Nostradamus jóslatai/próféciái: Harmadik centúria (teljes!) / Michel de Nostredame, vagy latinosított nevén Nostradamus, a francia reneszánsz neves alakja; IX. Károly francia király udvari orvosa, képzett csillagász-asztrológus, látnok. Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem látnokként is ismert volt, utóbbi tevékenysége alapozta meg máig tartó hírnevét. Az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai, melyeket A Centuriák c. könyvében hozott nyilvánosságra, sokak szerint ugyanis teljesültek, illetve teljesülnek.....

Nostradamus jóslatai/próféciái: Harmadik centúria (teljes!)

Michel de Nostredame, vagy latinosított nevén Nostradamus, a francia reneszánsz neves alakja; IX. Károly francia király udvari orvosa, képzett csillagász-asztrológus, látnok. Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem látnokként is ismert volt, utóbbi tevékenysége alapozta meg máig tartó hírnevét. Az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai, melyeket A Centuriák c. könyvében hozott nyilvánosságra, sokak szerint ugyanis teljesültek, illetve teljesülnek.....
1.
Vitorlák vívnak gyilkos csatát,
nagy Neptunus erősebb nem volt még.
Sápad a vörös, arca halálra vált,
a nagy Óceánnak okoz ő rettegést.

2.
Az Égi Világ a nyers anyagnak ád eget,
földet, rejtett kincset, misztikát.
Testnek, szellemnek, léleknek hatalom adatik
mint a Mennybélinek van, legalább annyi.

3.
Mars, Merkúr, ezüst, ha egyesülnek,
délen hatalmas árvizek jönnek.
Hatalmas földrengés Ázsia szélén;
Ephesos, Korinthosz - fejetlenség.

4.
Ha közel jönnek azok, a holdak megállnak,
egymástól nem nagy távolságban.
Határ mellett fagy oson és aszály,
s ott is, hol a látnok mondta jóslatát.

5.
Szétrobban a mennyek két nagy fénye
- április és március között jön el ez az idő.
Micsoda veszteség! De két hatalmas jótevő
földről, vízről begyűjti, mi volt a két test része.

6.
Bezárt templomba bejut a villám,
az erődben sebesült polgárok.
Lovak, tehén, ember - falat érinti a hullám.
Éhség, áradás, a gyenge is fegyvert hord.

7.
Menekülőkre tűzdárdák hullanak,
közel a vég - gyülekeznek a varjak.
Földön zokognak, segítség jő az égből,
mikor a falak mellett lesznek majd a küzdők.

8.
A Cimbri összeáll a szomszédjaival,
eljön, dúl és harcol a spanyol honnal.
Guienne-ben, Limousinban sok az ember -
tömegben a járvány még gyorsabban terjed.

9.
Bordeaux, Rouen és La Rochelle harcol,
kitart, védi a nagy óceán vidékét.
Szövetségben angol, flamand s a breton,
Roanne-ig zavarják mindenki ellenségét.

10.
Még nagyobb vérfolyó, ínség és kórság -
a tengerparthoz hétszer közelít.
Monaco éhezik, feladja magát, fogság.
A Nagyot ropogó fémládában viszik.

11.
Fegyverek az égen, harcolnak sokáig,
a fa ott áll középen, a város elesett.
Éltükkel játszva szent ágat metszenek.
Adria nagy ura végül elbukik.

12.
Árad Ebro, Pó, Tagus, Tiber, Rhone
Genfnél, Arezzónál árad a tó.
Két vezér és két város - Garonne -
vízbe fúlt. Halál zabái emberhúsból.

13.
Villám lobban - arany, ezüst olvad.
Két fogoly egymás testéből zabái.
A város legnagyobbja rég halott már
mikor beúszik a víz alatti flotta.

14.
Az érdemes személy feltör a magasba
Frankhon aljáról. Boldogtalan atya -
dicsőség, gazdagság övé öreg korra,
mert egy pór tanácsát megfogadta.

15.
Felnő az ország szívben, elmében, szellemben,
ellentétje a másiknak szinte mindenben,
de meghal valaki, s Frankhon ismét gyermek,
ellentmondásos alak lesz a nagy régens.

16.
Angyali szívű Marc, az angol herceg,
tudni akarja közelről, mi a szerencse.
Megsebzi őt egy komoly párbajon
kit gyűlöl, s kiért anyja rajong.

17.
Aventine hegyét éjjel égni látják,
sötét ég takarja egész Flandriát.
Ha öccsét hajtja a nagy király,
botrányt okoz majd a szent Egyház.

18.
Miután sokáig tej hullott a földre,
Reims-t az égből villámcsapás éri.
Micsoda véres harc veszi majd körbe!
Apa, fiú, király távol: az életét félti.

19.
Kevéssel a preator leváltása előtt
Luccában az égből hullik tej és vér.
Járvány, áradás és háború a földek fölött -
igaz hercege és ura messze sírba tér.

20.
Guadalquivir vidékén át
Ibériában, messzi Grenadáig
Mohamed katonái a keresztet irtják -
elárulja hazáját egy cordovai.

21.
A Concában, az Adriai-tengernél
figyeljetek a szörnyű külsejű halra!
A farka egy halé, az arca emberé -
horog, háló nélkül kerül az majd partra.

22.
Hat nap - támadás indul a város ellen.
A csata kemény lesz és ádáz.
Három feladja magát, nincs kegyelem!
A többire tűz, véres halál vár.

23.
Franciák, ha a Ligur-tengeren átjuttok,
titeket sok sziget s tenger közrefog.
Ha az adriai muzulmánt támadjátok,
lovak, öszvérek csontjait rágjátok.

24.
Nagy zavar a vállalkozásban,
elvésznek emberek, számtalan kincsek.
Ne vegyeték részt ebben az egy harcban!
Franciák, mit mondok, megszívleljétek!

25.
Az, ki megszerzi a navarrai trónt,
mikor Nápoly egyesül Szicíliával,
azé lesz Foix, Oloron és Bigorre,
szoros szövetségre lép a spanyollal.

26.
Királyok, hercegek bálványát készítik,
előjönnek balga próféták, látnokok.
Szarv, áldozati arany, azúr csillámlik -
magyarázatot nyernek a jóslatok.

27.
Líbiai herceg, erős ő Nyugaton,
a francia nyelvet arabbal keveri,
az írástudót keményen bünteti,
ha franciára fordítja az arabot.

28.
Silány a földje, semmi az őröké,
magának mégis birodalmat szerzett,
melyen uralkodik soká a fiatal hölgyike,
ki sokat árt, mert biztos: nem uralkodni termett.

29.
Két helyre elviszik a két kuzint,
tengeri csata, földi - elesnek atyáik.
A két kuzint magasra emelik a hadban,
a bosszú erejét az ellen összeroppan.

30.
Az, ki harcolt acéllal és bátran
részesülni fog egy nagy jutalomban.
Éjjel hat irigy oson az ágyához,
rárontanak, meglepik - erre nem számított.

31.
Arábia, Örményország, Médea mezeje:
háromszor a két sereg itt gyülekezett.
Araxes partjánál várakozik az ellenség,
mind, mind elesnek nagy Szulejmán földjén.

32.
Aquitania népének hatalmas sírja
közelébe kerül Toszkánának.
Mikor a Mars Germánia sarkában áll,
és a mantuai népek földje fölött vár.

33-
A városban, hová a farkas behatol,
az ellenség közel lesz már akkor.
Idegen sereg dúlja a nagy országot,
falon, Alpokon átjutnak a barátok.

34-
Mikor a Nap megfogyatkozik,
 a szörnyeteg tisztán láthatóvá válik.
Sokfélének látják, sokfélének vélik -
mily nagy árat fizetnek, még nem is sejtik.

35-
Szíve mélyén Nyugat-Európának
szegény sorban születik egy gyermek.
Keleten is neki sokan hódolnának
annyian hisznek ékes beszédének.

36.
Bár még él, eltemetik a szélütöttet,
mire kiássák, enkezét megette.
Mire az eretneket elítéli a város,
átírja a törvényt a feltámadott.

37.
Támadás előtt beszédet tartanak.
Egy csel miatt Milánó hódol már a Sasnak.
Ősi falat ledöntik az ágyúk.
Tűz és vér - szabad ég a házuk.

38.
A gall nép és az idegen nemzet
a hegyen túl; holtak, foglyok, elesettek.
Hat hónap - az aratás nem ért véget -
mikor lepaktálnak a nagy vezérek.

39-
Három hónap, s a hetek szövetsége
hódít - övék már az Appeninek,
de a vihar s Liguria gyáva népe
mindent szétszór, ilyen a végzet!

40.
A hatalmas díszletek ismét állnak,
a kocka elvetve, a háló kihajítva.
Erőt gyengít a harang kondulása,
hosszú idő ez annak, ki már régóta fárad.

41-
A tanács a púpost megválasztja,
rútabbat még nem látott a világ.
Pontos ütés a szemétől megfosztja -
hűségesnek tartják, ki elárulta a királyt.

42.
Gyermek születik, két foggal a szájában.
Kövek hullanak esőben Toszkánára.
Pár év, se nem lesz se búza, se árpa,
nem jut az éhezőnek egy apró falatka.

43-
Vigyázz, Tani, Lót, Garonna népe,
Appenninek mögé ne menjetek!
Anconánál, Rómánál sírra leltek,
fekete, göndör szakállú meg dicsőségre.

44-
Ha állatok, miket az ember házhoz szoktatott,
fájdalmak árán végül beszélnek,
a szűzben nagy kárt tehetnek a villámok,
főleg mikor ég s föld között lebeg.

45-
A templomba belépett öt idegen.
Vérük ömlik, a földet megfertőzi.
Toulouse lakóinak ez kemény lecke -
így jár, ki a törvényt megsérti.

46.
Plancus városának ege figyelmeztet,
álló csillagok, világos jelek:
közeledik a gyors változás kora.
Jó-e vagy rossz? Erről nem szól fáma.

47-
A vén királyt elűzik országából,
Keletre megy segítséget kérni.
A kereszteket féli, zászlaját leereszti,
Mitylénbe utazik földön és hajón.

48.
Hétszáz fogoly, durván megkötözve,
sorshúzás: minden második marad élve.
A remény él, közel a segítség,
de tizenötön már nem segít az ég.

49.
Gall föld, hogy megváltozol!
Idegen földeken is uralkodol.
Új szokások, új törvények vannak,
Rouen és Chartres fájó sebbé sarjad.

50.
A nagy város köztársasága
nem kéri mások hadjáratát.
A király kimegy a trombita szavára.
Létra a falnál - a város feladja magát.

51.
Párizs cselt sző, gyilkosságra készül,
a tettet valóra váltja Blois.
Az orléans-iak leváltják vezérük,
Angers, Troyes, Langres ártani fog nekik.

52.
Campaniában hosszú esőzés,
Apulia az aszálytól szenved.
Kakas a Sast nézi - szárnya szegett.
Komoly a baj, mikor az Oroszlán színre lép.

53-
Mikor a legnagyobb elviszi a jutalmat,
Nürnberget, Augsburgot, és Báleát.
Kölnön keresztül visszaveszik Frankfort,
átkelnek Flandrián, reszketnek a gallok.

54.
Az egyik legnagyobb fut Spanyolországba,
mely vérzik hosszú sebből ennek utána.
Seregek kelnek át a magas hegyeken,
elpusztítnak mindent, s uralkodnak békében.

55-
Mikor a félszem uralja Frankhont
az udvarnak főfájást egy botrány okoz.
A Nagy Blois-ból barátját megöli,
az országban a zűrzavart ezzel növeli.

56.
Montauban, Nimes, Avignon és Béziers -
Mars nyomán járvány, vihar, mennydörgés.
Párizs hídja, Montpellier, Lyon fala -
Hatszáz év és hét évtized, három párban.

57-
Hétszer változik meg a brit nemzet,
vérben úszik az egész, 290 évet.
Német segítője sosem lehet szabad.
A Kos is kétli a Bastarnián sarkokat.

58.
Rhine mellett, Noric hegyeiben
élnek azok, akik túl későn érkeznek.
Egyik Sarmatiát és a pannonokat védi,
hogy mi történik vele, nem tudja azt senki.

59-
Barbár birodalmat követ harmadik,
őrült vezér halálba küldi véreit.
Értelmetlen halál - jön a negyedik.
A vér nem tűnik el, ezt sokan rettegik.

60.
Egész Kis-Ázsiában nagy a vérontás,
Müszia, Lücia és Pamphilia is vörös.
Ifjú feketének, kinek lelkén sok ármány,
vérét ontják, végre meglakol a bűnös.

6l.
Keresztesek csapata s szektája
megérkezik végül Mezopotámiába.
Egy közeli folyónál tábort vernek,
úgy várják nyugodtan az ellenséget.

62.
A Tirrén-tenger mellett, Douro-nál,
Pireneusokban utat keres, s talál.
Egyik keze rövid, övé az első lépés:
Carcassone-ba elvezeti a seregét.

63-
Sárba veti Róma a hatalmát,
mindenben követi nagy szomszédját.
Polgári viszály, titkolt gyűlölet
fogja késleltetni az eredményeket.

64.
Perzsia vezére megszállja Olcades-t,
Mohamed népe ellen fordul a flotta.
Parthia, Media, kifosztott Kükladész -
hosszú pihenés, ha látszik a jónok kapuja.

65.
Mikor meglelik a nagy római sírját,
másnap megválasztják a következő pápát.
Nem ismerik el őt mind, a Tanács tagjai -
vére szent kehelyben, mert megmérgezik.

66.
Halálra ítélik Orléans bíráját,
áldozatának fia rajta bosszút áll.
A halált megérdemli, megmarad mégis,
a fogságot két lába és keze sínyli.


67.
Filozófusoknak egyik új szektája
fittyet hány aranyra, hírre, gazdagságra.
Nem állnak sorban a német hegyeken,
tömegekre hatnak, hatalmat szereznek.

68.
Vezér nélkül Spanyolhon s Itália,
halott, legyőzte őt a görög félsziget.
A diktátor megbukik, ha a törvényt csalja.
Északon s délen vérben úsznak a földek.

69.
Hatalmas hadsereg, fiatal a vezér,
megadja magát, ha ellenséget fél.
De az öreg, kinek anyja disznó,
baráttá teszi Chalont és Macont.

70.
Nagy Britannia, benne Anglia
mélyen a tengerár alá kerül.
Új szövetség, ura Ausonia -
elindul, a brit harcolni kényszerül.

71.
A szigeteken, kiket rég ostromolnak,
felkelnek, fegyverrel, erővel összefognak.
Éhhalált halnak, akik kint maradnak,
soha ilyen kínt még nem tapasztaltak.

72.
A jó öreg embert élve eltemetik,
tévedésből, a nagy folyó partjánál.
Az új öreget gazdagok éltetik.
Elfogják az úton, arany a váltság.

73.
Ha majd a kriplié lesz az ország,
megöli vetélytársát és annak fattyát.
Országával együtt erejét elveszti,
túl késő már, mikor visszanyeri.

74.
Nápoly, Firzene, Faenza és Imola
- nem értenek egyet, pedig hosszú a vita.
Jól szórakoznak Nola sok nyomoroncán
vezérüket is csúnyán kigúnyolják.

75.
Pau, Verona, Vícenza, Saragossa
vérben úszik - messziről jött lándzsa.
Járványt terjeszt a nagy ágyúgolyó.
A segítség közel, a megváltás távol.

76.
Németországban szekták születnek,
boldog pogányságban élnek az emberek.
Rab szívükért cserébe keveset kapnak,
bánnak mindent - inkább adóznának.

77.
Harmadik kor, ez a Kos uralma -
most van 1727 októbere.
A perzsa király Egyiptom foglya -
háború, halál - a kereszt szégyene.

78.
A skót vezér és hatan a németek
a keleti tengerészek fogságába esnek.
Elhagyják Spanyolhont és Gibraltárt,
támadják Perzsia rettegett új királyát.

79.
Törvény láncát kor a kornak adja,
ám az új rend hirtelen megtagadja.
Marseille lánca elszakad hirtelen;
sok ellenség, mint légy a tetemen.

80.
Angolföldről elűzik a dicsőt, a becsest,
a düh máglyára küldi a tanácsnokot.
Utóda gyáván oly mélyre lesüllyedt,
a fattyú előtt is mélyen meghajolt.

8l.
A nagy hangút, bátran szégyentelent
megválasztják: ő vezérli a sereget.
Büszkén lépdel, serege áradat.
A város rettege - a híd leszakadt.

82.
Fréjus-t, Antibes-t, Nizza mellett városokat
haragvó föld és tenger egyszer elsodorja.
Sáskafelhőt hoznak a vad szelek.
Hadi törvények senkit sem védenek.

83.
Hosszú hajú kelta gallok
és a többi, idegen csapatok
Aquitanie népét foglyul ejtik,
Bíznak s hiszik: céljukat elérik.

84.
A nagy város üres, elhagyatott,
lakói közül egy sem marad ott.
Templomot lerombol, szüzet tör, gyengét -
kard, tűz, kórság pusztítja az Ágyúk Népét.

85.
A várost csalással, ármánnyal beveszik,
ebben egy csinos arcú ifjú segít.
Aude mellett a Vörös támadást vezényel.
Az ifjú bűnéért családja fizet meg.

86.
Ausonia alvezére indul spanyolokhoz,
tengeren utazik, Marseille-nél kiszáll.
Elmegy végül, de sokáig haldoklott.
Nagy csodát látnak megholta után.

87.
Gall flotta, Korzikától maradj távol,
Szardíniát is hagyd, vagy megbánod!
Görög flottától elvágva meghalsz,
vérben úszol, ha nem hiszel a jósnak.

88.
Hajón jön egy nagy had Barcelonából,
egész Marseille retteg az iszonytól.
A szigetek oda, segítség nem akad.
A gaz áruló szárazföldön úszhat.

89.
Ciprus akkor nagyon csalódott lesz,
az égeiektől mit várt, nem kapja meg.
A véneket irtják, de szavak s ígéretek -
A király elcsábul, asszonya haragra gerjed.

90.
A nagy szatír, Hürkánia Tigrise
tengerészeknek küld egy ajándékot.
Carmaniából indul a flotta vezére,
elfoglalja a marseille-i sáncot.

91.
Az elaszott, kiszáradt, rég halott fa
egy éjjel ismét zöldbe csavarodik.
Cronia királya beteg; kacska lábú fia
vitorlát bont - nevét az ellen rettegi.

92.
Az utolsó kor sietve közeleg késik
a Szaturnusz, az égbolt királya.
Birodalmat hódit a Szürkület serege -
Narbonna szemét vándorsólyom vájja.

93.
Avignonban a birodalom vezére
útban puszta Párizs felé - megpihenhet.
Tricastum kivédi Hannibál haragját,
Lyon a változások után siratja sorsát.

94.
Ötszáz évig számolnak majd vele,
aki kora ékessége volt.
Éles fényt sugároz ő hirtelen, fényt,
mely beragyogja ezt a századot.

95.
More törvénye - érvénye elveszik,
Egyik másik után, egyre hódítóbb.
A Dnyeper először nekik utat nyit.
Ajándék és szép szó - a másik vonzóbb.

96.
Fossano vezére elvágatja torkát,
a gyilkos az, kit imádnak a kutyák.
Tarpeji Szikla fiai a tettet megtorolják.
Szaturnusz Oroszlánban. Tizenharmadika. Február.

97.
Új földön új törvény uralkodik
Szíria, Judea és Palesztina felett.
A nagy barbár birodalom felbomlik,
mielőtt a Hold egy teljes kört megtesz.

98.
Királyi fivérek, oly vadul küzdenek,
hogy harcuk életre szól s halálra.
Elfoglalják majd az erős helyeket -
ország sorsát dönti kettejük vitája.

99.
Alleins és Vernégues füves mezein,
Lubéron hegyénél, a Durance-nál -
mindkét fél részéről heves harc folyik,
Mezopotámia kudarcot vall Frankhonnál.

100.
Gallok közül, kit a többi kevéssé tiszteli,
ellenségen nagy győzelmet arat.
Ellent, földet felderíteni csak egy pillanat -
a rá irigyet egy kósza lövés leteríti.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Share To:

Post A Comment: