Bár igaz - mondták az idegenek hogy a Kozmikus Törvények nekik is előírják, hogy nem avatkozhatnak be más világok fejlődésé­be, de ez egy kivétel lenne, mert egy földi atomháború az egész Nap­rendszer stabilitását veszélyeztetné. Schmidt beszámolója az 1960-as évekbeli szovjet atombalesetről ma már tény, de erről csak 1979-ben szerezhetett tudomást a közvélemény, amikor a Hofmann és Campe kiadó gondozásában megjelent egy szenzációs könyv: Tudósítás és elemzés az eddig titkos szovjet atomkatasztrófákról.

Keamey az Egyesült Államok közepén, Nebraska államban helyezkedik el, félúton Boston és San Francisco között. Itt találkozott elő­ször a földönkívüliekkel Reinhold Schmidt német származású ameri­kai terményfelvásárló. 1957. november 5-én munka után kiment a bú­zaföldre szemlét tartani, majd a visszaúton egy különös fényt vett észre a távolban. Elhatározta, megnézi, mi okozza a titokzatos fényt, de ahogy közeledett, gépkocsijának motorja hirtelen leállt és ezért gyalog kellett tovább mennie. Ahogy közeledett, már kirajzolódott előtte egy nagy ezüstös színű, a földön álló objektum, amelynek felü­lete olyan volt, mint a polírozott fémé. Mialatt nézelődött, egy fény­sugár tört elő a különös tárgyból és mozdulatlanná bénította a döb­bent terményfelvásárlót. Az UFO-ból ekkor két ember jött elő és fel­vitték Schmidtet a hajó fedélzetére, ahol négy férfit és két nőt látott, mindannyian magasak voltak napbarnítottak és utcai ruhát viseltek. A férfiak közül hárman egy műszerfal előtt dolgoztak, míg a negyedik férfi felé fordult és németül közölte vele, hogy az elkövetkezendő na­pokban két műhold fog csődöt mondani, és csak a harmadik fog majd sikeresen pályára állni, de az is csak kevés információt fog visszakül­deni. A jóslat később be is vált. - Minden jót, majd még látjuk egy­mást - így búcsúzott el az űrhajó kapitánya Schmidtől. Amikor el­hagyta az objektumot, bezáródott mögötte az ajtó és a tárgy felemel­kedett, színe többször is megváltozott, majd nagy sebességgel eltűnt az égen.
A szaturnusziak figyelmeztetése az atomháború veszélyeire (1957)Azokban a napokban számos UFO-észlelést jelentettek a környé­ken és másnap is tele voltak az újságok a repülő csészealjak feltűné­séről szóló hírekkel Schmidt korábban sohasem hitt az UFO-kban. de ez a találkozás nagy hatással volt rá, bár először azt hitte, orosz tit­kos fegyverrel van dolga, amelyet német tudósok vezetnek. Pár nap­pal később a helyi tévében egy rendőrségi felhívás hangzott el, amelyben az akkori megmagyarázhatatlan esetek tanúit keresték. Schmidt kötelességének érezte, hogy jelentse az esetet. A helyi rendőrfőnök viszont nem hitte el történetét és ezért egy éjszakára a fogdá­ban tartotta, majd másnap ideggyógyintézetbe küldték, hogy vizsgál­ják ki az idegállapotát. Innen három nap elteltével kiengedték, mert semmilyen idegi vagy pszichikai rendellenességet nem tudtak kimu­tatni nála. Ismerőseiből, barátaiból és munkatársaiból álló környezete elfogadta beszámolóját és rejtélyes találkozásának hamar híre ment a környéken. Három hónapon keresztül érdeklődő telefonhívások szá­zait kapta. 1958. február 5-én újra találkozott a látogatókkal.
Ekkor az országúton hajtott és megint leállt az autója, az út melletti réten pedig leszállt a különös jármű, amelynek utasai elmondták, hogy egy másik bolygóról jöttek. Mint később megtudta, ez a másik bolygó a Szaturnusz. A hajójuk hajtóanyagát a Napból és a Földön szerzett ásványokból nyerik. Az agya által kibocsátott impulzusokon keresztül találták meg másodszor és természetesen bármikor képesek újra megtalálni. A rövid kontaktust követően a tárgy a már ismert mó­don felemelkedett és elhagyta a helyszínt. Schmidt elhatározta, hogy előadást fog tartani a találkozásairól. Első előadásának estéjén, 1958. március 5-én az UFO-k ötven perces demonstrációt tartottak a nyuga­ti égbolton. Ezt többszáz szemtanú látta.
1958. júniusában látogatói ismét megjelentek. Megkérdezték Schmidtet, akaróé augusztusban az Északi-sarkra repülni velük? Schmidt el volt ragadtatva, de megkérdezte miért pont az Északi­-sarkra. - Nevelési okokból - jött a válasz és augusztus 14-én sor ke­rült az utazásra. Schmidtnek megmutatták, hogy a szovjet tengeralatt­járók a tengerfenéken méréseket végeznek, mivel ott akarnak atomra­kéta- bázisokat telepíteni. Felvilágosították Schmidtet, hogy mindez rendkívüli mértékben növeli a háború veszélyét és azt is elmondták, hogy bár egyik nagyhatalom mellett sem elkötelezettek, semmikép­pen sem engednék meg egy atomháború kitörését. Mindent megten­nének ennek elkerülése végett, és megakadályoznák, hogy tönkrete­gyük bolygónkat. Megemlítették a sugárzást is. Schmidt űrhajós ba­rátai azt is elmondták, van egy találmányuk, amellyel meg lehetne tisztítani az atmoszférát az atombomba robbantásból származó káros sugárzástól. Különböző műszerek segítségével megmutatták, mit idézne elő egy esetleges atomkatasztrófa. Figyelmeztettek továbbá,hogy az atomkísérletek következtében káosz léphet fel az éghajlat­ban, sőt még bolygónk mágneses pólusai is kitérhetnek jelenlegi helyzetükből.
Schmidtnek demonstrálták, hogy ők nincsenek veszélyben. Hajó­juk könnyedén képes 60 000 km/óra sebességre és biztosították afelől is, hogy ez korántsem a végsebesség. A szaturnusziak azt is elmondták, hogy energiagondjaikat nem atomenergiával, hanem szabad energia felhasználásával oldják meg.
Fél évvel később, 1960. január 24-én újabb találkozásra került sor. Ekkor Schmidtet egy anyahajóra vitték, amelynek fedélzetén több ki­sebb UFO is volt. Ekkor vette észre, hogy a szaturnusziak telepatikus úton kommunikálnak egymással. Mutattak neki egy csarnokot, amelyben elfogott orosz és amerikai hadászati rakéták voltak. Filmen ismét bemutatták neki, hogy az atomrobbantások milyen veszélyt és utóhatást rejtenek. Nagyon bántotta őket, hogy Földünknek már annyi mindent kellett elviselnie. Ezután képeket mutattak neki, mi­lyen paradicsomi állapot uralkodhatna bolygónkon környezet­szennyezés nélkül, ha minden szerkezet szabadenergia felhasználásá­val működne, akkor rend és béke uralkodna a bolygón.
1960. február 9-én következő útjuk Egyiptomba vitt. Látogatói itt elmagyarázták neki, hogy a piramis felépítése 54 tonnás kövekből úgy volt lehetséges, hogy a helyszínen felfüggesztették a gravitációs erőt. Ezt követően egy háromszög alakú földalatti kamrába vezették a piramis alatt, ahol egy kisebb űrhajó volt és bizonyítékok Krisztus földi létére. Megjósolták, hogy 1998-ban, amikor egy új korszak kez­dődik az emberek életében, fel fogják fedezni ezt a titkos piramis kamrát és az emberiség először fog bizonyítékot kapni Krisztus lété­ről és arról, hogy valójában honnan is származik.
Egyiptomból a visszaút a Szovjetunión keresztül vezetett. Az űrbeli barátok mutattak Schmidtnek egy területet, ahol atombaleset történt. Ezen a területen mintha egy hatalmas kéz radírozta volna le az élet minden formáját a felszínről. Az idegenek itt újra elmondták, hogy nem lehet megengedni egy esetleges atomháborút, mert minden élet ugyanígy kipusztulna és az utóhatás még a szomszédos bolygókra is veszélyes lenne.
- Bár igaz - mondták az idegenek hogy a Kozmikus Törvények nekik is előírják, hogy nem avatkozhatnak be más világok fejlődésé­be, de ez egy kivétel lenne, mert egy földi atomháború az egész Nap­rendszer stabilitását veszélyeztetné. Schmidt beszámolója az 1960-as évekbeli szovjet atombalesetről ma már tény, de erről csak 1979-ben szerezhetett tudomást a közvélemény, amikor a Hofmann és Campe kiadó gondozásában megjelent egy szenzációs könyv: Tudósítás és elemzés az eddig titkos szovjet atomkatasztrófákról. A könyvet Zhores Medjegyev írta, akit 1973-ban utasítottak ki Oroszországból. Medjegyev azt írta, hogy 1958-ban a délnyugat- szibériai Kyschtym térségében történt egy atomkatasztrófa. Meggondolatlanul földbe fúrt lyukakba tüntettek el még aktív atomhulladékot, amely a hóolvadás következtében talajba szivárgott, a vizet gőzzé alakította és vulkánki­töréshez hasonlatos gőzrobbanással a felszínre került a sugárzó anyag egy része is, amely katasztrofális hatással volt az élővilágra és a kör­nyezetre.
A szibériai atombaleset hivatalos elismerésére orosz részről csak 1988-ban, a glasznosztynak köszönhetően került sor. Az UFO-kutatók szerint viszont a Schmidt által látott, óriási hőtől megolvadt terület azonos az említett atombaleset helyszínével és így 1960-ban Schmidt volt az első amerikai, aki tudomást szerezhetett az orosz bal­esetről. Már pedig ez csak akkor lehetséges, ha Schmidt állítása is igaz a földönkívüli - Szaturnuszról jött - látogatóiról.
Közzétette: Sandal / www.fenyorveny.hu 
(A cikket csak forrásmegjelöléssel lehet megosztani, változtatás nélkül!)

Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Kiválasztottak
Share To:

Post A Comment: