július 2018
Az emberek rettegnek attól, ami bennük van...
Az emberek rettegnek attól, ami bennük van. Pedig csak ott találják meg azt, amire szükségük van.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Mindig mondj igent a jelen pillanatra! Hiszen mi lehetne hiábavalóbb és esztelenebb, mint belső ellenállást tanúsítani azzal szemben, ami már van? Mi lehetne ostobább, mint szembeszegülni magával az élettel, ami most van, és mindig csak most van? Add meg magad annak, ami van! Mondj igent az életre, és meglátod, az hirtelen elkezd érted, s nem pedig ellened működni!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Eckhart Tolle
A szellem: a teremtő erők forrása
Élete mindenképpen csak jóra fordulhat - függetlenül attól, hogy szakmai, lelki vagy testi problémái vannak -, ha felfedezi erejének belső, legősibb magját, és megtanul újra belőle kiindulva élni. Ha azt halljuk neurológusoktól, hogy agyunk kapacitásának körülbelül csak öt százalékát használjuk ki, akkor könnyen elcsábulunk, és azt képzeljük, hogy életünket csak nagyobb tudás által tehetjük jobbá. Nagyobb terjedelmű tananyag vagy ügyesebb edzési módszerek segítségével talán néhány százalékkal többet tudnánk aktiválni agyunkból.
Ha az értelmet akarjuk tudatunk tágítására használni, akkor nem a megfelelő eszközhöz nyúltunk. Még a legnagyobb zsenik - mint például Goethe vagy Einstein - sem lépték túl a pszichológusok által megállapított ötszázalékos határt. Ha mégis sikerült olyan szélességig kitágítaniuk tudatukat, amelyről mi aligha alkothatunk fogalmat, akkor ezt nem tudatuk által érték el. Olyan magasabb szellemi erőktől kapták az intuícióhoz az alkotóerő impulzusait, amelyek mindannyiunkban benne lakoznak.
Önnek sincs szüksége arra, hogy a „de hát ők zsenik voltak!" kifogása mögé bújjék. A tudatunkon túlra tett pszichológiai-filozófiai  kirándulás jelentős felismerése az a tény, amelyet az imént egy kis mellékmondatban említettem, azaz hogy mindenkiben jelen vannak a magasabb szellemi erők. Minden ember képes lenne arra, hogy magasan felülmúlja tisztán értelmi képességeit, ha végre nem hagyná, hogy azok tartsák pórázon.
Einstein maga írta le, hogy nem a legkülönbözőbb megfontolások rendkívül alapos kombinációja útján jutott egyes úttörő tudományos felismerésekre. A természettani problémákat gondolatban annyira leszűkítette, amennyire csak lehetett. Aztán elfelejtette az egészet, nem törődött vele többet, hanem átengedte a tudatalattijának. Napokkal vagy hetekkel később, sőt ez olykor évekig is eltarthatott, hirtelen feltámadt benne a nagy ötlet. Tudattalan énjének bölcsessége ajándékozta meg az intuícióval.
Mindannyian rendelkezünk ezzel a tudattalan tartománnyal, amelybe a pszichológusok száműzték a lét minden olyan jelenségét, amely megemészthetetlennek tűnik az értelem számára. Minden mágikus, okkult jelenség, a parapszichológiai és az érzékszerveken túli érzékelés csak az emberben meglévő tudattalanból nyeri esetleges létjogosultságát. Fogalmaink szerint az érzékfeletti eseményeknek nincs helyük a hétköznapi ember éber tudatában, beleértve a tudósokat is. Mégis vannak olyan nyilvánvalóan a hétköznapiakon túli, paranormális események, amelyek miatt nem tagadható le, hogy a tudat határait olykor átlépjük a szellem jegyében.
Számomra ezt személyesen egy iskolás fiú bizonyította, akit a szülei lelki gyengesége miatt hoztak el hozzám a fogadóórámra. Hipnózisban egészen különös dolgot tapasztaltunk nála. Néha egészen pontosan meg tudta mondani, hogy mit csinál egy-egy munkatársunk, aki éppen nincs a rendelőben, vagy hogy mit csinál éppen otthon az édesanyja. Víziói igazságáról minden esetben azonnali telefonálással győződtünk meg. Egyszer még az én saját nappalimat is leírta a legnagyobb aprólékossággal, pedig az nem is Münchenben volt, és ő soha nem látta. A transz állapotában áthágta mindennapi tudatának korlátait, és lemerült énjének tudattalan mélységeibe.
Amikor az ember tudattalan régióinak feltárásáról beszélek, akkor elsősorban arra a belső hangra gondolok, amelyet racionális életvezetésünk során messzemenően háttérbe szorítunk. Értelmünk balga kívánalma az, hogy minden szellemi rezdülést, sejtelmet vagy lelkünk mélyéből eredő hirtelen jött, mély felismerést babonának tekintsen és megszabaduljon tőle, illetve hogy minden érzékfölötti jelenséget hókuszpókusznak tartson. Ami öt érzékünkkel nem ragadható meg egyértelműen, azt azonnal megtagadjuk, és küzdünk ellene.
Az új vallási közösségek, szekták és meditációs csoportok közül ezt sokan állandóan átélik. Az elfogadott egyházak küzdenek ellenük, anélkül hogy figyelmet szentelnének lehetséges szellemi tartalmaiknak, mert a nyugati kultúra bevett képzeteinek megszokott világától eltérő irányba haladnak. Másrészt a tudósok nyomós bizonyítékokkal mutatnak rá azokra a veszélyekre, amelyeket egyes fantaszták a tudat kitágítását célzó drogkísérletekkel idéztek elő, vagy mások mágikus praktikákkal okoztak. Mielőtt még az imagináció mestereivé válhatnának, többnyire a klinikák pszichiátriai osztályain végzik.
Jól emlékszem egy asszonyra, akivel gyógyintézeti gyakorlatom alatt Európa legnagyobb pszichiátriai klinikáján, München-Haarban találkoztam. Többek között gyógynövények gőzeit is belélegezte, ahogy a boszorkányok „szokták", amikor el akarnak repülni a tanyájukra. Megzavarodott elméje nem talált vissza a transzállapotból, ahová a növényi mérgek juttatták el. Súlyos üldözési mániában szenvedett. Vannak tehát veszélyes útjai is a tudat kitágításának. A pszichiáterek és a pszichoterapeuták gyakorlata hemzseg a példáktól. Óva intek mindenkit attól, hogy drogokkal és vegyi anyagokkal törekedjék a tudatállapot megváltoztatására. Ezek az anyagok képesek még sokkal inkább eltávolítani igazi emberi mivoltunktól, mint a gonosz gondolatok.
Ha egészségünk alapja, a testünk már meglehetősen leromlott, akkor a részleges regenerációban nyújtott segítség mindenképpen töredékes marad. Elengedhetetlen létszükségleteinknek, a szeretet az egyik legalapvetőbb feltétele. Elsősorban önmagunk iránti szeretetre van szükségünk, ha magunk akarjuk irányítani sorsunkat. A tudat kétségtelenül létező, Isten adta tényező. Anélkül is befolyásolhatjuk, hogy néha igazán tudatában lennénk azoknak a körülményeknek, amelyek megváltoztatták. Ez elvezethet bennünket az első fontos felismeréshez: ösztöneinktől, érzelmeinktől és értelmi erőinktől irányítva teremtik meg gondolataink az életről alkotott elképzeléseinket. - Azt éli át, amit gondol!
Dr. Murphy ezzel az alapvető felismerést kifejező mondattal vezeti be a „pozitív gondolkodás" tanát, amelyet én teljes mértékben beépítettem a praxisomba és az életembe.
Az amerikai pszichológusok az európai metodikusokkal és empirikusokkal szemben kezdettől fogva sokkal gyakorlatiasabbak. Nem sokáig kérdezgetik, hogy mi is történik itt egyáltalán. Rögtön arra a kérdésre kezdik keresni a választ, hogy „hogyan segíthetnék a leghatékonyabban és a leghamarabb?"
Míg mi a lélek rejtelmeinek megoldását az analitikus alapkutatásokban keressük, a rendkívül bonyolult gondolati mintákban és a szőrszálhasogató magyarázatokban, addig az amerikai kollégák számára az áll előtérben, hogy a páciens mielőbb vissza tudjon térni társadalmi feladataihoz. Mindenki számára fontos lépés a lelki harmónia és kiegyensúlyozottság felé, ha a társadalom hasznos tagjának érezheti magát. Egyáltalán nem meglepő, hogy a pszichoterápia legmodernebb ágai, mint a pszichoszintézis, az alakterápia, a testterápia és a bioenergetika nagyrészt amerikai kutatási központokból erednek. Mint az indiai egész-filozófia, a szellem, a test és a lélek egységének visszfénye, úgy csillan fel ebben az a felismerés, hogy itt és most újra elérhetjük a szellemi, többnyire tudattalan síkok és a testi életerők közötti harmonikus összhangot, amellyel eljuttathatjuk az embert az Isten szándéka szerinti tökéletességig.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Erhard F. Freitag: Az erő benned van
Az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása lesz ma este
Teljes holdfogyatkozás lesz az esti órákban, több mint másfél órán át a Föld árnyékkúpjában tartózkodik majd égi kísérőnk.
Július utolsó hétvégéjén pénteken este megfelelő idő esetén látványos csillagászati eseményben lehet része azoknak, akik a szabad ég alatt töltenek el pár órát. Az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása fog bekövetkezni. A jelenség látványát még pluszban növeli, hogy az elvörösödő holdkorong alatt pár fokkal fog fényesen ragyogni a vöröses fényű Mars is, ami pont ezen az éjszakán lesz szembenállásban és földközelben.

Az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása lesz ma este
A Hold és a Mars elhelyezkedése július 27-én kora este a csillagos háttér előtt


A teljes jelenség

6 óra 13 perc 48 másodperc hosszú lesz.

Ez a rekord hosszúságú fogyatkozás több tényező együttes hatásának köszönhető. A legfontosabb ezek közül, hogy a mostani jelenség centrális fogyatkozás lesz, ami azt jelenti, hogy a Hold a Föld árnyékkúpjának szinte majdnem hogy a közepén fog keresztül haladni. A másik fontos tényező, hogy 27-én a Hold éppen keringési pályája legtávolabbi pontja közelében jár, az az majdnem földtávolban lesz. Ezért ebben az időszakban a keringési sebessége lassabb, ami szintén nagyban hozzájárul a hosszú holdfogyatkozáshoz.

Az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása lesz ma este
A Hold várható áthaladása bolygónk árnyékkúpján keresztül (Az animációban megadott világidőhöz két órát kell hozzáadni, hogy megkapjuk a magyarországi időt.)

Hazánkból a jelenség kevésbé látványos legeleje csak részben lesz látható. Holdkeltekor már javában tart a félárnyékos fogyatkozás, ám ennek látványát nem érzékeljük, a részleges fázissal kezdődik majd a fő műsorszám, ami a holdkelte (keleti országrészben 20:03, Budapesten 20:15, nyugati országrészben 20:33) körüli időpontra esik.

Az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása lesz ma este
A 2008. február 21-i teljes holdfogyatkozás menete egy képen. Fotó: Pócsai Sándor

A fogyatkozás fázisainak időpontja (közép-európai idő szerint):
- Részleges fázis kezdete: 20:24
- Teljesség kezdete: 21:30
- Teljesség közepe (Ekkor van az árnyékkúp közepén a Hold.): 22:21
- Teljesség vége: 23:13
- Részleges fázis vége (már 28-án) 00:22
- Félárnyékos fázis vége: 01:28

A teljesség 1 óra és 43 percen át tart, így bőven lesz időnk gyönyörködni majd a vöröslő holdkorongban, és az alatta ugyancsak vörösen sziporkázó Marsban.

Tiszta idő esetén a teljes jelenség élőben követhető itt: http://www.galileowebcast.hu/live.html
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


idokep.hu
Isten adjon neked...
Isten adjon neked minden viharért egy szivárványt. Minden könnyért egy mosolyt. Minden gondoskodásért ígéretet,és áldást minden megpróbáltatás után.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Szeretet a végső jelentősége mindennek, ami körülöttünk van. Ez nemcsak érzelem, ez a valóság: az öröm az, amely minden teremtés gyökere.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Rabindranath Tagore
Csak is a gondolataid által lehetsz boldog
Csak is a gondolataid által lehetsz boldog, vagy boldogtalan. Mert dönteni a saját sorsunk felett nem csupán áldás, de kötelességünk is.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Mit jelentenek az álmainkban megjelenő számok?
Az álmainkban megjelenő számoknak fontos szerepe van, mindegyiknek megvan a maga jelentése. A számok szimbólumok, melyek a kollektív tudattalan energiáját képviselik.
A számok többféle formában tűnhetnek fel az álmainkban:

  • önállóan
  • állandóan ismétlődve
  • számsor formájában
  • tárgyakon


Utalhatnak az életkorunkra, a házszámunkra, egy közelgő jelentős eseményre. Minden megjelenő számnak személyes jelentősége van, a saját életünkre vonatkoztatva kell vizsgálnunk őket. Az álmaink megfejtésénél hallgassunk a belső bölcsességünkre, az intuíciónkra.

A 0 A KEZDET ÉS A LEZÁRÁS

A nulla egy kör, mely az életet szimbolizálja. Azt, ahogyan az élet elindul, majd visszatér a forráshoz. Ha a 0 jelenik meg az álmaidban, akkor utalhat arra, hogy valamilyen esemény állandóan ismétlődik az életedben, és nem azt tudod lezárni. Jelentheti még azt is, hogy teljességre, harmóniára vágysz.

AZ 1-ES A TEREMTŐ ERŐ, A TETTVÁGY, AZ EGÓ

Az 1-es szám megjelenése az álmokban utalhat arra, hogy autonómiára vagyis önállóságra vágysz. Szeretnéd a magad útját járni, a saját döntéseidet meghozni. Arra is utalhat, hogy nyerő szériában vagy, érdemes a téged foglalkoztató dolgokba, üzleti lehetőségbe belevágni, kreatívnak lenni. Ha az 1-es egy családi, párkapcsolati történetbe beágyazva jelenik meg, akkor figyelj oda arra, hogy ne legyél önző, törődj többet a szeretteiddel.


A 2-ES AZ EGYENSÚLY, A BEFOGADÁS, A NŐISÉG

Ha 2-es számot látsz az álmaidban, az jelentheti azt, hogy új kapcsolat, eljegyzés, házasság jelenik meg hamarosan az életedben. Légy türelmes, bízz az Univerzumban, hamarosan valóra válnak a kéréseid. Utalhat arra is, hogy állj két lábbal a földön, vállalj személyes felelősséget az életedért.

A 3-AS A TEST-LÉLEK-SZELLEM EGYSÉGE, A NÖVEKEDÉS, AZ ÖNFEJLESZTÉS

A 3-as arra utal, hogy ne félj a kihívásoktól, fejleszd magad és valósítsd meg a vágyaidat. Kerülj egységbe önmagaddal, ne csak a testedre vagy csak az elmédre figyelj. Hozd összhangba a testedet, a lelkedet, a szellemedet.

A 4-ES A SZORGALOM, STABILITÁS, ERŐ

A 4-es azt üzeni, higgy magadban jobban. A kemény munka elhozza a sikert. Legyél kicsit rugalmasabb, ne görcsösen ragaszkodj a dolgokhoz, hanem bíz a sikerben.

AZ 5-ÖS AZ ENERGIA, SZABADSÁG, KALAND

Az 5-ös azt jelezheti, hogy szeretnél kitörni a régi korlátaid közül, valami újat felfedezni. Szabadságra vágysz, új kihívásokra, utazásra.

A 6-OS A STABILITÁS, A CSALÁD, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A 6-os azt üzeni, hogy szerelemre, családra, gyermekekre, stabilitásra vágysz. Fontosak számodra az anyagiak, olykor görcsösen ragaszkodsz ehhez, ezt el kell engedned ahhoz, hogy harmóniára találj. Mutasd ki jobban az érzéseidet, légy megbocsátó másokkal.

A 7-ES A LELKI NÖVEKEDÉS, AZ AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE

Ha 7-es számot látsz álmodban, akkor figyelj jobban a belső hangodra, a megérzéseidre. Törődj többet a lelkeddel, meditálj. Ne félj az akadályoktól, mert mindenből tanulhatsz, tudd, hogy minden akadály legyőzhető.

A 8-AS AZ ENERGIA, SZEXUALITÁS, A BŐSÉG

A siker, a bőség úton van feléd. Soha ne élj vissza a hatalmaddal, becsüld meg a környezetedben lévő embereket. A 8-as arra is utal, hogy dúlnak benned a szexuális energiák, esetleg szeretnéd valamilyen elfojtott vágyadat megélni.

A 9-ES A SPIRITUALITÁS, A SZOLGÁLAT

A 9-es azt üzeni, hogy ne félj attól, mit hoz a jövő, minden kapcsolatod, ami már nem szolgálja a fejlődésed, hamarosan véget ér. Kövesd a megérzéseidet és élj úgy, hogy példát mutatsz másoknak.

Ha kétjegyű számokat vagy több számból álló számsorokat látsz az álmaidban, akkor mindig vizsgáld meg az összes szám jelentését és az egymáshoz kötődő viszonyát.
Az egyforma számjegyből álló számok az adott üzenet hangsúlyosságát jelzik. Például a 11, 111, 1111 arra utal, hogy minden és mindenki egy. Ne legyél egoista, tekints szeretettel az embertársaidra. A 22, 222,2222 azt üzeni, hogy még több célra és felelősségvállalásra van szükség.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!lelekpalya.hu
Azt kapod vissza, amit kisugárzol
Az Univerzum nem büntet meg, nem jutalmat meg, és nem irányít...
... az univerzum csak a belső világod tükre. Arra a rezgésre válaszol, amelyet létrehozol. Hozz létre magadban boldogságot, és boldogság fog megtalálni. Gondolkodj negatívan, és negativitást fogsz kapni. Amit kisugárzol az univerzumba, visszatér hozzád, mint a visszhang.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat
Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. Van öt olyan erény, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében leszel a világgal.
Az első erény: nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy Kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az Ő akarata felé fog téged vezetni.
A második erény: néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén hegyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle.
A harmadik erény: a ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz – épp ellenkezőleg: fontos, mert az igazság útján tart minket.
Negyedik erény: a ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik.
Végül a ceruza ötödik erénye: mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Paulo Coelho
Ami a Penetration után történt, avagy kik vannak a Holdon?

Ingo Swann az 1998-ban megjelent Penetration – The Question Of Extraterrestrial And Human Telepathy című könyve után tovább foglalkozott az égitestek, köztük a Hold vizsgálatával. 
Az imént említett könyvében részletesen leírta a Hold 1973-ban történt – általa végzett – pszichikus vizsgálatának körülményeit, sőt, a számára engedélyezett határokon belül az ott tapasztaltakat is belefoglalta.
A Holdon ezt követően végzett saját vizsgálatairól egy nyilvános előadáson kérdésekre válaszolva árult el néhány gondolatot. Az alábbi leirat alapjául szolgáló előadás 2002. október 13-án New Jersey-ben a bordentowni UFO konferencián került felvételre.

Ami a Penetration után történt, avagy kik vannak a Holdon?

Részlet az előadás lejegyzett változatából:

Kérdés: Ön a Penetration című könyvében bemutatja a Holddal kapcsolatos remote viewing tapasztalatait.

Swann: Igen, sőt miután befejeztem a könyvet, még vissza is mentünk oda. Erről szívesen beszélek, ha Mr. Durant (a konferencia egyik levezetője) erre felhatalmaz.

Durant: OK.

Swann: Igen, szóval én az alábbi fenntartásokkal fogok erről beszélni. Tulajdonképpen az történt, hogy támadt egy ötletünk, majd kísérleteket végeztem, és amiről be tudok számolni, az nem más, mint ezeknek a kísérleteknek az eredménye. És én nem állítom, hogy a tapasztalataim bármire is vonatkoznának. Értik? OK? (nem hallható hozzászólások a hallgatóság soraiból).

Igen, tehát én soha nem állítottam, hogy bármit is tettem. Amit viszont állítok az az, hogy megpróbáltam. Tény, hogy ezidáig mintegy négy vagy ötezer távérzékelési kísérletet végeztem, de még mindig azt  mondom, hogy csupán kísérletezem.


Ingo Swann
Ezeknek a dolgoknak a jellemzői, hogy nem lehetsz biztos abban, hogy újra meg fognak történni. Rendben? Mindig azt mondom, hogy én próbálkozom, ezzel kapcsolatban mindenképpen ez az én fő mottóm. Mit szeretnének tehát tudni a Holdról?

Kérdés: Tudomásom szerint egy alkalommal azt mondta, hogy látott *** (a jegyzőkönyv kipontozva)

Swann: Igen. Visszatérő utazásainkon újra láttunk, szóval láttunk emberszerű lényeket, igen.

Kérdés (a hallgatóság soraiból ismét): Rendes emberi lényeknek látja őket? (Egy másik hang a Hold sötét oldaláról kérdez a hallgatóságból).

Swann: Igen, a mi fajtánk. Tulajdonképpen nem szükséges a Hold sötét oldalára menni, mert azon a részén is vannak bázisok, amit rendszeresen látunk. Két típusuk, vagy mondjuk úgy, két osztályuk van azoknak a humanoidoknak, amelyekbe belefutottunk.

Az első osztálya úgy néz ki ezeknek a lényeknek, mint egy harcos,  akinek fémlemezek vannak a fejébe ágyazva, az ő egyedüli funkciójuk az, hogy telepatikusak legyenek, hogy észleljék a holdi környezetbe érkező betolakodókat.

Egyik képességük az, hogy kiemelnek, és visszavetnek oda, ahonnan jöttél. (Nevetés a hallgatóságban.) Ez megtörtént velem is egyszer, és csak annyit tudtam mondani: “Hát igen, kidobtak engem!”. Mégis azt mondom, hogy vissza akarok menni, de sokkal több kapoccsal és rejtőzködési módszerrel kell rendelkeznem.

És amint úgy intéztem, hogy ott legyek, és ezek a fickók jöttek, hogy elkapjanak, vagy megnézzék, hogy ki vagy, akkor képes vagy azonnal “meghallani” őket. Ez egy visszhangszerű jelzés, és amikor meghallom, akkor még a falon is átmennék, hogy elrejtőzzek egy másik helyiségben, hogy ne találjanak rám.

De később úgy tűnt, hogy beleegyeztek a jelenlétembe, elsősorban azért, mert én nem voltam ET (földönkívüli). Vannak ott ugyanis olyan földönkívüliek, amelyek egymással ellenséges viszonyban vannak, úgy gondolom. Én meg csak egy földlakó vagyok, minimális telepatikus kapacitással. (Nevetés a hallgatóságban.)

A másik osztály általában nőneműekből áll, és fajtájuk vezetőinek tűntek. A férfiak csak katonák, ez minden, amit csinálnak. És bár ők humanoidok, eléggé hasonlítottak is, de az a benyomásom támadt, hogy egyszerű klónok. Úgy értem, hogy félig ember-szerűek, vagy bármit is jelentsen az. Ez volt a kétfajta típus, amit a Holdon találtam. Igen, uram?

Kérdés:  Előző este hallottunk egy előadást Dr. Jacobs-tól, amely eléggé lesújtó képet festett az idegenek motivációjáról. Ők azt akarják – és én nem mondom, hogy egyetértek vagy sem -, hogy *** (a jegyzőkönyv kipontozva). Mit gondol Ön az idegenekről, elkülönülnek jó és rossz fajokra, vannak olyan idegenek, akik hozzánk hasonlóak, vagy mindannyian rosszak, talán valamiféle hibrid fajt akarnak létrehozni, esetleg mutánsokat, majd az idegenekkel kell élnünk, és a “mestereink” lesznek? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? (Nevetés a hallgatóságban.)

Swann: Megértett engem, tényleg. Nyilván én is olvastam azt a könyvet, de most arról szeretnék beszámolni, amit én tapasztaltam. Én úgy gondolom, hogy ezek a nők és a férfiak képesek blokkolni a saját elméjüket.

Neked (egy skálán mérve) úgymond 101-es telepátiával kell rendelkezned, amellyel képes vagy oda menni. Majd aztán 102, 104, 105, sőt egészen 110-es telepátiát kell birtokolnod, hogy át tudd törni valakinek a telepatikus pajzsát. Úgy gondolom, hogy ha elkezded fejleszteni magadban a telepátiát, vagy bárki is elkezdené ezt, ki kell fejlesztenie egyfajta védelmet. Értik?

Szóval azt kérdeztem: “Mit csinálsz te itt?”. Mindenekelőtt azt mondom, hogy a “Kapcsolatban vagytok velünk?” kérdés mentén érdeklődtem, és nem igazán kaptam rá választ, mivel a válasz lényege az volt, hogy…nos, nem. Nem nagyon foglalkozunk azokkal a fickókkal ott lent (a Földön). Ez egy kissé lesajnáló volt. (Nevetés a hallgatóságban.). De aztán én megkérdeztem, hogy “Minek vagy te itt?”, és a válasz, amit kaptam az volt, hogy ők valamiféle katonai előőrs, akik egy vándorlási útvonalat védenek a világűrben.

Akkor egyáltalán nem értettem, hogy ez mit is jelent. Így volt ez egészen tegnapig, amikor Dr. LaViolette azt mondta: “Léteznek olyan (veszélyes) szuper-hullámok, amelyek mindenfelé terjednek”. És ezek a földönkívüliek nyilván képesek látni ezeknek az érkezését, és el kell terelni azokat az útjukból, ki kellett térni azok elől.

Ez az egy apró dolog, ez a semmiből jövő kis információ lehet a logikus magyarázat arra, hogy miért védi katonai előőrs a vándorlási útvonalaikat. Ha a mi emberi fajunk felfedezné fejlett csillagászati ismereteivel, hogy szuper-hullámok tartanak felénk, az egyetlen dolog attól kezdve az lenne, hogy hogyan kerüljünk ki az útjukból. Ez azt jelenti, hogy a világűrnek abba a szegletébe vándorolnánk, ahol nem lesznek jelen ilyen szuper-hullámok. Mindenesetre ez van LaViolette könyvében.

Ez az első dolog, ami legalábbis megvilágította számomra, hogy miért mondta azt a fenti alak, hogy a vándorlási  útvonalat védik. De az is lehet, hogy egymás elől vándorolnak, ez is egy értelmezési lehetőség. Ez minden, amit erről tudok. Minden, amit erről tudok. Most a szoba hátsó részébe megyek egy kicsit, mindjárt jövök. Rögtön jövök. (Lehetőséget ad a helyiség hátsó részében ülőknek, hogy feltegyék kérdéseiket, majd az elöl ülőknek is.) Igen, uram?

Kérdés: (csillagozott rész) … A Holdnak melyik részén figyelte meg ezt az aktivitást? Van ott egy kráter, amelyet úgy nevezne, hogy *** (csillagozott rész)?

Swann: Nem tudok válaszolni erre, mivel csak Hold-koordinátákat használtunk a vizsgálat során, és nincs róla listám, hogy ezek milyen felszíni területeknek felelnek meg. De a helyszínek egyike sem volt kráterben.

Tudja, vannak olyan kráterek, amelyekben következetesen átmeneti holdi jelenségek helyszínének gondolnak, mint például különféle fények felvillanása a kráter fölött, amelyek mind egy vonalban vannak, majd megfordulnak és más irányba mennek. És ahogy a tudósok szokták mondani: azok a vulkánból jönnek fel. Olyankor én mindig azt mondom: “Na, várjunk egy percet. Láttál már valaha is bombákat feljönni egy vulkánból?” Nos, azok nem alakzatban jönnek fel, és egyáltalán nem fordulnak semmiféle alakzatba, a világűr felé távozzanak. Érti, uram?
[…]
Az előadás lejegyzett változata itt véget ért.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
remoteviewing.hu
A SCANATE Project: pozicionált távérzékelés és a földönkívüliek
1972-ben, az úgynevezett hidegháború kellős közepén az SRI [Stanford Research Institute, később “International”] gondolt egyet, és létrehozta a SCANATE Project nevű programot. 
A név a scanning by coordinate kifejezés rövidítéséből ered, azaz koordináta alapján történő megfigyelés.

Az egészen véletlenül a védelmi minisztérium számára elindult programban többek között Pat Price és Ingo Swann is részt vett. Price a program fejlesztésnek eredményeképpen képes lett kódszavak alapján pszichikus képességei segítségével távoli, titkos amerikai katonai létesítményeket leírni és feltárni.
Ingo Swann
Ingo Swann

A módszerben egyedülállóan jó eredményeket ért el, a CIA nem is hagyta magára a tudásával, a testület tagjává tették, és az 1975-ben bekövetkezett haláláig nekik dolgozott. Price halála nagyban összefügg a távérzékelésben elért teljesítményével.

A kísérletből egy kiragadott részlet: Ingo Swan és Pat Price egy olyan koordinátát kaptak, amelyen egy üdülőterület található az Egyesült Államok keleti részén. Egymástól függetlenül mindketten katonai létesítménynek írták le a helyszínt, így elsőre rossz eredménynek könyvelték el a kísérletet.
Pat Price
Pat Price

Kiderült azonban, hogy a koordinátán szereplő helyhez egészen közel van egy titkos katonai létesítmény, amelyre Price leírása teljesen ráillik. A megismételt kísérletben Price rengeteg pontos és helytálló adatot közölt erről a létesítményről, és ami a legfontosabb: e titkos bázisnak a kódneve az először vizsgált üdülőterület nevéből ered.

1977. augusztus 13-án a Chicago Tribune ezt írja:
“Stansfield Turner, a CIA igazgatója bejelentette, hogy a szervezet talált egy embert, aki pszichikus képességeivel “látni” képes mindazt, ami a világban történik, bárhol legyen is az. Tudósok és hivatalos személyek csupán egy képet mutatnak ennek az embernek a helyről, és ő képes megmondani, hogy mi történik ott éppen abban az időben. A CIA-igazgató szűkszavú bejelentésében nem volt szó arról, hogy milyen pontos eredményeket ért el ez az ember, de miután 1975-ben meghalt, a tervezettel felhagytak. “Meghalt” – mondta Turner, és azóta nem hallottunk sem a dologról sem róla.”

A SCANATE Project: pozicionált távérzékelés és a földönkívüliekA CIA tehát megszerezte magának az – akkoriban – egyetlen embert, aki képes volt koordináták vagy csupán egy kép alapján távérzékelni azt, hogy mi történik abban az időpillanatban a képen látható helyszínen.

A CIA köztudottan nem dolgozik cirkuszi mutatványosokkal vagy trükköket alkalmazó, úgynevezett “mentalistákkal”, így Pat Price tudása nyilvánvalóan fontos eredményeket hozott az amerikai hírszerzésnek – míg meg nem halt.

Price több más kérdésben is szerzett információkat távérzékelési képességének segítségével, többek között azt is, hogy tudomása szerint a földönkívüliek már több földrajzi helyen létesítettek bázisokat a Föld felszíne alatt.

Ezeket a helyszíneket többször is pszichikusan megvizsgálta, majd jelentést adott róla Harold E. Puthoff-nak, aki akkoriban az SRI kebelében a SCANATE Project legfőbb tudományos kutatója volt.

Ezeket a földrajzi pontokat csaknem egy évtizeddel később a titkos amerikai távérzékelési programban kiképzett távérzékelők is megvizsgálták.

A remote viewing sajátosságaiból eredően a távérzékelők természetesen nem ismerték a célpontokat, úgynevezett “vak” célokként kapták a koordinátákat és a képeket, ennek ellenére jelentésükben mindegyikük megerősítette Price korábbi eredményeit.

Ezek az információk a mai napig jelentős hatással bírnak a földönkívüli életformák és az úgynevezett UFO-jelenségek által felvetett kérdések értelmezésére.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!remoteviewing.hu

A gyakorlat célja

E gyakorlat révén kapcsolatba kerülhetsz a földdel, esetenként a földből kiáramló energiákkal. Figyelmed a test alsó részeire összpontosul és a csakra gyökere aktivizálásra kerülhet. Végbemegy a földdel való energetikai kicserélődés. A föld régi energiákat fogad magába, azokat megváltoztatja és továbbadja, amire az adott pillanatban szükséged van, majd visszaveszi tőled.

Affirmáció

Ebben a pillanatban ezen a helyen vagyok és mindkét lábbal a földön állok.


Gyakorlat lefolyása

Ülj le kényelmesen egy székre, egyenesíts ki a hátadat, fejedet egyenesen tartsd fel, majd álladat egy kicsit told előre. Mindkét lábad szilárdan a földre támaszkodik, megközelítőleg a vállak egymástól való távolsága szélességében. Bezárhatod a szemed vagy akár nyitva is hagyhatod.
Érzékeld, hogyan érzed magad egy adott pillanatban és tudatosítsd magadban, hogy egy széken ülsz. Figyelmedet tereld a medencéd aljára és nyugodtan és mélyeket lélegezz a terület belsejébe. Ne siess és találj rá a saját ritmusodra.
Képzeld el, hogy a medencédből, esetenként a farcsontból fokozatosan egy gyökér nő ki, amely a földdel való elvont kapcsolatot szimbolizálja. Ez a kapcsolat először a testedből indul ki, majd továbbömlik a téren, a mennyezeten és a hálószobán, a pincén és a többi sokféle földi rétegen. Hogyan veszed észre az eltérő tereket és földi rétegeket? Milyennek tűnnek számodra abban a pillanatban és milyen emóciókkal hozod kapcsolatba azokat? Ne értékeld, amit érzel vagy látsz, egyszerűen csak tárulj ki az érkező képeknek, esetenként érzéseknek.
Hogyan néz ki személyes kapcsolatod a földdel manapság? Van-e valamilyen színe, meghatározott struktúrája vagy konzisztenciája, nagysága? Változik-e a formája színe vagy struktúrája a föld belsejébe vezető úton? Vannak-e o-lyan területei, amelyekben az energia könnyen vagy nehezen áramlik?
Eljátszadozhatsz a színekkel, nagysággal földelésed jellegével és kipróbálhatod, hogy például egy másik szín hogyan jelenik meg ebben a pillanatban. Egy kicsit terjeszd ki a gyökereidet, majd újra sűrítsd össze azokat és figyeld meg, mi történik közben. Ha nem érzel vagy nem észlelsz semmi rendkívülit, akkor semmi sem történik, egyszerűen folytasd tovább a gyakorlatot és semmiképpen sem elégedj meg eny-nyivel. Ha olyan érzésed támad, hogy már eleget gyakoroltál, akkor alkalmazkodj saját földelésed jelenlegi pillanatához. Arról van szó, hogy jól és biztosnak érezd magad. Ehhez a kezedet mint segédeszközt használhatod.
Képzeld el, hogy saját keresztneved és vezetékneved értelmében írsz, leírod a földelés mai napjának dátumát és azt teljes mértékben elsajátítod. Engedd áramlani a földi energiákat felfelé a saját testedben és az egész energetikai mezőt azzal töltsd ki.
Azok a gondolatok és érzések, amelyekre ebben a pillanatban nincs szükséged, egyszerűen földeld el. A föld mindent magába fogad, mérlegelés nélkül és visszaadja neked a transzformált energiákat. Ne feledkezz el lélegezni és maradj egyenes háttal ülve, laza testtartásban.
Van-e a földhöz valamilyen kívánságod vagy kérdésed? Fogadd magadba a felülről érkező speciális adományt vagy választ. Tölts tele a testedet és energiameződet a föld energiáival és ezért mondj köszönetet a földnek.
Fokozatosan lazítsd el a belső koncentrációdat és egy kicsit mozgasd meg a testedet. Amikor már messzire eljutsz, mozogj többet, állj fel és új földelésed tudatában haladj végig a helyiségben. Milyen érzés? Még egy pillanatig használd ki a keletkezett érzéseket.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!Csakra-gyógyászat
A gondolatok ellenőrizetlen hatalma
A tudatnak sajátosan változó árnyalatai vannak. Ha szomorúak vagyunk, az egész világ szürkének látszik, még akkor is, ha verőfényes napsütés vesz körül bennünket. Ha viszont jókedvűek vagyunk, akkor a legszörnyűbb zivatar sem tud kizökkenteni vidám hangulatunkból. De mitől ingadozik  tudatunk folytonosan a skála pozitív és negatív pólusai között? Önnek például milyen gondolatok futnak át az agyán reggelizés közben? Végiggondol mindent, amit délelőtt el akar intézni? Talán örül egy kicsit egy esti meghívásnak, vagy némi bosszúság tölti el, mert tegnap megkarcolták a kocsiját, és már megint a szervizbe kell mennie? Aztán felvillan egy reménysugár. Talán találkozik a szerelmével, vagy aláír egy rég áhított szerződést. Már biztos, hogy délelőtt jókedve lesz. Egész más a helyzet, ha valamilyen aprólékos feladat vár önre, amely megítélése szerint meghaladhatja a képességeit. Ha ráadásul még egy súlyos mulasztást is be kell vallania a főnökének, az már túl sok a gyomoridegeinek. Otthagyja a második zsemlét, és homlokát ráncolva indul el otthonról. Reggel nyolcig még semmi sem történt. És mégis: tudatát néhány gondolattal már elmozdította valamelyik pólus irányába. Gondolkozzék csak el rajta: gondolataival meghatározta a hangulatát! 
Most talán ellenkezik: „De hát a tények..." Gondolatait azonban ön ütköztette velük, és saját maga határozta meg magában az elkövetkező események érzelmi értékét, saját maga vázolta fel, hogy mire számíthat a következő órák során. Ezzel máris beállította a tudatalattiját: napja a tudattalan elvárásokhoz fog igazodni. Ha a külvilág személyes kívánságaihoz igazodik, akkor ön elégedett. Ha környezete nem alkalmazkodik elképzeléseihez, akkor rosszkedvű, sőt esetleg olyan mélyen elkedvetlenedhet, hogy ez a hangulat egész életét elhomályosíthatja, és gátlásokat fejleszthet ki. Erőteljes vágy ébredhet önben az agresszióra, amely kiszámíthatatlan cselekedetekre késztetheti, de okozhat betegséget vagy lelki zavarokat is. Természetesen nagyon tágan értelmezhető az a megállapítás, hogy a gondolati beidegződések felelősek a test és a lélek jólétéért vagy balszerencséjéért.
A pszichoszomatika szakértői a pszichének csak részben tulajdonítanak ilyen nagy jelentőséget, mindamellett már ők is lelki okokra vezetik vissza a betegségek nyolcvan százalékát. 
De mi is a helyzet a tudattal, ezzel a furcsa valamivel, ami szinte egész életünket meghatározza, és amiről a keleti bölcsek mégis azt mondják, hogy létünknek csak nagyon kis százalékát teszi ki?
A jogi egyetemisták úgy gondolják, hogy tanulmányaik befejezése után tökéletesen eligazodnak az emberi társadalmi rendszerek szóvirágai között, az asztronauták pedig azt hiszik, hogy ők már előretörtek a természet éppen megismerhető határaiig. A tudomány megnehezítette számunkra, hogy az értelmen kívül a tudat más kiterjedéseit is el tudjuk képzelni. Úgy használjuk az agyunkat, mint valami adatbankot. Minden eseményre magyarázatot, minden problémára megoldást kell találnia. Ön mit tesz, ha úgy érzi, hogy beteg? Elmegy az orvoshoz, hogy segítséget kérjen. Ez olyan magától értetődő, hogy senki egy szót sem vesztegetne rá. A dolog hátterében azonban csak az áll, hogy értelmünkből kiindulva beismerjük: környezetünkben egy-két dolgot el tudunk ugyan intézni, saját testünkön belül azonban csak nagyon keveset. Mi mindannyian egyöntetűen az értelmünkre hagyatkozunk, mint információink és cselekedeteink mozgatóinak egyetlen csomópontjára.
A tudomány is kizárólag erre az egyedülálló, Isten teremtette komputerre épül, amely egy vad, veszélyekkel teli világban értékessé tette és biztosítja számunkra az életet. De akkor miért van az, hogy az értelem miatt mégis egyremásra tévedésekbe bonyolódunk, és nem látunk bele az élet titkainak jelentős részébe? 
Azért, mert túl komolyan vesszük és egyeduralkodónak tekintjük az észt. Ezért teheti meg az ego szabadon, hogy ne engedje érzékelnünk, amikor egy betegség közölni akarja velünk, hogy mit csináltunk rosszul. Már nem az érdekel bennünket, hogy milyen erő mozgat, hanem csak az, hogy mit tudunk kezdeni vele. Testünkkel már régen azt a rablógazdálkodást folytatjuk, amelyet most a Földdel, a természeti kincsekkel űzünk. Embertársaink többsége még nem ismerte fel, hogy zavarosan zajló világunkban létkérdéssé válik, megtaláljuk-e az utat tudattalan énünkhöz.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Erhard F. Freitag: Az erő benned van
Ha valami hirtelen eltűnik, és valami felbukkan..
Ha valami hirtelen eltűnik, az legalább annyira üzenetet hordoz, mint amikor valami hirtelen felbukkan...
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Motiváció: Az élet soha nem lesz könnyebb...
Az Élet soha nem lesz könnyebb, csak TE leszel erősebb!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

A gyógyító kéztartások nagy segítséget nyújtanak a különböző betegségek kezelésében. Ez a mudra-csoport csakis bizonyos betegségek kezelésére használható (pl.szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, idegrendszeri problémák kiegészítő kezelésére alkalmas).

Most bemutatjuk azokat a kéztartásokat, amik kimondottan az ízületi fájdalmak kiegészítő kezelésére használhatóak:

Bhajate-(szeretet)-mudra


Bhajate-(szeretet)-mudra
Kéztartás: Mindkét kézen a középső- és a gyűrűsujjak tenyérbe hajlítva, míg a mutató-és kisujjak egyenesen kinyújtva vannak.
A mudra egyik változatában a hüvelykujjak a mutatóujjak alsó ujjpercéhez simulva egyenesen nyújtva vannak, míg a másik változatban a hüvelykujjak ráfekszenek a behajlított ujjakra. Állmagasságban tartsa 7 percig, közben 13-szor rezegtesse a mantrát!
Mantra: sat nam uahey guru (Isten az igazság, a legfőbb hatalom és a bölcsesség.)
Testi hatása: harmonizálja a sleshaka al-dosha-t (ízületek, végtagok, bőr); ízületmerevség, könyök-, váll-, csukló-, térdízületi fájdalom, valamint neurotikus zavarok, tudatzavar, idegrendszeri zavarok esetén használható.
A mudra által aktiválható képességek, tulajdonságok: Ez a mudra segíti a szeretet energiaáramlatára való rácsatlakozást, és megkönnyíti a szerelem érzés kialakulását, felerősíti a gyermeki, szülői, baráti szeretet érzését, valamint előidézi a minden élőlény iránti szeretetet.


Ananda-mudra (boldogság kéztartása)


Ananda-mudra (boldogság kéztartása)
Kéztartása: A két középső ujj az ellentétes kéz ujjközébe hajlik, míg a többi ujj az ellentétes kéz ugyanolyan ujjával érintkezik.
A mellkas előtt tartsa 11 percig!
Mantra: Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Egyetlen lélegzettel énekelje a mudra végzése alatt, majd ismételje meg 8-szor!
Testi hatása: Gyorsan megszünteti a fájdalmat.
A mudra által aktiválható képességek, tulajdonságok: A mudra és a megadott mantra kombinációja létrehozza a boldogság és a bátorság érzését.


Parva (ízület)-mudraParva (ízület)-mudra
Kéztartása: A jobb kézen a hüvelyk-és gyűrűsujj hegye, míg a balon a hüvelyk-és középső ujj hegye ér össze. A fájó testrésszel egy magasságban végezze 5-7 percig, közben rezegtesse 2 percig a mantrát!
Mantra:jobb vállízület: kam; bal vállízület:csam; jobb könyökízület:kham; bal könyökízület:csham; jobb csuklóízület:gam; bal csuklóízület:dzsam; jobb ujjtő:gham; bal ujjtövek:dzsham;jobb ujjhegyek:nam; bal ujjhegyek: nyam;jobb csípőízület:ttam; bal csípőízület:tam;jobb térdízület:ttham; bal térdízület:tham; jobb boka:ddam; bal boka:dam; jobb lábujjtövek:ddham; bal lábujjtövek:dham; jobb lábujjhegyek:nnam; bal lábujjhegyek:nam.
Testi hatása: ízületi fájdalmak (térd-, csukló-, boka-, váll- és könyökfájdalom).
Hatása a fizikai világban: megtestesült álmok.
A mudra által aktiválható képességek, tulajdonságok: múltbeli tapasztalatok tudatosítása, részletekre figyelés, mély szellemi elkötelezettség, új elméletek kidolgozása.


Spirituális felvilágosultság mudra


Spirituális felvilágosultság mudra
Ujjtartás: A bal hüvelyk-, gyűrűs- és kisujj összeér, a többi ujj összekulcsolva. 5 percig tartsa a fájó testrésszel egy vonalban!
Testi hatása: Az ízületek, a csontok, izmok és a fogak mudrája. A támasztó és tartó funkciók működését harmonizálja. Hatással van az ízületek működési zavaraira, a reumás sokizomfájdalomra, a porc, csont, izmok és szalagok betegségeire.
Lelki hatása: szociális érzékenység, pörgés, fényadás, formálhatóság, más szellemi előrehaladásának segítése, bőkezűség, szándék és cselekedet összhangja.
Mentális hatása: ihlet, újítókedv, prófétikus készség, spirituális felvilágosultság, univerzális igazság, üdvözültség.
Mantra: eli. eeellliii.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Késmárki László: A mudrák titkos kódja /Ankh kiadó 2018./

Értelmünk manipulálása - a "véletlenek"
Hisz ön a véletlenben? Pedig véletlen nem létezik! Beszűkült tudatunk az oka annak, hogy nem ismerjük fel azokat az egyszerű törvényszerűségeket, amelyek meghatározzák sorsunkat. Már nem vagyunk képesek arra, hogy felfogjuk a nagyobb összefüggéseket. így aztán időnként olyan események történnek velünk, amelyek az adott pillanatban, sorsunk alakulásának egy bizonyos pontján nagy jelentőséggel bírnak számunkra - és ezt nevezzük véletlennek. Többnyire hiányzik belőlünk az áttekintésnek az a képessége, az a finom technika, amellyel beleláthatnánk tudatalattinkba. Aki hagyja, hogy saját életének kirakós játéka csak úgy magától álljon össze, az a meglepetésszerűen bekövetkező dolgokat véletlennek tekinti, mint valami váratlan ajándékot. Vagy talán hallott már olyat, hogy a „Micsoda véletlen!" felkiáltás negatív eseményre vonatkozott volna?
Évezredeken keresztül hozzászoktunk ahhoz, hogy figyelmünket tudatosan főképp környezetünk érzékelhető és látható dolgaira irányítsuk. 
A valós világban, az érzékekkel felfogható dolgok birodalmában játszódó kalandok mindig is érdekesebbek voltak számunkra, mint az, hogy lemerüljünk a szellem mélységeibe. Ez azonban azt jelenti, hogy életünket teljes mértékben annak a tudatos gondolatáramlatnak a jegyében éltük, amely ébredéstől elalvásig lüktet bennünk. 
Felismeri-e, hogy majdnem minden problémának nevezett dolog arra vezethető vissza, hogy nem engedjük ragyogni szellemi erőnk fényét? Ezt az erőt a tudatalattiba száműztük. Amikor tudatával boldogan élvezi azt az élményt, hogy különösen jóleső szakmai elismerésben volt része, akkor ezt nem valamilyen véletlennek vagy főnöke hirtelen jött figyelmességének köszönheti, hanem saját magának. Olyan tökéletesen azonosult a feladatával, hogy átütő, feltartóztathatatlan sikerének útját azok a szellemi erőtartalékok is egyengették, amelyeket tudattalanja mozgat. Az élet pozitív szintjén teljesen természetes forrásból használhatja intuitív erejét. Ha közben úgy tűnik, hogy a siker (véletlenül) szokatlanul könnyen következett be, akkor ez csak azért van, mert korábbi tevékenységeit mindig keményen, módszeresen, akaraterejére támaszkodva végezte. 
„Az az energia, amelyet egy cél elérésének érdekében bevet, akadályt jelent a cél elérésének útján."
A nyugati kultúrember számára egyértelmű ennek a kijelentésnek  az ellentmondásossága. Az intuíció jóval felette áll az akarattól irányított értelemnek. Az értelmiségi ember semmilyen terve sem helyettesíthet egyetlen intuitív szellemi sziporkát sem, hiába veti latba sokoldalúan képzett értelmének minden rafináltságát. Ezt bizonyítják a nagy tudósok és költők élettapasztalatai is. Az intuíció többet ér, mint a tudás! Ez az, amit az intellektus sem befogadni, sem előidézni nem képes. Aki nem bízik meg lénye szellemi magjában, aki életét csak az értelem erőivel akarja irányítani, az örökre az marad, ami most: durva anyagból szőtt lény a tudatlanság óceánjában, és talán olyan ember, aki állandóan az élet nehézségeiről és kellemetlenségeiről panaszkodik.
Csupán tudatunk helytelen irányítása miatt esünk néha kétségbe életünk során. Az értelem szeret hinni a véletlenben. Ez korunk betegsége, mert a modern ember úgy véli, hogy semminek sem szabad megtörténnie, ami értelemmel megmagyarázhatatlan. A tudat képviseli számára azt a keskeny, valóságos szeletet a világból, amelyet öt érzékével képes felfogni. Félve tér ki az olyan témák elől, mint „a halál utáni élet" vagy az „újjászületés". Elfojtotta hatodik érzékét, azt a finom szövetű érzéket a szellemi világ iránt, amely sokkal nagyobb jelentőségű számunkra, mint amekkorát tulajdonítunk neki. Ez minden létezés eredete, a mi valódi hazánk.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Erhard F. Freitag: Az erő benned van
Aki nem tud...
Ki vak?
Aki nem tud más világot látni!
Ki néma?
Aki nem tud jókor kedvesen szólni!
Ki szegény?
Aki nem tud heves vágyak nélkül élni!
Ki gazdag?
Aki szívében nyugalomra lel!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


/Indiai bölcsesség/
Az emberek tudatában vannak a szeretet létezésének, de természetének nem. Tudnak létezéséről ennek a szónak a közbeszédben való használatából, mint pl. amikor azt mondják, hogy egy ilyen és ilyen ember szeret engem, a király szereti az alattvalóit és az alattvalók szeretik királyukat, a férj szereti a feleségét és az anya a gyermekeit és viszont. Akkor is tudatában vannak, amikor azt mondják, hogy ez vagy az az illető szereti hazáját, polgártársait vagy felebarátait, és hasonlóképpen, amikor személytől elvonatkoztatott dolgokról mondják, hogy szeretik ezt vagy azt. Mégis - bár a szeretet szót minden ember használja - nagyon kevesen tudják, hogy mi a szeretet: elmélkednek ugyan felőle, mégsem tudnak semmiféle gondolati elképzelést alkotni róla. Vagy azt mondja, hogy semmi valóságos, vagy azt, hogy olyasmi, ami a látáson, halláson, érzésen és beszélgetésen keresztül folyik az emberbe és ezek által hat rá. Az ilyen ember mindenestől tudatlan azzal kapcsolatban, hogy a szeretet az ő életének leglényege; nemcsak egész testének és minden gondolatának általános élete, hanem az ezekből származó minden részlet élete is. Egy bölcs ember felfoghatja ezt a következő kérdésekből: Ha eltávolítjuk a szeretet indíttatását, tudunk bármit is gondolni? És tudunk bármit is tenni? Amikor a szeretet indíttatása meghidegül, nem hidegül-e meg ugyanolyan mértékben a gondolat, a beszéd és a cselekedet is? És amilyen arányban ez az indíttatás felforrósodik, nem forrósodnak fel ezek is? De egy bölcs ember ezt nem abból az ismeretből fogja fel, hogy az ember élete a szeretet, ha.nem ennek a ténynek a megtapasztalásából.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Emanuel Swedenborg
Csodálatos napnyugtás napkelte Izlandon
Izlandon - Bolungarvíkban - június 21-én (napfordulókor), éjfél tájban készítették ezt a gyönyörű fotósorozatot. A fotón 4 percenként rögzítve láthatjuk, ahogy a Nap lemegy, ereszkedik a horizont felé, de ahelyett, hogy lebukna, újra megindul felfelé. Köszönet a csodás fotósorozatért Evan Zuckernek.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Ré: Az Egység törvénye 18. (Megbocsátás, Jahve entitások és az orion csoport, genetikai változtatások)
1981. február 4.: A 18.ülés
Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.
Kérdező: Múlt éjjel azon gondolkodtam, hogy ha én most Ré helyében lennék, akkor az Egység Törvényének első torzulása által lehet, hogy hibás adatokat kevernék a valós információk közé, amelyeket a csoportnak közvetítek. Te teszel ilyet?
Ré: Ré vagyok. Szánt szándékkal mi nem teszünk ilyet. Emellett azonban lehetnek kavarodások. Az előfordult hibák az instrumentum rezgési komplexumában való időnkénti ingadozások következtében történtek, egy meghatározott vegyi anyag elfogyasztása végett. Nekünk ebben az adott projektben nem az a szándékunk, hogy hibás információkat kreáljunk, hanem hogy nyelvi rendszeretek megszorító légkörében az egyetemes teremtés végtelen misztériumának érzetét annak végtelen és intelligens egységességében kinyilvánítsuk. 
Kérdező: Elmondanád, hogy melyik az a vegyi anyag, amelyiknek az elfogyasztása gyatra kontaktust okoz?
Ré: Ré vagyok. Nem tiszta a kérdés. Megismételnéd, ha megkérhetlek?
Kérdező: Most mondtad, hogy gondjaid voltak az instrumentummal, mert az instrumentum egy bizonyos vegyi anyagot fogyasztott. Elmondanád, hogy mi volt ez a vegyi anyag?
Ré: Ré vagyok. Az anyagnak, amelyről beszélünk, a vibrációs hang komplexuma az LSD. Nem okoz gyatra kontaktust, amennyiben a  kontaktussal egyetértésben használják. Az adott anyaggal az a gond, hogy ennél az anyagnál egy nagyon – mondjuk úgy – drámai hatáscsökkenés tapasztalható. Az instrumentum minden alkalommal egy kiugró vitális energia felé torzulással kezdi az ülést, amit ez az anyag hoz létre. Az ülés közben azonban az entitás eljut arra a pontra, mikor az anyagnak már nincs elegendő ereje felfokozni az entitás képességeit a vitális energia kifejezésére. Így tehát először – mondjuk úgy – az egyenetlen kontaktus jelensége jelentkezik, majd pedig, mikor az instrumentum a vitális energiában már újra a saját vibrációs komplexumaira támaszkodik – lévén, hogy ilyenkor ez az energia már igen alacsony – a kommunikáció hirtelen megszakítása válik szükségessé az instrumentum megóvása és táplálása érdekében. Az adott vegyi anyag az említett okokból tehát segít is, meg hátráltat is a kontaktusban.
Kérdező: Vannak ételek, amik segítenek vagy ártanak azok között, amiket az instrumentum enni szokott? 
Ré: Ré vagyok. Az instrumentumnak a betegség felé vannak test komplexum torzulásai, mely torzulási irányok legjobban – ahogy ezeket nevezitek – a gabonáitokból és zöldségeitekből készülő élelmiszereitek fogyasztásával ellensúlyozhatók. Ez azonban rendkívül jelentéktelen, amikor olyan segítségek kerülnek mérlegre, mint például testtartások, amik közül ez az instrumentum bőséggel válogathat. Az azonban segít az instrumentum vitális energiáinak, kevesebb torzulással a betegségek felé – ha a fentiek szerint fogyaszt élelmiszereket, alkalmankénti fogyasztásával annak, amit húsnak neveztek, az instrumentum szüksége végett, hogy lecsökkentse az alacsony életenergiára irányuló torzulásait.
Kérdező: Van nálam egy kérdés Jimtől, amit szóról szóra felolvasnék: „A keresés misztikus tradícióinak nagy része itt a Földön fenntartja a hitet, hogy az egyéni ént ki kell törölni vagy irtani, az anyagi világot pedig figyelmen kívül kell hagyni ahhoz, hogy az egyén elérje – ahogy ezt nevezik: a „Nirvánát” vagy megvilágosodást. Mi a helyes szerepe az egyéni énnek és az ő világi tevékenységeinek abban, hogy az egyént az Egység Törvényébe növekedni segítse?”
Ré: Ré vagyok. Az entitás helyes szerepe ebben a denzitásban az, hogy vágyai szerint tapasztaljon meg mindent, majd azután elemezze, megértse és elfogadja eme tapasztalatokat, leszűrve magának belőlük a bennük rejlő szeretet/fényt. Semmit nem kell elkerülni. Amire nincs szükség, az kihullik. Az irányultság (vagy más néven orientáció) a vágy kielemzése során alapozódik meg. Ezek a vágyak egyre inkább a szeretet/fény tudatos felhasználása irányába tolódnak el, mialatt az entitás bespájzolja magának a tapasztalatok párlatát. Mi rendkívül helyénvalótlannak találtunk bármely vágyelfojtást, kivéve, hogy az úgymondott fizikai síkon való kivitelezés helyett a képzelőerőt javasoljuk azon vágyak esetében, amelyek nincsenek összhangban az Egység Törvényével, ezzel őrizve meg a szabad akarat elsődleges torzulást. A magyarázat, amiért az elfojtás nem bölcs dolog, az, hogy az elfojtás egy egyensúlytalan cselekedet, amely nehézségeket okoz a kiegyensúlyozásában az idő/tér kontinuumban. Vagyis az elfojtás  megteremt egy későbbi körülményt a ragaszkodásra ahhoz, amit látszólagosan elkerültek. A megfelelő időben minden dolog elfogadható minden entitásnak, és megtapasztalva, megértve, elfogadva, majd megosztva ezeket más-énekkel, a helyes megjelölés az elmozdulás kell legyen az egyik fajta torzulástól másfajta torzulások felé, melyek alkalmasint jobban harmonizálnak az Egység Törvényével. Ebben, mondjuk úgy, hogy útlevágást jelent egyszerűen mellőzni vagy elkerülni bármely vágyat. Ehelyett meg kell azt érteni, és el kell fogadni. Ehhez türelem kell és tapasztalatok, amik gondosan kielemezhetők, könyörület tanúsításával az én és más-ének felé. 
Kérdező: Lényegében azt mondanám, hogy egy másik én vagy másik entitás szabad akaratának megsértése olyan alapvető dolog, amit sosem tennél az Egység Törvénye alatt. Ezen alapszabály mellett említenél még más Egységtörvény-megszegéseket is?
Ré: Ré vagyok. Ha elindulsz a szabad akarat primér torzulásától, és tovább haladsz az intelligens energia gyújtópontjainak megértése felé, mely a létrehozója az intelligenciáknak vagy egy adott tudat/test/lélek komplexum környezetével való bánásmódjainak, egyaránt beleértve ebbe amit természetesnek hívtok, és amit mesterségesnek, akkor az elkerülendő torzulások azok, amelyek nem veszik figyelembe a szeretet/fény energiája fókuszának torzulásait, vagy mondjuk úgy, Logoszát e sajátos szférának vagy denzitásnak. Ebbe tartozik a természetes környezet szükségleteinek és a más-én tudat/test/lélek komplexumok szükségleteinek meg nem értése. Ilyenből sok van a mesterséges komplexumok legkülönfélébb torzulásai miatt, melyekben maguk az entitások intelligenciája és tudatossága választott módot a rendelkezésre álló energiák felhasználására. Következésképp ami helytelen torzulás lenne az egyik entitással, helyes egy másikkal. Javasolhatunk egy próbálkozást úgy
ráeszmélni a másik énre, mintha az én lenne, s a másik én intelligenciáján és tudatosságán keresztül megértve tenni meg a másik én számára szükséges lépést. Sok esetben ez nem foglalja magában a szabad akarat megszegését olyan jellegű torzulásban, amit megsértésnek mondotok. Azonban emellett is törékeny feladatot jelent valakinek a szolgálatára lenni, valakivel könyörületesnek, iránta érzékenynek lenni, és egy jó empátiás készség segítségül jöhet a mesterséges intelligencia vagy tudat
torzulásainak elkerülésében. A társadalmi komplexumnak nevezett terület vagy küzdőtér olyan, amiben nincs különösebb szükség a gondoskodásra, mivel az adott planetáris szférában lévők kiváltsága/megtiszteltetése/kötelessége az ő szabad akaratuk szerint eljárni a társas komplexum megsegítésének kísérletében. Így két egyszerű irányelvhez jutsz: egyik az intelligens energia természetben kifejezést öltő tudatossága, a másik az intelligens energia énben kifejeződő tudatossága, amit a társas komplexummal meg kell osztani, akkor, amikor ezt az entitás időszerűnek érzi. Ezen kívül pedig ott vannak a különféle leheletfinom torzulásrendszerek, melyeknek tudatában lehetsz és melyek nem mások, mint az énnel és más-énekkel kapcsolatos azon torzulások, amik nem a szabad akaratot veszik tekintetbe, hanem mások harmonikus kapcsolatát és szolgálatát, ahogy az más-ének számára a legkedvezőbb. 
Kérdező: Amint a gyermekkorában cseperedik, egy entitás fokozatosan ébred rá a felelősségeire. Van-e egy olyan életkor, mely alatt az entitás nem felelős a tetteiért, vagy pedig már születése pillanatától felelős értük? 
Ré: Ré vagyok. A földi síkra leszületett entitások a kontinuumon keresztüli idő/tér előrehaladásuk más-más pontján válnak öntudatossá. Ennek talán olyan tizenöt hónapos kor körül van a mediánja, ha mondhatjuk így. Néhány entitás egy a megtestesüléshez közelebbi időpontban lesz öntudatossá, mások egy ettől az eseménytől távolabbi időpontban. A felelősség minden esetben érvénytelen lesz attól a ponttól visszafelé a kontinuumban, hogy a torzulásokat az entitás megérthesse, és azok feloldódhassanak, ahogy az entitás tanul. 
Kérdező: Akkor mondjuk egy négyéves entitás teljesen felelős minden tettéért, ami ellenkezik vagy nincs harmóniában az Egység Törvényével?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Hozzáfűzhetnénk talán, hogy társas komplexum szervezeteitek úgy alakították, hogy az újonnan megtestesült entitásoknak fizikai tudat/test/lélek komplexum gondozók állnak rendelkezésükre, hogy így gyorsan megtanulhassák, mi harmonizál az Egység Törvényével.
Kérdező: Kik ezek a gondozók?
Ré: Ré vagyok. Ezek azok a gondozók, akiket ti szülőknek, tanároknak és barátoknak hívtok. Kérdező: Tegnap azt állítottad, hogy a megbocsátás a karma irtószere. Feltételezéseim szerint a karma teljes kiirtását célzó kiegyensúlyozott megbocsátás nemcsak a másoknak való megbocsátást igényelné, hanem saját magunknak valót is. Nincs igazam?
Ré: Ré vagyok. Igazad van. Hogy tisztázzuk, röviden kibővítjük ezt a megértést. Megbocsátani egy más-énnek és megbocsátani az énnek ugyanaz. Ennek megértését megköveteli a tudatos szintű teljes megbocsátás magadnak és másoknak, mivel ezek egyek. Így éned kihagyásával képtelen leszel teljes megbocsátásra. 
Kérdező: Köszönjük – micsoda lényeges mondat. Említetted, hogy számos Konföderáció létezik. Ezek alapjaiban mind ugyanúgy szolgálják a Végtelen Teremtőt, vagy némelyik valamilyen különleges szolgálatra specializálódik?
Ré: Ré vagyok. Mindenki az Egy Teremtőt szolgálja. Mást nem lehet szolgálni, mivel minden létező a Teremtő. Lehetetlen nem szolgálni a Teremtőt. Egyszerűen csak különböző torzulásai vannak ennek a szolgálatnak. Mint a ti népetekkel dolgozó Konföderáció esetében, az egyes Konföderációk szakosodott egyedi társas memória komplexumoknak egy-egy csoportja, akik mindegyike azt valósítja meg, amit kinyilvánít.
Kérdező: Elmondanád, hogyan kommunikált Jahve a földi emberekkel?
Ré: Ré vagyok. Ez egy némiképp komplex kérdés. Az első kommunikáció olyan volt, amit genetikainak mondanátok. A második kommunikáció a népetek közt járás volt, hogy további genetikai változásokat szüljenek a tudatosságban. A harmadik egy sor párbeszéd volt kiválasztott közvetítőkkel.
Kérdező: Elmondanád, mik voltak ezek a genetikai változtatások, és hogyan lettek kivitelezve? 
Ré: Ré vagyok. A genetikai változtatások némelyike ahhoz hasonló módon történt, amit ti klónozásnak neveztek. Vagyis az entitások a Jahve entitások képében inkarnálódtak. A második jellege az általatok szexuálisként ismert kapcsolat volt, a tudat/test/lélek komplexumot a szaporodás mintáinak természetes útján változtatva meg, fizikai komplexumotok intelligens energiáján keresztül hagyva örökséget. 
Kérdező: Pontosan mit tettek ebben az esetben?
Ré: Ré vagyok. Ezt a kérdést már megválaszoltuk. További információkért használj más megfogalmazást.
Kérdező: Mi volt a különbség a Jahve beavatkozása előtti és utáni szexuális programozásban?
Ré: Ré vagyok. Erre a kérdésre csak azt felelhetjük, hogy az örökítő anyag általi beavatkozás e változtatás forrásától függetlenül ugyanaz.
Kérdező: Mi volt Jahve szándéka ezekkel a genetikai szexuális változtatásokkal?
Ré: Ré vagyok. A 75 ezer évetekkel ezelőtti szándéknak – ahogy méritek az időt – csak egy célja volt: hogy a tudat/test komplexumban kihangsúlyozza azokat a jegyeket, amelyek a lélek komplexum további és gyorsabb fejlődéséhez vezetnek. 
Kérdező: Hogyan vezettek ezek a jegyek további lelki fejlődéshez? 
Ré: Ré vagyok. Az elősegített jellemzők közé tartozott minden fizikai érzékszerv érzékenységének fokozása, hogy azok élénkítsék ezeket a tapasztalásokat, valamint a tudat komplexum megerősítése, hogy az előlendítse a képességet a tapasztalatok analizálására.
Kérdező: Mikor hajtotta végre Jahve ezeket a genetikai változtatásokat?
Ré: Ré vagyok. A Jahve csoport a Marsnak nevezett bolygótokkal dolgozott 75 ezer éve azon, amit a klónozási folyamatnak neveznétek. Vannak különbségek, de ezek a ti idő/tér kontinuumotok jövőjében fekszenek, és mi nem szeghetjük meg a szabad akarat Zavar Törvényét. A körülbelül 2600-as időpont a második alkalom volt – kijavítjuk magunkat: körülbelül 3600 – az Orion csoportbéliek kísérleteinek időpontja e kulturális komplexum idején; ez egy sor találkozás volt, melyek során az Anak nevezetűeket megtermékenyítették új, a ti fizikai komplexumotok genetikai kódjával, hogy így a szervezetek nagyobbak és erősebbek lettek.
Kérdező: Miért akartak nagyobb és erősebb szervezeteket?
Ré: A Jahve csoportja béliek az Egység Törvényét felfogni képes tudat/test/lélek komplexumok létrehozásával próbálták az Egység Törvénye megértését előidézni. Az elérni kívánt torzulások nézőpontjából a kísérlet egy határozott kudarc volt, mivel az  Egység Törvényének beépítése helyett egy nagy kísértést eredményezett arra, hogy az úgynevezett társas komplexumot vagy részkomplexumot elitnek, vagy különbnek, vagy más-énektől jobbnak tekintsék, ami az önmagukat szolgálók technikája.
Kérdező: Akkor az Orion csoport hozta létre ezt a nagyobb test komplexumot azért, hogy egy elitet alkosson az Egység Törvénye abban az értelemben vett alkalmazása céljából, amit mi negatívnak mondunk?
Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. Ezért a folyamatért a Jahve entitások voltak felelősek elszigetelt kísérletükként az Orion csoporttal való háborúikban. Az Orion csoport azonban képes volt ezt a tudat/test komplexum torzulást arra használni fel, hogy az egységesség tanulás/tanításaira való összpontosítás helyett az elit-gondolatokat verje beléjük.
Kérdező: Most akkor Jahve a Konföderáció oldalán állt?
Ré: Ré vagyok. Jahve a Konföderáció oldalán állt, de tévedett a segítő törekvéseiben.
Kérdező: Vagyis tehát Jahve kommunikációi nem segítettek vagy nem azt eredményezték, amit Jahve szeretett volna. Így van? 
Ré: Ré vagyok. A kölcsönhatás eredményei eléggé vegyesek. Azáltal, hogy az entitások vibrációs jellemzőinek összessége az egységet ölelte át, Jahve manipulációi igen hatékonyak voltak. Azáltal, hogy az entitások szabad akaratuk szerint egy kevésbé pozitív irányultságú konfigurációját választották vibrációs komplexum teljességüknek, az Orion csoportbéliek most először lettek képesek komoly támadást indítani a planetáris komplexum tudatossága ellen.
Kérdező: El tudod mondani, hogy pontosan mi tette lehetővé az Orion csoport e támadásainak legkomolyabbikjait?
Ré: Ré vagyok. Az utolsó teljes kérdés ez lesz. Különösen azok számára, akik erősek, intelligensek, stb., van egy csábítás, hogy különb(öző)nek érezzék magukat azoktól, akik kevésbé okosak és kevésbé erősek. A másokkal való egységnek ez egy eltorzult érzékelése. Ez az Orion csoport számára lehetővé tette, hogy bevezesse a szent háború elképzelését, ahogy nevezhetnétek ezt. Ez egy igen komolyan eltorzult érzékelés. Sok ilyen, pusztító jellegű háború volt.
Kérdező: Az Aleister Crowley nevű entitás azt írta, „Tegyétek azt, amit akartok, ennyi a törvény.” Nyilvánvalóan volt némi felfogása az Egység Törvényéről. Hol van most ez az entitás? 
Ré: Ré vagyok. Az entitás belső létsíkjaitokban van. Gyógyítási folyamatban vesz részt.
Kérdező: Ezek szerint ez az entitás, bár intellektuálisan értette az Egység Törvényét, visszaélt vele és most át kell essen ezen a gyógyítási folyamaton?
Ré: Ré vagyok. Ezt az entitást – amennyiben használhatunk ilyen vibrációs hang komplexumot: – túlpörgette a dolgok igaz természete. Ez a túlizgatottság olyan magatartást eredményezett, ami túlmutatott az entitás tudatos önkontrollján. Így az entitásra, sok kísérlete során, hogy keresztülmenjen azon a kiegyensúlyozási folyamaton, amit bemutattunk nektek a különböző központok leírásával a vörös színűvel kezdődően felfelé, némiképp túl nagy hatással volt vagy maga alá temette ez a folyamat, és elhidegült más-énjeitől. Az entitás pozitív volt. Azonban nehéz útja volt arra való képtelenségéből fakadóan, hogy felhasználja, egységbe foglalja és harmonizálja az én vágyainak megértéseit, hogy azok teljes könyörülettel megoszthatók legyenek más-énekkel. Az entitás így nagyon – ahogy ezt nevezitek – betegessé vált a lelki komplexum értelmében, és az e belső fájdalom torzulással rendelkezők számára szükséges, hogy a belső síkokon gondozásban részesüljenek, amíg az ilyen entitás képessé nem lesz újra fájdalom felé torzulás nélkül szemlélni a tapasztalatokat.  
Kérdező: Köszönjük szépen. Mint valószínűleg tudod is, a következő három napban dolgozni kell mennem, így amennyiben úgy gondolod, hogy lehetséges, akkor még egy ülést tartunk ma este. Az ezt követő ülés mához négy naptól előbb nem várható. Szerinted lehet még egy ülést tartani ma este?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum eléggé gyenge. Ezt a torzulást a vitális energia hiánya okozza. Fizikai kiegyensúlyozás által megtáplálva az instrumentumot, lehetőség lesz még egy ülésre. Érted?
Kérdező: Nem teljesen. Pontosan mit kellene tennünk fizikai kiegyensúlyozásként?
Ré: Ré vagyok. Egy: ügyeljetek az élelmiszerekre. Kettő: manipuláljátok a fizikai komplexumot, hogy csillapítsátok a fizikai komplexumi fájdalom felé torzulást. Három: bátorítsatok egy bizonyos mennyiségű, ti úgy mondanátok, testgyakorlatot. És az utolsó rendelkezés: különös gondot fordítsatok e második ülés geometriai elrendezéseire, hogy a különböző szimbólumok a lehető legteljesebb mértékben segítsék a belépést. Javasoljuk, hogy a legnagyobb körültekintéssel ellenőrizzétek le a szimbólumokat. Az entitás valamicskét kimozdult a megfelelő pozíciójából. Nem jelentős most. Sokkal fontosabb egy második ülés előirányozásakor. Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében hagylak magatokra benneteket. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és békéjében örvendve. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Ré: Az egység törvénye