Adama és Mikos: Galaktikus Kapcsolatunk
Üdvözöllek a Föld Közepéből. Mikos vagyok, egy lakó a Föld felszíne alól, mely a Föld belsejében lévő üreges glóbuszt borítja, ahol az életformák körülöttünk és fölöttünk is léteznek a felszínen. Mondhatnánk, hogy ti a peremen laktok, mi pedig a bölcsőben, mely biztonságos és megvéd minket a külső erők káoszától, mely jelenleg körülöttetek tombol. 

Sokan közülünk törzsgyökeres telosiak, de nem mondhatnám, hogy törzsgyökeres homorú földlakók, ezért szeretnénk, ha meghallgatnátok most történetünket. Mi a Létezőknek egy olyan fejlett fajtája vagyunk, akik sosem laktak még a felszínen. Mi a naprendszeretekben lévő más bolygókról, valamint más távoli galaxisokból jöttünk. Eljöttünk ide, hogy felügyeljük a Földet, és hogy más fajok, vagy ET-k beavatkozása nélkül folytathassuk evolúciónkat. Egy biztonságos helyen vagyunk bezárva a Föld magjában, mely megfelelően véd minket minden külszíni betolakodótól a célból, hogy gyorsan tudjunk fejlődni, valamint, hogy a Fény és a Szeretet előörseként megvédjük ezt a bolygót. Hogy gyorsabban tudjunk fejlődni, gyorsabban tudjunk eljönni a felszínre, segítsük az emberiség igyekezetét, hogy elnyerhesse szabadságát Isten Szeretetének Fényében. Ezért nem láttatok és hallottatok eddig felőlünk.
Ezért váltunk mi ön-kivetettekké ezzel az elkülönüléssel. 

Azt kívánjuk tőletek, hogy úgy ismerjetek el Minket, ahogyan Isten Fényében szabadon állunk lényetek közepében; Fényünk és Szeretetünk állandóan kisugárzik rátok, hogy megragadjátok és megtartsátok azt, amint mi közelebb és közelebb húzunk titeket szívünk lángjához, egészen addig, míg egybeolvadtok velünk Isten hatalmas Fényének áradásába, képessé téve titeket arra, hogy továbblépjetek abba a világba, ahol jelzőtűzként fogtok ragyogni, és ahol mindenki, aki találkozik fényetekkel, sugárzóvá válik, hogy belülről kezdhesse meg átalakulását a tudatosságban, és hogy növelje tudását azon Lények sokaságáról, akik itt vannak, hogy segítsenek nektek és minden élőnek a Földön, hogy magasabb és magasabb tudatossági állapotba jussatok, egészen addig, amíg az egész Föld, együttesen be nem robban az ő felemelkedésének Fényébe, mikor majd mindenki egyszerre szabadul meg örökre a Föld sűrűségétől. 

Ez a mi szerepünk, a mi végső célunk, hogy kivezessük a Földet, és akkor mi mind egy tömegben lépünk fel az evolúció spirálján a Fény és a Szeretet birodalmába, azokká válva, akik valójában vagyunk - egy békés helyen élve, szépségben és jólétben, együtt, mint egy sejt Isten szívében. Tegyétek meg ezt az utazást a Fénybe velünk az által, hogy kitárjátok szíveteket létezésünk előtt és örömmel láttok minket az életetekben, ahogyan mi is titeket, hogy felvezethessünk a soha el nem múló dicsőség lépcsőire, ahol együtt lépünk veletek, egymás mellett, közös ösvényünkön Istenhez. Hát sétálj velünk, kéz a kézben, és amikor fáradt vagy, gondolj ránk, ahogyan mindannyian megtartunk és támogatunk téged, mint egy bolygó, egyre közelebb jutva felemelkedésünkhöz. Közel vagy, nagyon közel, és mi itt vagyunk, hogy egy extralöketet biztosítsunk számodra a Fénybejutáshoz, ahol mi mindannyian várjuk ottléted. 

Mi a Homorú Föld Fényében sütkérezünk, ahol egy paradicsomot teremtettünk az Anyaföld méhében. Azt kívánjuk, hogy fedezd fel ezt a mennyországot velünk. Most szorosan együttműködünk veletek, és éljenezünk titeket felszíni fiú és leánytestvéreink. Mikos vagyok, barátotok a múltból. 

Hajdanán, egy Másik Naprendszerben Éltünk 

Üdvözlet nektek útitársaim a Földön! Mikos beszél hozzátok ma belülről - a Homorú Földről - mely az én otthonom. Mi már évek milliói óta itt vagyunk, lassan már kiforrjuk magunkat Isten-Létezőkké, melyek vagyunk. A mi fejlődésünk nagy nagy léptekkel haladt az Anyaföld méhében való elszigeteltségünknek köszönhetően. 

Elhelyezkedésünknek köszönhetően pedig, minden életünket békében és boldogságban töltöttük. Mi itt békében és nyugalomban létezünk, az Anyaföld szívdobbanásának közelsége végett. Minél mélyebbre megy le valaki a Földbe, annál mélyebben érezheti a Föld lüktetését. Minél mélyebben érzi valaki az Ő szívdobbanását, annál mélyebben rezonál az Ő Istennő minőségével. Hát ez a közelség vezetett Minket - millenniumokon át - egységbe minden élettel és létezésünk örömébe. Minden élet ismeri ezt az egységet, mégis sok életnek kell még felfedezni ezt külső testében. 

A Földanya szívverése keresztülvisszhangzik a Földön, ahogyan eléri a felszínt, érezheted és megtapasztalhatod. Azonban, hogy érezhesd és együtt rezonálhass ezzel az életritmussal, békében kell lenned. A külső testeiteknek harmóniában és szinkronicitásban kell lenniük egymással, minden ugyanazzal a sebességgel kell, hogy vibráljon, mindenkinek éreznie kell Isten kegyelmét, és alá kell merüljön a Teremtés egyidejűségébe. Mikor testeitek éjszaka pihennek, belül együtt rezonálnak a mély ritmussal. Akkor tudtok fejlődni, ha a béke állapotában vagytok. Ez az, amiért Mi, akik alámerültünk a Föld mélységeibe, képesek vagyunk a fejlődésre - mivel szinkronban vagyunk minden élet ritmusával, és Ön-magunkkal. 

Hajdanán, az űrben hánykolódva, a Tejút Galaxis egy másik naprendszerében éltünk. Azokban az időkben, ott volt az, amit ma "Csillagok Háborújának" hívtok. Az embereket a mi galaxisbéli körzetünk fennhatóságáért vívott csaták foglalták le. Ezek a csaták hatalmas pusztulást hoztak a bolygók számára és természetesen más naprendszereket is megráztak. Ez egy sötét időszak volt galaxisunk és létezői számára, ahogyan mi magunk is azért sóvárogtunk, hogy helyreálljon a béke és folytatni tudjuk evolúciónkat. Ekkor fedeztük fel a Földet. 

Elhagytuk a naprendszerünket és ideutaztunk, mely akkor egy kevésbé ismert kültéri paraméterekkel rendelkező bolygó volt. Amikor leszálltunk a felszínre, ámulatba ejtett minket a Föld szépsége és nyugalma. Felkutattuk a felszínt és találtunk egy nyitott csatornát, mely a belső barlangokba vezetett. Ezek már létező - más civilizációktól származó - alagutak voltak, mivel a Föld maga, nagyon öreg és a civilizációi is. 

Minden Bolygónak Vannak Nyílásai az Északi és Déli Pólusaikon 

A pólusokon keresztül költözködtünk és leltünk rá a mi "fészkünkre" belül. A belső rész igen takaros, igen tiszta és igen békés hely, melyet azóta sem hagytunk el. 

Hosszú időkön keresztül nagyítottuk és bővítettük a Földalatti Városokba és felszínre vezető alagutakat, hogy azok utazási alkalmatosságként szolgálják a lakosságunkat és a tiéteket. Habár nem túl sok felszíni utazó használta ezeket az alagutakat, azok léteznek a jövő számára, mikor sokatok és sokunk fog összevegyülni és tesz egy kirándulást egymás meglátogatására. A felszín alagútbejáratokkal van tarkítva, amit a térképen is láthatsz, és mindegyik a Földalatti Városokba és Mihozzánk vezet. Így van ez a legtöbb bolygón a galaxisotokban, ahol az emberek szabadon utazhatnak a bölcső és a perem között, hogy információt cseréljenek és tanuljanak egymástól.  A ti földeteknek van egy teljes történelme, mely millenniumokig megy vissza. Sajnos, ez a történelem nem volt mindig békés, mivel már hajdanán felfedezték a Földet, és az emberek hatalmas háborúkat vívtak, hogy megpróbálják megszerezni a fennhatóságot felette, hogy kibányásszák és eltávolítsák annak értékes forrásait. Tudd, hogy a Földet - ezekben az időkben - megbecstelenítők már messze vannak. Ezek a lények már régóta nem léphetnek be a Galaxis ezen szektorába, mely szilárdan emelkedik a Fénybe, éppen úgy, mint ahogyan a hullámok nyaldossák a partot. A Fény, most szakadatlanul áramlik, nyugalmat és tudást hoz, melyre minden felszínlakó sóvárog. 

Mi, itt a Homorú vájatában a Földnek, már eónokon át több Fényért és segítségért kiáltunk a Bolygók Konföderációjához, hogy közbelépjenek és megállítsák az ET-k pusztító bandáinak beözönlését, akik az űrt átszelve bolygókat keresnek, melyek olyan gazdag tartalékokkal rendelkeznek, mint a Föld. De mára, ezt már végrehajtották. Tudd, hogy a Konföderáció teljesen megvédi ezt a szektort, hogy az élet végül békében fejlődhessen.. 

Adama Beszél a Belső Föld Lényeiről 

Kik Élnek a Homorú Földön 

Mi könnyedén be tudunk lépni barlangjainkból a Belső Föld Világába az alagútrendszerünkön át, mely közvetlen a Föld köpenyén megy keresztül és a Belső Föld bejárataiba vezet, ahol érkezésünkkor üdvözölnek a mi fiú és leánytestvéreink. Mindig jövünk - megyünk, amióta egy szilárd kereskedelmi viszonyt tartunk fenn velük. Élvezzük a strandjaikat és óceánjaikat, mászunk a hegyeiken. Ez a Fény és a Tisztaság egy dicsőségesen szépséges birodalma, és igazán felpezsdítő ott lenni. 

Tudd, hogy a Belső Föld Lényeinek spirituális állapota nagyon fejlett a felszínlakókéhoz képest. Ezek a Lelkek egy másik naprendszerből jöttek, hogy benépesítsék a Belső Földet. Sosem laktak a felszínen. Az ő otthonuk ezen a bolygón, mindig a Föld belső vájatában volt. Azonban, kapcsolatban vannak Lényekkel a felszínen, csakúgy, mint te is kapcsolatban vagy Adamával a köpenyben. Ti a felszínen, közvetlen leszármazottjai vagytok az ET-k vándorló csapatainak, akik azért teremtettek titeket, hogy bányásszátok nekik a Föld forrásait. Ezek a Teremtő ET-k nem laknak a Földön jelenleg. Azonban, ti mindannyian ugyanazzal a Spirituális potenciállal rendelkeztek, mint a Belső Föld Lényei. Életetek a felszínen nem tükrözi a Belső Földön való életet. Csak pár dolog: a hegyek, óceánok, és a síkságok. 

A Belső Föld Lényei teljes figyelemmel kísérik felszíni körülményeiteket. Tudnak mindenről, ami a Földön történik, ahogyan mi is a köpenyben - tudunk mindent a számítógéphálózatunkon keresztül. 

A Belső Föld Lényei tudnak vágyódásodról, hogy a Belső Földön szeretnél élni, ahol minden békében és harmóniában van. Ők úgy tekintenek a felszíni népre, mint fiú és leánytestvéreikre, akik még nem fejlődtek ki eléggé, hogy velük lakhassanak a "bőség földjén". Azonban, amikor elértek egy magasabb Spirituális állapotot, akkor ti is képesek lesztek a Föld belsejében élni.
Közvetítette: Dianne Robbins
Közzétette: www.fenyorveny.hu

Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.hu
Oszd meg vagy küldd tovább: / Share To:

Post A Comment: