A létezés minden aspektusát a tudat sokrétű hálója szövi át. Mielőtt a háromdimenziós életbe merülnétek, megvan rá a képességetek, hogy belenézzetek a földi életetek tényezőibe, áttekintsétek a saját tervetek, célotok és szándékotok aspektusait egy adott tudatosságon belül. Kiválasztjátok a születésetek idejét és pillanatát, a genetikai vonalat, melybe bele van kódolva az ősök számos élettanulságait leszűrő szemlélete. Az „itt és most”-ban azután elfelejtitek a tervet, hogy a saját változatotokat játszhassatok az élet játékában. / Plejádiak tanításai: Multidimenzionális valóság és a létezés terve 2.rész ~ fényörvény, földönkívüliek, galaktikus föderáció, GF, hírek, idegenek, plejádi tanítások, plejádiak,

Plejádiak tanításai: Multidimenzionális valóság és a létezés terve 2.rész
A létezés minden aspektusát a tudat sokrétű hálója szövi át. Mielőtt a háromdimenziós életbe merülnétek, megvan rá a képességetek, hogy belenézzetek a földi életetek tényezőibe, áttekintsétek a saját tervetek, célotok és szándékotok aspektusait egy adott tudatosságon belül. Kiválasztjátok a születésetek idejét és pillanatát, a genetikai vonalat, melybe bele van kódolva az ősök számos élettanulságait leszűrő szemlélete. Az „itt és most”-ban azután elfelejtitek a tervet, hogy a saját változatotokat játszhassatok az élet játékában. Belesüllyedtek az identitásotokba, és belemerültök a választott út feltárásába és megtapasztalásába. Az életetek jelentős és tervszerű utazás, mely folyamatosan ütköztet és arra késztet benneteket, hogy fejlesszétek a képességeiteket.
És miközben azt tanuljátok, hogyan működtessétek a biológiai formátokat, voltaképpen a létezés természetéről tanultok. Meglehet, egyedülálló lényeknek tartjátok magatokat, pedig rengeteg szállal kapcsolódtok az észlelésetek határain túli valóságokhoz. Rendkívül fontos, hogy megértsétek a sokféle szerepet, amelyet a dimenziók játszanak az életetekben. Ahogy egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az időtökön és a tereteken más valóságokkal is osztoztok, rá fogtok jönni, hogy ti is létezlek más valóságokban is. Meglehet, egyedülálló lényeknek tartjátok magatokat, pedig rengeteg szállal kapcsolódtok az észlelésetek határain túli valóságokhoz.
Mi is az észlelés pontosan? Hogy van az, hogy valóságok sokasága létezhet közvetlenül mellettetek, és mégsem veszitek észre? Egyénenként és kollektíven is egy bizonyos rezgési frekvenciát árasztotok, s ez a rezgésszám a valóság egy adott változatába helyez benneteket. Ez a nemfizikai energiajegy határozza meg egyéni természeteteket percről percre, ez körvonalazza földi tapasztalataitok körülményeit. Világotok valósága egy sor megállapodáson alapul, személyes életetek pedig nem más, mint önfelfedező utazás a valóság e hatalmas keretén belül, ahol megélitek azt, amiben hisztek. Az, hogy mennyire fogjátok fel és hogyan értelmezitek az érzetek és ingerek hatalmas áradatát e sokrétegű környezeten belül, meghatározza, hogy az önfelfedezés milyen fokára juttok fejlődésetekben. Az észlelésetek, vagyis az a képességetek, amellyel a valóság különféle árnyalatait érzékelni tudjátok, akkor finomodik és fejlődik gyorsabban, ha a rugalmasság és a bizalom talaján álltok. A közvetlen, telepatikus tudás valójában egy sokkal nagyobb valóságot fog és tart össze, mint amelynek az észlelésére jelenleg képesek vagytok. A telepátia egy adott frekvencián keresztül történő, természetes kommunikációs forma, amivel minden energiaforma rendelkezik. A valóság természetéről szóló tömegmegállapodások a valóság pszichikai síkján, a gondolat sebességével születnek és vitatódnak meg, anélkül hogy ennek tudatában lennétek. Sejtjeitek folyamatosan kapják az adatokat; értékelik, feldolgozzák és átviszik a jelzéseket, amelyek olyan frekvencián rezegnek, amilyennek a megtapasztalására képesek vagytok; ezek a tevékenységek könnyedén, erőfeszítés nélkül mennek végbe, anélkül hogy a legcsekélyebb tudomásotok is lenne róla. Ha fejlettségetek jelenlegi szintjén hirtelen átváltanátok sokdimenziós létformába – ahol a párhuzamos életek, égi rokonok és a lehetséges valóságok mind egyszerre vannak jelen --, valószínűleg túlterhelnétek a rendszereteket, és az áramkörötök „kisülne”. Nagyon biztos alapokon kell állnotok a háromdimenziós világban ahhoz, hogy be tudjátok fogadni és fel tudjátok fogni a milliónyi jelzést, szimbólumot és más valóságok értelmét. Először is szeretnetek kell magatokat, és teljesen el kell fogadnotok olyannak, amilyenek vagytok, és ez nem kis feladat! 
Amikor képesek lesztek szeretettel felismerni önmagatokban a saját teremtményeteket, kiszabadultok az erő nélküli élet tömegek sugallta transzából. Tiszta, világos határok mentén éljétek az életeteket, és használjátok az elme különbségtevő képességét mindennel szemben, amivel csak találkoztok! Meg kell tanulnotok őszintén és nyíltan kifejezni az érzelmeiteket, hangsúlyozni énetek értékességét, és őszintén szeretni azt, akik vagytok! A feltételek, a kifogások, a versengés, a sóvárgás, hogy bárcsak valaki mások lehetnétek – sehová se vezetnek! Ha viszont túl kevés határt húztok meg az életetekben, bizonyos jellemek – nemcsak ebből a dimenzióból, hanem másokból is – könnyen megnyomoríthatnak benneteket! Először meg kell tanulnotok értékelni és nagyra becsülni az emberi formát, majd megpróbálhatjátok finomítani az észleléseteket, s elkezdődhet a valósághálózat feltárása: figyeljétek a világotokat betöltő, életfenntartó energia mozgását! 
Hogy hiteitek horizontja táguljon, nyújtóztassátok ki az elméteket, és képzeljétek el, hogy egy olyan intelligenciahálózatba vagytok bekapcsolva, mely az észlelésben rejlő lehetőségek feltárását végzi egy lelkes és jóindulatú tudatjáték segítségével! Miután elolvastátok ezeket a sorokat, hunyjátok be a szemeteket egypár pillanatra, lazuljatok el, és próbáljátok meg átérezni, hogy mekkora lehetőségek rejlenek ebben a koncepcióban! 
Amikor kinyitjátok a szemeteket, és újra az „itt és most”-ra összpontosítotok, próbáljátok megőrizni a
tapasztalatotok lényegét és jegyezzétek le, ha valamilyen kép vagy szimbólum felmerült a képzeletetekben. A képzeletetek fontos eszköz az anyagi világotokon áthatoló láthatatlan, nemfizikai világok felismerésében és feltárásában. A képzeletnek ezt az aspektusát manapság nem ismerik el, mert egy igen hathatós és céltudatos, hosszú távú kontrollkampány kételyt és gyanakvást ültetett el az emberekben a test erejével és képességeivel kapcsolatban. Tudnotok kell, hogy a láthatatlan, nemfizikai világok és a fizikai világ ugyanannak az egyetlen valóságnak az aspektusai. A tudatotok minden percben egyszerre és könnyedén működik mind a fizikai, mind a nemfizikai valóságban. így születtek, ezzel a képességgel, ám később rávesznek benneteket, hogy hamis korlátokban higgyetek, és ne bízzatok a belső tudásotokban! Az emberi lelket kondicionáló és kontrolláló tervek gyökerei a messzi múltba nyúlnak vissza, s a valóság természetéről nagyon sok korlátolt elképzelés van belekódolva genetikai örökségetekbe, amelyek, anélkül hogy valamikor is megkérdőjeleződött volna a hitelességük vagy a céljuk, generációról generációra szálltak. A tudatotok pillanatról pillanatra, könnyűszerrel működik mind a fizikai, mind a nemfizikai valóságban. Meglehet, a különböző valóságok látszólag eltérnek és elkülönülnek egymástól, a közös életerő-energia a létezés minden aspektusát összeköti. Minden valóságnak megvan az a képessége, hogy rákapcsolódjon egy intelligenciahálózatra, amely az általatok észlelt tér-idő zárlaton belül és körül létezik. Az emberi észlelés is fokozatosan alkalmazkodik majd a hatalmas tudati változáshoz, ami elengedhetetlen a Kozmikus Intelligenciával való kapcsolat visszaállításához. Ahogy a tudatotok előtt megnyílnak a létezés különféle dimenziói, meg fogjátok tanulni, hogyan lehet onnan tudást szerezni és áthozni a háromdimenziós síkra, hogy életetek gyógyítására, életminőségetek javítására használhassátok. Egyéni teljesítményeitek komoly hatással vannak az egész Föld mentális állapotára, s ha az ideák megvalósulnak, a világotok felvirágzik majd a friss ötletektől és készen fog állni az új célokra.
Ha változtattok a hozzáállásotokon, változni fog az egyéni és kollektív életetek is. Az emberek az egész világon kezdenek rájönni, hogy a globális figyelem fókuszát a becsületességre és az integritásra kell irányítani, s hogy a legfőbb szándék a béke megbecsülése, valamint a Földről és a földi teremtményekről való gondoskodás kell hogy legyen. A tömegtudat rezgésének kiterjedésével és emelkedésével egyre nagyobb lesz a hajtóerő és élesedik a fókusz. A Föld megérzi ezeket a változásokat. Az emberiség kollektív tudatában az éberség emelkedettebb állapota azt váltja ki, hogy a Föld a lényében tárolt történelemből egyre többet szabadít fel és bocsát ki. Azzal, hogy hajlandóak vagytok szembenézni az egyéni igazságokkal, egy olyan frekvencia megteremtéséhez járultok hozzá, mely szükséges az emberi történelem feltárásához. A spirituális éberség kifejlesztése megnyitja a kaput a Föld történetéhez, és elengedhetetlen a múltatok, a jelenetek és jövőtök megértéséhez is. Az emberi elmét jelenleg sokféle finom, kozmikus erő ingerli, hogy létrejöjjön a tudatosság egy új fajtája, s noha még csak most kezdetek behatolni a teremtő megnyilvánulásban rejlő hihetetlen lehetőségekbe, sok millióan közelednek már ezen „életerősítő” felfedezések feltárásához. Az emberek olykor félnek az igazságtól, s úgy látszik, az emberiség átalakulásának multidimenzionális aspektusa alapjaiban rázza meg az emberiséget. Az egész világon észlelik a szokatlan energiák és égi történések
számának növekedését. A világotok terén és idején mindig is osztoztak más valóságok, melyeket nem láttatok. Dimenzióközi, földön kívüli és dimenziókon túli lények élnek a világotokat érintő más valóságokban. Jóindulatú lények kísérik figyelemmel folyamatosan a világotokat; ugyanakkor létezik egy erőteljes, hangsúlyos befolyás egy olyan energiacsoporttól is, mely nem a legjobb szándékkal viseltetik irántatok. Az ősi szerep természetes, s a létezés ilyetén értelmezésére buzdítottak benneteket hivatalosan is. Ez az értelmezés még a természetet is potenciális ellenségnek látja – kiszámíthatatlan, megfoghatatlan erőnek, amely fölött nincs hatalmatok -, ahelyett hogy a kollektív elme kiterjedését és kifejeződését látná benne. Ahhoz, hogy fejlődjetek és gyarapodjatok, őszintén el kell fogadnotok azt a gondolatot, hogy fizikai hordozótok felbecsülhetetlen értékkel bír.
A változás időszaka egyben gyors kiemelkedés is lesz a tudatlanság korából, szabadulás a több évezredes igézetből. Ahhoz, hogy fejlődjetek és gyarapodjatok, őszintén el kell fogadnotok, hogy fizikai hordozótok – a test, melyet elfoglaltok – felbecsülhetetlen értékkel bír. El kell fogadnotok magatokban az értéket, hajlandónak és képesnek kell mutatkoznotok az önmagatok iránti őszinte szeretetre és nagyrabecsülésre – ez lesz az a kulcs, mely megnyitja a változás kapuit, és a legeslegjobb élettapasztalatokat vonzza hozzátok. A másoktól várt szeretetet önmagatokból kell merítenetek önmagatok számára. Amikor őszinte szeretettel vagytok önmagatok iránt, olyankor a mindenséget fenntartó életerő-energiával kapcsolódtok össze; ez az igazi ajándék, amit a világnak adhattok – a szeretet frekvenciájának egyéni változata. Az önmagatok iránti szeretet ápolására szánjatok minden nap – reggel és este – 5--10 percet arra, hogy leültök vagy odaálltok a tükör elé, és egy bensőséges, négyszemközti találkozóra hívjátok önmagatokat. Nézzetek hosszan a saját szemetekbe, tartsátok fenn a szemkapcsolatot, nyissátok meg a szíveteket, és mondjátok ki, hogy szeretitek magatokat. Mondjátok ki többször is, hangosan, hogy „szeretlek”, miközben mélyen a saját szemetekbe néztek. 
Figyeljétek a pupillátokat, az íriszeteket, s hagyjátok, hogy a szavak keltette érzések, mint az erdőn áttáncoló napsugarak, végigáramoljanak a testeteken. A gyakorlat végzése közben figyeljétek, hogy milyen reakciót vált ki belőletek ez a szeretetüzenet? Lehet, hogy különböző változataitok jelennek meg a tükörben? Mosolyogtok? Netalán valami arra késztet, hogy lesüssétek a szemeteket, és másfelé nézzetek? Valamelyik részetek nem fogadta el a szeretetet? Mit csinál a testetek? Könnycseppek gyűlnek a szemetekbe, hogy felolvasszák az emlékek pecsétjét? Visszatartjátok a lélegzeteteket vagy hosszúkat és mélyeket lélegeztek? Milyen érzés szándékosan időt szakítani arra, hogy elmondjátok, hogy szeretitek önmagátokat? Az életetek során az elme sokoldalú használatával – mentális gyakorlatok, megfigyelés, elmélkedés a válaszokon – feltárulnak gondolkodásotok titkai. Sok lehetőség vár rátok, s ha el végzitek a munkát, és megtanultok bízni magatokban, az előttetek álló idő sok különleges tapasztalatot rejteget a fokozott észlelés terén. Az új észlelési mód életet, értelmet, könnyedséget és gyógyulást hoz, s energetikailag közvetítődik, sejtről sejtre. Az emberi psziché hatalmas újjászerveződésen megy keresztül, hogy tudatosabban tudja fogadni  az extenzív belső igazságokat, s rendkívül fontos, hogy ti az észlelés úttörőiként értsétek azt az életet, amelyet teremtetek, s bízzatok is benne! A háború, a világ vezetőinek a kontrollja a vezetők kétségbeeséséről tanúskodik, félelmükről, hogy elvesztik az uralmat az emberiség fölött. Mindent megtesznek majd, hogy eltereljék a figyelmeteket személyes erőtökről. Akik visszautasítják a felébredést, csak a rajtuk uralkodókat táplálják. Régi nóta ez, nincs is hozzáfűznivalónk. Amikor a tudatosság éber, nincs szüksége kontrollálókra. Arra nem adhatunk garanciát, hogy a valóságotok életképes lesz; ám a világnak azt a változatát, amit szeretnétek, feltétlenül létre tudjátok hozni, s ebben valójában korlátlan támogatásra találtok. A világotokat mindig is figyelték és tanulmányozták különböző lények, persze mindegyik más-más okból és célból. Általában véve azonban azok támogatnak, akik értenek az olyan bonyolult együttműködéshez, melyben a kontroll és a hatalommal való visszaélés létrejöttének van valami értelme, célja és méltósága. Amikor tudatformák azt választják, hogy elfelejtik, megtagadják, érintetlenül hagyják a saját teremtőerejüket, amikor a szabad gondolkodást alábecsülik, akkor a dráma, avagy a „játék” részeseivé válnak, ami által a létezést mások uralma és irányítása alatt tapasztalják meg. Idetartoznak még az ismeretlentől, az észleléstől való félelem témái, valamint az attól való félelem, hogy saját kezetekbe kell vennetek az életeteket. A személyes erőtől való félelem legyőzése a tudatos éberség fejlődésének egyik állomása; mindazonáltal a legfontosabb kérdés marad: milyen messzire mentek el, mielőtt igazán értékelni kezditek azt, ami születésetektől fogva a tiétek? A jelenlegi háborúk, a világ vezetőinek a kontrollja a vezetők kétségbeeséséről tanúskodik, a félelmükről, hogy elveszítik az uralmat az emberiség fölött. Itt az ideje, hogy összerakjuk a képet! Az események sokrétű célt szolgálnak, s minden a látásmódtól függ. Hajlandóak vagytok-e felelősséggel vállalni, hogy szeretni fogjátok magatokat és a Földet, hogy a mindenre kiterjedő harmónia állapota létrejöhessen? Hagyjátok-e majd, hogy összeállhasson egy nagyobb kép? A mentális rugalmasságba az is beletartozik, hogy a képzeletetek újfajta, kreatív használatával világos, tudatosan megteremtett gondolatokat alapoztok meg. A nehézség nem a kudarc jele. A kihívások csiszolják az elmét, és kihozzák belőletek a legjobbat, ha van bennetek hit és bizalom, s tudtok alkalmazkodni a változásokhoz. Itt az ideje, hogy kifinomítsátok a fizikai, értelmi, spirituális és érzelmi képességeiteket, és bebizonyítsátok magatoknak – és a világnak --, hogy a gondolataitok nyomot hagynak a körülöttetek lévő életenergiában, és hogy teremtői vagytok a saját élményeiteknek.
A bolygón átsöprő tudati átalakulás multidimenziós dráma, mely alapjaiban merész vállalkozás – sok különféle valóság között létrejött megállapodás, hogy meggyógyítják az emberiség elméjét és szellemét. A mindig táguló „most” nézőpontjából nézve, minden igazi gyógyításban megtörténik az emberek, helyek és események újraértelmezése és energetikai megértése. Az új felfogás legtermészetesebb gondolata az lesz, hogy minden élet fontos, ezért nagyon kell vigyáznotok rá! Azt javasoljuk, hogy szeressetek bele saját magatokba, hiszen a teremtés tüneményes formái vagytok, akik a gondolataikkal, szavaikkal és tetteikkel képesek a létezés csodálatos, felemelő változatait előhívni, megteremteni. Keressétek az utat, mely örömteli és boldog életet ígér, amelyen nagy jelentőségű, fontos élettapasztalatokat tudtok magatokhoz vonzani! Bízzatok a létezés jóindulatában, hisz az valóban kedves hozzátok! Bennetek is megvan ez a kedvesség, finomság, nektek is megvan a saját stílusotok – használjátok! Szerencsés időszak ez, s minden bizonnyal feljegyzik a reinkarnációs történetek krónikájában. Valamikor, talán a jövőben remek történeteket fogtok mesélni arról, hogy milyen volt a Földön élni az energia felerősödése idején – abban a huszonöt évben, amikor a multidimenziók rejtelmei megnyíltak: varázslatos, emlékezetes szakasz az idő krónikájában! Fogadjátok be a valódi tudást és szabadságot, drága barátaink, s használjátok ki a lehető legjobban a „most”-ot az erő felé vezető úton!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Share To:

Post A Comment: