Az alkotó vizualizáció egyik legfontosabb eleme a megerősítés. Megerősíteni annyit tesz, mint „erőssé tenni". A megerősítés nem más, mint erőteljes, pozitív állítás, amely azt tartalmazza, hogy már úgy is van a dolog. így tudjuk „erőssé tenni" azt, amit elképzelünk./ Teremtő képzelet/Vizualizáció: Megerősítések ~ spirituális tanítások, spiritualitás, teremtés, teremtő képzelet, tudatos teremtés, vizualizáció, megerősítések, Shakti Gawain,

Az alkotó vizualizáció egyik legfontosabb eleme a megerősítés. Megerősíteni annyit tesz, mint „erőssé tenni". A megerősítés nem más, mint erőteljes, pozitív állítás, amely azt tartalmazza, hogy már úgy is van a dolog. így tudjuk „erőssé tenni" azt, amit elképzelünk.
Legtöbben tudatában vagyunk annak, hogy agyunkban szinte állandóan belső „dialógus" folyik. Az agy folyamatosan „magában beszél", egy végeérhetetlen kommentárt fűz mindenhez; az élet, a világ, saját érzéseink, problémáink, más emberek stb. adják a kommentár tárgyát.

Az agyunkon átfutó szavak és elgondolások rendkívül fontosak. Legtöbbnyire nem vagyunk tudatában ennek a gondolatfolyamnak, mégis az, amit agyunkban „mondunk magunknak", adja azt az alapot, amelyre a valósággal kapcsolatos tapasztalataink épülnek. Mentális kommentárunk befolyásolja és átszínezi érzéseinket, és az életünkkel kapcsolatos észleléseinket, így végső soron ezek a gondolkodási formák vonzzák és teremtik meg mindazt, ami történik velünk.
Aki többször meditált már, az tudja, mennyire nehezen lehet ezt a belső „agypárbeszédet" lecsendesíteni, hogy kapcsolatba kerülhessünk mélyebben levő, bölcsebb, intuitív gondolatainkkal. Van például egy olyan hagyományos meditációs gyakorlat, amelyben egyszerűen kívülállóként figyeljük ezt a belső dialógust.
Nagyon érdekes tapasztalat ez, mert lehetővé teszi, hogy tudatában legyél, mifélék szokásos gondolataid. Sok ilyen gondolatunk olyan, mintha régi szövegmintákat játszanánk le magunknak egy magnószalagról. Ezek olyan régi „programozások", amelyeket réges-régen kaptunk, de amelyek még mindig befolyásolják jelenlegi életünk történéseit.
A megerősítések lehetővé teszik számunkra, hogy elkezdjük idejétmúlt, elcsépelt vagy negatív „agy- csevejünket" lecserélni pozitívabb eszmékre és gondolatokra. Hatásos módszer ez, amely képes rövid idő alatt teljesen átváltoztatni az élethez való hozzáállásunkat és elvárásainkat, és ezáltal teljesen megváltoztatni azt, amit a magunk számára teremtünk.
A megerősítéseket mondhatjuk halkan, hangosan, leírhatjuk, énekelhetjük vagy akár kántálhatjuk is őket. Még napi tízperces megerősítéses gyakorlás is elegendő lehet arra, hogy ellensúlyozzuk hosszú évek régi gondolkodási szokásait. Magától értetődik, hogy minél gyakrabban tudatosítod, miről „beszélsz magadnak", és választasz helyette pozitív, termékeny szavakat és gondolatokat, annál pozitívabb valóságot fogsz létrehozni.
Bármely pozitív kijelentés szolgálhat megerősítésként. Lehet nagyon általános vagy nagyon pontosan behatárolt. A lehetséges megerősítések száma végtelen, itt csak néhányat mutatok be, hogy ötleteket kapj:
 • Mindennap minden szempontból jobban és jobban és jobban vagyok.
 • Minden könnyedén, erőfeszítés nélkül jön el hozzám.
 • Fénnyel és szeretettel teli, sugárzó lény vagyok.
 • Természetemnél fogva tisztánlátó vagyok.
 • Életem tökéletessé válik.
 • Megvan mindenem, hogy élvezhessem, ami itt és most történik velem.
 • Ura vagyok életemnek
 • Már bennem van minden, amire szükségem van.
 • Szívemben tökéletes bölcsesség honol.
 • Egész és teljes vagyok önmagamban is.
 • Szeretem és becsülöm magam olyannak, amilyen vagyok.
 • Minden érzésemet önmagam részeként fogadom el.
 • Szeretem, ha szeretek, és ha szeretnek.
 • Minél jobban szeretem maga, annál több szeretetet tudok adni másoknak.
 • Szabadon adom és kapom a szeretetet.
 • Szeret, kielégít és boldog kapcsolatokat vonzók életembe.
 • Kapcsolatom X.-szel napról napra boldogabbá és teljesebbé válik.
 • Most tökéletes, kielégít és jól megfizetett munkám van.
 • Szeretem a munkámat, és bőséges erkölcsi és anyagi elismerés a jutalmam.
 • A teremtő energia nyitott csatornája vagyok.
 • Önkifejezésem igazán lendületes.
 • Mindig pontosan és világosan fejezem ki magam.
 • Most van elég időm, energiám, bölcsességem és pénzem, hogy minden vágyamat teljesítsem.
 • Mindig a megfelelő helyen vagyok, a megfelelő időben és sikerrel végzem az épp megfelelő tevékenységet.
 • Jó érzés, hogy megkapok mindent, amit szeretnék!
 • Az univerzum nagyon gazdag, és jut bőven mindenkinek.
 • A bőség természetes állapotom. Most elfogadom.
 • A végtelen bőség most szabadon áramlik életembe.
 • Mindennap egyre több anyagi gazdagságra teszek szert.
 • Minél több javam van, annál többet adhatok.
 • Minél többet adok, annál többet kapok, és annál boldogabb vagyok.
 • Helyes, hogy jól érzem magam, és élvezem az életemet.
 • Ellazultam, és most összpontosítok. Mindenre jut időm bőven.
 • Mindent élvezettel teszek!
 • Boldogság és áldás a puszta érzés is, hogy élek.
 • Makk egészséges és sugárzóan szép vagyok.
 • Készen állok arra, hogy fogadjam ennek a bőséges univerzumnak minden áldását!
 • ...................... (töltsd ki te) eljön hozzám, magától jön, nem kell erőfeszítést tennem érte.
 • Nagyszerű munkám van, csodás fizetéssel.
 • Csodálatos módon, csodálatos szolgálatokat végzek.
 • A bennem rejlő isteni fény most életem minden területén tökéletes eredményeket hoz létre.
 • A bennem rejlő fény csodákat teremt életemben, itt és most.
 • Köszönetet mondok az isteni gondviselésnek gondolkodásom, testem, pénzügyeim és kapcsolataim megújításáért.
 • Minden dolog összhangban működve javamat szolgálja életemben.
 • Ráhangolódtam az életemmel kapcsolatos isteni tervre.
 • Felismerem, elfogadom és követem az életemmel kapcsolatos isteni tervet, ahogy az lépésről lépésre tisztázódik számomra.
 • Köszönetet mondok egészségemért, gazdagságomért, boldogságomért és a tökéletes önkifejezés lehetőségéért.


A megerősítésekkel kapcsolatban soha ne hagyjuk figyelmen kívül az itt következő néhány fontos dolgot:

1, Mindig jelen időben fogalmazzunk, ne használjunk jövő időt a megerősítésekben. Fontos, hogy már létezőként alkossuk meg a kijelentésben foglaltakat. Ne mondd azt, hogy „csodálatos új állásom lesz majd". Inkább így fogalmazz: „Van egy csodálatos új állásom." Ez nem azt jelenti, hogy hazudsz önmagadnak, hanem azt, hogy elismered, hogy minden először szellemi síkon jön létre, mielőtt megjelenik a tárgyi világban.

2, Mindig a lehet legpozitívabb módon fogalmazd meg a megerősítéseket. Azt erősítsd, amit akarsz, nem azt, amit nem akarsz. Ne mondd így: „Többé nem alszom el reggelente", hanem így: „Most időben ébredek fel, és tele vagyok energiával minden reggel." Biztos, hogy így a legpozitívabb mentális képet hozod létre. Elfordulhat, hogy néha úgy találod jónak, ha mégis negatívan fogalmazod meg a megerősítést, főleg olyankor, ha bizonyos emocionális blokkokat akarsz megszüntetni, vagy rossz szokásaidtól akarsz megszabadulni, mint például: „Nem kell feltétlenül feszültnek lennem, ha el akarok érni egy bizonyos dolgot." Ha ezt így csinálod, mindenképpen folytasd egy pozitív megerősítéssel azzal kapcsolatosan, amit helyette létrehozni akarsz; tehát például: „Nyugodt maradok és összpontosítok, és minden könnyedén és erőfeszítés nélkül teljesül."

3, Általában véve minél rövidebb és egyszerűbb a megerősítés, annál hathatósabb is. A megeresítés egy erőteljes érzés pontos megfogalmazását tartalmazza; minél erősebb az érzelmi színezete, annál nagyobb benyomást gyakorol gondolkodásodra. A hosszadalmas, terjengős és túl elvont megerősítéseknek nincs érzelmi hatásuk, és öncélú agytornát jelentenek csak.

4, Mindig olyan megerősítést válassz, amelyet tökéletesen igaznak érzel. Ami az egyik embernek bevált, egyáltalán nem biztos, hogy megfelel valaki másnak is. A megerősítés pozitív, felszabadító, növekedést segít és támogatást nyújtó érzést kell hogy keltsen. Ha nem így érzed, akkor keress valami mást, vagy változtasd meg a szavakat, egészen addig, míg nem találod teljesen helyénvalónak.
Természetesen a gyakorlás elején bármilyen megerősítéssel kapcsolatban lehetnek ellentmondó érzéseid, főleg azzal kapcsolatban, ami tényleg erőteljesen hat rád, és tudatodban igazi változás elindítására képes. Ez egész egyszerűen egód kezdeti ellenállása mindenféle változással vagy növekedéssel szemben.

5, Ne téveszd soha szem elől a megerősítések használata során, hogy most valami új és eddig nem létező dolgot teremtesz. Nem egy már létező dolgot próbálsz helyrehozni vagy megváltoztatni. Ha így tennél az azt jelentené, hogy elutasítod azt, ami most van, és ez konfliktust és küzdelmet jelent. Azt az álláspontot javaslom inkább, hogy elfogadod és kézben tartod mindazt, ami már létezik az életedben, és ugyanakkor minden pillanat új lehetőséget ad arra, hogy pontosan azt teremtsd meg, amire vágysz, és ami leginkább boldoggá tesz.

6, A megerősítésekkel nem az a célunk, hogy ellenkezzünk érzéseinkkel vagy megpróbáljuk meg változtatni azokat. Fontos, hogy elfogadjuk és át éljük összes érzésünket, még az úgynevezett „negatívokat" is, anélkül hogy közben változtatni próbálnánk rajtuk. Ugyanakkor a megerősítések segíthetik azt, hogy egy új nézőpontot alakíts ki, és ez tesz majd képessé arra, hogy egyre jobb és jobb tapasztalatokat szerezz mostantól kezdve.

7, Igyekezz elhinni a megerősítéseket, éld át, hogy igazak. Egy kis időre (legalább pár percre) tedd félre kételyeidet, tétovaságodat, és vesd be minden szellemi és érzelmi energiádat.
Ha közben kétségeid, negatív gondolataid lennének, vagy ellenállást érzel magadban, végezd el az egyik tisztító eljárást vagy az írásos megerősítéseket, amelyek e könyv negyedik fejezetében találhatók.
Ahelyett, hogy rutinszerűen mondanád a megerősítéseket, érezd át, hogy tényleg megvan a hatalmad ennek a valóságnak a létrehozására (ez így is van!).
Ez nagy különbséget jelent a megerősítések hatékonyságában.
A megerősítéseket használhatod önállóan vagy vizualizálással, illetve imaginációval kombinálva. Rendszeres alkotó vizualizációs meditációdba illesztve használd a megerősítéseket. 
A megerősítések gyakran akkor a legerőteljesebbek és leginspirálóbbak, amikor hitbeli erőforrásokra való hivatkozásokat is tartalmaznak. Isten, Krisztus, Buddha vagy bármelyik más nagy tanítómester említése spirituális energiát tesz megerősítéseidhez, és ezáltal is elismered, hogy minden dolog az univerzumból ered. Az is lehet, hogy inkább ezeket a kifejezéseket választod, mint például isteni szeretet, a bennem levő fény vagy univerzális intelligencia.

Ilyen megerősítések például:
Az isteni szeretet működik rajtam keresztül, hogy itt és most létrehozza mindezt.
A bennem élő Krisztus csodákat teremt életemben, itt és most.
Azonos vagyok lényem magasabb szellemiségével, és teremtő erőm végtelen.
Magasabb énem vezérel mindenben, amit teszek.
Isten bennem él, és általam jelenik meg a világban.
Körülölel az isteni fény, Isten szeretete segít, hogy kibontakozhassak, Isten ereje áramlik át rajtam. Bárhol vagyok is, Isten velem van, és így van jól minden!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Shakti Gawain: Teremtő képzelet
Share To:

Post A Comment: