Michel de Nostredame, vagy latinosított nevén Nostradamus, a francia reneszánsz neves alakja; IX. Károly francia király udvari orvosa, képzett csillagász-asztrológus, látnok. Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem látnokként is ismert volt, utóbbi tevékenysége alapozta meg máig tartó hírnevét. Az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai, melyeket A Centuriák c. könyvében hozott nyilvánosságra, sokak szerint ugyanis teljesültek, illetve teljesülnek..... ~ Nostradamus jóslatai/próféciái: Első centúria (teljes!)

Nostradamus jóslatai/próféciái: Első centúria (teljes!)
Michel de Nostredame, vagy latinosított nevén Nostradamus, a francia reneszánsz neves alakja; IX. Károly francia király udvari orvosa, képzett csillagász-asztrológus, látnok. Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem látnokként is ismert volt, utóbbi tevékenysége alapozta meg máig tartó hírnevét. Az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai, melyeket A Centuriák c. könyvében hozott nyilvánosságra, sokak szerint ugyanis teljesültek, illetve teljesülnek.....
1.
Titokban az éjszakában, néma csendben,
Egyedül ül a tudós, gyertya vele szemben.
Magányban ül, a kicsiny lángnyelv lobban -
mit más nem láthat, arra fényt vet nyomban.

2.
Pálca a kézben, pálca a tripód három lábán,
víz csillan rajtuk, s víz a tudós lábán.
Szörnyű hang riasztja, reszket köpenyében,
túlvilági hírnök - Isten ül a közelében.

3.
Mikor a szemetet szél forgatja erővel,
mikor az arcok takarva vannak, köpennyel,
az Új Köztársaságot népe fenyegeti,
Piros és fehér most rosszul uralkodik.

4.
A világban egy király lesz majd úrrá,
kinek békéje, élete nem sokáig tart.
Hullámok döntik Szent Péter bárkáját
- rossz kormányos hozzá rá a bajt.

5.
Elhajtja majd őket a hosszú,
hosszú harc, szenved a falu,
a tanya - erős a sarc.
Város és ország még jobban szenvedhet,
Carcassona és Narbonne próbálja szívüket.

6.
Ravenna szemét kivájják,
kiszúrják, mikor szárnya lehull futó lábához.
Ketten Bresse-ből alapot lerakják,
Torinónak, Vercellinek, mit francia tapos.

7.
Túl későn érkezett, a tettet végrehajtották.
A szél ellenük fordult, a levelet elfogták.
Tizennégyen voltak az összeesküvők.
Rousseau nevét zászlajukra írták.

8.
Mily sokszor vesznek be, napnak városa?
Törvényed változik, barbárrá, hiába.
Rossz idők jönnek rád. Nem leszel rabszolga.
A Nagy Hadrián beléd új vért csorgat.

9.
Az afrikai szív majd keletről érkezik,
Romulus örökösire bajt hoz Hadriánra.
A tenger nyögi Líbia hajóit.
Néptelen szigetek - kifosztva Málta.

10.
A koporsót vasszobába helyezik,
ott tartják a király hét fiait.
Ősök és elődök jőnek pokolmélyről,
kesergnek családjuk holt gyümölcséről.

11.
Érzékszervek, szív, lábak és kezek -
Nápoly, Lyon és Szicília frigyével moccan.
Kardok lángolnak, vízbe fúlt római nemes -
zápult ostobaságtól kellett meghalnia.

12.
Hamis ember beszél, uralma rövid lesz,
lentről ő gyorsan felfelé emelkedett.
Hűtlenné válik, gaz árulóvá -
ő kormányozza majd a nagy Veronát.

13.
Dühvel, belső gyűlölettel a száműzöttek
a király ellen összeszervezkednek.
Titkos ellenséggel fenyegetőznek,
de legyőzik őket a régi ellenfelek.

14.
Rabszolga nép dalol, kántál, követel,
de rabok a Lordok, a hercegek.
Majdan ezt osztják fejetlen ostobák
mint igaz szót, isteni imát.

15.
Mars háborúval fenyeget minket,
ömlik majd vér, hetven alkalommal.
Az Egyház még feljebb emelkedhet -
azok emelik, kik tőle sosem tanulnak.

16.
Kaszák gyülekeznek, mikor az Égi Íjász
pályája csúcsára érkezik.
Éhínség, gyilkoló hadak, járvány -
az évszázad újuláshoz közeledik.

17
Teljes negyven évig szivárványt nem látnak,
Majd újabb negyven évig minden nap látják.
A száraz föld még jobban kiszárad,
de özönvíz lesz majd, ha már nem várják.

18.
A franciák hanyagsága, gőgje miatt
Mohamed hívei résre lelnek.
Véres földű, véres vizű lesz Siena.
Nem látszik a vitorláktól Marseilles.

19.
Mikor a kígyók körbeveszik az oltárt,
s a spanyol a trójai vérnek árt -
miattuk kevesebb lesz a nagy szám.
A vezér menekül, elrejti a mocsár.

20.
Tours, Blois, Reims, Angers városát
megzavarja a hirtelen változás.
A sátrakban idegen nyelvűek laknak.
Folyók, rengő föld s tenger, Rennes-nél nyilak.

21.
A szikla testében fehér agyag rejlik,
mi egyszer majd tejként előfolyik.
A rettegő nép hozzá se mer nyúlni,
agyagból van a föld alapja, senki nem sejti.

22.
Létezik valami, nincs benne érzék -
saját pusztulását okozza e tárgy.
Autun, Chalan, a két Sen és Langres -
széllel és jéggel lesz nagy pusztulás.

23.
Napkeltekor, a harmadik hónapban,
harctéren találkozik Vadkan és Leopárd.
Leopárd felnéz az égre, ájultan,
a nap körül egy játszadozó sast lát.

24.
Az Új Városban bölcs ítész töpreng;
ragadozómadár, magát Istennek ajánlja.
Győzelem után a foglyoknak kegyelmez.
Nagy lesz a kínja Mantuának, Cremonának.

25.
Előkerül az, mi rejtve volt több száz éven át.
Pasteur félistenként él majd tovább.
De mikor a Hold nagy útja végére ér,
a dicsőségtől megfosztja őt a csőcselék.

26.
A nagy embert nappal villám sújtja.
Gonosz tett - kit áldott, megjósolta.
Jövendölték: a másik éjjel hal halált.
Baj Reimsben, Londonban. Járvány sújtja Toszkanát.

27.
Gienne tölgye alatt, mit villám sújtott,
ott a rejtett kincs, vagy a közelében,
mit összehordtak az évszázadok.
Ha meglelik, ember hal, húrral a szemében.

28.
Tobruk barbárok flottájától retteg,
és sokkal később a nyugati hajóhad.
Elvész minden, jószág, ház, ember.
Gyilkos harc, mit akart a Mérleg s a Bika.

29.
Mikor föld s tenger fölött repül a hal,
tengerpartra nagy hullámot vethet.
Alakja idegen, szörnyű és sima.
Az erős falat hamar eléri az ellen.

30.
Vihar a tengeren, s az idegen hajó
ismeretlen öböl védelmébe iszkol.
Nem bírja a pálmaág jeleit -
halál és pusztulás; a jó tanács késik.

31.
Frankhon háborúi évekig tartanak,
a Castulon királyok földjén túl zajlanak.
Kérdéses győzelem a három nagy koronájában.
Sas. Kakas. Hold. Oroszlán. A nap a házában.

32.
A nagy Birodalom hamar megváltozik,
kicsiny hely lesz, de gyorsan fejlődik.
Kicsiny hely, egy kicsiny országban -
a közepén jut majd hely annak a jogarnak.

33.
A híd mellett tágas mező.
A nagy oroszlán s Birodalmi erők
csendes város mellett halált osztnak.
Nagy a félelem! A kapuk meg nem nyílnak.

34.
Ragadozó madár elröppen balra.
Felkészül, csata előtt paktál a frankkal.
Sokan jónak látják, mások rossznak, kétesnek.
A gyengébb párt tartja őt jó ómennek.

35.
Ifjú oroszlán erőt vesz a vénen
harcmezőn, ember ember ellen.
A szemét kidöfi aranyketrecükben;
két seb egyben, a halála kegyetlen.

36.
Túl késő, a király visszakozna.
Megölte ellenfelét, már nagyon bánja.
De meghoz majd egy döntést hamarost,
mi kiöli az egész királyi családot.

37.
Közéig a napnyugta, dúl a küzdelem.
Bizonytalan egy nagy nemzet.
Tengeri kikötőről nem hoznak híreket.
Híd és sírgödör - a föld itt idegen.

38.
Nap és Sas röppen a győző elé.
Üres válasz a vesztesnek reményt ad.
Erély, kiáltás nem fékezi meg a katonákat.
Csak halál hoz szabadságot, békét.

39.
Ágyában megfojtják az utolsót éjjel,
mert a szőke örököst ő is megkedvelte.
Birodalom rabszolga. Három férfit cserélnek.
Meghal; nem olvasta csomagot, levelet.

40.
Hamis kürtszó, a tébolyt búvik mögötte.
Bizánc emiatt minden törvényt átírat.
Jön ki új rendet, pénzt, szabályt akar -
ez a férfi Egyiptom szülötte.

41.
Ostromolják, támadják a várost éjjel.
Kevesen maradnak; a harchoz közel a tenger.
Anyák örvendnek, ha fiúk hazatér -
titkos levél szélén mérget látok én.

42.
Április tizedik napja, gót módra számolva,
ismét feléled, gonoszok akarják.
Csontjait keresik Psellus démonának -
Ördögi szeánszon a tüzet kioltják.

43.
Mielőtt a Birodalom végleg megváltozik,
még egy csodálatos dolog is lezajlik.
A földet elhordják, áll a porfírtorony -
oda tették, egész más lett a sziklaorom.

44.
Nem sokkal később ismét áldoznak,
aki ellenáll, mehet mártírnak.
Nem lesz több atya, novícia és pap.
A méz sokkal drágább lesz, mint a viasz.

45.
Szekták alapítója - a vádlónak sok a baja.
A bestia a színházban mindent előkészít.
A szerzőt régi idők tettei nemesítik,
a világot összezavarja a szakadár szekta.

46.
Auch, Lectoure, Mirande közelében
tűz hull majd az égből, három éjen.
Oka fantasztikus és döbbenetes.
Utána nem sokkal a föld is megremeg.

47.
A Leman-tó beszédeit düh járja át,
a napok magukat hetekké nyújtják.
Hónapok, évek múlnak el hiába.
Nincs már hatalma a hatóságnak.

48.
Húsz évig úr a Hold, de vége.
Így másik jön utána, ez hétezer évre.
Mikor a Nap ciklusát megkezdi,
jövendölésem s a bajt beteljesíti.

49
Jóval mielőtt ezek megtörténnek,
a Hold hat majd kelet népeire.
1700-ban sokakat elhurcolnak,
északi terület helyett pótléknak.

50.
Három víz jegyben születik egy ember ott,
ahol a csütörtök az ünnep.
Híre, neve hatalma világra terjed.
Vízen, földön támadja a Keletet.

51.
Szaturnusz és Jupiter a Kosban.
Mindenható Isten, milyen változások!
Frankhon és Itália lángra lobban,
Száz év után ismét félelmetes korok.

52.
Skorpióban két gonosz hatás találkozik.
A nagy urat szobájában kivégzik.
Egyházzal hadakozik az új király,
megküzd Dél- és Észak-Európával.

53.
Ó, jaj! Látni fogjuk bajban a nagy nemzetet,
látni fogjuk a Szent Törvényt romokban.
Idegen törvény uralja a keresztényeket,
mikor arany s ezüst új forrására rábukkan.

54.
Gonosz kaszás két forradalmat okoz,
megváltoznak uralmak s évszázadok.
A mozgó jel belép ebbe a házba.
Mindkettőnek egyszerre tesz javára.

55.
A földön, hol az idő a babiloni ellentéte,
nagy vérontás következik ezután.
Nem könyörülnek földnek, víznek, légnek.
Éhség, királyságok, szekták, zavar, járvány.

56.
Előbb-utóbb változás következik,
iszonyú borzalmak, bosszúállás,
mikor a holdat angyalai vezetik,
s az ég az Egyensúly közelébe száll.

57.
Trombita zendül, hamis a hang.
Egyezség sérül. A szem a mennyekre pillant.
A véres, habos nagy száj vérben úszik
tejjel-mézzel felkent arc a padlón fekszik.

58.
Vágás a hason - kétfejű lény születik.
Karja négy van, él még vagy pár évig.
Mikor Alquiloie ünnepli fesztiválját,
követi Fossana, Torino, s ki uralja Ferrarát.

59.
Kiket a szigetekre száműztek,
halni fognak a gonosz király ünnepén.
Kettőt máglyán égetnek meg -
egy sem tartotta meg a véleményét.

60.
Itália mellett császár születik,
a Birodalom az árát drágán megfizeti.
Azt mondják majd, ha barátait látják,
nem is herceg, mészáros ő inkább.

61.
A köztársaságon, szerencsétlenen,
megint új rendszer uralkodik.
Sok harag gyűlt össze a száműzetésben -
fontos paktumát emiatt Svájc is megszegi.

62.
Ó, jaj! Milyen nagy ez a veszteség!
Holdtölte előtt ki fog derülni még.
Tűz, áradások - ostoba szabályok miatt!
Sok-sok évszázad kell, mi ezt meggyógyítja.

63.
Csendesül a jajszó, kisebb lesz a világ,
békében élnek e földön hosszú időn át.
Emberek utaznak, égen, földön, vízen,
de háború jön, s a nyugalomnak vége.

64.
Éjjel az hiszik: a napot látják,
ha a félig disznó embert megpillantják.
Zaj, sikoly, háború fenn az égben.
Itt még a vadállatok is beszélnek!

65.
Gyermek kezek nélkül - ilyen villámot ki látott?
Ütős játéktól sérül a gyermek herceg.
A kútnál a villám, jaj! Lesújtott!
Három olvad össze - fölöttük tölgyek.

66.
A szerencsétlen, ki meghozza a híreket,
lélegzetet már nem vehet túl sokat.
Viviers, Toumon, Montferrand és Praddelles -
vihar és égzengés, ezek miatt gyászolhat.

67.
Hatalmas éhínség az emberre ráront.
Jön és megy, majd úr lesz a világon.
Olyan nagy és oly hosszan eltart,
az ember gyökeret, csecsemőt is felfal.

68.
Ó, jaj, milyen szörnyű ez a rettenet!
Három ártatlant bűn nélkül elítélnek.
Mérget ajánlanak. Rossz őrzés. Árulás.
Részeg hóhérok a borzalmat fokozzák.

69.
Hét stádium körben a hegy,
béke után háború, éhínség, áradat -
országokat fojt vízbe, messzire kiterjed,
ősi romot kimos, a régi alapokat.

70.
Eső, éhezés és háború Perzsiában,
a királyt elárulja a túl erős hit.
Itt ér véget, mi kezdődött Franciaországban,
titkos jel azokon, ki tovább élhet itt.

71.
A tengeri erődöt háromszor veszik be s vissza
a spanyolok, a barbárok, a ligúrok ott vívnak.
Marseilles és Aix, Ales - Pisa emberei által,
Avignon: torinóiak jönnek tűzzel, pusztítással.

72.
Marseilles lakói most egészen mások,
űzik őket, futnak míg elérik Lyont.
Narbonne-t, Toulouse-t feldühíti Bordeaux,
sok a halott és a fogoly - közel egymillió.

73.
Frankhont vaknak bélyegzi öt társa,
Perzsia Tuniszt és Algírt fellázítja.
León, Seville és Barcelona elveszett -
flottájuk nincs, mert megjelent Velence.

74.
Rövidet pihennek, mennek Epiruszba,
a segítség forrása: Antiochia.
Göndör király a Birodalomért harcol,
Rézszakállú fog sülni a rácson.

75.
Siena zsarnoka Savonát megszállja.
Ha beveszi az erődöt, új flottája lészen.
A sereg kettő, a zászló egy: Ancona.
Félelmet gerjeszt a had a vezér szívében.

76.
A férfit barbár nevén szólítják majdan,
mit a három nővér a sorstól kapott.
Nagy néphez szól, tettel és haggal,
hírneve s becsülete minden másnál nagyobb.

77.
A két tenger közt hegyfok áll:
egy férfi, kit ló harap halálra.
Neptun kibontja érte a fekete vitorlát.
A flotta Rochevalnál, s ráront Gibraltárra.

78.
Idiót örököse lesz a vén vezérnek,
gyenge ő tudásban és harcban,
Frankhon vezérétől a nővére is retteg.
Felosztott csatatér - katonákra bízva.

79.
Bazas-t, Lectoure-t, Aucht, Condom-t és Agent -
nyúzzák a törvények, a monopóliumok, a viták.
Carcassone, Bordeaux, Toulouse és Bayonne rom lesz
mikor a régi mészárlásokat folytatják.

80.
Az égi fény hatodik születésétől fogva
vihar ront rá egész Burgundiára.
Gonosz kebelből szörny születik majd,
márciusban, áprilisban, májusban, júniusban sok seb, sok jaj.

8l.
Embernyájtól elválasztanak kilencet,
a józan ész és a tanács ellenére.
Megosztottság: a sorsuk ez lesz.
K. Th. L. halott; szétszórva, megverve.

82.
Amikor a nagy faoszlopok megbillennek
a déli szélben, vértől maszatosan,
sor kerül egy nagy gyűlésre -
Bécs és Ausztria ebbe beleremeg.

83.
Idegen faj osztozik a prédán.
Szaturnusz rettentőn együtt Marssal.
Szörnyű és idegen toszkánnak, latinnak -
a görögök végre lesújtani vágynak.

84.
Sötét fellegek takarják el a holdat,
de bátyja izzóvá változik, vörösen.
Árnyak közt bújt sokáig a Roppant Nagy,
de most pengét tart a vérző sebben.

85.
A királyt aggasztja a királynő felelete,
életükért reszketnek a nagykövetek.
Nagyobbik fivére titkon cselekszik -
düh, gyűlölet, irigység miatt ketten is bevégzik.

86.
Ha a nagy királynő legyőzöttnek látja magát,
férfiúi bátorságról bizonyságot tett.
Lóháton kel át a folyón, nem ölt ruhát -
a kardot, mi régóta üldözi, ingerli a hite.

87.
Földrengető tűz - eredete: a föld gyomra.
Az Új Város körül minden mozog.
A két nagy szikla sokat harcol,
új folyót fest vörösre Arethusa.

88.
Isteni haragra gyúl a nagy Herceg,
mielőtt a nászra sor kerülne.
Kevesebb támogató, a pénz is kevesebb.
Meghal, mert ott vannak a tarra nyírt fejek.

89.
Ki Leridából jöttek, a Moselle-ben lesznek,
Loire és Seine népéből mindenkit levágnak.
Tengeri utak magas hegyhez közel érnek,
mikor a spanyolok megnyitják az utat.

90.
Bordeaux és Poitiers a harang szavára mint Lángon,
nagy flottával indul, gyorsan.
Szörnyű harag sürgeti a franciákat,
mikor Orgon mellett rút szörny jön világra.

91.
Az istenek embernek világossá teszik,
hogyan lesznek ők ősháború forrásai.
Mielőtt az égről eltűnik a sok fegyver, dárda,
a legnagyobb csapást viseli, ami ott van, balra.

92.
Egy ember alatt béke köszönt mindenre,
de nem sok idő múltán jön az új forrongás.
Egy „nem” miatt feldúlják a földet,
megölnek, elfognak egymillió egyharmadát.

93.
Hegyek mellett olasz föld megremeg.
Erős szövetségben Oroszlán s Kakas.
Egymást segítik rettegés helyett.
Franciákat szabadság kormányozza.

94.
A zsarnok Selim az öbölben hal meg,
de a szabadság mégis elveszett.
Bosszú és bűnbánat új háborút szülhet.
Borzalom erői hódolnak a hölgynek.

95.
A monostor előtt két ikergyermek
egy szerzetes ősi családjából valók.
Mit a szektáktól kap: hírneve, ereje.
Mondják: az ikrek kiválasztottnak méltók.

96.
Egy embert vádolnak a sok pusztítással,
templomok, szekták szétrombolásával.
Ember helyett prédái lesznek aztán a kövek,
nyájas, mézes beszéd tölti meg a füleket.

97.
Amit se fegyver, se láng el nem érhet,
eléri egy édes szavú ember a tanácsban.
Ha alszik, a király meglátja álmában:
nem harcolnak, nem katonák az ellensége .

98.
Lesz egy vezér, ki sokaknak parancsol
a magas égből, idegen szavúaknak.
Krétán és Thesszáliában ötezren halnak -
 a vezér tengerre menekül, teherhajón.

99.
Szövetséget köt a nagy király másik kettővel,
minden kötélnél erősebb a barátság.
Felsóhajt a Nagy Ház, megkönnyebbülten.
Narbon körül a gyermekeket sajnálja.

100.
Égen lát majd szürke madarat, jó sokáa,
Dúle melléke, Toszkána földje.
A csőrében ott a virágzó ág,
de túl hamar meghal - a háborúnak vége.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Share To:

Post A Comment: