Egyik kedves ismerősöm megkért rá, hogy fejtsem ki szubjektív gondolataimat szakdolgozatához arról, hogy "mi szolgál bizonyítékul Isten/Teremtő tudat/Univerzum intelligenciája/nevezze ki-ki ahogy akarja létezésére". Ez a téma sokakat érdekelhet, ezért úgy gondoltam, hogy egy kisebb írás keretén belül osztom meg gondolataimat./ Spiritualitás III.: Isten létezése ~ fényörvény, hírek, spirituális tanítások, spiritualitás, vallási hitrendszerek, Isten, Atya, Teremtő, Forrás, vallási hitrendszerek, isteni terv, szakrális geometria, Jézus,


Egyik kedves ismerősöm megkért rá, hogy fejtsem ki szubjektív gondolataimat szakdolgozatához arról, hogy "mi szolgál bizonyítékul Isten/Teremtő tudat/Univerzum intelligenciája/nevezze ki-ki ahogy akarja létezésére". 
Ez a téma sokakat érdekelhet, ezért úgy gondoltam, hogy egy kisebb írás keretén belül osztom meg gondolataimat.

Isten keresése

Az ember az idők kezdete óta keresi Istent (vagy Teremtőt/Forrást, ki hogy nevezi). Létezésének kérdése foglalkoztatja a teológusokat, filozófusokat, fizikusokat, matematikusokat...
Canterburyi Szent Anzelm teológus és filozófusnak már a 11. században lételméleti érvelésének feltevése a következő volt:
- Isten a legfőbb lény.
- Isten létezésének elképzelése az elménkben létezik.
- A lény, aki a gondolatainkban és a valóságban is létezik nagyobb, mint a lény, aki csak az elménkben létezik.
- Ha Isten csak az elménkben létezik, akkor el tudunk képzelni egy magasabb lényt, aki a valóságban létezik.
- De nem tudunk elképzelni egy Istennél nagyobb lényt.
- Következésképpen Isten valóban létezik.

Isten és a földi vallások

A keresztények Istenhez imádkoznak, a muzulmánok Allah-hoz, a zsidók Jahve-hoz, a hinduk Brahman-hoz (akinek háromféle megnyilvánulása van, Brahma-Visnu-Siva) - hozzáteszem, hogy a hinduknál többféle ágazat létezik, így alakult ki például a Krisna tudatosság. Az indiánok és más ősi törzsek a ősök szellemeiben és a természet hatalmában hisznek. A buddhisták a többi vallással ellentétben Buddha filozófiáját vallják, és inkább az ok-okozati kapcsolatok rendszerét tartják a világegyetem működésének forrásának. Egyébként pedig több istent (dévákat), félisteneket (aszúrákat), éhes szellemeket (prétákat), embereket, állatokat (az állatokat is érző lényeknek tartják, akik rendelkeznek buddha-természettel, és képesek a megvilágosodásra) és pokollakókat (naraka, niraja) tisztelnek.
Buddha eképpen vélekedett Isten létezéséről:
"Ne törődj olyan kérdésekkel, mint hogy létezik-e Isten? Ne vesztegesd az időd és energiád fölösleges vitákra! Gyakorlatban légy vallásos! Tisztítsd meg a szíved! Uralkodj elméd felett! Élj erkölcsös életet! Így elnyered a nirvánát, a megszabadulást vagy az örök boldogságot."
Mindenki a saját istenéhez imádkozik, mert ahány vallás, vagy népcsoport, annyiféle istenség.

Isteni tervezés

Vegyük csak a bolygónkat kiindulópontnak, melynek mérete épp tökéletes. Gondoljunk csak bele. Ha nagyobb lenne, akkor légkörünk gázokat tartalmazna, mint pl. a hidrogén, vagy a hélium. Ha kisebb, akkor a légkör nem maradna stabil. A Naptól való távolságunk is, mintha csak meg lenne tervezve.
Ha közelebb lennénk, akkor megégne bolygónk, ha távolabb, akkor megfagynánk. Forgási sebessége a Földnek éppen ideális, hogy kellően felmelegedjen és lehűljön.
Kísérőnk, a Hold is befolyásolja az árapályt, és sok hívatlan meteortól megvédi a bolygót.
Víz nélkül egyetlen élőlény sem maradna életben bolygónkon. Ráadásul minden ember, állat és növény - nagyrészt - vízből áll. A víz segíti szervezetünk működését. Mivel a víz egyedi felületi feszültséggel bír, ezért képes a  a gravitációval ellentétes irányban is folyni, vagyis a növényekben lévő víz (a táplálékszállító szövetekben) felfelé folyik, így éri el a legmagasabb fák csúcsait is.
De a tökéletes tervezéshez sorolhatjuk a felhőket, a szelet, az emberi szervezet felépítését, vagy akár az egész természetet is.

Szakrális geometria - fizikai bizonyíték az isteni tervezésre

Az isteni tervezés legegyszerűbb fizikai bizonyítékait megtalálhatjuk magában a természetben, de még az emberi testben is.  
Ha belepillantunk a dolgok legmélyére, akkor ugyanazt találjuk mikro - és makrókozmikus szinteken is. Sokan a szakrális geometriát Isten nyelvének tartják.
Az Aranymetszés, vagy másnéven isteni arány (sectio divina) egy irracionális szám, mely értéke kb. 1.618033988749894848. Ezzel a számmal (Aranymetszéssel) olyan formák hozhatók létre, amikkel természetes egyensúlyt lehet kifejezni a szimmetria és asszimetria között. Ezért is alkalmazták és alkalmazzák mind a mai napig az építészek és művészek. Pithagorasz követői abban hittek, hogy az Aranymetszés a létezés alapigazsága.
A megfelelő számok és arányok betartásával készült el nagyon sok megalit építmény is, mint például a gízai piramisok és a Szfinx is. 


A képen: Az első piramis, a Kefrén piramis az Alnitak csillagképnek, a második, az Alnilam csillagképnek, a harmadik, Menkuré piramis a Mintaka csillagképnek felel meg.. a piramisok vonulata követi a phi formát.

Mérd meg a kézfejed és az alkarod. A két számot oszd el egymással. 1,6 körüli értéket kapsz, de ugyanez igaz a lábfejed és a lábszárad arányaira is.


A természetben mindenhol fellelhetőek a Fibonacci számsorok. Virágszirmokon, kaktuszok tüskéin, a napraforgó magjain...
Mindez véletlen lenne?
Nem hiszem.
A világegyetem minden szinten egy nagyon jól megtervezett (matematikailag), és felépített rendszer. 
A Fibonacci sor a következőképpen jön létre:
Az 1-es számmal kezdődik és a következő szám mindig az aktuális és az előző szám összege. A számsor első két száma 1-es.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.............

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
5 + 3 = 8
És így tovább a végtelenségig....
A sorozat különlegessége, hogy ahogy haladunk a magasabb számok felé az aktuális számot és a megelőző számot egymással elosztva megközelítőleg az aranymetszés számát kapjuk eredményül.
144 / 89 = 1,617
89 / 55 = 1,618
55 / 34 = 1,617
34 / 21 = 1,619

A Nagy Bumm - Isten lélegzetvétele

A tudomány azt állítja, hogy a világegyetem egy "Nagy Bummal" kezdődött, vagyis az Ősrobbanással, ami mindennek a kiindulópontja volt, és kezdete. Minden, ami most látható és létrejött, ennek az eseménynek az eredménye.
Steven Weinberg (fizikai Nobel-díjas tudós) azt mondta, hogy az Ősrobbanás pillanatában „a világegyetem a saját számításai szerint körülbelül 100 000 millió Celsius fokos volt, tele fénnyel.
A tudósok viszont mai napig nem tudják megmagyarázni a fény és az anyag hirtelen robbanását.
A világegyetem jelenleg is tágul... de ez a tágulás is egyszer majd megszűnik, és ismét összesűrűsödik minden és visszafog állni az Ősrobbanás előtti állapot, amikor nem volt anyag, csak a színtiszta energia. Más szóval: a Teremtő. Minden visszakerül a Forrásba. Újra EGY lesz.
Aztán újra kezdődik a folyamat, a kiáramlás, és újból megszületik a világegyetem. És ez így megy vég nélkül, örökké.

Természeti törvények

A világ túlságosan is kiszámítható, még ha néha kiszámíthatatlannak is tűnik emberi szemmel nézve.
Állandó a gravitáció, a fénysebesség...
Az univerzumnak a tudósok szerint megjósolhatatlannak kéne lennie, de gyakorlatilag matematikailag is leírható szabályoknak "engedelmeskedik".
Richard Feynman - Nobel-díjas elméleti fizikus, aki a kvantum-elektrodinamika területén kapott elismerést - azt mondta: "Rejtély, hogy a természet miért matematikai alapú… Az a tény, hogy egyáltalán léteznek bármiféle szabályok, tulajdonképpen egyfajta csoda."


A DNS, mint "program kód"

A DNS, mint "program kód"Testünk minden sejtjében megtalálható egy olyan részletes kódsorozat - DNS -, ami hasonló, mint egy számítógépes program. A számítógépes programok egyesekből és nullákból tevődnek össze. Kb. így: 101011001101100. Ezek egymásutánisága határozza meg azt, hogy mit csináljon a program.
DNS kódjainkat, ami négy vegyületből áll, A,T,G,C betűkkel rövidítették a tudósok. Egy emberi sejtben így vannak elrendezve: CGTGTGACTCGCTCCTGAT és így tovább...
Hihetetlen, hogy egy ilyen kis méretű helyen - minden sejtben - 3 milliárd ilyen betű (azaz nukleotid) van!
Az emberi DNS tartalmazza az összes "leírást" a szervezet működéséről.
A DNS egy komplett - 3 milliárd  betűs - számítógépes program, ha úgy nézzük, mivel utasítja a sejtet, hogy egy meghatározott módon viselkedjen.
Tegyük fel a kérdést, hogyha nem létezik felsőbb intelligencia/tudat, Teremtő, akkor hogy került ilyen lenyűgöző programsorozat, kódsorozat, ami ráadásul programozható - akár egy telefon - az emberi testbe?
Valaki ezt megalkotta. És nem pusztán a véletlen műve.

Jézus, Isten fia


Jézus, Isten fiaJézus, akárcsak a világvallások számos tanítói, mint Buddha, Mohamed, azért jött, hogy szeretetre tanítsa az emberiséget. Viszont a többi tanítóval ellentétben csak ő állította magáról, hogy egyenlő Istennel.
"Isten létezik - most épp őt nézitek" - mondta Jézus.
Ő Mennyei Atyaként hívta Istent, a Teremtőt. Viszont úgy beszélt róla, mint aki egy vele.
Jézus azt próbálta az emberek tudtára adni, hogy Isten mindenkiben ott van.
Azt mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
Azt állította, hogy Isten minden embernek megbocsát, bőséges életet ad nekik és örök életet a mennyekben.
Jézus olyan tudatszinttel - krisztusi tudattal - rendelkezett, amire a mai napig nem volt példa - viszont MINDENKI elérheti ezt a tudatszintet. Olyan tetteket hajtott végre, amik a mai tudásunkkal is csodának számítanának. Teremtő erejét oly módon használta, hogy képes volt manifesztálni tárgyakat, gyógyítani, uralni a természet erőit, és a halálból is képes volt feltámasztani embereket.
Jézus szerint Isten mindig kapcsolatban van mindenkivel, és minden hibái ellenére szeret mindenkit.


Higgyél vagy ne?

Én magam sosem voltam vallásos, és nem tartoztam egyik valláshoz sem - és nem is tartozom. A családunk sem vallásos, bár édesanyám és édesapám meg van keresztelve, de egyikük sem gyakorolja a  vallását. Két lábbal a földön állnak és inkább materialisták.
És így a családunkba sosem volt téma Isten, vagy a hit. (Megjegyzem: Sem Jézus, de még az angyalok sem.) Ettől függetlenül viszont ateista sem voltam soha, mindig tiszteltem a vallásokat, és más vallásúakat.
Mégis úgy hozta a sors egy sor "véletlennek" köszönhetően sok évvel ezelőtt, hogy hinni kezdtem (Ő) Benne. Majd elkezdtem meditálni a párommal együtt, ráléptünk a spiritualitás útjára. Megtaláltam, illetve megtaláltuk, újraemlékeztünk arra, kik vagyunk valójában. Összekapcsolódtunk felsőbbik énünkkel és onnantól kezdve az életünk teljesen megváltozott. 
Sok mindenre választ kaptam az életemmel kapcsolatban. Megértettem miért vagyok olyan, amilyen. A kapcsolatomat az emberekkel, az emberek viszonyát hozzám, és számos összefüggést évekre visszamenőleg, amikor még nem értettem - gyerekkoromban - azokat a dolgokat, amiket félfizikális (én így hívom azt, amit én fizikálisan tapasztalok, de más dimenziókból származik, így más nem látja) szinteken tapasztaltam.
Spiritualitás III.: Isten létezéseAhogy a hitem (és tudatszintem) egyre nagyobb lett, annál több tapasztalatot szereztem. Egy vastag könyvet írhatnék szinte róla. Többet adott és többet ad mindennél, amit fizikális létemben megtapasztalhatok bármikor. És semmi pénzért nem dobnám el, vagy cserélném el ezeket a tapasztalatokat és ezt az életet a régi, szürke hétköznapi életre...
Olyan csodálatos dolgokat tapasztalhatok meg általa, ami emberi ésszel felfoghatatlan.
Természetesen mindenki abban hisz, amiben szeretne. A Teremtő akkor sem haragszik meg rád, ha nem hiszel benne. Elhiheted, hogy ő viszont hisz benned.
Miben változtat meg az, ha hinni kezdesz?
Tudatosul benned, hogy sose vagy egyedül, mindig szeretettel vagy körbevéve, és több vagy annál, mint amit gondolsz magadról. Több vagy, mint amit fizikális szemmel látsz. Nem csak egy test vagy...
Jézus azért vállalta, hogy lejön, mert megakarta mutatni az embereknek, hogy MINDEN lehetséges.
"Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen."
A Teremtőtől/Istentől nem csak az életünket kaptuk, hanem társteremtők is vagyunk.
"Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket."
Ez azt jelenti, hogy megkaptuk a gondolat teremtő erejét, vagyis magát a teremtés eszközét.
Semmi sem jön létre anélkül, hogy először ne gondolat volna.
Ezért mindig figyelj arra, hogy mit gondolsz.

Isten megtapasztalása

Megtapasztalhatod-e Istent?
Bármikor. Most ebben a pillanatban is.
Hiszen ezt teszed folyamatosan. Ezt teszed, ha az égre nézel, ha egy fűszálat simogatsz, ha levegőt veszel. Ő mindenhol és mindenben ott van. Ő a Minden és a Semmi egyszerre.

Isten, mint forma

Az emberek a hiszem, ha látom alapján gondolkoznak, és tapasztalnak mindent. Isten nem rendelkezik semmilyen alakkal vagy formával - energialényként. A képessége meg lenne hozzá, hogy bármikor egy elfogadható formát öltsön, de akkor mindenki azt hinné, hogy az az egyetlen és igazi alakja - a végtelen sok közül - így ha következő alkalommal más alakot venne fel, lennének olyanok, akik azt bizonygatnák, hogy Ő nem is Isten. Hiszen másmilyen alakot vett fel.
Mindig lennének olyanok, akik "ördögnek" kiáltanák ki, bárhogy is nyilatkozna meg a fizikaiságban.
El kell fogadnia mindenkinek, hogy Istent nem lehet és nem is kell kívül keresni. Belül kell, önmagunkban.

Abban hiszek, amit nem látok

Amikor az emberek azt mondják, hogy hiszem, ha látom, akkor erre én úgy szoktam reagálni, hogy én inkább hiszem, amit nem látok.
Hogy lehet hinni valamiben - vagy valakiben - amit nem is látsz?
A levegőt sem tudod megfogni a kezeddel, mégis létezik. Ugyanígy Isten is mindenhol ott van, térben és időben.

Isten, olyannak szeret, amilyen vagy


Spiritualitás III.: Isten létezéseIsten feltétel nélkül szeret mindenkit, hiszen mindenki a "gyermeke", mivel tőle származik. Sosem haragszik meg senkire, sosem büntet, és mindenkinek megbocsát.
Akik büntető, bíráskodó Istenként gondolnak rá, azok még mindig az anyagba, a fizikaiságba vannak süllyedve és vallási alapokon tekintenek rá.
Az emberek kivetítik a "szülő" szerepét Istenre. Így aki büntető Istenként gondol rá, az egy félelem alapú szeretet valóságot hoz létre, amiben sosem fogja megismerni és megtapasztalni Isten valódik természetét. Mivel a fizikaiságban és a világban a szeretet nem feltétel nélküli, így sajnos elfelejtette mindenki, milyen is az az érzés, amikor feltétel nélkül szeretik.
A Teremtő olyannak szeret amilyen vagy, minden hibáddal együtt, hiszen senki sem lehet tökéletes. Így teremtettek, így vagy egész.
Istent nem érdekli milyen vallású vagy. Lehetsz akár keresztény, akár zsidó, akár buddhista, akár muzulmán, egyformán szeret mindenkit. Ahogy a Nap is egyformán szórja fényét és ragyog mindenkinek és ahogy a virág is mindenkinek illatozik. Feltétel nélküli szeretettel. Nem különböztet meg jót és rosszat, hogy kinek illatozzon. Csupán szeretettel adja neked fenséges illatát.

Isten, a Fény

Mindenki próbálja elképzelni, milyen is lehet Isten. Én csak a saját megélt tapasztalataimat tudom megosztani róla.
Egy szóval lehet jellemezni: Fény.
Isten egy gyönyörű Fény. Mikor látom, akkor olyan, mint a Nap, viszont nem vakít el a Fénye, hanem inkább melegséggel és szeretettel ölel körbe.

Isten, az örök

Isten, mivel energiaként, energialényként létezik, nem árthat neki senki és semmi. Mivel örök életű, így TE magad is az vagy. Lelked, szikrád belőle származik, és mindig visszatér hozzá.

Isten tapasztalata

Hogy tapasztalhat Isten? Mivel energiaként létezik, és nem rendelkezik testtel, viszont mindenhol ott van, így minden élőn keresztül szerzi tapasztalatait. Így tapasztalja meg rajtad keresztül - vagy éppen egy állaton - önmagát, mint teremtőt. Újra és újra.
Érzi, amit érzel. Látja, amit látsz. Hallja, amit hallasz.
És ezt most képzeld el milliárdnyi lélekkel.
Hihetetlen információ, érzés, tapasztalat egyszerre egy időben, a MOST pillanatában.

Isten, a megfigyelő

Spiritualitás III.: Isten létezéseMinden ember a saját valóságát, és a saját tapasztalatait teremti meg gondolatai által, a saját teremtő erejével. Az emberek többsége szereti Istent hibáztatni mindazokért a dolgokért, amik a világban történnek. Pedig a történéseket, tapasztalatokat mindenki önmaga teremti meg saját magának egyéni és globális szinten is. Isten csak megfigyel, és tapasztal.
Tiéd a választás, hogy mit teremtesz meg az életedben.
Mivel szabad akaratot adott Isten mindenkinek, így szabad döntést és választást. Ő nem szól bele semmibe sem, és minden vallástól mentes (ahogy egyébként Jézus és az angyalok is).
Nem úgy alakul, vagy alakult az életed, ahogy szeretted volna? Következő alkalommal kijavíthatod, ha szeretnéd. Mert mindig van egy következő alkalom... mindaddig, amíg másképp nem döntesz és amíg a fizikaiságot akarod megtapasztalni a lelkeddel.
A Te akaratod Isten akarata.
Istennek nincs szüksége semmire. Nem erőszakolja rá senkire, hogy higgyen. Nem várja el senkitől, hogy imádja, vagy hogy engedelmeskedjen. Ő a Minden. Elvárásokat, engedelmességet, követelményeket csak olyanok támasztanak, akikben az egó uralkodik (lásd. régen az uralkodók).
Isten vágya csupán annyi, hogy megtapasztalja újra és újra önmagát, és az összes teremtett "gyermeke" (Te is!) visszataláljon hozzá, illetve megtapasztalja/megismerje valódi önmagát. Legnagyobb öröme az élet folyamatos teremtése...

Isten sosem korlátoz

Isten sosem korlátoz. Ezt sose felejtsd el. A Fény és a Szeretet az maga a szabadság. Érezd a Mennyei Fényt a Szívedben és a lelkedben minden percben és tudd, hogy senki és semmi nem korlátoz és korlátozhat soha, és nem kényszeríthet semmire. Egyedül a saját negatív gondolataid tudnak korlátozni, és az, ha mások befolyásolni próbálnak. De mint minden teremtménynek ezen a csodálatos bolygón, és  dimenzióban, megadta Isten a szabad akaratot, hogy saját döntésetek alapján cselekedjetek.

Az Egység

Isten a Minden. Isten teremtett mindent és minden élő az ő szikráját hordozza magában, illetve mindenkin keresztül tapasztal.
Akkor kik vagyunk mi emberek?
Én úgy nevezem, egyéniségek.
Mind Egyek vagyunk Istennel. De mind egyéniek vagyunk, mert így lettünk megteremtve. Egyéni stílussal, egyéni meglátásokkal, egyéni tudattal, egyéni döntésekkel és érzésekkel és persze egyéni élettel. Ahogy a hópelyhekből sem találsz két egyformát, úgy a lelkekből/szikrákból sem.

A Szeretet, Isten maga

Spiritualitás III.: Isten létezéseSokan próbálták már megmagyarázni, hogy mi is valójában a szeretet.
Az én meglátásom erről az, hogy a szeretet nem csak egy érzés. A szeretethez nincs szükség szavakra. A szeretet nem függ semmitől és senkitől. A szeretet feltétel nélküli. Törődést és együttérzést jelent. Mindig volt és mindig lesz. Viszont addig, amíg magadat nem szereted, másokat sem fogsz tudni. Így előbb önmagadat kezd el szeretni, olyannak, amilyen vagy, hiszen Isten is éppen úgy szeret téged - minden hibád ellenére. Te egy csodálatos teremtmény vagy számára.
Bármikor, mikor szeretetet érzel a szívedben, Isten jelenlétét érzed.
A Szeretet megfizethetetlen. Nem tudod megvenni, sem eladni.
A Szeretet a szívedben van.
És a Szeretet a kulcs mindenhez.
A Szeretet pedig maga a Fény.
A Fény és a Szeretet pedig maga Isten.

Dönts úgy, ahogy szeretnél

Spiritualitás III.: Isten létezéseEzzel a kis írással nem meggyőzni akarlak kedves olvasó, hogy mindenképp higgy Istenben (Teremtőben/Atyában/Forrásban, vagy épp aminek nevezed). Szabad akaratod eldönteni, hogy miben hiszel, vagy hogyan éled az életed. Ez csak a saját szubjektív véleményem, kifejtésem volt - vallási hitrendszertől mentesen.
Isten létezésére sosem lesz a fizikai valóságban kézzel fogható és megdöntetlen bizonyíték. Mégis van valami/valaki, aki mindazt, amit látunk precízen megtervezte.
Ő mindig melletted van és folyamatosan kapcsolatban van veled.
MOST is...
Akár hiszel benne, akár nem.
Tanácsom: Ha Istent bármikor megakarod keresni, azt a szíveden keresztül tegyed, és ne kívül keresd, hanem önmagadban.
(Az írást csak szerző ill. forrásmegjelöléssel lehet megosztani, változtatás nélkül!)
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Kapcsolódó cikk: Spiritualitás I.: Mi a spiritualitás? Mi a különbség a spiritualitás és a vallások között?
Spiritualitás II.: A spiritualitás és a pénz 1.rész
Share To:

Post A Comment: