Az ősi mítoszokban a Nap szekerét fehér vagy/és arany lovak húzták, így a ló gyakran összekapcsolódik a Nap minőségével, útjával, mozgásával, fénnyel, termékenységgel. Az ellenpólusnál: a temetési rítusoknál is megjelenik, illetve hátán az ember be- és kilovagol a világból. / ~ állat szimbolika, állat szimbólumok, ezotéria, fényörvény, hírek, jelképek, pókok, rejtélyek, spiritualitás, szimbólumok, titkok,

(A Nyilas típus állata, s mivel a magyarok is ehhez a jegyhez tartoznak, ezért különösen nagy számunkra a jelentősége.)
Az ősi mítoszokban a Nap szekerét fehér vagy/és arany lovak húzták, így a ló gyakran összekapcsolódik a Nap minőségével, útjával, mozgásával, fénnyel, termékenységgel. Az ellenpólusnál: a temetési rítusoknál is megjelenik, illetve hátán az ember be- és kilovagol a világból. A mítoszok, mesék tanúsága szerint a rábeszélőképesség vagy kérlelés fogalma is társul ehhez az állathoz (lásd a mesék beszélő paripáit) és misztikus képességek (táltos paripa). A szabadság, erő, haladás (út, utazás) és vágyak szimbóluma. Ha a ló valamilyen formában megjelenik az életünkben, az gyors, meglepetésszerű fejlődést és a tudat kiszélesedését eredményezheti. Lelkesedést és optimizmust kölcsönöz, erőt ad a kockázatok felvállalásához. Utat mutat arra: hogyan nyerhetjük vissza életenergiánkat. Különféle megjelenésénél feltehetjük magunknak a kérdéseket: gúzsba kötve érzed magad? Tovább kellene lépnek, vagy esetleg másokat kellene elengedned? Szabadságod és erőd valami más területen kéne felhasználni mint eddig? Kiveszed-e a részed a környezetedben az emberi kultúra fejlesztéséből? És mások körülötted? Értékeled-e mindazt, amit a civilizáció nyújt számodra?

A ló a test és a szellem, a belső és külső erő egységének szimbóluma. A szenvedélyé és a szabadságé, az állóképességé, a nemességé. Erős motivációja az életszeretetnek, hajtóereje a boldogságnak.

Vizsgálhatjuk nőnemű, anyai archetípusként is, ez szimbolizálhatja az impulzivitást, a vágy erejét, az embert ösztönző élmény keresését. De ugyanúgy összefügg a férfiassággal, a férfi energiával, a hatalommal és a szexualitással is.

Carl Jung pszichológus szerint, a lovak az emberek által elsajátított természeti erőket szimbolizálják. A Freud-i álomelemzés szempontjából a szex szimbólumai, az álom forgatókönyvétől függően, a ló virágzó szexuális energiát képviselhet.

Jelentése változik az által, hogy az állat szabadon élő, mozgó, vagy szelídített, tehát valamilyen módon korlátozott. A szabad állat az életet „könnyű akadályként” veszi, viselője független, sorsának kovácsa. Kaland, hatalom és barátság jár a nyomában.

A lovat gyakran használják napszimbólumként, a Bibliában pedig az intelligenciát képviseli.

Kötődik a Naphoz, a Holdhoz, a földhöz és a vízhez, ezenkívül a levegővel és a széllel is kapcsolatos, illetve közvetítő szerepet tölt be a menny és a föld között; a kentaurok a szélistenek. Sokszor szent állat, tabu (pl. húsát tilos fogyasztani), és szinte minden kultúra őrzi a ló imádatának valamilyen elemét.

A háború számos aspektusával erősen összefüggő állat, különösen a görög hagyományban.

A kelta hagyományok szerint transzcendens világokba segíti át a lovasát.

Egy személy számos jellemzőjét is mutathatja, mint például a termékenység, a hűség, az érzékenység, az erő, az önzés, a harag, a makacsság, a butaság és a hiúság.

A ló a magyar mitológiában is kiemelkedő szerepet játszik. Mondáinkból, népmeséinkből kitűnik, milyen varázslatos erővel ruházták fel ezt a csodálatos állatot. A paripa eredetileg a táltos ló neve volt. A magyar népmesékben a fehér ló teje adja a mesebeli erőt a főhősnek, és a gyógyulni vágyóknak. A fehér táltos tanítja, vezeti, segíti a mondák hőseit. Segítségével legyőzhetők a negatív hatások.


A ló szimbólum és a feng shui
„A ló az erőt, a gyors mozgást szimbolizálja, de szerencsét hozhat a szerelemben is. Magányos emberek helyezzék el egy ló képét, vagy egy lószobrot lakásuk Déli területén, úgy, hogy feje semmiképp ne nézzen az ajtón, vagy ablakon kifelé és nemsokára partnerre találnak.”

„Aki hírnévre vágyik otthonában, vagy munkahelyén helyezzen el egy lószobrot, vagy egy ló fotóját irodája déli részébe, és vágya teljesül.”

Ezek a hiedelmek széles körben terjednek itthon és külföldön egyaránt, sokakat épp ez riaszt vissza a feng shui-tól, vagy teszi számukra nevetségessé használatát. Aki úgy gondolja, hogy ebben lehet valami, próbálja ki! Semmivel nem ártalmasabb, mint a 4 levelű lóhere, vagy az újévi malac.

Szimbólum gyűjteményünkben a feng shui „orvoslásként” ajánlott tárgyakat azért mutatjuk be, mert úgy gondoljuk, hogy legalább az hasznos lehet számodra, ha megismered a kínai kultúrában elfoglalt helyüket.

Lovakkal a hírnévért és a magányosság ellen

A lovak fontos szerepet játszottak a népek vándorlásában, békében megbecsült társai, háborúban pedig segítői voltak az embernek.De a hétköznapi használaton túl misztikus erőt is tulajdonítottak a lovaknak. A Shang Dinasztia idején már gazdáikkal együtt temették el az állatokat, hogy azok elkísérjék és szolgálják gazdáikat a túlvilágon is.

A lovak fontos szerepet játszottak a népek vándorlásában, békében megbecsült társai, háborúban pedig segítői voltak az embernek.A lovak fontos szerepet játszottak a népek vándorlásában, békében megbecsült társai, háborúban pedig segítői voltak az embernek.

A Csin-dinasztia fővárosában Hszianban sok ezer életnagyságú agyagkatona és ló szobrát ásták ki, melyet Cserép vagy Agyaghadseregnek neveztek. Ez volt az első császár - Csin Si Huang - túlvilági hadserege. Jelentősége ezeknek a kerámia sírszobroknak, hogy ezúttal nem embereket, állatokat, hanem azok szobrait temették uralkodójuk mellé. A szobrok részletgazdag kidolgozása a kínai mesterek remek megfigyelőképességét mutatja.

A Csin-dinasztia fővárosában Hszianban sok ezer életnagyságú agyagkatona és ló szobrát ásták ki, melyet Cserép vagy Agyaghadseregnek neveztek.A Csin-dinasztia fővárosában Hszianban sok ezer életnagyságú agyagkatona és ló szobrát ásták ki, melyet Cserép vagy Agyaghadseregnek neveztek.

Az ókori mitológiában Mu király nyolc híres paripája jelenik meg: a Veres, a Sebeslábú, a Hűséges Fehér, a Kereket átugró, a Hegyek Fia, a Hatalmas Sárga, a Verestarka és Zöld Fül. Valamennyi csodálatos és rendkívüli képességekkel rendelkezett: egyiknek szárnya volt, a másik tízezer mérföldett tett meg egy éjszaka alatt, a harmadik úgy vágtázott, hogy lába nem érte a földet.

Az ókori mitológiában Mu király nyolc híres paripája jelenik meg.Valamennyi ló csodálatos és rendkívüli képességekkel rendelkezett: egyiknek szárnya volt, a másik tízezer mérföldett tett meg egy éjszaka alatt, a harmadik úgy vágtázott, hogy lába nem érte a földet.

A ló – más állatokkal együtt – nagy hatást gyakorolt Kínára, ahol Ie. 3000 körül, Kína északkeleti részén tűnt fel, elsősorban kocsit, szekeret, hintót húzattak vele. A lótenyésztéssel foglalkozó Po Luo legendás lovait „tízezer mérföldet vágtató paripá”-nak nevezték, utalva ezzel a lovak különleges képességére.

Mítoszokban és mesékben ló és lovasa a győzelem, erő, teljesség jelképe. Bennük egyesül a Nap és a Hold ereje, fény és árnyék… ettől legyőzhetetlenek.

A fehér ló és a kínai buddhizmus

A Fehér Ló Templom (White Horse Temple) az első buddhista templom Kínában, Luoyangban. A monda szerint Mingdi császár egy éjjel álmot látott: egy 12 láb magas, arany férfit, akinek a feje felett arany fény ragyogott. A császár elmesélte álmát egyik miniszterének, aki azt mondta, hogy a császár álmában valószínű Buddha jelent meg. Császári küldöttség utazott Indiába, hogy többet tudjanak meg a buddhizmusról. Három év elteltével a küldöttség két buddhista szerzetessel tért vissza (She Moteng és Zhu Falan), akik egy fehér lovat hoztak ajándékba a császárnak. A következő évben már hozzá is láttak az első buddhista templom megépítésének, melyet aztán több is követett nemcsak Kínában, hanem több ázsiai országban is.

A kínai asztrológiában ló a tűz elemű állat

A gyorsaságot, az erőt, a dinamizmust és az eleganciát jelképezi. Szeret a középpontban lenni, tündökölni. Magabiztos, független egyéniség, meggyőző szónok, élvezi a társaságot.

Úgy tartják, hogy a csillagjegy szülöttei jó szeretők, de képtelenek tartós kapcsolatra, igen szeszélyesek. A Ló évében született hölgyek csábítóak, és nem a legjobban szerepelnek a háziasszony szerepben. A jegy férfi szülöttei elragadóak, többnyire pezsgő életet folytatnak.

Úgy tartják, hogy a csillagjegy szülöttei jó szeretők, de képtelenek tartós kapcsolatra, igen szeszélyesek. A Ló évében született hölgyek csábítóak, és nem a legjobban szerepelnek a háziasszony szerepben. A jegy férfi szülöttei elragadóak, többnyire pezsgő életet folytatnak.Becsületesek, őszinték, élvezik az emberek bizalmát, mert érdeklődnek gondjaik iránt. Nyugtalanok, egy-egy ötlet könnyen elragadja őket, és azonnal hozzálátnak a megvalósításához - a következmények mérlegelése nélkül. Ha erőfeszítései nem járnak sikerrel, azonnal valami újba fognak, elővesznek egy másikat jobbnál jobb ötleteikből. Nem szívesen javítgatják ki a hibáikat, inkább irányt váltanak, és energiáikat másfelé összpontosítják.

Mindig készek segíteni másoknak, de önbizalmuk és látszólagos gondtalanságuk mögött gyakran belső kétségek rejlenek. Igencsak vágynak a támaszra és a megnyugtatásra.

Mit szimbolizál még a ló?

A ló – fekete, vagy fakó – többek között szimbóluma az éjnek, a Föld és a vizek mélyének, az éjnek, a szexualitásnak, az álomnak, a halálnak. Az anya állatmása, kanca alakjában jelenik meg: Földanya, kancafejű Deméter, mely méltó párja a csődör formájában megjelenő Poszeidonnak. Szexuális jelképként a kezdetektől jelen van a keresztény kultúrkörben. A magyar népi szóhasználatba a „meglovagol”, „megnyergel”, „felszerszámoz” szavak is utalnak erre. A férfit a lovas, az ostor, a sarkantyú, a nőt rendszerint a nyereg, a kengyel szimbolizálja.

Érdekes ellentmondás, hogy Kínában úgy tartják, hogy a Ló évében nem szerencsés házasságot kötni, sőt, azok a lányok, akik a Ló évében mennek férjhez, hamar megözvegyülnek.Valószínű ezek állnak a ló figurákkal kapcsolatos hiedelmek hátterében. Na, meg a mesékből jól ismert férfi hős, az erős és bátor, szép szőke herceg, aki általában magas, kékszemű, jóképű, fiatal és fehér lovon érkezik. Miután minden próbát kiállt, jutalmul elnyeri a hősnő kezét, illetve a hősnő nyeri el őt.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
karmaasztrologia.com
sikeres-fengshui.hu
Share To:

Post A Comment: