Manók, tündérek, sellők... Az elementális lények - merthogy róluk van szó - nagyon is léteznek, és körülöttünk élnek. Szokták őket természetszellemeknek is nevezni. Fajtáik és feladataik számosak és szerteágazóak: minden természeti folyamatban részt vesznek, tulajdonképpen ők alkotják a minket körülvevő érzéki világot. Ha egy mondattal szeretnénk kifejezni a feladatukat, azt mondhatnánk, hogy az elementálok az Isten által létrehozott teremtési terv végrehajtói itt a Földön. / Elementálok és feladataik ~ hírek, fényörvény, spiritualitás, elementálok, tündérek, manók, sellők, koboldok, dévák, szilfek, faunok, törpék, szalamanderek, múzsák, elfek, természetszellemek,

Elementálok és feladataik
Manók, tündérek, sellők... Az elementális lények - merthogy róluk van szó - nagyon is léteznek, és körülöttünk élnek. Szokták őket természetszellemeknek is nevezni. Fajtáik és feladataik számosak és szerteágazóak: minden természeti folyamatban részt vesznek, tulajdonképpen ők alkotják a minket körülvevő érzéki világot. Ha egy mondattal szeretnénk kifejezni a feladatukat, azt mondhatnánk, hogy az elementálok az Isten által létrehozott teremtési terv végrehajtói itt a Földön. Ők a kapocs a felsőbb világok és a fizikai sík között. Létezési síkjuk ennek megfelelően a legközelebb van az emberhez. Így a szellemi érzékelés első élményei is hozzájuk kötődnek - éteri látással már láthatóvá válnak az ember számára is.

Az elementálok csoportokba rendezésénél az egyik fő szempont az, hogy melyik halmazállapotú elemmel van dolguk. Eszerint megkülönböztetünk föld-, levegő-, víz- és tűzelementálokat. Vannak ezen osztályzásba nem tartozó természetszellemek is.

Hogyan születnek az elementálok? Életciklusuk kezdete mindig a magasabb hiererchiákhoz kötődik. Fajtájuk szerint a különböző angyali rendekből válnak ki, onnan fűződnek le. Munkájuk végeztével - ideális esetben - oda is térnek vissza. Az újszülött természetszellemeket a rudimek névvel illetik. Születésükkor még nehéz felismerni, hogy melyik elemhez fognak tartozni, végső formájukat csak később veszik föl. Halálról esetükben nem beszélhetünk. Vagy visszatérnek az őket teremtő rendhez, vagy - rosszabb esetben, ha képtelenek feltöltődni - itt ragadnak lebénulva az anyagi síkon. Sajnos ilyenkor gyakran az ellenerők kaparintják meg őket.

Földelementálok


Őket szokás más néven gnómoknak, törpének, manóknak, koboldoknak nevezni. Feladatuk a Földön fellelhető szilárd halmazállapotú tárgyakhoz köti őket. Nekik köszönhetjük az anyagi megvalósulást. Születésükkor archékról (korszellemek) fűződnek le. Éteri testük életéterből áll, asztrális testük pedig a Föld asztrális testével esik egybe. Az elementálok közül ők a legintelligensebbek. Tudatosak, figyelmesek, képesek egy pontra fókuszálni.

Földelementálok

Szerepük szerint ők juttatják el a növényekbe a tápanyagot, és szabják meg azok növekedési irányát is. Érdekes módon a holdfázisok nagyban befolyásolják érzelmeiket. Teliholdkor rossz hangulatban leledzenek, újholdkor viszont jókedvük van. Fontos tudni, hogy a kétéltű állatok éteri és asztrális rezgése blokkolja a földelementálok energetikai rendszerét, ezért félnek a kétéltűektől. Az ellenerők kedvelt trükkje, hogy a földelementálok gyújtópontját egy kétéltűhöz kötik, ekképpen bénítva le, és szakítva el őket a feladatuktól.

Vízelementálok


Vízelementálok
A mondák sellői, nimfái és udinéi ők. Minden folyékony és víznemű szubsztanciában megtalálhatóak. Az arkangyali rendről válnak le. Éteri testük hangéter, vagy más néven kémiai éter. Tudatuk álomszerű állapotban van, kevésbé éberek és tudatosak, mint a földszellemek. Megjegyzendő, hogy szellemi szempontból ők vesznek részt mindenfajta kémiai folyamatban, reakcióban. Feladataik közé tartozik a folyadékok áramlásának fenntartása a növényekben. Segítségükkel játszódnak le a levelekben a kémiai asszimilációs folyamatok, és ők tartják fenn a folyadékháztartást is. 


Levegőelementálok


Levegőelementálok

Más néven tündérek és szilfek. A légnemű és gázjellegű dolgokban vannak jelen. Az angyali rendről fűződnek le. Általában nem egyedül vannak jelen, mindig kapcsolódik hozzájuk egy más jellegű szellemiség (például a köd=víz+levegő). 

Levegőelementálok

Hozzájuk tartozik a növények ősképének beleszövése az egyedi növénybe. Ennek köszönhetjük, hogy az egyéni vonásokon túl az egy fajba tartozó növények hasonlítanak egymásra. Ha ők nem lennének, akkor a növényeket nem lehetne fajok szerint csoportosítani, mert egyik sem hasonlítana a másikra.

Levegőelementálok

A levegő szellemei rokonszenvvel viseltetnek a madarak iránt. Ha sikerül gyújtópontjukat egy madárhoz kötni, az emeli tudatszintjüket és fejleszti őket. Amikor a madár repül, szárnyainak érintkezése a levegővel egyfajta zenének hangzik számukra.


Tűzelementálok


Szalamander elementálok

A mítoszokban mint szalamander ismerhetünk rájuk. Ők nem közvetlenül a felsőbb hierarchiákból válnak ki; az állatok csoportlelke az, amelyből lefűződtek. Az állatok csoportlelkei viszont az erőkből (mozgásszellemek) származnak. Éteri testük hőéterből áll. Szerepük az, hogy a hőt eljuttassák a növényekbe, és biztosítsák a Föld belső hőjét. 

Tűzelementálok

A tűz szellemei a rovarokhoz vonzódnak, és gyakran kötődnek a különböző virágporokhoz, egyfajta hajóként használva őket. Hozzájuk tartozik az átváltozás minősége. Ennek megfelelően a komposztban tanulmányozható legjobban a működésük.
A tűzelementálok születésével kapcsolatban megfigyelhető, hogy a háziasított állatok csoportlelkéből könnyebben válnak ki, mivel ezek közelebb állnak az emberhez.Különleges elementálcsoportok és feladataik


Ide tartoznak a születésnél és a halálnál tevékenykedő elementálok, a kultikus és vallási eseményeken létrejött és működő természetszellemek. 
Külön csoport az ember érzékelését segítő elemi lények. A szaglásnál a föld, az ízlelésnél a víz, a tapintásnál a tűz, a látásnál a levegő, a hallásnál pedig a víz és a levegő elementáljai együttesen segédkeznek az embernek. Nélkülük nem lennénk képesek az érzéki világ észlelésére.

Viszont óvatosság szükséges, amikor az elementálok segítségét kérjük. Az elementálok nem mindig segítőkész kis lények. Csintalanok is lehetnek, ha elszabadulnak az irányítás alól. 

Faun


Ők a "fák szellemei", a fák növekedését segítő földelementálok. Egészséges fánál a faun spirálszerűen áthatja a fát, a lombtól egészen a gyökérig. A faun meghatározott irányba tereli a gyökerek és az ágak növekedését. Amikor egy fa kiálló ágait lenyesik, és az ember által kitalált képre alakítják, a faun szenved. Amikor a faun elhagyja a fát, a fa elpusztul.

Déva


Ők fejlett levegőelementálok. A növény ősképének impulzusait juttatják el a földelementálokhoz, hogy az egy fajba tartozó növényeket hasonlóképpen építsék föl. A dévák gondoskodnak arról is, hogy a hely egyedi minőségét beleszőjék az ősképbe. Ezért hívják őket a ,,tér tündéreinek" is.

Múzsa


Magasra fejlődött tűzelementálok. A "szférák zenéjét" hozzák le a Földre. Hangversenyeken ott táncolnak a zenészek feje fölött. Szívesen ihletik meg az arra érzékeny embereket új zenei művek alkotására.

Sellők


A sellők (vízelementálok) felelnek a kisebb vizek élővilágának és összhangjának a fenntartásáért.


Elfek


Az elfekhez tartoznak a rétek, a mezők.


Manók, koboldok, törpék

Manók, koboldok, törpék

A manók (földelementálok) azok, akik gondoskodnak egy adott tér, szoba, lakás szellemi védelméről.
(Személyes megjegyzés: A manók előszeretettel csennek el tárgyakat a lakásból. Épp, ami megtetszik nekik. Lehet az egy hajgumi, egy játék lapát, vagy esetleg kristály... Ha valamid eltűnik, akkor határozottan szólj rájuk, hogy kéred vissza az adott tárgyat. Különben nem biztos, hogy látni fogod többet... - szerk.Sandal.)
A koboldok összeférhetetlen, csúnya kis teremtmények. Sötét helyeken élnek, és mindenféle galibát okoznak az embereknek.
A törpék dolgos tündérlények a föld alatt élnek, és ha kedvük tartja, segítenek az embereknek.


Pixik 


A világos és sötétmanókhoz hasonlóan a pixik is tehetnekrosszat vagy jót az emberekkel.


Kopp-koboldok


Sokban hasonlítanak a koboldokra, ám nem annyira kártékonyak.


Őszapók


Az őszapók nagyon segítőkészek. Többnyire az emberek otthonaiban élnek, ahol hasznos feladatokat
végeznek.


Gnómok


A gnómok olyan lények, akik a Föld elemével állnak kapcsolatban. Vibráló sebességgel rendelkeznek, ez teszi őket láthatatlanná az emberek számára, de elég az alacsonyabb rezgés is nekik, hogy hassanak vele. Akcióik visszatükröződnek az ásványi üledékek viselkedésében, a szikla eróziójában és a kristály vagy más geológiai képződmény alakjában.

A gnómok az ősi legendákban a titkos kincsek őrzői, akik mély és rejtett barlangokban élnek a föld alatt. Az agg bölcsek úgy tanították, hogy a gnómok természetük szerint nem hajlamosak arra, hogy segítsék az embereket, de ha egy személy megnyeri bizalmukat, értékes barátoknak bizonyulnak. Viszont, mint minden elementálnál, veszélyes becsapni őket, vagy rossz célra felhasználni segítségüket. Az elementálok a nő és a férfi egyéni természetén keresztül dolgozik és befolyással tud lenni az emberi elmére. A gnómok képesek szomorúságot, melankóliát, kétségbeesést hozni. Ellentétjét is, képesek magabiztosságot, állhatatosságot és kitartást adni.

A gnómokon királyuk, Gob uralkodik. Követőit Goblinoknak hívják, ahogy a történetek mesélik. Az embernek többnyire kicsi törpeszerű kreatúraként jelennek meg.

A gnómok a leggazdagabbak az elementálok közül. Üregekben, bányákban, barlangokban élnek. Ők a leghasonlóbbak személyiségben, mind jó és rossz pontban, de ők különösen áldozatul esnek az emberi természet minden gyenge pontjának. Hívhatók, ha segítség kell anyagi dolgokban, stabilitásban és növekedésben.


TündérekE mberemlékezet óta születnek mesék a tündéreknek vagy néha tündéknek is nevezett félénk teremtményekről.Úgy tartják, e varázslatos lényecskék mellettünk, emberek mellett élnek saját, titkos
kis világukban. Egyes tündérek közösségben élnek, többségük azonban jobban szeret egyedül  lenni.Minden tündérnek emberi külseje van, de olyan erővel bírnak, amelyről az emberek csak álmodozhatnak. Ezeket a félénk kis lényeket ritkán lehet látni, ám amikor megmutatják magukat, azonnal különös dolgok történnek. Egyes tündérek, mint például a koboldok, szeretnek tréfát űzni és borsot törni mások orra alá. Más tündérek azonban, mint például az őszapók, jóságosak és segítőkészek.
A tündérek ugyanúgy, mint szilfek, a levegő elementálokhoz tartoznak, és elengedhetetlen a szerepük a növények fejlődésében és növekedésében.


Szilfek


A szilfek a Levegő elemével állnak kapcsolatban. Csoportosulásuk különösen a szélben, viharban, felhőkben vehetőek észre. Nem csak magáért a levegő tisztaságáért felelősek, hanem részt vesznek a növényzet növekedésében és minden olyan területet megtámogatnak, ahol levegőre van szükség. Tehát létezésük kétségkívül elengedhetetlen akárcsak a többi elementálé. Aktivitásuk még a hópelyhek formáiban és minden növényzet növekedésében, fejlődésében tükröződik. A szél szellemei és számos görög legenda, mítosz forrásai. Az elementálok közt a szilfeknek van a legmagasabb rezgésük, így képesek tetszés szerint átutazni a dimenziókon.

A szilfek uralkodója Paralda. Noha alapvetően a levegő teremtményei, a szilfek a magas hegyek tetején laknak. Legenda szól arról, hogy az emberhez a barlangokon keresztül beszélnek és az ősi orákulumok hangjai ők.

Szilfek kapcsolatban állnak az emberi elme aktivitásaival. Befolyással tudnak lenni ránk és inspirálják az ember; gyakran gyülekeznek a költő vagy a művész körül, hogy elmondják spirituális szépségük belső vízióit.

A szilfek aktívak, gyors mozgásúak és beszédűek. Okosak és intelligensek, de körmönfontak lehetnek kifejezésmódjukban. Természetük szerint a szilfek zárkózottak és elkülönültek. Hívható segítségük az alkotás vagy olyan dolgok miatt, amik kapcsolatban állnak az intelligenciával és az elmével, vagy az intellektus termékeivel.


Nimfák


E tündérek folyók, tengerek, fák, mezők és hegyek között élnek.


Undinék


Az undinék a Víz elemével állnak kapcsolatban. Az ősi mítoszokban felelevenednek vízi nimfaként és sellőkként. Források, patakok és kutak kedveltek az Undinék szemében. Hagyományos tartózkodási helyeik a mocsár nádja és a folyók, tavak növényzete közt van.

Az undinéket Necksa uralja. Barátságosak az emberek iránt és egyéniségük erős befolyással van az emocionális jólétünkre. Egy személy levertsége elementális természetük miatt is okolható (az angol nyelvben a "look washed out" kifejezés, avagy "kimosva/átmosva néz ki", tehát holtfáradt, olyan szólás, ami hasonlít erre a folyamatra). Valamint ahogy a víz szép is lehet a zuhatag vagy folyó képében, bájtalan lehet pocsolyaként.

Az Undinék tevékenysége minden folyékony dolog vitalitásában megjelenik, tehát alapvető szerepük van a növény, állat és az emberi életben. Az undinék gyakran teljesen emberi formában jelennek meg, mint szépséges hajadonok.

Az undinék érzékinek és könnyednek látszanak mozdulataikban, és nagyon erős érzelmekkel rendelkeznek. Undinék a legemberibbek és a legvonzóbbak a négy elementális típus közül. Hajlamosak szimpatikusak és szeretnivalók lenni, és a legsegítőkészebbek az érzelmi dolgok ügyeiben, mint a szerelem és a barátság, vágy és kedv.


Szalamanderek


Szalamanderek a Tűz elemével állnak kapcsolatban. Nekik köszönhető, hogy a tűz létezik és használható az emberiség által. A tűzelementálok az első elementálok, akik az ember barátai lettek, megtanították őseinket, hogy hogyan készítsenek tábortüzet. A szalamandereket Djin uralja (egyesek Dzsinnként fordítják. Helytelen.).

A szalamanderek többnyire éjszaka mozognak a legszabadabban, fénygömbként jelennek meg a vizek felett. A régi idők tengerészei gyakran látták őket amint a hajójuk vitorláit vizsgálták. Innen ered a "Szent Elmo tüze" kifejezés is, ami rejtélyes tüzeket takar, amik gyakran jelennek meg vitorlás hajókon.

A szalamanderek erős hatással vannak az emberi természetre, például a testhőmérsékletre. Okozhatnak különös temperamentumot is, amire mondhatjuk, hogy "forróvérű" vagy "forrófejű". A szalamanderek gyakran megjelennek az embereknek kicsi, gyíkszerű lángok formájában.

A szalamanderek hevesek, gyors mozgásúak és nagyon fényesek. Labilisak is, főleg ami az érzelmeket illeti. A tűz hagyományosan kapcsolatban áll az akarattal, tehát a szalamanderek erőteljesek és nagyon makacsok lehetnek. Segítségük akkor hívható, ha az akarat és az erő ügyeiben várunk megoldást, mint például az akaraterő, konfliktus másokkal, háború és bátorság. Viszont, a labilis természetüknek köszönhetően, a szalamanderek hívása magával hozhatja a tűzalapú anomáliák veszélyét is. Aki hívja, annak járatosnak kell lennie a hasonló területeken, mielőtt szólítaná őket.


Az ember szerepe az elemi lények életében


Mivel a mai emberiség teljesen elvesztette kapcsolatát az éteri világgal és annak lakóival, hajlamos úgy élni és viselkedni, mintha azok nem is léteznének. Ez azonban nagy hiba! Az elementálok körülöttünk élnek, részt vesznek a minket érintő folyamatokban, és elsősorban értünk dolgoznak. Hálával és szeretettel kell rájuk gondolnunk, még ha nem is érzékeljük őket.

Saját akaratukból kötik le magukat az anyagi síkra. Fontos, hogy úgy tekintsünk a minket körülvevő világra, hogy mindenben ott vannak a természetszellemek. Még ha nem is látjuk őket, képzeljük csak el! 

Elementálok és feladataikA természetszellemekkel való foglalkozásnak érdekes területe a Föld gyógyítása. Mindenki tisztában van azzal, hogy az emberiség milyen mértékben szennyezte el, rombolta le maga körül a környezetét. Az ipari tevékenység, a
kommunális szennyezés, a bányászat csak egy kis szegmense a valóságnak. Maga a gyógyító tevékenység nem is ezekre a fizikailag okozott károkra, hanem a bolygó energetikájának egyensúlyba hozatalára, és az elementálok munkájának újraindítására és serkentésére vonatkozik. Sok esettanulmány mutatja azt, hogy a szellemi érzékeléssel nem bíró emberek nem is tudják, hogy mitől nincsen jó termés az adott területen. Mitől merül ki idő előtt a talaj? Miért apad el egy öreg, tiszta vizet adó forrás?

Az ember tudatos vagy tudattalan tájkép-átalakító munkája évezredes harmóniát képes napok alatt lerombolni. Persze helyrehozni sajnos már képtelen. A természetszellemek munkáját megzavarva a legnagyobb károkat okozzuk saját magunknak. Sajnos az elemi lények - logikus gondolkodás hiányában - nem tudnak alkalmazkodni a hirtelen váltásokhoz, így a környék energetikai rendszere összeomlik. Ennek orvoslására lett kifejlesztve az módszer, hogy a Föld meghatározott pontjaira köveket helyeztek, gyógyítva a sebeket. Olyan, mint az emberi akupunktúra, csak nagyban.

Elementálok és feladataik

Érdemes kijárni sokat a természetbe, és megpróbálni ráérezni valamilyen módszerrel a természetszellemek létére. Nem baj, ha nem vagyunk jártasak energetikai módszerekben, és az sem, ha nincs éteri látásunk. Egy kis szeretettel és jószándékkal sokat segíthetünk nekik nehéz munkájukban. Hiszen értünk dolgoznak ők.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Share To:

Post A Comment: