március 2016
Kristálygyógyászat/Gyógyító kövek: DanburitA danburit kifejezetten spirituális kő, nagyon tiszta a rezgése, és a szív energiájára hat. Mind a személyes, mind a magasabb rendű tudatot aktivizálja, s az angyali birodalommal kapcsolja össze.
Ragyogását a kozmikus fényerőtől kapja, s néha egy Buddha–alak található a kristályon belül, amely a megvilágosodást és a spirituális fényt vonzza. Egyengeti az előttünk álló utat.

A danburit viselése kapcsolatot teremt a derűvel és az örök érvényű bölcsességgel. Meditációhoz használva a tudat magas állapotába visz, és megnyitja az utat a belső útmutatáshoz.
Kristálygyógyászat/Gyógyító kövek: Merlinit
A merlinit mágikus kő, amely egyaránt őrzi a sámánok, az alkimisták, a varázsló papok és más mágusok együttes tudásának lenyomatát, bölcsességét.
A merlinit varázslatot és szerencsét hoz az életünkbe. 
Kapcsolatban van más dimenziókkal, és segít a világok közötti utazásban. Támogatja a sámáni gyakorlatokat és mágikus rítusokat, gondoskodik a spirituális törekvéseink sikeréről.
Segíti az Akasa Krónikákban őrzött információk megértését, megfelelő pillanatban felvillantja előttünk a múlt vagy a jövő képeit, asztrális utazásra késztet az előző vagy a majdani életekbe, hogy betekinthessünk abba, milyen élet vár is ránk a jövőben.
Kristálygyógyászat/Gyógyító kövek: Apofillit
Az Akasa Krónikák hordozója (mindannak az ezoterikus tárháza, ami már megtörtént, és ami még történni fog, beleértve korábbi életekről szóló információkat is).
A magas víztartalma miatt az apofillit hatékonyan vezeti az energiát. Jelenléte egy helyiségben erősíti az energiákat, mivel a rezgéseket hatékonyan közvetíti.
Tudatos kapcsolatot teremt a fizikai és a spirituális világ között. A testen kívüli utazások alatt erős kapcsolatot tart a fizikai testtel; és elősegíti, hogy az információk spirituális birodalomban is eljussanak a fizikaiba.
Ez a spirituális kő fokozza a tisztítást és a megérzést, valamint képessé tesz a jövő eseményeinek megismerésére. Kitűnő a kristályból történő jósláshoz.
Kristálygyógyászat/Gyógyító kövek: Napfény aura kvarc
A napfény aura kvarc méltán kapta nevét a napsugárról, fényével beragyogja napunkat, energiájával feltölti erőközpontunkat és vitalitást biztosít egész napra.
A napfény aura kvarc, mint ahogyan a többi aura kvarc, a természetes hegyikristály és nemesfémek alkímiájából született. A napfény aura kvarc elsősorban arany és vas atomokat hordoz magában és platina is lehet benne. A pontos eljárás, így a komponensek összetétele is titkos, eltérő lehet az egyes technológiáknál, de ismeretes, hogy nyomás és hő hatására juttatják be a kvarc szilicium-dioxid szerkezetébe az egyéb fématomokat. Az általam ismert forrásból származó vagyis Arkansasból a Mount Ida bányából való hegyikristály esetében az arany és vas jelenléte a valószínűbb.
Kristályok Népe: Mi Tiszta Fényszubsztanciából Teremtünk
Üdvözlet kedves Földi emberek. Mi, a Kristályok Népe, a ti rokonaitok vagyunk, akik itt vannak, hogy ismét egy olyan család tagjaiként gyűljünk össze, mely itt állomásozik a Földön; ti felette, mi benne. Ez valójában egy pompás idő az emberiség számára, mivel ráébredtek istenségetekre, és hamarosan bizonyosságot nyertek arról az összes adományról és képességről, amivel születtetek, és ami szükséges hozzá, hogy visszaállítsátok a Földet az ő jogos helyére az Univerzumban. Kulcsfontosságú tényezők vagytok a Föld biológiai rendszerének a helyreállításában, és ez rajtatok keresztül fog megtörténni.
Üzenet a Kristályok népétől és Mikostól: Hello a Kristályok Népétől
Mi is képviseltetve szeretnénk lenni a felszíni népek számára úgy, hogy hallják történetünket és tanuljanak a mi élő jelenlétünkről, és az összes életformával való összeköttetésünkről is. Ugyanis mi is élünk, lélegzünk, és kristálymátrixunkban a Föld történelmét, az események feljegyzéseit hordozzuk. Habár úgy nézünk ki mint egy kő, a bőrünk azt a hatalmas Fénylényt tükrözi, amik mi is vagyunk. Simák vagyunk, mint az üveg, és kristály tiszták, mivel mi kristályok vagyunk a legtisztább formában, és a mennyekből érkező Fényt sugározzuk, és annak eszenciáját rejtjük a formánkban. Be tudjuk kódolni az összes életeseményt a kristálymátrixunkba, amit vissza tudtok olvasni, amint megtanuljátok, hogyan kell feltörni a kódunkat.
Planet X: Merre járhat a kilencedik bolygó?
A Cassini űrszonda rádióadatainak felhasználásával francia kutatók meghatározták a Naprendszer egyelőre még csak feltételezett kilencedik bolygója nemrégen előrejelzett pályájának azt az ívét, amelyen a planéta most járhat.

A Neptunusz pályáján túl, a Kuiper-övben keringő, Plutóhoz hasonló kis égitestek eloszlását nagyon nehéz pusztán a véletlennel magyarázni. Ez vezette Konstantin Batygin és Mike Brown (Caltech) kutatókat arra a következtetésre, hogy a megfigyelt eloszlást egy körülbelül 10 földtömegű bolygó perturbációs hatása okozhatja. A 9. bolygó létét felvető cikkük az Astronomical Journal c. folyóiratban jelent meg 2016. január 20-án. A két kutató numerikus szimulációkkal meghatározta a feltételezett bolygó lehetséges pályáját. Szerintük a Kuiper-öv kis objektumainak megfigyelt eloszlása akkor reprodukálható, ha a pálya fél nagytengelye 700 csillagászati egység körüli, az excentricitása és inklinációja pedig egészen nagy: e=0,6 és i=30°. A bolygó jelenlegi pozíciójáról azonban nem adtak előrejelzést, azaz nem könnyítették meg az észlelők dolgát, akiknek így a teljes pályaíven kellene keresniük a feltételezett planétát.

Agnès Fienga (Observatoire de la Côte d’Azur), Jacques Laskar (CNRS) és csoportjuk 2003 óta fejleszti az ún. INPOP bolygó-efemeriszeket, amelyekkel igen nagy pontossággal lehet előre jelezni a Nap, a nyolc nagybolygó, a Pluto és a Hold égi pozícióit. A Cassini űrszonda adatainak köszönhetően a Föld és a Szaturnusz aktuális távolsága például körülbelül 100 méteres pontossággal ismert. Fienga és munkatársai úgy gondolták, hogy INPOP modelljükhöz egy kilencedik bolygót adva tesztelik Batygin és Brown elgondolásának valószínűségét.

A francia csoport kimutatta, hogy a pályamenti pozíciójától (ún. valódi anomália) függően a feltételezett kilencedik bolygó olyan perturbációkat okozhat a Szaturnusz pályájában, amelyek az óriásbolygó körül 2004 óta keringő Cassini űrszonda rádiójeleinek elemzésével detektálhatók. A planéta INPOP-ban kiszámolt zavaró hatását a Cassini-adatokkal összevetve úgy találták, hogy a bolygó nem lehet a perihélium [-65°,+85°] környezetében, és ugyanez igaz a [-130°,-100°] tartományra is. Ez az eredmény lehetővé teszi a teljes pályaív mintegy felének kizárását, ha a bolygó jelenlegi pozícióját szeretnénk behatárolni. Az is kiderült azonban, hogy néhány irány esetében a kilencedik bolygó hozzáadása csökkenti az eltérést a kis égitestek megfigyelt eloszlása és az ezt magyarázni próbáló modell között. Ez alapján a keresett planéta tartózkodási helye a perihéliumtól 108° és 129° távolság között lehet, legvalószínűbb a 117-118°-os irány.

Planet X: Merre járhat a kilencedik bolygó?
A feltételezett 9. bolygó lehetséges pozíciói. A C14-gyel jelölt vörös szektorok a Cassini 2014-ig terjedő rádióadatai, a C20-szal jelölt lila tartományok pedig ugyanezen mérésekből 2020-ig extrapolált adatok alapján zárhatók ki. A zölddel színezett, 108° és 129° valódi anomáliákkal határolt terület a legvalószínűbb pozíció a bolygó számára, a legkisebb reziduál a 117,8° valódi anomáliával jellemzett irányhoz tartozik (Nap – B9). A fehérrel jelölt terület teljesen bizonytalan, mivel itt az okozott perturbációk olyan kicsik, hogy azokkal nem lehet számolni. A Neptunusz pályaméretét kék kör jelöli. (CNRS)
A kilencedik bolygó léte csak közvetlen észlelések alapján erősíthető meg, ezért a kutatási terület leszűkítésével a francia kutatók jelentősen hozzájárultak a kérdés megválaszolásához.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astronomy & Astrophysics c. folyóiratban fog megjelenni.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Megmérték a “centenáriumi” szupernagy fekete lyuk forgási periódusát
Két tucatnyi teleszkóp bevonásával egy népes kutatócsoportnak sikerült meghatározni az univerzum legnagyobb tömegű fekete lyukai egyikének forgási periódusát, amely az elméleti maximális érték harmadának adódott.

Két tucatnál is több földi teleszkóp, illetve a NASA Swift röntgentávcsövének megfigyelései alapján egy népes nemzetközi kutatócsoportnak sikerült megmérnie az univerzum egyik legnagyobb tömegű fekete lyukának rotációs periódusát. Az eredmény szerint a forgási ütem harmada annak a maximális értéknek, amellyel a fekete lyuk az általános relativitáselmélet szerint foroghatna. A 18 milliárd naptömegnyi objektum felelős az OJ 287 katalógusjelű kvazár sugárzásáért, amelynek távolsága körülbelül 3,5 milliárd fényév. Az OJ 287 közel van az ekliptikához, a Nap éves látszólagos pályájához. Mivel a kisbolygók és az üstökösök után is főleg az ekliptika mentén kutatnak, a kvazárról több mint 100 éve állnak rendelkezésünkre optikai fotometriai mérések. Ezek alapos elemzése szerint az OJ 287 1891 óta körülbelül 12 évenként kváziperiodikus optikai kitöréseket produkál. Az újabb adatok részletes analízise pedig azt is megmutatta, hogy a kitörések intenzitása kettős csúcsú.
Újabb fosszilis meteorit
2011. június 16-án a svédországi, kinnekullei kőbányában dolgozó munkások éppen egy gyenge, ipari minőségű mészkőréteget fejtettek le a legfelső “Glaskarten 3″ nevű rétegről, amikor egy 8×6,5×2 cm-es szürke színű anyagzárványt fedeztek fel.


Már először azt gondolták a bányászok, hogy fosszilizálódott meteoritot találtak, hiszen a környéken korábban több mint 100 db hasonló meteorit került már elő az évtizedek során. Az ilyen meteoritok fő összetevői a kalcit, agyag és spinell, de ez utóbbi eltért a korábban itt találtakétól. Annak érdekében, hogy meteoritként azonosítsák a mintát, meg kellett mérni az ozmiumizotóp-arányait (Os187/Os188) és a körülvevő anyagrész ozmiumtartalmát is analizálni kellett. A mérések egyértelműen az extraterresztriális eredetet igazolták, ráadásul a króm- és oxigénizotópok arányai miatt ez a meteorit eltért az ismert fosszilis meteoritoktól. A meteorit 2016. március 15-én került hivatalos státuszúként a Meteoritical Bulletin adatbázisába.

Újabb fosszilis meteorit
A fosszilis meteoritok története 1952-ben kezdődött, amikor ugyanitt találtak egy sötét zárványt az egyik feltárt kőágyon. Az üzem paleontológiai érdeklődésű vezetőjének kérésére a sötét zárványt kettévágták, majd félretették, mint érdektelent. Huszonhét évvel később látta meg egy geológus, aki felkiáltott: “ez olyan mint egy meteorit!”. Az elkövetkező 20 évben 101 darab ilyen meteoritot találtak a környéken, sokkal többet, mint várnánk! 480 millió éve történt az ún. ordoviciumi meteoritbombázás, az Österplana L kondrit éppen ekkor hullott Földünkre.

Napjainkban 10 db ilyen szórásmezőt tartunk nyilván, Svédország, USA, Hawai, Kanada és Chile vidékein. A típusok között IAB, IIIAB vasmeteoritok, CM kondrit, H és L kondritok is megtalálhatók. Hullási koruk különféle,  2,1 – 480 millió év közé tehető. A svédországi Österplana-, Gullhöge- és Brunflo-meteoritmezők kora 463-480 millió év. Speciális körülmények kedvező kombinációja kell ahhoz, hogy egy meteorit ilyen hosszú időn keresztül megőrződjön.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=63063

Adama: Az Álmok és a Gondolatok Teremtik Meg Új Jövőtöket
Üdvözlet! Adama vagyok Telosból, abból az elveszett Föld alatti városból, melyről sokatoknak a felszínen még mindig sejtelme sincsen. El kívánjuk terjeszteni létezésünk nagyszerűségét mindenkinek a felszínen, hogy az egész emberiség újragondolja elképzeléseit és hitét az ezen a bolygón való létezésről. Úgy érezzük, hogy itt az ideje mindenkinek hallani rólunk, és mindenkinek kapcsolatba lépni velünk gondolatban. Ugyanis a mi célunk most újra felszínre kerülni, és ráébreszteni mindenkit Isten Dicsőségére, és arra a dicsőített tervre, melyet a mi Teremtőnk tartogat számunkra.
Adama: Ti mind nagy Harcosok vagytok, akik a Fényt hordozzák
Ti mind nagy Harcosok vagytok, akik a Fényt hordozzák. Ti mind múltbéli civilizációk maradványai vagytok, akik azért jöttek el a Földre most, hogy megváltoztassák a történelem menetét. Itt vagytok, hogy megtörjétek a halál és az öregedés kódjait. Itt vagytok, hogy egy új spirálra helyezzétek a hitrendszereket - egy olyan spirálra, mely a halál irányába való lefelé ívelés helyett, a halhatatlanság irányába ível felfelé. Ez egy nagy áttörés az emberiség számára, ugyanis enélkül a változás nélkül, az emberiség a Földön a harmadik dimenziós valóság folytatására lenne ítélve. Úgyhogy az a szerep, melyet játszotok, kulcsfontosságú. Ahogy megváltoztatjátok saját hitrendszereteket, megváltoztatjátok a kritikus tömeg hitrendszerét is - ami cserébe meg fogja változtatni a halál kódjait, hogy azok a halhatatlanság kódjait tükrözzék, mivel azok eredetileg is annak lettek szánva. A mi DNS-ünk eredetileg arra lett szánva, és még mindig úgy is van, hogy Halhatatlanságot teremtsen - arra lett szánva, hogy lehetővé tegye számunkra meghatározni saját élettartamunkat - meghatározni azt, hogy mennyi ideig maradunk ebben a jelenlegi inkarnációnkban. Soha sem arra volt szánva, hogy csak néhány évtizedet éljünk és aztán meghaljunk a Teremtőtől való teljes elválasztottságban. Mivel minden Egy, és a ti életetektől is azt akarták, hogy a teremtés teljességét és egységét tükrözze; és azt akarták, hogy életetek Halhatatlan legyen, hogy földi élettartamotok évtizedeken át spirálozzon egyre több bölcsességet hozva nektek, ahogyan áthidaljátok az idő folyamát. Ugyanis a hosszabb földi élettartamotok alatt több bölcsességet gyűjtötök, és fejlettebbé váltok. A rövidebb élettartam csak lekorlátozza a fejlődéseteket, és inkarnációk végtelenségét okozhatja ugyanannak a dolognak az eléréséhez. Úgyhogy mi eljövünk hozzátok nagy reményt hozva, miközben elhozzuk nektek annak tudását, hogy ti mind Halhatatlanságra vagytok programozva. Elhozzuk nektek annak tudását, hogy Halhatatlan Lények vagytok, melyek nagy szerepet játszanak a Földbolygón, és hogy a Földbolygó is egy nagy szerepet játszik a Kozmoszban. Adama vagyok. 
Közvetítette: Dianne Robins/2009
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.hu

Adama: Nekünk 12 szálas DNS-ünk van
Üdvözlet Telosból! Adama van itt, telepatikusan beszélek hozzád a földalatti Telos városból. Mind összegyűltünk ezen a napon, hogy üzenetünket EGYKÉNT kézbesítsük. EGY hangként Telos mélységeiből. Valójában nem vagyunk olyan mélyen a föld alatt. A Shasta-hegy belsejében egy hatalmas vájatban ugyan azon a földszinten vagyunk, amin ti is a felszínen. Csak amikor a föld alá megyünk Telos többi szintjeire, akkor vagyunk "föld alatt" - és az alacsonyabban fekvő földjeink is mindössze 1,6 - 3,2 kilométer mélyen vannak. A mi életünk Telosban nagyon hasonlít a felszínihez. Mindegyikünknek van állása, bár a mi állásaink bérezés nélküliek. Mindannyian egymást felváltva végezzük tennivalóinkat, és sok mesterséget megtanulunk hosszú Élettartamunk során. Rengeteg készségünk van, mert hosszú éveken át fejlesszük azokat. Ha hosszabban élsz, több készséget tudsz kifejleszteni. Mi mindannyian lelkes tanulók vagyunk, és megtanulunk mindent amit csak tudunk. Megadatott számunkra a nagy lehetőség, hogy a föld alatt székelve éljünk és tanuljunk, és mindezt előnyünkre használjuk. Amennyit csak tudunk megtanulunk, még mielőtt új területekre térnénk készségeink fejlesztése terén. Igen, megvan DNS-ünknek mind a 12 szála, és használjuk is mindegyiket. Így tartottuk fenn sértetlenül a múltból származó összes technológiánkat és minden információt az idő eónjain át. Soha nem veszítettük el bölcsességünket és tudásunkat a több ezer év alatt - valójában, még többhöz jutottunk hozzá az idő múlásával. A DNS összes 12 szálának birtoklása határozottan előnyös a fejlődésre. 
Közvetítette: Dianne Robins/2009
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!foldimennyorszag.huA Pentagon épületének szimbolikája
Miközben a falai között született némely döntések is bőven okot adtak a vaskos politikai összeesküvés-elméletekre, maga a Pentagon épülete is a találgatások kereszttüzében áll: sajátos ötszög alakú kolosszusában naponta majdnem 30 ezer ember dolgozik, a bebocsáttatást nem nyerők pedig előszeretettel látnak bele bármibe bármit az amerikai védelmi minisztérium épületével kapcsolatban. A Pentagont 1941-ben építették: korábban a tárca dolgozói közel húsz különálló létesítményben dolgoztak Washington-szerte. Alakját környezete határozta meg, de sokan már abba is szeretnek beleképzelni valamit, hogy egy olyan helyen épült fel, amit a helyiek előtte Hell’s Bottomnak („A pokol feneke”) hívtak. Azóta a találgatások sem szűnnek: az ötszögben és annak különböző részeiben a konspiráció-elméletek hívei különböző titkos társaságok szimbolikáját keresik – és természetesen meg is találják –, mások pedig előszeretettel vetik fel, hogy érthetetlen, miért kellett több mint 80 millió dollárért felhúzni a monstrumot az igencsak költségigényes háború kellős közepén. Kérdés persze, ennyire érdekesnek találnák-e a Pentagont akkor is, ha nem az amerikai hadsereg agytrösztje működne benne…
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!honvedelem.hu
Szimbólumok: Irminsul (Irmin oszlopa)
Az Irminsul (Irmin oszlopa) egy tölgyfa vagy faoszlop volt, amelyet a szászok vallásos tiszteletben részesítettek, mert hitük szerint ez kötötte össze a mennyet és a földet.
Mi köze a jelképnek a skandináv mitológiához?
Két nézőpontot ismerünk: az egyik a jelképet egy bizonyos istenhez köti, míg a másik pedig nem köti senkihez. Ami mindkettőbe közös, hogy az Irminsult a világot megtartó oszlopnak tekinti.
Azok akik valamely istennel társítják, ott ismét megoszlik a vélemény. Vannak akik szerint Irminsul Odinhoz kötődik (Irmin óészaki megfelelőjéből, Jörmunból kiindulva). Mások szerint Ziuhoz, amely Tyr egy másik neve. Utóbbi azért is állja meg jobban a helyét, mivel az Irminsult legtöbbször egy áldozati istennel társítják (és a félkarú hadisten egészen jól beleillik a képbe). Mivel egyik állítás sem bizonyítható, így ez a feltételezés helytől,
mondakörtől függően eltérhet egymástól, sőt egyesek az említetteken kívül más istenekkel is társítják a jelképet.
Amit biztosan tudunk, hogy az Irminsul megegyezik az Yggdrasillal. Mindkettő szimbólum egy kozmikus oszlopot jelképez amely megtartja az eget, és összeköti a világokat. Azt is biztosan állíthatjuk, hogy az oszlopot rituális célokra használták, hogy áldozat útján küldjenek és fogadjanak energiát.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Az '5 miért' -módszer
Az “5 miért” módszert eredetileg Sakichi Toyoda alkotta meg (1920-as években), aki a japán Toyota cég alapítója is volt, így elsőként a Toyota alkalmazta ezt a módszert, sőt, az “5 miért” alapvető részévé vált a Toyota tudományos munkája során alkalmazott problémamegoldó folyamatoknak (1950-es években). Azóta több cég is alkalmazza ezt, de a személyes fejlődésünk során felmerülő problémáknál, a mindennapi életben is nagyszerűen használhatjuk.Funkció: Áttenni a hangsúlyt a felelősökről
(Ki…?) az összefüggések (Miért…?) felé

A módszer célja, hogy eljussunk egy probléma gyökeréhez, amelyet talán első pillantásra nem vettünk észre. Alkalmazása csupán annyi, hogy ötször tesszük fel a miért kérdést ugyanazzal a problémával kapcsolatban, és az újabb miértek az előző válaszainkra kérdeznek rá.
Nézzük meg egy egyszerű példán:

A probléma:
Nem tudom megvenni az autót, amit kinéztem magamnak.
1.Miért?
Válasz: Mert nincs rá elég pénzem.
2.Miért?
Mert kölcsönadtam a szomszédnak.
3.Miért?
Mert nem tudtam neki nemet mondani.
4.Miért?
Mert el akarok kerülni minden konfliktust az emberekkel.
5.Miért?
Mert kicsi önbizalmam.

Ezzel még nincs megoldva a probléma, de megtaláltuk a gyökerét. Ha nagyobb önbizalmam volna, nemet mondtam volna a szomszédnak, lett volna elegendő pénzem, és megvehettem volna az autót.
Néha kevesebb kérdés is elég lehet, de célszerű elmenni az ötödik miért-ig. És persze folytathatjuk egy hatodik, hetedik vagy még több miért-tel is, de általában az 5. miért már felrebbenti a fátylat a problémáról.
Próbáld csak ki, és nézd meg, mire jutsz!

Kiindulhatsz ilyen, és hasonló kérdésekből:
- Miért nem tudok kimászni ebből a helyzetből, amiben vagyok?
- Miért nem sikerül elegendő pénzre szert tennem?
- Miért nem működnek rendesen az emberi kapcsolataim?
- Miért nem tudom, hogy mit akarok?
- Miért nem érem el ezt és ezt a célomat?
- Miért megyek el az életemben egy csomó lehetőség mellett?
- Miért érzem magam rosszul a bőrömben?

Persze csak olyat kérdezz, amely valós probléma az életedben!
Természetesen nem mindig elegendő ez a módszer egy probléma felszámolásához. Számos egyéb technika, gyakorlat, feladat áll még a rendelkezésedre, hogy végre történjen veled valami nagyszerű dolog, és elindulj a fejlődés útján.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!NLP

Élj vidáman! avagy Énképünk a világ tükrében
Felmérhetjük énképünket, ha a minket körülvevő embereket szemügyre vesszük. Olyan személyekkel tartunk kapcsolatot, akik úgy kezelnek minket, ahogy hisszük, hogy megérdemeljük. Az egészséges énképpel rendelkező egyének tiszteletet követelnek a hozzájuk közel állóktól. Jól bánnak magukkal, és így példát állítanak másoknak, hogyan bánjanak velük, és nem tűrik el, ha nem megfelelően viselkednek velük.
Ha egy ember negatív énképet alakított ki magáról, akkor mindent eltűr mindenkitől, és hagyja magát kihasználni. Azt gondolja magában: „Én nem számítok”, „velem mindig rosszul bántak, talán tényleg megérdemlem.” „Hát ez vagyok én.” Ez a személy egészen addig fogja ezt a bánásmódot hagyni, amíg rossz véleménnyel lesz magáról. Mások úgy bánnak velünk, ahogy mi bánunk saját magunkkal. Az ismerőseink, hamar felmérik, hogy tiszteljük-e önmagunkat, vagy sem, és eszerint fognak velünk viselkedni.
Valószínűleg mindannyian ismerünk olyan nőket, akiknek negatív az énképük, nem értékelik saját magukat, és egyik katasztrofális kapcsolatból a másikba bukdácsolnak. Partnerük vagy alkoholista, vagy született vesztes, reménytelen alak. Ezek a hölgyek úgy érzik, állandóan kihasználják őket. Ez mindaddig ismétlődni fog, amíg ragaszkodnak jelenlegi énképükhöz, amíg nem változtatnak a saját magukhoz való hozzáállásukon, amíg el nem kezdik magukat jobban tisztelni, értékelni és szeretni.
Sokan megfizették a tanulópénzt, és úgy döntöttek, hogy jó bánásmódot, és tiszteletet várnak el, sőt megkövetelik a barátaiktól, rokonaiktól és a munkatársaiktól is. Rájöttek, hogy ha ragaszkodnak ehhez, akkor meg is kapják, azt a tiszteletet és figyelmességet, amit megérdemelnek.
Minden ember megérdemli a szeretetet, törődést, az igazságos bánásmódot, és a tiszteletet, mivel emberi lény, az univerzum része. Egy kisbabánál még ez egyértelmű számunkra, hogy nem kötjük semmiféle feltételhez a gondoskodásunkat, ha sír megetetjük, és nem várjuk el tőle, hogy cserébe nevettessen meg minket, a szeretetünk felé önzetlen. Így kéne mindenki felé áramoltatnunk a szeretetünket, hogy nem várunk el érte semmit cserébe.
Mindenki megérdemli az önzetlen szeretet, megérdemelted, amikor megszülettél és megérdemled most is. Nagyon sok ember hiszi azt, hogy ha nem olyan okos, jóképű, sportos, tehetséges, mint egyesek, és nem keres annyit, akkor nem érdemli meg, hogy szeressék és tiszteljék.
Megérdemled, hogy szeressenek és tiszteljenek, egyszerűen csak azért, mert létezel!
Túl ritkán koncentrálunk arra, ami igazán szép és értékes bennünk. Hogy mennyire mutatjuk ki az érzéseinket, mennyire vagyunk empatikusak, attól függ, mennyit szenvedtünk, de mindannyiunkban benne vannak ezek a jó tulajdonságok. Ismerd fel saját értékeidet, és emlékeztesd magad állandóan arra, hogy megérdemled, hogy jól bánjanak veled.
Tudatalatti viselkedésünk szoros összefüggésben van énképünkkel. Amikor rosszul érezzük magunka lelkileg (pl. megszűnt az állásunk, elhagyott a barátnőnk), akkor hajlamosak vagyunk magunkat büntetni. Például nem eszünk, balesetek, betegségek túlzott alkohol fogyasztás formájában. Ez a cselekvés nem feltétlenül tudatos. Egyszerűen azért történik, mert ahogyan önmagunkkal bánunk, pontosan tükrözi, mennyire szeretjük magunkat éppen akkor.
Rendkívül fontos, hogy mindent megtegyünk, amit csak erőnk enged, annak érdekében, hogy pozitív gondolataink legyenek. Ez teszi lehetővé, hogy boldogok legyünk és maradjunk.
A negatív énkép ezt sugallja: „nem érdemlem meg.” Ez oda vezet, hogy az ember tudattalanul szabotálja a saját boldogságát. Amikor egy új, izgalmas lehetőség nyílik az életben, hogy valami jó történjen vele, vagy, hogy új dolgokat tanuljon, akkor az ilyen ember tudatosan, vagy tudat alatt okot talál rá, ami megakadályozza mindebben.
Törekedjünk arra, hogy pozitív legyen az énképünk. A következő viselkedésmódok és tulajdonságok arra utalnak, negatív az énképünk, ezért szükség van a javítására.
– negatívan beszélsz önmagadról, és magadat hibáztatod mindenért
– nem dicsérsz másokat és elutasítod a dicséreteket
– nem veszed figyelembe a szükségleteidet, nem kéred azt, amit szeretnél
– szükségtelenül megvonod magadtól a drágább termékeket
– nem mutatod ki, hogy vonzódsz valakihez, és nem tudod elfogadni és élvezni a másik ember vonzalmát, kedvességét
– önmagad folyton másokhoz hasonlítgatod
– folyton szomorúnak vagy dühösnek érzed magad
– állandóan rossz a közérzeted és az egészséged
– féltékeny és bizalmatlan vagy
– bűntudatod van
– kritizálsz másokat, és panaszkodsz
Nehéz megváltozni. A negatív énkép mindig görcsösen ragaszkodni próbál. Ha elhatározzuk, hogy elindulunk az önfejlődés útján, az már hatalmas lépés; akkor is előfordul, hogy visszaesünk néha, de ne adjuk fel, a végeredmény egy kiegyensúlyozott, boldog ember lesz.
Következzék néhány tanács, hogy mit tehetsz azért, hogy javíts önértékeléseden:
Fogadd el a dicséretet! – mindig mondj mosolyogva köszönetet érte
Dicsérj meg másokat! – Az egyik legegyszerűbb mód, hogy jobban érezzük magunkat, ha felismerjük másokban a szépséget.
Mindig elismerően beszélj magadról! – Ha nem jut eszedbe semmi pozitív, akkor inkább ne mondj semmit, de biztos van valami, amit szeretsz magadban. Vagy ha nem jut eszedbe ilyen, kérdezz meg másokat, mit szeretnek benned.
Dícsérd meg magad! – Ismerd fel értékeidet. Jutalmazd meg magad valami aprósággal, ha valamit elvégzel. pl. tarts szünetet a munkába, egyél egy kis csokit, vagy gyümölcsöt.
Ha valaki vonzódik hozzád, fogadd el! – Értékes és szerethető vagy ezt sose felejtsd el!
Ha szeretnél valamit, merd kérni! – Kérd meg a párod, hogy segítsen a vásárlásban, vagy masszírozza meg egy kicsit a nyakadat.
Ha megkínálnak valamivel, fogadd el jó szívvel – Ne légy olyan szerény, hogy elutasítod, mert szívesen adják. Értékeld magad annyira, hogy elfogadod.
Ismerd fel, hogy értéked nem függ a viselkedésedtől! – Ha valami hibát elkövetsz, pl. eltörsz valamit, vagy elfelejtesz valami határidős dolgot megcsinálni, akkor se utáld magad. Emberek vagyunk, hibázunk, a hibák arra valók, hogy tanuljunk belőlük, és elengedjük, nem arra hogy ostorozzuk magunkat, és folyton azon rágódjunk, mit rontottunk el.
Törődj a testeddel! – Ez az egy van belőle neked. Minden, amit teszünk, hatással van minden másra. Sportolj, járj masszázsra, szépségszalonba, és táplálkozz egészségesen!
Tudasd másokkal, hogyan bánjanak veled! – Különösen abban mutass példát, ahogy önmagaddal és másokkal törődsz. Senkinek nem szabad elfogadnia a rossz bánásmódot másoktól!
Hagyj fel az önmarcangoló lelkiállapottal! – Ne dühöngj, és ne szomorkodj a múlt miatt. Keresd a kiutat a rossz lelkiállapotból. Ehhez nyújtok segítséget egy régebbi cikkemben (Éljünk a jelenben és tanuljuk meg élvezni az életünket!)
Tartózkodj pozitív emberek társaságában! – Mert az ember minták alapján tanul, ha sokat vagy ilyen emberek társaságában, rád ragad az ő pozitív viselkedésük.
Munkálkodj azon, hogy ne érezz bűntudatot, amikor örömet okoz valami! – Értékes vagy megérdemled a jó dolgokat.
Használj pozitív megerősítéseket! – Programozd otthon tükör előtt azt, amit el szeretnél érni, pl. szeretem magam, és olyan munkahelyem van, ahol értékelnek! Ezt mond el 3x úgy, hogy a saját szemedbe nézel és úgy, hogy el is hiszed, amit mondasz. Ha a mondatot a saját neveddel kezded, azzal még hatékonyabbá teszed a programozást.
Olvass olyan könyveket, amelyekből új ötleteket meríthetsz és inspirálnak!
Mindig azt képzeld el, hogy milyen szeretnél lenni, ne azt, amilyen vagy! – Így szükségszerűen a meghatározó gondolataid irányába fogsz haladni. Írhatsz egy listát is, hogy milyen szeretnél lenni, és miket szeretnél elérni az életben, ezt naponta olvasd fel magadnak hangosan. Úgy hogy átérzed, milyen jó érzés lesz, amikor ezek megvalósulnak.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Andrew Matthews: Élj vidáman!
Lyonesse eltűnt földje
Középkori mondákban olvashatunk egy hajdanvolt földről Anglia délnyugati csúcsán túl. Ha az ember Land's Enden (szó szerinti fordításban: világ vége) áll, s tiszta, derült időben a Scilly-szigetek felé néz, könnyen elképzelheti, hogy közöttük valaha egy virágzó ország terült el. Az angol költő, Alfred Lord Tennyson szavaival élve ez volt "Lyonesse eltűnt földje, ahol ma a Scilly-szigetek kivételével nincs más, csak a bősz tenger". De Lyonesse volt-e valaha is több egy költő romantikus álmánál ?


Land's End sziklái...

A világ különböző tájain, Ázsiában, Afrikában, a Csendes-óceán szigetein és az amerikai kontinensen, számos nép költészetében megjelenik egy nagy árvíz emléke. A nyugati világban a legismertebb a Teremtés könyvében leírt Vízözön, melynek története az ősi Mezopotámiából származik. Különös módon Afrikának nincs a világot elöntő özönvízről szóló legendája. Ahogy a néprajzkutatók szerint Nyugat-Európának sem volt, míg a mezopotámiai mítosz görög változata, Deukalión és Pürrha legendája, valamint a bibliai változat, Noé története el nem jutott a kontinensre.

Lyonesse eltűnt földjeHogyan pusztult el Lyonesse? 

A legenda szerint Trevelyan (Trisztán) az egyetlen ember, aki lova hátán megmenekült Lyonesse-ből a halálos hullámok elől.
Vajon csak a romantikus költő képzeletében élt, vagy a valóságban is létezett a föld, ahová Alfred Lord Tennyson Camelotot, Artúr király várát helyezte? Lyonesse legendája jóval korábbi, már Tennyson előtt több száz évvel is létezett. A Cornwall partjainál eltűnt földre az első írásos utalást a 15. századi angol történetíró, Worcesteri Vilmos, Itinerary című munkájában találjuk.
„Erdők, mezők és 140 plébániatemplom, elsüllyedt valamennyi a Mount és a Scilliy-szigetek között” − írja. Ám Worcesteri Vilmos nem nevezi néven a víz alá került területet.
Talán Richard Carew, cornwalli régiségbúvár volt az első, aki az Arthur mondakör Lyonesse-ével azonosította ezt a tengerbe veszett földet. Erről szóló írása William Camden Britanniájában jelent meg, majd később saját munkájában, a Cornwalli Szemlében (1602). Ebben azt olvashatjuk, 
"És a kizúduló tengerár elmosta vala Lyoness egész földjét, a különféle birtokokkal együtt, melyek nem kis területűek valának."
Hogy egy ilyen Lyoness valóban létezett, tanújelek bizonyítják, a közel 30 mérföldnyi térség Land's End és a Scilly szigetek között mind a mai napig megőrizte nevét a kelta nyelvben Lethosow -, s 40-60 ölnél sehol sem visz mélyebbre, ez pedig szokatlan dolog a tenger birodalmában…"

Lyonesse eltűnt földjeAjtódarabok a hálóban és elsüllyedt harangok hangja

A tengerbe veszett földről ír az angol történet író és kartográfus, William Camden is 1586-ban megjelent híres művében, a Britanniában. Ez Nagy-Britannia és Írország egységes topográfiai és történelmi áttekintése. Camden a korábbi írásos forrásokon kívül a mondakörrel kapcsolatos történetekre támaszkodik. Ezek egyike szerint, a Sevenstones nevű sziklacsoport által határolt területen, amelynek kelta neve „Tregva” (lakóhely), a halászok hálójukban ajtó- és ablakdarabokat találtak. Egy másik legenda szerint, ha viharos a tenger, hallani lehet a rég elsüllyedt templomok harangjait. Ám Crnwal eltűnt földjét még Camden sem köti össze az Artúr-mondakörrel.

XVII. századi Artúr-legenda

LyonesseValószínűleg Camden kortársa, Richard Carew, a gazdag cronvalli régiség búvár és fordító volt az első, aki a tenger elnyelte földet az Artúr-legenda Lyonese-ével azonosította. A legenda szerint Lyonesse nem Artúr székhelye, hanem Trisztán hazája, aki a kerekasztal lovagja méa Márk király unokaöccse volt. ( Az ő nevéhez fűződik Márk király felesége, Izolda elcsábítása. A cornvalli lovag és az ír hercegnő tiltott szerelmének legendája az Artúr-mondakör másik közismert története. Mark király cronwall uralkodója volt. Ez a tény lehet az oka, hogy Carew a tengerbe veszett földet a legendabeli Lyoness-szel azonosította. Erről szóló írása Camden Britanniájában jelent meg, majd később saját munkájában, a Cronwalli Szemlében (1602). Ebben azt írja „és a kizúduló tengerár elmosta vala Lyonesse egész földjét, a különféle birtokokkal együtt, amelyek nem kis területűek valának”.
Hogy egy ilyen Lyonesse valóban létezett, tanújelek bizonyítják. A közel 30 mérföldnyi (48 km) térség Land s End és scilly-szigetek között mind a mai napig megőrizte nevét a kelta nyelvben- Lethosow. S 40-60 ölnél (73-100 m) sehol sem visz mélyebbre, ez pedig szokatlan dolog a tenger birodalmában.

Egy férfi megmenekült

A Carew idejében közszájon forgó, Lethosow-ról szóló történetben hirtelen jött tenger hullámok árasztják el a száraz földet. Egyedül egy Trevelyan nevű férfinak sikerült megmenekülnie, aki megsejtve a közelgő katasztrófát, felugrik fehér lova hátára és elvágtat vele, épp csak megelőzve a hatalmas hullámokat. A cornvalli a tengerparton egy biztonságos barlangba húzta meg magát a mai Marazin városa közelében, onnan nézi végig Lethosow pusztulását. Ettől a férfitől származtatja magát az angol Trevelyan család, amelynek nemesi címerében egy ló látható, amint kiemelkedik a tenger habjaiból. A középkor kutatók azonban tévedésnek tartják Lyonesse és Cornwall eltűnt földjének azonosítását. Úgy vélik, Lyonesse valójában a Leonois hibás alakja, amely Trisztán hazájának korábbi neve, és a Skóciában található jelenlegi Lothiannal azonos. Ez megfelel annak a történelmi ténynek, hogy a Trisztán nevet egy, a 8. században élt pikt herceg viselte. A poktek, egészen a 10. századig, Közép-és Észak-Skóciában élő kelta népek voltak.

A falak a földet választották el, vagy csapdák voltak?

Ám ha ez az Artúr-mondakörből ismert Lyonesse volna is, vajon tényleg létezett-e Cornvallban a tengerbe veszett, eltűnt föld? Vagy talán csak Cornwall népének a dicső múlt utáni vágyakozás teremtette a legendát? William Borlase, cornvalli történész (16-17. század), geológus és természettudós 1753-ban azokra a tengerbe vezető kősorokra hívja fel a figyelmet, amelyek a Scilly-szigetekhez tartozó Samson-szigeteken látható. Mivel ezek a kősorok szántóföldeket elválasztó kőkerítéshez Hasonlítanak, emberi kéz művének vélik őket. A húszas években ennek nyomán alakult ki az újabb keletű elmélet, amely szerint a Samson-szigeten szántóföldeket egymástól elválasztó, bronzkori kőépítményekről lehet szó. A mai álláspont szerint azonban sokkal valószínűbb, hogy ezek hal csapdák voltak, amelyeket csak a legmagasabb dagály zárta le.

A Scilly-szigetből szigetcsoport lett

A mai oceanográfusok szerint 3000 ezer év alatt 3,7 métert kellett volna emelkednie a tenger szintjének ahhoz, hogy eltűnjenek az egykori földek, amelyekről a víz alá került Lyonesse legendája mesél. Ám egy kisebb árvízre minden bizonnyal sor került Scilly-szigetén. A Saint Martin-, a Little Arthur és a Tean-sziget partszegélyén még ma is láthatóak az ősi lakóhelyeket körülvevő, részben a víz alá került kőrgyűrű maradványai. A feltételezések szerint ezeket a római időkben áraszthatta el a tenger. Az ókori források a ma kb. 140 kisebb sziget alkotta területről még mint egyetlen szigetről beszélnek. Az alacsonyan fekvő területei valamikor 400-500 körül kerülhettek a víz alá, lassan, fokozatosan, és semmi esetre sem valamilyen hirtelen történt drámai esemény során, melynek szemtanúja mindössze egyetlen ember lehetett.

Kezdetben helyi vízár lehetett

A legenda alapja egy helyi tengerár is lehet, amelyet a tenger hirtelen megemelkedése okozhatott. Hasonló történt pl. 1953 január 31-én, amikor hatalmas, óránként 203km-es sebességet is elérő szélvihar tombolt az Északi-tengere Nagy-Britannia és a Nyugat-Európa közti szakaszán. Magas állású dagálynál a szél hatalmas hullámokat korbácsolt, amelyek elborították az egész partvidéket. A tengerszintje alatt fekvő parti területeket Angliában, Észak-Belgiumban és Hollandia déli részén a védőgátak, ill a védőtöltések sem tudták megóvni. Átcsapott rajtuk a tenger, vagy egyszerűen elmosta őket. A katasztrófa olyan hirtelen jött, hogy az embereknek már nem volt idejük a menekülésre. Belgiumban és Hollandiában több mint 1800-an fulladtak vízbe, Angliában 300 áldozatot követelt az ítélet idő. Az árhullám elől Londont csak az éppen kezdődő apály mentette meg.

A kelta kapcsolat

Lethosow / Lyonesse legendájának megvan a Bretagne-i párja, itt, a Douarnenezi-öböl mélyén fekszik ugyanis Ker-Is nagy múltú városa. Csak Gradlon király menekült meg az ár elől, Trevilianhoz hasonlón egy fehér ló hátán. Mindkét mese 6. századi hősökhöz fűződik, s mindkettő a kelta világhoz tartozik. Noha a kelta területen ez idõ tájt lezajló kiterjedt árvízre nincs bizonyíték, történhetett egy helyi katasztrófa, melyet a kivételesen magas dagályszint okozott, mint amilyennek Anglia keleti partja volt tanúja 1953-ban.
Lehetséges, hogy a Bretagne-i Mont St. Michel-apátság szerzetesei hozták magukkal az árvíz történetét, amikor Cornwallban megalapították testvérközösségüket, a St. Michael's Mountot.

Lyonesse eltűnt földjeSt. Michael's Mount
Akárhonnan ered is a mese, nem nehéz elhinni, hogy volt egyszer egy árvíz, melyet, akárcsak valamennyi katasztrófát, felnagyítottak, eltúloztak az elmondás során, az elsüllyedt faluból város lett, a városból végül egy egész királyság… Az emberek elfelejtették, hol is történt pontosan, s oda helyezték, ahol a "bizonyíték" víz alá került "épületek" alakjában megvolt. És hogy mikor történt? Nos, természetesen a "mesék idején", a kelta hõskorban, Arthur, Gradlon és Trisztán korában...

Egy másik eltűnt föld a térségben

A katasztrófákat a szóbeszéd felnagyította, eltúlozta, így keletkezhettek az egész földrészekről szóló legendák, különösen akkor, ha a tragédiára víz alá került, látható épületmaradványok szolgáltattak bizonyítékot, ahogyan az Scilly-sziget esetében is. Lyonesse nem az egyetlen eltűnt föld, amely N agy-Britannia és Franciaország partjainál a hullámokba veszett. A térségben sok hasonló történet előfordul. A Douarnenzei-öbölben, Bertagne partjainál állt például a kelta Ker-Is város, amely a legenda szerint egykor kapcsolatban állt Mont-Saint-Michel szigetével, ahol számos műemlék található. Ilyen például a 11-16. században épült bencés apátsági templom, az apátság gótikus épületei vagy a 13-05.századi erődítmény.

16 elsüllyedt nagyobb város

Lyonesse és Ker-Is tragédiájának történ etében közös momentum a hullámok elől fehér ló hátán menekülő, egyetlen túlélő legendája is. A bretagne-i város esetében a túlélő Gradlon, a kelta király. A két legenda részletei feltűnően hasonlítanak egymásra. A források szerint a történetet a bertagne-i Mont-Saint- Michel-apátság szerzetesi vitték magukkal Cronwalban, amikor a szoros másik oldalán megalapították testvér közösségüket. Egy másik legenda említést tesz a Wales nyugati partjainál elsüllyedt, un. Bottom Cantref területről. Itt, a Bardsey-sziget és Teifi folyó torkolata között egykor 16 nagyobb város lehetett. A töltések amelyek a szárazföldet a tengertől védték, a Cardigan-öböl vizében állítólag ma is jól láthatóak.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
fokusz.info
erdekessegek
Lélekemelő: Egy fiatal pár 70 évet öregszik 5 perc alatt
Ha lenne egy kristálygömb, mely megmutatná, Te és szerelmed hogyan néztek majd ki 70 év múlva, vajon mit látnál benne?
Egy hónappal esküvője előtt, egy fiatal pár úgy döntött, hogy részt vesz egy mókás, ugyanakkor nagyon megindító kísérletben.
Kristie és Tavis a profi maszkmestereknek és sminkeseknek köszönhetően megláthatták, hogy miként is néznek majd ki az ötvenes, hetvenes és kilencvenes éveik végén!
A Cut Video csapata a családi albumok fotóit használta föl, hogy “megjósolja”, miként is öregszik majd a két húszas évei végén járó fiatal.
A majd’ hatperces videó nemcsak azt mutatja meg, hogy milyenek lesznek öregen, hanem szemtanúja lehetsz a reakciójuknak, ahogyan először egymást, majd saját magukat meglátják.
A videó készítői figyelmeztettek arra, hogy készítsek magamnak papír zsebkendőt, de nem hittem nekik. Pedig jobb lett volna! 😉
Nemcsak Kristie és Tavis érzékenyül el a kísérlet folyamán, hanem Te is garantáltan meghatódsz majd.
Elképesztő, ugyanakkor nagyon-nagyon megható videó, mindenkinek ajánlom! ♥


Mivel a videót angol nyelven láthatod, röviden összefoglaltam, hogy mi az, amit a pár mondott, az egyes “fázisokat” követően.

Reakció az ötvenes évekre:
Tavis: Remélem, tényleg így nézel majd ki! … Fantasztikusan nézel ki!
Kristie: Hát, igen, egy nap pontosan úgy fogok kinézni, mint az anyám.
Tavis: Te jó Isten! Azt hiszem, el kell kezdenem napvédő krémet használni.
Kérdező: Mik ennek a kornak a sztereotípiái?
Kristie: Nevelhetünk majd pár tinit – hú, az kemény lesz!
Tavis: Szörnyű! A szülői munkaközösség tagjai leszünk, hú, ez nagyon furán hangzik!
Reakció a hetvenes évekre:
Tavis: Nagyon tetszik, ahogyan kinézel!
Kristie: Te sokkal öregebbnek nézel ki, mint amire számítottam! … Úgy nézek ki, mint a nagymamám!
Tavis: Te jó Isten! Nem öregszem valami szépen!
Kristie: Remélem, jobban ápolod majd a hajad ennyi idősen.
Kérdező: Miért érzékenyültetek el ennyire?
Tavis: Arra gondolok, hogy milyen lehetett az elmúlt ötven év. Ha ránézek, és ilyen idősnek látom, az jut eszembe, hogy mennyit változtunk egymás mellett. Mennyi minden történhetett ennyi idő alatt.
Kristie: Gyerekeink és unokáink születtek… Mennyi történet!
Tavis: Igen. Csomó dolgot elfelejtek majd.
Kristie: Nagyon megindító látni valakit, akit már 19 éves korod óta ismersz, hogy milyen lehet hetven évesen – és elképzelni, hogy milyen lesz akkor az életetek.
Reakció a kilencvenes évekre:
Tavis: Fantasztikusan nézel ki! Nem nézel ki egy nappal sem többnek, mint 75!
Kristie: Te viszont igen. … Hú, ezt hihetetlen látni.
Tavis: Szuperül nézek ki! Mikor mosolygok, olyan vagyok, mint egy vidám öregember, mikor nem, akkor meg mint egy seggfej.
Kérdező: Szerintetek még szexuálisan aktívak lesztek ennyi idősen?
Kristie: Neeem. Fáradtak leszünk.
Tavis: Azért én megpróbálom.
Kérdező: Mik lennének az utolsó szavak, amiket egymásnak mondanátok?
Kristie: Az utolsó szavak… Ez nagyon nehéz. Szerintem én megmondanám neki, hogy mindig mennyire szerettem. És mennyire fontos volt számomra.
Tavis: Jobb emberré tettél. Annyi minden van, ami nem lehettem volna nélküled.
Kristie: Le kéne ezeket írnod, mert épp most írjuk mindketten a házassági fogadalmunkat. Használhatnánk ezeket a gondolatokat egy hónap múlva. … Érdekes, hogy milyen megnyugtató érzés őt így látni. Főként, most, hogy összeházasodunk – nem lehetnék ennél biztosabb abban, hogy ez az, amit szeretnék.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!napiboldogsag.com
20 örökérvényű életbölcsesség
Az alábbi tanácsokból erőt kell és erőt tudsz meríteni, ugyanakkor az élet bizonyos helyzeteiben nem árt feltenni magunknak a kérdést, hogy valóban ez az egyetlen helyes út az adott dilemmával kapcsolatban?
Hiába, senki sem mondta, hogy az élet egyszerű!
1. A nap mindig fölkel – soha nem késő újrakezdeni!
A gyerekeknek nagyszerű válasza van mindenre – engedd, hogy ők legyenek a tanítóid!
3. A logika nem oldja meg a szív gondjait.
4. A boldogság csakis benned lakozik.
5. A szíved minden egyes töréssel erősödik.
6. Tedd meg most, mielőtt túl késő lesz, egyszerűen, csak mert túl késő lesz!
7. Ha úgy érzed, sürgetnek, nem kell azonnal döntést hoznod. Gondold át, és akkor lépj, mikor valóban úgy érzed, hogy tényleg itt az ideje.
8. Bízz magadban.
9. Ha másokat bírálsz, az mindig többet mond rólad, mint róluk. A könyörület a békés élet titka.
10. A szeretet erősebb, mint a félelem. Mindig válaszd a szeretetet.
11. Ha úgy döntesz, hogy boldog leszel, másoknak is könnyebb lesz boldognak lenni.
12. A hála az élet mozgatórugója.
13. Nem az élet az, ami számít, hanem a bátorság, amit beleviszel.
14. Ha másokhoz hasonlítgatod magad, az saját sikereidet és boldogságodat csökkenti.
15. Mikor anélkül adsz, hogy bármit is elvárnál cserébe, akkor növeled gazdagságod.
16. Arra összpontosíts, hogy mit akarsz, ne arra, hogy mit nem.
17. Az emberek olyanok, amilyenek. Ahelyett, hogy megpróbálnád megváltoztatni őket, fogadd el őket úgy, ahogy vannak.
18. A szabadság ott kezdődik, ahol az elvárás megszűnik.
19. A megbocsátásnak nem sok köze van a múltadhoz – annál fontosabb a jövőd szempontjából!
20. Nem az számít, hogy hová tartasz, hanem az oda vezető út az igazi jutalom.

Neked melyik a kedvenced? Melyik az, ami számodra „Az Élet Igazsága”?
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
napiboldogsag
A siker...
A siker...
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Az emberek úgy bánnak veled....
Az emberek úgy bánnak veled....
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Bármilyen érzéseket is melengetsz magadban, ezek vonzzák be a holnapodat
Bármilyen érzéseket is melengetsz magadban, ezek vonzzák be a holnapodat.
Az aggodalom, újabb aggodalmat vonz.
A szorongás, több szorongást.
A boldogtalanság, több boldogtalanságot.
Az elégedetlenség több elégedetlenséget...
ÉS....
Az öröm további örömöket vonz.
A boldogság több boldogságot.
A békesség több békét.
A hála több hálát.
A jóság, több jóságot.
A Szeretet, több szeretetet.
Ez belső munka. Nem kell mást tenned világod megváltoztatásához, mint hogy megváltoztatod, amit odabent érzel.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Rhonda Byrne

John Carter (teljes film)John Carter (Taylor Kitsch) egyszerű katona, aki a hadsereg sorai között keresi életének értelmét. Minden a szokásos módon megy, mikor váratlanul a Marsra kerül, ahol belecsöppen egy őslakos háborúba, amit a két kegyetlen fél már évszázadok óta vív egymással. John Carter kis idő elteltével beilleszkedik, szerez rengeteg barátot és ellenséget egyaránt, de nem tagadhatja múltját és képességeit így harcosként elkerülhetetlen, hogy részt vegyen a harcokban…

John Carter (teljes film)

John Carter (teljes film)
John Carter (teljes film)

John Carter (teljes film)
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)
Moziban, tv előtt sokaknak kihagyhatatlan a pattogatott kukorica. De mennyire egészséges?
A kukoricával még önmagában nincs is gond mivel magas rosttartalmú gabona, B3 vitaminban gazdag és C vitamin forrás. 

Ezenkívül: 
  • 1. A pattogatott kukoricában több a fehérje és a foszfor, mint azonos tömegű burgonyachipsben. Sőt, több vasat tartalmaz, mint a tojás és a spenót!
  • 2. A pattogatott kukorica a fogyókúrázók álma: cukor- és zsírmentes, ráadásul alacsony kalóriatartalmú. Negyed liter zsiradék nélkül pattogatott kukorica energiatartalma csak 31 kcal.
  • 3. A kukorica remek élelmirost-forrás. Valóban: negyed literenként 1,3 g rostot tartalmaz.
  • 4. A pattogatott kukorica hihetetlenül sokoldalú. Fogyaszthatja magában, fűszerezve, édesítve, enyhén megvajazva, ropogósan vagy ragadósan – mindenképpen finom.
  • 5. A pattogatott kukorica az egyik legolcsóbb nassolnivaló.
  • 6. Két étkezés között is ideális: mivel a legnagyobb része levegő, ezért remekül képes elverni az éhségét anélkül, hogy veszélybe kerülne a diétája.
  • 7. A kukorica nem tartalmaz glutént. Apróra őrölve zsemlemorzsa helyett lehet használni ropogós bundájú csirkéhez vagy halhoz, vagy megfűszerezve salátára szórhatod, mint a pirított kenyérkockát. 

A mikrohullámú sütők megjelenésével a pattogatott kukorica készítése is leegyszerűsödött (ahogy pl. a többi készétel, zacskós levesek stb.). Viszont ez a leegyszerűsítés többet árt, mint használ. 
A készen kapható különböző ízesítésű pattogatott kukoricában rengeteg E származék található, ami hosszabb távon súlyos légúti betegségekhez, tüdőbetegséghez, emésztési problémákhoz, krónikus vesebetegséghez, Alzheimer-kórhoz vezethet. A súlyos betegségeket a kukoricán lévő toxinok okozhatják. A vaj aromás pattogatott kukorica rendkívül káros, mivel a diacetil nevű vegyianyag adja a popcornnak a jellegzetes vajízt. Kimutatták 2012-ben egy toxikológiai kutatás során, hogy ez az anyag lehet az egyik ok megszilárdult formájában a Alzheimer-kórnak. 
De ha ez nem lenne elég, akkor vessünk egy pillantást a tasakok belsejébe, ami egy olyan anyagot tartalmaz - PFOA, vagyis perfluorooctanoic sav - ami megakadályozza, hogy a kipattogott kukorica darabok odaragadjanak a zacskóhoz. Ez károsíthatja a májat, asztmát és légúti betegségeket, vese problémákat okozhat, és immunrendszerünkre is romboló hatással lehet. Ezenkívül gyulladásokat okozhatnak a pattogatott kukoricában lévő hidrogénezett olajok is, amik már megváltoztatott formában találhatók meg (hiába van szója vagy kókuszolaj benne). 

A transzzsírsavak igen alattomosak, és hasonlítanak az alapvető zsírsavakhoz. Szervezetünkben pedig az omega-3 és 6 összetevőit mesterséges "álzsírrá" alakítja. 
A transzzsírsavak a növényi olajok hidrogénezése során keletkező vegyületek, melyek a telítetlen zsírsavakból keletkeznek. A növényi olajok (napraforgó, szója, repce), az állati eredetű zsiradékoktól eltérően jelentős mennyiségben tartalmaznak többszörösen telítetlen zsírsavakat, ezért az olajok szobahőmérsékleten folyékonyak.

Amikor az élelmiszeripar rákényszerült, hogy az állati zsírok helyett a "szívbarát" többszörösen telítetlen olajokat használjon, a kereskedelemben kapható élelmiszerek transzzsírsav-tartalma az egekig ugrott. Az élelmes élelmiszeripar ugyanis azt találta ki, hogy félig hidrogénezett olajokra tért át annak érdekében, hogy termékeinek ugyanaz a ropogós, omlós állaga maradjon, mint amit az állati zsírok és a kókuszolaj biztosítottak. Még a csecsemőknek készített babapiskóták is félig hidrogénezett zsírt tartalmaznak.


Sajnos a gyártóknak engedélyezve van, hogy popcornonként 0,5 gramm transzzsírt 0-ra kerekítsenek, így ez a csomagolásokon nem is szokott szerepelni. 

Miért károsak a transz-zsírsavak?

Tudományos vizsgálatok adatai szerint 2 energia %-nak megfelelő, azaz kb. 5 g/nap transz-zsírsav bevitel 25%-kal növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Ez, a telített zsírsavakhoz viszonyítva, grammonként 4-5-ször nagyobb kockázatot jelent. A transz-zsírsavak befolyásolják a szervezet koleszterin-háztartását, így emelik a szérumban a rossz (LDL) koleszterin-szintet, és csökkentik a jó (HDL) koleszterin szintjét. Ez az oka annak, hogy a transz-zsírsavaknak szerepe van a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában.

Popcorn házilag
A házi pattogatott kukoricához nem kell más, mint pattogatni való kukorica (piacon és nagyobb üzletekben kapható), só és némi fűszer.
Egy nagy lábos aljára kis olajat teszünk, felforrósítjuk. Beletesszük a kukoricát, a sót. Közepes lángon melegítjük fedő alatt, míg minden szem ki nem pattog. A fűszereket érdemes közvetlenül a pattogás előtt hozzáadni, nehogy megégjenek. Mehet bele fokhagyma granulátum, chili, pirospaprika, szójaszósz, stb. Teszteljük az edényünk kapacitását, elsőre csak kevés kukoricával próbálkozzunk.
Csinálhatunk édes kukoricát is: a só és fűszerek nélkül kipattogtatott kukoricát karamellen megfuttatjuk, és már készen is vagyunk. Érdekes színes kukoricákat is készíthetünk, ha a kész pattogatott kukoricát szörppel vagy természetes ételfestékkel színezett cukros folyadékon megfuttatjuk.

Popcorn receptek: 

Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)
Először is itt van az Oreo ízesítésű pattogatott kukorica, amihez nem kell mást tennünk, mint kipattogtatni a kukoricát, összetörni nagyjából 12 darab Oreo kekszet, felmelegítünk némi candy melts tallért (mikrohullámú sütőben vagy gőz fölött olvasztható csoki tallérok), majd rászórjuk a kukoricára és összekeverjük.Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)
Aztán van olyan, hogy Margarita popcorn, ami ugyan nem alkoholos, de minden igényt kielégít, ha valami fűszeresre vágyunk. Egy csipet só, őrölt chili, némi lime héja és kész.Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)
Csípős-ecetes pattogatott kukorica: bizarrul hangzik, de a két összetevő kiválóan kiegészíti egymást. A pattogatott kukorica zacskójába öntsünk némi chiliszószt és egy evőkanál ecetet, majd rázzuk össze és kész is.

Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)
A mogyoróvajas pattogatott kukorica már kissé bonyolultabb. Ehhez szükség van mézre, cukorra, mogyoróvajra, vaníliakivonatra, csokidarabokra, valamint lehetőség szerint Mini Reese's Peanut Butter Cups-ra (apró mogyoróvaj ízesítésű csokoládédarabok), amit ugyan nehéz beszerezni, de kis kreativitással helyettesíthető. A kukoricát kipattogtatjuk, a mézet és a cukrot összefőzzük, hozzáadjuk a mogyoróvajat, alaposan összekeverjük, míg a mogyoróvaj fel nem olvad, végül hozzáadjuk a vaníliakivonatot. Mindezt rögtön ráöntjük a pattogatott kukoricára, és egy hosszú fakanállal összekeverjük, amíg teljesen be nem vonjuk teljesen a kukoricát. Ezek után rászórjuk a Mini Reese's Peanut Butter Cups-t, vagy annak helyettesítőjét.

Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)
Van egy olyan is, hogy Mud Buddy popcorn, (a Mud Buddy gyakorlatilag csokoládészószba kevert rizspehely), amit úgy lehet elkészíteni, hogy csokoládét és mogyoróvajat összemelegítünk, hozzáadunk némi vaníliakivonatot, ráöntjük a pattogatott kukoricára, majd egy zacskóban porcukorral összerázzuk.


Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)A fahéjas popcorn esetében a kipattogtatott natúr kukoricához adjunk hozzá két evőkanál vajat a zacskóba, két teáskanál cukrot (vagy ízlés szerint többet), majd szórjunk némi fahéjat a tetejére, és rázzuk össze.

Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)Amitől viszont mindenki hasra esik, az biztosan a parmezános, fokhagymás, rozmaringos pattogatott kukorica. Ehhez kell 4 evőkanál vaj, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 1 teáskanál frissen örült rozmaring, három evőkanál repceolaj, és frissen reszelt parmezán sajt. Közepes hőfokon felmelegítjük a vajat, beletesszük a fokhagymát és a rozmaringot, 1-2 percig sütjük, amíg a fokhagyma kissé meg nem barnul, majd félretesszük. Ha kipattogott a kukorica, ráöntjük a vajszószt és óvatosan keverjük össze, majd a meleg pattogatott kukoricára szórjunk reszelt parmezánt és ízlés szerint sózzuk.

Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)A karamellás popcorn szintén egy bonyolultabb mutatvány, de mindenképpen megéri azoknak, akik függői a karamellának. Szóval kipattogtatjuk a kukoricát, majd vajat melegítünk egy edényben, barnacukrot, kukoricaszirupot és sót keverünk hozzá, majd hagyjuk 4 percig főni. Ezután hozzákeverünk szódabikarbónát és vanília kivonatot és ráöntjük a kukoricára, majd összekeverjük. Végül beletesszük az egészet egy nagy sütőedénybe, amit behelyezünk egy 95 fokra előmelegített sütőbe és 15 percenként keverjük meg egy órán keresztül, majd hagyjuk kihűlni teljesen, mielőtt darabokra törnénk.

Mi van a popcornodban? / Popcorn házilag (+ receptek)A sajt ízesítésű pattogatott kukorica ugyan nem ismeretlen, de fel lehet turbózni azt is még jobban, ha például cheddar-os verzióban készítjük el. Ehhez kell három evőkanál olvasztott vaj, egy evőkanál cheddar ízű sajtpor, egy teáskanál mustárpor, fél teáskanál cayenne bors, és ugyanennyi sima bors, amit rászórunk a pattogatott kukoricára, és rögtön szervírozhatjuk is.

Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!buzzfeed
mindmegette.hu
nosalty.hu