! Ebben a valóságban már benne lesz a bizonyosság, hogy szellemi lények vagytok, akik urai az életüknek. Ekkor majd elmondhatjátok: „Ott voltam, megéltem. Megcsináltam; elkezdtem a saját, jól átgondolt szándékaimmal tervezni az életemet.” Ez pedig elismerésre méltó teljesítmény minden spirituális életrajzban! A felgyorsult energia időszakában minden gyorsabb lesz és sokkal hamarabb megnyilvánul. A Galaktikus Központból olyan energiasugárzás érkezik, amely mindenre kihat a Földön. Mivel ezek a szuperfeszültségű energiák beáramlanak a valóságotokba, és felgyorsítják a dolgokat, sokkal jobban kell rá  ügyelnetek, hogy milyen gondolatokat és üzeneteket bocsátotok ki.

Ne feledjétek, hogy a gondolatok energiarezgésekként terjednek szét, s az üzenetet szállító postagalambhoz hasonlóan, a gondolatok is szó szerint kiröppennek az elmétekből, s amin gondolkodtok, azzal kapcsolódnak össze. A felgyorsult energia időszakában minden gyorsabb lesz és sokkal hamarabb megnyilvánul. A manifesztáció kozmikus törvényeinek a megértése kulcs az univerzumhoz! Ha tudatában vagytok a gondolataitoknak, ha tudjátok, hogy azt kapjátok, amire összpontosítotok, akkor ideális esetben meg tudjátok teremteni az életnek azt a változatát, amelyre vágytok. Ha azonban elhiszitek azt, amit a gondolatokat kontrolláló médiában terjesztenek, akkor egy program követői vagytok, és csak használnak benneteket. A felgyorsulás időszakában mindent át kell gondolnotok és mindent meg kell kérdőjeleznetek! Fontos hogy megérezzétek, mi az utatok az életben. A transzformáció első fázisában, 1987-től 1996-ig a bolygótokat érő kozmikus energia gyorsulása, arányait tekintve, egyik évről a másikra a tízszeresére növekedett, fokozatosan felépített egy nyugodt mozgatóerőt, és apránként megváltoztatta mindenkinek az életét. Tekintsetek vissza egy pillanatra az 1987-es évre. Hol éltetek akkoriban? Mit csináltatok a figyelmetekkel? Mi történt az életetekben? Mennyire voltatok elfoglalva? Hol tartottatok a spirituális útkeresésben? Kik voltatok akkor, és min gondolkodtatok? Milyen felfogásotok volt a világról?

Kezdetben csak viszonylag kevés ember volt képes ráhangolódni az újonnan érkező kozmikus energiákra és fényfrekvenciákra, illetve megérezni azok gyorsulását. Sok változással kellett számolni és sok új tényezőt kellett beépíteni az ember életébe, mert a mindennapi élet megszokott rutinja mellett a tudatosság egy új szintje is kezdett kialakulni az emberi elmében. A felgyorsult energia első tíz éve egy állandó, fokozatos növekedést eredményezett a tömegtudat éberségében. A kitágult tudat azt eredményezte, hogy új és izgalmas értelmezések láttak napvilágot az életről, s az információ értékes, nélkülözhetetlen eszközzé vált. Ahogy gyorsult a tempó, az internet lassú, ám töretlen fejlődése a más szinteken létrejövő kapcsolatokat, az új technológiák pedig a kor felgyorsult energiáit tükrözték.

Noha sokan elég naivan értelmezték a történéseket, és elvárásaik is hasonlóan naivak voltak, az izgalom a kezdetektől fogva óriási volt. Tisztánlátó, új észlelési képességek keltek életre sokakban, s népszerűség tekintetében a spirituális idealizmus gyakran felülmúlta a gyakorlatiasságot. Végül azonban, ahogy egyre több és több információ jutott nyilvánosságra a világ ügyeinek valódi állásáról – a titkos kozmikus kapcsolatokról szóló, régóta fennálló hiedelmek manipulálásáról –, az ártatlanság buborékja szétpattant, s egy sokkal teljesebb képet fedett fel a valóságról, ami ugyanakkor egy magasabb szintű gondolkodást kívánt meg az ember kozmoszban elfoglalt helyéről is! Nagy következetességgel, az őszi évszak fenséges lombváltásához hasonlóan, emberek milliói kezdtek lassan ráébredni, hogy csodálatos váltás idejét élik, mely valószínűleg fantasztikus hatóerőket és szándékokat tartalmaz.

A felgyorsulás második fázisában, 1997-től 2006-ig az energia minden évben százszorosára növekszik (növekedett), még nagyobb intenzitással erősítve minden tapasztalatot. Minthogy az energia tovább gyorsul, és mert oly sok minden van, amit számon kell tartani, az emberek fenntartások nélkül beleszeretnek a technikai vívmányokba; főképp azért, hogy elmeneküljenek a növekvő nyomás elől, vagy azért, hogy a káosz kezelhető legyen. Nagy a zűrzavar ezekben az években, nem ismerik fel, hogy mi a fontos és mi nem. Ahogy telik az idő, a jobb értelmi képességekkel megáldott emberek számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a gondolatok rendkívül gyorsan megnyilvánulnak a valóságban. Végül mindenki szembekerül majd egy rendkívüli valóságteszttel a saját dolgait illetően, ahogy az élet új fontossági sorrendje kialakul. Ez idő alatt emberek milliói fognak rájönni, hogy semmi sem az, aminek látszik. Már maga ez a felismerés is beavatás lesz, és azoknak az időknek az egyik nagy tesztje. Ahogy a világ színpadán egymást érik a viharos események, egy láthatatlan vonal keletkezik majd, amely két részre osztja az emberiséget. Az emberek vagy az egyik, vagy a másik oldalra állnak, és gyűlölködő vitákban fognak kiállni a szabadságról és az élet értékéről vallott meggyőződésük mellett. Azok, akik a könnyen megszerezhető tudás ellenére továbbra is tudatlanok maradnak, egyetlen dolgot választhatnak: a tagadást. A gondolkodás új szintje fog megjelenni, amint úttörő elmék kitárják a kaput a határtalan lehetőségek előtt. Minthogy a háború és béke kérdésének fontossága egyre nagyobb lesz, az emberek rájönnek majd, hogy kiben bízhatnak, s felismerik, hogy milyen nagy értéke van az intuíciónak a döntéshozatalban. Ezekben az években újonnan felfedezett bölcselet születik majd, ahogy a világméretű ébredés felrázza a bolygót. Egyedülálló koncepciók hozzák lázba és élesztik fel az emberi szellemet, és az erő és könnyedség érzését nyújtják sok embernek. Új ötletek jönnek majd, ahogy a multidimenziós valóságokkal összefolyó harmadik dimenzió táncra kel és pezsegni kezd, mint az egymásba futó patakok a gyors tavaszi olvadás után. És még ekkor sem fogja tudni senki sem biztosan, hogy „mi is történik valójában”.

A 2007-tel kezdődő harmadik és végső szakaszban egy újabb ugrás következik (következett) az intenzitásban. Az energia gyorsulása az elkövetkezendő öt év alatt minden évben százezerszeresére nő – lényegében pályájára állít mindenkit. A nanoszekund utolsó öt éve kiszámíthatatlan lesz abban az értelemben, hogy nem lehet tudni, hogyan fogtok reagálni az igazság elkerülhetetlenül felszínre törő, rejtett rétegeire.
Az erőtök minden perccel egyre több lesz. Hagyjátok majd elúszni, vagy használni fogjátok, hogy személyes győzelmeteket beírhassátok az idő krónikájába?
Oly sok út van, melyek közül választani lehet majd ebben az időben, és a végkimenetelt csak annak mértéke fogja meghatározni, hogy mennyire lesztek képesek kibontakoztatni a tudatosságotokat, s hogy milyen értékeket akartok majd követni. A mi perspektívánkból nézve olyan, mintha az egész világnak át kellene alakítania önmagát és át kellene mennie egy tű fokán. A teljes huszonöt év egy előkészület a csodás szoláris együttállásra a Tejút Galaktikus Központjával a 2012-es téli napfordulókor. Ekkor, az időnek ebben a csomópontjában bármi megtörténhet. A Galaktikus Központ az igazságot képviseli, és a galaxis fő információs forrása. A bolygók egy vonalba kerülése a középponttal arra serkenti az emberi lényeket, hogy megvalósítsák a fokozott kreativitás egyedülálló állapotát, és a hihetetlen mennyiségű energia és információ hatására megváltoztassák a valóságról alkotott képet.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Az ízületek és az izmok nyugtatója: fekete nadálytő
Ezt a gyógynövényt évszázadok óta használják különböző fájdalommal és gyulladással kapcsolatos problémák kezelésére. A fekete nadálytő segíthet a fájdalom enyhítésében, az izmokban és az ízületekben kialakult gyulladás csökkentésében, a zúzódások gyógyulásának gyorsításában, valamint a fibromyalgia kezelésében.

A fekete nadálytő rendkívül hasznos külső használatra. Hatékony fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, és valójában még a sebek gyógyulását is elősegítheti. Klinikailag bizonyított, hogy enyhíti az izom- és ízületi fájdalmat, nagyon hatékonyan csökkenti a gyulladást és a duzzanatot degeneratív ízületi gyulladásban, segítséget nyújt fibromyalgiában szenvedőknek, de zúzódások, baleseti vagy sportsérülések esetén is eredményesen be lehet vetni.

A fekete nadálytő segítséget nyújt az arthritis fájdalmának csökkentésében. Az ízületi gyulladás komoly fájdalmakkal jár együtt. A gyógynövény mellett naponta két-három alkalommal a borsmentaolajat is kipróbálhatja, amely nemcsak kellemesen hűti a fájdalmas testrészt, de a fájdalmat is hatékonyan csillapítja. Fontos, hogy a gyógynövényt kenőcs formájában nem szabad korlátlan ideig használni. Általában két hetet szoktak javasolni huzamosabban, de ha Ön valamilyen gyógyszert szed, a feketenadálytő-krém használata előtt mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával.

A fibromyalgia egy komoly betegség, amely megkeserítheti az ebben a betegségben szenvedők életét. Ez a betegség fájdalmat okoz a testrészekben. A fekete nadálytő ebben az esetben is hozhat megkönnyebbülést. Ilyenkor is óvatosan alkalmazza és semmiképpen sem hosszabb ideig. Amennyiben ebben a betegségben szenved, ne feledje, hogy az a leghelyesebb lépés, ha egy többcélú megközelítést keres, hogy kezelni tudja a fádalom kiváltó okait. Például változtasson az életmódján az extra súlycsökkenés érdekében, fogyasszon gyulladáscsökkentő ételeket, kerülje az adalékanyagokat tartalmazó élelmiszereket és tartózkodjon a toxinoktól, illetve a peszticidektől, mivel ezek felhalmozódása a szervezetben is okozhat fájdalmat a test különböző pontjain.

A fekete nadálytő allantonint, tanninokat és rozmaringsavat tartalmaz. Az allantonin elősegíti a sebek és sérülések gyorsabb gyógyulását, de a gyulladt és az irritált bőrt is gyorsan képes megnyugtatni. Bőrirritációra is ajánlják az ebből a gyógynövényből készült krémet.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
gyogyszernelkul.com
Mint az univerzum - óriás uruguayi ametiszt geóda

Kristályvarázs: Mint az univerzum - óriás ametiszt geóda
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Omnec Onec: A sűrűbb világok tanításai
A sűrűbb világban hihetetlen sok olyan tanítás létezik, amelyeknek az a célja, hogy rávegyék az ezen világokban további tapasztalatokat szerezni akaró lelkek tudatát arra, hogy alkalmazkodjanak e korlátolt síkhoz. Ezeket azért vezették be, hogy odakössék a lelket a sűrűbb síkokhoz, egészen addig, amíg meg nem erősödik és nem válik annyira tudatossá, hogy elszabaduljon onnan. Az ilyen tanítások igazságtartalma nagyon korlátozott és jól betöltik céljukat. Olyan sokrétűek, mint amilyen sokrétű a sűrűbb világok sok tudatszintje.

Minden egyénnek vigyáznia kell, hogy ne kerítse hatalmába egy ilyen tanítás, amely nem elégíti ki belső, igazság iránti szükségletét. A keresőnek arra is ügyelnie kell, hogy ne tévessze össze a karma világában létező alacsonyabb síkokat a valóban szellemi világokkal. Az asztrál síkon manapság sok olyan egyén él, aki azt hiszi, hogy kétségkívül az a mennyország, hisz az a sík annyival szebb a fizikai világnál.

Minden bolygó, melynek népe összhangban él a szellemi törvényekkel, rendelkezik olyan feltételekkel, amelyek a földi emberek számára egyenesen mennyeinek tűnnek. A Vénusz az ott élő emberek tudata által olyan, amilyen. Ugyanez érvényes a Földre is. A sok negatív karmával rendelkező lelkek vonzzák egymást egy bolygón, annak érdekében, hogy lehetővé tegyenek egymás számára negatív tapasztalatokat.

Azt nem mondom, hogy a Föld egy teljes egészében negatív bolygó. Mert ő is viszonylag egyensúlyban van az élet iránti pozitív vonzalom által. A sűrűbb világokban minden bolygó vagy létsík, amelyeken élsz, lehet számodra negatív vagy pozitív saját beállítottságodtól függően, mert az gondolataid ereje által megteremti a Te személyes világodat. Minden a Te tudatos ismereteid szintjétől függ.

Mint ahogy már említettem, a Vénusz is egykor nagyon negatív bolygó volt, olyan, mint manapság a Föld. Végül több millió éven keresztül a Vénusz népe arra a pontra fejlődött, melyet nem lehet egyedülállónak nevezni, hanem ez csak a földi emberek számára tűnik különlegesnek, mert ők nincsenek tudatában ezeknek a dolgoknak. A mi szellemi és technikai növekedésünk annyira pozitív volt, hogy egész civilizációnknak nem kellett tovább a fizikai síkon maradnia. Amíg tehát maga a Vénusz megmaradt élő, fizikai bolygónak is, addig az egész népünknek, kultúrájával együtt sikerült felemelkednie a bolygó asztrális síkjára!
Kapcsolódó (az összes cikk): Omnec Onec: A Vénuszról jöttem (linktár)
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Omnec Onec: A Vénuszról jöttem
Kristálygyógyászat/Gyógyító kövek: Zafír
Csakra: koronacsakra, harmadik szem, szívcsakra.
Színe: kék, sárga, zöld, fekete, bíbor.

Jellegzetességei: A zafír a bölcsesség köveként ismert, s mindegyik színnek megvan a maga különleges bölcsessége. Az agyra összpontosít; nyugtatja, mentesíti a nem kívánatos gondolatoktól és a szellemi feszültségtől. Biztosítja az elme békéjét és a higgadtságot. A zafír összehangolja a fizikai, a szellemi és a spirituális síkokat, helyreállítja az egyensúlyt a testen belül.
Ez a kő megszabadít a depressziótól és a spirituális zavarodottságtól, valamint élénkíti a figyelem összpontosítást. Fellendülést hoz, és vonz mindenfajta jó képességet. A torokra téve feloldja a kudarcérzetet, és megkönnyíti az önkifejezést.

Gyógyhatása: a zafír csillapítja a szervezet túlzottan tevékeny rendszereit, és szabályozza a mirigyeket. Gyógyítja a szemet, eltávolítja a szennyeződéseket és a stresszt. Jótékonyan hat a vér betegségeire, csillapítja a túlzott vérzést és erősíti az ereket, növelve rugalmasságukat.

Zafír típusai színek alapján:
Fekete zafír: védelmet nyújt és központosító hatású. Elősegíti, hogy bízzunk a saját megérzésünkben. Javítja a munkakilátásainkat és segít megtartani az állásunkat.
Kék zafír: a spirituális igazságot keresi, s a hagyomány szerint a szeretet és a tisztaság jelképe. Rendkívüli hatással van a Földre, és hatékony csakragyógyító. Ez a nyugodt kő, segít megmaradni a spirituális úton, míg a sámáni ceremóniákon a negatív energia átalakítására használják. Megnyitja és gyógyítja a torokcsakrát, valamint a pajzsmirigyet; elősegíti az önkifejezést és az igazság kimondását.
Zöld zafír: javítja mind a külső, mind a belső látást; megkönnyíti az álmok visszaidézését. Serkenti a szívcsakrát; lojalitást, hűséget és egységet biztosít. Fokozza a könyörületet a megértését. Bizalmat és tiszteletet tanúsít mások meggyőződése iránt.
Rózsaszín zafír: mágnesként viselkedik, mindent az életünkbe vonz amire szükségünk van a fejlődésünkhöz. Megtisztít az érzelmi blokkoktól, és egyesíti az átalakított energiákat.
Bíbor zafír: tudatossá tesz. Hasznos a meditációhoz, serkenti a kundalini energia felemelkedését és a koronacsakrát, megnyitja az utat a spiritualitáshoz. Az extraszensz képességekhez való kapcsolódásával élénkíti a tobozmirigy működését, és javítja a látó képességeket. Rendkívül nyugtatóan hat az érzelmi ingatagságra.
Királyi zafír: eltávolítja a csakrából a negatív energiákat, serkenti a harmadik szem működését, hogy a spirituális fejlődésünkhöz szükséges információk elérhetőek legyenek. A gondolataink és az érzéseink iránti felelősségére tanít. Jótékonyan hat az agy rendellenességekre, beleértve a diszlexiát is.
Csillag zafír: a mélyén ötágú csillagforma alakú képződmény van. Ez a ritka kő bevon a saját mélységeibe, és megnyitja az intuíciót. Biztosítja gondolataink központosítását, és segít előre megérezni mások szándékait. Azt tartják róla, hogy földön kívüli lényekkel tart kapcsolatot.
Fehér zafír: végtelenül tiszta az energiája. Megnyitja a koronacsakrát, a spirituális tudatot nagyon magas helyre juttatja el; és megnyitja az utat a kozmikus tudathoz. Rendkívüli védelmet biztosít, amely eltávolítja az akadályokat a spirituális utunkról. Lehetővé teszi, hogy felismerjük lehetőségeinket és életcélunkat.
Sárga zafír: az otthonunkba vonzza a gazdagságot, s ha a készpénz mellé tesszük, növeli a fellendülést és a bevételeket. Ha viseljük, mindig érintkezzen a bőrrel. Serkenti az értelmet, fejleszti az átfogó látásmódot, így felismerjük az összefüggéseket. Elixírként eltávolítja a méreganyagokat a szervezetből.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
miskolc-prananadi
Kristályvarázs: Nem is tudod milyen szépségek rejtőznek a lábaid alatt...Nem is tudod milyen szépségek rejtőznek a lábaid alatt...

Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Az igazi Boldogság ez!
Az igazi boldogság ez! Nincs titok többé!
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert öröm lesz életük.
Boldogok, akik tudják, másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól megkímélik magukat.
Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, de látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömben indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosok.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetleneknek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének és imádkoznak is mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert élhető lesz az életük.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra!
Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Dr. Gyökössy Endre