A fény elektromágneses sugárzás, ami hullámformában terjed, s a sejtjeitek, melyek kristályos szerkezetűek, mohón reagálnak a természetes fényre. A kozmikus sugárzás elektromágneses hullámai, melyek lüktető fényenergiából állnak, végtelen mennyiségű információt tartalmazva járják be a létezés birodalmait. Az emberi agy és idegrendszer egyaránt működik mind a fizikai, mind a nemfizikai valóságokban.... / Plejádiak tanításai: Energia és frekvencia – az elme új játszótere 3.rész ~ fényörvény, földönkívüliek, galaktikus föderáció, GF, hírek, idegenek, plejádi tanítások, plejádiak,

Plejádiak tanításai: Energia és frekvencia – az elme új játszótere 3.rész
A fény elektromágneses sugárzás, ami hullámformában terjed, s a sejtjeitek, melyek kristályos szerkezetűek, mohón reagálnak a természetes fényre. A kozmikus sugárzás elektromágneses hullámai, melyek lüktető fényenergiából állnak, végtelen mennyiségű információt tartalmazva járják be a létezés birodalmait. Az emberi agy és idegrendszer egyaránt működik mind a fizikai, mind a nemfizikai valóságokban, s fogadja az elektromos impulzusok végtelen áradatát, mely betölti a teret és elárasztja a bolygót. A sejtjeitek mindig készen állnak, hogy átalakítsák, közvetítsék és szortírozzák a számtalan frekvenciát. A jelzéseket vagy üzeneteket az idegekben, az agyban és a testben gyenge elektromos impulzusok szállítják, melyek energiát sugároznak a fizikai és nemfizikai valóságokba, állandó kapcsolatot tartva fenn a kozmikus elme magasabb erejével. A nap sugarai támogatják ezt a kapcsolatot, és képesek változtatni a lüktető fénysugárzás arányán, minőségén és sebességén, így az idő különböző történelmi szakaszaira más és más energiakibocsátással hatnak. A modern és az ortodox orvosi és pszichológiai tudomány egy olyan elmemodellre támaszkodik, mely csak az elme tudatos, tudat alatti és tudattalan aspektusait ismeri, s kevéssé érdekli vagy ismeri el a természetes, belső kapcsolatot a kozmikus elmével, s annak mélyebb szintjeit.
Sokdimenziós lények vagytok, ám az idők során magasabb szintű lényetek ezen aspektusának hibás felfogása mély nyomot hagyott az emberi elmében. E hosszú távú elfojtásra adott természetes válasz az a lázadás, ami a valóságotokat összetartó gondolatformákban forrong. A felgyülemlett, óriási mennyiségű pszichés energia elengedése olyan hirtelen tudati tágulást eredményez, mely telepatikusan az egész világra és a valóság más rétegeibe is átterjed. A kozmikus, avagy magasabb elme ereje lenyűgöző, új távlatokat kínál, amelyeket minden ember szabadon felfedezhet magának. Az agyatokat, amely két féltekére van osztva, a fizikai valóságban folytatott kommunikáció irányító központjának tartjátok, noha valójában nemfizikai énrészetek rétegei is érintve vannak. Mindazonáltal persze agyatok sok fontos funkciót lát el: a jobb agyfélteke, amely a test bal oldalára hat, az elvont, intuitív, kreatív és fantáziadús gondolkodást uralja, míg a bal agyfélteke a racionális, analitikus és logikus módszerekkel operál, és a test jobb oldalát irányítja. 
A két félteke közötti harmónia elengedhetetlen a tanuláshoz és az agy potenciáljának aktiválásához. Azok a gyakorlatok, amelyek az agy mindkét felének minőségét stimulálják és fejlesztik, teljesebb egyensúlyt és nagyobb felfogóképességet eredményeznek az elmében. Ha lassan balról jobbra forgatjátok a szemeteket anélkül, hogy a fejeteket mozgatnátok, mindkét agyféltekéteket működtetitek; ha a térdeteket enyhén megemelve járkáltok, s közben váltogatva megérintitek az ellenkező kezetekkel, szintén egyensúlyt hoztok létre az agyféltekék között. Ám a legjobb eredményt akkor kapjátok, ha a természet hangjait hallgatjátok felváltva, hol a bal, hol pedig a jobb fületekkel! Hagyományosan az elmét három alapvető működési területre osztják fel: tudatos, tudat alatti és tudattalan. Helyettesítsük most ezeket a jobb elképzelhetőség kedvéért egy borsóval, egy nagyobb fej vöröshagymával és egy hatalmas krumplival! A tudatos elme abból az énből áll, mely irányít, figyel és gondolkodik: ez az a változatotok, mely irányítja a programot, elveti a magvakat és a szándékaitokat vezérli a háromdimenziós valóságban. A tudatos elme, vagyis a borsó, az a hely, ahonnan hitetek szerint működtök. 
A tudat alatti elme, vagyis a nagy hagyma, a tudatos elmétől jövő parancsok szállítója, és olyan, mint egy óriási bank, amely az összes emléketeket őrzi. De tárháza a multidimenziós kapcsolatoknak és az emlékeknek is, melyek elektromágneses vrezgések révén utaznak a jelenen túli időkből. A tudattalan elme, azaz a hatalmas krumpli, a személyes, belső radarotok, mely óriási tudást gyűjt össze a legmélyebb és legkozmikusabb szintekről. A kozmikus elméből – melyet az analógia kedvéért nevezzünk kertnek – a mélyen eltemetett tudattalan elme impulzusokat, jeleket, jelzéseket és szimbólumokat fogad, lefordítja azokat, és közvetítésre készíti elő őket. Az agyi tevékenység tükrözi az egyén elmeállapotát, és elektroencefalográffal (EEG) mérhető is. Az EEG leolvassa az agyhullámok másodpercenkénti ciklusait, és feljegyzi az adott frekvenciákat vagy ismétlődéseket, amelyek az egyén által használt gondolatmintákat jelzik. A frekvencia az a sebesség, amellyel az elektromos aktivitás történik, valamint meghatározza az agytevékenység különböző szintjeit: béta, alfa, théta, delta. 
A bétahullámok a tudatos elmeműködéssel vannak kapcsolatban, és normális, gondolkodó-éber állapotot jeleznek a másodpercenkénti leggyorsabb ciklusváltásokkal. Az alfa-hullámok lassabbak, és fontos kapocsként, hídként szolgálnak a magasabb frekvenciájú tudatos elme és a sokkal lassúbb théta- és delta-hullámok rezgései között. Az alfa-állapot a legkönnyebben vizualizációval és relaxációval érhető el: a meditáció, a természetben való séta vagy üldögélés, ellazulás egy csésze tea mellett – újraélesztheti és helyreállíthatja a belső egyensúlyotokat. A nyelvetek ellazítása és az állkapocs kismértékű szétnyitása szintén átállítja a béta-hullámú tudatosságotokat alfafrekvenciává, mely fokozott kreativitást eredményez. A légzésre való odafigyelés, az ábrándozás, az érzékek felélesztése szintén az alfa-állapotba vezet. A gyerekek rengeteg időt töltenek alfaállapotban, amikor játszanak, s mindenki alfa-állapotba lép át, amikor elalszik. Amikor azon kapjátok magatokat, hogy ebben a nagyszerű állapotban lebegtek, egy energiaáramot is észlelhettek az elmétekben. Az alfa-állapot másik oldalán a théta van, ahol a még lassúbb frekvenciák a tudatalattiban zajló aktivitást jelzik: egy olyan, rendkívüli mértékben programozható állapotot, mely a lineáris időt meghaladó, mély, lelki kapcsolatok otthona. 
A deltaállapotban a valóságérzékelő szerveitek rendkívül finomra vannak hangolva, noha ez a frekvencia a mély alvás állapotát jelzi, melyben a tudattalan elme lép működésbe. A tudattalan elme kapcsolatban áll a kozmikus elme emlékeivel, a kozmikus elme pedig akkor aktiválódik, amikor az összes hullámminta – béta, alfa, théta és delta – együttesen van jelen. A gondolataitok elektromágneses frekvenciái – előre és hátra hullámozva az időben – a hasonló témájú többi valóságra is hatnak. Az idők során a Föld lakói az agy hullámtevékenységének különböző szintjeit használták fel kreatív képességeik megerősítésére. A történelmetek nem megfelelően összpontosít az emberi vívmányok valódi lényegére. Az elkövetkezendő években villámszerű változások következnek be az emberiség pszichéjében, amikor minden, ami azelőtt rejtve volt, nyilvánvalóvá válik. A kimondatlan témák, amiket a tudatos elme képtelen volt felismerni vagy megbirkózni vele, felszínre kerülnek a tudatalatti raktárából, és csodás lehetőséget kínálnak majd, hogy az emberi elmét megtisztítsátok a feldolgozatlan információktól és érzelmi hulladékoktól. Sok ősötök nagyon érdekes életet élt, s tetteik és emlékeik ott raktározódnak a tudat alatti és tudattalan elmében mint az emberiség kollektív tudatának értékes összetevői. A valódi tudás, amit kerestek, belül van. Olyan események, melyekről a béta-hullámú tudatos elme azt hiszi, hogy már rég elmúltak, nagyon is valóságosak és jelenlevőek, mert a kozmikus elme sokdimenziós látószögéből nézve minden történés egyidejűleg létezik. A különböző idővonalbeli valóságokat a fizikai világban lejátszott témák és leckék szövik egybe és kapcsolják össze; a gondolataitok elektromágneses frekvenciái – előre és hátra hullámozva az időben – a hasonló témájú többi valóságra is hatnak. Sejti szinten mindenki az azonnali kommunikáció örökös állapotában van, s más idősíkokról való egyének gyakran tudatában vannak ennek az örökös cserefolyamatnak. A modern kor azon a tömeghiten alapszik, hogy az információszerzés külső folyamat, és valóban, lehet is; ám természetetektől fogva úgy vagytok tervezve, hogy a valóságot a személyes erő belső pozitúrájából is megtapasztalhatjátok, ami az életerő és kreatív kifejezés egy sokkal örömtelibb és nagyobb távlatához vezet, mint amit jelenleg lehetségesnek tartotok. A létezés összetett vállalkozás, ami ugyanakkor végtelenül egyszerű is. Lényegében nem más, mint frekvenciák és jelek finom csatlakozása. A mi perspektívánkból nézve, minden valóság nyílt végű; ezért bármit is tesztek – minden kialakított attitűd, minden cselekedet – frekvenciákat hoz létre, ami mindenfelé szétsugározza lényeteket. A mindenféle fedőszerep és színlelés csak illúzió; azok vagytok, akik vagytok! Becsaphatjátok magatokat, de a frekvenciajelzéseteket nem tudjátok becsapni! Mindig azt sugározzátok ki magatokból, akik és amik vagytok; ez mindenkire áll, az újszülöttektől kezdve a világ vezetőiig! Az emberiség jelenlegi állapotában az ámítás és hazugság mértéke azért nőtt olyan hihetetlenül nagyra, mert az emberek elvesztették a képességüket, mellyel olvasni tudnák a valóság rezgéseit. Modern szóhasználattal élve, a tagadás állapotában élnek. 
Olykor azért teremtetek meg egy helyzetet, hogy beteljesítsetek egy bizonyos szándékot vagy megállapodást, amelyről még a földre érkezésetek előtt határoztatok. Az erővel való játszadozás mindig magában foglal egy jellempróbát. Az egyéni megpróbáltatások a jellemet fejlesztik, mivel az intelligencia és érzelmi fejlettség újabb magaslataira emelnek, míg a globális problémák inkább a kollektív vágyat serkentik egy tömegszintű lelki és spirituális szándék betöltésére. Ti, mindannyian azért vagytok itt a Földön, hogy pontosan azt tapasztaljátok meg, amit éppen megéltek; ennek a ténynek a tudása, valamint az, hogy szabad akaratotoknál fogva mindig rendelkeztek a választás lehetőségével, erőt adhat életetek megszépítéséhez. Teljesen tisztában kell lennetek azzal, hogy mit akartok, s hogy mire vagytok hajlandók! Bármilyen helyzetet megváltoztathattok, ha változtattok a korábbi felfogásotokon és elvárásaitokon. Ha a figyelmetek középpontját áthelyezitek valami másra, és tudatosan válogatjátok meg a gondolataitokat, mellyel befolyásoljátok a vágyott dolog kimenetelét, akkor az általatok kibocsátott rezgésszint is megváltozik, ami pedig óhatatlanul ajtót nyit egy másik, lehetséges megvalósulás előtt. 
A valóság ilyetén igazítása, avagy a szándékkal létrehozott frekvenciaváltás, a jövő útja. A félelmek legyőzése, a megpróbáltatásokkal járó események átélése hihetetlen önbizalmat és küzdőerőt fog kialakítani; bizonyos értelemben minél nagyobb megpróbáltatást jelent egy drámai helyzet, annál nagyobb a nyereség önmagatok megerősítésében. Az eredmények és megvalósulások felhalmozódnak, s kollektív mozgatóerővel és szándékkal töltik fel a valóság rétegeit. Egyfajta sokdimenziós sakktábla jön létre, ahol a bábuk, a játékosok és még maga a tábla is rendelkezik valamilyen akarattal. Jelen korotokban az emberiség egyik kollektív célja, hogy magáévá tegye azt a felfogást, miszerint a létezésben minden frekvenciákon alapszik. Ha felidézitek és tanulmányozni kezditek a génjeitekben tárolt emlékek gazdag anyagát, új perspektívák tárulnak elétek a fizikai test működésével kapcsolatban. 
Mindegy, mit teremtetek, minden tapasztalatotok alapját a meggyőződéseitek képezik. Természetesen lehet olyan energiákat létrehozni, melyek nem egyeznek a jóllétetekkel. Mivel nem látjátok, hogy milyen energiát teremtetek, ezért általában nem vagytok tudatában, hogy a valóságról alkotott meggyőződéseiteket és feltételeiteket folyamatosan kisugározzátok a létezésbe. Ezért aztán egy zavaros és homályos elme hasonlóan zavaros és homályos energiákat fog magához vonzani, mivel ilyen jelzéseket bocsátott ki magából. Ne feledjétek, hogy a gondolataitok teremtik meg a valóságotokat, ezért valahányszor talányos helyzettel találjátok szembe magatokat, tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Miért teremtem én ezt?” A „miért” kérdés feltevése lehetőséget teremt a tisztázásra. Az egész trükk csak annyi, hogy oda kell figyelni, meg kell tanulni hallgatni a válaszra! Mindegy, mit teremtetek, minden tapasztalatotok alapját a meggyőződéseitek képezik. Meg kell tanulnotok mindig tudatában lenni, hogy olyan erővel rendelkeztek, amivel lenyomatot tudtok képezni az energiában, amellyel dolgotok van, s melyet a valóságotok megszerkesztésére használtok! Frekvenciákat hoztok létre, melyek a meggyőződéseiteken, a felfogásotokon és a vágyaitokon alapszanak, s jelen korszakban még a környezetetek is telítve van elektronikus frekvenciákkal! Extraalacsony frekvenciájú hullámok (ELF), elektromágneses frekvenciák, mikrohullámok, magas feszültségű elektromos vezetékek frekvenciái, más emberek gondolatainak a frekvenciái, a földben tárolt frekvenciák, különféle kozmikus behatások frekvenciáinak sokasága kavarog és olvad egybe körülöttetek. Ahogy megtanuljátok, hogyan lehet jobban összpontosítani a figyelmeteket és kiélesíteni fejlődő érzékeléseteket, egyre tudatosabbá és érzékenyebbekké váltok majd a körülöttetek levő energiákra – az élelmiszerekre, amiket megesztek, a lakóhelyetekre, a helyekre, ahová ellátogattok, a dolgokra, amiket csináltok. Ahogy energetikailag egyre tudatosabbá váltok, tudni fogjátok érezni a frekvenciákat. Észre fogjátok venni a különbséget, hogy milyen más érzés olyan ételt enni, amit gyárilag állítottak elő, vagy olyat, amit szeretettel termesztettek és készítettek el. De az elektromos frekvenciák közötti különbségtétel ugyanilyen szintű tudatosságot kíván meg! Ha napotok nagy részét történetesen elektromos környezetben töltöttétek, akkor lényeges, hogy ugyanannyi időt töltsetek a természetben! 
A természet a legjobb hely az energia visszanyerésére és a belső egyensúly helyreállítására. Felruházhatjátok magatokat erővel és létrehozhatjátok azt a valóságot, amire vágytok, ha időt szakítotok az elmétek tudat alatti és tudattalan rétegeivel folytatott kommunikációra! Először is lassítsatok a tempón, és összpontosítsatok a lélegzésetekre! Engedjétek, hogy állkapcsotok kissé szétnyíljon, a nyelvetek ellazuljon! Hagyjátok, hogy a mély, ritmusos légzés ellazítsa a testeteket, s megnyissa az elméteket a fokozottabb éberségnek! Lélegezzetek továbbra is mélyeket, s képzeljétek el, amint a testeteket aranyszínű energiaspirál tölti fel és ellátja energiával. Most vizualizáljatok egy energiahullámot! Képzeljétek el, hogy mint valami langyos, tavaszi zápor, a fejetek tetejétől a talpatokig átmos benneteket! Minden feszültség, amit magatokban hordoztatok, most kimosódik belőletek, s frissen, tisztán és szabadon készen álltok arra, hogy lényetek mélyebb rétegeibe merüljetek! Van egy hely az elmétekben, amit a „válaszok szobájának” hívnak, s most a képzeletetek segítségével át kell kelnetek egy hídon, s meg kell találnotok a szoba ajtaját! Lehet, hogy egy forgalmas utcán találtok rá, egy régi irodaépületben, vagy egy csendes, vidéki utcácskában, esetleg teljesen elszigetelve, mint valami sasfészek, egy szikla tetején. A válaszok szobája a ti teremtményetek, s bárhol lehet, ahol csak akarjátok; érezzetek erős szándékot az odajutásra, s aztán lássátok magatokat, ahogy az ajtó előtt álltok. 
Külön jegyezzétek meg az ajtó színét és minőségét, ugyanígy az ajtó kilincsét is, s ha már mindez tisztán bevésődött az emlékezetetekbe, nyissátok ki az ajtót! A válaszok szobája nagyon szép tárgyakkal van berendezve, gyönyörű anyagokkal behúzott, kényelmes ülőhelyek, mesteri remekművek, földgömb, könyvek, növények, virágok találhatók benne, s egy teáskészlet is hangsúlyozza a barátságos fogadtatást. Egy óriási üvegajtó buja kertre nyílik. Most lépjetek be a válaszok szobájába, s érezzétek otthon magatokat! Mindent megtaláltok ebben a szobában, amire csak szükségetek van! Ha már otthonosnak érzitek és kényelmesen elhelyezkedtetek, gondolkodjatok el azon, hogy mit is szeretnétek tudni. Nézzetek körül a szobában, hagyjátok, hogy a tekintetetek itt-ott megállapodjék, fogadjatok be mindent, amit láttok. Amikor ezzel készen vagytok, tisztán és világosan tegyétek fel a kérdést, amire választ szeretnétek kapni. 
Kérjétek, hogy az elkövetkezendő három napban érkezzen meg a világosan érthető válasz; ezután dőljetek hátra, élvezettel kortyolgassatok el egy csésze teát, és fürdőzzetek belső tudásotok szobájának derűjében! Valahányszor finomra akarjátok hangolni a rezgésszinteteket, s tisztább képet akartok kapni magatokról vagy a világról, látogassatok el újra a szobátokba! Bíznotok kell benne, hogy miután beállítotok egy ilyenfajta belső programot, a válasz mindig meg fog érkezni; vagy azalatt, amíg a szobában vagytok, de előfordulhat, hogy az elkövetkezendő három napban. Ahogy egyre ügyesebben használjátok a képzeleteteket, úgy fognak magától értetődően kitolódni ennek a pszichével folytatott kreatív játéknak a keretei, minek következtében egyre jobban fogjátok érezni magatokat. 
Korlátlan lehetőségek várnak a figyelmetekre, és sok pénzt, kemény munkát takaríthattok meg magatoknak a belső én általi irányítás művészetével, ha megtanuljátok, hogyan kell befelé irányítani a figyelmeteket. Végül már elég lesz csak rágondolni a szobára, feltenni egy kérdést, és a válasz azonnal megérkezik! Mindent megtehettek, amit csak akartok, ha a valóságotokat az elmétekben építitek fel!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Share To:

Post A Comment: