Lényeges, hogy megértsétek, hogy a világotokban kibomló események nem véletlenszerűek és nem értelmetlenek. A felébredésre és a tudatosság növelésére való lehetőség mindig jelen van, csak a figyelmetekre vár! Minden pillanat csordultig van életerővel, és minden pillanatot a Kozmikus Intelligencia jelenléte tölt meg! Egy szituáció több nézőpontból való megfigyelése és mérlegelése kiterjeszti a tapasztalás és értelmezés horizontjait: egy egyiptomi utazás, hogy személyesen felfedezzétek a Nagy Piramist, sokkal megkapóbb és nagyobb jelentőségű, mintha csak egy fényképet tekintenétek meg róla. / Plejádiak tanításai: Energia és frekvencia – az elme új játszótere 2.rész ~ fényörvény, földönkívüliek, galaktikus föderáció, GF, hírek, idegenek, plejádi tanítások, plejádiak,

Plejádiak tanításai: Energia és frekvencia – az elme új játszótere 2.rész
Lényeges, hogy megértsétek, hogy a világotokban kibomló események nem véletlenszerűek és nem értelmetlenek. A felébredésre és a tudatosság növelésére való lehetőség mindig jelen van, csak a figyelmetekre vár! Minden pillanat csordultig van életerővel, és minden pillanatot a Kozmikus Intelligencia jelenléte tölt meg! Egy szituáció több nézőpontból való megfigyelése és mérlegelése kiterjeszti a tapasztalás és értelmezés horizontjait: egy egyiptomi utazás, hogy személyesen felfedezzétek a Nagy Piramist, sokkal megkapóbb és nagyobb jelentőségű, mintha csak egy fényképet tekintenétek meg róla. Bizonyos szempontból a felfordulás és a zűrzavar szemmel látható növekedése a világban annak a titkos és hosszú távú tervnek a része, mely az emberi elme manipulálásával kívánja kontrollálni a világot. Ugyanakkor akárcsak egy fénykép, ez a nézőpont is a valóságnak csupán egy szegletét rögzíti, s csak sejteti, hogy a létezés ennél sokkal több. A többféle nézőpont kollektív célban összpontosul, s amikor fölmerül a „miért” és „mi célból” kérdése, akkor az összes résztvevő szándékát, fizikai és nemfizikai tapasztalatát figyelembe kell venni. Az átalakulásnak ebben az időszakában a „tervek a tervekben” a lehetőségek bonyolult, finom hálóját szövik. Azok a szituációk és emberek, akik szemmel láthatólag korlátozzák és kontrollálják a valóságotokat, meglehet, hogy valamiféle célt szolgálnak: mindez értelmezés és nézőpont kérdése.
Az új gondolatok és koncepciók befogadására való hajlandóság a tudatosság új területeire helyezi át az elme határait. Lényeges, hogy megértsétek, hogy a világotokban kibomló események nem véletlenszerűek és nem értelmetlenek. Minden egy meghatározott céllal történik. Az emberiség most megy keresztül azon a mélyen ható folyamaton, mely a létezés természetének újfajta értelmezéséhez vezet. Fel tudtok idézni olyan időszakot az életetekben, amikor a figyelmeteket meghökkentő egybeesések sorozata vagy az életmódotok megváltoztatására sarkalló események kötötték le? A létezés az egész kozmoszban egyszerre bonyolultan tervezett, ugyanakkor spontán, szabadon fejlődő és változó is. És ugyanilyenek vagytok ti is! A háromdimenziós valóság paraméterei egy sokkal nagyobb valóságnak a részei, mely átjárja és keresztül-kasul szövi a világotokat. A sokféle alakú és méretű tudatosság eggyé válik, hogy létrehozza azokat a gondolatszerkezeteket és megállapodásokat, melyek lényegében fenntartják és támogatják a világotokat. Ti ezen tudati egyezségek révén léteztek, általuk működtök, s minden egyes lélegzetvétellel, minden egyes fejetekben megforduló gondolattal növelitek, meghaladjátok és építitek a világmindenséget.
A civilizációk körülményeit a résztvevők kollektív képzelete álmodja a megvalósulásba a szellemi tartományokból. A nemfizikai valóságban létrejön egy energiaszerkezet, hogy tartalmazza és támogassa a kollektív ideált. Az energiának, mely irányítható, beolvasztható és bármilyen formává alakítható, határtalan lehetőségei vannak. A civilizációk a szándékok és célok széles skáláját tartalmazzák, melyek a civilizáció építőinek és tervezőinek a közös megegyezésén alapulnak. Nem születhettek bele egy világba anélkül, hogy ne vennétek részt a kialakításában: folyamatosan hattok rá, és egy sejtszintű telepátiás folyamattal közrejátszotok a jelenlegi civilizációtok nemfizikai szerkezetének az alakításában. Telepatikusan más valóságszerkezetekkel is együttműködtök, melyek szétszóródva vannak jelen az időben. Jelenlegi civilizációtok, mint minden más valóság, strukturált energiából áll, mely egy bizonyos frekvenciasávban helyezkedik el, hasonlóan egy rádióállomáshoz, amely egy bizonyos helyről sugározza a programjait. A frekvenciajelek meghatározzák és körvonalazzák a célt, valamint fenntartják minden valóságváltozat folytonosságát.
A fizikai valóság a teremtő együttműködés egyik modellje, ami a spirituális intelligencia birodalmában jött létre. A tudat a létezés nemfizikai állapotában szervezi, tervezi, felvázolja és ápolja a fizikai valóság magvait, azaz „blueprintjeit”, modelljeit. A fizikai világban a valóságról szóló gondolatformákat és ideákat telepatikusan lehet felfogni a tudat által, mely a fizikai valóságot a létezésbe hívja. A gondolatok és ideák átszövődnek a valóságok sokaságán, és vagy látható fénysugarakon utaznak, melyek a nap sugaraihoz hasonlítanak, vagy pedig magas frekvenciájú kozmikus sugárzás – mint amilyenek a gamma-sugarak – láthatatlan fényjelein. A civilizációtok fizikai támogatását szolgáló ideákat a fénysugarak folyamatosan szállítják egyik dimenzióból a másikba. A jelenlegi civilizációs felépítmények – útvonalak, épületek, fűtőanyag, víz, kommunikációs vonalak, törvény, kereskedelem, oktatás, mezőgazdaság, művészet – mind a nemfizikai modellek fizikai megnyilvánulásai. Ezek a fizikai struktúrák egy teret, egy arénát hoznak létre, amelyről a földi élet megtapasztalható. Önazonosságotok, amely természetét tekintve fizikai és nemfizikai egyszerre, nagyon sok valóságot ölel át, ám arra bátorítottak és tanítottak benneteket, hogy minderről ne vegyetek tudomást. Minden korszakot hatalmas kozmikus erők befolyásolnak, melyek energiát visznek át és közvetítenek a civilizáció szerkezetébe. Az önazonosságotok, mely természetét tekintve fizikai és nemfizikai egyszerre, nagyon sok valóságot ölel át, ám arra bátorítottak és tanítottak benneteket, hogy minderről ne vegyetek tudomást. Az égbolt mindig is magára vonta az emberiség figyelmét, és sok ősi kultúra tekintett az égre azzal a céllal, hogy megerősítse a meggyőződését, hogy minden élő dolognak saját tudata van, és hogy a létezést speciális, kozmikus törvények irányítják. Az ilyen törvényekkel való együttélést és harmóniát olyan alapvető dolognak tartották, mint a lélegzést. A minták és ciklusok jelenléte a valóság egy olyan tervrajzát fedte fel, mely egy tervező jelenlétét sejttette, s az égi történéseket ezen oknál fogva minden kultúrában és földi civilizációban figyelték és tanulmányozták. A Nap, a Hold, a bolygók, a csillagok meghökkentő és fenséges vonulási sorrendje fontos ismeretanyaggal szolgált az élet titkainak megfejtésében, különösen azok számára, akik az „amint fent, úgy lent” igazságának rétegeit kívánták megfejteni.
Sok ősötök vallotta, hogy szoros kapcsolat áll fenn a földi élet és az égi birodalom között. Az „asztro” a görög „csillag” szóból származik, és volt idő, amikor az asztronómia, mely a földi atmoszférán túli, úgynevezett anyagi univerzummal foglalkozik, és az asztrológia, mely az égitestek hatásait értelmezi, egyek voltak. Ennek a tudásnak a gyökerei Mezopotámiába nyúlnak vissza, a Tigris és az Eufrátesz folyók közötti területre, ahol több mint hatezer évvel ezelőtt egy magasan fejlett civilizáció jelent meg, s mágikus módon, gyakorlatilag egyetlen éjszaka alatt manifesztálódott. Ezt a földet, mely a mai Irak területére esik, sok történész a civilizáció bölcsőjének tekinti. Amikor 2003 tavaszán Bagdadot, Irak ősi fővárosát és kulturális központját elfoglalták, felbecsülhetetlen értékű, több mint hétezer éves történelmet őrző művészeti alkotások estek áldozatul a nekivadult, pusztító fosztogatásoknak. E pusztításokat látva különösen érdemes megjegyezni, hogy e föld ősi lakói a legnagyobb csodálattal és tisztelettel tekintettek az égre, mert úgy tartották, hogy a létezés rejtelmeit azoktól tanulták, akik a csillagokból jöttek.
A naprendszeretek bolygói azt a célt szolgálják, hogy összehangolt, szinkronizált minta szerint történő mozgásukkal alapot adjanak az idővel érzékelhető fejlődésnek. A Nap éves égi körútját epliktikának hívják, s ez a keskeny kis űrbéli szalag az otthona a zodiákusnak, a képzeletbeli égi övnek, mely kb. nyolc fokra helyezkedik el az ekliptika mindkét oldalán. A Nap, a Hold és a főbb bolygók útja ezen a hatalmas csillagkörön halad. A régiek tizenkét konstellációra osztották a zodiákust, s minden egyes csillagképet egy-egy asztrológiai, általában állatot ábrázoló jellel jelöltek. Az állatokat valóságokon áthaladó, többdimenziós utazóknak tekintették, ezért természetes, hogy a csillagokat, sok különféle valóság otthonát, ilyen nagyra becsült földi képekkel tisztelték meg. Az ég feltérképezése, az állatövön áthaladó bolygók járásának a feljegyzése lehetővé tette, hogy az emberek megértsék az élet nagy titkait, és rátaláljanak égi rokonaikra. 
A Nap elsődleges és legfontosabb szerepe, hogy fényébe kódolt információkat sugároz szét, a magas frekvenciájú gamma-sugarakban ezért tudati és gondolati lenyomatok rejlenek. Az életetek szorosan összefonódik az égitestek tevékenységével, amelyek születésetek idejében meghatározzák az égbolt arculatát. 
Ahogy a Nap végighalad a zodiákuson, nagy kört írva le az égen, az év minden napja egy foknak felel meg a tizenkét asztrológiai jel valamelyikében. Az adott nap és fok minden addigi történés emlékét magába foglalja. Az ég a tudás egy térképe, s az időben minden pillanatnak megvan a maga egyedi, csak rá jellemző energetikai lenyomata, azaz vázlata: olyan, mint egy lábnyom a homokban. A születési időtökhöz ugyanúgy kell egy bizonyos minősítés, mint, mondjuk, egy munkavállaláshoz. Vannak pillanatok, melyek kedvezőbbek a többinél, s megfelelő bizonyítványt kell felmutatnotok a spirituális önéletrajzotokban, ha be akartok kerülni a kiemelkedő energiákba.
A horoszkóp speciális térkép vagy kép az égboltról, ami a születésetek helye és ideje alapján készül. A Nap, a Hold, a bolygók és a horizonton felkelőben levő jegy helyzete mind oda vannak rajzolva a zodiákus kerék köré, s bonyolult matematikai viszonylatok felfedésével megismerhetők az egyéni modellek (blueprintek) és a fejlődési lehetőség. Ez a térkép feltárja a fizikai, mentális, érzelmi és spirituális adottságaitokat és gyengeségeiteket, ám mindig szabadon fejlődhettek és változhattok a saját kívánságotok szerint. Említésre méltó még a holdcsomópont, az a hely, ahol a Föld és a Hold útja keresztezi egymást, létrehozva így az északi és déli csomópontot, amit úgy is emlegetnek, mint „a sárkány feje” és „a sárkány farka”. 
Az égi sárkány elhelyezkedése a horoszkópban kiemelkedő fontosságú, mert megmutatja, hogy milyen irányba tartotok, hogy személyes sorsotokat beteljesítsétek, és azt is, hogy milyen múltbéli pozícióból érkeztetek. Miután beleszülettek a fizikai valóságba, egy szándékot és célt tartalmazó kozmikus energialenyomatot követve bontakozik ki az életetek, melynek tervét ti magatok készítettétek és hagytátok jóvá. A teremtés krónikájában a Föld mint értékes információk monumentális tárháza szerepel, egyfajta élő könyvtár, ahol az információk a szerves élet genetikai kódjaiban tárolódnak. A tudományotok lelkesen kutatja az élet genetikai kódjait, anélkül hogy értené, honnan és hogyan jött létre ez a csodálatos rend. Örökségetek a csillagokból jön. Milyen sokszor vonzódott már a tekintetetek a csillagos égboltra! Mennyi imádságot és fohászt küldtetek az égbe! Hányszor számoltátok már a csillagokat és tűnődtetek a Nap erején? Legmélyebb belső vágyaitok hiteles emléktöredékek, melyek arra várnak, hogy újra felelevenítsétek őket és ráébredjetek az egész kozmoszra kiterjedő örök célra. Azért jöttetek a Földre, hogy ezt az ősi tudást beleültessétek az emberi formába, tudván, hogy az élet itt annyi lehetőséget és ajándékot kínál, amennyit csak meg akartok tapasztalni. Az élő és élettelen, illetve szerves és szervetlen anyag koncepciója nem tartalmazza az ismert, vagy a nem ismert univerzum összes lehetőségét. A tudatosság egy örökké jelenlevő állandóság. Mindennek megvan a maga sajátos rezgése és frekvenciája, s a létezésben ez szolgál a beazonosítás, a megkülönböztetés és egyediség alapjául. A frekvenciák energiarezgések, melyeket a visszatérő megjelenés gyakorisága határoz meg. Bizonyos frekvenciák a létezés sok-sok rétegén utaznak át, átszelik azt, amit ti időnek és térnek neveztek. Az energia érzékelése és átvitele az emberi forma természetes funkciója. A jelenlegi felgyorsult, felfokozott energia tökéletes lehetőséget kínál az elmétek kiterjesztéséhez, amit az észlelés finomításával és fejlesztésével érhettek el; az észlelésetek pedig akkor élesedik, ha megtanuljátok, hogy az élet rejtett értelmét és jelentős, fontos rétegeit kell keresni. Az életben való teljes részvétel, tetteitek ítéletmentes megfigyelése alapvető fontosságú a fokozott éberség kifejlesztéséhez. A felébredt elme lehetőségei és az azokból fakadó áldások még csak ezután virradnak rá az emberiségre. Amikor majd tökéletesen megismeritek és használni tudjátok e képességekben rejlő lehetőségeket, akkor kezditek majd felismerni azt a rendkívül erős hatást, amit a Galaktikus Központ, a Tejútrendszer méhe gyakorol az életetekre. Nos, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy először meg kell tanulnotok a figyelmeteket az „itt és most”-ra összpontosítani, hogy sokkal jobban értsétek a frekvenciák sajátos nyelvét. Belső jelzéseket és üzeneteket erőfeszítés nélkül, tömegesen küldőtök egymásnak; a létezés olyan területei, melyek nem létezőknek tűnnek, megállás nélkül kopogtatnak az észlelésetek ajtóin; a tudás forrása szakadatlanul buzog belső lényetekből; s mégis, leggyakrabban észre sem veszitek. Érzések, benyomások, emlékek – mind olyan hiteles összetevői a tudatnak, melyek egymással együttműködve rendkívül lényeges szerepet játszanak életenergiátok felélesztésében, a figyelmetek kiterjesztésében, s abban, hogy kapcsolatot találjatok egy magasabb szintű valósággal. Mindannyian egy kollektív cél érdekében működtök együtt. Az életben az a szerep, amit játszotok, teljesen a saját találmányotok; ti írjátok a forgatókönyvet, ti irányítjátok a játék menetét, ahogy folyamatosan hozzátesztek a történethez, vagy változtattok a lehetőségek körén. Semmi sem szab határt a teremtőerőtöknek! 
Minden, amit a világ általatok megélt változatában tesztek, az hatással van a civilizáció menetére. A bolygótokon végigsöprő, meghökkentő változások harsogva hirdetik, hogy hatalmas méretű benső forrongás megy végbe. Az emberek szabadságuk megnyirbálásával szembesülnek szerte a világon, így sokaknak emlékezetébe idéződnek azok a lehetőségek, melyek feltárásába a születésük előtt beleegyeztek. A változás időszaka alatt, úgy tűnik, az emberiség kollektív szándéka az, hogy teljes szívvel elkötelezze magát egy nagyarányú spirituális fejlődés és növekedés mellett, ahol a földi létezés megtapasztalása a cél és egyben a tanító is. A tapasztalásotok egyik szintjét tekintve azért vagytok itt, hogy részt vegyetek abban a tömegméretű tudatossági folyamatban, amikor egy kollektív, integrált memória kialakul. Hogy a tét nagyobb legyen, a tapasztalat pedig érdekesebb, a valóság sok különféle szintjéről mindenféle akadályt is beleültettek ebbe a drámába. Minden korszaknak megvan a maga nagyszabású játékterve, ami az idő számos különféle irányából tanulmányozható, feltárható és megtapasztalható – nemlineáris perspektívából nézve, minden idő egyszerre van jelen. A bolygók és csillagok égi elhelyezkedése egyértelműen meghatározó szerepet játszik a struktúra és a cél megalapozásában, mert olyan energetikai hatásokért felelős, melyek körvonalazzák és bizonyos mértékig meghatározzák az idő lehetséges irányait, amelyben éltek. Hogy ebben az átalakulásban teljes mértékben a ti saját, egyéni módotokon vehessetek részt, kiválasztottatok egy olyan személyiséget, mely a sokféle időirányban felgyülemlett tapasztalataitokból származó, számos képességeiteken és tehetségeteken alapul. Nagy gonddal helyeztétek el magatokat az általatok választott életben. Már maga az is eredmény, hogy úgy döntöttetek, itt akartok lenni; ha pedig megértitek a körülöttetek kibontakozó dolgokat, még nagyobb eredmény. Több milliárd ember jött, hogy részt vegyen ebben a nagyszabású színjátékban – hogy felismerje és emlékezetébe idézze, hogy energetikai lény, aki a gondolatai, érzései és érzelmei révén teremti meg azt a világot, amellyel találkozik. Tudatosan megtanulni felismerni a frekvenciákat, s azután megteremteni azokat, amelyekre szükségetek van – a játék egyik kulcsa; képessé válni a környezetetek életenergiáinak a leolvasására és kommunikálni vele – méltó cél az egész emberiség számára. Ha ki akarjátok fejleszteni azt a képességet, mellyel tudatosan tudtok olvasni és létrehozni frekvenciákat, meg kell tanulnotok odafigyelni az élet finomságaira. Önmagatok megismerésének során a valóság új dimenziói óhatatlanul feltárulnak előttetek. 
A magasabb szintű elme megértésének és fejlesztésének elengedhetetlen része, hogy tudatában legyetek a légzéseteknek, és uraljátok azt, mert így biztosíthatjátok mind a külső, mind a belső életenergia alapvető forrásaival való kapcsolatot. A figyelem összpontosításával felhasználhatjátok a lélegzéseteket arra, hogy stabilizáljátok magatokat, hogy energiát szerezzetek és erősítsétek az immunrendszereteket, hogy jó hatású agyhullámokat hozzatok létre, hogy lényetek legmélyebb részeibe utazhassatok transzcendens tudásért és információért, melyet egy, a lineáris világképeteken túli forrásból merítetek. Meg kell tanulnotok odafigyelni, hogy hová visz a légzésetek, mely egy igen erőteljes eszköz, ami képes a legnagyobb mértékben aktivizálni és kihasználni a fizikai formátokat. A légzésgyakorlatok szilárd alapot biztosítanak a magasabb tudatosságot keresők számára, ezért melegen ajánljuk mindenkinek, hogy szoktassa rá magát, hogy figyelmét újra meg újra a tudatos légzésre összpontosítsa. A légzés nem más, mint kölcsönös csere a külvilág és testetek belső birodalma között. Mindegy, hogy éppen mivel foglalatoskodtok: a gyereket dugjátok ágyba, autót vezettek, vacsorát főztök, szeretkeztek vagy a hivatalba rohantok; ha beállítjátok a légzésetek ritmusát, mindig kiegyensúlyozottak tudtok maradni, elméteket magasabb szinten lesztek képesek használni, s a fizikai erőnlétetek is nagyobb lesz. Szánjatok rá most néhány percet, és figyeljétek meg, milyen az, amikor normálisan veszitek a levegőt. Érzitek azt, hogy lélegeztek? Halljátok a kifújt levegő hangját? Milyen mélyen veszitek a levegőt? Emelkedik-e közben a mellkasotok? Megtelik-e levegővel a tüdőtök alsó része? Most pedig figyelmetek nagyobb összpontosításával köszörüljétek meg a torkotokat, lazítsátok el nyelveteket, engedjétek, hogy finoman megnyíljék az állkapcsotok, és négyig számolva lassan szívjátok be a levegőt az orrotokon át. Érezzétek, ahogy a levegő kavarogva az orrotokba áramlik! Figyeljétek, hogy halljátok-e a torkotok mélyén a barlangban fúvó szélhez hasonlatos hangot! Tudatosan kövessétek a levegő útját a testetekben! Lássátok képszerűen a lélegzeteteket, mintha azt vibráló, aranyszínű energiaspirálok töltenék ki!
Lássátok, amint ezek végigáramlanak a légcsöveteken, le a torkotokon keresztül a tüdőtök mélyére! Amikor befejeztétek a belégzést, tartsatok egy kis szünetet, aztán szintén négyig számolva lélegezzétek ki teljesen egy hosszú és mély kilégzéssel a levegőt! Tartsatok megint egy kis szünetet, mielőtt újrakezdenétek. Igyekezzetek a lehető legnagyobb mértékben a lélegzésetekre összpontosítani, mialatt ezeket a sorokat olvassátok. A mély, ritmikus légzés megnyugtatja és egyensúlyban tartja az egész testet. A második vagy harmadik mély belégzésnél képzeljétek el és érezzétek a vibráló, aranyszínű energiaspirálokat, amint áthatolnak a tüdőtök falán és a véráramba kerülnek. Amint a létfontosságú energia a véráramba lép, lássátok, ahogy a szív felé kavarog. Engedjétek, hogy az összpontosult energia megtöltse szívetek minden egyes kamráját, aztán lássátok és érezzétek, ahogy az életerővel feltöltött vér szétárad a szívből a test minden zugába. Olyannak képzeljétek el a véreteket, mintha egy csillogó, rubinvörös folyó lenne, erőtől duzzadó és intelligens, mely egy biztos és céltudatos úton szétárasztja az életenergiát az egész testben. Lélegezzetek továbbra is mélyeket, és élvezzétek összpontosított figyelmetek erejét!
A légzésetek energiáját bármilyen képzeletbeli képpel fókuszolhatjátok. Az életenergia szabad és könnyen irányítható, alakítható, aszerint, hogy hogyan akarjátok érezni és kifejezni magatokat. Amikor tudatosan lélegeztek, rögtön átváltoztatjátok az agyhullámotok mintáját egy éberebb, integráltabb tudatossági állapotba. Ha megtanuljátok újrafókuszálni a figyelmeteket, tudatában lesztek mind a fizikai, mind a nemfizikai eredetű frekvenciák széles skálájának, melyek versengenek a figyelmetekért. A kozmikus sugárzás elektromágneses hullámai, melyek lüktető fényenergiából állnak, végtelen mennyiségű információt tartalmazva járják be a létezés birodalmait.
A létezés jellegzetessége, hogy együttműködésen alapul, és a valóság különböző szintjein minden valamilyen speciális, jelentéssel bíró céllal történik. Az energia lüktetése áthatja a létezés teljességét és egy szupertudatos, kozmikus elmét képez, mely az energia forrása és minden tudás tára. A kozmikus elméből kreatív impulzusok folyamatos árama serkenti a vizsgálódást és fejlődést azáltal, hogy a tudatosság új útjait nyitja meg mindenütt a létezésben. A szándék összetett rétegei minden eseményben jelen vannak, és minél több ember van érintve, annál több energia gerjed. A gondolattal, szóval vagy tettel való részvétel egy gondolatformát erősít meg, melyben megvan a lehetőség, hogy energetikailag bármilyen irányba fordítsa az emberi tudat menetét. Az eredményt a gondolatforma mögött húzódó érzelmi intenzitás határozza meg. Ha manipulálják az érzelmeiteket, sokkal nehezebb nyugodtnak maradni és felmérni a helyzetet. Az emberiségnek új, spirituálisán megerősítő, kozmikus
perspektívára van szüksége, hogy teljesen átlássa a civilizált világ szélsőséges polarizálásának a célját, s később egyesíteni tudja. Ebből a szempontból a régi szokások, minták és függőségek, melyek korlátozzák és behatárolják az emberi szellemet, gyorsan oldódnak, és szabaddá válik az út az elme új rendje előtt, ami a felelősség, a megbízhatóság és az egyéni megerősödés globális újjáéledésén alapszik majd.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Share To:

Post A Comment: