Üzenetünkben arra vállalkozunk, hogy megosszunk egy módszert lényed harmadik- és egyéb dimenzióbeli megnyilvánítására. A módszer geometriai, valamint a tudatosság tulajdonságaira vonatkozó alapvető ismereteket alkalmaz. Többféle geometria is használható a megnyilvánítás eszközeként. A jelenlegi, a megosztásra kerülő, a legegyszerűbb, és furcsamód a leghatékonyabb. / Hathorok: A tudat átalakulási állapotai ~ fényörvény, Hathorok, Hathorok üzenetei, hírek, közvetítések, meditációk, spiritualitás, Tom Kenyon

Hathorok: Az összes lehetőségek gömbje
Üzenetünkben arra vállalkozunk, hogy megosszunk egy módszert lényed harmadik- és egyéb dimenzióbeli megnyilvánítására. A módszer geometriai, valamint a tudatosság tulajdonságaira vonatkozó alapvető ismereteket alkalmaz. Többféle geometria is használható a megnyilvánítás eszközeként. A jelenlegi, a megosztásra kerülő, a legegyszerűbb, és furcsamód a leghatékonyabb.
Az első, amit meg kell érteni a megnyilvánítással kapcsolatban, hogy minden hatásnak megvan az ellenhatása. Ez a kettőség természetéből fakad, addig, amíg el nem éritek a magasabb tudati dimenziókat, amelyekben már nincs jelen a kettősség. Mivel ez a módszer a háromdimenziós új valóságaitok megnyilvánítására vonatkozik, ezért a kettősség adott.
Másik fontos megértenivaló, az az intelem, hogy ne árts. Ennek az elvnek a célja, hogy megóvjon a káros következményektől. Betartásának a legegyszerűbb módja, hogy teremtéseid ne ártsanak se önmagadnak, se másnak.
Az anyagot jellegéből fakadóan három részben fogjuk átadni. Az első rész a megnyilvánítás geometriája.
A második a tudat nem-duális állapotairól szól, és arról, hogy miként egyesítsd lényed ezen magasabb birodalmait. 
Az információ harmadik része a tudat nem-duális állapotainak és a tér-időben való kimenetelek mesteri megteremtésének egyesítését tartalmazza. 
Az üzenetünket azzal a céllal adjuk át, hogy segítsen benneteket új valóságokat megteremteni magatok és az egész emberiség számára. Ez a módszer jelentősen felgyorsítja a megnyilvánítás folyamatát, mert az idő, ahogy ti érzékelitek, felgyorsul, így a gyors módszerek, úgy hisszük, nagyon hasznosak lesznek.

Hathorok: Az összes lehetőségek gömbjeA Módszer

Ennél a módszernél az egyik csakrádat használod figyelmed középpontjaként. A megnyilvánítás szempontjából a titok ténylegesen a szándék, a tudatosság és az energia egyesítésében rejlik.
Általánosságban a legtöbb ember a legnagyobb eredményt a napfonatcsakra középpontként való használatával fogja elérni, ami a személyes erővel van kapcsolatban.
Támogatjuk a többi csakrával való kísérletezést is, ideértve a szív-, a torok-, a harmadik szem- és a koronacsakrát. A legtöbben a koronacsakrából történő teremtést öröklötten ellentmondásosnak fogják találni, hiszen a tudat ebben a pozícióban minden megjelenési formát illúziónak lát. Ilyenkor megjelenik a megnyilvánulások meghaladására való hajlam. Így ezzel a csakrával való foglalkozás közben eltűnik bárminek a megteremtésére való vágy.
A cél elérése, hogy valóságokat jelenítsünk meg a háromdimenziós világban, a legtöbb ember számára a napfonatcsakrával (solar plexus) lesz a leghatékonyabb.
Tudatodat a solar plexusban –ami a gyomor gödre mögött helyezkedik el- tartva elképzelsz egy gömböt, vagy egy golyót, aminek a mérete a téged körülvevő univerzum nagysága, és középpontja pedig a solar plexus. Amikor elképzeled ezt a gömböt, vagy labdát, tudatosítod, hogy a gömb felületén végtelen számú pont van, és hogy így működésbe hoztad az Összes Lehetőségek Gömbjét.
Új valóságok megjelenítésében az a nehéz, hogy az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a jelenlegi valóság az egyedüli. Hajlamosak lezárni az érzékelésüket és követni a saját szűkebb érzékelésük, valamint más, külső erők kondicionálása által ki- és előkészített utakon járni. Az Összes Lehetőségek Gömbjének elképzelésekor úgymond érzékelésed tojáshéján repedést idézel elő. Új lehetőségek és valóságok válnak valószínűvé.
A következő lépés, hogy elképzeled magad az általad kiválasztott világban élve. Ha egy tárgyat, vagy helyzetet szeretnél megnyilvánítani, akkor magadat úgy képzeled el a jövőben, hogy megszerezted a tárgyat, vagy benne vagy a helyzetben. Ha egy minőséget, vagy képességet képzelsz el, akkor elképzeled magad, hogy a jövőben birtokában vagy a minőségnek, vagy a képességnek.
Jövőbeni Önmagadat helyezd el magad előtt egy számodra kellemes távolságra. Ez a távolság, terület, a legtöbb ember esetén 3-10 méteres lesz, de igazából lényegtelen Jövőbeli Éned elhelyezésének közeli, vagy távoli volta. Ott helyezd el, ahol neked jó.
Most pedig képzelj el egy egyenes vonalat a napfonatod és a Jövőbeni Éned napfonata közé. Amikor létrehoztad és fenntartod ezt a kapcsolódást a napfonatod és a Jövőbeni Éned napfonata között, néma szándékoddal felszólítod az Összes Lehetőségek Gömbjét, hogy töltse fel energiával célodat.
Néma szándékon akaratod mozgatását értjük. Nincs szükség bármit hangosan, vagy akár csöndben mondani. Nincs szükség szavakra. Ez nem megerősítés.
Ez személyes akaratod mozgatása, amelynek hatására a kozmosz erői célod szerint rendeződnek.
Abból a tudásból és elvárásból ered, hogy tudatosságod alapvető jellemzője, hogy számodra minden lehetőség elérhető, hogy a te rendelkezésedre áll.
Így tehát, ahogy érzékeled a Jövőbeni Éned magad előtt és tudatosítod a napfonatodból a Jövőbeni Éned napfonata közötti vonalat, csupán megmozdítod az akaratod. Akaratod mozgatásával nem mondjuk, hogy megváltoztatod bármilyen irányban a helyét. Egyhelyben álló áramfejlesztőhöz hasonlóan elkezd forogni és magához vonzza a Gömb felszínéről az energiát. Akaratod csendes megmozdítása nem igényel szavakat. Mindössze szándék és elvárás, hogy az Összes Lehetőségek Gömbje az új lehetőségek összes energiaszálát eljuttatja hozzád mindössze a Jövőbeni Éneddel (azzal, aki az általad megvalósítandó valóságban él) való összekapcsolódás egyszerű módján.
Miközben ezt csinálod, a Gömb sok pontja kezdi el a szándékod szerinti energiát kisugározni, és erővonalak jönnek létre a Gömb felszínének fénypontjai és napfonatod között. Vonalak tucatjai, sőt akár ezrei is létrejöhetnek a Gömb felszíne és a napfonatod között. A megnövekedett energia innen pedig az általad megteremtett Jövőbeni Éned felé fog áramlani.
Ez fel fogja energiával tölteni az új valóságot. Így a Jövőbeni Én Mágneses Vonzásponttá válik, ahogy mi hívjuk. Ahogy minden nap folytatod a gyakorlást, megnöveled a Jövőbeni Éned mágneses vonzerejét. Ez több dimenzióra is kihat. Ezek egyike, hogy új idegpályákat építesz ki agyadban, amik lehetővé teszik az új idegrendszereddel az újfajta valóság megnyilvánítását. A mágneses vonzás ezen túl értékes dolgok bevonzását fogja egyre inkább lehetővé tenni, váratlanul személyek jelennek meg, helyzetek, lehetőségek, amik fel fogják gyorsítani az új valóság megjelenését.


A Mágneses Vonzás, a Jövőbeni Én erősítése

Megerősítheted és felgyorsíthatod az új valóság megjelenését, ha kiegészíted a megjelenítési tevékenységed a megbecsülés, a tisztelet, vagy a hála érzésével. Ezalatt azt értjük, hogy a jövőbeni valóság érzetét kiegészíted a megbecsülés érzésével, miközben érzékeled a napfonatodból a Jövőbeni Éned napfonata felé áramló energiát. Miközben érzékeled önmagadat a jövőben, az új valóságban (amit éppen teremtesz), hálát érzel, hogy ez is benne van az életedben. A megbecsülés hozzáadása teremtésed tényezőihez nagymértékben képes szándékodat felerősíteni.
Nagyon összetett a megbecsülés szerepe a teremtésben, olyan, amit az elkövetkezőkben remélhetőleg részletesebben is megtárgyalhatunk, de most ez túl bonyolult lenne.
Elég jelenleg annyit említeni, hogy az emberi tudat fogalmai szerint a két legerősebb idegrendszeri bevésődést, valamint új külső valóságok létrehozását előmozdító tényező a félelem, és a szeretet. Közös emberi létetek során régóta használták és jelenleg is használják eszközként a félelmet a jelen és a jövő eseményeinek szabályozására és irányítására. A szeretet, jelen esetben pl. a megbecsülés is erős eszköz a külső valóság megteremtésére. Ez a kettősség, és ahogy megjelent közös történelmetekben nyilvánvalóan mélyebb vizsgálódásra érdemes terület.
Most pedig a módszer fejlett változatára fordítjuk figyelmünket. Ám ne nyugtalankodj akkor sem, ha nem vagy képes a fejlett technikát alkalmazni. Az egyszerűbb módszer is nagyon gyors eszköz a kívánt eredmények létrehozására. Mindössze arról van szó, hogy a fejlett módszer még jobban felgyorsítja a folyamatot.
Ha elég sokáig fogsz az egyszerűbb módszerrel gyakorolni, el fogod sajátítani a képességet a fejlett technika használatához.
Még egy lépésre szeretnénk felhívni a figyelmedet, mielőtt a fejlett módszer tárgyalásába fogunk. Ez a létfontosságú elem szükséges mind az alapvető, mind a fejlettebb módszerhez. Egyszerű, de egyszerűsége könnyen félrevezeti az embereket.
Tenned kell valamit abban a birodalomban, amit létre akarsz hozni. Cselekedned kell valamit. Ha ez olyasmi a háromdimenziós világodban, amit meg akarsz változtatni a módszer használatával, tégy valamit – cselekedj meg valamit, ami összhangban van a létrehozandó kimenetellel. Esetleg információgyűjtésre van szükség, vagy talán meg kell változtatnod cselekvésed módját úgy, hogy az elérendő céllal összhangban legyen.
Ha ez egy másik tudati birodalommal kapcsolatos valami, akkor az adott birodalom szerinti tettet kell végrehajtanod. Az egyik későbbi üzenetünkben erről is lesz szó, de nem most. Alapvető igazság, hogy bármelyik új tudati birodalom, vagy létezés megteremtéséhez az új lét szerinti tettet kell megcselekedni.


A Fejlett Módszer

Ha feltöltötted a Jövőbeni Énedet a fent leírt módon, önmagaddal való azonosulásodat jelenlegi énedről Jövőbeni Énedre váltod. Ez azt jelenti, hogy tudatodat, – pontosabban tudatod egy részét – fizikai testedről Jövőbeni Éned megtestesülésére irányítod. Így most jövőbeni megtestesülést élsz át. Miközben érzékeled önmagad teljes testi megnyilvánulását ebben a valóságban, „visszanézel” fizikai testedre jövőbeli megfigyelőpontodból. Amikor ezt megteszed, rezgést, lengést fogsz érezni a két valóság egymáshoz közeledésekor. Ez Jövőbeni Énedből – amivel jelenleg azonosulsz – eredő hullámzás, ami összeütközik a jelenben lévő önmagad – amivel éppen nem azonosulsz – hullámaival.
Ez az energiapont, ahol a jövő hullámai és a jelenlegi léted hullámai összeütköznek, létrehoznak egy üres pontot, vagy még pontosabban, egy „üres teret”. Ezen az üres ponton (téren) keresztül gyorsan át lehet váltani a jelen valóságáról a jövőbeli valóságra. Minden erőddel és szándékoddal idővonalat fogsz váltani.
Új valóságok palántáit nevelitek, akár tetszik, akár nem, akár tudtok róla, akár nem. Szándékunk, hogy a tudás átadásával emelkedjen az emberiség örömteli jövőjének valószínűsége. 
Válassz ki valami megváltoztatandót az életedben. Használd a módszert minden nap. Elegendő naponta egyszer. Próbáld ki. Közvetlen tapasztalás útján jöjj rá, hogy mennyire hatékony a módszer. Az emberiséget javára válik, ha magas szinten sajátítod el a módszert. Kérjük, hogy aki a kellően fegyelmezett, sajátítsa el a módszert magas szinten.
A Hathorok
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
tomkenyon.com
Fordító: Bagi Ákos/lelekmod.hu
Share To:

Post A Comment: