A tizenhárom ezer évvel ezelőtti bukásunkat megelőzően, olyan légzési módhoz voltunk szokva, ami által a prána keresztül juthatott a tobozmirigyen. Ez nagyon meghatározó. A legtöbb élet így lélegzik. A tobozmirigy jelenti a kapcsolatot a felsőbb dimenzionális világokhoz és minden élethez. Ez egy szem, a harmadik szemünk. Kerek, mélyen ülő, a lencséje a fényre fókuszál és érzékeli a színeket. Kilencven fokos látómezeje van felfelé és lefelé, a felfogott fényt pedig azonnal eljuttatja a test minden sejtjébe. ~ Az 5 tudatszint, Krisztusi-háló és az emberiség felemelkedésének terve


A tizenhárom ezer évvel ezelőtti bukásunkat megelőzően, olyan légzési módhoz voltunk szokva, ami által a prána keresztül juthatott a tobozmirigyen.
Ez nagyon meghatározó. A legtöbb élet így lélegzik. A tobozmirigy jelenti a kapcsolatot a felsőbb dimenzionális világokhoz és minden élethez. Ez egy szem, a harmadik szemünk. Kerek, mélyen ülő, a lencséje a fényre fókuszál és érzékeli a színeket. Kilencven fokos látómezeje van felfelé és lefelé, a felfogott fényt pedig azonnal eljuttatja a test minden sejtjébe.
Mikor így vettük a levegőt, a valóság megtapasztalása teljesen különbözött a mostanitól. Olyanok voltunk, mint sejtek egy nagyobb testben. Ami egy valaki számára elérhető volt, az elérhető volt mindenkinek. Ez így szó szerint igaz. Bármit, amit egyetlen egyén megélt, mindenki más képes volt újraélni, ha felfrissítjük az egész eseményt. Ezt hívják az ausztrál bennszülöttek álomvilágnak, ami fennmaradt példaként szolgál a bolygó egységes tudatosságára.
Aztán az atlantiszi erővel való visszaélés közvetlen eredményeként az utolsó pólus- és tudatosságbeli változás alkalmával sok dimenziószintet zuhantunk, a tudatosság nagyon magas szintjéről le oda, ahol most tartózkodunk, igen mély színvonalra.
Már nem lélegzünk az ősi módon, a pránát szájon és orron át kezdtük magunkba szívni a levegővel együtt. A prána kikerüli a tobozmirigyet, hiszen tizenháromezer évig nem használtuk. Ennek közvetlen eredménye a szeparáció és a poláris tudatosság. Úgy érezzük magunkat, mint akiket elvágtak az élet többi részétől - testbe zárva olyan világra tekintünk, ami nem mi vagyunk. Látjuk a jót és a rosszat, a helyeset és a helytelent.
Egyszerűen szólva, a tudatosság diszharmonikus szintjén tartózkodunk. Csak idő kérdése és biztosan elpusztítjuk a környezetünket illetve magunkat. Nem rendelkezünk azzal a tudattal, ami megakadályozná ezt. Még ha működési zavaraink is vannak, akkor is szükségszerű, hogy megtegyük az első lépést Atlantiszból arra, ahová tartunk.
Az 5 tudatszint, Krisztusi-háló és az emberiség felemelkedésének terve
Az atlantiszi probléma volt a fő gond. Tizenhatezer évvel ezelőtt kezdődött, mikor egy csoport áttelepített marsbeli megpróbálta átvenni a bolygó feletti irányítást egy külső Merkaba mező létrehozásával. Ha sikerült volna, ők lettek volna a vezetők, de csak a bolygó életében lévő legnagyobb katasztrófát sikerült elérniük. A külső Merkaba ellentétes irányban forgó mezői kicsúsztak a kezeik közül, és egyéb dimenziószinteket szakítottak fel. Ezáltal olyan szellemek jöttek létre, akik nem voltak idevalók.
A felemelkedett mesterek nagyon sokat segítettek. Képesek voltak a kár nagy részét helyreállítani, de nem mindent. Lényegében, megmentették a világot, de nem tudták teljesen meggyógyítani.
Még mindig olyan test nélküli lények milliói voltak jelen, akik nem ide tartoztak. Kellett lenniük valahol, így beköltöztek az atlantisziak testébe. A következő néhány ezer évben a helyzet egyre rosszabbá vált, egészen addig, amíg a hely egyszerűen meg nem őrült.
A minden igényt kielégítő megoldást kereső felemelkedett mesterek segítségért imádkoztak. Ehhez mindenkire szükség volt, mert az élet magasabb aspektusaiban nem létezik az elkülönülés fogalma. Minden és mindenki része az egésznek. Ez lehet az egyetlen külső megnyilvánulása tudatosságunknak, mely által megosztottnak látjuk a világot.
A felemelkedett mesterek eldöntötték, hogy nekilátnak egy olyan megoldásnak, amit már más bolygókon korábban kidolgoztak. Mesterséges folyamatnak vágtak neki, mely tizenháromezer évre a tudatosság új szintjét hozzák létre - az egységes tudatosság egy magasabb szintjét, melyet Krisztus-tudatként ismerünk.
Meg kell jegyezni, hogy a Föld bolygóval öt tudatszint áll kapcsolatban. Ezek mindegyike a genetikánkban megtalálható kromoszómaszámokkal áll összefüggésben. Minden szint az egy valóságát különböző módon értelmezi és mindegyiknek megvan a megfelelő magassági tartománya.
Az első szint az, ahol Atlantiszban voltunk, akkor negyvenkét plusz kettő kromoszóma volt, a magasság pedig egy és másfél méter között terjedt.
A második szinten vagyunk jelenleg. Negyvennégy plusz két kromoszómával rendelkezünk, a magasság másfél és két méter között mozog.
A harmadik szint a Krisztus-tudatosság, ott negyvenhat plusz kettő a kromoszómák száma, háromtól öt méterig terjed a magasság.
A negyedik szinten már negyvennyolc plusz kettő kromoszóma van, míg a magasság mértéke 7,5-10,5 méter, az ötödik szint kromoszómáinak száma ötven plusz kettő, a magasság hozzávetőleg tizenöt és tizennyolc méter közé tehető.
Az első, a harmadik és az ötödik szint az egységes tudat különböző állomásai, míg a második valamint a negyedik - bár diszharmonikusak - abszolút meghatározó lépcsőfokok. Az élet még sosem fundálta ki, hogyan lehet az elsőről a harmadik szintre vagy a harmadikról az ötödikre lépni anélkül, hogy először túljutnánk a második illetve a negyedik szinten.
Mivel minden problémára a tudatosság a megoldás, a felemelkedett mesterek ötlete az vo3lt, hogy segítenek az első szintről a harmadikra, az egységes tudat magasabb formájába jutni. Ennek érdekében természetesen az elmúlt tizenháromezer évet a második szinten kellett töltenünk.
A Krisztus-tudat az első szintnél olyan értelemben sokkal fejlettebb, hogy nincs többé álomvilág, inkább a valóság létezik - ahol a múlt, a jelen és a jövő egyszerre zajlik, ahol a gondolataink és érzéseink azonnal manifesztálódnak és önmagukat generálják valósággá. A tudatosság e szintjén az Atlantiszban kezdődő problémák mind megoldódhatnak.
Húzódik a Föld körül egy olyan új háló, mely által ez a tudatosság létrejöhet. A bolygó körül több mint nyolcvanháromezer olyan - különös területeken épült - szent hely létezik, amit a felemelkedett mesterek használtak ennek a hálónak a megalkotásához. A folyamat tizenháromezer éve kezdődött és 1984. február 4-én fejeződött be. A háló elektromágneses természetű, a Föld felett hetven kilométerre helyezkedik el a negyedik dimenzió magasabb felhangjain, alakja az ötszögön alapul, mint a dodekaéder és az ikozaéder közötti kapcsolat.
A szó szoros értelmében az egyik világból a másikba való haladás folyamata kellős közepén vagyunk - azaz a Föld harmadik dimenziójából a negyedik dimenzió magasabb felhangjai felé tartunk. Ez az oka annak, hogy mérhetetlen változásokat élünk meg. A közeljövőben be fog következni az aktuális dimenzióváltás.
A felemelkedett mesterek biztosak voltak benne, hogy erre 1990 augusztusának utolsó vagy szeptemberének első hetében kerül sor. Úgy hitték, hogy akkorra a kritikus tömeghez szükséges szám - a Föld népességének tíz százaléka vagy ötszáz millió ember - meglesz, így az ő energiájuk 1991. január 10-e és 19-e közötti időszakra fog fókuszálni, és 1991 tavaszára már másik dimenziószinten lehetünk.
Ezen felül, mivel a sebességgel nem volt gond, úgy vélték, hogy a bolygó minden egyes embere felemelkedhet. Ez már önmagában is hihetetlen. Általában, mikor egy mi szintünkön lévő bolygó átmegy ezen a változáson, csak nagyon kevesen képesek a tudatosság magasabb szintjére lépni. A bolygó fennmaradó része még le is zuhan egy-két szintet. Majd nagyon hosszú idő után az a kevés beavatott képes lesz a többieket is felemelni.
A felemelkedett mesterek eredeti ötlete szerint összefognak mindenkit és egy nagy fénygömbként hagyják el a bolygót. Ez lett volna a katalizátor, mely a Földet a magasabb szintekre hajtotta volna. Ez nyilvánvalóan nem történt meg. Ehelyett a planéta az egység egy más formájába került 1991. január 15-én, mikor kitört az Öbölháború, ekkor ugyanis az egész bolygó egy ember és egy ország ellen fogott össze - de ez nem az a fajta összefogás volt, amire a felemelkedett mesterek vártak.
Drunvalo Melchizedek szerint igazából az történt, hogy tudat alatt értük el ezt a kritikus tömeget. Egy LeadingEdge interjúban 1995. december 22-én a következőket mondta:
Itt a bolygón csupán néhány ember tudja tudatosan, hogy mi folyik körülöttünk. Ez a szám pillanatról-pillanatra növekszik. A Föld nagy része tudat alatt a Krisztus-hálóhoz kapcsolódik. Ezek az emberek szívükben nem akarnak úgy élni tovább, ahogy eddig. Nem szeretik a háborút, az erőszakot, a gyilkosságot és mindazt a szörnyűséget, amiben benne élünk. A szívükben egyszerűbb, spirituálisabb életet élnének e félelmek nélkül. Mivel olyan sokan állnak ezzel kapcsolatban tudat alatt, már régen elértük a kritikus számot, de semmi sem történt - ugyanúgy ment minden tovább. Majdnem megtörtént, de ez hosszú történet. Most olyan helyzetben vagyunk, ahová még senki sem jutott el, ahol a világon szinte minden ember szíve a Krisztus-háló tudatosságához van kapcsolódva. Kevesen vannak, akik nem.
A feladat, hogy tudatosan is elérjük a kritikus tömeg számát. A folyamat egyik aduásza a világ gyermekeiben rejlik. Drunvalo szerint 1972 óta számos gyermek megszületése nem mondható hétköznapinak. Egy nagy terv részeként magasabb szintekről érkeznek.
Egy 1996-os riportban Drunvalo a következőket mondta:
Mikor eljön az idő, eljutunk e korszak végső napjaihoz, ezek a gyermekek úgy fognak egymásra hatni, ami a mi nézőpontunkból lehetetlennek fog tűnni. Egymáshoz fognak kapcsolódni és egy élő lénnyé válnak. A Föld minden részén a gyerekek olyan rezgést kezdenek majd árasztani, ami megváltoztatja a világot. Mindent fel fog gyorsítani, amit jelenleg is próbálunk tenni.
Úgy tűnik, hogy a bolygó jelenleg képes a közvetlen részvételre - tizenháromezer éve először. A Földanya felébredt, a Merkaba-mezői aktiválódtak. Ahogy Drunvalo egy másik, nem olyan rég készült interjúban kifejtette:
Bármibe is kerül, meg fogja tenni, alkalmazkodni fog és megad mindent, amire szükségünk van, azaz biztonságban leszünk, mint bolygó, mint faj és el tudunk jutni a következő szintre. Talán olyan dolgok fognak következni a jövőben, amit el sem tudunk képzelni. Kicsivel később pedig abszolút elképzelhetetlennek vélt dolgok is történhetnek.3
A bolygó közvetlen részvételére egy példa a mexikói plazmatípusú ufó megjelenése. Először 1995 novemberében hallottam erről a nevadai Mesquite-ben rendezett Ötödik Éves Nemzetközi UFO Kongresszuson. Az egyik előadó, Carlos Dias több lenyűgöző képet és videót is mutatott ezekről a fényes narancssárga-fehér színű plazmahajókról. Mikor Mexikóvárosban a tudósok megvizsgálták Dias felvételeit, észrevették, hogy ezek a hajók nem kiengedik, hanem vonzzák az energiát, és a fény spektrumát olyan módon bocsátották ki, amilyet még nem láttak azelőtt.
A Mexikóvárostól egy órányira délre élő Dias jelentése alapján a húszezer lakos hetven százaléka látta ezeket a „fényeket” az égbolton.
Drunvalo - aki szintén jártas a témában - azt mondta, hogy a számítógépes analízis szerint ezek a hajók megegyeznek az emberi sejttel. Élő Merkaba-mezők. Elmondása alapján:
A hajó élőlényként hat. Észrevették, hogy amint a lények beszállnak a hajóba, az egyre nagyobbá válik. Ha valaki kiszáll, a hajó összébb megy. A lényekről készített videón látszik, ahogy közvetlen egymás után sétálnak befelé. Csupán tiszta fények... Mexikóvárostól délre, a világ második legnagyobb vulkánjából sétálnak elő. Emberek ücsörögnek a tűzhányó peremén, és nézik, ahogy ezek a hajók előjönnek onnan. A legtöbb ember arrafelé úgy hiszi, hogy a Föld belsejéből tűntek elő. A dimenziószintek úgy jutnak be a Földbe, ahogy a lények kisétálnak onnan. Fényképeik is vannak róluk. Körülbelül ötven centis, padlizsán formájú fejük van két kis antennával és két kicsi szemmel. Az arcuk annyira tündöklik a fényben, hogy alig lehet látni őket. A testük kicsi és vékony, szinte alig nagyobb a fejüknél. Tíz méternyire engedték közel magukhoz az embereket. Ez az, ami a tudatosság magasabb szintjére tudna segíteni bennünket. Pont olyasmi, amit a Földanya használni tud. 
Az új háló a helyére került, a bolygó felébredt és az ötszáz éve hiányzó különleges fény és ártatlanság visszatért a Természethez.
1995 tavaszán Drunvalót felkérték, tartson előadást egy olyan maja ünnepségen, amit több mint ötszáz évig nem tartottak meg. A szavait idézve:
A maja filozófia szerint a nap fénye ötszázhúsz évvel ezelőtt eltűnt, a Föld pedig sötétségbe merült. 1995 tavaszán egy teljesen más jellegű fény érkezett a Napból és ötszáz év után először érintette a Föld felszínét. A Melchizedek-féle nézőpont szerint ez egy hidrogénnapból egy héliumnapba tartott. mely szó szerint más fényt teremtett.
Nem sokkal ezután Japánban Drunvalo megismerkedett a Shintóval, egy japán természetvallással. Felfedezte, hogy a maja és a Shinto filozófia hasonlóan gondolkodik az ötszáz évvel ezelőtti időszakról. A Shinto vallás szerint Amaterasu, a napfény istennője alászállt a Földbe ötszáz éve, ezzel a Földön sötétség kezdett uralkodni.
A Shinto papság egy próféciája szerint az Egyesült Államok „Négy Sarok” területéről egy fehér férfi fog érkezni a templomukhoz az évszázad végén, és feltárja az energiát.
Drunvalo valószínűtlen „egybeesésekkel” teli gyönyörű történetet mesél arról, hogy miként jött el az ember, aki kezdte Amaterasut, a csodálatos szeretet és ártatlanság istennőjét felszabadítani.
Ezáltal képesek vagyunk kapcsolatba kerülni a Földanyával, amire előtte nem volt lehetőségünk. Most már olyan igazak lehetünk, amilyenek valójában vagyunk, végre valósággá válhat mindez.
Végezetül szeretnék megmutatni egy meditációs formát a végső kulcsok egyikéhez. Drunvalótól tanultam, de nem ő fejlesztette ki - az élet minden formájához tartozik. Paramahansa Yogananda gurujától, Sri Yukteswartól származik, mely - Drunvalo szerint - a Kriya jógába való bevezetés utolsó fázisa.
E meditáció végzéséhez tudatában kell lennünk a prána vezetékünknek, mely a fej fölött egy kézhosszra kezdődik, és a lábunk alatt egy kézhosszra végződik. Lélegezzük be a pránát a csövön keresztül, mind a fejünk felett, mind a lábunk alatt, és engedjük, hogy találkozzanak a szívcsakrában (a szegycsontnál). Onnan pedig szétárad egy gömb formájában a testünk körül. Tisztában kell lennünk a Földet körülvevő új hálóval is. Ha tudunk róla, a meditáció során egyszer csak kapcsolatba fogunk lépni vele.
Csukja be a szemét. Nem kell ismernie a Merkabát, de ha így van, menjen bele, ha tudja a Krisztus-tudatú szférikus légzést, használja, de ezek nem lényegesek.
Pihenjen, vegyen egy mély lélegzetet, képzeljen a kilégzés során fehér ködöt, és relaxáljon benne. Vegyen még egy levegőt és érezze, ahogy a teste megnyugszik.
Figyelmét terelje a vezetékre, ahogy átfut a testén. Szándékosan hagyja, hogy a cső két vége kinyíljon, és érezze, ahogy a prána fehér fénye átfut rajta, majd találkozik a szívében, és kör alakban sugároz ki a teste körül. A folyamat állandó, akár beszívja, akár kifújja a levegőt. Csak adja át magát ennek az érzésnek egy percre.
Most forduljon a Földanya és a Természet felé, érezze az iránta, a fák, a felhők, a szél, a madarak, az állatok, a víz, az emberek iránti szeretetét. Érezze a Föld iránti szeretetét, központosítsa ezt a szívében ott, ahol a prána áramlatok találkoznak. Formáljon kis kört belőle.
Ha a szeretet eljut oda, ahol érzi, küldje el a Föld közepe felé, és várja meg, míg a Földanya visszaküldi a szeretetét, fel a csőbe. Várjon, míg elkezdi érezni.
Most pedig irányítsa figyelmét az Égatya és minden élet felé; a csillagok, a galaxisok, a mennyben élő életek irányába. Érezze a szeretetet az Atya iránt, gondoljon arra, hogy egy sötét égre figyel.
Fordítsa minden szeretetét az Atya felé, majd helyezze el a szívében, ahol az Anya iránti szeretete tartózkodik. Különítse el őket egy időre. Majd küldje fel, és engedje, hogy kapcsolódjon a Krisztus-tudatú hálóhoz, olyan hatvan mérföldre a Föld felett. Majd várjon addig, amíg az Atya szeretete visszaérkezik.
A Földanya és az Égatya iránt érzett egyidejű szeretettel jelen van a szentháromság - anya, apa és gyermek. Mikor ez megtörténik, valami nagyon különleges történik. Most figyeljen ismét a vezetékre. Ezúttal irányítsa figyelmét a két végére. Nyissa ki őket még jobban, engedje, hogy minden életforma, minden teremtmény tudatossága mindkét pólusból belépjen, elérje a szívét, majd fényként áradjon szét a teste körül. Nyissa fel őket, engedje, hogy belépjen Isten és kört formáljon teste körül.
Hagyja, hogy a kör táguljon, először csak lassanként. Majd legyen egyre nagyobb és nagyobb, kezdjen gyorsabban mozogni. Végül engedje, hogy már irányíthatatlanul táguljon, át minden dimenzión. Aztán forduljon vissza az életformákhoz.
Ezúttal belélegez minden életet, és minden élet belélegzi önt. Az élete talán soha többé nem lesz ugyanaz!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Bob Frissell

Share To:

Post A Comment: