Az aurában megjelenő szín kulcsot adhat az illető egyéniségének, hangulatának, érettségének és egészségének a megértéséhez. Egyaránt tükröz fizikai és spirituális vonatkozásokat. / Az aura színek jelentése ~aura, aura színei, fényörvény, spiritualitás, spirituális tanítások, aura látás, aura színek, milyen aurád van

A szín lehet építő és romboló, serkentő vagy lehangoló, taszíthat és vonzhat. Jellegében hímnemű vagy nőnemű is lehet, pozitív vagy negatív hatást tükrözhet. Az aurában megjelenő szín kulcsot adhat az illető egyéniségének, hangulatának, érettségének és egészségének a megértéséhez. Egyaránt tükröz fizikai és spirituális vonatkozásokat. Jókora gyakorlat kell hozzá, hogy értelmezni tudjuk az aurában látható színárnyalatokat. Minden színnek megvannak az általános jellegzetességei, de a színen belül minden árnyalat egy picit módosít ezen. A szín helyét, intenzitását, de még a szín formáját is figyelembe kell venni.

Az alapszínek vizsgálatára szorítkozunk, valamint arra, hogy ezek általában milyen energiákat jeleznek a fizikai és egyéb szférákban. Ez kiindulási pontként szolgálhat annak a megértéséhez, hogy mit jelentenek az aura színei.
A testhez legközelebb látható színek az illető fizikai állapotára utalnak, és jelzik azokat az energiákat,
amelyek a leggyakrabban manifesztálódnak, és a legerősebben hatnak az életében. A távolabbi színek és energiák gyakran azt az energiát jelzik, amelyet be fog építeni az életébe. A gyakorlat meg fog rá tanítani, hogy a színből és a színnek a testhez viszonyított helyzetéből meg tudjuk
határozni bizonyos energiaminták időelemeit is.


A szivárvány színei

Piros

A piros az erős energia, a tűz és az elsődleges alkotóerő színe. Forró, erős szenvedélyt, eltökéltséget
és akaratot jelenthet. Dinamikus szín, haragot, szerelmet, gyűlöletet és váratlan változásokat tükrözhet.
Új születésre és átlényegülésre is utalhat. A test keringési rendszerére, szaporodási képességére (szexuális energiájára) és a látens képességek, tehetségek felébresztésére hat. A túlságosan sok piros vagy piszkos piros túlcsigázottságra, gyulladásra vagy kiegyensúlyozatlanságra utalhat. Jelezhet idegességet, felindulást, agresszivitást, impulzivitást vagy izgatottságot.

Narancsszín

A melegség, a kreativitás és az érzelmek színe. Bátorságot, örömet és társas hajlamot jelez. Újfajta tudatosság megnyílását is jelentheti, különösen a finomabb régiók (az asztrálsík) felé. Az árnyalattól függően érzelmi kiegyensúlyozatlanságot és izgatottságot is jelenthet. A narancsszín piszkosabb árnyalatai büszkeségre és feltűnés! vágyra is utalhatnak. De aggodalom és hiúság
is tükröződhet benne.

Sárga

A sárga az első és a legkönnyebben látható auraszínek egyike. A haj körül észlelhető halványsárga lehet az optimizmus jele. A sárga a mentális aktivitásnak és az új napsütésnek is a jele, amely új lehetőségek megismerését, világosságot, bölcsességet és intelligenciát tükröz. Pasztell árnyalatai (különösen a halványsárga és a fehér közti spektrum) gyakran lelkesedést, eszmék erős hatását és spirituális fejlődést jeleznek. A sárga szín jelképezi az ébredő pszi-képességeket és a ,,megérzést" is.
Mélyebb és piszkosabb árnyalatai túlzott gondolati és elemző tevékenységre utalhatnak. Túlzott 
kritikai hajlam, az el nem ismertség érzése és dogmatikusság tükröződhetnek benne.

Zöld

Az érzékenység és a növekvő együttérzés színe, növekedést, részvétet és nyugalmat tükröz. Jellemző
lehet olyan emberre, aki megbízható, bizalomra méltó és nyílt szellemű. A kék spektrumhoz közelítő élénk zöld gyógyító képességre utal. A bőség, az erő és a barátságosság színe.
A sötét- és piszkoszöld árnyalatok bizonytalanságot és nyomorúságot jelezhetnek. A piszkoszöld
gyakran féltékenységet és birtoklási ösztönt tükröz, de lehet az önbizalom hiányának és a bizalmatlanságnak is a jele.

Kék

A sárga mellett a kék színt a legkönnyebb látni az aurában. A kék a nyugalom és a csönd színe, odaadást, igazságot és komolyságot tükröz. Jelezheti a tisztánhallás képességét és a telepátia kifejlesztésének a lehetőségét.
A világosabb árnyalatok élénk képzelőerőre és jó intuíciós képességre utalhatnak. A mélyebb tónusok magányosságot jelezhetnek, ami az egyik szinten egész életen át tartó transzcendentális keresést tükrözhet. A mélyebb árnyalatok az odaadás fokát jelzik. A királykék tónusai becsületességet és jó ítélőképességet jeleznek, de arra is utalhatnak, hogy az illető megtalálta vagy rövidesen megtalálja választott munkáját.
A piszkoskék árnyalatai az érzékelés gátoltságát jelezhetik, ezenkívül melankóliát, hajszoltságot,
aggodalmaskodást, önkényességet, félénkséget, feledékenységet és túlérzékenységet.

Lila és bíbor

A lila a melegség és az átváltozás színe. A szív és az ész, a fizikai és a spirituális vonatkozások
összhangját jelzi. Önállóságot és intuíciót, dinamikus és jelentős álomaktivitást tükröz, de valamiféle
keresésre is utalhat. A lila bíbor árnyalati a dolgok gyakorlatias, világias kezelésének a képességét
tükrözik. A lila és a bíbor halványabb, világosabb árnyalatai alázatosságot és spiritualitást 
jelezhetnek. A bíborvörös árnyalatok nagy szenvedélyre vagy akaraterőre utalhatnak, de nagyobb egyéni erőfeszítés szükségességére is.
A sötétebb és piszkos árnyalatok azt jelezhetik, hogy valamin felül kell kerekedni, de intenzív erotikus
képzeletre is lehet belőlük következtetni. A hatalmaskodásra való hajlam, az együttérzés utáni
vágy, a meg nem értettség érzése is a piszkosabb árnyalatokban fejeződik ki.


Az aura egyéb színei


Rózsaszín

Az együttérzés, a szeretet és a tisztaság színe, tükrözhet örömet, kényelmet és erős társtudatot.
Az aurában a rózsaszín nyugodt, szerény, művészetért és szépségért rajongó emberre utal.
Az árnyalattól függően éretlenséget is jelezhet, ez különösen a piszkos tónusokra vonatkozik.
Igazsághűség vagy ennek a hiánya tükröződhet benne, de új szerelem és újfajta látásmód születését
is jelezheti.

Arany

Az aranyszín dinamikus spirituális energiát jelez és azt, hogy az illető valóban erejének a birtokába
jutott. Az áhítat magasabb rendű energiáit és a harmónia helyreállását tükrözi. Nagy lelkesedést,
erős inspirációt jelez és újra feltöltődést életerővel.
Az arany piszkos árnyalatai jelezhetik, hogy az illető a magasabb rendű inspiráció ébredésének a
folyamatában van, de ez még nem tisztult le benne.
Az alkímiai folyamat, amelynek során életének ólomanyagát arannyá alakítja, még nem zárult le.

Fehér

Az aurában gyakran előbb látjuk meg a fehéret, bármilyen más színt. Leginkább áttetsző árnyalatnak
látszik. A fehér magában foglalja az összes színt, és amikor erősen látható az aurában, rendszerint más színekkel együtt észlelhető.
Ebből tudjuk meg, hogy valóban energiaszínt látunk- e, vagy csak az aura gyenge észleléséről
szó. Ha a fehér színként válik el a többitől, akkor igazságot és tisztaságot jelez, vagyis az illető energiái maguktól megtisztulnak. Nem ritkán a nagyobb kreativitás ébredésére is utal.

Szürke

A kezdés, a beavatás színe, jelezheti a rejtett képességek felé történő elmozdulást. Ezüstbe hajló
árnyalatai a női energiáknak, vagyis a megvilágosodás, az intuíció és az alkotó képzelet energiáinak
az ébredését tükrözhetik.
A szürke sötétebb árnyalatai fizikai kiegyensúlyozatlanságra engednek következtetni, különösen,
ha bizonyos szervek környezetében jelennek meg. Jelezhetik azt is, hogy a félbehagyott feladatokat
be kell fejezni. Ha túlságosan sok szürke látható az aurában, titkolózó, magányos farkas típusú
személyiségre lehet következtetni.

Barna

Az auratérben gyakran lehet látni barna színt.
Noha sokan úgy vélik, hogy energiahiányt vagy kiegyensúlyozatlanságot tükröz, ez nem mindig
igaz. A barna a föld színe, s amikor feltűnik az aurában, különösen a fej fölötti részen és a lábfejek
körül, a növekedés jele lehet. Új gyökerek eresztését és ezek kiteljesedésének a vágyát jelezheti. A
hatékony szorgalom és a szervezettség színe is. Ha viszont az arcrészen jelenik meg, vagy érinti
a fejet, akkor a józan ítélőképesség hiányára és ennek a szükségére utalhat. Ha a csakrák helyén
tűnik fel, akkor azt jelezheti, hogy ezek az energiaközpontok tisztításra szorulnak. Ilyenkor energiaelakadást tükröznek. A barna színt meglehetősen nehéz értelmezni, mert gyakran testi bajokra
utal, de legyünk óvatosak, nehogy elhamarkodott következtetésre jussunk. A legjobb, ha az illető 
visszajelzései alapján tájékozódunk.

Fekete

Az auraspektrum egyik legzavarbaejtőbb színe. Hallottam már azt a véleményt, hogy a fekete megjelenése az aurában a halál vagy valami szörnyű betegség előjele. Az én tapasztalataim ezt
nem igazolták.
A fekete az oltalom színe, amely pajzsként védi az embert a külső energiáktól. Ha az aurában látható,
az illető önvédelmét jelezheti, vagy azt, hogy valami titka van. Ez teljesen elfogadható, ha nem
viszi túlzásba. A fekete jelentheti még, hogy a terhek és áldozatok új megértése van folyamatban.
Utalhat a fekete kiegyensúlyozatlanságokra is, minthogy a fizikai zavarok gyakran sötét vagy fekete
foltok formájában jelennek meg az aurában a fizikai test körül. Az aurában elfoglalt helyükből
lehet a jelentésükre következtetni. Az aura külső szélén látható fekete szín az auratér lyukaira
utalhat. Azoknak az aurájában láttam ilyet, akik gyermekkorukban erőszak áldozatai* voltak, vagy
élvezeti cikkek (alkohol, kábítószer, dohány) függőségében éltek, akár korábban, akár a vizsgálat időpontjában.

Ezüst csillámlás

Még egy tapasztalatomról kell említést tennem. Gyakran láttam az aurában lágy, csillámló fényeket.
Rendszerint nagyon fényesek és ezüstszínűék. Különböző jelentéseik közül egyet szeretnék 
kiemelni. A ,,csillámok", ahogyan elneveztem őket, szinte mindig nagy kreativitásra és termékenységre utalnak. Amikor megjelennek valakinek az aurájában, jelzik, hogy az illető életében nagyobb alkotó erő lépett működésbe.
Leginkább nők körül jelenik meg, de nem korlátozódik rájuk. Ha női aura tanulmányozásánál találkozom a csillámlással, meg szoktam kérdezni a hölgyet, hogy várandós-e. A csillámok ugyanis
mindig megjelennek terhes asszonyok és azok körül, akik az előző hat-kilenc hónapban szültek.
Noha nem mindenki várandós, akinek csillámok mutatkoznak az aurájában, a legtöbb terhes asszonyra jellemző ez a jelenség.

A csillámló fények a kreativitás és a termékenység aktiválódását jelzik az ember
életében. Ez különböző formákban nyilvánulhat meg, nemcsak a várandósságban. Meggyőződésem
azonban, hogy ha ez a teremtő készség olyan aktívvá válik, hogy az auratérben is megmutatkozik,
akkor új lelkeket vonz az illető köré, akik alkalmas pillanatban ,,becsúsznak".
Ha az asszony, akinek az auráját olvasom, nem várandós, amikor a csillámokat észlelem, akkor
kétszeres óvatosságot szoktam ajánlani, mert a következő hat-kilenc hónapban jóval nagyobb
esélye van rá, hogy teherbe essék. Azt szokták mondani, hogy a figyelmeztetés felfegyverzés.
Ha a termékenység nem fizikai terhességben éri el a tetőpontját, akkor az illető életének más területén fog realizálódni. Rendszerint kilenc vagy legföljebb tíz hónap múlva olyasmi történik vele, ami
annyira meg fogja változtatni az életét, mint egy újszülött gyermek. Valamilyen pozitív, jótékony
ajtó nyílik meg előtte. Fél év is eltelhet a teremtő lehetőség felmerülése után, amíg az események
teljesen kibontakoznak, de a folyamat rendszerint nagyon dinamikus és nagyon pozitív.
Ahogy auralátásunk fejlődik, észre fogjuk venni a finom színkülönbségeket. A színterápia és a színelmélet tanulmányozása nemcsak azért lehet hasznos, mert növeli az érzékenységünket, de a színek jelentését is segít jobban megérteni.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Ted Andrews: Aura
Share To:

Post A Comment: