A valóság síkjain minden valamilyen világos, jelentős célból történik. A szabadság e játékában sok különböző szándék vesz részt, számos különféle valóság fonódik össze. A Földön élő emberek mélyreható és szükségszerű tudati átalakuláson mennek keresztül, hogy képessé váljanak az élet újfajta értelmezésére. / Plejádiak tanításai: Energia és frekvencia – az elme új játszótere 1.rész ~ fényörvény, földönkívüliek, galaktikus föderáció, GF, hírek, idegenek, plejádi tanítások, plejádiak,

Plejádiak tanításai: Energia és frekvencia – az elme új játszótere 1.rész
A valóság síkjain minden valamilyen világos, jelentős célból történik. A szabadság e játékában sok különböző szándék vesz részt, számos különféle valóság fonódik össze. A Földön élő emberek mélyreható és szükségszerű tudati átalakuláson mennek keresztül, hogy képessé váljanak az élet újfajta értelmezésére. Meglehet, komolytalannak tűnhet „játéknak” nevezni az élet küzdelmeit; ugyanakkor egy játéknak általában szabályai, céljai, játékosai vannak. A mi szemszögünkből nézve a legnagyobb játék mindenekelőtt a létezés. Ti, a Földön mint közösség arra szántátok el magatokat, hogy megtanuljátok, a fizikai világ valójában nem áthatolhatatlan, elszigetelt vagy egyedülálló; minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, egymásba fonódnak, és a létezés egésze teljességgel hozzáférhető mindenki számára. Az ősi mondás: „Ismerd meg önmagad!” egyszerű, ám időtlen útmutató, mely a valósághoz fűződő kapcsolatotok mélyebb megértését szolgálja. A háromdimenziós valóság szerves része a létezés hatalmas hálózatának, melyet olyan kapcsolódások és jelentések töltenek fel, amik folyamatosan fenntartanak mindent, amit a fizikai világban, az álom állapotában és az észlelőképességetek határain kívül eső valóságokban teremtetek. Ha meg akarjátok ismerni magatokat, mélyen bele kell merülnötök ebbe a hálóba.
A hit bizalom, s ha rábízzátok magatokat az univerzum jóakaratára, azzal figyelmeteket az életetekben megnyilvánuló javaira összpontosítjátok. A jóság a tudatosság állapota vagy területe, nem pedig az élet nem kívánatos aspektusaitól való menekülés helye. A magasabb, jóakaratú, intelligens erő elismerésével még az élet úgynevezett negatív, nem kívánatos aspektusait is lehet egy magasabb cél megtestesülésének tekinteni. Amikor kitágítjátok gondolkodásotok körét, és felteszitek a miért kérdést, megváltoztatjátok a valóságotok menetét. Ha törekedtek az elmétek megvilágosodására, finom jelentéseket hordozó kapcsolatok tömege fog kibontakozni az életetekben. A tömegek figyelmét egy kontrollált és korrupt média irányítja a megrendezett káosz állapotáról szóló egyöntetű tudósításaikkal. Az élettel a figyelmetek révén kerültök kapcsolatba. Bizonyára nektek is számtalanszor mondták már az életetek során, hogy „figyelj oda” erre vagy arra a dologra. A figyelem éberség, „észnél levés” és tudatosság. A figyelem energia. Szabadon választhatjátok meg, hogy mire figyeltek, hogy fejlesztitek vagy ignoráljátok a figyelmeteket – mindez rajtatok múlik. Ha meg akarjátok ismerni önmagatokat, tudnotok kell uralni a figyelmeteket, meg kell tanulnotok értékelni és nagyra becsülni, és ami a legfontosabb, rá kell jönnötök, hogyan kell helyesen használni!
A tömegek figyelmét több évtizede már egy kontrollált és korrupt média irányítja uniformizált tudósításaival egy megrendezett káoszról, aminek a fő célja egy mentális zűrzavar létrehozása és az emberi energiák megcsapolása. A katasztrofális és sokkoló eseményekről szóló szakadatlan híradások, a kilátástalanság és a pusztítás képeinek ismétlődő levetítése a nézők elméjében nagyfokú szorongást kelt, ami valójában a pszichológiai hadviselés egyik formája. A hatalmasságok azért játszadoznak az igazságokkal, féligazságokkal, hazugságokkal és ámításokkal, hogy a kilátástalanságba taszítsanak benneteket, hogy úgy érezzétek, értelmetlen bármit is tenni – mindezt manapság „híreknek” nevezik, s ezzel irányítják az életeteket.
Amikor emberek milliói ugyanazokra a szavakra összpontosítanak, ugyanazokat a képeket nézik és ugyanazokat a leírásokat hallgatják, hihetetlen energia generálódik, és óriási gondolatformák képződnek. A gondolatformák rezgéslenyomatok – blueprintek -, amelyekben a valóság manifesztálódására irányuló instrukciók tárolódnak. A média fogva tartja a figyelmeteket, majd beprogramozza a képzeleteteket; lényegében kiiktatja belőletek az egyedi, személyes teremtésre sarkalló erőt, amellyel meg tudnátok teremteni a saját valóságotokat, s ugyanígy kioltja belőletek a vágyat önmagatok megismerésére. Arra kondicionáltak benneteket, hogy elhiggyétek, minden, amire vágytok, megtalálható az „elektronikus dobozok” lenyűgöző világában, a belőle sugárzó információkban és szórakoztató műsorokban. Azzal, hogy a „hírek” folyamatos háborúkról tudósítanak, létrehozzák a kétségbeesés és reménytelenség állapotát. Az erő ilyenkor megbénul, mert meg vagytok győződve róla, hogy az az egyetlen valóság, amit a dobozban a hatalmasságok a számotokra lefestenek és előírnak. A valóságot ti teremtitek és ti hozzátok létre személy szerint, egyenként, s azok, akik a világ fölötti uralomra törnek, jól tudják ezt, s jól őrzött titokként kezelve meg is tartják maguknak ezt a tudást.
A képzelet értékes és mindig kéznél levő eszköz a figyelem fejlesztésére és edzésére, hogy arra tudjátok irányítani, amit meg szeretnétek valósítani az életetekben. A képzeletben minden gondolat valóságos. Lényetek megerősítését szolgáló gyakorlat gyanánt képzeljétek el, amint idilli környezetben üldögéltek egy régi kőpadon. Az ég vakítóan kék, a nap fényesen ragyog a távoli horizonton, sehol egy lélek körülöttetek. Biztonságban vagytok, védettnek és boldognak érzitek magatokat. Miután eleresztetek egy mély, elégedett sóhajt, hunyjátok be a szemeteket, és lazuljatok el a pillanatban, mely a tiétek, csakis a tiétek, s azért van, hogy teljesen kiélvezzétek ebben az áldott nyugalomban. Minden aggodalom kimosódik az elmétekből, frissnek és újnak érzitek magatokat, mint a föld egy langyos, nyári zápor után. A napsugarak régi jó barátként üdvözölnek, kellemes melegséget sugározva a testetekbe. A lélegzetetek mély és egyenletes; a természet finom illatai és hangjai időtlen ismerősséggel ingerlik a sejtjeiteket. Most már készen álltok, hogy átengedjétek magatokat a teljes ellazulásnak, s mindannak, amit a perc kínál. Ahogy a fizikai testetek egyre jobban és jobban ellazul, a figyelmetek most már szabadon behatolhat az elme új játszóterére!
Hallgatózzatok a bal fületekkel: figyeljétek a körülöttetek lévő tájat! Ezután hallgatózzatok ugyanígy a jobb fületekkel! így hol a jobb, hol pedig a bal oldalról érkező hangokat figyeljétek! Most hallgatózzatok mindkét fületekkel, s keressétek meg az agyközpontotokban az akusztikai egyensúly pontos helyét! Lássátok, ahogy testetek sejtjei mohón elnyelik a Napból sugárzó, életet adó energiát! Most változtassatok a figyelmetek gyújtópontján, és lépjetek be az egyik sejtetekbe, hogy közelebbről is megfigyeljétek, mi játszódik le benne! 
Vegyétek észre, hogy a sejt részei hogyan reagálnak a természetes fényre, és figyeljétek meg a tér és az anyag egymáshoz való viszonyát! Ha a sejtnek van olyan területe, ahova a fény nem ér el, simítsátok gyengéden végig egy darab arany színű selyemmel. Ha a sejt teljesen tiszta, üzenjetek a testetek többi sejtjének is: kérjétek meg őket, hogy álljanak be ők is a tisztító fény áramába. Hallgassátok figyelmesen, hogy milyen válasz érkezik a kérésetekre! Érezzétek, ahogy a sejtjeitek boldogan táncolnak és lubickolnak az életadó nap sugaraiban! Amikor tökéletesen átérzitek testetek elevenségét és életerejét, árasszátok el szeretettel minden zegzugát! Lazuljatok el ebben az igazi önmagatok iránt érzett szeretetben és elismerésben!
Most képzeljétek magatok elé, ahogy az életenergia kitör a testetek sejtjeiből, s lássátok, ahogyan szétárad és összekeveredik a Föld energiáival. Képzeljétek el, hogy bárhova mentek, mindenhová magatokkal viszitek ezt az energiát és ezt a tudatosságot! Játsszatok ezzel az energiával! Irányítsátok a valóságnak egy olyan változatára, amelyet meg szeretnétek tapasztalni! Legyetek józanok és bőkezűek a lehetőségekkel, ajándékozzátok meg magatokat az elmétekben!
Most fordítsátok a figyelmeteket újra a légzésetekre, és figyeljetek rá, hogy továbbra is mély és egyenletes legyen. Érezzétek, milyen langyos a kőpad! Mielőtt kinyitnátok a szemeteket, egypár pillanatig összpontosítsátok éber tudatosságotokat és figyelmeteket a szemhéjatok mögötti részre, s érezzétek a testetekbe hatoló napfény erejét! Most vegyetek néhány hosszú, mély lélegzetet, s képzeljétek el, hogy éppen most értetek vissza egy gyönyörű útról! Ahogy kinyitjátok a szemeteket, lássátok, hogy a nap új fényben ragyog!
Az elmétekben bármikor létrehozhattok egy ilyen helyet, ahol nyugalomra találhattok, hiszen a képzeletetek mindig rendelkezésetekre áll! Sok ősi kultúrában ismert volt, hogy a Nap sugaraiban a fénynek egy olyan nyelvezete van kódolva, amely közvetlen információkkal látja el az elmét, s így mindenkit befolyásol és mindenkire hat a Kozmikus Intelligencia egy finom áramával. A napsugarakról úgy tartották, hogy támogatják és táplálják a világot, mert kitágítják az elme határait, erősítik a tudat éberségét, amely előtt ezáltal az értelmezések nagyobb távlata nyílik meg. Az emberek tudták, hogy az elme a valóság navigálására szolgáló eszköz.
(Kapcsolódó: Plejádiak tanításai: Energia és frekvencia – az elme új játszótere 1.rész )
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Share To:

Post A Comment: