Példátlan változási folyamat bontakozik ki most, korunkban. Ez a változás érzékelhető a Földben, de az emberi érzékelésben és tapasztalásban lezajló drámai váltásokban is viszontláthatjuk, függetlenül a vallás, a tudomány vagy az ősi misztikus hagyományok mesterségesen meghúzott határvonalaitól. Korunkra a történelem során Korszakváltásként utaltak. A Korszakváltás kora egy olyan paradigmánk végét jelzi, mely az elválasztottság látszatát tartja fenn saját magunk, és világunk termékeny erői között, valamint egy új paradigma születését, mely lehetővé teszi, hogy felismerjük, minden, ami él egy. ~ Gregg Braden

Példátlan változási folyamat bontakozik ki most, korunkban. Ez a változás érzékelhető a Földben, de az emberi érzékelésben és tapasztalásban lezajló drámai váltásokban is viszontláthatjuk, függetlenül a vallás, a tudomány vagy az ősi misztikus hagyományok mesterségesen meghúzott határvonalaitól. Korunkra a történelem során Korszakváltásként utaltak. A Korszakváltás kora egy olyan paradigmánk végét jelzi, mely az elválasztottság látszatát tartja fenn saját magunk, és világunk termékeny erői között, valamint egy új paradigma születését, mely lehetővé teszi, hogy felismerjük, minden, ami él egy.
A Korszakváltás hatásai a teremtett világ minden megnyilvánulá­si formájában (kivétel nélkül), mindenütt érezhetőek, minden a Földgolyó védelmező burkában élő életformában tükröződnek. Az egyes létformák összes sejtje átformálja biokémiai „áramkörét", an­nak érdekében, hogy magasabb frekvenciákat hozzon létre, és a ki­áradó tudás (amelyre fényként utalunk) jóval összetettebb mátrixa­it fejlessze ki, tartsa fenn, és tegye magáévá.
A Korszakváltás - mely egy kétszázezer éves tapasztalati ciklus lezárulását jelzi — harangozza be a tudatos emberi emlékezetben je­lentkező legjelentősebb esemény kezdetét. A bolygó mágneses erőtereinek gyors gyengülése — miközben a Föld képes fenntartani alappulzusának harmonikus frekvenciáit — új paradigma kezdetét jelzi az emberi tudatosságban. Miközben az átmenet éveit éljük meg aközött „ami mindig volt, és ami most lesz", valójában az a feladat, hogy testileg egy magasabb szintű megnyilvánulási formában szü­lessünk meg. Arra lenne szükség, hogy átformáljuk testünk fizikai és morfogenetikus energia-, tudás-, és fénymezőit, hogy helyt adjanak a Korszakváltás által aktivált geometria új kódjainak. Ez az átállás mélyreható következményeket eredményez: a gondolkodás, az érzé­sek és érzelmek radikális változásait.
Sokan e változást legnagyobb félelmeik felismeréseként élik át, amelyeket legkevésbé szeretnének életükben átélni. Ha engedjük tuda­tossá válni félelmeinket, megvizsgálhatjuk az őket körülvevő hiedelme­ket, átélhetjük, és finoman egyensúlyba hozhatjuk (gyógyíthatjuk) forrásukat. Minden, amit valaha is tudtál, éreztél, érintettél, alkottál vagy elpusztítottál, olyan folyamaton megy keresztül, ami örökre meg­változtatja ezt a világot, és azt, hogy miképpen érzékeled ezt a világot.
Kivétel nélkül minden, amit ebben és más életeidben éltél át, en­nek a kornak, a Korszakváltás korának megalapozására történt.
A Korszakváltás eseménye a tudatos fejlődés jelenlegi ciklusának lezárulását jelöli. Megjósolták, megjövendölték, magasztalták és fél­ték évezredek óta. Egész vallások, hiedelemrendszerek, szekták, kul­tuszok és rendek váltak a jelen történelmi kort körülölelő különféle magyarázatokká. Sokféle kifejezéssel utaltak rá. Maguk a szavak be­pillantást nyújtanak a megfigyelő-résztvevő gondolatvilágába, vala­mint utalnak a megértés szintjére és fokára. íme, néhány példa, a teljesség igénye nélkül:
 • A New Age
 • A Negyedik Dimenzió
 • (Krisztus) Második Eljövetele
 • A Hatodik Világ
 • Az apokalipszis/Armageddon
 • Bolygószintű" pünkösd
 • A Póluscsere
 • Dimenzióváltás
 • A bolygó feltámadása
 • A Vízöntő kora
 • A Ciklus Lezárulása
 • Az ítélet napjai
 • A Szenvedés
 • Az Eksztázis
A felsorolt események mindegyike ugyanazon folyamat eltérő megnyilvánulásaként kapcsolható össze. Mind valami sokkal fonto­sabbat jeleznek, mint bármely esemény önmagában. Léteznek könyvek, szemináriumok, előadások, tanulócsoportok és lelki gyakorla­tok, amelyek valamilyen esemény (amit a fentebb megjelölt kifejezé­sek egyike vagy kombinációja ír le) természetét vizsgálják, célját ér­telmezik és készülnek rá. A könyv céljait szem előtt tartva, szíveseb­ben használom az alábbi kifejezést: ez a Krisztus-tudat megvalósításának folyamata, vagy egyszerűbben a Krisztus-tudat (Krisztusi tudatszint). Ez itt nem vallásos ki­fejezés, hanem az emberi lehetőségek megnyilvánulásának teljessé­gét jelenti. A Krisztus kifejezést egyszerűen a különösen fejlett, egye­temes „mintalények" megjelölésére használjuk, anélkül, hogy külön utalnánk bármely hitrendszerre. Közel 2000 évvel ezelőtt jártak legutóbb ezen a világon, hogy betekintést nyújtsanak abba a folyamatba, amely "mostanában" éri el csúcspontját.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!G.Braden: Korszakváltás
Share To:

Post A Comment: